Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Ето едни стихове върхо които може да се разсъждава

 9 Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово; затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брата си.

1 Коринтяни: 6:16 Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".
2
Quote from: Владо
Запазването на девствеността е нещо изключително важно.

Не става ясно обаче ЗАЩО е важна девствеността. Тя очевидно не е нещо самоцелно и нещо осмислящо само себе си. Би трябвало да има РЕАЛНА причина за тази важност. Теорията за телегонията дава един възможен отговор на това защо девствеността е важна. Дали отговора е пълноценен, аз не мога да твърдя, но ако не друго тази теория е помогнала на много момичета да се опазят чисти, или най-малкото да спрат да блудстват безразборно.

Когато един баща обяснява на децата си колко важно е да пазят девствеността си, той трябва да може да го мотивира по някакъв реален и практичен начин, а не просто - това е така просто защото е така. Да то е така, ама самото утвърждаване на това, без осъзнато мотивиране за това което стои зад него, трудно ще пребори бушуването на младежките хормони.

Quote from: Владо
човек трябва да осъзнае, че редица неща се променят в момента на познаванета на Всевишния, Който очиства както душата, така и тялото на Своят народ, ТЪЙ КАТО ИМА ЗАВЕТ с този народ, приемайки го като "тялото на Своят Възлюбен Син".

Да, редица неща се променят, но не всичко се променя. Човек запазва същото си тяло, същата душа, получава нов дух, който е ново създание. Тялото и душата обаче не са ново създание. Как точно се очиства тялото човек като повярва? Ако е бил мръсен изведнъж става все едно се е изкъпал и вече не трябва да се къпе ли? Ами душата? Тя не се ли обновява чрез дълъг процес на освещение траещ цял живот?

Сексуалните връзки остават следи не само в тялото, но и в душата на човека. При покаянието Бог не дава нова душа и ново тяло. Остават си старите. Тялото ще се обнови едва при възкресението, а душата се обновява чрез процеса на освещение. Ето защо не е без значение и без последствия какво човек в правил с тялото си (и душата си) преди да повярва.

Quote from: Владо
- предпочитам да чета научни трудове, не хипотетични изложения

Аз напоследък се утвърдих в убеждението, че обективна наука не съществува. Така наречения "научен метод" е погрешен и неадекватен, понеже отрича съществуването на духовните реалности и приема материалния свят като затворена система. По този начин той дисквалифицира себе си като адекватен метод за търсене и намиране на истината.

Единствения адекватен метод за изследване на реалността в която живеем и търсене на Истината е чрез Божието Слово и Святия Дух. Тези двете са недостъпни за светските хора (както и за християните, които се кланят на "научния метод:), ето защо те не са в състояние да търсят и откриват истината.

Слава за Бога е да скрива нещата, а слава за царете (царското свещенство) е да издирва Божиите тайни. Само те са в състояние да откриват тайните и да намират истината. Света ходи и живее в тежка тъмнина и всичките им "научни" напъвания са добре дефинирани в посланието към Римляните с думите "като се правеха на мъдри те глупееха".

3
Quote
Владо, ако седнеш да почетеш за Телегонията, ще видиш, че някои "метафорични" текстове, не са съвсем метафорични... Включая този който коментираш.

- предпочитам да чета научни трудове, не хипотетични изложения

- с отметка към горното, че дори и научните трудове често са в дисонанс с Божието вечно слово

Quote
Проблема със всичките видове "следи" които коментираш е, че в според зависи от какво са, те изчезват след някакъв период от време и не са "вечни".

