Author Topic: Антисемитизма - мит и реалности  (Read 52900 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Антисемитизма - мит и реалности
« on: December 19, 2016, 02:11:40 AM »
От много време искам да повдигна темата за "Антисемитизма", а също така и за "Холокоста". И тъй като въпроса за Холокоста заслужава отделно внимание, него ще оставя за отделна тема.

Не знам колко от вас са се замисляли, какво въобще означава този термин "антисемитизъм" и "антисемит". Всички знаем, че той се използва само и единствено като етикет за нещо или някой, който е против евреите. Ако е така обаче, защо не се използва термина - антиевреизъм и антиеврей, а се използва нищо не значещия сам по себе си термин "антисемитизъм"?

Всички знаем от Писанието, че Сим е един от синовете на Ной от който произлиза Авраам и евреите. Следователно семити са всички хора, които са потомци на Сим. Това включва и арабите, и асирийците и моавците и амонците и едомците и много други народи сред които са и евреите. Включени са дори и архивраговете на Бога - амаличаните. Някой от вас чувал ли е за някакво специално движение или учение или групи хора, които да са крайно настроени срещу моавците, амонците, асирийците или арабите например? Ако съществуваше такова нещо като "антисемитизъм" то би трябвало да е насочено срещу всички семити, а не срещу една сравнително малка група от хора изсред тях.

Преди да продължа бих искал да цитирам кратък откъс със съкращения от книгата на някой си Ерих Глагау:

Quote
Понятията са инструменти на мисленето. За да объркат мисленето на хората „интернационалистите“ и техните „национални“ слуги, фалшифицират незабелязано основни понятия – формата остава същата, а съдържанието бива подменено. Употребявайки фалшифицираните понятия, хората изказват изречения, коректни съгласно формалната логика, но неистинни (лъжовни) по съдържание.

Затова, преди спор, да се уговорим върху съдържанието на основните понятия !
Разобличаване на мошеничеството с понятието «антисемитизъм»
Какво означава понятието «антисемитизъм»?

Понятието «антисемитизъм» предполага наличие на понятие «семитизъм». За «семитизма» енциклопедията не съобщава нищо! Тоест той не съществува! По същата логика, няма и «антисемитизъм»! Съществуват обаче две подобно звучащи понятия: «семитист» и «семитистика». Първото означава изследовател на старо- и новосемитски езици и литература. Второто понятие означава съответната наука. Впрочем, с установяването на това е решен и самия въпрос.

Тук обаче става дума за едно обхващащо целия свят мошеничество посредством обобщаващото понятие «антисемитизъм». На света се пласира не просто евтина долнокачествена стока; зад това се крие цяла една индустрия! В тази брошура ще разясним всичко това в подробности.

Една организирана клика се възползува от инертността и простодушието на мамените, тъй като последните не са в състояние да прозрат лукавщината на тези мошеници. По такъв начин, изобретателите на лъжата «антисемитизъм» правят един огромен гешефт!

Измамниците играят ролята на заслужаващи състрадание преследвани, будейки съчувствието на целия свят. Изключително с маскировъчна цел те използуват нищо не значещото и затова водещо до заблуждение понятие «антисемитизъм», а за невидимия враг – понятието «антисемит».

Каква цел преследва тази кампания? Тя е хитроумен способ, чиито изобретатели не се стесняват с помощта на измама и клевети да дискредитират онези, които им се изпречат на пътя. Всички тия действия служат за постигането на една-единствена цел – пари! Така, от алчност един мироглед се превръща в метод за печалба на пари!

За щастие, сред същия този народ има и разумни хора, които отхвърлят подобни методи и даже разказват вицове за това:

«Един стар и един млад евреин вървят през градския парк във Франкфурт. Над дърветата прелита птичка, цвръква върху тях и отлита. Старият евреин поучава младия: «Проклет антисемитизъм! А за другите те пеят!».

Кой не знае старата и винаги обещаваща успех джебчийска мъдрост: «Дръжте крадеца!» Да, това е рецептата на дребните крадци-джебчии по пазарите! Но когато се касае за «големи суми», то тези мошеници на едро измислят нещо ново. – Принципът обаче остава същия: Крадецът на дребно, за да отвлече вниманието от себе си набеждава бързо някой наоколо, нямащ и понятие за това. Мошениците от висша класа не се занимават с дреболии; с помощта на пригодения за целта призив «Дръжте крадеца!» – (разбирай «антисемитизъм») те набеждават цели групи и дори цели народи!

До тук автора има разумни разсъждения затова ги и цитирам. Но само до тук, защото вместо да продължи като разумен и смислен изследовател, той продължава в духа не на антисемитизма, а в духа на антиевреизма, или както той сам го нарича "антиюдаизъм" или дори "антимоисеизъм" виждайки в корена на проблема учението на Тората дошло чрез пророк Моисей.

