Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Последни времена /
« Last post by PetkoPetkov on October 24, 2018, 03:19:40 AM »
Надявам се тези заснети кадри преди появата на NASA и компютърната обработка, направени в зората на ракетите помогнат на някого.

През 1946г. изтрелват първата ракета с монтирана на нея камера (White Sands NM V-2 rocket, 1946.11.21) и достига 65 мили = 104,6 км.
В самото видео разказвача говори за извивката на земята като в кадрите такава напълно липсва.


Ето как трябва да изглежда при сферичния модел с радиуса който ни се представя.


Същото е и положението с видеото от 1950 г. (Rocket Camera Views Earth From 76 Miles, White Sands Proving Grounds, New Mexico, 02.21.1950) като този път разстоянието е повече, 76 мили = 122,3 км.


И отново при глобуса.
22
Последни времена /
« Last post by PetkoPetkov on October 24, 2018, 02:26:14 AM »
Виж сега, тоя ти стих, ако наблегнеш на 4-ти ред и думите "основите на земята" някак си по-мога да ти приема довода, защото те водят до момента в който кръглата земя не може да има основа, докато плоската може да е сложена на основа.

Наблягах най-вече на "мерителна връв" но и "основите на земята" са здрав довод.

Ама да наблягаш на мерителната връв... И как тогава мерителната връв се полага върху "равната" планинска основа да питам ?

Вероятно мащаба с който Господ вижда цялата земя отгоре, планините на нея са възвишение колкото като погледнеш ситен пясък върху масата.

________________
Но виж, аз мога да ти цитирам и кажа друго:
Genesis
Gen 1:6  И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
Gen 1:7  И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора
Gen 1:8  И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.


От тук се вижда, че Бог създаде простора който е описан като небе, ама никъде не се вижда да е писано, че има нещо друго което да е от долната страна.

Грешиш, подвеждайки се от може би най-лошо направения български превод който четеш от програмата e-Sword. Прочети стиховете в изданието на "Верен" (вероятно най-добре направения български превод макар и там да съм срещал някои неточности) или KJV.

Битие 1:6-9
6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!
7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.


До тук имаме вода плътно до купола под него и плътно над него, все още няма въздушно пространство.

8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.
9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.


Тук вече Бог каза да се събере на едно място тази вода която е под купола за да се отдръпне достатъчно за да се яви сушата понеже е била цялата под водата и сега вече имаме въздушно пространство.

10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.

Сушата която се яви нарече земя а водите под купола които събира на едно място нарече морета.


Никъде не се казва къде е края и къде е началото на тоя простор.

Пише!

Матей 24:31
31 И ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.


Второзаконие 30:4
4 И ако бяха изгонените ти до краищата на небето, и оттам ГОСПОД, твоят Бог, ще те събере, и оттам ще те вземе


Кълбовидната земя няма крайща на небето понеже обвива цялото кълбо и не може да се каже къде има начало и край но купола (твърдта) поставен над плоската земя образува крайща.

Създаденото от Бог е вътре в тази вода т.е. то е под вода и обградено от всякъде с вода, защото пише, че е всред вода.
Въздух във вода знаем как изглежда - нали ? Балонче ? Кръгло балонче ?
И ако сме всред кръгло балонче въздух, то каква е най-подходящата форма на сушата в сфера ? Май сфера ?

Watchman е обяснил това.
23
Последни времена /
« Last post by Watchman on October 23, 2018, 14:14:08 PM »
Николай, ти си този който залита по сферата и балончета. Под купола въздуха заема формата на купола и земята под него.

Първо пасажа не говори за "мерителна" връв, а текста в оригинала казва, че Бог е опълан въже (или струна). Няма как едно въже да се опъне като "балонче" или като сфера. Въжето и струната са опънати само по права линия, което говори че земята е плоска. Всички физически свидетелства говорят за това че няма никаква кривина на земята. В Откровение земята е наречена "плато" или плоскост. Няма никакво съмнение в плоскостта на земята, както от Библейска позиция така и от това, което виждат очите ни. Единственото съмнение идва от сатанинските учения пробутани на народа като "наука". Истина ли казва Бог... древната лъжа на змията.

Да Бог казва истината и всеки човек да бъде признат за лъжлив и само Бог за истинен.
24
Последни времена /
« Last post by Nikolay on October 23, 2018, 12:04:09 PM »
Виж сега, тоя ти стих, ако наблегнеш на 4-ти ред и думите "основите на земята" някак си по-мога да ти приема довода, защото те водят до момента в който кръглата земя не може да има основа, докато плоската може да е сложена на основа.