 - все пак е по-добре човек да се аргументира ясно и сериозно с Божието писание, както и аз, апропо, съм сторил

- доказателство в писанието за друго твърдение аз, поне на този етап, не намирам - ако някой е намерил, моля, да изложи (например, че мъжът оставя следИ В/ВЪТРЕ в девицата за целият `и живот)

- ПРОБЛЕМЪТ с освещението на теорията, че мъжът оставя следИ ВЪТРЕ В девицата, както посочих, е сериозен и човек трябва да осъзнае, че редица неща се променят в момента на познаванета на Всевишния, Който очиства както душата, така и тялото на Своят народ, ТЪЙ КАТО ИМА ЗАВЕТ с този народ, приемайки го като "тялото на Своят Възлюбен Син".
4
Владо, ако седнеш да почетеш за Телегонията, ще видиш, че някои "метафорични" текстове, не са съвсем метафорични... Включая този който коментираш.

Телегонията при животните се ползва доста сериозно, примерно при чифтосването на породи кучета/коне, ако женската случайно се оплоди от друг мъжки, а не този който трябва, директно се продава/убива/разкарва защото ще е вече обременена с генетичен материал от който ще произлезе нечистокръвно потомство.

Проблема със всичките видове "следи" които коментираш е, че в според зависи от какво са, те изчезват след някакъв период от време и не са "вечни".
5
 
Quote
Пр. 30:18  Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:
Пр. 30:19  Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.

Соломон при цялото си знание, ученост и мъдрост признава, че е непостижимо за него да разбере как точно мъж който е бил с девица остава следи в нея. По същия начин както орела видимо не остава следи във въздуха или змията върху канарата, или кораба сред морето. Но при все това текста ясно казва, че такива следи има и те остават ако и да не са видими за човешкото око и непостижими за човешкия разум.


Тълкуването на текст с метафорични образи в себе си, въз основа и съблюдавайки самият конкретен текст, е подвеждащо и нарушава ОСНОВНО правило при тълкуването на писанията и на части от тях : правилото за изключение, или повтаряемост. Именно: ако се опитваме да извлечем някакво заключение, извод, сентенция, мъдрост, знание, изхождайки само от един стих/текст, който при това е метафоричен, то ние или трябва да кажем, че Бог ни го е открил (както стори Павел със стиха за вола, чията уста не трябва да се обвъзва, докле вършее), или да подчертаем, че това е наше собствено тълкувание.

Така например горният текст НЕ ни дава правото да заключим, че смисълът е :
 
Quote
... как точно мъж който е бил с девица остава следи в нея.
, тъй като нито орелът остава след В самото небе, нито корабът В самото море, нито змията - В самата канара.

Съществен е проблемът, също така, с тълкуването на следите: има две версии.

1. версия: следи, път, стъпки, невидими от човешко око, оставени от кораб, орел, змия, или от нозете на мъж. Невидими стъпки на законопрестъпник, който отнема девствеността на жена, кораб в морето, орел в небето, змия на скалата.

2. версия: следи, оставени от мъжа ВЪТРЕ В самата жена

Нека рагледаме текста и се опитаме да направим семантичен разбор на предлозите, с които се представят действията на трите избрани за пример обекта:
 
 
Quote
Пр. 30:18  Три неща има, които са непостижими за мене, - Дори четири, които не разбирам:
Пр. 30:19  Следите на орел ПО въздуха, Следите на змия ВЪРХУ канара, Следите на кораб ВСРЕД морето, И следите на мъж ПРИ девица.

Имаме следните предлози: "ПО", "ВЪРХУ", "ВСРЕД" и "ПРИ". Те са различни по своят смисъл и представляват следпоставеното действие по различен начин.

"ПО" - предлог, указващ действие на нщ/нкг върху дадена повърхност/нщ

"Ходи ПО тънка кора лед." - тенденциално разбиране за опасност, някой с поведението си предизвиква опасни за него- самият, реакции/ събития
--------
"ВСРЕД" - предлог, указващ разположението на нкг/нщ, който/което е "СРЕД"/ "помежду" нещо:

"И всред голяма глъч самотният си е самотен."
---------
"ВЪРХУ" - предлог, указващ положение на нкг/нщ отгоре на нещо:

"Върху изговорените думи на глупака не притуряй - дваж по-глупав ще си ти!"
------------
"ПРИ" - предлог, указващ местоположение, или насоченост на действие:

"При бедния бедност не влиза. Тя тамо живее."

