Author Topic: "...където е необходимо и с думи"  (Read 27458 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #15 on: June 04, 2008, 14:02:58 PM »
Съгласен съм.

Това означава ли, че темата е изчерпана и четящите я са получили необходимото разяснение, заради което беше пусната изобщо? Аз понеже не разбрах, затова питам.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #16 on: June 04, 2008, 20:10:19 PM »
Темата не е изчерпана. Тя е - " където е необходимо и с думи"


Навсякъде е необходимо с думи.Мисля че на всички ни това е ясно.
Аз чета тука и виждам , че сякаш да имаш невярващи приятели е нещо неправилно?/ дано не съм разбрал правилно/

Ние свидетелстваме на хората с думи и дела.Как ще видят делата ни , ако не общуваме с тях?Никак.

Тишо написа:
"В Словото нямаме примери за "мисионери", които са ходили и са завързвали приятелства. Това е днешна измислица, както и писах подробно в началото на темата."

"Според примера на Словото виждаме, че Бог ги е избрал, а не събранието."


В Словото виждаме едни хора които Господ изпрати.Той им заръча да идат и да научат всичките народи и да ги кръщават в името на Отца , Сина и Светия Дух , като ги учат да пазят всичко което Той е заповядал.
След апостолите , виждаме например изпращането на Павел и Варнава.Изпращането продължи.
Естествено че не събранието е избрало тези изпратени.Бог ги избра.

Как става изпращането днес според теб Тишо?

Аз писах в предния си пост как става според Словото , и считам , че Светият Дух и днес посочва хора които са удобрени от Него за да бъдат изпратени./някъде където има нужда от разгласяване на Благовестието/.Тогава Светият Дух рече... , днес как говори Той?Не е ли Той суверен?Той решава как , кога и какво да говори.
Как избраха 11 те апостоли 12 тия , Матия? С жребий.Защо тогава Светият Дух не им посочи човека направо? Така е решил.
И днес в християнските събрания има хора които Бог решава да изпрати чрез ръцете на техните братя.

Дали изпратените са завръзвали приятелства , аз не знам.Аз написах , че по скоро тези вярващи , които са на дадено място дълго време , е естествено да си създадат връзки и приятелства с невярващи хора , и да им говорят за Исус и Неговата воля. Живота им ще е на показ именно когато общуват с невярващи.Това нещо е много важно.
Колкото до тн. мисионери , те разгласяват Благовестието и създават събрания .Ако са някъде по дълго , не мога да разбера , защо реши , че е невъзможно за тях да имат приятелски отношения с невярващи хора? Мислиш ли , че апостол Павел не е общувал с невярващи , в Атина , или Рим? Сигурно му се е случвало да седне и да хапне набързо с някой атинянин , и да му говори за Исус.Може на другия ден пак да са хапнали заедно.

Без лични връзки с невярващи , без искрени и неприкрити взаимоотношения /естествено пазейки се от греха/ , ние ще пропуснем възможносттта да изявяваме Христос.Неговата благодат , прошка и любов.

Разбира се , че Благовестието ни трябва да бъде това което са говорили апостолите , не някакво напудрено и окастрено.Трябва ясно да се говори за греха и нуждата от покаяние и за Христовата жертва и благодат.
Невярващите приятели , винаги ще си останат външни , те не са нашите братя , но ако не общуваме по някакъв начин с тях в нормални приятелски взаимоотношения ,  ще сбъркаме .

Ти например , като седнеш някъде и изпиеш един чай с някой твой колега да кажем , какво е това? Това е общуване , водят се разговори , говори се на различни теми , една от тези теми може да бъде Исус и нашата надежда в Него.
Това имам в предвид.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #17 on: June 04, 2008, 20:47:04 PM »
Трябва по-внимателно да се обръща внимание на това, което пиша, защото не съм писал никъде, че не трябва да има общуване с невярващите. Как тогава ще повярват?

