Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Quote from: small axe
Тази измама ще използва няколко важни неща които предстои да се появят на сцената за да омотаят тотално масите и изкривят писанията до неузнаваемост, променяйки времена и години:
- Изкуственият интелект
-Трансхуманизмът
- тн. НЛО та
Именно с тези неща по - горе, ще е свързан и тн образ на звяра, който ще бъде направен (от кого?) Пише, че самите хора правят, създават този образ на звяра. (това е свързано именно с технологиите и вероятнo AI) та този образ да проговори и да направи да бъдат избити непокланящите се на звяра и образът му.

Изкуствения интелект бива налаган като идея от доста време. Малко и трянбва на технологията да развие своите способности. Но да не забравяме, че нашата борба не е срещу кръв и плът, нито срещу творенията, на които сме способни този век. Също Данаил споменава за смесването на семето на човека.

Квантовия компютър е готов. Използа се развита версия на програмен език на компютъра. Досега нули и единици - 0 и 1, а вече и трето състояние едновременно нула и едно. Нека да дам малко информация за електронните компоненти: 0 -няма ток, 1 -има ток и трето състояние, където присъстват и двете едновременно. На изкуствения интелект това не и достигаше. На технологията и трябва време за усвояване на принципите и начина за реализация.

Но да се верна към отговора ми, Исус срази Сатана със Слово, като ответ на трите изкушения (Матей 4:1-11). От думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

Пада батерията, следва продължение. Лека и здравей малка брадва.
2
Последни времена / Re: Oтносно плоската земя
« Last post by Watchman on July 17, 2019, 20:35:50 PM »
Ето още нещо интересно, което е ясно библейско учение от една страна, а от друга е несъвместимо с космическия модел на "официалната наука".

Според науката земята е една нищожна песъчинка в безбрежния космос. В същото време греха е само на Земята, където първия човек Адам и жена му Ева съгрешиха.

Бог обаче казва, че сегашната земя и Небе са отредени за унищожение и Бог ще направи ново небе и нова земя.

2Пeт. 3:10  А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. 
2Пeт. 3:11  Прочее, понеже всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестие, 
2Пeт. 3:12  като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! 
2Пeт. 3:13  А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.


Някак не се връзва Бог да унищожи цялото небе, сиреч целия космос заради греха на една нищожна песъчинка като земята.

Друг проблем на "научната" космология е че според нея "вселената" непрестанно се разширява и непрестанно се появяват милиони и милиарди нови звезди и слънца. Само, че Писанието казва, че Бог спря да твори след 6-тия ден и си почина. И единствено след унищожението на старото небе и земя, Бог ще започне отново да твори за да направи ново небе и нова земя.

Мисля, че за всеки здравомислещ християнин, който вярва в истинността на Писанията е повече от очевидно, че твърденията на "официалната наука" за същността на Творението, за естеството на Небето и Земята са напълно несъвместими с Божието Слово.

Всичко написано в Божието Слово относно земята и небето има смисъл единствено в една плоска земя, покрита с купол под който има огромно множество небесни тела, някои от които се наричат звезди, други планети (движещи се небесни тела), които са по-малки от земята и един ден голяма част от тях ще паднат на земята, както крушата изтърсва зрелите си круши на земята. Няма никакъв "космос" (в Библията космоса е обитаемия свят, в това число всички народи), няма никакви милиарди слънца на трилиони години, няма никакви нови звезди и нови планети. Това е изключително ясен библейски модел, който хармонизира в едно всичко казано в Писанията, без да има никакво противоречие помежду си.
3
"да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има"

Подбуждането на тн. верен остатък от потомците на Авраам по плът, за да станат и потомци по дух, което ще ги направи да влязат отново в призванието на избран народ Божи, където са и присадените от езичниците приели Месията, ще стане по един, или друг начин. Неизбежно е и е предсказано. Христовото второ пришествие ще стане факт, когато се изпълнят времената на езичниците. Тези времена касаят именно пълното присаждане на маслината на предузнатите езичници чрез покаяние и вяра в Месията Исус.

Това, че днес имаме фалшив израел, като нация събрана от хора, противни на Бога е неизменен и видим факт. Както Каин винаги гони Авел, така и тези винаги се противопоставят на правдата от Бога, и бидейки фалшиви евреи, са в задруга и с фалшиви християни и всъщност са едно, както и истинските християни, независимо от етноса си са едно. Тук години сме обсъждали тази тема, и още сме на различни позиции по разни детайли. Тези детайли не са маловажни, а тяхното изясняване правят картината още по- детайлна и ясна.

Включвам се именно за да посоча пак няколко неща, които смятам за важни за по - доброто изясняване на тази картина. Ако сметне някой, че моето включване е ненужно с оглед на това, че казах че ще участвам само в онази изстрадала тема за плоската земя, има пълното право да махне този постинг, няма да се обидя, или нещо подобно. Просто го казвам ясно, ако решете, трийте, форумът си е ваш.