"- Къде ще ходиш?
- При свако Крум съм тръгнал."

МЪЖЪТ Е "ОСТАВИЛ" НЕВИДИМИ СЛЕПИ ПРИ ДЕВИЦАТА, НЕ В НЕЯ.

---------

Разглеждайки писанията, ние достигаме до момента на ИЗКУПЛЕНИЕТО чрез вяра в Йешуа. И това изкупление включва прощение на извършени грехове.

Преди Учението на Йешуа, ние можем да видим примери в писанието, в които мъже придобиват рожби от жени, които не са девственици и родените са ТЕХНИ рожби и Бог никъде не е упоменал, че в тези деца има НЕЩО от предишни мъже на жената.

Примери - много: царе, известни хора, пророк. Текста е винаги "И придоби чада от ххх", или "Еди-кой-си(мъж) роди ХХХ".

 
Quote
  2. Когато Господ почна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудствуване се отклони от Господа.
  3. И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и МУ роди син.
 


Макар че е възможно да се спекулира с части от текста и с тълкуването му, аз съм склонен да приемам това, което е записано и разбираемо ЯСНО И КОНКРЕТНО.

-------------

 
Quote
Ето тук една статия, която потвърждава основната теза от оригиналната статия в тази тема: http://spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/3109-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html

Отворих и прочетох статията. Ето някои части от нея, които ми направиха впечатление и съм отметнал с бележки:

 
Quote
С разрешаването на този въпрос се заема имунологът Фред Хътчинсън към института Caner Center още през 2004 г. Ученият и екипът му изследват 120 жени, които никога не са имали синове.
Откриват, че 21% от тях въпреки това носят мъжко ДНК в кръвта си. 

Последният път, когато учих математика, 21% не беше = 100%.

 
Quote
Жените са разделени на 4 групи според историята на бременностите си:

- група А имат само дъщери

- група Б имат едно или две помятания

- група В са извършвали аборт

- група Г никога не са раждали преди

Преобладаващо присъствие на мъжки микрохимеризъм се забелязва в значителна степен в група В (абортирали-бел.-моя), въпреки че присъства и във всяка от останалите. Група А - 8%, Б - 22%, В - 57%, Г - 10%. 

Преобладаващо присъствие на мъжки клетки - при абортиралите, при общо сумарен изчислителен базис 97%.
 
Изследването НЕ Е насочено ПРЯКО към поставената авторова тема.

 
Quote
Заключенията от изследването сочат като ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ на микрохимеризма бременността, помятането, изчезнал мъжки близнак... ИЛИ самия сексуален акт.

Това значи, че посредством половия акт ИМА ВЕРОЯТНОСТ в тялото на жената да попаднат мъжки гени и ДНК, които да циркулират в кръвта й или да се прикрепят към други клетки в различни органи до края на живота й!


Посочване на използвани думи, клонящи към ВЕРОЯТНОСТ, НЕСИГУРНОСТ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ:

- възможни източници
- или
- вероятност

----------------

Ако проследим писанията, виждаме, че се посочва БАЩАТА, който е "родил", много, много рядко е жената. Това е и при генеалогията/ родословието на Йешуа от Назарет:


Quote
   1. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
  2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
  3. Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
  4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
  5. Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
.....
 

В заключение мога само да добавя, че е добре Божиите хора да обичат истината, да не търсят под вола - ТЕЛЕ, да не използват статии, сами по себе си с ясна хипотетичност/ несигурност/ предполагаемост, да не правят обобщителни заключения въз основа на стих от писанието, но да следят СМИСЪЛА НА ЦЯЛОТО ПОВЕСТВОВАНИЕ.

Запазването на девствеността е нещо изключително важно. Чистотата/праведността на девойката ЗАЕДНО с нейната вяра (да не забравяме), вървят ръка за ръка, неотлъчно, както и чистотата на мъжа и неговата вяра.