Това, което писах е, че никъде нямаме свидетелство за "лицемерна примамка" (точно това е завързването на приятелството с цел "благовестие"), използвайки "приятелството" на даден човек, защото на това Павел казва "хитрост". Мнозина завързват приятелство (а пише, че приятелство със света не може да се завърже) с тъмнината, но едно такова лицемерно приятелство, за да може по някакъв начин да кажат за Бога. Не заради самите приятели, защото това не е приятелство в истинския смисъл на думата, но някак си използвайки отзивчивостта на хората да им говорят.

Второто нещо е, че те не им говореха за "Божията любов и надежда", а говореха за Божията заповед всички и навсякъде да се покаят и за Божия съд чрез човека, когото е назначил да съди народите - Исус Христос, Божият син.

Никъде не говореха, че Бог ги обича и искат ли да приемат прошка, защото това е едно друго благовестие, за което знаем какво пише в Словото.

Вижте внимателно референциите в Словото. Бог не се адаптира към времената, нито Словото му се адаптира към времената (както сега е модерно да се говори по църквите), защото иначе не би било вечно.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #18 on: June 04, 2008, 21:55:28 PM »
Добре  , значи е ясно , че трябва да има приятелство.
Сега дали е лицемерно или лъжовно , всеки да си провери мислите и мотивите към такива свои приятели.Лицемерното приятелство е една лъжа в крайна сметка.Аз вярвам , че сме водени от друг мотив , който е и Христовият мотив.
 Невярващите са загубени , от това трябва да ни боли и да искаме да им покажем Христос.
Господ плака за изгубените.

Аз се чудя за друго.Като седнеш някъде с невярващи познати , за покаянието ли заговяряш първо?
Аз знам от опит , че покаянието е целта на такива разговори.Как ще стигнеш да целта има значение.

Има значение на кого говориш , кой е човека.
Йоан Кръстител казваше - "покайте се , защото наближи Небесното царство"
Учениците излязоха и проповядваха , че хората трябва да се покаят.

Това е целта на проповядването на Благовестието.Това отбелязва и Словото.Целта.
Какво каза Павел на атиняните ? Да се покаят ли?Да и до там стигна , това му беше целта.Но трябва да започнеш отнякъде , особенно с хора които са атеистично настроени.Но целта е да стигнеш до покаянието.
Разбира се , че не трябва да спестява нищо на хората.Истината на Благовестието , тя трябва да бъде ясно казана.В основата е покаянието.

А относноно нашата надежда.Ами то си пише в Словото , че можем да споделяме с хората нашата надежда.Тя каква е ? Че те трябва да се покаят ли?
Нашата надежда се състои в смъртта и възкресението на Исус.В Неговото второ идване за нас , които Го очакваме. За вечен живот с Него в Новото небе и земя.
От тука ако почнеш разговор с някой невярващ , няма ли да достигнеш до нуждата му от покаяние?Разбира се , че ще достигнеш , то това е и целта.
А според мен най - вероятно имаш такъв понатрупан опит , поне доколкото мисля че те познавам от on line общуването ни тук.

поздрави


Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #19 on: June 05, 2008, 09:22:53 AM »
Може би проблема е с точното значение на думата "приятелство" с невярващите хора. Това приятелство не е еднозначно с приятелството например като между вярващия и Бога или между самите вярващи хора. Приятелството с невярващите е повече със значение на едно почтително, миролюбиво отношение към тях, което да им покаже добронамереност и отзивчивост, както и загриженост и искрена заинтересованост за самите тях! Просто да осъзнаят, че са много ценни за нас и не ни е безразлична съдбата им! Такива примери имаме и от самия Господ Исус в Словото!

"А Левий Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.
30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
31 Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.

Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.

 А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат.
2 А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях.


Това е отношение към нуждаещите се от спасение. Не е "лицемерна хитрост"! Улавяне на хора, чрез показване не любовта Божия към тях :

И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.