Така, по темата:
За мен има няколко важни неща, които е важно да се посочат за по- добро изясняване на тази мащабна измама и подмяна на понятията за Израел, чрез умелото използване на манипулациите с изкуствените, целеви 1 и 2 ра светони войни, и създаването поради тях на изкуствената държава в палестинските територии. Ясно е вече, че това е човешко дело, не Божие събиране и е ясно кой стои зад него. Важно е вече, да се посочи кой е този някой, според Писанията, защото те ясно говорят за това, ако и думите на пророчествата да са били затворени до определеното последно време. Книгите на пророк Даниили Откровението са ключови за разбиране на ситуацията в която сме днес и това което наблюдаваме в света, като събития.
За мен е важно да се изучават именно тези теми, чрез проучване на книгите:
- Даниил
- Откровение
и да се мисли за задаващата се мащабна измама, която ще е синтезът на всички тези приготовления на злото, за възцаряването на фалшивият месия. Тази измама ще използва няколко важни неща които предстои да се появят на сцената за да омотаят тотално масите и изкривят писанията до неузнаваемост, променяйки времена и години:
- Изкуственият интелект
-Трансхуманизмът
- тн. НЛО та
Именно с тези неща по - горе, ще е свързан и тн образ на звяра, който ще бъде направен (от кого?) Пише, че самите хора правят, създават този образ на звяра. (това е свързано именно с технологиите и вероятнo AI) та този образ да проговори и да направи да бъдат избити непокланящите се на звяра и образът му. Тук имаме и демонична и човешка и технологична постановка, или база, на която ще се пръкне това нещо- образ на звяра.

Трябва да се изяснят основни неща, понятия, за да може да има основни изходни точки, ясно дефинирани, за да се стига до правилни изводи:
- Кой е звярът
- кой е лъжепророкът
-Коя е Вавилонската блудница
- Кои са главите и роговете описани в Откровение.
- кой е малкият рог
- какво е вярното тълкувание на Книгата на пророк даниил и в частност глави от 7 до 12.
- Какво точно визират 70 седмици, кога е времевата рамка на изпълнението на последната 7 мица от години
- Кой е този, който сключва завет с мнозина, Месията Исус, или Антихриста ( тук е и една от измамите за християните поради ученията на диспенсионализма, който тотално обърква тълкуването на 9 та глава за да обслужи своята си доктрина (ционистка)
- Кои и защо реално са част от народът Божи. Който е само един. Тук сме спорили, аз продължавам да твърдя, че народът Божи е само един съставен от Духовни израелтяни, бидейки наследници по плът от Авраам но И приели Месията и бидейки езичници по плът приели Месията и съответно присадени към народът Божи. Но дори и за това последното да няма съгласие между хората, то поне изясняването на другите въпроси ще послужи и за изясняването и на това някога.
-------------------------------------------

Много е важно да се разбере, КОЯ е Блудницата Вавилон, Малкият рог, лъжепророка и звяра. Кой е северният цар, Южният цар, Царете от Изток, и Китимските кораби..
Трябва да се разбере, че има два Йерусалима, земен и небесен. Да стане ясно, че Вавилонската блудница (майката на всички блудници) е съвкупност, но в нея са кървите от пророците и в нея е разпнат месията Исус. Това я дефинира и тя освен религиозна система е и географско място. Просто Писанието ясно го посочва.

Нямам време да пиша в момента по темите подробно, но мога да посоча само тези по тях, до които съм стигнал:

Блудницата Вавилон е Ционизмът, Фалшивият Евреизъм, със своят талмуд и географски локализиран там където ще слезе Новият Йерусалим, так където е днешният. Тази Блудница е инфилтрирала и много от църквите през вековете и днес и действа и посредством тях. Тази блудница управлява и мами цели народи и язди империи.

Звярът е именно последната империя и блудницата го язди.
Интересен е въпросът , че вавилонската блудница е учение, а звярът империя.
Друго интересно е, че сякаш малкият рог е самият звяр. Той е имал смъртоносна рана, но "възкръсва" и цялата земя учудена отива след него. Това днес мнозина интерпретират по всевъзможни начини, но струва ми се, че то има връзка с 70 година след Христос и разрушението на Йерусалим и с образуването на днешната малка държава с големи претенции израел в палестина. Сякаш имаме възкръсване на една от главите, която е била и я няма и после пак се появява. Тоест тн. осми цар, който е един от седемте.

Звярът има седем глави и десет рога. Три от роговете се откъсват при появата на малкият рог.
Глави 12 и 13 от откровение са ключови, и като времева рамка. Един от върпосите днес е кога са се изппълнили, ако са, ако не са на какъв етап са, и какво от тях има двойно изпълнение(ако има такова изобщо)

Виждаме в глава 13, че освен звярът със седем глави и десет рога имаме и друг звяр идещо от земята с два рога , като агнешки, но говорещ, като змей. (възможно е също той да е тн. малък рог, също и самият лъжепророк)

Интересни са двата му агнешки рога и говоренето му като змей. 

Предположения:

Агнешките рога - символ на религиозни учения. Например Симбиозата днес между фалшивото християнсво и фалшивият евреизъм(талмуд, ционизъм) с цел възвеличаване на звярът и преследване на истинските хора на Месията Исус.
Ето един звяр с агнешки рога и богохулни думи, който е надменен и жесток, имитирайки агне.

Той (малкият рог) има много очи, според казаното от пророка. Което е доста интересно.

Тези:
Звярът със седем глави и десет рога- Сащ, Северният алианс, израел натовските държави..
Лъжепророкът- Ционизмът заедно с фалшивото християнство
Малкият рог- държ. израел (една от седемте глави, която е била преди това)
Змеят- ясно кой
Вавилонската блудница- седалище Йерусалим, Ционизмът като цяло с неговият талмуд
Северният цар- ? (Северният Алианс, Нато. сащ)
Южният цар- ? (Иран?)
Царете от изток- Русия, Китай...