Ето защо аз искам да продължа разсъжденията по темата, не в този дух, който е напълно погрешен и Богопротивен, а в духа на Писанията, които дават отговор на много неясноти и парадокси относно това, какво се случва в света.

Скритата част от пъзела.

Засягайки въпроса за евреите има две главни групи хора, в това число и християни, които държат две диаметрално противоположни позиции.

Според едните евреите са причината за всички злини по света, не са никакъв избран Божий народ, защото са отхвърлили Христос и затова Бог ги е отхвърлил завинаги. Според тях евреите са в дъното на покварата на нациите бидейки основните собственици на Холивуд, на банките на големите медии, като контролират политическия елит и чрез него тласкат народите към разруха и поквара за да установят своето сатанинско юдейско царство на земята.

Според другите - евреите са зеницата на окото на Бога, те са святи и избрани въпреки, че са отхвърлили Христос. Ние трябва да стоим с държавата Израел въпреки всичките безчинства и злини, които върши. Всеки който дръзне да изобличи тия злини е антисемит, всеки който спомене за историческата роля на евреите в създаването на комунизма и всички кланета които е извършил е антисемит. И въобще евреите са набедени от сатанинските сили в това, че покваряват света и всеки който дръзне да мисли другояче е антисемит.

Ако погледнем честно на фактите и сравним горните две позиции ще видим, че и двете страни грешат от една страна, но от друга имат някои валидни аргументи и наблюдения. За честния наблюдател възниква един парадокс, една неразбираема картина от която липсва ключов елемент. И в тази тема аз искам да насоча вниманието именно на този елемент, който прави картината ясна, разбираема, напълно логична и в хармония с Писанията.

Липсващата част от пъзела има едно единствено име - Едомците.

Кои са тези хора и какво общо имат те с темата за антисемитизма и ролята на евреите в човешката история?

Първо нека да обърна внимание на някои основни неща, които се знаят за евреите след тяхното разпъждане по целия свят от земята им през 70-а година след Христос. Тук искам да спра да използвам термина "евреите" и да го заменя с термина "юдеите", защото с това име разгоненото население на Юдея бива наречено в историята след годината 70 -та след. Хр.


По долу ще ви дам един непълен списък на историческо изгонване на юдеите от различни места на света през историята:

Quote
250 - Carthage
415 - Alexandria
554 - Diocese of Clement (France)
561 - Diocese of Uzzes (France)
612 - Visigoth Spain
642 - Visigoth Empire
855 - Italy
876 - Sens
1012 -- Mainz
1182 -- France
1182 -- Germany
1276 -- Upper Bavaria
1290 -- England
1306 -- France
1322 -- France (again)
1348 -- Switzerland
1349 -- Hielbronn (Germany)
1349 -- Saxony
1349 -- Hungary
1360 -- Hungary
1370 -- Belgium
1380 -- Slovakia
1388 -- Strasbourg
1394 -- Germany
1394 -- France
1420 -- Lyons
1421 -- Austria
1424 -- Fribourg
1424 -- Zurich
1424 -- Cologne
1432 -- Savoy
1438 -- Mainz
1439 -- Augsburg
1442 -- Netherlands
1444 -- Netherlands
1446 -- Bavaria
1453 -- France
1453 -- Breslau
1454 -- Wurzburg
1462 -- Mainz
1483 -- Mainz
1484 -- Warsaw
1485 -- Vincenza (Italy)
1492 -- Spain
1492 -- Italy
1495 -- Lithuania
1496 -- Naples
1496 -- Portugal
1498 -- Nuremberg
1498 -- Navarre
1510 -- Brandenberg
1510 -- Prussia
1514 -- Strasbourg
1515 -- Genoa
1519 -- Regensburg
1533 -- Naples
1541 -- Naples
1542 -- Prague & Bohemia
1550 -- Genoa
1551 -- Bavaria
1555 -- Pesaro
1557 -- Prague
1559 -- Austria
1561 -- Prague
1567 -- Wurzburg
1569 -- Papal States
1571 -- Brandenburg
1582 -- Netherlands
1582 -- Hungary
1593 -- Brandenburg, Austria
1597 -- Cremona, Pavia & Lodi
1614 -- Frankfort
1615 -- Worms
1619 -- Kiev
1648 -- Ukraine
1648 -- Poland
1649 -- Hamburg
1654 -- Little Russia (Beylorus)
1656 -- Lithuania
1669 -- Oran (North Africa)
1669 -- Vienna
1670 -- Vienna
1712 -- Sandomir
1727 -- Russia
1738 -- Wurtemburg
1740 - Little Russia (Beylorus)
1744 - Prague, Bohemia
1744 - Slovakia
1744 - Livonia
1745 - Moravia
1753 - Kovad (Lithuania)
1761 - Bordeaux
1772 - Deported to the Pale of Settlement (Poland/Russia)
1775 - Warsaw
1789 - Alsace
1804 - Villages in Russia
1808 - Villages & Countrysides (Russia)
1815 - Lbeck & Bremen
1815 - Franconia, Swabia & Bavaria
1820 - Bremen
1843 - Russian Border Austria & Prussia
1862 - Areas in the U.S. under General Grant's Jurisdiction
1866 - Galatz, Romania
1880s- Russia
1891 - Moscow
1919 - Bavaria (foreign born Jews)
1938 - 45 -National Socialist Party Controlled Areas
1948 - Arab Countries

