Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Според написаното по-горе в темата, аз не вярвам, че това е времето на Антихриста. Но това е тема, която трябва да бъде разгледана отделно, и аз обмислях да пусна отделна тема по въпроса за последните времена, Антихриста и второто идване на Христос.
2
Quote
Те разчитат на беззаконие и измама, които разпространяват по всичките си подопечни канали.

Преди някой ден четох за идването на Антихриста пише,

2Th 2:9  тогава, чието идване се дължи на действието на сатаната, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса 
2Th 2:10  и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. 

3
Псалом 35

Пс. 35:1  Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.
Пс. 35:2  Вземи оръжие и щит, И стани да ми помогнеш.
Пс. 35:3  Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.
Пс. 35:4  Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат да погубят душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.
Пс. 35:5  Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.
Пс. 35:6  Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.
Пс. 35:7  Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха яма за душата ми.
Пс. 35:8  Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.
Пс. 35:9  А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му:
Пс. 35:10  Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?
Пс. 35:11  Несправедливи свидетели въстават И питат ме за неща, за които аз не зная нищо
Пс. 35:12  Въздават ми зло за добро, За да бъде в оскъдност душата ми.
Пс. 35:13  А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;
Пс. 35:14  Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.
Пс. 35:15  Но когато накуцвах в пътя си, те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех; Късаха ме без да престават.
Пс. 35:16  Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.
Пс. 35:17  Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми от тия лъвове.
Пс. 35:18  Аз ще те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.
Пс. 35:19  Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да помигват с очи Ония, които ме мразят без причина.
Пс. 35:20  Защото говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.
Пс. 35:21  Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!
Пс. 35:22  Ти си видял, Господи, да не премълчаваш; Господи, да се не отдалечиш от мене,
Пс. 35:23  Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.
Пс. 35:24  Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.
Пс. 35:25  Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни се изпълни. Нито да кажат: Погълнахме го.
Пс. 35:26  Да се посрамят и се опозорят заедно всички Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.
Пс. 35:27  Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.
Пс. 35:28  И езикът ми ще разказва Твоята правда И твоята хвала всеки ден.


Това е време на война и противопоставяне с нечестивите. Но ние трябва да призовем Бога да воюва с онези, които воюват с нас, да се бие против онези, които са дошли да се бият с нас, за да ни погубят и да ни погълнат.

Бог ще затвори пътя на гонителите ни, защото нашето време още не е дошло. Както Исус преминаваше многократно покрай тези които искаха да Го убият, и те нищо не можеха да Му сторят, така противниците ни няма да имат достъп до нас, преди да се свали сатана на земята.

Вместо това, онези които са скроили тези зли планове ще се смутят и ще се върнат назад. Ще се опозорят и посрамят.

Те ще бъдат като плявата пред вятъра и ангелът Господен, който е прострял своя шатър върху нас, ще ги гони. Пътят и ще бъде тъмен и хлъзгав и ангел Господен ще ги гони.

Защото без причина скриха мрежата си в трап, без причина  изкопаха яма за душите ни. Това показва, че нещата са скрити и подмолни. Нещата не са такива каквито ги оповестяват, но има скрит план, има скрита мрежа и скрита яма с цел да ни погубят. Но вместо това те ще бъдат погубени и опозорени. Върху тях ще дойде НЕОЧАКВАНА ПОГИБЕЛ, те ще се хванат в собствените си мрежи, и погибелта която са приготвили за нас, ще дойде внезапно върху тях.

Когато се приготвят да погълнат праведния и да изядат плътта му, те ще ни атакуват с лъжливи думи, но ще бъдат ВНЕЗАПНО устреляни, Бог е приготвил стрели против лицата им на тетивите Си. Нещата ще се развият напълно неочаквано за онези, които са скроили всичкото това зло. Бог ще съди народите за да ги доведе отново до страха от Бога, но нечестивите социални инженери, които стоят зад всичко това ще си изпатят повече от всички.