Ама да наблягаш на мерителната връв... И как тогава мерителната връв се полага върху "равната" планинска основа да питам ?
________________
Но виж, аз мога да ти цитирам и кажа друго:
Genesis
Gen 1:6  И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
Gen 1:7  И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора
Gen 1:8  И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.


От тук се вижда, че Бог създаде простора който е описан като небе, ама никъде не се вижда да е писано, че има нещо друго което да е от долната страна.
Никъде не се казва къде е края и къде е началото на тоя простор.
Създаденото от Бог е вътре в тази вода т.е. то е под вода и обградено от всякъде с вода, защото пише, че е всред вода.
Въздух във вода знаем как изглежда - нали ? Балонче ? Кръгло балонче ?
И ако сме всред кръгло балонче въздух, то каква е най-подходящата форма на сушата в сфера ? Май сфера ?

Отделно имаме син цвят на небето (твърдта), имаме слънце огряващо отвътре, знаем, че в горните слоеве въздуха е студен и е минусова температурата т.е. твърдта е лед (?) който принципно е прозрачен, ама над него имаме вода и поради тази комбинация от всичко виждаме, че небето е синьо - което отговаря и на нашата действителност и на редовете описани в Битие.
___________

Ако си чел цялата тема, щеше да видиш, че съм го коментирал вече, трудно ще определим формата на земята по бегли откъси цитирани с друга цел. Можем да си залитаме който на където му се ще.
25
Последни времена /
« Last post by PetkoPetkov on October 22, 2018, 23:29:23 PM »
Много добър стих, който дава яснота относно формата на земята от книгата на Йов 38:4-5, дори това са думи на Господ.

Йов 38:4-5
4 Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!
5 Кой определи мерките и? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?


Мерителна връв може да бъде опъната само върху плоска повърхност и е непотребна при заоблени форми.

За тези, които не са обръщали внимание на това какво е мерителна връв, това е корда която строителите опъват например над бордюр за да проверят дали е идеално равен, което изяснява защо такава връв не можа да бъде опъната върху кълбо.
26
Християнски митове и легенди /
« Last post by Nikolay on September 21, 2018, 11:42:48 AM »
Даа, винаги когато се навлезе в детайлите на дадено нещо следва много по-задълбочено разбиране на всичко свързано с него.

Благодаря на Бог, че ти е дал знанието за това нещо.
27
Последни времена /
« Last post by Nikolay on September 21, 2018, 11:32:45 AM »
Ако беше загледал клиповете които давах едно време, в един от тях се обясняваше точно това, хоризонта е равен до достигане определена височина като това обхваща наистина огромна територия.

Относно войските на народите... В момента Русия готвят учение с 300000 военни с участието на Китай, и това нещо се счита за събиране на "огромна" армия на едно място. Поради простата причина, че в не само в днешно време но и винаги, армията на една държава всъщност е била една малка част от нейното население.
Т.е. тези военни части които ще обиколят Йерусалим всъщност, няма да са цялото население на земята, а военните им части.

Което е нормално, защото ако логически си го представим то цялото население на земята няма как да бъде изхранено събрано на едно място дори и само за идването и отиването си от това място.
Което само по себе си, ще отнеме изключително много време особено ако е с коне и колесници.

Отделно, че територията на Израел е на сравнително равна повърхност и нормалното разполагане на огромна армия винаги е в равнини защото е по практично и удобно.

А темата подозирам, че поне още известно време ще си буксува, поради липса на доказателства и подвеждащо съдържание в Интернет.
28
Последни времена /
« Last post by Watchman on September 20, 2018, 00:37:07 AM »
Нека да видим какво казва предния пасаж, който пояснява контекста на 9-ти стих:

Quote
Откр. 20:8  и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.

Значи тук става ясно, че народите стигащи чак до четирите краища на земята, които от тях се поддадат на измамата на сатана ще дойдат на война против "обичния град". Тук става въпрос за милиони хора, ако не и стотици милиони "като морския пясък", които ще тръгнат на война и ще заобградят стана на светиите. Очевидно че те няма да се поберат в някакво плато от няколко десетки километри, а става въпрос за огромна армия разпростряна най-малкото на стотици, ако не и хиляди километри от всички страни на стана на светиите. И това, което е интересното тук е че всички те въпреки огромната площ в която са разпрострени ще се намират на една плоскост, а не на сфера или глобус. Ако днешните хора биха описали с днешните разбирания подобна ситуация щяха да напишат " и те се разпростряха по цялото земно кълбо" - докато в случая се казва че се разпростряха по цялата земна плоскост. Което само по себе си е достатъчно категорично и красноречиво.

