Author Topic: Инквизицията - минало или бъдеще  (Read 5474 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Вярата, че е възможно и необходимо прочистване на църквата от „плевелите“ за които Господаря е казал –  “Оставете да растат и двете заедно до жетва“Матей 13:30
е довела до явлението наречено „светата инквизиция“.

1.Кои са грешките довели до това позорно* за християнството „очистване“ ?

2.Как съвременното невежество може да ни върне към възкресяване на старата нетърпимост към свободата на съвестта? (невежество изразено в изобилието от информация съчетано с липсата на разбиране на смисъла – включително Библията и допълнено от културата на масовия консуматор)

*не намирам друга дума
P.S. За пояснение не вярвам, че:
1.Греха не трябва да се нарича с истинското му име.
2.Явното нежелание да се живее по примера на Христос не трябва да води до разграничаване на християните от човека явно избрал пътя на греха.
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3374
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #1 on: June 10, 2008, 01:16:10 AM »
Би трябвало да се отбележи, че във Матей 13:30 Исус не говори за това да се оставят плевелите в църквата, а да се оставят плевелите в света, защото нивата за която Исус говори не е църквата, а света, както Исус сам пояснява в стих 38.

За църквата се казва, че Исус очаква да бъде без петно и без бръчка, а не пълна с плевели.

Причината за инквизицията обаче е именно опита на римокатолицизма да контролира и прочиства света от плевели. Цялата мотивация зад това може да се намери в книгата на Августин "Божият град", където той лансира идеята, че църквата трябва да бъде център на света и да контролира и влияе на всяка област на светския живот.

В момента грешките на католицизма за подети от едно ново "протестанстко" течение наречено dominionism, които отново са прегърнали гореспоменатата книга на Августин и преследват същия модел. Това учение се основава на ерестта, че хилядагодишното царство е започнало и ние сме в него и църквата трябва да завладее и подчини света с евангелието и да наложи с политически средства подчинение на всички хора спрямо моисеевия закон.

Доколкото знам тези хора доста напредват и те са готови да убиват и изгарят на клади всички, които биват счетени за еретици или непокорни на моисеевия закон.

Друго много опасно течение е либералното християнство, което се обявява за толерантност и криворазбрана "любов". Тези хора, ще счетат за хейтъри (хора пълни с омраза) всички които конфронтират тяхното отстъпило християнство, и ще преследват истинските християни мислейки си че принасят служба на Бога. Да най-голямото гонение на Божиите хора ще дойде именно от тия с които доскоро са споделяли църковна скамейка. За да се изпълни за пореден път пророческото слово:

Пс. 55:12-14 Понеже не беше неприятел, който ме укори, - Това бих претърпял, - Нито беше оня, що ме мразеше, който се подигна против мене, - Тогава бих се скрил от него; Но ти, човек равен на мене, другар мой, и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко, С множеството ходехме в Божия дом.

Нека не забравяме, че древния принцип остава в сила:

Гал. 4:29  Но, както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.

Ето защо трябва да бдим повече от всякога и да изпитваме всяко нещо, и себе си, и хората около нас и онези които претендират да са християни и наши братя и сестри.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #2 on: June 10, 2008, 22:11:23 PM »
Благодаря за отговора. надявам се, че мога да уточня няколко неща:

   1.Не вярвам, че в спора се ражда истината (най-малко защото ние сме се родили много по-късно т.е. тя е преди нас)
   2.Ето нещата с които съм напълно съгласен:
-да, Бог ОЧАКВА, както и аз, „църква славна, без да има петно, или бръчка”  та нали за това се е пожертвал
-всеки опит на църквата да наложи вярата със силата на държавната власт (а не със силата на Словото и Святия Дух) води до явления подобни на средновековната инквизиция
както крайно радикалното, така и крайно либералното „християнство“ са еднакво опасни (между другото кой закон имаш предвид под „мойсеев“)

   3.Това което разбирам от Словото и виждам по различен начин е:
-Коя е нивата?
Нека да започнем от началото: Матей 13:24 „Уподоби се царството небесно на человек, който посея добро семе на нивата си;“ тази притча говори за божието царство т.е. църквата която се намира в света. Как света ще е небесното царство – да не бъде!
(божието жито е посято навсякъде по света, аз съм вън от света – духовно, но за съжаление ние все още сме в света „Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукаваго“ Йоан 17:15) затова Исус казва че нивата е света.