Ето, така се ловят човеци - да ги накараш сами да поискат да дойдат в "примката"!

Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
26 и да изтрезнеят, като се избавят  от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията  воля.


Заповедта всички да се покаят и кръстят в името на Исус трябва да я занесем на всеки, но както го правеше Исус - с примера на Неговия характер!Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #20 on: June 05, 2008, 10:40:15 AM »
Да не забравяме, че тези, на които каза, че ще станат ловци на човеци правеха точно това, което виждаха в Господаря си (а никой слуга не е по-горе от Господаря си) - започваха от "покаяние".

На 50-ница те говореха за великите Божии дела (не пише точно какво конкретно са говорили) и изявиха на хората греховете им и хората бяха ужилени в сърцата си. Днес се прави точно обратното - гледа се "да не се засегнат хората и да се обидят". Божиите пътища не са като нашите пътища. Днешното благовестие се прави (разбира се, говоря за болшинството) със силата на човешката логика, а не с Божия Дух. Обикновено човекът мисли как да започне разговора, че да не засегне отсрещната страна. Няма я още тази опитност (в болшинството) на това да говори Святия Дух, а не ние.

В Словото виждаме, че думите на Божиите хора не падаха на земята, което говори за съвършенство. Това съвършенство идва от Духа, не от човека. Затова в днешни дни има много проповеди и после молитви за изцеление и само някои хора се изцеляват (давам пример с контраст със Словото), а Христос каза, че неговите ученици и по-големи дела ще вършат. На друго място се говори, че "Господ потвърждаваше Словото си като даваше да се вършат големи чудеса чрез ръцете на апостолите". В наши дни няма какво да се потвърди, защото много пъти е човешко слово, а не 100% Божие Слово, защото ни пречи мисленето, което в голям процент от случаите е като мисленето на света.

Тук не искам да наблягам на чудесата и знаменията толкова (да не се втурваме в тези коментари), но ви давам нагледни примери за това какво беше в Словото и колко ми е мъчно, че сега Христовият пример не се следва. Ако се следваше, щеше да прилича на това, което четем. Но сега мнозина, които казват, че следват примера на Христос си остават с думите.

С това не искам да обезкуража никого, но истината е важна да се научи и е по-добре сега да се обърнем към практичните примери в Словото (защото са написани за да се поучим и наставим от тях и да сме съвършено приготвени за всяко добро дело).

Това, което беше като резултат от Христовото благовестие (а, знаете ли какво е "благовестието"?) беше покаяние на тези т.нар. "бирници и грешници". Докато какво виждаме при нас? 1000 срещи с хора, които не познават Бога, приказки за какви ли не глупости и неща, които даже не ни интересуват, само и само да стане момент, когато да му смотолевим нещо, което е свързано с Бога. За Христос знаеха, че е някой, който беше от Бога и мълвата за него беше по цялата страна. Има доста голяма разлика между това, което си ти (всеки един) днес и Христос тогава, защото и бесовете като го виждаха крещяха. Когато ти сядаш да ядеш с бирниците и грешниците те като какъв те приемат? Христос го приемаха като свят мъж, защото виждаха делата му. Теб като какъв те приемат? Като някой от компанията, който смята да ги изненада по някое време и да каже, че няма общо с техния начин на живот? Христос не правеше това.

Наистина е писано да търсим мир с всички човеци (ако е възможно) и това е далеч от приятелство, защото пише, че който е приятел със света (нравите, лицемерствата и т.н.) е враг на Бога. Христос не беше от компанията на бирниците и грешниците. Те знаеха доста добре това.

И наистина, Божият човек трябва с кротост да поучава противниците, та дано Бог им би дал покаяние, за да познаят истината (вижте, че Бог дава просветление и ако Бог не даде, няма да има полза, дори и човека да "каже, че вярва"). Но пише, че Словото е достатъчно за поучение. Ако ние не говорим от Словото, но говорим друго "неангажиращо" и "привлекателно" благовестие според нашия ум, то ние не поучаваме хората, но ги тласкаме към погибел. За благовестието се казва, че е глупост за езичниците. Мнозина го правят да изглежда "привлекателно", с което навличат погибел и на слушащия и на себе си, а това е много опасно.