4
Бих искал да събудя малко тази тема с някои допълнения.

Първо в българския език е прието да се използва думата "евреи" за описание на това, което на английски се нарича Jews, което всъщност означава не евреи, а юдеи.

В Писанието думата Jews (yehudim) се използва за първи път след разделението между царството на Юда и царството на Израел. В царството на Юда участват три племена, едното от които (племето на Леви) не се брои между 12-те племена. В този смисъл под "юдеи" се разбира жителите на Юдовото царство, което включва племето на Юда, племето на Вениамин, и вероятно голяма част от племето на Леви. Останалите 10 племена, включително и някаква част от племето на Леви, са част от Израилевото царство и те представляват така наречените "изгубени племена", защото изгубват своята национална идентичност след запленяването им от асирийците и преселването им извън обещаната земя.

В този смисъл ние трябва да разбираме, че евреи са всички потомци на Яков, но голяма част от тези евреи са днес разпръснати между народите и е възможно да съставляват някои от днешните народи, или да бъдат съставна част от наличните днес множество народи. Със сигурност тези хора не са изчезнали, защото Писанието свидетелства, че те са се преумножили след преселването си извън обещаната земя.

Тук е интересно да се отбележи следния факт. Причина номер едно поради която юдеите отхвърлят че Исус от Назарет е Месията е че според тях Той не изпълнява пророчеството, според което едно от нещата които Месията ще направи е да събере отново заедно юдовите и израилевите племена.

Истината е че Христос прави точно това но по начин по който юдеите нямат очи за да го видят. Когато апостолите отиват по целия свят да проповядват Благовестието, те достигат и до тези "изгубени племена", голяма част от които приемат Благовестието с готовност и радост. По този начин юдеин и израилтянин отново стават едно в Христос. Предстои само съвместното им завръщане в обещаната земя.

Пророчествата показват, че когато БОГ завърне евреите в обещаната земя, това ще стане заедно юдеи и израилтяни, което е още едно свидетелство, че днешната държава Израел е един фалшификат и не изпълнява пророчествата в Библията за възстановяването на Израел .

Но нека да изясним още малко наименованието "юдеи". Когато този термин се появява, както отбелязах и по-горе той включва макар и отчасти 3-те племена - Юда, Вениамин и Леви. Защо отчасти? Защото не всички юдеи се завръщат в обещаната земя след вавилонския плен. Причината не всички да се завърнат е предимно практична, а именно нещата не са никак розови в Юдея, след плена. Тази картина е добре описана в книгите на Ездра и Неемия. Също така от книгата Естир рзбираме, че юдеите са били доста добре установени в Персийската империя, където са се ползвали с много добър социален и материален статут, особено след събитията с Аман и въздигането на Мардохей до втори човек в империята. Персийската империя е била уникално богата и мощна държава, основана върху множество здрави принципи на които днешните така наречени "християнски" държави имат много да завиждат. До част от картината на умопомрачителното богатство на Персийската империя може да се докоснем ако прочетем първата глава на Естир. Ето защо голяма част от юдеите остават в Персия и мнозина от тях вероятно продължават да живеят в Иран до ден днешен. И аз не говоря за юдейските общности в Иран, които се идентифицират като такива, а за онези, които оставайки да живеят в Персия вероятно също губят своята идентичност и днес са приели исляма и се считат за чистокръвни персийци. Като добавим към този факт и това, че на същата тази територия са били населени много и от израилевите племена, то можем да очакваме, че най-вероятно в днешен Иран живеят много повече автентични евреи, истински потомци на Авраам, Исаак и Яков, отколкото във фалшивата държава Израел. Ето защо не трябва да ни учудва огромната враждебност и агресивност, която фалшивия Израел и подопечните им САЩ проявяват спрямо Иран.

След завръщането си в Юдея, юдеите никога не възстановяват чистотата на своята вяра и славата на своето царство. При престоя си във вавилон юдеите приемат множество окултни и езически учения, които примесват със закона на Моисей и така се ражда "юдаизма".  Много е важно християните да разбират, че юдаизма, не е оригиналната религия на Моисей и пророците. Никъде в Писанията - вярата на Авраам, Исаак и Яков и закона на Моисей не са наричани юдаизъм.

Казвам това, защото в днешно време страшно много християни (попаднали под ударите на пропагандата на ционизма) биват привлечени към юдаизма, без да разбират, че това е вавилонска религия, а не библейска вяра. Талмуда е сборник от изключително демонични писания и той има основната заслуга за формирането на онова, което се нарича юдеи (Jews) днес.

В дните преди вавилонския плен еврейския народ проявяваше много от делата на плътта, бунта против Бога и закоравяването на сърцето против Бога. Но това беше проявление на естествения човек. След вавилонския плен и въвеждането на вавилонските мистерии във вярата на юдеите, вече имаме не просто естествено проявление на плътта, а демонично закодирано зло в юдаизма, което се преподава и изучава като "Божие слово и учение". С други думи юдаизма обучава ученици на Сатана, точно както Христовото Благовестие обучава ученици на Бога. Не случайно Писанието нарича такива хора - "сатанинска синагога" и сам Исус нарече последователите им - "деца на дявола". Затова състоянието на юдеите се оказва много по-тежко от това на израилтяните, които напълно изгубват вярата и идентичността си.

