Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Християнски митове и легенди => Topic started by: Tihomir on June 02, 2008, 21:54:44 PM

Title: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 02, 2008, 21:54:44 PM
Чували сте сигурно за този "съвет", който казва "Проповядвай евангелието и където е необходимо и с думи".

Много са били очаровани от тази сентенция и са били радостни да я цитират на различни места.

Тъй като Бог в Словото си твърдо заповядва да изпитваме всички духове, то е ред да се изпита и тази толкова удобна за мнозина сентенция.

Основният ми въпрос е: Този извод от Словото ли е направен или е от човешка мъдрост? Тези, които биха казали "от Словото" трябва да посочат пасажите, върху които стъпват, за да докажат това. Тези, които биха казали "от човешка мъдрост" също трябва да покажат референции в Словото, която оборва това твърдение.

Нека видим какво правеше Исус - нашият пример:

Матей 4:23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

Матей 9:35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Марко 1:14,15 А след като Иоан биде предаден на |властта|, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Марко 1:39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

Лука 4:31,32 И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.

Лука 20:1,2 И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха: Кажи ни с каква власт правиш това? или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт?

Забележете какво правеха учениците (последователите) на Господ Исус, Божият Син:

Деяния 8:4,5 А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха |всичко|, и виждаха знаменията, които вършеше.

Деяния 8:34,35 И скопецът продума и рече на Филипа: |Кажи ми|, моля ти се, за кого казва това пророкът, - за себе си ли, или за някой друг? А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса.

Деяния 8:40 А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария.

Деяния 9:27,28 Но Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господното име.

Дори и езичниците свидетелстваха за това какво правеха последователите на Господ Исус:
Деяния 17:19,20 Прочее, взеха та го заведоха на Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото внасяш нещо странно в ушите ни; бихме обичали, прочее, да узнаем какво ще е то.

Деяния 28:31 А Павел преседя цели две, години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше за Господа Исуса Христа без да му забранява някой.

Ако някой е стигнал до това изречение без внимателно да вникне в общото във всички тези пасажи е добре да ги прочете първо или изобщо да не продължава по-надолу.

Това, което днес виждаме да се прави масово е да бъдат изпращани хора да проповядват благовестието, но не са пратени от Бога, а от човеци. Тъй като Бог не е с тях те се чувстват слаби, за да направят каквото и да било. Тогава става изопачаването на Словото и вмъкването на нови практики и странни човешки учения, които по някакъв начин да изглеждат благочестиви в очите на християните и приемливи в очите на невярващите в Божия Син.

Тези практики са обречни на провал и са отговорни за нанасяне на укор върху Христовото име. Такива действия в днешни дни са в огромно изобилие и изпълняват казаното от пророка:
2 Петрово 2:1,2 Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които |човеци| пътят на истината ще се похули.

Едно от тези изопачавания е именно учението, че тези, които отиват да проповядват Христовото учение трябва първо да завържат взаимоотношения и приятелство с хората там и тогава да им кажат за Бога. Това лъжеучение е добре озаглавено с мотото, което споменах в самото начало. То няма корен в Словото и е лишено от подкрепата на Бога.

Сигурно тук мнозина ще запитат - ами как ще им кажат директно, нали хората ще се отдръпнат, ще ги помислят за фанатици?

Това е мисленето, което поставя човешкото мнение преди Бога и поставя човешките методи и начини преди Божиите. Защото ако някой не е пратен от Бога, той няма опора в Бога и се опитва да намери опора в човешката мъдрост и човешки методи. Той не е пратен и това, което е за него цел е да запази репутацията си пред невярващите, "за да не се отдръпнат". Затова и в днешни дни имаме какви ли не други способи, които са добавени от човеците като песни, танци, игри, драма, вицове, завързване на приятелство, но не и това, което в Словото е дадено като пример. Такива методи никога няма да бъдат подкрепени от Бога, защото е писано, че Бог потвърждаваше Словото си с чудеса и знамения, които се вършеха от последователите му. Той няма какво да потвърди в човешките методи.

Всичко трябва да става по примера, който имаме в Словото. Всичко извън това не е от Истината.

Затова колко правилно е казано: Как ще проповядват ако не бъдат пратени?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 02, 2008, 22:41:21 PM
Сега само трябва да кажеш как точно става пращането от Бог на практика, за да са сигурни отиващите, че Той ги праща и ще потвърди със знамения и чудеса проповядването им. А тези, дето не са пратени някъде, какво според теб трябва да правят там където са?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 02, 2008, 23:39:02 PM
Словото е изворът, от който черпим пример.

Бог е инициаторът на всичко това и по негова воля изпраща тези, които трябва да бъдат пратени и оставя тези, които трябва да бъдат оставени.

Ще посоча някои примери, които всеки може да изследва в Словото за това каква е била тяхната история, в светлината на тези 2 въпроса, които бяха зададени и така ще си отговори всеки сам, за да не се хване, че аз съм го казал, но сам да изследва в Словото:

От една страна:
- Моисей
- 12-те апостоли
- Филип
- Павел
- Варнава
...има и много много други примери.

От друга страна:
- братята, които положиха ръце на Павел и Варнава, когато ги изпратиха
- Акила и Прискила
- болшинството от братята в църквите в Коринт, Колос, Рим, Ефес и т.н.

Нарочно не продължавам в тази насока, а давам да се разгледа това от всеки поотделно, тъй като тази тема не набляга върху изпращането като "начин", а изпращането като Божие дело, което Бог снабдява, управлява и дава пример в лицето на Господ Исус, а не по човешка измислица и бесовска мъдрост. Всичко встрани от това е добре да се разгледа извън темата, тъй като иначе тя би се размила.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: constant on June 03, 2008, 14:35:39 PM
Тази сентенция не мисля, че претендира за някакво богословие. По- скоро тя е реакция на явлението- на думи голям християнин, а на практика-нищожен. Тогава благовестието с думи не тежи и е опорочено.
Яков учи, че всеки трябва да бъде бърз на слушане, а бавен на говорене. Благовестието на изпълняващ Словото в живота си, човек- има стойност. Една казана от него дума е колкото хиляда думи от лицемерен вярващ.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Watchman on June 03, 2008, 14:55:18 PM
Казал го е Тома Аквински ако не се лъжа: "Проповядвай благовестието на всяко място и всяко време, ако е необходимо използвай и думи".

Това е инструкция не към апостолите (сиреч пратените), а към обикновенните вярващи с което биват насърчавани да бъдат светлина и сол и добър пример, като изявяват Благовестието с живота си, така щото когато ги попитат за тяхната надежда да използват и думи, според казаното от Петър:

1Петр. 3:15  Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 03, 2008, 15:00:35 PM
Да.

Интересно, че не пише да ходиш да се натрапваш на всеки или да завързваш приятелства със задни мисли, но пише да отговаряш, когато попитат.

