Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Lacho on February 18, 2019, 14:16:58 PM »
Здравейте братя и сестри, радваме посоката в която гледам че се разви тази тема. Даже от преди аз дори да знаех за този форум, и то преди да се регистрирам.

И сега разсмисляки по нещата виждам че елитите/властите/началствата на човеците по земята си мислят че както сатана каза не Ева-че и те ще са като богове. Това лично ме прави още по благодарен за безкрайната Божия Благодат в Нашия Господ Исус Христос.

Защото преди да повярвам че Господ Бог е справедливост и живот, въпреки че виждах белезите на творението и волята Му, аз бях като Еврейте в пустинята и нямах достатъчно вяра. И след това Господ им даде да пият вода течаща от камъка на канарата Хорив в Изход 17:6 . Но вече като знам че Христос е това коете пише в 1 Коринт. 10:4-5 '4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),
5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.


Пиша това за да се знае че на такива като нас вярващите в този който е Истинен и Верен е дадено да разберем и разкрием неща в Писанията. Та сега по добре разбирам че не само елитите и началствата на народите и нациите искат да бъдат богове, но и голямо множество от "обикновените" хора. Защото аз съм срещал и горовил с хора които казват че има "някаква" сила и бог. И като започнем да говорим за Господа на Библията е явно че хората искат та вярват в такъв бог който е по тяхната дефиниция, и аз вече си мисля (и след като взимам в предвид някой от последните неща в тази тема) че те правят това което и сатана прави. И то е това което пише в Исая 14:14 14 Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния. Ясно е че дявола това иска. И аз вече мисля може би и много от хората в света.

Един въпрос пак ми възниква. Много от тези елити/началства и прочие си мисля че поне са чели Писанията. И пак в Исая 14:15-17 '15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.
16 Ония, които те видят ще се взрат в тебе, Ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, Който разклащаше царствата,
17 Който запустяваше света, И съсипваше градовете му, Който не пускаше в домовете им затворниците си?'
Та въпроса ми е, след като всички хора ще се питат този ли е той който мамеше всички, тези елити, президенти, премиери, банкери, Сороси, и така нататък мислят ли за дявола като всевишен, или искат и те та са си собствени богове? Така че те в заблудата си до къде са стигнали, дали повечето се мислят за богове, или имат Луцифер дявола за бог?

Тази тема е близка и до мен. Защото аз много години от юнишеството си мислех че човека ще стане бог чрез наука. И сега като знам, по Божията благодат, за Неговото живо Слово, всеки път като ми дойде на ум се чудя на себе си. Знаейки че този ли, ония нищожен дявол е измамил хората!

Сега това от по горе ме води по дълбоко за Битката за България. Както Watchman преди каза че ние християните в страната сме като от Вавилон, пред руини. Аз мисля (според това което виждам писано от някои) че някой от нас тук са пратени и апостоли Христови. И както сме разпръснати, ще трявба да изпълняваме няколко роли, докато съединим тялото Христово и изгубените овце в България, като ги приведем към Пастира, Агнето Господа Исус Христос.

Имаме работа пред нас. Ето какво имам в предвид, в Ефесяни 4 11-13 '11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;'
Затова мисля че някой тук сме пратени, и че проповядването на Благата Вест е наша задача като християни. Апостола Павел не беше от първите дванадесет но беше апостол избран от Христа, виждаме го в Римляни 1:1 '1 Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,' и пак в Колос. 1:1 '1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,'. Павел е бил апостол с авторитет от Бога. И аз вярвам че и от нас има такива, с авторитет от нашия Господ и Спасител. И защото темата е за България, и как можем да помогнем на народа и бъдещето му, еми ето, това е начина.

Като привеждаме нашите сънародници изгубени овце при тяхния Отец Небесен, като ги привеждаме към истинската вяра Христова. И това да стане чрез различни от нас дейности. Проповядване, образувание по различни теми, дела, и така нататък.

Аз виждам въпреки че съм нов, братята тук имат какво да допринасят. Виждам някой са добре запознати със Словото, със всеобхватната конспирация около нас и света. Може би всеки няма да проповявдва, но може да върши нещо друго за Божието Царство. Примерно да образова хората за злия план зад ваксинирането на хората (с цел да се намали населението). Или пък някой от сестрите тук да говорят и обрзоват хората за плана на дявола относно абортите и феминизма, и как жената като не се покорява и уважава мъжовата власт, това отслабва народа (както Watchman) добре обяснява в тема по този въпрос. Дриги пък да образоват за така наречения "Нов Световен Ред" за глобализацията и задкулисния план за унищожаване на държавите (особено тези от европейски "бял" произход). За пример ми идва наум програмата UN Agenda 21 и UN Agenda 30, уедряването на земеделската земя и контрола/отряването на храната за човечеството в световен мащаб, за исмислицата "Глобално Затопляне" (това обяснява политиката на Евро Съюза спрямо законите за "чиста/зелена" енергия, което убива по таен начин индустрията в България), и много други неща. Може би по този начин много хора които не са "податливи" към словото да дойдат до истината, и Господа Исус Христос.