Ер. 3:11  И Господ ми рече: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.

Тук можем да си припомним и думите на Исус, който казва, че е по-добре да си студен отколкото хладък.

Но проблемите на юдеите не свършват до тук. След разпадането на Гръцката империя на 4 части, Юдея остава под контрола на една от тези самостоятелни империи. В един момент император Епифан решава да оскверни Божия храм в Ерусалим и това води до Божия съд върху неговата империя. Юдеите се възползват от този импулс, вдигат бунт и успяват да се освободят. Важно е да се отбележи, че тези събития се случват във време в което Бог е престанал да комуникира с Юда и да изпраща свои пророци към нея. Всичките действия на юдеите са по плът, със силата на човешката мишца, а не със силата на Божия Дух и Божията благодат. В своя устрем юдеите превземат Едом (Идумея) и насилват  едомците да приемат юдаизма. Голяма част от едомците приемат юдаизма и остават да живеят в Юда, ставайки идентични и неразличими от останалите юдеи. Това е може би една от най-големите трагедии за юдеите. За тях обаче това е голяма победа. Онези едомци, които отказват да приемат юдаизма и предпочитат заточението се преместват да живеят на север и по-късно се появяват на историческата сцена (според една от версиите) като царството на Хазарите. Много години по-късно голяма част от хазарите също приемат юдаизма и се сливат с тялото на останалите юдеи. Държа да отбележа, че това  само една от историческите версии. Според друга версия хазарите са потомци на Тогарма (Бит. 10:3), който е имал 10 сина, единия от които се е казвал Хазар. Според същата теория един от 10-те сина на Тогарма се е казвал Булгар, което би могло да означава, че хазарите не са едомци, а ние българите сме роднини с хазарите (и не само с тях).

Това, което е важно да се разбира за хазарската теория е че тези, които твърдят че хазарите не са семити не са съвсем прави в най-добрия случай, или въобще не са прави. Ако приемем че хазарите са от Тогарма, то тогава наистина те не са семити, защото са потомци на Йафет, а не са Сем. Но ако са от Едом, то тогава те са 100% семити.

Но дори да приемем, че хазарите са от Тогарма и не са семити, то това прави ли всички ашкенази юдеи несемити? Далеч не. Причината за това е че когато хазарския цар решава да приеме юдаизма, юдеите изпращат голямо количество равини (заедно със семействата им) за да ги обучат. Освен това новината, че юдеите си имат свое царство се разчува и мнозина юдеи се преместват да живеят сред хазарите. По този начин  в най-лошия случай само част от хазарските юдеи (ашкенази) не са семити. Тук трябва да се добави още един детайл. Според някой изследователи далеч не всички хазари приемат юдаизма, а само хазарския елит. Това означава, че в процентно отношение много малка част от ашкеназите са хазари, а повечето са си юдеи преселени в Хазарския каганат.

Описвам всички тези неща за да разберем по-добре проблема свързан с днешните юдеи (Jews), защото този термин преминава през няколко трансформации.

1. Първите и оригинални юдеи са тези които населяват царството на Юда и се състоят от племената на Юда, Вениамин и Леви. Това са чистите оригинални юдеи, които преди вавилонския плен са държали чистата Авраамова вяра ( в периода, когато не са отстъпвали от нея).

2. След вавилонския плен, имаме отново сравнително етнически чисти юдеи (книгата на Неемия свидетелства, че има смесване с околните народи), но вече вярата на юдеите е силно повлияна от вавилонските религии и е на лице устното предаване на вавилонския Талмуд, който е отявлено демоничен и богопротивен. Исус често се конфронтираше със "преданията на старейшините" които неизбежно са включвали и вавилонските примеси, както и всякакви човешки добавки.

3. След превземането на Идумея (Едом) и включване на голяма част от едомците към тялото на юдеите, вече юдеите не само че имат примеси във своята вяра, но те вече са и етнически примесени. И то не с кого да е, а със своя извечен духовен враг - едомците. Именно в това състояние Исус заварва Юдея. Едомците бидейки много пъргави по плът и народ със силна комбинативност, находчивост и усет за слабите места на противника (Едом беше велик ловец и се замислете какви качества трябва да има един ловец) бързо успяват да превземат позициите на власт и влияние в юдейското общество. По времето на Исус - Ирод, който е едомец е в позиция на цар на Юдея, а голяма част от равините са също едомци.

4. След унищожаването на Ерусалим от римляните и разпръсването на юдеите по цялата земя, останали без храм и жертви равините са принудени са създадат още по-различна версия на юдаизма, която да може да функционира без храм, без жертви и без свещенство. В този период към юдеите се прибавят и много хора от други народи, в това число мнозина гърци в Александрия приемат юдаизма, и днес техните потомци живеят в Израел и се считат официално за "евреи", но мнозина от тях помнят и свидетелстват че бащите им са гърци, а не оригинални евреи. Като добавим към това и прибавянето на хазарите получаваме една изключително примесена етническа картина на онези, които днес се наричат юдеи. Излишно е да се казва, че обещанията към Авраам, Исаак и Яков, към Давид и потомците им не се отнасят до незаконните примеси, а само към оригиналните юдеи, които все пак ги има някъде там в кюпа, но никой не знае точно какъв процент от цялата маса те представляват.