Бог няма да позволи те да възтържествуват над нас, те няма да успеят да изпълнят желанието си и кроежа си, нито ще успеят да ни погълнат. Вместо това ще се покрият със срам и позор, а светиите ще тържествуват в Господа.

И последно тази вечер четохме Псалом 36, с който засега ще завърша

Пс. 36:1  Беззаконието на нечестивия свидетелствува на вътрешното ми сърце, Че чрез очите ми няма страх от Бога.
Пс. 36:2  Защото той се лъже в своите очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,
Пс. 36:3  Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.
Пс. 36:4  Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.
Пс. 36:5  Господи, Твоето милосърдие стига до небето, Верността Ти до облаците;
Пс. 36:6  Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.
Пс. 36:7  Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрива на крилата Ти.
Пс. 36:8  Ще се наситят от тлъстината на дома Ти. И от реката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
Пс. 36:9  Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.
Пс. 36:10  Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.
Пс. 36:11  Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.
Пс. 36:12  Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха си и не ще могат да станат.


Нечестивите са скроили зъл пъклен плат. Те лежат на леглата си и измислят зло. Но те се лъжат и заблуждават, като си мислят, че беззаконието им няма да се открие и намрази. Те разчитат на беззаконие и измама, които разпространяват по всичките си подопечни канали. Но това няма да ги спаси от разобличение.

Божиите милости са твърде големи за да позволи Бог да успее този пъклен план. Бог ще съхрани и човеци и животни. И не само това. Бог не само ще избави живота на своите Си, но Той е приготвил трапеза в присъствието на враговете ни.

Това е време през което Бог ще ни насити от тлъстината на Своя дом. И ще ни напои от сладостите на Своята река на живота. Сега е времето да се научим да живеем от извора на Живота, които е в Него, и да намираме светлина в Неговата светлина.

Много християни в днешно време търсят светлина в знанията на този свят. Те се натискат за светските университети и дипломи. Изграждат целия си живот върху кариера в системата на този свят. Те искат света да ги научи как да работят, как да изкарват прехраната си, как да възпитават децата си. Те търсят светлина не в Божията светлина, а в онова, което този свят нарича светлина, знание, наука, мъдрост. Ето защо Бог ще постави този свят с неговата мъдрост и наука на колене. За да разберем, че ние трябва да видим светлина в Неговата светлина.

Да горделивите са планирали да нахлуят в живота ни, в домовете ни, в съвестта ни и дори във вярванията ни. Но ние трябва да се молим както Давид се моли, да не допусне Бог да нахлуят нозете на горделивите на наша територия, нито ръцете на нечестивите да ни поклатят.

И тогава те ще се спънат и паднат. Ще се повалят и няма да могат да станат!

А това определено ще е началото на ново време, на нова ера. Затова и в 33-ти Псалом се казва да пеем на Бога нова песен.

И така, както казва Писанието "повярвах, затова говорих" и аз споделям горните неща, защото повярвах, че тези Псалми говорят непосредствено за ситуацията в която се намираме в момента и аз съм готов да се моля с цялото си сърце точно както се молеше и Давид и да очакваме от Бога победа над враговете ни и преобръщане на всичките им замисли против тях самите и обръщането им за изпълнение на Божиите цели и намерения.

И ако вие придобиете същата вяра и убеждение, то нека да се съгласим заедно и да се молим с тези прекрасни думи от Псалмите, които съдържат не само инструкции за това какво трябва да правим в такова време, но и чудесни обещания за изобилните Божии милости, които са приготвени за такова зло и усилно време.

И разбира се споделете тази тема с хората, които мислите, че могат да бъдат наши съратници в тази духовна битка. Защото аз не вярвам, че тази победа ни е вързана в кърпа и ще ни се даде на тепсия. Както Давид трябваше да воюва в агонизираща молитва, с голямо усърдие и постоянство, така това трябва да правим и ние.
4
Началото на края, или края на една ера, която ще бъде заменена с друга, а каква ще бъде тази другата, аз вярвам зависи от молитвите на светиите.

