Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.   

На християните е внушено,че нечестивите са някакви дребни бандити, които седят по затворите и вършат дребни престъпления. Но истината е че истинското нечестие е по върховете на властта. Те са онези които кроят зло чрез закон, според написаното:

Пс. 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

И докато ние спим или се занимаваме тихо със собствените си дела, те не дават сън на очите си докато не измислят зло, разруха, грабителство, развращение и всякакъв зъл кроеж против обикновените хора. Тези хора съществуват и те са заели най-висшите етажи на властта в световната йерархия. И кой е в състояние да ги спре? Има само една единствена група от хора на земята, която има капацитета да ги спре и начина за това е описан най-концентрирано в Псалмите и по-конкретно в молитвите на цар Давид, чийто живот преминава в непрестанно противопоставяне със силите на нечестието.
2
Исая 26-10

Ако се покаже милост към нечестивия, Пак той няма да се научи на правда; Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно, И не ще погледне на Господното величие.
----------------------------------------------
Доброто и милостиво сърце на християнина понякога води до голяма наивност. И няма дълбоко и истинско разбиране на понятието "нечестив", "нечестивите". А не трябва да е наивен. Нечестив наистина означава нечестив. Но и това разбиране не идва отведнъж, а човек го научава с времето. Словото ни казва в Исая,че дори да е показана милост към такъв човек, той не се променя към добро. Ние можем само да се запитаме: Що за хора са това???

Преди малко прочетох 10 псалом за това какви са нечестивите:

3 нечестивият се хвали с пожеланията на душата си; И сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.    
4 Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; Всичките му помисли са, че няма Бог.    
5 Неговите пътища всякога са упорити; Твоите съдби са твърде високо от очите му; Той презира всичките си противници.    
6 Казва в сърцето си: Няма да се поклатя, От род в род няма да изпадна в злощастие.    
7 Устата му са пълни с проклинане и угнетяване и насилство; Под езика му има злоба и беззаконие.    
8 Седи в засада в селата, В скришни места, за да убие невинния; Очите му са насочени тайно против безпомощния.    
9 Причаква скришно като лъв в рова си, Причаква за да грабне сиромаха; Грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си.    
10 Навежда се, снишава се; И безпомощните падат в ноктите му.    
11 Казва в сърцето си: Бог е забравил, Скрил е лицето Си, никога няма да види.    
12 Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си; Да не забравяш кротките.
...
15 Строши мишцата на нечестивия; Издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него.

-------------------------------
Затова и Бог съветва: не влизай в пътеката им, отклони се от този път и замини.

Притчи 4

14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите.    
15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини.    
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.    
17 Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство.    
18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.    
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.

---------------------
Колкото и да не ни се иска, тези хора са реалност и даже властват над другите.
Бог обаче чува молитвите ни.
3
Днес четох 70-ти псалом и отново виждаме същите принципи и същия начин на молитва:

Пс. 70:1 Боже, побързай да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш. 
Пс. 70:2  Нека се посрамят и се смутят Ония, които търсят душата ми; Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които търсят злощастието ми
Пс. 70:3  Нека се обърнат назад поради срама си Ония, които думат: О, хохо! 
Пс. 70:4  Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Бог. 
Пс. 70:5  А аз съм сиромах и немощен: Боже, побързай да дойдеш при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш. 


Давид отново се моли нечестивите, които кроят зло против него да се опозорят и да се върнат назад. Това включва както царе, така и хора с влияние и власт. А християните как се молят? Бог да ги благослови и да им даде мъдрост?
4
Quote
Четейки те човек ще остане с впечатлението, че всичко е цъфнало и вързало, а като се огледаме нещо не е така...

Не, че говориш нещо невярно - само по-себе си е вярно ама с формата на обяснение не мога да се съглася.

"Цъфнало и вързало" ще има едва когато Исус се завърне и започне да царува над цялата земя. Но и тогава ще има нечестиви, които престорено ще се покоряват на правдата и в края на 1000-та години ще се разбунтуват. И след това ще има ново Небе и нова Земя и едва тогава ще царува съвършената правда.