Виждаме обаче, че под наименованието юдеи (Jews) имаме сформирана една взривоопасна смес от хора и учения, която включва от всичко най-свято пред Бога, до всичко най-скверно.

Не случайно през годините на заточение през които юдеите са живели сред другите народи те стотици пъти са били изгонвани отсред народите, които са ги приели като бежанци. Има мнозина християни, които застават и казват, че тези изгонвания на юдеите са били поради това, че народите са мразели Бога и затова са мразели юдеите. Аз обаче бях удивен да видя, че Писанието ни дава изключително точно обяснение защо това се е случило, и не оставя никакво съмнение в кого е причината:

1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни

Тук апостола говори за юдеите, казвайки, че освен това че те се противят на Бога, Неговите пророци и Неговите слуги, юдеите са противни на всички човеци.

Думата "противни" означава, някой който непрестанно се опълчва срещу другите, като насрещен вятър, някой който винаги върви против доброто и интереса на другите.

Тук е дадено обяснението защо юдеите биват непрестанно гонени и изгонвани. Защото на всяко място където отиват те се съюзяват за да работят против интереса и за ущърб на народите, които са ги подслонили. Това е в самото естество на тази смесица от свято и скверно, Божие и сатанинско.

Божието Слово обаче ни казва, че Христовото тяло, трябва да успее да подбуди към ревност за спасение именно юдеите (Римл. 11:11).

Надявам се в светлината на гореописаното да осъзнаете, че подобна задача е 100% отвъд човешките сили на вярващите. Изисква се мощно действие на Духа в нас и чрез нас, каквото света още не е видял и не е познал. Как би могъл човек да доближи този възел от свято и скверно, от едомци върху които Бог има вечен гняв, и остатъка чисто Авраамово семе избрано по благодат? За такова нещо не е способен никой човек. Това изисква Христовия народ да бъде на съвсем друго духовно ниво. А неадекватността на християните по този въпрос се вижда съвсем ясно днес.

Имаме образуване на два лагера. Единия лагер прегръща ционизма и юдаизма до степен че се кичат със сатанинската на Ремфан, лъжливо наречена звезда на Давид, покланят се на държавата Израел, която действа 100% в сатанинския дух на Едом, и някои започват дори да практикуват ученията на юдаизма.

Другия лагер пък се изпълва с омраза към всичко юдейско, обвинява юдеите за всичките злини по света и стигат до там да заявят, че Бог е приключил с юдеите веднъж и завинаги, че всички юдеи без изключение са сатанинска синагога и че Бог повече няма нищо общо с юдеите и никакви обещания не важат за тях.

Това е което се случва когато човек подходи по плът към може би едно от най-големите предизвикателства пред Христовата общност на земята, което съществува за да ни покаже къде всъщност трябва да бъдем духовно, и е предназначено да ни служи за лакмус за нашето духовно състояние.

И какъв трябва да бъде нашия отклик към всичко това? Ние трябва да паднем на лицата си пред Бога и да изповядаме нашата духовна неадекватност, закоравеност, повърхностност и своеволност и да поискаме Бог да възстанови своята общност на земята по такъв начин, че да можем да изпълним това огромно предизвикателство пред нас - да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има и Бог ще продължи да допуска врага да мачка християните докато накрая се събудят за да живеят не са себе си, а за Божиите цели на земята.
5
Последни времена / Re: Oтносно плоската земя
« Last post by Watchman on July 16, 2019, 10:47:30 AM »
Тези дни ми направи впечатление интересен факт, относно модела на Творението.

Много от християните,които вярват в космическия модел, който управляващите сили представят света - т.е земята е планета рееща се в безбрежния космос населен с милиарди и трилиони звезди, които всъщност са слънца намиращи се на милиони, милиарди и трилиони километри от земята, също така вярват, че земята е създадена преди 6000 години, според Библейския модел на сътворението. Така и аз самия съм вярвал много години наред.

Аз обаче си дадох сметка, че двете системи са напълно несъвместими, защото няма как да имаш звезди създадени на 4-тия ден от Сътворението преди 6000 години и същевременно те да се намират на милиони и трилиони километри от земята, защото на тези толкова отдалечени звезди са им необходими хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди и дори милиони години за да може светлината им да достигне до земята.

С други думи ако човек вярва в библейския модел за "млада земя" той няма как да вярва в космическия модел за звезди (слънца) намиращи се на милиони и милиарди километри от земята. Но вместо това библейското свидетелство за "млада земя" е неразривно свързано със свидетелството за плоска земя, при която звездите не са никакви слънца намиращи се на стотици трилиони километри, а са светещи тела намиращи се под купола над земята и се намират само на няколко стотин (или няколко хиляди) километра над повърхността на земята.
6
Quote
Все пак за хора е странно да се говори, че имат "лъвови зъби", с които опустошават смоковниците и другите земеделски насаждения (вж.текста натам - лозя, ябълки, палми, жито), но при справка със снимка на скакалец се виждат явните прилики. 

Скакалците също няма как да имат зъби с големината на лъвови. Но Писанието говори за зъбите на определен вид хора като "мечове":

Пр. 30:14  Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстите му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците

Що се отнася до огъня, то вероятно е имало и пожари от сушата, но това обяснение, не отговаря на пасажа от

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Според този пасаж, огъня е и пред и след армията. Това няма как да е отнася до армия от насекоми, защото те или ще загинат в огъня, още повече че въобще няма да нападнат земя опожарена от климатични пожари. Просто не се връзва с написаното в текста.