Дадох ги тези неща като пример, защото аз бях преди един от тези невярващи хора, немислещ за промиването на мозъка ми от "образователната" система, и от човека, и дявола. И повече истини ми се откриват от нашия Отец Небесен, като раста в вярата. За това аз вярвам че тези са наши дела, и някой от нас са апостоли, и че трявба да правим ефективна евангелизация, такава както трявва да е според Писанията.

Господ да ни води в делата ни, и да се умножи Неговата благодат в България и нейния народ. Нека Господ Исус Христос да ни помогне да приведем повече и повече души до покаяние и вяра в Него. Амин.
22
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Watchman on February 18, 2019, 11:04:40 AM »
Едва ли тостери и хладилници ще помогнат на сатана в борбата му против Бога. Дявола се интересува от такива неща като:

- преобразуване на материята (алхимия,квантова физика)
- генно инженерство
- изкуствен интелект
- деформации във времевия пространствен континуум (отваряне на портали във времето и пространството)
- сливане на човек и машина (трансхуманизъм)
- окултни науки
- ривърс инженеринг на човешката душа и тяло
- и така нататък


Бог е създал два свята - видимия и невидимия. Изследването на всеки от тях изисква отделен набор от инструменти и научни постановки. Дявола се стреми да изучи всички тайни на творението с цел да се изравни по знание с Бога. Това разбира се е невъзможно, защото това знание произлиза от Божието естество, а не обратното както твърди сатана (че знанието формира естеството). Затова и Божия път е диаметрално противоположен. Той започва с промяна на естеството (новорождението) и едва тогава човек придобива ума Христов,за да може да разбира Божиите пътища.

Ползването на технически приспособления може да бъде проблем, може и да не бъде в зависимост от контекста на ситуацията в която се намира човек.

В миналите векове е било по-безопасно отколкото сега, защото не е имало такава всеобхватна система на зависимост. В момента зависимостта е много голяма и води до деформации, отнемане на свободата и изпадане в състояние на контрол от зли сили.

По отношение на женското облекло и покриването на главата ако имаш възражения можеш да пишеш в съответната тема.
23
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Emma on February 18, 2019, 10:41:03 AM »
От снощи си разсъждавам по темата.. и имам някои неясноти, които бих помолила да ми разсясниш.

Като например, какво точно се включва в това определение за "прогрес чрез научно-техническо развитие"?
Това, нещата, които ползваме в бита ли са, уреди, машини, коли, ток и пр., и означава ли, че всички те са нещо лошо и измислено от неугодни Богу човеци?

Има хора, които твърдят, че това, което се случва по посока пола в световен мащаб е подготовка за навлизане (нашествие) на роботите в живота ни и тяхното определение в ср.род "то".

(ПП: искрено съжалявам, че не съм достигнала до разбиране и лично убеждение относно женското облекло и покриването на главата при молитва, но се радвам, че в мен гори и казва "да и амин" на теми, като плоската земя  (цялата космология); живеене извън "аз, мен и моето" и личното спасение; плана и вярването на сатана и др.)
24
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Watchman on February 17, 2019, 22:51:59 PM »
Quote
Но, има и точки които не са баш така.
Защо Бог докара потопа на земята ? М?
Знаем, че тогава човечеството е било стигнало висини в науката вероятно по-високи от сега.
Човека е създаден подобен на Бог, затова и на Сатана му е нужен като инструмент за да открие това което му трябва, поради което той ще му обещава и ще му сваля звезди от небето ако трябва. Но той има ограничено време и не може до безкрай да си прави каквото си иска, писани са тия неща.

Да наистина преди потопа сатана се беше засилил с голяма скорост да реализира научните си въжделения. Но Бог унищожи тази цивилизация. Както и много други цивилизации са унищожени след потопа. Затова има и тайни общества, които да предават постигнатото знание до момента и да го пренасят от една цивилизация в друга, за да може сатана да продължи с научните разработки без да се налага да започва отначало. Затова и скриват истинската история, защото в нея ще се види, че това, което градят в момента е било унищожавано многократно в миналото.

Quote
Отделно ние не сме призовани да правим нещо за да дойде по-бързо тоя ден, а да стоим праведни та когато си дойде стопанина да ни похвали, а не да ни хвърли във външната тъмнина.

