Author Topic: "...където е необходимо и с думи"  (Read 27960 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
"...където е необходимо и с думи"
« on: June 02, 2008, 21:54:44 PM »
Чували сте сигурно за този "съвет", който казва "Проповядвай евангелието и където е необходимо и с думи".

Много са били очаровани от тази сентенция и са били радостни да я цитират на различни места.

Тъй като Бог в Словото си твърдо заповядва да изпитваме всички духове, то е ред да се изпита и тази толкова удобна за мнозина сентенция.

Основният ми въпрос е: Този извод от Словото ли е направен или е от човешка мъдрост? Тези, които биха казали "от Словото" трябва да посочат пасажите, върху които стъпват, за да докажат това. Тези, които биха казали "от човешка мъдрост" също трябва да покажат референции в Словото, която оборва това твърдение.

Нека видим какво правеше Исус - нашият пример:

Матей 4:23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

Матей 9:35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Марко 1:14,15 А след като Иоан биде предаден на |властта|, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Марко 1:39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

Лука 4:31,32 И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.

Лука 20:1,2 И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха: Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?

Забележете какво правеха учениците (последователите) на Господ Исус, Божият Син:

Деяния 8:4,5 А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха |всичко|, и виждаха знаменията, които вършеше.

Деяния 8:34,35 И скопецът продума и рече на Филипа: |Кажи ми|, моля ти се, за кого казва това пророкът, - за себе си ли, или за някой друг? А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса.

Деяния 8:40 А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария.

Деяния 9:27,28 Но Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господното име.

Дори и езичниците свидетелстваха за това какво правеха последователите на Господ Исус:
Деяния 17:19,20 Прочее, взеха та го заведоха на Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото внасяш нещо странно в ушите ни; бихме обичали, прочее, да узнаем какво ще е то.

Деяния 28:31 А Павел преседя цели две, години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше за Господа Исуса Христа без да му забранява някой.

Ако някой е стигнал до това изречение без внимателно да вникне в общото във всички тези пасажи е добре да ги прочете първо или изобщо да не продължава по-надолу.

Това, което днес виждаме да се прави масово е да бъдат изпращани хора да проповядват благовестието, но не са пратени от Бога, а от човеци. Тъй като Бог не е с тях те се чувстват слаби, за да направят каквото и да било. Тогава става изопачаването на Словото и вмъкването на нови практики и странни човешки учения, които по някакъв начин да изглеждат благочестиви в очите на християните и приемливи в очите на невярващите в Божия Син.

Тези практики са обречни на провал и са отговорни за нанасяне на укор върху Христовото име. Такива действия в днешни дни са в огромно изобилие и изпълняват казаното от пророка:
2 Петрово 2:1,2 Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които |човеци| пътят на истината ще се похули.

Едно от тези изопачавания е именно учението, че тези, които отиват да проповядват Христовото учение трябва първо да завържат взаимоотношения и приятелство с хората там и тогава да им кажат за Бога. Това лъжеучение е добре озаглавено с мотото, което споменах в самото начало. То няма корен в Словото и е лишено от подкрепата на Бога.

Сигурно тук мнозина ще запитат - ами как ще им кажат директно, нали хората ще се отдръпнат, ще ги помислят за фанатици?

Това е мисленето, което поставя човешкото мнение преди Бога и поставя човешките методи и начини преди Божиите. Защото ако някой не е пратен от Бога, той няма опора в Бога и се опитва да намери опора в човешката мъдрост и човешки методи. Той не е пратен и това, което е за него цел е да запази репутацията си пред невярващите, "за да не се отдръпнат". Затова и в днешни дни имаме какви ли не други способи, които са добавени от човеците като песни, танци, игри, драма, вицове, завързване на приятелство, но не и това, което в Словото е дадено като пример. Такива методи никога няма да бъдат подкрепени от Бога, защото е писано, че Бог потвърждаваше Словото си с чудеса и знамения, които се вършеха от последователите му. Той няма какво да потвърди в човешките методи.

Всичко трябва да става по примера, който имаме в Словото. Всичко извън това не е от Истината.

Затова колко правилно е казано: Как ще проповядват ако не бъдат пратени?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #1 on: June 02, 2008, 22:41:21 PM »
Сега само трябва да кажеш как точно става пращането от Бог на практика, за да са сигурни отиващите, че Той ги праща и ще потвърди със знамения и чудеса проповядването им. А тези, дето не са пратени някъде, какво според теб трябва да правят там където са?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #2 on: June 02, 2008, 23:39:02 PM »
Словото е изворът, от който черпим пример.