Затова аз съм на мнение, че без да отричаме наличието на насекоми, пожари и други бедствия, пак с това не се изчерпват детайлите на описаната армия. В нея безспорно участват и хора.
7
Безспорно текста е относно хора И (евентуално) скакалци, или само скакалци - като напаст, обрисувани също така художествено от пророка като армия. Части от текста говорят за тези хора като човешка армия, но части от текста ги поставят в другата графа (на сполетяла земята напаст).

Quote
Също така текста говори за това, че огън пояжда пред тях. Това няма как да важи за насекоми, гъсеници или други естествени вредители, понеже аз не знам за такива насекоми, които да пояждат с огън.

- тук "огън"-я е според мен (вж. и по-долу) поради сушата, предизвикана от Бога и поради унищожените посеви и нивя и дървета от пасмината летящи вредители :

1.
 
Quote
4. Каквото остави гъсеницата, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го ателавът; И каквото остави ателавът, изпояде го пръгът.
  5. Изтрезвете, пияници, та плачете; И лелекайте, всички винопийци, заради новото вино; Защото се отне от устата ви.
  6. Понеже люде възлязоха на земята ми, Крепки и безбройни, На които зъбите са зъби лъвови, И имат членовни зъби на лъвица.
  7. Туриха лозата ми в запустение, И смоковниците ми в сломение: Съвсем я обелиха и хвърлиха: Пръчките й останаха бели.

 
- Йоил 1. Все пак за хора е странно да се говори, че имат "лъвови зъби", с които опустошават смоковниците и другите земеделски насаждения (вж.текста натам - лозя, ябълки, палми, жито), но при справка със снимка на скакалец се виждат явните прилики. 

2.
Quote
  10. Запустя полето, сетува земята; Защото се изгуби житото, Изсъхна новото вино, изчезна елеят.
  11. Посрамете се, земледелци, и лелекайте, лозари, Заради пшеницата и заради ечимика; Защото жетвата на нивата се изгуби.
  12. Лозата изсъхна И смоковницата изчезна: Нарът, и финикът, и ябълката, - Всичките дървета на полето изсъхнаха; Щото радостта изсъхна от человеческите синове.

- Йоил 1


3. Тук пророка сякаш обяснява за огъня - вероятно споменатият и от теб огън е огън поради опустошението и нанесените загуби и вреди - опустошеното и изсъхнало поле, пасбища, градини. Вероятно поради погубената реколта, е настъпило суша и от там - естествено е запален огън.

Quote
  19. Господи към тебе ще възопия, Защото огънят изнури пасбищата на пустинята, И пламикът изпогори всичките дървета на полето.
  20. Даже и скотовете на полето поглеждат към тебе; Защото изсъхнаха потоците на водата, И огън изпояде пасбищата на пустинята.

Да, има две вероятности на картината от Йоил - два, паралелно преплитащи се образи на армия от люде и нашествие от скакалци и, втората версия, според мен - по-правдоподобна, е че самата пасмина от летящи скакалци, които буквално са "нападнали" Юдовото царство, прелетяли над стени, покрили небето, влезнали в къщята на хората, е представена и като човешка вандалска армия :

1. Бог обещава, че ще изпрати дъжда Си (вече, не като досега - задържан и с това е предизвикан поредица от пожари поради сушата) на времето му
Quote

  23. И вие, чада Сионови, радвайте се, И веселете се в Господа Бога вашего; Защото ви даде есенен дъжд с време И ще ви одъжди дъжд есенен И пролетен в първия месец.
  24. И гумната ще се напълнят с жито, И жлебовете ще преливат с вино и елей.
- Йоил 2

2. След това Всевишния обещава, че ще настъпи възстановяване на щетите, причинени от сушата и нашествениците, които Той нарича "армия"
Quote

  24. И гумната ще се напълнят с жито, И жлебовете ще преливат с вино и елей.
  25. И ще въздам годините които изпояде скакалецът, Ателавът, и пръгът, и гъсеницата, Голямата моя войска която проводих против вас
  26. И ще ядете изобилно и ще се наситите И ще похвалите името на Господа Бога вашего Който направи чудесни дела с вас; И людете ми няма да се посрамят във век.
  27. И ще познаете че аз съм всред Израил, И аз съм Господ Бог ваш, и няма друг никой; И людете ми няма да се посрамят във век.
- Йоил 2


8
Аз нямам съмнение, че този пасаж се е изпълнил с опустошението на древния Израел от скакалци и други насекоми описани в текста. Вярвам, че е имало точно и буквално изпълнение. Но ако гледаме буквалното изпълнение, ще видим, че текста говори също и за хора:

Йоил 2:2  ... Идат люде много и силни, Подобни на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения. 

Тук текста говори за хора, като еврейската дума е "am". Не е даже goy. Така, ако приемем буквалното значение за скакалците трябва да приемем и буквалното за "хора много и силни".

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Също така текста говори за това, че огън пояжда пред тях. Това няма как да важи за насекоми, гъсеници или други естествени вредители, понеже аз не знам за такива насекоми, които да пояждат с огън.

Единствено хората са тези, които използват огъня като оръжие за унищожение. Затова в цялата картина на Йоил 2-а глава ние трябва да видим, че в нея участват и хора, но тези хора са унищожителна армия, носеща Божия съд, а не Божия армия, която носи правда и справедливост по земята.