Затова не трябва да примесваме нещата. Ние трябва да разберем какво трябва праведните да правят в това поколение, в тази епоха в която Бог ни е направил да се родим. И това е което има значение. Затова Бог ни е дал Писанията в които е описан примера на праведните от предишните поколения, за да се поучим и научим от тях. И това е смисъла на настоящата тема.

Quote
Матей 24 глава
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

Да, нечестивия ще му се случват и лоши неща, и ще се проваля, а праведния и десет пъти да пада, ще стане. Но е писано, че беззаконието ще се умножи, което се и вижда !

Откакто са казани тези думи за умножаване на беззаконието са изминали 2000 години. И погледнато исторически имаме периоди в които беззаконието се умножава, после обаче в следствие на молитвите на светиите идва обрат и правдата започва да се умножава. И после праведните заспиват и беззаконието пак започва да се умножава.

Ние сме точно в такъв период когато праведните са заспали и беззаконието се умножава. Никой не се моли с молитвите на Давид, защото нечестивите са инсталирали своите учения сред вярващите, че виждаш ли така трябва злото да се умножава и нечестивите да властват. Но Писанието показва една различна картина.

Апостол Павел казва в 1Тим 2:2, че Божията воля е "да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност." А такова нещо няма как да се случи ако нечестивите властват и си правят каквото си искат. Именно затова Паве насърчава християните да оказват влияние върху властите с молитвите си.

Това някои християни си мислят, че става като се молят Бог да давал мъдрост на управниците и да ги благославял, но не по този начин се молеше Давид. Давид ни показва как да се молим и точно това изследваме в тази тема, защото съдбата на нечестивите ще е различна ако светиите се молят според истината.

Quote
Откъсването и опита да се излезе от света, са писани, че няма как да се получат също, та истината ще да е някъде по средата.

Писанието говори за "святост", която дума означава отделяне. Не знам къде си чел че нямало да се получи. Точно обратното е написано. Цялото Писание набляга на святостта, сиреч на отделянето. А за смесването не се казва нищо добро. Смесването това е Вавилон, и тези които се смесват, а се мислят са вярващи са вавилонска блудница. Тия неща са пределно ясни в Библията и не подлежат на съмнение.
5
Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин.

Четейки те човек ще остане с впечатлението, че всичко е цъфнало и вързало, а като се огледаме нещо не е така...

Не, че говориш нещо невярно - само по-себе си е вярно ама с формата на обяснение не мога да се съглася.
Ето тук е казано много добре това което се и вижда и то не е в разрез с това което обясняваш.

Матей 24 глава
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.


Да, нечестивия ще му се случват и лоши неща, и ще се проваля, а праведния и десет пъти да пада, ще стане. Но е писано, че беззаконието ще се умножи, което се и вижда !

Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.

Откъсването и опита да се излезе от света, са писани, че няма как да се получат също, та истината ще да е някъде по средата.
6
Нека да продължим с Псалом 3:

Пс. 3:1  Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене. 
Пс. 3:2  Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села). 
Пс. 3:3  Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми. 
Пс. 3:4  С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села). 
Пс. 3:5  И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа. 
Пс. 3:6  Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене. 
Пс. 3:7  Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите
Пс. 3:8  От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти.


Нечестивите се навдигат против праведния, той извиква към Господа и Бог поразява нечестивите. Бог спасява праведния от ръцете им и въздава на нечестивите според нечестието им. Този принцип ще видим отново и отново в цялото Писание, но някой е решил, че понастоящем този принцип е отменен.
7
Нека да разгледаме Псалом 64:

Пс. 64:1  Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля. 
Пс. 64:2  Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците, 
Пс. 64:3  Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели, 
Пс. 64:4  За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят. 
Пс. 64:5  Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види? 
Пс. 64:6  Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки. 