Но както писах по-горе, искам да наблегна повече върху тези, които са изпратени за благовестието.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: small axe on June 03, 2008, 18:49:15 PM
Интересно е , кой е изпратен.В Словото виждаме примерът с Павел и Варнава. В този случай те двамата са изпратени.
Въпросът е как би станало това днес.
Днешните тн. мисионери , са хора изпратени от различни християнски събрания ,  с цел разпространение на Благовестието и основаване на нови събрания.
Ясно е  че, тези пратеници могат да са всякакви , но би следвало събранията да са се молили и единодушно да са ги излъчили и съответно изпратили.

Сега какви методи използват тези хора е отделен въпрос.
Дали разгласяват Благовестието явно / което според мен е пример в Словото/ , или използват методи като сприятеляване и постепенно сближаване с цел благовестване , което също е начин на благовестване , но по скоро този начин е характерен за хора които живеят на определено място и общуват с едни и същи хора с години.Те са част от някакво събрание и не са непременно изпратени , а живеят в общност , общувайки активно с невярващи хора.Тези приятелства са добро нещо и много хора се покайват и приемат Христовата прошка и благодат именно като чуват благовестието и наблюдават живота на вярващите с които общуват. Това е естествен процес , самият живот. Така са живяли и първите християни.

Сега да се преследват хората и да се мъчи някой едва ли не да им продаде Евангелието като търговец , това е глупаво нещо и ще отблъсне хората.Нещата трябва да са естествени , не някакви заучени и изкуствени методи.

Много е важна личната ни връзка с Христос.На какво е основана.Дали на Неговата жертва и благодат , или на нещо друго.
Ественият живот се проявява там където Божията благодат е основата.От там и свидителството на вярващият е естествено , като дишането и то носи радост и удовлетворение.
Дали някой ще повярва или не , не зависи от нас а от Господа който показва милост. А Той обеща , че ще прощава щедро.

Нашата отговорност е да стоим близо до Него.
Наша задача е да говорим за Него и да живеем за Него.
Знаем че това което излиза от устата ни е свързано с това което е в сърцето ни.Ако сърцето ни е напоено и прелива от Христос , то и от устата ни ще прелива същото.

Как ще говорим и живеем за Него , мисля , че за това не бива да се дават формули.

Едно обаче е ясно , хората трябва да се покаят.За целта , трябва да чуят това , не някакво захаросано благовестие .Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 03, 2008, 20:00:14 PM
Искам да уточня няколко важни момента, на които може би small axe не е обърнал внимание и следващите думи не са конкретно към него, а изобщо към темата, защото е нещо важно и твърде отговорно.

Quote
Ясно е  че, тези пратеници могат да са всякакви , но би следвало събранията да са се молили и единодушно да са ги излъчили и съответно изпратили.

Според примера на Словото виждаме, че Бог ги е избрал, а не събранието.

Quote
Тези приятелства са добро нещо и много хора се покайват и приемат Христовата прошка и благодат именно като чуват благовестието и наблюдават живота на вярващите с които общуват. Това е естествен процес , самият живот. Така са живяли и първите християни.
В Словото нямаме примери за "мисионери", които са ходили и са завързвали приятелства. Това е днешна измислица, както и писах подробно в началото на темата.

Другото нещо, което се пропуска е това дали някой е роден от Бога или сам е решил да стане християнин.

Като цяло изводът е, че днешното общество християни масово се подиграват с Бога, а е писано "Бог не е за подигравка".

Подигравката се състои в това, че вършат според измамливото си сърце, а не според твърдостта и мъдростта на Писанията. Ако им се каже, че се подиграват с Бога и не зачитат Словото му и не вършат само това, което виждат от Бога (както Исус, уж техния пример, правеше), то мнозина биха казали, че "така смятат, че е добре" (отново тяхното сърце отсъжда кое е праведно и кое не, а не Божието), с което ясно показват чии са.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 03, 2008, 21:18:19 PM
Може ли да се говори тук конкретно с практически примери? Бих искал да се даде конкретно, кой в нашето съвремие е пратен от Бог, както примерите, които са дадени от библията и Господ е потвърдил изпращането му и благовестието му със знамения и чудеса, което е гаранцията за Неговото решение! Нека обосноваваме изложеното откровение на тази тема с практически примери, за да не се превръща всичко в клуб по дълбокомислие! Моля!
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 03, 2008, 22:07:38 PM
Не знам защо наблягаш за примерите днес, но аз не мога да кажа, че виждам такъв пример днес. И това би била много лицемерна и субективна оценка, ако бих сравнявал днешните "изпращания" с тези от Словото като да изпитвам дали Словото е вярно или има изключения.

Каквото и да видим днес, не го ли намерим като Божий принцип в Словото е по-добре да го оставим, защото е писано, че в последните времена ще има голямо остъпление и мнозина ще са лъжеучителите, както и мнозина ще са тези, които ще последват след тях, а малцина ще бъдат тези, които ще се спасят.

Примерите, които смея да дам са единствено от Словото, защото се боя от Бога да давам примери противни на Словото му като гледам днешните измамни похвати.

Няколко пъти дадох конкретни примери от Божието Слово, но виждам, че за Valipeti това е извадка от "клуб по дълбокомислие", защото вече за втори път задава един и същ въпрос и явно отговорът от Словото не го задоволява и не е толкова "практически" и "реален".

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 03, 2008, 22:35:39 PM
Доколкото схванах, темата бе пусната с насоката да ни изясни принцип, по който Бог е изпращал хора някога да разнасят благовестието в противовес на днешни погрешни принципи и формули, които Тихомир опровергава. Ако това е така, значи мисълта му е отправена към днешните реалности и премахване на сентенцията за "проповядването без думи...". Това не е ли в синхрон със замисъла на форума за подготовка на християните за последните времена и опазването им от лъжливите учения? На всеки е ясно, че примерите от библията са това, което ни дава увереността в истината - няма съмнения! Но защо е пусната тази тема изобщо, щом не се вижда никакво практическо приложение днес на правилния начин за изпращане? Само да се намираме на обсъждане ли? То е ясно, че библията ни казва правилните начини! Днес тогава няма ли изпратени от Бог според както мислиш за правилно или изпращането е спряло вече и всичко е по човешка инициатива? Ако няма практическо приложение даден принцип, разнищването му във форума е просто поредната дълбокомислена дискусия от знаещите! 
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Joyssie on June 04, 2008, 10:06:14 AM
Съгласна съм с Valipeti.

По повод приятелствата и тяхното "пълно отхвърляне от Словото" (?), ето малко примерчета оттам:
  - 2 Йоаново
  - цялото Римляни 16
  - в цялото послание към Филипяните пък виждаме как Павел ги има за изключително скъпи на сърце! (как пък е посмял и той да милее за тях! Вместо просто да им говори "делово" и да продължи нататък...)
 - Тит 3:15
 - Филимон

А ако целта е само да се замерваме със стихове и да дълбаем теоретично...и на мен ми се губи идеята на темата.

Благословения и с мир!
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 04, 2008, 10:43:25 AM
Виждам, че се продължава в същата посока, а именно се твърди, че това, което пише в Библията са само "теоретични неща и няма практика".