Правда и справедливост може да дойде само след като светиите се покаят от своя сън и започнат да изпълняват Божието призвание за своето поколение.
9
Интересно. Бях забравил за това старо "откровение", което всъщност и аз съм го чел и дори съм бил вдъхновен от посланието. Някак си, обаче, през годините ходене с Бога, това послание бе изместено от опитността, която придобих, от лично познаване на Бога и от натрупан опит - че е по-добре човек да живее чисто, свято и безукорно, отколкото да се надява на празни надежди, надути слова и християнски "химери", които не помагат никак в борбата против угаждането на плътта, носенето на кръста и прославянето на Първовъзкресения Първосвещенник Божи, Йешуа, Божият Единороден.

За преводното значение на "гои" и - производното в множествено число, което всъщност се съотнася към езическите народи , се съгласявам и ще поровя още.

За тълкуванието за армия, която ще дойде като проклетия върху земята и специално - ще воюва против Божият народ, нанасяйки му поражение, нямам откровено казано ясна позиция на одобрение, или не, защото след направена от мен справка (официална литература), излиза, че :

- Йоил е един от най-ранните пророци, живял по времето на Илия и Елисей (ок.800г.пр.Хр.).

- цялото му служение е посветено / свързано с Южното Царство - Йехоуда / Юда

- пророчеството на Йоил е свързано с придошлите талази, облаци скакалци, опустошили цялата Юдейска земя, съсипали посевите и дори плодните дръвчета

- тази жестока пасмина от безбройни насекоми, покрили небето, сгради, огради, влезли по къщите, дори, е била невъзможна за спиране от човешка ръка

- превода на трите категории опустошители :

а) скакалец, изедник, пръг - (БГ 1940)
б) гъсеница, скакалец, ателав (БГ 1871)
в) гъсеници, скакалци, червеи (БГ Син. 1982), са всъщност, най-вероятно различни стадии от развитието на летящите скакалци, покрили небето до затъмняване.

Именно тук :
Quote

  9. Ще обикалят в града, Ще тичат по стената, Ще се качват по къщите, Ще влизат през прозорците като крадец.
  10. Земята ще се потресе пред тях: Небесата ще треперят: Слънцето и луната ще помръкнат; И звездите ще оттеглят светенето си.
- Йоил 2, според мен картината е на "щурмуваща" Юдейските предели "армия" от прелитащи скакалци.

Явно поразените посеви, градини, маслини, ябълки и палми, ми говорят за унищожителното действие на облаци от вредители (в случая - нападение от скакалци), а не на човешка агресия към царството Юда и земите на Израил.

Тази част от пророческото слово на Йоил :
Quote
25. И ще въздам годините които изпояде скакалецът, Ателавът, и пръгът, и гъсеницата, Голямата моя войска която проводих против вас
ми говори, че именно тези полски проклети нашественици, вредители, опустошители, унищожители, са "армията", която Бог нарича "Своя", тъй като Той я е извикал и призовал да нападне Израил поради греховете им.

Интерес представлява твоето тълкувание за армията на вярващи, които ще приемат (евентуално) тази идея и ще решат да покоряват народи, престоли и царства, включая и Божият народ от всички, които изповядват Името на Разпнатия за греховете на човеците, Първородения от мъртвите, Божият Син и Давидов цар :
Quote
Важно е да се отбележи, че хората които поддържат и лансират това погрешно тълкувание на този стих са тези, които поддържат доминионистичната теология. Това са хората, които вярват за себе си, че са тази армия и нищо чудно това да се превърне в едно самоизпълнено пророчество. В смисъл, че те ще се превърнат в това, което вярват. Те са хората, които всячески драпат да докопат политическата власт и ако успеят да го направят, те ще станат инструмент за разруха и опустошение, както е описано за армията в Йоил. Това са хората, които ще повдигнат небивало гонение срещу Божия верен остатък. И рушейки, убивайки и гонейки, те ще се успокояват, че в Йоил е написано че ще опустошават и изгарят всичко наред. Това вече се е изпълнило в лицето на "светата Инквизиция", която както знаем е обичала да използва огън и да гори инаковярващите и инакомислещите на огнени клади.

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Като се има предвид, че доминионистичната теология не е нещо ново, но е същата теология, която е ръководила католиците и тяхната Инквизиция, аз няма да се учудя, ако Инквизицията не е оправдавала действията си именно с този пасаж.

Затова ние трябва да сме изключително внимателни с кого и какво идентифицираме себе си. Дали с Божия народ, който е призован към покаяние и освещение или с разрушителната армия от самозабравени "християни", които Бог ще използва за да напомни на народа си че е време да спре да си играе на църковни игри, на църковни служения и всякакви извършени по плът дейности. И че е време да извика към Бога за изливането на Неговия Дух върху нас без който вместо Божий народ принасящ изряден плод на земята, всичко в което можем да се превърнем е една разрушителна армия.
10
Здравей Владо,

Този спор за този текст сме го водили преди повече от 20 години, когато тогавашната църква "Войни на Христа" започнаха да превеждат и публикуват книгите на Робъртс Лиардън, в които той застъпва тезата, че описаната армия в Йоил е Божията армия на последното време.