Но дори да кажем, че тези армии не са разпрострени по абсолютно цялата площ на земята, пак самия факт че стотици километри се намират в една плоскост, то това означава, че глобуса е мит и лъжа, защото според теорията за глобуса само за 10-тина километра и вече има осезаема кривина произхождаща от това, че земята е сфера. Следователно може съвсем уверено да се заключи, че този пасаж унищожава категорично идеята за глобус и сферична земя.

Допълнение. Ето още един аргумент в полза на това, че армиите на разбунтувалите се народи ще са на огромна площ. Тук се говори за събитие в края на Милениума, когато Христос вече е царувал 1000 години на Земята и е учил народите на правда. Това означава, че на земята по това време би трябвало да има стотици милиони ако не и стотици милиарди светии. Първо там са възкръсналите светии от цялата човешка история, защото те са възкръснали преди малко преди Второто пришествие и са царували с Христос 1000 години. Според някои данни само днес има десетки милиони новородени християни по целия свят. Ако вземем и цялата човешка история, то това ще са стотици милиони, ако не и милиарди. Към това трябва да добавим и праведните хора придобити през Милениума, които ако днес в тази нечестива епоха са десетки милиони, то в Милениума трябва да са милиарди.

Излиза, че "стана на светиите" не е някакво малко градче като днешния Йерусалим, а огромен стан населяван от милиарди хора. Като се има предвид, че едва ли през Милениума Бог ще тъпче хората като консерва с риба копърка в жилищни блокове и небостъргачи, то стана на светиите би трябвало да заема някаква наистина внушителна по размери площ. И ако погледнем картината от този ъгъл, то наистина става ясно защо враговете за да могат да заобградят такъв огромен стан от всички страни  би трябвало да се разпространят едва ли не по цялата земя или поне на огромна земна площ. И цялата тази огромна земна площ според Писанието е наречена плато, или плоскост. Което както казах и по-рано е напълно съвместимо с идеята за глобус и съвсем недвусмислено утвърждава идеята за плоска земя.
29
Последни времена /
« Last post by small axe on September 19, 2018, 18:30:49 PM »
Тук е важно да се мисли, какво се визира под израза- "цялата широчина на земята" "цялото плато, плоскост на земята" . Въпросът е какво се визира, като се каже тук - "земята" Коя земя? Земята,като обект, както е сътворена, или се визира географско място по нея.
Ако се разполагат по ЦЯЛАТА плоскост на земята, това е доста сериозно разполагане, а виждаме, че се визира именно Йерусалим и станът на светиите, където пада огън и биват унищожени..
Моето разбиране за сега е, че на база този израз не могат да се направят твърди заключения относно формата на земята, като обект, въпреки това, постингът на Уочман добавя нещо ново към дискусията.
30
Последни времена /
« Last post by Watchman on September 18, 2018, 11:17:21 AM »
Дойде времето да отключим тази тема. Надявам се за изминалото време участниците да са имали време да избистрят разбиранията си по този въпрос и да подходят по-трезво по темата.

С отключването на темата аз искам да добавя нещо изключително интересно към дебата за плоската земя. В тази тема някои от участниците изразиха мнение, че никъде в Библията не пише изрично, че земята е плоска. Оказва се че има изричен пасаж в Библията където е прав текст се казва "плоскостта на земята" или "плоската земя". Този стих обаче остава незабелязан от мнозина, защото преводачите са се постарали да скрият оригиналното значение на стиха и са го заменили със заблудително.

Нека да видим, кой е този пасаж:

Откр. 20:9  И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.

Тук интересна е думата преведена като "широчина", оригиналната гръцка дума е "πλάτος". Това е думата от която произлиза българската дума "плато". Всички би трябвало да знаем какво означава плато. Това означава плоско планинско формирование.Ключовата дума тука е плоско, защото корена на гръцката дума "πλάτος" според речника на Strong означава spread out “flat”, или да разпростра в една плоскост.

С други думи правилния превод на Откр. 20:9 трябва да бъде "И те се разпростряха по цялата земна плоскост" или "по цялото плато на земята", което ясно и в прав текст говори, че земята е под формата на плато, на плоскост, а не на сфера, геоид, круша, купа или каквато и да е друга геометрична форма. А този текст се намира и в пълна хармония с всички останали пасажи дискутирани досега, които подкрепят, че земята е плоска и слънцето и луната са по-малки от нея тела, намиращи се под купола и под водите над купола.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10