Бог е инициаторът на всичко това и по негова воля изпраща тези, които трябва да бъдат пратени и оставя тези, които трябва да бъдат оставени.

Ще посоча някои примери, които всеки може да изследва в Словото за това каква е била тяхната история, в светлината на тези 2 въпроса, които бяха зададени и така ще си отговори всеки сам, за да не се хване, че аз съм го казал, но сам да изследва в Словото:

От една страна:
- Моисей
- 12-те апостоли
- Филип
- Павел
- Варнава
...има и много много други примери.

От друга страна:
- братята, които положиха ръце на Павел и Варнава, когато ги изпратиха
- Акила и Прискила
- болшинството от братята в църквите в Коринт, Колос, Рим, Ефес и т.н.

Нарочно не продължавам в тази насока, а давам да се разгледа това от всеки поотделно, тъй като тази тема не набляга върху изпращането като "начин", а изпращането като Божие дело, което Бог снабдява, управлява и дава пример в лицето на Господ Исус, а не по човешка измислица и бесовска мъдрост. Всичко встрани от това е добре да се разгледа извън темата, тъй като иначе тя би се размила.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #3 on: June 03, 2008, 14:35:39 PM »
Тази сентенция не мисля, че претендира за някакво богословие. По- скоро тя е реакция на явлението- на думи голям християнин, а на практика-нищожен. Тогава благовестието с думи не тежи и е опорочено.
Яков учи, че всеки трябва да бъде бърз на слушане, а бавен на говорене. Благовестието на изпълняващ Словото в живота си, човек- има стойност. Една казана от него дума е колкото хиляда думи от лицемерен вярващ.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #4 on: June 03, 2008, 14:55:18 PM »
Казал го е Тома Аквински ако не се лъжа: "Проповядвай благовестието на всяко място и всяко време, ако е необходимо използвай и думи".

Това е инструкция не към апостолите (сиреч пратените), а към обикновенните вярващи с което биват насърчавани да бъдат светлина и сол и добър пример, като изявяват Благовестието с живота си, така щото когато ги попитат за тяхната надежда да използват и думи, според казаното от Петър:

1Петр. 3:15  Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #5 on: June 03, 2008, 15:00:35 PM »
Да.

Интересно, че не пише да ходиш да се натрапваш на всеки или да завързваш приятелства със задни мисли, но пише да отговаряш, когато попитат.

Но както писах по-горе, искам да наблегна повече върху тези, които са изпратени за благовестието.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #6 on: June 03, 2008, 18:49:15 PM »
Интересно е , кой е изпратен.В Словото виждаме примерът с Павел и Варнава. В този случай те двамата са изпратени.
Въпросът е как би станало това днес.
Днешните тн. мисионери , са хора изпратени от различни християнски събрания ,  с цел разпространение на Благовестието и основаване на нови събрания.
Ясно е  че, тези пратеници могат да са всякакви , но би следвало събранията да са се молили и единодушно да са ги излъчили и съответно изпратили.

Сега какви методи използват тези хора е отделен въпрос.
Дали разгласяват Благовестието явно / което според мен е пример в Словото/ , или използват методи като сприятеляване и постепенно сближаване с цел благовестване , което също е начин на благовестване , но по скоро този начин е характерен за хора които живеят на определено място и общуват с едни и същи хора с години.Те са част от някакво събрание и не са непременно изпратени , а живеят в общност , общувайки активно с невярващи хора.Тези приятелства са добро нещо и много хора се покайват и приемат Христовата прошка и благодат именно като чуват благовестието и наблюдават живота на вярващите с които общуват. Това е естествен процес , самият живот. Така са живяли и първите християни.

Сега да се преследват хората и да се мъчи някой едва ли не да им продаде Евангелието като търговец , това е глупаво нещо и ще отблъсне хората.Нещата трябва да са естествени , не някакви заучени и изкуствени методи.

Много е важна личната ни връзка с Христос.На какво е основана.Дали на Неговата жертва и благодат , или на нещо друго.
Ественият живот се проявява там където Божията благодат е основата.От там и свидителството на вярващият е естествено , като дишането и то носи радост и удовлетворение.
Дали някой ще повярва или не , не зависи от нас а от Господа който показва милост. А Той обеща , че ще прощава щедро.