Затова е писано в Исая 28:
[11] Наистина с гъгниви устни и с друг език Ще говори на тия люде
[12] Оня, който бе им рекъл: Тая е почивката |ви|; и успокойте уморения; И това е освежението |ви|; Но те не искаха да слушат.
[13] Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат.


Ако наричате пасажите от Писанията "стихове, с които да се замерваме", то защо четете Писанията, след като вие самите се "замервате" със стихове?


В този форум издигаме АВТОРИТЕТА НА БОЖИЕТО СЛОВО като това, което може да направи Божия човек СЪВЪРШЕНО ПРИГОТВЕН за всяко добро дело. Осъзнаваме времената, в които живеем и отхвърлянето на Божието слово с човешки принципи и днешни практики е фатално и смъртоносно за всеки, който го прави. Именно затова Словото, е това, което ни учи на принципите и на практичните неща, които са нужни в тези последни дни и тези, които все още не виждат Божията помощ в Словото му трябва да разумеят по-скоро, докато не е станало твърде късно.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Watchman on June 04, 2008, 12:14:44 PM
Аз малко се изгубих в цялата тема и като че ли се говори на различни езици. Доколкото разбирам темата е относно изобличаване на някакви лъжливи методи на "благовестване", но аз мисля, че основния проблем не са методите на благовестие а съдържанието му.

Ако имахме истинно съдържание, то щеше да формира по истинен начин и тези които го приемат, и тези, които го проповядват. Тогава методите нямаше да са на дневен ред, защото който е направен истинен, чрез Словото на Истината, той и ще живее и ще служи истинно.

Причината за появяване на толкова методи, похвати и приумици е това, че посланието което бива проповядвано е лишено от сила, сила да изобличава, ужилва и съкрушава сърцата на човеците. От там търсенето на методи следва като компенсация на тази липса на сила.

Ето защо аз мисля, че трябва да третираме проблемите от корен, а не да режем клоните, а корена да остава.

Когато гледам църковните общества чиито методи Тихомир изобличава, последния проблем за който се сещам са методите им. Та тези общества нямат нищо общо с Бога на Библията, това е проблема, това са едни своеволни и самодоволни "жени", които ядат своя си хляб и се обличат със своите си дрехи, но държат да се наричат с Господното Име, за да скрият срама си. Пророк Исая е пророкувал за това преди хиляди години:

Ис. 4:1  И в оня ден седем жени ще се хванат за един мъж, и ще му рекат: Ние ще ядем своя си хляб И ще обличаме своите си дрехи, Само нека се наричаме с твоето име; Ти отнеми нашия срам.

На тия жени методите им са им последния проблем и аз не бих съветвал някой да се занимава да изобличава практиките им. Трябва да се отсече цялото дърво, а не да се режат клоните. И пророк Исая отсича това дърво много категорично в следващия стих:

Ис. 4:2  В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, И плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля;

Тук Бог прави тотална разлика между седемте жени от стих 1 и "издънката Господна". Той не казва как да се поправят тия окаяни седем жени, но казва, че Неговия народ, Неговата невяста е СЪВСЕМ ДРУГА ЖЕНА, която е ОТДЕЛЕНА от тия седем. Неговия фокус и грижа са към НЕЯ, такова трябва да бъде и нашето внимание.


Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 04, 2008, 12:48:15 PM
Съгласен съм.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 04, 2008, 14:02:58 PM
Съгласен съм.

Това означава ли, че темата е изчерпана и четящите я са получили необходимото разяснение, заради което беше пусната изобщо? Аз понеже не разбрах, затова питам.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: small axe on June 04, 2008, 20:10:19 PM
Темата не е изчерпана. Тя е - " където е необходимо и с думи"


Навсякъде е необходимо с думи.Мисля че на всички ни това е ясно.
Аз чета тука и виждам , че сякаш да имаш невярващи приятели е нещо неправилно?/ дано не съм разбрал правилно/

Ние свидетелстваме на хората с думи и дела.Как ще видят делата ни , ако не общуваме с тях?Никак.

Тишо написа:
"В Словото нямаме примери за "мисионери", които са ходили и са завързвали приятелства. Това е днешна измислица, както и писах подробно в началото на темата."

"Според примера на Словото виждаме, че Бог ги е избрал, а не събранието."


В Словото виждаме едни хора които Господ изпрати.Той им заръча да идат и да научат всичките народи и да ги кръщават в името на Отца , Сина и Светия Дух , като ги учат да пазят всичко което Той е заповядал.
След апостолите , виждаме например изпращането на Павел и Варнава.Изпращането продължи.
Естествено че не събранието е избрало тези изпратени.Бог ги избра.

Как става изпращането днес според теб Тишо?

Аз писах в предния си пост как става според Словото , и считам , че Светият Дух и днес посочва хора които са удобрени от Него за да бъдат изпратени./някъде където има нужда от разгласяване на Благовестието/.Тогава Светият Дух рече... , днес как говори Той?Не е ли Той суверен?Той решава как , кога и какво да говори.
Как избраха 11 те апостоли 12 тия , Матия? С жребий.Защо тогава Светият Дух не им посочи човека направо? Така е решил.
И днес в християнските събрания има хора които Бог решава да изпрати чрез ръцете на техните братя.

Дали изпратените са завръзвали приятелства , аз не знам.Аз написах , че по скоро тези вярващи , които са на дадено място дълго време , е естествено да си създадат връзки и приятелства с невярващи хора , и да им говорят за Исус и Неговата воля. Живота им ще е на показ именно когато общуват с невярващи.Това нещо е много важно.
Колкото до тн. мисионери , те разгласяват Благовестието и създават събрания .Ако са някъде по дълго , не мога да разбера , защо реши , че е невъзможно за тях да имат приятелски отношения с невярващи хора? Мислиш ли , че апостол Павел не е общувал с невярващи , в Атина , или Рим? Сигурно му се е случвало да седне и да хапне набързо с някой атинянин , и да му говори за Исус.Може на другия ден пак да са хапнали заедно.

Без лични връзки с невярващи , без искрени и неприкрити взаимоотношения /естествено пазейки се от греха/ , ние ще пропуснем възможносттта да изявяваме Христос.Неговата благодат , прошка и любов.

Разбира се , че Благовестието ни трябва да бъде това което са говорили апостолите , не някакво напудрено и окастрено.Трябва ясно да се говори за греха и нуждата от покаяние и за Христовата жертва и благодат.
Невярващите приятели , винаги ще си останат външни , те не са нашите братя , но ако не общуваме по някакъв начин с тях в нормални приятелски взаимоотношения ,  ще сбъркаме .

Ти например , като седнеш някъде и изпиеш един чай с някой твой колега да кажем , какво е това? Това е общуване , водят се разговори , говори се на различни теми , една от тези теми може да бъде Исус и нашата надежда в Него.
Това имам в предвид.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 04, 2008, 20:47:04 PM
Трябва по-внимателно да се обръща внимание на това, което пиша, защото не съм писал никъде, че не трябва да има общуване с невярващите. Как тогава ще повярват?

