Author Topic: "...където е необходимо и с думи"  (Read 28129 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

strong_voice

  • Изгонен
  • Посещаващ
  • *
  • Posts: 41
Re: "...където е необходимо и с думи"
« Reply #60 on: June 22, 2008, 12:53:55 PM »
Здравей mak благодаря предварително.

Какво ще кажете за това? (И както е писано не веднъж - четете бавно.)

"Исус не ни е казал да караме хората да мислят като нас, а да се грижим за овцете Му - да се грижим да са нахранени с познание за Него. Ние мислим,че служенето се изразява в християнската ни дейност; Исус Христос обаче нарича служене това, което сме за Него, а не това, което вършим за Него. Ученичеството се основава на посвещението ни на Исус Христос, а не на придържането ни към определено вярване. "Ако някой дойде при Мен и не намрази ... не може да бъде Мой ученик". При Исус няма привеждане на аргументи или принуда, а просто "ако искате да бъдете Мои ученици, трябва да Ми се посветите". Докоснатият от Светия Дух човек казва: "Сега виждам кой е Исус" и това е източника на посвещение. Днес сме заменили личната вяра с изповедание и затова толкова много хора са посветени на делото, а толкова малко на Исус Христос. Хората не желаят да се посвещават на Исус, а само на делото, което Той е започнал. Исус Христос е източник на дълбоко оскърбление за съвременния образован ум, който не желае Бог да бъде за него нещо друго освен Приятел. Нашия Господ е отдавал първото място на послушанието Си на волята на Своя Отец, а не на нуждите на хората. Спасението на хората е било естествен резултат от покорството Му на Отец. Ако съм отдаден единствено на каузата на човечеството, скоро ще се изтощя и ще настъпи момент, когато любовта ми ще се разколебае; но ако обичам Исус Христос лично и силно, ще мога да служа на човечеството, въпреки че хората ще ме подритват като изтривалка. Тайната на живота на един Христов ученик е посвещението му на Исус Христос, а отличителната характеристика на живота  му е скромността. Това прилича на житното зърно, което пада на земята и умира, но после пониква и променя целия пейзаж."

източник - "My Utmost for the Highest" Oswald Chambers
Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"