А смисъла е един: Помазаника, погубен за греховете ни на кръста. ИЗКУПИТЕЛЯТ на рода човешки. Омилостивителят и Ходатаят, викащ денонощно в Божият храм, от Чийто вик колоните потреперват, закланото Агне и Лъва от племето на Йехоуда.

Нему: слава, почит и величие. Амин.
6
Основни духовни въпроси / Re: Кой е Исус???
« Last post by Владо on December 21, 2020, 18:07:39 PM »
Quote
Владо, имам само едно нещо което ме посръчква от това което си писал, а именно, за една трета от имената които си ползвал трябва да отскачам до Гугъл за да разбера кого имаш в предвид :)
Ти ли си забравил българския, аз ли съм изостанал - не знам :)

Не зная какво конкретно имаш в предвид. Ако конкретизираш/ бъдеш по-точен, то тогава ще мога да разбера и отговоря.

7
Основни духовни въпроси / Re: Найден Данчев
« Last post by Владо on December 13, 2020, 17:21:28 PM »


Quote
Според Писанието при такива конфликти между две страни, задължително трябва да бъде изслушана и втората страна. Никакви изводи и заключения не могат да се правят без да се изслуша и другата страна.- Аз не съм повдигнал въпроса (свидетелството си) тук с цел отсъждане от някой на ситуацията (кой е прав и кой е съгрешил), а с цел евентуално предотвратяване, както и по-долу Nikolay пише, други да пострадат от човека.


- също така, това е моето лично свидетелсто и апел към Найден за покаяние

- отделно от всичко стои въпросът за мнозина случаи, в които свидетелят  не се позовава на други свидетели и ние четем за тези свидетелства и ги възприемаме не само като част от Божието вдъхновено писание, но и като абсолютно верифицирана ситуация.

Нека разгледаме някои от тях, все пак:

1. случаят с медникарят Александър, за който Павел предупреждава Тимотей:


 
Quote
14. Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;
  15. от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
- 2Тим.4


2. Павел свидетелства за Израел пред вярващите от гр. Рим:

Quote
Римляни 10:2. Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. 
 3. Павел свидетелства за милостините на макендонците в писмо към вярващите от Коринт:


Quote
  3. Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си,4. Павел дава лично свидетелство за Епафрас в писмо към вярващите в Исус от Колос:

Quote
13. Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.
- Кол.4


------------

На база на горепосочените примери, ние виждаме, че има случаи,в които, поради липса на други свидетели и невъзможност такива да добавят думи към дадената ситуация, МОЖЕ да се приемат думите на един човек. Разбира се, това бе Павел, който бе изградил достатъчен свой образ пред самите вярващи и не съм аз, който се познавам твърде бегло с неколцина от пишещите тук.

Така че зависи от позицията на пишещият отсреща: ако ме приема като брат, би размислил. Ако ли не - би намерил повод да отхвърли думите ми и да ги подложи на съмнение.

Аз лично не настоявам на нищо, най-малкото: дали съм прав, или не.

За мен, както и Шаул ясно пише, е жалко да ме съдят човеци и човеци да преценяват дали свидетелството ми има стойност, или не. Аз съда съм предал на Бога. И съм уверен в истината, като ВЪПРЕКИ това, аз смирено НАПИСАХ СВИДЕТЕЛСТВОТО ПЕТ ГОДИНИ след случката.

През тези години аз съм стоял пред Бога.
Quote
И втория принцип, който трябва да се спази е че всяко нещо трябва да се потвърди от двама или трима свидетели (става въпрос за мъже, в библейския контекст жените и децата не могат да бъдат законни свидетели). В случая имаме свидетелството на един човек.

Ето защо преди да има свидетелство поне на още един човек (мъж), и преди да се изслуша и втората страна, никакви изводи и заключения не могат и не трябва да се правят.

Поради тези причини аз не мога да приема, че подобни публични обсъждания на хора, които не присъстват, не могат да се защитят, нито има второ независимо свидетелство - са в хармония с Божията правда и справедливост.Познавайки те (отчасти - лично, също и като изразени принципи тук, във форума), ще ми бъде извънредно интересно да наблюдавам на живо, или тук, евентуален разговор между теб и Найден.