Това, което писах е, че никъде нямаме свидетелство за "лицемерна примамка" (точно това е завързването на приятелството с цел "благовестие"), използвайки "приятелството" на даден човек, защото на това Павел казва "хитрост". Мнозина завързват приятелство (а пише, че приятелство със света не може да се завърже) с тъмнината, но едно такова лицемерно приятелство, за да може по някакъв начин да кажат за Бога. Не заради самите приятели, защото това не е приятелство в истинския смисъл на думата, но някак си използвайки отзивчивостта на хората да им говорят.

Второто нещо е, че те не им говореха за "Божията любов и надежда", а говореха за Божията заповед всички и навсякъде да се покаят и за Божия съд чрез човека, когото е назначил да съди народите - Исус Христос, Божият син.

Никъде не говореха, че Бог ги обича и искат ли да приемат прошка, защото това е едно друго благовестие, за което знаем какво пише в Словото.

Вижте внимателно референциите в Словото. Бог не се адаптира към времената, нито Словото му се адаптира към времената (както сега е модерно да се говори по църквите), защото иначе не би било вечно.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: small axe on June 04, 2008, 21:55:28 PM
Добре  , значи е ясно , че трябва да има приятелство.
Сега дали е лицемерно или лъжовно , всеки да си провери мислите и мотивите към такива свои приятели.Лицемерното приятелство е една лъжа в крайна сметка.Аз вярвам , че сме водени от друг мотив , който е и Христовият мотив.
 Невярващите са загубени , от това трябва да ни боли и да искаме да им покажем Христос.
Господ плака за изгубените.

Аз се чудя за друго.Като седнеш някъде с невярващи познати , за покаянието ли заговяряш първо?
Аз знам от опит , че покаянието е целта на такива разговори.Как ще стигнеш да целта има значение.

Има значение на кого говориш , кой е човека.
Йоан Кръстител казваше - "покайте се , защото наближи Небесното царство"
Учениците излязоха и проповядваха , че хората трябва да се покаят.

Това е целта на проповядването на Благовестието.Това отбелязва и Словото.Целта.
Какво каза Павел на атиняните ? Да се покаят ли?Да и до там стигна , това му беше целта.Но трябва да започнеш отнякъде , особенно с хора които са атеистично настроени.Но целта е да стигнеш до покаянието.
Разбира се , че не трябва да спестява нищо на хората.Истината на Благовестието , тя трябва да бъде ясно казана.В основата е покаянието.

А относноно нашата надежда.Ами то си пише в Словото , че можем да споделяме с хората нашата надежда.Тя каква е ? Че те трябва да се покаят ли?
Нашата надежда се състои в смъртта и възкресението на Исус.В Неговото второ идване за нас , които Го очакваме. За вечен живот с Него в Новото небе и земя.
От тука ако почнеш разговор с някой невярващ , няма ли да достигнеш до нуждата му от покаяние?Разбира се , че ще достигнеш , то това е и целта.
А според мен най - вероятно имаш такъв понатрупан опит , поне доколкото мисля че те познавам от on line общуването ни тук.

поздрави

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 09:22:53 AM
Може би проблема е с точното значение на думата "приятелство" с невярващите хора. Това приятелство не е еднозначно с приятелството например като между вярващия и Бога или между самите вярващи хора. Приятелството с невярващите е повече със значение на едно почтително, миролюбиво отношение към тях, което да им покаже добронамереност и отзивчивост, както и загриженост и искрена заинтересованост за самите тях! Просто да осъзнаят, че са много ценни за нас и не ни е безразлична съдбата им! Такива примери имаме и от самия Господ Исус в Словото!

"А Левий Му направи голямо угощение в къщата си; и имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях.
30 А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?
31 Исус в отговор им рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.

Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.

 А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат.
2 А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях.


Това е отношение към нуждаещите се от спасение. Не е "лицемерна хитрост"! Улавяне на хора, чрез показване не любовта Божия към тях :

И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.


Ето, така се ловят човеци - да ги накараш сами да поискат да дойдат в "примката"!

Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
26 и да изтрезнеят, като се избавят  от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията  воля.


Заповедта всички да се покаят и кръстят в името на Исус трябва да я занесем на всеки, но както го правеше Исус - с примера на Неговия характер!Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 10:40:15 AM
Да не забравяме, че тези, на които каза, че ще станат ловци на човеци правеха точно това, което виждаха в Господаря си (а никой слуга не е по-горе от Господаря си) - започваха от "покаяние".

На 50-ница те говореха за великите Божии дела (не пише точно какво конкретно са говорили) и изявиха на хората греховете им и хората бяха ужилени в сърцата си. Днес се прави точно обратното - гледа се "да не се засегнат хората и да се обидят". Божиите пътища не са като нашите пътища. Днешното благовестие се прави (разбира се, говоря за болшинството) със силата на човешката логика, а не с Божия Дух. Обикновено човекът мисли как да започне разговора, че да не засегне отсрещната страна. Няма я още тази опитност (в болшинството) на това да говори Святия Дух, а не ние.

В Словото виждаме, че думите на Божиите хора не падаха на земята, което говори за съвършенство. Това съвършенство идва от Духа, не от човека. Затова в днешни дни има много проповеди и после молитви за изцеление и само някои хора се изцеляват (давам пример с контраст със Словото), а Христос каза, че неговите ученици и по-големи дела ще вършат. На друго място се говори, че "Господ потвърждаваше Словото си като даваше да се вършат големи чудеса чрез ръцете на апостолите". В наши дни няма какво да се потвърди, защото много пъти е човешко слово, а не 100% Божие Слово, защото ни пречи мисленето, което в голям процент от случаите е като мисленето на света.

Тук не искам да наблягам на чудесата и знаменията толкова (да не се втурваме в тези коментари), но ви давам нагледни примери за това какво беше в Словото и колко ми е мъчно, че сега Христовият пример не се следва. Ако се следваше, щеше да прилича на това, което четем. Но сега мнозина, които казват, че следват примера на Христос си остават с думите.

С това не искам да обезкуража никого, но истината е важна да се научи и е по-добре сега да се обърнем към практичните примери в Словото (защото са написани за да се поучим и наставим от тях и да сме съвършено приготвени за всяко добро дело).

Това, което беше като резултат от Христовото благовестие (а, знаете ли какво е "благовестието"?) беше покаяние на тези т.нар. "бирници и грешници". Докато какво виждаме при нас? 1000 срещи с хора, които не познават Бога, приказки за какви ли не глупости и неща, които даже не ни интересуват, само и само да стане момент, когато да му смотолевим нещо, което е свързано с Бога. За Христос знаеха, че е някой, който беше от Бога и мълвата за него беше по цялата страна. Има доста голяма разлика между това, което си ти (всеки един) днес и Христос тогава, защото и бесовете като го виждаха крещяха. Когато ти сядаш да ядеш с бирниците и грешниците те като какъв те приемат? Христос го приемаха като свят мъж, защото виждаха делата му. Теб като какъв те приемат? Като някой от компанията, който смята да ги изненада по някое време и да каже, че няма общо с техния начин на живот? Христос не правеше това.