Грешката на това съждение е че според него всичко си се върти около нас самите, а не около Божиите цели на Земята. Затова и сатана е успял да изопачи библейското значение на думата святост, внушавайки на християните че това е някакъв вид лично постижение за чистота от правене на грехове. Докато думата святост, освещение означава - отделяне. А за да има отделяне трябва да има изпълнени две условия. Първото условие е отделяне ОТ, и второто е отделяне ЗА. Не можеш да бъдеш отделен от нещо и оставен в безтегловност.

Ето защо истинската святост е да сме отделени ОТ това да живеем за себе си и да започнем да живеем ЗА Божиите цели на земята (а не за собственото си спасение). В това се състои тайната на святостта.

Това е и основната причина християните да продължават да живеят в грехове. Защото желанието за лично спасение и освещение няма силата да победи греха в човека. Греховете са симптом, свидетелство и доказателство, че човека все още живее за себе си. Но ако човек се предаде да живее за Божиите цели на Земята, той ще преживее победа над греха, както никога преди.

A относно забързването на Божия ден, за това си има директен пасаж от Писанието:

2Pe 3:12  looking for and hastening the coming of the Day of God, through which the heavens having been set afire will be dissolved; and burning, the elements will melt?

Тук цитирам буквалния превод на английски (Literal Translation of the Holy Bible by Jay P. Green), защото най-точно предава оригиналното значение на стиха. Текста буквално казва - очаквайки и ускорявайки идването на Божия ден.

Същото нещо казва и превода Apostolic Bible Polyglot w/ Strong's Numbers:

2Pe 3:12  expectingG4328 andG2532 hasteningG4692 theG3588 arrivalG3952 of theG3588 G3588 day of God,G2316 G2250

Очаквайки и ускорявайки пристигането на деня на Бога.
25
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Watchman on February 17, 2019, 22:28:53 PM »
За реконструкционизма сме говорили не веднъж. Нищо от това, което пиша няма ни най-малко общо с реконструкционизма. Ако познаваш това учение и ако вникнеш в това което пиша, няма как да ти се премесят нещата.

Quote
Не виждам ако си прозрял тези истини, според теб, то би трябвало и Бог да ти е дал план как това да се достигне :)

Не мога да кажа, че виждам цялата картина. Виждам само части от нея. Цялата картина ще бъде видяна, когато тялото ходи в единството на вярата.

Quote
Сатана е вече осъден и той много добре знае това. Също ни е казано, че обикаля като рикаещ лъв, търсейки кой да погълне.

Сатана е осъден, но в неговите очи ако успее да си реализира плана, няма да има кой да изпълни тази присъда, защото той ще е равен по сили на Бога.

Сатана рикае против нас в Божието съдилище, за да ни обвинява пред Бога. Това е начина по който ни поглъща. Затова Писанието казва, "праведните се смели като млад лъв" Пр. 28:1 , защото знаят че никой не може да преобърне съда срещу тях.

Quote
Бог ни казва, че огненото езеро не е било създавано за хора. Дявола е амбициран да завлече колкото се може повече хора там.

Правилно си забелязала, че огненото езеро е създадено за сатана и неговите ангели. Но никъде не пише, че дявола е амбициран да завлича колкото се може повече хора там. Това е част от лъжеучението, което дявола сам разпространява за себе си по църквите. За да лиши християните от разбиране за естеството на духовната битка.

Това дали ще завлече повече хора в огненото езеро или там няма да има нито един човек, не променя по никой начин съдбата на дявола, нито решава проблемите му. Затова да се казва, че той ще влага усилията си в нещо от което няма никаква реална полза е да се мисли, че една трета от небесните ангели са последвали някакъв пълен идиот, който си няма представа какво прави. Всичко, което сатана прави е калкулирано изключително прецизно на базата на Божия закон и Божията справедливост. Плана е гениален и логически без недостатък. Само, че Бог е отвъд най-голямата мъдрост, която и най-умното творение може да измисли. И за да покаже превъзходството Си, Бог избра най-глупавото нещо на света (еврейски дърводелец закован на дърво) да победи цялата мъдрост на този свят и на небесните началства и власти на тъмнината.

Quote
И сега много ми е интересно, ти как се молиш, за да бъдат осъществени тези Божии цели и намерения, за които пишеш?
Трябваше да имаш стратегия!
Как се молиш, Боже, свали сатана и неговите ангели на земята?!...

Не си вникнала в нещата, които съм писал досега по темата. Предполагам че или четеш по диагонал, или крепостите в ума ти пречат да видиш какво е написано. Все пак като се има предвид, че жена от Прелом е прогледнала такива неща като покриването на тялото на жената и поставяне покривало на главата при молитва, то имам надежда, че ще успееш да прозреш и тези неща.

Стратегията до степента в която аз съм я разбрал до момента, съм я написал ясно в настоящата тема. Тя е там за да бъде прочетена, осмислена и разбрана. Други хора вече я разбраха и виждат голяма промяна в живота си. Аз също виждам голяма промяна и в моя живот.