Ние всяка вечер четем Псалмите и се молим с тях. Така стана, че откакто се появи тази ситуация се падна да четем определени Псалми, които като че съвсем ясно показват през какво ще минем, как да се молим и какво всъщност Бог иска да направи.

Всичко започна с Псалом 30:

Пс. 30:1  Ще те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене
Пс. 30:2  Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил. 
Пс. 30:3  Господи, извел си от преизподнята душата ми: Опазил си живота ми между ония, които слязат в рова
Пс. 30:4  Пейте Господу, светии Негови, И възхвалявайте светото Му име. 
Пс. 30:5  Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта иде радост
Пс. 30:6  Аз в благоденствието си рекох: Няма да се поклатя до века. 
Пс. 30:7  Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, и смутих се
Пс. 30:8  Към тебе, Господи, извиках, И на Господа се помолих, като казах: 
Пс. 30:9  Каква полза от кръвта ми, ако слезе в рова? Пръстта ще Те славослови ли? Ще възвестява ли истината Ти? 
Пс. 30:10  Послушай, Господи, и смили се за мене; Господи бъди ми помощник. 
Пс. 30:11  Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие
Пс. 30:12  За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.


От този Псалом виждаме, че идва време на гняв, скръб, смут, плач и смъртна опасност. Давид трябваше да пледира пред Бога за живота си, напомняйки Му, че смъртта няма да Го слави, нито гроба ще възвестява истината Му.

После виждаме, че гневът Му е за една минута, и плача е за една нощ. Т.е без да се определя колко точно ще е това време, то при всички случаи няма да е толкова дълго колкото са го планирали нечестивите и Бог ще съкрати времето. Бог няма да остави неприятелите ни да тържествуват над нас. И това е ако светиите стоят и се молят според Божието Слово, както Давид се молеше.

Накрая Бог обръща скръбта ни в радост, танцуване и веселие. За да пеем Неговите хваления до века.

Следва Псалом 31:

Пс. 31:1  На Тебе, Господи, уповавам; да се не посрамя до века: Избави ме според правдата Си. 
Пс. 31:2  Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш: Бъди ми силна канара, укрепени здание, за да ме спасиш. 
Пс. 31:3  Защото Ти си моя канара и крепост; Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме. 
Пс. 31:4  Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене, Защото ти си моя крепост. 
Пс. 31:5  В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господ Боже на истината. 
Пс. 31:6  Мразя ония, които почитат суетните идоли; Но аз уповавам на Господа
Пс. 31:7  Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост; Защото Ти си видял неволите ми, Познал си утесненията на душата ми, 
Пс. 31:8  И не си ме затворил в ръката на неприятеля; Поставил си нозете ми на широко. 
Пс. 31:9  Смили се за мене, Господи, защото съм в утеснение, Чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми. 
Пс. 31:10  Защото се изнури в тъга живота ми, и годините ми във въздишки; Поради престъплението ми ослабна силата ми, И костите ми изнемощяха
Пс. 31:11  На всичките си противници станах за укор, А най-вече на ближните си, И за плашило на познайниците си; Ония, които ме гледаха навън, бягаха от мене. 
Пс. 31:12  Като някой умрял бях забравен от сърцето на всичките; Станах като счупен съд; 
Пс. 31:13  Защото съм чул клетвите на мнозина; От всякъде страх, Като се наговориха против мене И намислиха да отнемат живота ми
Пс. 31:14  Но аз на Тебе уповавах, Господи; Рекох: Ти си Бог мой. 
Пс. 31:15  В Твоите ръце са времената ми; Избави ме от ръката на неприятелите ми, И от тия, които ме гонят
Пс. 31:16  Направи да светне лицето Ти над слугата Ти; Спаси ме в милосърдието Си. 
Пс. 31:17  Господи, да са не посрамя, Защото съм Те призовал; Нека се посрамят нечестивите, Нека млъкнат в преизподнята. 
Пс. 31:18  Нека онемеят лъжливите устни, Които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително. 
Пс. 31:19  Колко е голяма Твоята благост, Която си запазил за ония, които Ти се боят, И която си показал пред човешките чада Към ония, които уповават на Тебе! 
Пс. 31:20  Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си От човешките замисли; Ще ги скриеш под покров От препирането на езици. 
Пс. 31:21  Благословен да е Господ, Защото си показал чудесното Си милосърдие към мене В укрепен град. 
Пс. 31:22  А в тревогата си аз бих рекъл: Отлъчен съм от очите Ти: Обаче Ти послуша гласа на молбите ми, Когато извиках към Тебе. 
Пс. 31:23  Възлюбете Господа, всички Негови светии; Господ пази верните, А въздава изобилно на ония, които се обхождат горделиво
Пс. 31:24  Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, Всички, които се надявате на Господа. 