Наистина е писано да търсим мир с всички човеци (ако е възможно) и това е далеч от приятелство, защото пише, че който е приятел със света (нравите, лицемерствата и т.н.) е враг на Бога. Христос не беше от компанията на бирниците и грешниците. Те знаеха доста добре това.

И наистина, Божият човек трябва с кротост да поучава противниците, та дано Бог им би дал покаяние, за да познаят истината (вижте, че Бог дава просветление и ако Бог не даде, няма да има полза, дори и човека да "каже, че вярва"). Но пише, че Словото е достатъчно за поучение. Ако ние не говорим от Словото, но говорим друго "неангажиращо" и "привлекателно" благовестие според нашия ум, то ние не поучаваме хората, но ги тласкаме към погибел. За благовестието се казва, че е глупост за езичниците. Мнозина го правят да изглежда "привлекателно", с което навличат погибел и на слушащия и на себе си, а това е много опасно.

Нека треперим от Бога и от Словото му.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 12:01:29 PM
Добре, ясно, само че искам да разбера как точно практически днес благовестваш на някой! Например запознаваш се с някой и какво следва нататък :

-Добър ден!
-Добър ден!
-Аз се казвам ...

И после какво следва - как точно се явяваш благовестител на този човек така че да го "ужили в сърцето" Словото и да се покае?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 12:47:35 PM
Това е, че няма да немриш тази формула в Словото, за да не уповаваш на собствените си сили, а на Бога, който дава на времето си и на момента. Христос не даде такава формула, кой съм аз, че да дам. Това, което е важно, което Той каза е а уповаваме на Бога и Той ще изпрати друг Утешител, който ще ни научи на всичко, което Господ Исус е учил. Аз нямам право да кажа нищо повече, отколкото това, което е писано.

Затова е писано, че "Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми", а не пише, че е прожектор, който осветява магистралата ти.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 13:55:58 PM
Добре де, хайде тогава разкажи ни за някой на който вече си благовествал - да чуем практически един пример, за да онагледиш твърденията си! Няма да го взимам като формула- обещавам! Само да стане по-ясно за какво говориш.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 14:29:53 PM
Аз лично не съм чул още Бог да ми е казал "Иди тук и там" и затова не съм тръгнал да говоря за Бога по улиците, но когато ме попитат за моя Господ следя какво пише в Словото. Ако Бог е решил това да стане, ще покаже на времето си както Той поиска. Ако не е решил, то това е Неговата воля.

Предполагам питаш, защото е широко разпространено, че "всички сме благовестители", което според Словото не е така, защото едни са благовестители, а други са апостоли и т.н. Но не е казано, че всички са благовестители, иначе нямаше да нарекат някои хора от Словото "благовестители", както "благовестителя Филип". Други Божии мъже не бяха наречени благовестители.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 14:50:17 PM
Quote
но когато ме попитат за моя Господ следя какво пише в Словото.

А, ако не те питат за Господ нищо и просто разговарят с теб за съвсем други неща, никога ли не подемаш инициатива да им кажеш нещо за Него? По кой начин невярващите хора около теб, разбират, че ти си християнин? Имаш ли невярващи хора в обкръжението си, с които да сте в приятелски взаимоотношения?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 15:02:57 PM
Ти какво четеш в Словото за тези, които не са пратени да ходят по градове и села да разгласяват вечното благовестие? Виждаш ли такива примери в Словото или не виждаш и затова питаш?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 15:21:08 PM
Аз питам, как ти на практика изпълняваш Словото за хората около теб, без да си пратен някъде да благовестваш специално! Имаш ли контакти с невярващи хора? Ако "да", как точно общуваш с тях, за да разберат че си християнин?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 15:31:45 PM
Виждам, че от началото на тази тема отбягваш да покажеш Словото като твой пример, но опитваш да изкопчиш информация (в случая) от мен, която не знам за какво ще ти е полезна, след като не искаш (вече за 4-ти път) да прибегнеш към Словото като пример, но питаш хората.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 15:50:59 PM
Аз мисля, че дадох цитати от Словото, с които да покажа какво трябва да е отношението с външните! Но ще дам още тогава :

Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.

Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
16 като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.


Та сега на практика - кажи как свети твоята светлина пред невярващите, как мъдро изкупуваш благовремието с тях?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Todor on June 05, 2008, 15:55:02 PM
Valipeti, доколкото съм видял Tihomir(нека ме поправи ако греша) има желанието при обсъждането на темите да се придържа единствено към писаното Слово, избягвайки личните мнения и оценки поради тяхната субективност и възможност за грешка. Сигурен съм, че познаваш достатъчно християни, които се ръководят главно(ако не и единствено) от личните си преживявания и чувства, за да можеш да разбереш позицията му. Може би е по-добре просто да вземеш това, което има да даде по темата и да не настояваш, защото ми се струва, че едва ли ще се получи нещо полезно за някого ако продължи разговора в този дух.
Мисля(без да се обиждате), че не би било лошо да има повече желание да се разбере гледната точка на другия. А не просто да се обяснява своята. Без това не мисля, че може да се стигне до разбирателство, освен само между съвсем подобномислещи хора.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 16:00:54 PM
Аз да не искам нещо извън писаното Слово? Целта ми е да чуя как на практика Тихомир прилага Словото във отношенията си с невярващите. Той това не иска да каже ?!?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 05, 2008, 16:04:29 PM
Виж Даниил как говореше за Бога. Това е един от примерите, които мога да покажа като мой пример. Той не беше пратен по села и градове, но работеше при царя.

Виж Йосиф как говореше за Бога. Той имаше определена задача и Бог го използва на времето му в точно определен момент, но през повече от 10 години пише, че "Господнето Слово го изпитваше".

Виж Лот как говореше за Бога.

Има и още много много други.


...това са моите примери. Това следя като пример.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Soldier on June 05, 2008, 20:03:13 PM
Отговорите на Тихомир, Valipeti, са коректни и много ясни - той ти казва каквото е нужно по въпроса за благовестието.

Не можеш да искаш непременно лична информация, която се споделя при наличие на близост и доверие от друг човек.
 
За благовестието мога да повторя само това, че то е напълно и само духовна работа, в която говоренето, ако не е вдъхновено от Св. Дух, най-малкото е неефективно, а може да бъде вредно.

Никой от нас няма право на духовната арогантност да говори лекомислено за Бог, имаме достатъчно предупреждения за това...

Защото благовестието е екипировка за битки в голямата жестока война със Сатана. Да не би да си забравил това? И да не би да мислиш, че ще има пощада от духа на злото, ако нямаш Божието всеоръжие?   

Благовестието е част от Божието всеоръжие, не може неопитен и неверен воин да си служи ефикасно с двуостър меч.

Павел казва ясно нозете ни да бъдат  "обути с готовност чрез благовестието на мира".
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 05, 2008, 22:55:27 PM
Отговорите на Тихомир, Valipeti, са коректни и много ясни - той ти казва каквото е нужно по въпроса за благовестието.