Сатана и неговите ангели ще бъдат свалени на земята след като църквата на Бога изпълни своята мисия, а именно да победи обвинителя в съда според написаното в Откр. 12:11 и след като изяви многообразната мъдрост и благодат на Бога.

След като сатана бъде свален на земята, той ще отде да воюва срещу светиите и ще му се позволи да ги победи според Откр. 13:7. Както виждаш това е в пълен разрез с надеждата на реконструкционистите.

Quote
Великото поръчение на Исус е най-важното, спасението на душите. Бог ще държи всеки светия отговорен за това дело, което ни е заръчал.

Великото поръчение е дадено на апостолите, не на всеки християнин. Отвори сама там където е написано и прочети на кого Исус казва това, не на всички, а само на апостолите.

Апостол Павел потвърждава това, в Римляни 10-та глава, като казва:

Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени?


Изискването е човек да бъде пратен от Бога, преди да може да проповядва. Апостолите бяха пратени, някои от нас Бог ще изпрати, но не всички са апостоли и не всички са изпратени (1Кор. 12:29).

Оставете църковната инерция и вижте, какво Библията наистина учи по тия въпроси.

Quote
И защо не цитираш целия стих, ами че тук Павел говори, че става въпрос за благовестието:

Ефесяни 3:8
 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;   
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,   
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога

Аз нямам нищо против да се разглежда пасажа в контекста му, само че не виждам контекста да променя смисъла в който аз цитирах този пасаж. Нещо повече дори го потвърждава и задълбочава.

Апостол Павел казва, че проповядва на езичниците благовестието за да може те да станат част от църквата и чрез църквата да се изяви пред небесните началства и власти многообразната Божия благодат. Тайната в случая е че в църквата вече влизат и езичниците, а не само евреите. И защо това е важно и какво общо това има с небесните началства и власти?

Влизането на езичниците е важно, защото сатана има началства и власти над всеки народ, племе и език. Затова Бог държи на спасението на хора от всеки народ племе и език (Откр. 5:9), за да може чрез тях всички началства и власти да бъдат засрамени от живота на светиите по всички територии на земята над които властва тъмнината и техните претенции за власт да бъдат преобърнати в съда.

Quote
Внимавай как тълкуваш словото! Това го казвам с любов!
Ако искаш ме изтрий. Виждам имаш и ласкатели. Пази се, Бог да пази и всички твои!

Внимавам и всичко е изложено ясно за да може и другите да внимават и да изпитват. В много от тия неща аз тепърва прохождам. Нямам претенция всичко да съм разбрал.

Не виждам какво има да трия. В този форум се трият само използване на нецензурни изрази и открити сатанински неща. Несъгласията и противоречията в темите (ако се дискутира с благороден дух) помагат за изясняване, задълбочаване и развиване на темите.
26
Последни времена / Re: Re: Битка за България
« Last post by Nikolay on February 17, 2019, 21:54:07 PM »
Това което казваш Watchman е интересно, даже доста.
Но, има и точки които не са баш така.
Защо Бог докара потопа на земята ? М?
Знаем, че тогава човечеството е било стигнало висини в науката вероятно по-високи от сега.
Човека е създаден подобен на Бог, затова и на Сатана му е нужен като инструмент за да открие това което му трябва, поради което той ще му обещава и ще му сваля звезди от небето ако трябва. Но той има ограничено време и не може до безкрай да си прави каквото си иска, писани са тия неща.

Отделно ние не сме призовани да правим нещо за да дойде по-бързо тоя ден, а да стоим праведни та когато си дойде стопанина да ни похвали, а не да ни хвърли във външната тъмнина.
Иначе като цяло съм съгласен с общата концепция.
27
Хм, тук пак ми намирисва на реконструкционизъм.
Не виждам ако си прозрял тези истини, според теб, то би трябвало и Бог да ти е дал план как това да се достигне :)
Сатана е вече осъден и той много добре знае това. Също ни е казано, че обикаля като рикаещ лъв, търсейки кой да погълне.
Бог ни казва, че огненото езеро не е било създавано за хора. Дявола е амбициран да завлече колкото се може повече хора там.
И сега много ми е интересно, ти как се молиш, за да бъдат осъществени тези Божии цели и намерения, за които пишеш?
Трябваше да имаш стратегия!
Как се молиш, Боже, свали сатана и неговите ангели на земята?!...
Великото поръчение на Исус е най-важното, спасението на душите. Бог ще държи всеки светия отговорен за това дело, което ни е заръчал.
И защо не цитираш целия стих, ами че тук Павел говори, че става въпрос за благовестието:

Ефесяни 3:8
 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;    
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,    
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога

Внимавай как тълкуваш словото! Това го казвам с любов!
Ако искаш ме изтрий. Виждам имаш и ласкатели. Пази се, Бог да пази и всички твои!
28
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Emma on February 17, 2019, 16:54:59 PM »

На това, аз мога да кажа само.... кръв и плът не са ти открили това, Watchman, а Отец ни, който е на небесата!