Давид продължава да вика за Божието избавление. Нечестивите са скрили мрежа за нозете ни. Нещата не са така както ги представят. Има скрит замисъл, скрита клопка. От всякъде страх, има план да се отнеме живота на много хора, и особено на праведните.

И това е във време когато поради престъпленията ни, заблужденията ни - силата ни е отслабнала и е малка. Затова е време да изпитаме себе си и да изчистим сърцата си и пътя си от всеки грях. Успеха на враговете ни зависи от това дали ние поддържаме някакви скрити грехове и непокорство, чрез които да преодолеят над нас в съда и да наложат волята си.

Но Бог няма да ни ЗАТВОРИ в ръката на неприятеля, във време когато искат да затворят всички хора по домовете им. Той ще постави нозете ни на широко. Бог ще ни скрие в скривалището на присъствието Си от човешките замисли и ще ни избави от ръката на тези, които ни гонят.

Но Бог няма да се ограничи само с избавлението на Своите Си, Той ще накаже нечестивите за техните кроежи и намислено и извършено зло. Ще въздаде изобилно на горделивите и ще направи да онемеят лъжливите устни. А целия този план не може да се осъществи без масираната подкрепа от всякакви лъжи. Ето защо този път няма да им се размине.

А онези, които се надяват на Господа и са очистили сърцата си, нека да дерзаят и да се укрепят сърцата им.

Псалом 32

Пс. 32:1  Блажен оня, чието престъпление е простено, Чиито грях е покрит
Пс. 32:2  Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие, И в чиито дух няма измама
Пс. 32:3  Когато мълчах, овехтяха костите ми От охкането ми всеки ден; 
Пс. 32:4  Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене, Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села). 
Пс. 32:5  Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И ти прости вината на греха ми. (Села). 
Пс. 32:6  За това нещо нека ти се моли всеки благочестив На време, когато може да се намери то; Наистина, когато големите води преливат Те няма да стигнат до него
Пс. 32:7  Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села). 
Пс. 32:8  Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми
Пс. 32:9  Не бивайте като кон или като мъска, Които нямат разум; За чиито челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат, Иначе, не биха се приближавали при Тебе. 
Пс. 32:10  Много ще бъдат скърбите на нечестивия; Но онзи, който уповава на Господа, Милост ще го окръжи. 
Пс. 32:11  Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, И викайте с радост всички, които сте с право сърце. 


Ето го и решението с проблема с нашите скрити грехове, поради които противника може да преодолее над нас и да постигне желанията си. Ние не трябва да мълчим относно нашите грехове и престъпления. Ако мълчим нашата сила ще отслабва и живота в нас ще изсъхва. Но вместо това ние трябва да изповядаме престъпленията си и греха си да не скрием. Така ще получим Неговата милост и прошка. Така греховете ни ще бъдат простени, и престъпленията ни покрити. Бог няма да ни вмени грях и противника няма да има нищо против нас в съда. Така ние ще преодолеем в съда над противниците си и ще осъдим всеки език, който се повдига против нас в съд. Защото правдата ни е от Господа. Бог ще отсъди правото ни против противниците ни, и ще осуети техните намерения.

За това нещо трябва да се моли всеки светия на време, докато може да се намери такова. Защото идват големите води, но те няма да достигнат до онзи, чието престъпление е простено и чийто грях е покрит. Ако ние внимателно изпитаме себе си пред Бога и изповядаме греховете си, водите които заливат сега света няма да достигнат до нас.

