Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Бог знае, но очевидно ние не знаем как да внимаваме на текста и на контекста.

Първо в този стих не присъства думата принуждаваше, а присъства думата poieo на гръцки, която означава "правеше", а не принуждаваше. Няма нищо в оригиналния текст, който да говори за насилствено поставяне на белега.

Същата дума poieo e използвана и в стих 12:

Откр. 13:12  Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.

Тук отново нашите преводачи съдействат на заблудата с погрешен превод. Правилния превод е не принуждаване, а "правеше така че". А английския превод на King James тази дума е преведена правилно като causeth, сиреч причиняваше, правеше така че, а не forced, сиреч принуждаваше.

Т.е звяра прави така, че хората да му се поклонят и да приемат белега му. Какво точно прави, можем да видим в случката в Едем, змията съблазни и измами Ева да яде от дървото. По същия начин, змията въплътена в звяра чрез измама и съблазън ще подмами хората да му се поклонят и да приемат белега.

Но да кажем, че не всеки има желание да проверява оригиналните думи и да проверява повече преводи. Дори в същия този превод в 14-а глава се изяснява, че става въпрос за доброволно приемане на белега:

Откр. 14:9  И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

Този текст е повече от ясен, че белега е нещо, което човек приема или не приема, а не е нещо, което някой може да ти постави насила, без твоето съгласие. Което само по себе си елиминира всяка възможност за това белега да е нещо физическо.

Аз и на други места съм казвал, че белега на звяра това е прегорялата съвест. Звяра ще създаде такава система в която хората ще трябва да пожертват съвестта си, при това напълно доброволно за да могат да участват в нейните "благини", които ще изглеждат съвсем добри и желателни.

От друга страна тези, които не приемат белега ще бъдат обвинявани, че са нетолерантни, че са лишени от любов, че са опасни за обществото със своята "омраза" към системата, затова за доброто на всички е подобни хора да бъдат убивани, защото дори със своето съществуване смущават прекрасната "хармония, мир и безопасност". Подобни внушения вече са запуснати в медийната пропаганда.
12
13 глава

15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;


Тук се вижда принуда и насилие. Към всички.

Бог знае.

13
По темата за чиповете сме писали не веднъж във форума.

Белега на звяра е такова нещо, което трябва да е приеме доброволно, защото човек сам избира вечната си съдба. А чипа е такова нещо, което може да ти бъде поставено насила. Затова няма как белега на звяра, който отделя децата на дявола от Божиите деца да е нещо от физическо естество (било чип, било татуировка, било каквото и да е физическо дамгосване), понеже всяко физическо нещо може да бъде поставено насилствено.

Писанието казва, че ВСИЧКИ, които носят белега на звяра ще бъдат хвърлени във вечна погибел. Къде тогава е Божията справедливост, ако някакъв чип бъде поставен насилствено на милиони верни християни, които са имали нещастието да бъдат заловени, упоени и са се събудили с поставен чип?

Само този аргумент е достатъчен да докаже без всякаква сянка на съмнение, че белега на звяра не е и не може да бъде нещо, което е от физическо естество.

А относно купуването и продаването, то за да бъде то направено невъзможно е достатъчно да се ликвидират физическите пари, и купуването и продаването да става на базата на доброволно участие в някаква система, която изисква човек да си продаде съвестта за да може да участва в нея.

Нека да видим как греха влезе в света. Сатана не отвлече Ева и не я застави да яде от дървото за познаване на добро и зло, заплашвайки я с нож на гърлото. Вместо това той я измами, подведе я и я съблазни с лъжливи обещания. И тя ДОБРОВОЛНО яде и съгреши. Също и Адам яден доброволно и съзнателно. Нямаше никакво насилие.

По същата схема ще бъде и поставянето на белега на звяра. Чрез съблазън и измама, човек да даде доброволното си съгласие.

Добър пример, който може да илюстрира това доброволно съблазняване е например въвеждането на така наречения ББД (безусловен базов доход). Уловката е че никак няма да е безусловен. Хората ще им дават пари на готово, но ще трябва да се съгласят да приемат гей браковете, да признаят че децата им са собственост на държавата и куп други подобни неща, които разбира се ще са за "всеобщо добро" и така човек ще може да си лежи и да получава на готово пари (или някакви там електронни кредити) от държавата с които ще може да се снабдява с храна и каквото му е необходимо.