29
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Watchman on February 17, 2019, 14:47:35 PM »
Quote
Дявола знае че времето скоро ще му свърши, и иска да завлече колкото се може повече хора на гибел. И по горе написаното от Watchman по темата показва каква омраза има сатана към човека. И аз виждам от това, че една от пречините за тази омраза е че човека е зъздаден по Божии образ.

Ние все още се намираме в периода в който дяволът има неограничено време за действие, което той си осигурява като държи светиите далеч от изпълнението на Божието призвание да свалят него и неговите власти от поднебесната на земята.

Краткото време за което се говори в Откровението започва от момента на свалянето му на земята до Пришествието на Христос. Понеже е написано, че Христос чака поставянето на враговете Му за Негово подножие, и след това ще дойде бързо, в този кратък откъс от време на идването на Христос бързо (дори нещо да стане бързо то все пак отнема някакво време, макар и кратко) е времето в което дявола е много разярен и се намира на свален на земята.

Аз знам, че по църквите се учи, че сатана е някакъв вманиачен психопат, чиято цел е да завлече все повече и повече хора в огненото езеро, ей така от чиста доза завист и злоба, но тази теория не отговаря на Библейското учение.

Помислете сами какъв шанс има с подобна нагласа и с подобна цел, сатана да подмами една трета от небесните ангели (воинства) живеещи в Божията слава, да я изоставят и да го последват, за да може да си побеснеят малко и после да се пържат заедно с колкото се може повече хора в огненото езеро за цялата вечност?

Ако си дадем сметка, че подобна теза е напълно несъстоятелна и неиздържана, не само от Библейска гледна точка, но и от гледна точка на чистата логика и здравомислие, ще разберем, че същността на сатаната и на организирания от него бунт против Бога има съвсем друго естество. И ако разберем кое е онова, което е накарало една трета от небесните ангели да изоставят Божието царство и слава и да последват учението на сатана, то ще разберем и какво мотивира сатанинския елит сред човеците, защото както падналите ангели, така и сатанизираниия човешки елит вярват в едно и също учение и имат една и съща надежда.

Първото нещо, което трябва да осъзнае човек е, че за да изостави някой Божията слава и царство - на него трябва да му се предложи по-добра надежда от тази, която му дава Бог, или поне надежда, която изглежда по-добра.

Не знам, кой освен умопомрачен човек би повярвал, че маниакално трепене на човеци, движено от зле мотивирана омраза и натирването им в ада представлява надежда, която е по-добра или изглеждаща по-добра от надеждата и обещанията, които дава Бог. С други думи стотици и дори хиляди години християнската църква е била вкарана в умопомрачителна представа за сатана, която представа има за цел само едно нещо, да лиши църквата от нейната способност да воюва против дявола и неговите цели на земята.

Апостол Павел пише следното:

2Кор. 2:11  да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

Ранната църква беше наясно със същността на сатана, неговите методи, неговите цели, неговите замисли. Беше наясно и с това, че християните са в директен конфликт с демоничните началства и власти в небесните места. Този конфликт се води с "оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата" и има за цел свалянето на тези небесни началства и власти на земята с цел окончателното им унищожаване при Пришествието на Христос.

Тук обаче въпроса беше какво мотивира сатанинския елит, който управлява земята, което е същата мотивация, която мотивира бунта на една трета от ангелите живеещи в Божията слава на небето.

Тази надежда, мотивация и учение на сатана са написани в прав текст в Библията, защото именно с тях той се постара да мотивира и грехопадението на човеците.

Бит. 3:4  А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
Бит. 3:5  но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.


В тези кратки думи се съдържа цялата есенция на учението на сатана с което той мотивира не само падането на човека, но и падането на небесните ангели. В тях се състои цялото символ верую на дявола, на падналите ангели и на сатанинския елит от човеци, които работят денем и нощем неуморно за неговите планове.

Но ако за вас не е очевидно какво толкова се съдържа в тези думи, ще направя кратко пояснение.

1. Никак няма да умрете.

В тези думи се съдържа същината на учението на дявола, неговия фундамент, а именно, че живота не произлиза от Бога. Бог създаде човека, вложи в него жизнено дихание и човека оживя. Според Бог за да може този живот да се поддържа вечно е необходимо човека да живее в близост до Бога, което изисква и послушание спрямо Бога. В това се състои и същината на Божието учение, а именно, че всеки живот произлиза от самия Бог.