-КОГА Исус ще „представи на Себе Си църква славна, без да има петно, или бръчка, или друго нещо такова, но да е света и непорочна.“ ?
Ами когато се очисти нивата, когато Исус дойде с ангелите, които са жетварите, точно ТЕ ще разделят плевелите от житото – а не НИЕ хората. (И на други места в писанието второто идване на Христос е представено като жетва.)
За жалост има „християни“ които ТАЙНО обичат греха без явно да вършат грях – кой ще ги посочи като плява – само Този Който чете вътре в сърцето за Него няма тайни.
Не е за нас тази работа затова господарят казва – НЕ
„Не, да не би като плевите плевелите, да изтръгнете купно с тех и пшеницата.“ Матей 13;29 Ние може да кажем: "Исусе ето плевел", но Той знае по-добре от нас кой НАИСТИНА Е плевел и кой Е жито.
С две думи плевенето е работа за ангели, не за нас!

„даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.“ Йоан16:2
Този час иде и когато дойде пожелавам на всички да сме всред гонените, а не от гонителите. :) Истинските християни ВИНАГИ са били гонени и НИКОГА не са били гонители. (изключението ап. Павел – шегичка естествено :)
прощавайте за „дългописа“  Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3374
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #3 on: June 10, 2008, 23:09:29 PM »
Исус много ясно каза, че нивата е светът (Мт. 13:38) , и нямаме нужда от еквилибристики с написаното за да докажем че не значело това, което ясно пише, а значело нещо дето не го пише, но ни е така необходимо за да докажем някаква наша теза.

Небесното Царство е определено да бъде установено по целия свят, целия свят е Господен и ето защо света е Божията нива, в която в момента се намират, както чадата на Царството, така и чадата на лукавия.

Книгата на пророк Даниил говори много ясно как царството на Бога ще изпълни целия свят:

Дан. 2:34,35  Ти си гледал додето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто, и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.

Дан. 2:44, 45  И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъдва до века. Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто, и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкуванието му вярно.


Ето защо нивата е света и Божието Царство ще изпълни света, когато се върне Исус.

Не че като цяло тезите ни по основната тема се различават, но използваш некоректен пасаж за тезата си и няма нужда да се впускаш в още по-големи грешки да за доказваш нещо от което и без това нямаш нужда за тезата си.

Поздрави.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #4 on: June 11, 2008, 00:24:43 AM »
Е добре - няма да споря по-добре да отстъпя.
Колкото до притчата - ти сам го каза един ден (дано да е скоро)
"Божието Царство ще изпълни света, когато се върне Исус" (който чете нека разбира)
да - земята е божия, но редът не е (и Исус иде за да го промени)

Имам една молба, ако може (с цел да запазим добрия тон) нека да не квалифицираме думите с разни епитети от типа на "еквилибристики" просто се стремя да чета контекста, а не само текста. Иначе може да стане цитиране от типа:
Матей 4:6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".
Господ казва писано е още...
Боя се да не сбъркам, а от това никой не е застрахован - нали?
Надявам се че ме разбираш - за което благодаря

А колкото до основната тема - когато започне гонението до голяма степен ще стане ясно кой на кого служи, дано сме от добрите т.е. гонените, а не гонителите.
Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3374
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #5 on: June 11, 2008, 01:42:59 AM »
Бележката, че нивата не е църквата, а света е много важна от гледна точка на това, че ако приемем, че е църквата излиза, че не трябва да се премахват плевелите от нея, сиреч да се отлъчват нечестивите, лъжехристите и еретиците от събранията. Така поставени нещата представляват лъжеучение и лъжепрактика с гибелни последици.

Писанията ясно казват да се отлъчват нечестивите, лъжебратята и еретиците от събранието. 1 Кор. 5:13, 2 Сол. 3:14, Тит. 3:10, Евр. 12:15. Т.е плевелите от църквата трябва да бъдат изкоренявани и това трябва да бъде извършено от светиите и най-вече от старейшините, а плевелите в света тях ангелите ще оплевят когато им дойде времето. Обаче не на ангелите е заповядано да отлъчат нечестивите от помежду си, а на светиите!

Референцията със цитирането на Писанията от сатана не е коректна, защото сатана цитирайки пасажа от Пс. 91 пропусна едно изречение посредата на пасажа и това му позволи да обърне значението. Това малцина християни са забелязали, и си мислят, че дяволът е цитирал Писанието точно, което въобще не е вярно.

Надявам се да разбереш, защо това, което каза, че нивата е църквата и не можело да се махат плевелите от нея е опасно и вредно и трябваше да бъде адресирано.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #6 on: June 11, 2008, 21:18:58 PM »
Ех хора, всички сме просто хора - голямо обикаляне на тая нива :)
Ето защо не обичам форумите, все пак ще се опитам тук дискусията да не е като в другите форуми където не се чете и пише внимателно – нали този форум трябва да е по-различен. Хайде да опитаме пак:

1/Имам предложение за теб: Това което ти давам като отговор е последния ми коментар по притчата за плевелите, а ти напиши след това колкото и каквото желаеш – става ли?

