Author Topic: мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина  (Read 6887 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Матей 24:
  3. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
  4. Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;
  5. защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
  6. И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.
  7. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
  8. Но всичко това ще бъде само начало на страдания,
  9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.
  10. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
  11. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
  12. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
  13. Но който устои до край, той ще бъде спасен.
...
  23. Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;
  24. защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
  25. Ето предсказах ви.
  26. Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.
  27. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.


Много християни разбират Матей 24:5 по следния начин:
"Мнозина ще дойдат и ще казват за себе си, че те са Месията и така ще заблудят мнозина."
По начина по който е написано в Библиите ни е разбираемо, защо е така. Но дали наистина това казва Исус?

Първо Исус говори на учениците си, относно края на времената и им казва: "Пазете се да ви не заблуди някой;"
После казва: "мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: ..."

Питам аз кой средностатистически християнин, пък бил той и новоповярвал ще приеме един Ню-Ейдж гуру, твърдящ че е Месията за Исус Христос? Дори мюсюлманите няма да го приемат. Е защо тогава се е наложило това разбиране за този стих?

Аз текста го разбирам по следния начин:
"защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки, че Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина."

И точно това е страшното и именно него наблюдаваме в момента.
Мнозина идват в Негово име и твърдят, че Той е Христос, но говорят лъжи и ереси, заблуждавайки мнозина.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3374
Бележката относно това че Исус кава, че ще дойдат в Негово Име е много точна, не казва, че ще дойдат в свое име, казвайки че те самите са Христос, а в Неговото име, казвайки, че Той Исус е Христос, но ще заблудят мнозина. Точно в това е коварството, че тези хора се представят за християни и за Христови служители.

То, че има такива, които твърдят че са Христос - ги има, но те са жалки и не могат да заблудят светиите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Искам да подчертая, че не става въпрос само за проповедници. В текста не се говори, че ще дойдат проповедници, които ще кажат, че Исус е Христос.

Тук се включват всякакви, които говорят, че Исус е Христос и с това подмамват мнозина, отвличайки ги към нечестието - проповедници, музиканти, политици и т.н...

Искам да отворя една скоба за музикантите:
Много младежи тичат след разни "християнски" групички, които в интервюта казват, че Исус е Христос, но с делата си и плодовете си се отричат от Него. По същия начин и много млади християни, които са обичали едно време разни светски групи сега тичат след тях, защото един от групата е казал, че вярва в Исус Месията (въпреки, че продължава да върши нечестивите си дела и да върви по същия път, по който е вървял и преди).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Матей 7
21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.     
22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?    
23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Каквото и да сме извършили в името на Исус Христос,без да сме носители на  Светия Дух и управлявани от Него ,съпътствани от плодовете на Неговото присъствие(любов,радост,мир,дълготърпение,кротост,благост и т.н.)сме останали слепи ,голи и непознати за Бога.

Римляни 8:14
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Матей 7
21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.     
22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?    
23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Каквото и да сме извършили в името на Исус Христос,без да сме носители на  Светия Дух и управлявани от Него ,съпътствани от плодовете на Неговото присъствие(любов,радост,мир,дълготърпение,кротост,благост и т.н.)сме останали слепи ,голи и непознати за Бога.

Римляни 8:14
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

това е вярно, но да си воден от святия дух означава преди всичко да изпълняваш божиите заповеди (волята на отца, вж. стих 21 горе), защото святият дух не би те водил към беззаконие. както се вижда от горния цитат, не чудесата, извършени в името на божия син, а вършенето на волята на отца е главното доказателство, че наистина даден човек е воден от святия дух.

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Добре го преразказа.

да-а, най-после да се съгласим с теб за нещо.