Нашата отговорност е да стоим близо до Него.
Наша задача е да говорим за Него и да живеем за Него.
Знаем че това което излиза от устата ни е свързано с това което е в сърцето ни.Ако сърцето ни е напоено и прелива от Христос , то и от устата ни ще прелива същото.

Как ще говорим и живеем за Него , мисля , че за това не бива да се дават формули.

Едно обаче е ясно , хората трябва да се покаят.За целта , трябва да чуят това , не някакво захаросано благовестие .
Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #7 on: June 03, 2008, 20:00:14 PM »
Искам да уточня няколко важни момента, на които може би small axe не е обърнал внимание и следващите думи не са конкретно към него, а изобщо към темата, защото е нещо важно и твърде отговорно.

Quote
Ясно е  че, тези пратеници могат да са всякакви , но би следвало събранията да са се молили и единодушно да са ги излъчили и съответно изпратили.

Според примера на Словото виждаме, че Бог ги е избрал, а не събранието.

Quote
Тези приятелства са добро нещо и много хора се покайват и приемат Христовата прошка и благодат именно като чуват благовестието и наблюдават живота на вярващите с които общуват. Това е естествен процес , самият живот. Така са живяли и първите християни.
В Словото нямаме примери за "мисионери", които са ходили и са завързвали приятелства. Това е днешна измислица, както и писах подробно в началото на темата.

Другото нещо, което се пропуска е това дали някой е роден от Бога или сам е решил да стане християнин.

Като цяло изводът е, че днешното общество християни масово се подиграват с Бога, а е писано "Бог не е за подигравка".

Подигравката се състои в това, че вършат според измамливото си сърце, а не според твърдостта и мъдростта на Писанията. Ако им се каже, че се подиграват с Бога и не зачитат Словото му и не вършат само това, което виждат от Бога (както Исус, уж техния пример, правеше), то мнозина биха казали, че "така смятат, че е добре" (отново тяхното сърце отсъжда кое е праведно и кое не, а не Божието), с което ясно показват чии са.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #8 on: June 03, 2008, 21:18:19 PM »
Може ли да се говори тук конкретно с практически примери? Бих искал да се даде конкретно, кой в нашето съвремие е пратен от Бог, както примерите, които са дадени от библията и Господ е потвърдил изпращането му и благовестието му със знамения и чудеса, което е гаранцията за Неговото решение! Нека обосноваваме изложеното откровение на тази тема с практически примери, за да не се превръща всичко в клуб по дълбокомислие! Моля!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #9 on: June 03, 2008, 22:07:38 PM »
Не знам защо наблягаш за примерите днес, но аз не мога да кажа, че виждам такъв пример днес. И това би била много лицемерна и субективна оценка, ако бих сравнявал днешните "изпращания" с тези от Словото като да изпитвам дали Словото е вярно или има изключения.

Каквото и да видим днес, не го ли намерим като Божий принцип в Словото е по-добре да го оставим, защото е писано, че в последните времена ще има голямо остъпление и мнозина ще са лъжеучителите, както и мнозина ще са тези, които ще последват след тях, а малцина ще бъдат тези, които ще се спасят.

Примерите, които смея да дам са единствено от Словото, защото се боя от Бога да давам примери противни на Словото му като гледам днешните измамни похвати.

Няколко пъти дадох конкретни примери от Божието Слово, но виждам, че за Valipeti това е извадка от "клуб по дълбокомислие", защото вече за втори път задава един и същ въпрос и явно отговорът от Словото не го задоволява и не е толкова "практически" и "реален".

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #10 on: June 03, 2008, 22:35:39 PM »
Доколкото схванах, темата бе пусната с насоката да ни изясни принцип, по който Бог е изпращал хора някога да разнасят благовестието в противовес на днешни погрешни принципи и формули, които Тихомир опровергава. Ако това е така, значи мисълта му е отправена към днешните реалности и премахване на сентенцията за "проповядването без думи...". Това не е ли в синхрон със замисъла на форума за подготовка на християните за последните времена и опазването им от лъжливите учения? На всеки е ясно, че примерите от библията са това, което ни дава увереността в истината - няма съмнения! Но защо е пусната тази тема изобщо, щом не се вижда никакво практическо приложение днес на правилния начин за изпращане? Само да се намираме на обсъждане ли? То е ясно, че библията ни казва правилните начини! Днес тогава няма ли изпратени от Бог според както мислиш за правилно или изпращането е спряло вече и всичко е по човешка инициатива? Ако няма практическо приложение даден принцип, разнищването му във форума е просто поредната дълбокомислена дискусия от знаещите! 
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #11 on: June 04, 2008, 10:06:14 AM »
Съгласна съм с Valipeti.