Ами щом отговорите от рода - аз благовествам като Данаил, Йосиф, Лот и много други - са "много ясни", така да бъде! Явно е много лесно да се дават теоретични поучения, ама практически много трудно да се обяснят след това! Както и да е !

Soldier, аз искам да те питам конкретно - понеже твоите разбирания са, че трябва да наложим на света Божият закон и така да установим Неговото царство на земята, подчинявайки всичко и всеки на този закон, превземайки всяка област от живота - как това не контрастира с мнението ти сега? Защото казваш "За благовестието мога да повторя само това, че то е напълно и само духовна работа, в която говоренето, ако не е вдъхновено от Св. Дух, най-малкото е неефективно, а може да бъде вредно."! Ако трябва да превземем света с Божия закон, как да стане така, че във всяка област и всеки вярващ да говори вдъхновено от Святия Дух и да налага принципите на Царството? Нали може да бъде и невдъхновено говоренето на вярващите понякога? А заповедтта според теб е да завладеем света !
Аз не споделям твоето разбиране, но ми е интересно как съчетаваш философията си с постинга по-горе?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 06, 2008, 00:07:03 AM
Valipeti,

В този форум целта е да се облягаме само на Словото, което ти виждам не правиш, защото за 5-ти път ти твърдиш ясно и публично пред всички, те за теб е само "правило след правило и заповед след заповед", или както ти сам каза "теоретични неща". Търсиш пример в човеците днес и след като няколко пъти беше съветван, че отношението ти към Словото е противно, ти продължи в същия дух похулвайки Словото като "теоретично", търсейки да видиш "истинското" или "практичното" у човеци, които да отсъдят "според тях".

Словото свидетелства против думите ти. Ето само кратък пасаж от Божия Дух, който казва, че е вседостатъчно:
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те |направят| мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание |е| боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 06, 2008, 00:27:35 AM
Не, аз се облягам изцяло на Словото и не искам нищо извън Него! Но за повече от 5-ти път те призовавам да потвърдиш с практични примери в живота си или живота на други в съвремието ни, тезата, която си развил от Словото! Но ти така и отбягваш да отговориш - все искаш да се измъкнеш от практичната страна на нещата днес, а се криеш зад примерите на Словото като казваш "ами аз благовествам днес като Данаил..."!?! Хубаво - кажи на практика как го правиш ДНЕС това като Данаил! Толкова ли е трудно да прилагаш на практика разбиранията си, които уверено излагаш тук? Или какво ....страх те е от нещо ли ? Аз не търся примери от човеци, а пак ти повтарям - искам да видя това, което го имаш като разбиране от Словото, как на практика го прилагаш в живота си! Омръзна ми да ти го повтарям!
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 06, 2008, 00:33:35 AM
Защо да го пиша тук?

За какво ти е?

Искаш да потвърдя с "практични примери от живота си", какво? Словото ли да потвърдя? Не си ли чел, че Словото е опитано и няма нужда аз да ти го доказвам с делата си.

Исус също го караха да покаже знамение, защото не вярваха в Писанията, но искаха да видят пред тях нещо да става - нещо чудно. И ти ли това искаш? Надявам се, не.

Бог ми е заповядал да правя нещата в тайно и той ще ми въздаде наяве. Не си ли чел "Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни."?

Защо ме изпитваш и противно на Словото ме караш да правя това, което не е праведно?

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 06, 2008, 00:57:23 AM
Quote
Защо да го пиша тук?

Ами защото тук си развил тезата си и искам да бъде разбрана практично от всички, а не само поредното поучение, което остава като добре замислена идея, но неясно как изпълнима днес!
Аз не искам да правиш чудо някакво или да се хвалиш с делата си! Когато Исус обясняваше духовни принципи, винаги използваше обикновени , житейски примери, с които да бъде разбран от възможно повече хора! Ти днес даваш поучение, а не казваш на хората как точно да го приложат в живота си! Ами има и такива, които не могат да адаптират примерите от Словото към днешните реалности - за тях е добре да го направиш ти! Нали искаш повече да те разберат и да се променят - помогни им!
Та разбра ли , че не правя нищо противно на Словото, което да те карам да правиш! Не те карам да се хвалиш, а да обясняваш практично! Дай Боже да си разбрал!
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 06, 2008, 01:23:20 AM
Quote
Ами защото тук си развил тезата си и искам да бъде разбрана практично от всички, а не само поредното поучение, което остава като добре замислена идея, но неясно как изпълнима днес!

Защото масово се говори, че Словото трябва да се промени, за да "съвпадне" с днешните измерения на разбирането на човеците. От тази чуплива основа идва неразбирането как това Слово е живо и днес без да трябва да му измисляме "нова опаковка".

Имаме заповеди, които не са трудни. Тях ако изпълняваме ще обичаме Бога. Ако обичаме Бога, тогава Христос ще ни се открие лично. Когато ни се открие лично, то имаме лични взаимоотношения с Него. Примерите, които виждаме в Словото на хора, които са имали непрестанно общение с Бога, са именно тези, които са за нас увереност и насърчение, че Бог и Словото му са опитани. Боим ли се от Бога, Той ще ни насочи кой път да изберем. Тези, които ще бъдат изпратени далеч, ще бъдат изпратени. Тези, които остават, ще останат. Всички ще бъдат научени от Бога. Думите Му ще траят и след преминаването на небето и земята.

Словото на Бога е неизследимо съкровище, което свидетелства за Божия Син Исус Христос, а не толкова за това "как да имаме живот от буквите", защото вечният живот е познаването на Този, за когото свидетелстват Писанията.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Soldier on June 06, 2008, 22:12:39 PM
Valipeti,

Много смешни са твърденията ти за някаква моя философия, която не знам от къде я изведе - във всеки случай - не от моите думи.
Опитваш се да създадеш  фалшиво впечатление за мен с лъжи.
С каква цел го правиш?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Soldier on June 06, 2008, 23:28:53 PM
"А заповедтта според теб е да завладеем света !
Аз не споделям твоето разбиране, но ми е интересно как съчетаваш философията си с постинга по-горе?"
----
От кои МОИ думи стана ясно, че според мен заповедта е да завладеем света и от къде стана ясно каква е философията ми?

Да се правят констатации какви са "разбиранията и философията" на един човек от чужд текст, който е публикувал, си е откровена манипулация.

Така, вярвам всички ще се съгласят, че думите са сила - ЗА ЖИВОТ И ЗА СМЪРТ - така сочи Словото. 

Моля всички внимателно да четат това, което се пише тук.
И да си дадат сметка, че за всяка празна - неистинна дума, или лъжа, или опит за заблуда - ще отговарят в съдния ден...

От някои последни писания на няколко от последните посетители на сайта виждам, че лекомислено се пишат неистини, лъжи и мистификации - дали неволно, поради невнимание, или преднамерено - това няма да коментирам и оставям на тяхната съвест.