Както многократно написах, а сега и повтарям, аз не настоявам на нищо, това са мои думи, обрисували ситуация, в която аз и моето семейство бяхме измамени, несправедливо обвинявани, наскърбявани и ограбени.

Това са моите думи, зад които заставам аз. И съвестта ми е чиста и Святия Дух ме е подкрепил, за да го напиша. Бог знае истината.

--------
ПП : имайки в предвид лъжите и клеветите сред вярващите, аз лично бих бил сериозно мнителен относно свидетелства против хора и бих пожелал потвърждение, че дори и бих сам издирил.

От друга страна, ако някой мой близък в Господа ме предупреди, бих взел думите му под внимание.Това последно написано няма отношение към ситуацията с обсъждането тук, това е мое свидетелство и мои принципи.

А писанието ясно свидетелства за именно такива случаи, които и горе описах.
8
Други / Re: Лъжеучението "ПАСТОР"
« Last post by Владо on December 13, 2020, 16:30:38 PM »
Владо, много скръб има в сърцето ти.
Но сещай се понякога за думите на Павел - за всички, всичко станах, за да придобия малцина. А това последното нещо липсва в разказа ти, а и ние не сме самотни войни, ние сме в събранието на Христос.
Ще се моля за теб.

Привет, Ники. Разказът, освен алегоричност и духовни образи, е написан преди години. Но все пак бих казал, че към момента ако имам
Quote
много скръб
, то е поради отстъплението от тесния път и следването на ветърни учения, от които полза има единствено лукавия.

Все пак благодаря за молитвите. Бог да пази семейството ти, прегърни дечицата от всички ни.
9
Други / Re: Лъжеучението "ПАСТОР"
« Last post by Владо on December 13, 2020, 16:25:42 PM »
Думата е люцерна, не люцерИна.

В нашият край така я наричат. От малък съм свикнал с това (спрямо книж.език - "неправилно", но всъшност - езикова спецификация на местният шопски) название, затова и го употребих. То от "книжовна норма" е неправилно и "Богу", но аз често го употребявам, тъй като освен, че е по-красиво и благозвучно, не бих го квалифицирал като "неправилно". Книжовната норма е плаваща стойност и често чрез нея се късат връзките със старинните думи и изрази, което ограбва езика, според редица изтъкнати лингвисти и изследователи на народността, езика и нормите сред българите.

Затова и като учех в университета старобългарски, съжалявах, че курсът ни е толкова кратък и пренебрегван (предполагам, че спрямо сегашните съвременни европейски "течения" старобългарският е отхвърлен от програмите).


Също така християните не са овце в буквален смисъл, а образно. По същия начин люцерната, която е много добра храна за буквалните овце, в образен смисъл има изражение на здрава и пълноценна духовна храна.

1. изказването ми криеше частична ирония (не към теб)

2. като бивш истински овчар и собственик на малко стадо, съм запознат с някои особености на даденият животинският вид, като храна и грижа за овце и кози

3. не съм чел специално в писанието люцерината да е използвана като символ на
Quote
здрава и пълноценна духовна храна
, но ако имаш такова откровение от Бога, няма проблем. То е много страни от основните неща на вярата, касаещи покаянието, вярата, освещението и очакването на идният Съд.
10
Божието Царство / Re: Възкресението на България
« Last post by Nikolay on December 10, 2020, 22:38:56 PM »
Относно положението "тук", мога само да кажа дежурната си реплика, а именно - Всеки недостатък с предимствата си.

Относно "мира и спокойствието", писано ни е, че в последните времена ще има привиден мир и това е, защото противника има нужда от него. Защото е разбрал, че когато има гонения, християните започват все по силно да викат към Бог и да се осланят на него.
Докато когато има мир и спокойствие - християните се отпускат и се сещат за Бог все по рядко.
Pages: [1] 2 3 ... 10