Сатана обаче учи, че дори да не се покоряваш на Бога, дори да си отделен от Него ти няма да умреш. Тези думи не са някакъв хитър трик и измама, които сатана е използвал за да подмами Ева, както учат по църквите. Това е учението в което самия сатана вярва. Това е учението, което вярват падналите ангели и падналия човешки елит. С други думи сатана буквално инжектира Ева със своето учение, същото учение с което успява да завлече една трета от небесните ангели. Дяволът знаеше, че Бог създава човеците с цел да го унищожи. Човека е създаден за да бъде жезъла с който Бог да потуши бунта на сатана. Дяволът не можеше да поема никакви рискове, той трябваше да даде най-доброто, което има за да спечели човеците на своя страна.

И въпреки, че грехопадението беше успешно, в него имаше един провал, който малцина забелязват. Този провал на сатана обаче е добре забелязан и описан от апостол Павел:

1Tим. 2:14  И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.

Забележете - сатана беше успял да измами ангели със своето учение, успя да измами Ева, но не успя да измами Адам. Да Адам също яде от дървото, но той е направил това воден от друга мотивация (вероятно за да не загуби жена си), а не защото е повярвал на учението на сатана.

2Кор. 11:3  Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

Отново, змията измами Ева, но никъде не се казва, че Адам се е измамил. Очевидно Адам е успял да прозре измамата в учението на сатана и не е пристъпил да яде от плода мотивиран от вяра, за разлика от Ева.

Точно тук е истинския корен на феминизма и неистовата омраза на западния елит към мъжете. Американската психиатрична асоциация наскоро обяви мъжеството за психическо отклонение.

Но нека да не се отклонявам от темата.

Първия спор на сатана с Бога е относно това, кое е е източника на живота. Христос, който е образ и отпечатък на Бога каза: "Аз съм пътя, истината и живота."

Същността на Христовото учение е че самия Бог е живота, самия Бог е истината, самия Бог е правдата. И това учение беше представено в градината от Дървото на Живота.

Ето защо думите на змията "никак няма да умрете" представляват оспорване на същината на Христовото учение от една страна, и самата същност на учението на сатана от друга.

Но ако сатана твърди, че не Бог е източника на живота, то кой или кое според него е този източник? Отговора на това се състои в следващите думи на змията към Ева и е представен още от второто дърво в градината.

2. В деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото

В тези думи  се съдържа втория стълб от учението на сатана, а именно, че източника не само на живота, но и самата същност на това, което прави Бога Бог, не е в самия Бог а е в способността да се придобива знание.

Ето защо змията каза на Ева, ако ти започнеш да придобиваш знание, няма никакви пречки да станеш като Бога, и сама ще можеш да си осигуриш вечен живот, няма нужда да зависиш от Бога за това.

С това картината на сатанинския бунт в Небесата става завършена. Представете си следната картина. Застава Луцифер пред всички ангели в Небесата и започва да прогласява:

Слушайте всички! Защо казва Бог - Аз съм ви създал и Аз съм вашия живот? Когато Той ни е създал благодарение на Неговото превъзходно знание и мъдрост. Не знаете ли, че:

Пр. 3:19  С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето.
Пр. 3:20  Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.


Всичко, което прави Бог да е Бог е това, че Тoй е "Съвършения в знание"  Йов 37:16

И защо прочие Бог задържа това съвършено знание от нас? Защото иска да сме зависими от Него! За да не станем и ние като Него, съвършени в знание, способни да творим живот, да определяме нашия собствен живот и съдба, да създадем наши светове и царства, да бъдем богове над наши собствени творения, както и Той е Бог на своето Творение. Да бъдем подобни на Всевишния!

Затова прочие нека съюзим усилията си и да започнем да изследваме заедно дълбочините на знанието, да познаем доброто и злото, да вникнем във всички тайни на Творението за да се изравним със знанието на Всевишния. Само така ще можем да се избавим от Божията деспотична власт над нас, която Той има само и единствено защото има по-голямо знание от нас.


Да бъдем равни на Бога, да имаме вечен живот основан на превъзходно и съвършено знание, а не на зависимост от нашия Създател. Да бъдем творци на нашата собствена съдба, на нашите собствени правила и закони. Да бъдем богове съвършени в знание.


Ето ТОВА е надежда, която може да накара небесни ангели живеещи в Божията слава да се замислят над това да се разбунтуват против Бога. В такъв контекст присъствието на Божието величие и слава се превръщат от спирачка в мотивация за бунта, защото ангелите може да се замислят - Какво ще е това нещо, да имаме такова знание, че да сме в състояние ние самите да създадем такава могъща слава и величие?