По повод приятелствата и тяхното "пълно отхвърляне от Словото" (?), ето малко примерчета оттам:
  - 2 Йоаново
  - цялото Римляни 16
  - в цялото послание към Филипяните пък виждаме как Павел ги има за изключително скъпи на сърце! (как пък е посмял и той да милее за тях! Вместо просто да им говори "делово" и да продължи нататък...)
 - Тит 3:15
 - Филимон

А ако целта е само да се замерваме със стихове и да дълбаем теоретично...и на мен ми се губи идеята на темата.

Благословения и с мир!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #12 on: June 04, 2008, 10:43:25 AM »
Виждам, че се продължава в същата посока, а именно се твърди, че това, което пише в Библията са само "теоретични неща и няма практика".

Затова е писано в Исая 28:
[11] Наистина с гъгниви устни и с друг език Ще говори на тия люде
[12] Оня, който бе им рекъл: Тая е почивката |ви|; и успокойте уморения; И това е освежението |ви|; Но те не искаха да слушат.
[13] Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат.


Ако наричате пасажите от Писанията "стихове, с които да се замерваме", то защо четете Писанията, след като вие самите се "замервате" със стихове?


В този форум издигаме АВТОРИТЕТА НА БОЖИЕТО СЛОВО като това, което може да направи Божия човек СЪВЪРШЕНО ПРИГОТВЕН за всяко добро дело. Осъзнаваме времената, в които живеем и отхвърлянето на Божието слово с човешки принципи и днешни практики е фатално и смъртоносно за всеки, който го прави. Именно затова Словото, е това, което ни учи на принципите и на практичните неща, които са нужни в тези последни дни и тези, които все още не виждат Божията помощ в Словото му трябва да разумеят по-скоро, докато не е станало твърде късно.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #13 on: June 04, 2008, 12:14:44 PM »
Аз малко се изгубих в цялата тема и като че ли се говори на различни езици. Доколкото разбирам темата е относно изобличаване на някакви лъжливи методи на "благовестване", но аз мисля, че основния проблем не са методите на благовестие а съдържанието му.

Ако имахме истинно съдържание, то щеше да формира по истинен начин и тези които го приемат, и тези, които го проповядват. Тогава методите нямаше да са на дневен ред, защото който е направен истинен, чрез Словото на Истината, той и ще живее и ще служи истинно.

Причината за появяване на толкова методи, похвати и приумици е това, че посланието което бива проповядвано е лишено от сила, сила да изобличава, ужилва и съкрушава сърцата на човеците. От там търсенето на методи следва като компенсация на тази липса на сила.

Ето защо аз мисля, че трябва да третираме проблемите от корен, а не да режем клоните, а корена да остава.

Когато гледам църковните общества чиито методи Тихомир изобличава, последния проблем за който се сещам са методите им. Та тези общества нямат нищо общо с Бога на Библията, това е проблема, това са едни своеволни и самодоволни "жени", които ядат своя си хляб и се обличат със своите си дрехи, но държат да се наричат с Господното Име, за да скрият срама си. Пророк Исая е пророкувал за това преди хиляди години:

Ис. 4:1  И в оня ден седем жени ще се хванат за един мъж, и ще му рекат: Ние ще ядем своя си хляб И ще обличаме своите си дрехи, Само нека се наричаме с твоето име; Ти отнеми нашия срам.

На тия жени методите им са им последния проблем и аз не бих съветвал някой да се занимава да изобличава практиките им. Трябва да се отсече цялото дърво, а не да се режат клоните. И пророк Исая отсича това дърво много категорично в следващия стих:

Ис. 4:2  В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля;

Тук Бог прави тотална разлика между седемте жени от стих 1 и "издънката Господна". Той не казва как да се поправят тия окаяни седем жени, но казва, че Неговия народ, Неговата невяста е СЪВСЕМ ДРУГА ЖЕНА, която е ОТДЕЛЕНА от тия седем. Неговия фокус и грижа са към НЕЯ, такова трябва да бъде и нашето внимание.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #14 on: June 04, 2008, 12:48:15 PM »
Съгласен съм.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?