Нека треперим от Бога и от Словото му.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #21 on: June 05, 2008, 12:01:29 PM »
Добре, ясно, само че искам да разбера как точно практически днес благовестваш на някой! Например запознаваш се с някой и какво следва нататък :

-Добър ден!
-Добър ден!
-Аз се казвам ...

И после какво следва - как точно се явяваш благовестител на този човек така че да го "ужили в сърцето" Словото и да се покае?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #22 on: June 05, 2008, 12:47:35 PM »
Това е, че няма да немриш тази формула в Словото, за да не уповаваш на собствените си сили, а на Бога, който дава на времето си и на момента. Христос не даде такава формула, кой съм аз, че да дам. Това, което е важно, което Той каза е а уповаваме на Бога и Той ще изпрати друг Утешител, който ще ни научи на всичко, което Господ Исус е учил. Аз нямам право да кажа нищо повече, отколкото това, което е писано.

Затова е писано, че "Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми", а не пише, че е прожектор, който осветява магистралата ти.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #23 on: June 05, 2008, 13:55:58 PM »
Добре де, хайде тогава разкажи ни за някой на който вече си благовествал - да чуем практически един пример, за да онагледиш твърденията си! Няма да го взимам като формула- обещавам! Само да стане по-ясно за какво говориш.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #24 on: June 05, 2008, 14:29:53 PM »
Аз лично не съм чул още Бог да ми е казал "Иди тук и там" и затова не съм тръгнал да говоря за Бога по улиците, но когато ме попитат за моя Господ следя какво пише в Словото. Ако Бог е решил това да стане, ще покаже на времето си както Той поиска. Ако не е решил, то това е Неговата воля.

Предполагам питаш, защото е широко разпространено, че "всички сме благовестители", което според Словото не е така, защото едни са благовестители, а други са апостоли и т.н. Но не е казано, че всички са благовестители, иначе нямаше да нарекат някои хора от Словото "благовестители", както "благовестителя Филип". Други Божии мъже не бяха наречени благовестители.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #25 on: June 05, 2008, 14:50:17 PM »
Quote
но когато ме попитат за моя Господ следя какво пише в Словото.

А, ако не те питат за Господ нищо и просто разговарят с теб за съвсем други неща, никога ли не подемаш инициатива да им кажеш нещо за Него? По кой начин невярващите хора около теб, разбират, че ти си християнин? Имаш ли невярващи хора в обкръжението си, с които да сте в приятелски взаимоотношения?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #26 on: June 05, 2008, 15:02:57 PM »
Ти какво четеш в Словото за тези, които не са пратени да ходят по градове и села да разгласяват вечното благовестие? Виждаш ли такива примери в Словото или не виждаш и затова питаш?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #27 on: June 05, 2008, 15:21:08 PM »
Аз питам, как ти на практика изпълняваш Словото за хората около теб, без да си пратен някъде да благовестваш специално! Имаш ли контакти с невярващи хора? Ако "да", как точно общуваш с тях, за да разберат че си християнин?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #28 on: June 05, 2008, 15:31:45 PM »
Виждам, че от началото на тази тема отбягваш да покажеш Словото като твой пример, но опитваш да изкопчиш информация (в случая) от мен, която не знам за какво ще ти е полезна, след като не искаш (вече за 4-ти път) да прибегнеш към Словото като пример, но питаш хората.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #29 on: June 05, 2008, 15:50:59 PM »
Аз мисля, че дадох цитати от Словото, с които да покажа какво трябва да е отношението с външните! Но ще дам още тогава :

Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.

Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.


Та сега на практика - кажи как свети твоята светлина пред невярващите, как мъдро изкупуваш благовремието с тях?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!