С лека ръка се правят обобщения за доктрини и хора, които не са си направили труда да проучат, чрез текстовете, които са писали самите те или текстовете на други хора, които са публкували.

Не съм очаквала да срещна такава небрежност, а може би и злонамереност, от хора, които твърдят, че са Християни и вярващи.
Жалко.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 06, 2008, 23:31:22 PM
Valipeti,

Много смешни са твърденията ти за някаква моя философия, която не знам от къде я изведе - във всеки случай - не от моите думи.
Опитваш се да създадеш  фалшиво впечатление за мен с лъжи.
С каква цел го правиш?


Опитвам се да ти покажа философията на Божидар Маринов, който ти много ПРИЗНАВАШ! Мислех, че и ти споделяш неговите разбирания, щом го използваш във форума като материал за четене. Не е ли така?
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Soldier on June 06, 2008, 23:37:26 PM
"Опитвам се да ти покажа философията на Божидар Маринов, който ти много ПРИЗНАВАШ! Мислех, че и ти споделяш неговите разбирания, щом го използваш във форума като материал за четене. Не е ли така?"

--------------

Дали е така трябваше сам да провериш и прецениш, преди да пишеш лекомислено.

Признавам само Истината, независимо кой я казва. И магаре е проговаряло, когато трябва.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: edna_jena on June 06, 2008, 23:39:22 PM
Съгласна съм с мнението, че трябва и с делата си да свидетелстваме за Господ, но.... мисля че малко се размиват нещата с "приятелството със света". Искам някой да ми пообясни какво точно означава да си приятел с човек от света и къде в Словото е даден такъв пример- как Исус е бил приятел с човек от света.... Да, Исус споделяше храната с невярващи където и да отидеше, разговаряше с тях, но това бяха контакти, общуване, а не приятелство... Нима учениците търсеха да се сприятелят с хора от света с цел те да повярват? Не!! Когато Петър се изправи пред множествата той не ги познаваше, но изяви им благовестието и Божия Дух беше този, който ги ужили в сърцата...
Поведението на всеки човек може да е предлог някой да го запита защо е по-различем, кое го прави да е такъв и още други въпроси, които да доведат до благовестието, но.... да търси някой приятелство, за да го накараш да закопнее за това, за което ти копнееш..... Това го прави Бог в сърцето на човеците, не ние...
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Valipeti on June 07, 2008, 00:00:43 AM

Дали е така трябваше сам да провериш и прецениш, преди да пишеш лекомислено.

Признавам само Истината, независимо кой я казва. И магаре е проговаряло, когато трябва.

Магаре ако проговори, сигурно ще каже истината, защото Бог пави магаретата да проговарят! Но ако казваш, че Истината я казва Божидар Маринов - няма как да се съглася с теб!
Иначе, ако наистина не споделяш неговите убеждения, се извинявам за прибързаното си заключение и те моля да ми простиш, че съм те направил постмилениалистка! Съжалявам!
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 11, 2008, 01:02:30 AM
Ей хора ето нещо което за мен е като глътка свеж въздух
- един пример почти от наши дни:

“Според мен съдбата на религията е заложена на карта. Да си религиозен за мен означава да бъдеш човек, просто човек – по образеца на Иисус.

Във всички колонии в третия свят нещата са напълно безнадеждни и безутешни. Ние – християнските нации – изпращаме там хора, които са утайката на нашето общество; ние мислим само за това какво можем да вземем от местните жители, населяващи колониите. Накратко, там се разиграва една гавра с Християнството и човечността.

Ако това зло може да бъде поправено поне отчасти, ние трябва да изпратим там хора, които ще вършат добрини в името на Иисус – не просто проповедници, а хора, които наистина ще помагат на нуждаещите се, както ни учат проповедите на Иисус.

Сега ние стоим тук и учим Теология, а след това ще се състезаваме за най-добрите църковни постове, ще пишем дебели научни книги, за да станем професори по Теология. А това, което се случва там в колониите, където честта и името на Иисус са заложени на карта, изобщо не ни интересува.

И от мен се очаква да посветя живота си на все по-нови теоретични изследвания, за да мога да се прочуя като теолог и да продължа да обучавам пастори, които също като мен ще си стоят вкъщи? И аз няма да имам право да ги изпращам там, където те са наистина нужни? Аз не мога да се съглася с това!

От години премислям тези неща, и то по хиляди начини. Накрая прозрях, че смисълът на моя живот не се състои в познанието или в изкуството, а просто в това да бъда човек и да върша някакви скромни дела в духа на Иисусовите думи: ‘Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.’ [Матей 25:40].

И точно както вятърът нахлува със своята мощ в огромните празни пространства, така и хората, които познават закона на духа, трябва да отидат там, където те са най-нужни.” (ШВАЙЦЕР, цитиран в “Albert Schweitzer: The Story of His Life” by Jean Pierhal, New York, Philosophical Library Inc., 1957, 59).

Тези думи и пример ми помогнаха да се откажа от писане на докторска дисертация и да се захвана с нещо по-практично в служенето - молете се за мъдрост от Бога "Който дава на всички щедро без да укорява" (Яков 1:5) И дано Той ви даде смелост за проповядване, та по-скоро да чуе всеки човек и Исус да дойде скоро. Стига вече скитане като чужденци на земята - хайде да си ходим у дома.
Господ с вас
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Watchman on June 11, 2008, 01:58:00 AM
Quote
а просто в това да бъда човек и да върша някакви скромни дела в духа на Иисусовите думи...

Quote
хората, които познават закона на духа, трябва да отидат там, където те са най-нужни

Аз се боя че г-н Швайцер е попрескочил от трън та на глог. От мъртвата теология към своеволния религиозен хуманизъм. И двете са не по-малко гибелни и вредни.

Исус не ни учи да ходим където сме най-нужни или да бъдем просто човеци, които вършат някакви си скромни дела със своите си човешки сили.

Не казвам това с цел да споря или да бъда в контра на написаното, просто в този форум се изобличава това, което не е истинно, с цел да не се навреди на четящите.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 11, 2008, 10:36:32 AM
Само да вметна, че човекът Albert Schweitzer, е един, който в момента доста New Age учители цитират, заради сходствата на книгите му и философско-мистичния му подход с техните хуманистични и окултни учения, което и ясно личи от цитата, който видяхме по-горе.

Бих посъветвал strong_voice да изгори неговите книги от библиотеката си.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 11, 2008, 20:47:49 PM
тук стана весело - как да изгоря нещо което нямам :)

1/за книгата: сами разбирате, че цитата който давам не е от Библията и за това важи правилото "всичко изпитвайте дръжте доброто"
2/колкото до човека А.Швайцер мисля че можем да се поучим от НЯКОИ неща естествено той не е Исус
3/колкото до мен уморен съм от разни дебели и не толкова дебели книги и затова най-голямата радост ми е Словото - там няма нищо за пресяване защото няма плява
и накрая - ако брат ми се съблазнява (т.е. преча на вярата му) няма да цитирам А.Швайцер до века :)

успех в проповядването и
Господ с вас
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Cabral on June 15, 2008, 17:33:01 PM
Tihomir
Затова колко правилно е казано: Как ще проповядват ако не бъдат пратени?