Не случайно световната система върви в посока към всеобщ комунизъм. Именно световния комунизъм е и царството на Антихриста. При който няма да има никаква частна собственост, никой няма да има право да прави бизнес, или да произвежда своя храна. И вездесъщата държава ще раздава електронни пари на всички щедро в замяна на тяхната съвест. Няма нужда от никакви чипове, баркодове или татуировки. Всеки ще има избор, да живее в "просперитет и безопасност" осигурени от глобалната комунистическа власт, или да живее чрез вяра, че Бог ще снабди всяка негова нужда без необходимост от никакъв досег със системата.

Ето това е доста по-вероятна и реалистична картина на царуването на Антихриста и поставянето на белега на звяра.
14
Още през 90-те години беше разпространено схващането,че на всяка стока графиките с по-дълги и по къси двойни линии. т. нар. баркод е със стойност или значение под дългите линии с три шестици. Дали е така, не знам. Тогава често се говореше. Със сигурност ангажира хора, вълнуващи се от нумерология и гадаене.
Със сигурност на някои християни ще се даде такава мъдрост и разбиране. Или вече е дадено.
Текста в Откровение преди числото на звяра говори за невъзможност за купуване на някаква стока без белега на звяра, който ще бъде поставен на дясната ръка или на челото. Това ми прилича или като чип под кожата, или като жигосване.  За жигосване съм чувал в историята, чипове също знам,че вече си поставят някъде, даже и по желание. В 13 гл се говори за два звяра. Четейки пак същата глава си мисля,че Ватикана е някъде вътре между тези редове. И сега си мисля,че задкулисната политическа власт по света е в тесен контакт с папството, търсейки мъдрост извън Бога, търсейки свръхестествени сили за още по-голямо подчинение,по-силно управление,мачкане, унищожение където и както си решат. Реални врагове на Христа и Неговите люде.
15
Основни духовни въпроси / Re: "Исус ми се яви..."
« Last post by Анко on January 31, 2020, 13:40:58 PM »
Отговори ми,че книжарницата е добра и ще подхрани вярата ми...
Да уточня - тези думи са преразказване на чутото насън. Не твърдя,че ги помня точно.

Но вчера след като се върнах мислено в съня и си спомних друго, което е абсолютно точно.
Тогава не бях семеен и в книжарницата работеше едно момиче. В съня попитах дали мога да науча нещо и конкретно от нея, която работеше продавачка. Гласът отговори : Можеш.
След това попитах нещо в смисъл за по-близки отношения с момичето. Гласът отговори; Не!
Такъв беше сънят.
-------
Друг случай. Четях Библията в стаята сам. Вечер. Много пъти съм затварял очи след някои текстове и съм размишлявал или просто съм се наслаждавал на дошлите огромни вътрешен мир и радост. Със затворени очи. В един такъв случай докато пребивавах облегнат сам в тихата стая и усетих полъх към лицето си. Застинах. Изчаках без да мърдам. След малко пак същото. Лек полъх към лицето ми. След малко погледнах дали не е отворена вратата на стаята и другата врата към терасата. Бяха затворени. Навън нямаше някакви ветрове бурни,че да предположи човек,че все пак е оттам......

Бях позабравил тези случаи, но май трябва всеки ден да си ги припомням.
----------------------
Бог да пази Родината и народа ни!
----------------------
Йов 33 гл.

14 Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, Само че човекът не внимава.    
15 В сън, в нощно видение, Когато дълбок сън напада човеците, Когато сънуват на леглата си,    
16 Тогава Той отваря ушите на човеците, И запечатва поука в тях,    
17 За да отвърне човека от намерението му, И да извади гордостта из човека;    
18 Предпазва душата му от гроба, И живота му, за да не падне от меч.