От този момент нататък всички човешки цивилизации с тяхната слава и величие, изобретения, изкуство, могъщество и красота, представляват опита на падналите ангели да приложат този принцип в действие - чрез знание, мъдрост и наука - да създадат светове, царства и реалности наподобяващи Божията слава и величие в небесата.

Единствено в тази светлина ние разбираме защо е тази неистова борба на сатана за повече време. Защото той има нужда от време за да се занимава още и още с наука, да придобива повече и повече знание, за да може да достигне онази имагинерна точка на съвършеното знание, което ще го направи равен на Бога и така ще неутрализира Божията власт над него.

Вие трябва да разберете, че сатана претендира, че ще даде по-добър живот и бъдеще на човечеството, ако следват неговото учение - да придобиват знание чрез развитие на науката (сиреч чрез ядене от дървото на познание на дърво и зло), отколкото ако следват Божието учение.

Именно тази претенция му дава достъп до Божия престол, където се явява като обвинител на християните, на онези, които са предназначени да изявят превъзходствата на Божията мъдрост над мъдростта на сатана, според както е писано:

Еф. 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

Ние се намираме по средата на конфликт между две мъдрости, между две фундаментални учения, между два образа. Нашата основна задача като християни не е да ходим да евангелизираме наляво и надясно хора и да ги водим в едни събрания, които не знаят защо съществуват и защо се намират на земята. За тази цел Бог е определил определени хора апостоли, благовестители, но не всички са такива (1Кор. 12:29).

Нашето основно призвание като християни е да изявим превъзходствата и многообразието на Божията мъдрост на Земята, както е и на Небесата (Да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;) С други думи нашата цел е да победим претенциите на сатана за това, че неговата мъдрост (прогрес чрез научно техническо развитие) е по-добра от Божията мъдрост (живот и прогрес чрез вяра в Неговата благодат и милости).

И тук, ако сте схванали същината на това, за което говоря, ще успеете да разберете, защо най-централната тема в Библията това е въпроса за ВЯРАТА. Защо именно ЧРЕЗ ВЯРА е спасението. Защото вярата това е нашия избор да се доверим на Бога, че Той е именно това, което сам казва, че е - източника на Живота. Само и единствено ако ние разбираме същината на конфликта между Бога и Луцифер и на основание на това разбиране сме направили своя избор, да имаме доверие на Бога, тогава и само тогава ние сме Негови истински ученици. Или с други думи, ние сме хора отхвърлили дървото за познаване на добро и зло, и сме избрали дървото на Живота. От този момент нататък целия ни живот се формира от това доверие и този избор. Да вярваме, че Бог е добър, че Той е нашето бъдеще и надежда. Че отделени от Него, никакво знание, никаква наука, никакъв технически прогрес не може да ни избави от разрухата и смъртта. Да разбираме и да вярваме, че няма и не може да има нито живот, нито истински прогрес, нито каквото и да е истинско нещо, отделно от Него самия, отделно от живота който слиза свише от самия Бог, чрез Неговия Син, тогава и само тогава ние сме Негови ученици. Ние сме деца на благодатта, синове родени от Него, черпещи своята сила, мъдрост и живот от дървото на Живота. Това е фундамента на всяко истинско смирение и на всяка истинска вяра. Точно този избор са направили и всички ангели, които остават верни на Бога. Защото са избрали да отхвърлят изкушението да станат богове имащи право на свой живот, на своя божествена реалност и свое творение, и да се доверят на това, че Бог е добър, че Бог е истинен, че Бог е самия източник на живота, и Неговото знание е само продукт на този живот, а не негов източник.

А падналите ангели и техните ученици на земята са направили обратния избор, избрали са да се усъмнят в Божията правда, в Божията доброта, и са решили да търсят свой собствен път към вечния живот, свой собствен път към славата.

В разликата между тези два избора се състои самата същност на поклонението. Именно този вид избор показва на кого ние наистина се покланяме. И ако ние водим живот, който е изцяло дефиниран от този избор, само тогава ние сме истински поклонници на Бога. И това е поклонението в дух и истина, за което Исус говори.

Разбирате ли сега, защо основната работа на сатана е да обвинява светиите на Бога денем и нощем с цел да блокира достъпа им до пълнотата на Божията благодат и обещания, така щото да ги направи неспособни да изявят Божията слава и мъдрост на земята в нейната пълнота, с което те ще лишат небесните началства и власти от техните престоли във високите места и ще предизвикат войската на архангел Михаил да ги изхвърли от там и свали на земята (Откр. 12:7).

Защото блокирайки светите чрез своите обвинения от една страна, и въвеждайки заблудителни учения по църквите от друга, сатана си осигурява още и още време с цел да придобива още и още научно-технически прогрес, с надеждата да достигне онова съвършено знание, което в неговите представи ще го изравни с Бога, и ще така ще блокира Бога от това да го осъди и да го хвърли в огненото езеро.