И не само това, но Бог ще ни вразуми, ще ни научи на пътя по който трябва да ходим, за да не живеем вече безцелно и безсмислено, Той ще ни съветва и върху нас ще бъде окото Му.

А за нечестивите скърбите ще бъдат много. Ще бъде скръбно време за нечестивите, както за тези които са скроили цялото това зло, така и за масите, които са живели безгрижно и безпаметно в греховете си.

Но праведните ще бъдат окръжени с милост, радост и песни на избавление.

Псалом 33:

Пс. 33:1  Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление. 
Пс. 33:2  Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десето струнен псалтир. 
Пс. 33:3  Пейте му нова песен, Свирете изкусно с възклицание. 
Пс. 33:4  Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са извършени с вярност. 
Пс. 33:5  Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно
Пс. 33:6  Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество. 
Пс. 33:7  Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници. 
Пс. 33:8  Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената. 
Пс. 33:9  Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се. 
Пс. 33:10  Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената
Пс. 33:11  Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род
Пс. 33:12  Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство. 
Пс. 33:13  Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада; 
Пс. 33:14  От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, - 
Пс. 33:15  Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който позна всичките им работи. 
Пс. 33:16  Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен мъж не се отървава с голямо юначество
Пс. 33:17  Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави никого
Пс. 33:18  Ето, окото на Господа е върху ония, които Ме се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост, 
Пс. 33:19  За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи
Пс. 33:20  Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш. 
Пс. 33:21  Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповаваме. 
Пс. 33:22  Дано да бъде милостта Ти, Господи върху нас Според както сме се надявали на Тебе. 


Този Псалом вярвам разкрива Божия план за тази ситуация. Бог допуска това време на гняв, съд и зло, за да възвърне народите към страха от Господа. Да благоговеят с боязън всичките жители на вселената. За целта Бог ще упражни както справедлив съд спрямо народите и нечестивите им управници, така и голямо милосърдие към Своите Си.

От друга страна Бог този Псалом казва, че Бог ще осуети намеренията на народите и провали техните мисли и кроежи. Ето защо аз вярвам, че нечестивите няма да успеят да реализират плана си. И Божието слово ни дава пълно основание да се молим за това с голямо дръзновение и убеждение.

Това е време когато Бог наблюдава народите, и земните жители. За да види, които ще се убои от Бога и ще извика към Него, и кой ще уповава на човешките идоли, на науката, на властите, на своята сила и юначество. Тия неща са безполезни за избавление. Но онези, които се убоят от Бога, те ще бъдат избавени от смърт и в глад ще бъдат оставени живи.

Ето защо сега е време да се ЧАКА Бога, да не се надяваме на нищо друго и на никой друг. Защото докато Бог съди езичниците, Неговите милости ще се разпрострат над онези, които Му се боят и които се надяват не на суетните човешки идоли, а на Неговите милости.

Псалом 34:

Пс. 34:1  Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. 
Пс. 34:2  С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят това и ще се зарадват. 
Пс. 34:3  Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му. 
Пс. 34:4  Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави. 
Пс. 34:5  Погледнах към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят
Пс. 34:6  Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави
Пс. 34:7  Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя
Пс. 34:8  Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него. 
Пс. 34:9  Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност
Пс. 34:10  Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро
Пс. 34:11  Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа
Пс. 34:12  Желае ли човек живот, Обича ли благоденствие, за да види добрини? - 
Пс. 34:13  Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене. 
Пс. 34:14  Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него. 
Пс. 34:15  Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик. 
Пс. 34:16  Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята
Пс. 34:17  Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави
Пс. 34:18  Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух
Пс. 34:19  Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях; 
Пс. 34:20  Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава. 
Пс. 34:21  Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени
Пс. 34:22  Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден


Сега е времето да търсим Господа, да оставим инерцията, която ни тласка светската система със своите забързани темпове и да търсим Божията воля за живота си. Тогава Бог ще ни избави от всичките ни страхове. Лицата ни ще светнат, ще разберем за какво сме призовани и за какво трябва да живеем. Затова никога няма да се посрамим.