19 Той бива и наказван с болки на леглото си, Да! с непрестанни болки в костите си,    
20 Така щото душата му се отвръща от хляб, И сърцето му от вкусното ястие.    
21 Месата му се изнуряват тъй, че не се виждат, А невидимите му по-преди кости се подават.    
22 Да! душата му се приближава при гроба. И животът му при погубителите,    

23 Тогава, ако има ангел с него, Посредник, пръв между хиляда, За да възвести на човека що е за него право,    
24 И ако Бог му бъде милостив И рече: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих откуп за него, -    
25 Тогава месата му ще се подмладяват повече от месата на дете? Той се връща в дните на младостта си;    
26 Ако се помоли Богу, Той е благосклонен към него, И му дава да гледа лицето Му с радост; И възвръща на човека правдата му.    
27 Той пее пред човеците, казвайки: Съгреших и изкривих правото, И не ми се въздаде според греха ми;    
28 Той избави душата ми, за да не отиде в рова; И животът ми ще види виделината.    
29 Ето, всичко това върши Бог Дваж и триж с човека,    
30 За да отвърне душата му от рова, Но да се просвети с виделината на живота.
16
Основни духовни въпроси / Re: "Исус ми се яви..."
« Last post by Анко on January 30, 2020, 14:24:32 PM »
През 2000 година се бях запознал с един приятел.
Скоро след срещата ми сподели,че няколко години преди това като младеж на около 20 години обикаляли квартала, качвали се с приятели вечер късно по първите етажи на терасите на апартаментите, крадяли каквото намерят, после ги продавали и така имали пари. /В техния квартал блоковете не са толкова близо един до друг и освен това първите етажи са направени много ниско до земята/.
Една вечер сънувал сън: Че вършат същото. Качва се както обикновено на терасата в тъмното, но насреща му в стаята светеща икона с поглед точно към Него. Той се уплашил и слязъл обратно.
Тази 2000 година се оказа повратна за него като цяло. Повярва с голяма радост, след това сестра му и родителите му.
-----------------
Имам един случай от края на 90-те години когато сънувах сън. Тогава пазарувах и четях от една книжарница християнски книги по 3-4 на месец.
Сънувам,че вървя из града. И насън знаех,че Бог върви до мен невидим. Знаех насън,че ще имам малко време за да разговарям с Него. Някак си насън го осъзнавах и го знаех. И веднага започнах да Му задавам въпроси. Намирах се точно до централна поща. Всичко беше с продължителност вървене на няколко десетки метра. И отстрани до мен малко по-високо от лявата ми страна на лицето, чувах гласът Му. Насън. Несравнимо ясен, разбираем, благ глас. Отговаряше абсолютно конкретно на всеки въпрос. За книжарницата, за книгите, за вярата. Отговори ми,че книжарницата е добра и ще подхрани вярата ми...
Друго по-конкретно, не знам защо не съм запомнил. И насън и после когато се събудих, се чувствах удивително............
17
Кратко клипче по темата
https://www.youtube.com/watch?v=qUQKyx8XoPk
18
Книга Йов,глава 37. Особенно по темата  стих 22.
19
Дължа извинение към dodai.

Както Соломон казва, който се занимава в чужда свара, е както този що хваща куче за ухите. Позволявам си риска за да напомня думите на Исус.

Лука 9:23‭-‬27 Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.    Защото, който иска да спаси живота си     , ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси.      Понеже каква полза за човек, ако спечели целия свят, а изгуби или ощети себе си?     Защото ако се срамува някой от Мен и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава и в славата на Отца и на Своите ангели.    А ви казвам наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство.
20
Основни духовни въпроси / Re: "Исус ми се яви..."
« Last post by Watchman on January 29, 2020, 12:24:26 PM »
Аз лично не виждам причина Исус да не може да се явява на Своите ученици или на който и да е друг човек.

Например Стефан преди да го убият с камъни видя Исус седнал на Божия престол. Също така Анания, който изцели слепотата на Павел прие думи от Исус във видение:

Quote
Деян. 9:10  А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение; Анание! А той рече; Ето ме, Господи. 

И в двата случая не се казва те да са преживяли някакво мощно физическо въздействие върху тялото си когато са видели Исус във видение.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10