         Я, Тихо станал православен.
         Рано или късно всички които се занимават с теология безпристрастно се връщат в православието.
        Точно така е. Иисус и избраните проповядват, ние изповядваме. Никой, ама абсолютно никой освен посочените в Писанията нямат право да проповядват, това е пътят към ереста. Ясно е казано в Писанията - другите изповядват. Естествено за който ги чете. Както Светата Православна Църква го е формулирала: "Ние изповядваме точно и без изменение проповядваното от Иисус и апостолите".
         А който иска да проповядва лошо няма, бог е създал и Адът, няма да стои празен я.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: mak on June 15, 2008, 17:44:15 PM
Я, Тихо станал православен.

Точно така. Православен или с други думи, човек който право/праведно/на прав начин слави Бога.

Само че това няма общо с институцията/организацията (нещо което е противоположно от жив организъм/тяло с който е оприличена истинската църква) която ти наричаш "Православна" Църква, която на практика си е кривославна.

Както Светата Православна Църква го е формулирала: "Ние изповядваме точно и без изменение проповядваното от Иисус и апостолите".

Тя много добре го е казала, но на практика и в реалност, нещата стоят точно по съвсем обратния начин.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 15, 2008, 17:59:33 PM
Кабрал,

Нека не започваме отново издигане на институции. От миналите дни знаем, че ти почиташ и уважаваш Православната институция. Това е твое убеждение и не е редно да го налагаш над четящите във форума, а и е против правилата му.

Тук се пишат само неща, които са базирани на Словото, а не личните предпочитания - било деноминационни или политически.

Няма нужда да се пише отново за изтъкване на нечия институция, защото вече сме чували това и всеки може да го прочете.

Фокусът ни тук е върху Словото в последните дни, в които живеем.

Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: byFaith on June 15, 2008, 23:35:03 PM
Quote from: Cabral
Както Светата Православна Църква го е формулирала: "Ние изповядваме точно и без изменение проповядваното от Иисус и апостолите".

Здравей, Кабрал. Виждам, че си се доредил да изцакаш поредния си коз във форума. Но твоята боя я знаем. И тя тук не се приема. Но има места, където хората обичат слава от човеци да приемат (според както е писано в Йоан 5:41-44), да се четкат един друг, да носят дълги роби, да се ползват с авторитет и хората да ги поздравяват по улицата--там твоите хвалебствени слова ще намерят бленувано прибежище. Пред тези хора ти имаш "право" да се покланяш, ръката им можеш да целуваш... а и ти си един от тях. Но знай, че този който се въздига и самопрокламира, той един ден ще бъде унизен--не от човеци, а от Бога, който сам е обещал:

Mat 5:20  Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 16, 2008, 22:14:59 PM
В новозаветно време всички вярващи от божия народ са царство от свещеници т.е. няма миряни и клир. Всички знаете, че племето Левит бе избрано само и единствено за служене в земното светилище сега това вече не е така. Днес важи следното - "Иди и кажи какво ти стори Господ"

1 Петър 2:9."Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина"

Откровение 5:9-10"...със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята."

Откровение 22:17 "И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди."

Откровение 1:6. "и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин."

Господ с вас
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: mak on June 16, 2008, 22:31:06 PM
strong_voice, прочети това четиво:

http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=250.0
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 17, 2008, 22:21:16 PM
Четох текста няколко пъти. Не знам какъв е източника (от коя книга и кой е нейния автор).
Определено има над какво да се мисли. Интересното за мен е че точно сега попадам на такъв текст. Скоро трябва да взема важно решение за което се моля от години. Но едва ли тук е мястото да споделям подробности засягащи лични неща от живота ми. Да Бог наистина действа по свой начин и в свое време, а не когато и както ние мислим.

Исая 55:9. "Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли."

За апостолите пише в Словото, че Бог ги е водил толкова явно и не винаги според очакванията им, но те са Го слушали. Дано и ние се учим ден след ден на това.
Господ с вас
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: Tihomir on June 17, 2008, 22:57:01 PM
Четох текста няколко пъти. Не знам какъв е източника (от коя книга и кой е нейния автор).

Източникът е Библията, а Авторът е Святият Дух.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 17, 2008, 23:18:01 PM
1/Не отричам думите ти.
Но очевидно аз имах предвид нещо много по-скромно - обикновено при позоваване на дадена книга (а явно материала е част или по-точно въведение към книга) се цитира заглавие, автора, година на издаване и т.н
2/Имам предложение:
Ако не е удобно да се дава тази информация - има лични съобщения към форума и ако може изпратете ми данните за книгата. Може и да я прочета цялата - какво лошо има?
Господ с вас.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: mak on June 18, 2008, 23:18:18 PM
Здравей strong_voice, не бях онлайн тези дни, и за това не съм могъл да ти отговоря, ще ти пиша ЛС, а и ще публикуваме разбира се и явно информацията за книгата.

Господ с тебе.
Title: Re: "...където е необходимо и с думи"
Post by: strong_voice on June 22, 2008, 12:53:55 PM
Здравей mak благодаря предварително.

Какво ще кажете за това? (И както е писано не веднъж - четете бавно.)

"Исус не ни е казал да караме хората да мислят като нас, а да се грижим за овцете Му - да се грижим да са нахранени с познание за Него. Ние мислим,че служенето се изразява в християнската ни дейност; Исус Христос обаче нарича служене това, което сме за Него, а не това, което вършим за Него. Ученичеството се основава на посвещението ни на Исус Христос, а не на придържането ни към определено вярване. "Ако някой дойде при Мен и не намрази ... не може да бъде Мой ученик". При Исус няма привеждане на аргументи или принуда, а просто "ако искате да бъдете Мои ученици, трябва да Ми се посветите". Докоснатият от Светия Дух човек казва: "Сега виждам кой е Исус" и това е източника на посвещение. Днес сме заменили личната вяра с изповедание и затова толкова много хора са посветени на делото, а толкова малко на Исус Христос. Хората не желаят да се посвещават на Исус, а само на делото, което Той е започнал. Исус Христос е източник на дълбоко оскърбление за съвременния образован ум, който не желае Бог да бъде за него нещо друго освен Приятел. Нашия Господ е отдавал първото място на послушанието Си на волята на Своя Отец, а не на нуждите на хората. Спасението на хората е било естествен резултат от покорството Му на Отец. Ако съм отдаден единствено на каузата на човечеството, скоро ще се изтощя и ще настъпи момент, когато любовта ми ще се разколебае; но ако обичам Исус Христос лично и силно, ще мога да служа на човечеството, въпреки че хората ще ме подритват като изтривалка. Тайната на живота на един Христов ученик е посвещението му на Исус Христос, а отличителната характеристика на живота  му е скромността. Това прилича на житното зърно, което пада на земята и умира, но после пониква и променя целия пейзаж."

източник - "My Utmost for the Highest" Oswald Chambers
Господ с вас