Не е трудно човек да направи дори бърз прочит на целия текст в контекст за да види, че тезата на Лиардън не е състоятелна и не отговаря на съвсем ясното и очевидно значение на текста, както и ти сам си забелязал.

Искам обаче първо да направя една корекция, защото не е вярно, че думата goy в Библията се използва само за езическите народи. На страшно много места тя се използва и за Божия народ (Израел).

Ето няколко примера.

Бит. 35:11  Бог му рече още: Аз Съм Бог Всемогъщий; плоди се и размножавай се. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе, и царе ще излязат от чреслата ти;

Тук се говори,че от Яков ще произлезе един народ (goy)(избрания народ) и освен това ще произлязат и много други  народи (goym). Забележете, че тук не става въпрос за Авраам, който има много други деца освен Исмаил и Исаак, но за Яков на който всичките 12 сина станаха част от единия Божий народ. И при все това се казва, че от него ще произлязат и цяла група народи, което само по себе си е много интересна тема за изследване.

В Писанието термина goym се отнася до останалите "езическите" народи, само когато е в множествено число. Нужно е да се отбележи също, че не е правилно да се използва и термина "езически", защото това предполага че са идолопоклонници. Но това не винаги е било така.

Например, знаем че един от синовете на Авраам беше Мадиам, от него произлизат мадиамците. Сам Бог казва, че е избрал Авраам, защото знае, че той ще заповяда на потомците си да служат на Господа (Бит. 19:18). Години след това виждаме че Моисей отиде при Йотор, който беше мадиамски жрец. Ако приемем, че мадиамците са били езичници и че са се покланяли на идоли, то това означава, че Йотор е бил езически жрец на гнусни идоли. При това Моисей един от най-великите Божии пророци, който виждаше Бога лице в лице ползваше Йотор като един от най-доверените си съветници. Това е все едно на кажем, че апостол Павел е ползвал магьосника Скива за доверен съветник. Очевидно е че мадиамците бяха един от народите goym произлезли от Авраам, и до определено време те са служили на живия Бог и между тях е имало Божии свещеници, какъвто е бил Йотор. А какво да кажем за Мелхиседек, който е бил цар на правда, и цар над Салим. Той над кого е царувал? Над нечестив народ или над праведен народ?

Или какво да кажем за народа на Авимелех?

Gen_20:4  (А Авимелех не беше се приближил при нея). И рече: Господи, ще погубиш ли един праведен народ (goy)?

Значи още преди Авраам да стане народ и баща на много народи на земята е имало други праведни народи (goym).

Ето защо не е библейско да се мисли, че всички народи (goym) са непременно езичници (идолопоклонници). Вместо това в Библията просто виждаме едно разделение между единия народ (goy, am), който е специално притежание на Бога и останалите народи (goym), които пак са Божие притежание и са призовани към правда, но просто не са специално притежание както е Израел.

След това отклонение нека се върна на темата.

Няма съмнение, че армията от Йоил е Божия армия на наказание и съд не само върху Божия народ, но и върху останалите народи. Тази армия обаче няма нищо общо с Божия народ, защото от контекста ясно се вижда, че Бог призовава народа си към покаяние, пост и освещение предвид заплахата от тази армия.

Именно след това покаяние и пост Бог обещава на народа си, не само да възвърне погълнатото от тази армия, но и да излее от Духа си на всяка твар. Странен е аргумента на въпросния човек, че щом Петър цитирал това в Деяния значи че това не се отнася до Израел, когато Петър цитира тия думи именно в Израел и именно по отношение на изливане на Божия Дух върху израилтяните.

Разбира се нищо не пречи пророческата картина да се изпълни още веднъж или още много пъти, според казаното в Еклисиаст 1:9, че каквото е било, пак ще бъде и каквото е станало, то е което ще стане.

По интересното обаче в целия този дебат е нещо друго. Важно е да се отбележи, че хората които поддържат и лансират това погрешно тълкувание на този стих са тези, които поддържат доминионистичната теология. Това са хората, които вярват за себе си, че са тази армия и нищо чудно това да се превърне в едно самоизпълнено пророчество. В смисъл, че те ще се превърнат в това, което вярват. Те са хората, които всячески драпат да докопат политическата власт и ако успеят да го направят, те ще станат инструмент за разруха и опустошение, както е описано за армията в Йоил. Това са хората, които ще повдигнат небивало гонение срещу Божия верен остатък. И рушейки, убивайки и гонейки, те ще се успокояват, че в Йоил е написано че ще опустошават и изгарят всичко наред. Това вече се е изпълнило в лицето на "светата Инквизиция", която както знаем е обичала да използва огън и да гори инаковярващите и инакомислещите на огнени клади.

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Като се има предвид, че доминионистичната теология не е нещо ново, но е същата теология, която е ръководила католиците и тяхната Инквизиция, аз няма да се учудя, ако Инквизицията не е оправдавала действията си именно с този пасаж.

Затова ние трябва да сме изключително внимателни с кого и какво идентифицираме себе си. Дали с Божия народ, който е призован към покаяние и освещение или с разрушителната армия от самозабравени "християни", които Бог ще използва за да напомни на народа си че е време да спре да си играе на църковни игри, на църковни служения и всякакви извършени по плът дейности. И че е време да извика към Бога за изливането на Неговия Дух върху нас без който вместо Божий народ принасящ изряден плод на земята, всичко в което можем да се превърнем е една разрушителна армия.
Pages: [1] 2 3 ... 10