2/Ето какво съм разбрал от писанието че трябва да ПРАВИМ от любов на дело и с вяра:

2.1.ДА, нечестивите трябва да бъдат отлъчени от църквата;

(Не съм Павел, но ето какво ме принудихте да ви пиша: Аз съм старейшина братко - тежко е да се разделиш с хората които Бог е довел при Себе Си чрез теб и после да участваш в отлъчването им, молил съм се и съм плакал за тях, за моя радост някои след отлъчването се завръщат както блудния син. Това не е само теория, а реални човешки съдби в иначе все по-виртуалния ни свят.)

   ЗА СПРАВКА:„Защото, каква работа имам да съдя вънкашните човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.“(1Коринтяни 5:12,13) виж също (Матей 18:15-17)
Извинете ме, но ще се самоцитирам:“P.S. За пояснение НЕ ВЯРВАМ, че:
(1.) Греха не трябва да се нарича с истинското му име.
(2.)ЯВНОТО нежелание да се живее по примера на Христос не ТРЯБВА да води до РАЗГРАНИЧАВАНЕ на християните от човека ЯВНО ИЗБРАЛ ПЪТЯ НА ГРЕХА.“

2.2.НЕ, НИКОЙ няма право да съди за НЕЯВНИ грехове;

(Иначе вместо служител на евангелието ще бъда ИНКВИЗИТОР който ПРИНУЖДАВА горкия човек да си признае това което аз уж „чета“ в сърцето му.)

   ЗА СПРАВКА:„Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.“
(1 Коринтяни 4:5.)
Между другото полезно четиво може да бъде „Името на розата“ от Умберто Еко (Действието се развива през 14 век в манастир в Северна Италия: Уилям, бивш член на светата инквизиция, известен с логичната си мисъл и дипломатическия си такт, е натоварен да организира среща между враждуващите представители на римския папа и тогавашния император.) - вероятно някои вече са я чели;(и още нещо това не е Библията затова има за отсяване като всяка човешка книга)

3/И накрая хайде малко и за нивата:
Сега се налага теб да цитирам:
   1)“Небесното Царство е определено ДА БЪДЕ УСТАНОВЕНО (КОГА-бележката е моя) по целия свят, целия свят е Господен и ето защо света е Божията нива“
   2)“Книгата на пророк Даниил говори много ясно как царството на Бога ЩЕ ИЗПЪЛНИ целия свят“
   3)“Ето защо нивата е света и Божието Царство ЩЕ ИЗПЪЛНИ света, КОГАТО СЕ ВЪРНЕ Исус.“

   ИЗВОД: Да, не знаеш колко си прав – КОГА? Кога ще стане това?-ето въпроса;
А вие се молете така: „...Да дойде твоето царство“ ДА ЕДИН ДЕН света ЩЕ БЪДЕ изпълнен целия от камъка, а падането на камъка е второто идване на Исус.
Изречението „Вали дъжд“ вярно ли е или не е? Вярно е тогава и само тогава  когато вали. С други думи кога -“КОГАТО СЕ ВЪРНЕ Исус“ Дано да е скоро

Надявам се да науча нещо и от останалите във форума не само от единия от модераторите (не се обиждай – благодаря за отделеното време), че само двамата на тая нива...

Когато пуснах темата очаквах да обсъдим главното което е явно още в заглавието – паралел между миналото и бъдещето на инквизицията в светлината на Словото.

Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Инквизицията - минало или бъдеще
« Reply #7 on: June 17, 2008, 23:02:26 PM »
Ако правилно съм разбрал мълчанието е знак на съгласие (или поне в този случай).Мога само да благодаря за коректността на Watchman.

Ето един опит за продължаване на темата.
(темата не е за политиката на католицизма като организация, а за инквизицията като явление в християнството или как да се поучим от миналото за да не го повторим - не че няма да се повтори гонението, но поне да не сме от гонителите)
Quote
„даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.“ Йоан16:2
Този час иде и когато дойде пожелавам на всички да сме всред гонените, а не от гонителите.
Има една мисъл - историята ни учи на едно нещо и то е че не ни учи на нищо.
Затова историята често се повтаря (в известен смисъл).

И така ето въпроса: Кои са причините довели до гоненията в миналото и какво ще доведе до гонението в последните дни преди Христос да дойде?

Ето и два стиха за начало:
1 Йоан 4:3. "а никой дух, който не изповядва Спасителя {Гръцки: Исуса.}, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света."
Моля само да не започваме дискусия за самия антихрист, а за ДУХА на Антихриста който дух е в основата на всяко гонение
Йоан 15:20. "Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят."

Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"