Бедният духом (сиромаха) е който не се надява на света да оправи нещата. Той не чака ваксини, нито чака на спасителни икономически пакети от правителството. Той вика към Бога, и Той го избавя от всичките му неволи. Ангел Господен е изпратен да се опълчва около праведните. В това зло време ние не сме без защита. Небесна армия е изпратена на  Земята да охранява Божиите светии. Тук е много интересна думата "опълчва", еврейската дума означава, че ангела Господен буквално разпъва шатър, покривало, около тези които се боят от Бога и по този начин ги покрива от злините, които се случват наоколо.

За Божиите светии няма да има оскъдност, във време на масово обедняване, глад и смърт. Дори "лъвчетата" - синовете на богаташите, милионерите, политиците и мутрите ще изпаднат в оскъдност, нужда и глад, но Боящите се от Бога няма да изпитат недостиг.

Ето защо докато пребиваваме в Божия шатър, разпънат от Господния ангел над нас, ние трябва да седнем и да се учим на страх от Бога. Ние не трябва да си мислим, че вече знаем какво е страх от Бога и имаме достатъчно от него. Напротив, това е време да застанем пред Бога - за да се научим на страха от Бога, както никога до сега.

- пази езика си от зло
- устните си от измамно говорене
- отклонявай се от злото
- търси доброто
- търси мира и стреми се към него

Тези 5 неща ние трябва да познаем като 5-те пръста на ръката си.

Нечестивите няма да останат ненаказани. Бог ще насочи лицето си против тях. Той не само ще осуети намеренията им, кроежите им и желанията им, но и ще изтреби дори спомена им от земята. Злощастие ще затрие грешните, и онези които мразят праведните ще бъдат осъдени.

Тук отново виждаме ролята на съда, на тази духовна битка, която се води в Божието съдилище на Небесата, където противникът ни дявола ни обвинява пред Бога денем и нощем, до деня в който ще бъде свален на земята. Нито един от тези, които уповават на Бога няма да бъде осъден.

Сега е време на съд върху земята, но Божиите слуги няма да бъдат осъдени, защото Исус вече беше осъден на наше място, и правото в съда е на наша страна и против враговете ни.

5
Никой не говори за едно единствено място. Писанието говори за множество общности намиращи се в различни населени места.

Но ти си прав, че Бог може да издигне хора навсякъде, и си спомних за хора като Гидеон и Самсон, които Бог издигна и употреби, но и двамата бяха неподготвени и се отклониха от пътя. Такива примери има още много - като Саул, Ииуй. Те имаха призвание, но нямаха достатъчно изчистен и формиран характер и свършиха трагично. Именно затова е Христовата общност, да формира хора годни за служба на Бога, които никога няма да се поклатят или отклонят.
6
Така е, но това общество няма как да е локирано на едно единствено място на земята от шепа хора.
7
Притеснителното в тази информация която Бог ти е дал да намериш е, че освен това което пише в този документ, а именно, че тази карантина затвори хората в домовете им, убива производство, обещава да продължи дълго и т.н.
Е това което не пише, а именно.

Какво може да предложи "светът на науката" в една такава трагична ситуация ?
Може да предложи 2 много привлекателни неща:

1. Автоматизация на производствата, което доколкото съм подочувал е реално готово, но не е реализирано, защото ще остави без работа милиони.
2. ББД...

А хората просто ще трябва да седя у дома си и да чакат кризата да отмине.
А предполагам на всички тук им е ясно, че тия две точки са началото на края.
8
Това е много тревожна информация.
9
Точка 2 е неразривно свързана с точка 1, а именно без общността ние няма да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем, следователно никога няма да достигнем до призванието на Божии служители.
10
Принципно си прав, но с точка 2 не съм много съгласен, Бог може да издигне свои хора от всякъде. А и в тези размирни времена въпроса е къде Бог е поставил свои хора.
Pages: [1] 2 3 ... 10