По днешните църкви се говори, че така трябва да бъде, че нечестивите трябва да успяват повече и повече, защото били последни времена и няма какво друго да става. Но Писанието казва нещо съвсем друго. Нека да продължим да четем продължението на псалома:

Пс. 64:7  Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени. 
Пс. 64:8  Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава. 
Пс. 64:9  И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му. 
Пс. 64:10  Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце. 


Бог няма да остави нечестивите да успяват в кроежите си, в скритите си и тайни намерения. Бог ще ги устрели внезапно, изненадващо плановете им ще се провалят и рухнат. И не само ще го направи, но и ще го направи по такъв начин, че всички човеци да се убоят, както се убояха като видяха как Бог уби Ирод заради нечестието му. И ще започнат да разказват за делото на Бога, защото ще разберат действието му.

А праведните ще се развеселят в Бога и ще уповават на Него.

Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин. Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.
8
За да се отговори на този въпрос трябва да се знаят конкретни исторически факти, както и конкретния исторически контекст в който те са водили тази борба.

Например за живота на Давид имаме конкретно описани ситуации в които нечестивите се навдигат не само против него, но против Божията воля за Израел въобще. Тук имаме сблъсък между сатанинска воля и Божията воля, който сблъсък има директно изражение в сблъсъка между нечестивите и техните дела и праведните и техните дела.

За апостол Петър също имаме дадени някои исторически случки, които показват този сблъсък. Например Ирод искаше да убие апостол Петър, успя да го арестува, но Бог изпрати ангелите си и освободи Петър от килията. Малко след това Бог уби цар Ирод за неговото нечестие. Ето тук виждаме директно приложение на Божиите обещания и принципи, които виждаме най-често в Псалмите (и не само в тях), според които се молеше и цар Давид и които са предмет на изучаване в тази тема.
9
Добре тогава как триумфира апостол Петър или Павел освен духовната победа над нечестивите.
10
Quote
Посещавал съм няколко пъти така наречените църкви но там говорят повече за успехи някакви печалби и общо взето за такива неща които хората очакват да чуят и следващата седмица пак да отидат да си дадат дарението и така.....Не задълбават много да не стане страшно.

Това за което ти говориш тук е за така нареченото учение на просперитета. На тази тема ние имаме други публикации и дискусии, които са посветени на това учение, което аз считам за лъжливо.

В тази тема аз говоря за волята на праведните и волята на нечестивите. И волята на праведните не трябва да се бърка с плътските желания за забогатяване и светски успех. Вместо това волята на праведните е свързана с успеха на Божието царство и цели на земята, в противовес на желанието на нечестивите относно бъдещето на земята и народите.

Ето защо в тази тема ние разглеждаме именно това противопоставяне между волята на праведните и желанията на нечестивите.

След като това е изяснено мога вече да коментирам другите ти въпроси:

Quote
и за тези думи на Исус ;

20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

Нека не забравяме, че много от текстовете, които вече са цитирани и предстоят да бъдат цитирани в тази тема са думите и молитвите на цар Давид. А сам Давид беше гонен, при това много повече дори от християните. Той беше преследван до смърт в продължение на 14 години от цар Саул. Освен това след като стана цар имаше множество врагове, които го преследваха и угнетяваха, това число собствения му син Авесалом и други близки до него хора, които го предадоха и се вдигнаха против него.

И въпреки това Давид не само прогласява победата на праведните над волята на нечестивите и техните цели, но и ги демонстрира в живота си.

И какво излиза от това? Че гоненията са само временно явление, което има за цел да изгради определени черти в характера на праведните, но в крайна сметка, дори в този живот нечестивите биват победени и праведните триумфират, както виждаме в живота на цар Давид, който не само надживя и Саул и Авесалом и всичките си вътрешни и външни врагове, но и триумфира над тях.

А що се отнася до историята за  Лазар в нея ние нямаме илюстрация на това противопоставяне между целите на нечестивите и праведните на земята. Тя има за цел да илюстрира съвсем други аспекти на духовните реалности, които не засягат тази конкретна тема.
Pages: [1] 2 3 ... 10