Разбирате ли защо вече 2000 години Христос не се завръща, ако и още апостол Павел да се е надявал, че пришествието ще стане докато той е още жив (1Сол. 4:17)?

Разбирате ли сега, защо след свалянето си на земята, сатана ще е много разярен, защото ще знае, че му остава малко време да постигне бленуваната от него цел да стане съвършен в знание на нивото на самия Бог? Не знаете ли че най-фундаменталния сатанински символ това е на змията която е захапала своята опашка, описваща по този начин пълен кръг.И както кръга прави 360 градуса (degrees) и описва съвършена окръжност, така тази съвършена окръжност представлява символ на съвършеното знание към което сатана и неговите ученици се стремят. Затова и в своите тайни общества те си раздават степени (degrees - на английски думата означава едновременно степен и градус) отбелязвайки по този начин кой до каква степен е достигнал в своя стремеж към съвършено знание. Затова сатана прави всичко възможно за да достигне до бленуваната 360-та степен на знание, която според него е степента на самия Бог. Затова на него му трябва време - колкото се може повече време. И това време той си осигурява блокирайки Божието дело чрез светиите, обвинявайки ги пред Бога в Небесното съдилище денем и нощем.

Другия начин по който той блокира светиите е чрез непрестанно въвеждане на всякакви заблуждения и лъжеучения, които да ни направят неефективни в това да служим на Божиите цели и намерения на земята.

Третия начин по който ни блокира е чрез непрестанни смущения и гонения, за да ни принизи до точката да се борим за оцеляване, а не да работим за Божиите цели и намерения и да изявяваме Неговата превъзходна мъдрост и благодат на земята.

Така се връщаме обратно там откъдето тръгнахме  в тази тема - битката за България. Защо е необходима тази битка и с каква цел?

1Tим. 2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци,
1Tим. 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.


Ето тази пълнота на благочестието и на сериозността на вярата е която иска Бог неговите светии да достигнат, за да може да изявят Божията многообразна мъдрост и слава, която е на Небето, тук долу на Земята. Затова ни е необходим тих и спокоен живот, защото непрестанни смущения, гонения, хвърлят всичко в хаос, бъркотия и развала.

Затова и ние трябва да воюваме за България, за да бъде България място за тих и спокоен живот на светиите, а не място на клане и разруха. Да бъде място в което Неговите светии наистина ще постигнат онази пълнота на благочестието и сериозност на вярата, които ще доведат до победата на Христовото тяло над небесните началства и власти и ще ускорят завръщането на Христос на Земята.
30
Последни времена / Re: Битка за България
« Last post by Lacho on February 17, 2019, 01:49:01 AM »
Много изчерпателно и полезно обяснение на Словото от Watchman за това как сатана идва при хората да ги мами че уж им е приятел, и носител на светлина, и след това ходи да ги обвинява пред Бога.

Ти Watchman много светлна даде по тази теми, и върху стиховете които спомена по горе, относно Небесния Съд. Това на мен ми помага да имам по ясна картина за безкрайната Божия благодат справедливост, и как Той поради обичта си към нас търпи това зло от сатана и хората.

Дявола знае че времето скоро ще му свърши, и иска да завлече колкото се може повече хора на гибел. И по горе написаното от Watchman по темата показва каква омраза има сатана към човека. И аз виждам от това, че една от пречините за тази омраза е че човека е зъздаден по Божии образ.

Пък няколко въпроса ми се вдигнаха мислейки за това. Тези хора, елитите, и задкулисните тайни общества и групи-които управляват до колкото виждаме всички държави по света, толкова ли са намразили и те човека та са се покорили директно на сатана? Замислям се за тяхното душевно състояние. Да ли и те като дявола осъзнават че свършекът на тяхното време наближава? И за това още по усилено се чудят как да разорят човеци, народи, държави и семейства чрез демонизация като еднополови бракове, закони за уж 'домашно насилие' върху деца/жени, и феминизиране на обществото и прочие. Или повечето поради светските си страсти и похоти избират да участват в тази война/консипрация против Господа? Или дали повечето от тях вярват че сатана, Луцифер е техният бог и носител на светлината?

Идва ми на ум следния стих: Матей 24:22 'И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.' Щом светъ до там ще стигне че нищо не би могло да оцелее поради злото на човека, аз склоня към това че такива хора са изпаднали в такава заблуда че са повярвали че сатана е техният бог-и това е праведно в техните очи. И ето това може би обяснява как всичките тези промени в обществото в различните държави се представят като "добро" "модерно" и "приемливо". Вие другие какво мислите?

Писах това защото ми помага да разбера как един народ като цяло, с безверието и беззаконнието си пред Господ Бог изпада в тотално идолопоклонство. Както са и били цели империи и държави до днес.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10