Някой може ли да посочи някой друг народ, друг етнос, който да е бил толкова много пъти изгонван от местните народи на толкова много различни места, през толкова много различни исторически епохи? И това по-горе е един непълен списък. Реалния списък вероятно е много по-голям. Остава въпроса - ЗАЩО?

Доскоро аз съвсем повърхностно съм си мислил, че тия изгонвания са защото те са избрания народ и езичниците ги мразят. Обаче за да има такава реакция, такова драстично отхвърляне трябва да има някаква конкретна причина. Някакъв съвсем ясен дразнител, който да предизвика местното население и власти да реагират по този начин. Трябва да имаме предвид, че това са съвсем различни народи, имащи съвсем различни културни особености, хора от различни епохи с различна ценностна система. Нещо трябва да е обединило тези хора, нещо трябва да ги е убедило, че тази група от хора са опасни за местното население и трябва да бъдат изгонени. Искам също така да обърнете внимание на това, че юдеите не са били изтребвани, а изгонвани. Това само по себе си трябва да покаже, че не става въпрос за някаква необяснима омраза на диви, неуки и сляпо озлобени туземци, защото ако беше така те просто щяха да ги изколят до крак. Самия факт, че те са били изгонени говори че местното население е било достатъчно цивилизовано за да се отърве от тях без да оцапа ръцете си с кръв.

За да получим отговор защо са били гонени юдеите трябва да потърсим някакви исторически записи на самите хора взели участие в решението за тяхното изгонване или на такива, които са били странични наблюдатели. В моето изследване аз намерих такива мнения, които се базират изцяло на предразсъдъци, но също така и не малко такива, които повдигат напълно валидни причини за тревога и необходимост от ответна реакция.

За тези, които искат да се задълбочат малко повече по тази тема оставям следния линк на който могат да се прочетат 1000 цитата от исторически личности, които са се изказали по отношение на юдеите:

https://archive.org/stream/1001QuotesAboutJews/QuotesAboutJews_djvu.txt

Не е възможно толкова много хора от толкова много различни епохи да натрупат толкова много негативно отношение спрямо юдеите, без да има съвсем конкретни причини за това. Нещо повече във въпросните цитати много от хората дават съвсем конкретни причини, които ако мога да обобщя се сумират в това, че юдеите навсякъде и на всяко място са действали като затворена група от хора изпълнена не с благодарност, че са били приети да живеят в земята на местните народи, но винаги са се стремили да подчинят останалите на себе си чрез политически, финансови и всякакви други машинации. С други думи те са се характеризирали като група от хора, която не търси своя просперитет заедно с другите народи, чрез взаимно подпомагане, но за сметка на другите народи и в ущърб на местното население.

Например малцина са чували за стихотворението на Иван Вазов - Жидов гроб (жид е стара дума за юдеин) в което той разказва за това, че град Търново пада в ръцете на турците след предателство на местен юдеин, който е предал ключа от тайна врата на турците. Малцина знаят за участието на юдеите в Старозагорските кланета, когато турските войски успяват да превземат от българските опълченци и малкото руски войски освободения преди това град Стара Загора. Турските войски са били подпомогнати от предателството на местните юдеи, които са участвали и в кланетата и ограбването на българското население.

Ето поради такива неща с които юдеите са станали известни навсякъде където са пребивавали местните народи са ги намразвали и изгонвали от пределите си.

Обаче следва да си зададем някои въпроси. Защо например по време на Вавилонския плен, няма никакви данни евреите да са участвали подобни гнусни дела и да са си спечелили омразата на местното население? Или няма никакви данни да са придобили подобна печална слава в Египет, или в Асирия или в някои други империи в които са били заведени в робство?

Какво е различното в евреите от преди 2-ри век преди Христос и тези наречени юдеи и разпръснати между всички народи след 1-ви век? Отговора на този въпрос е присъединяването на едомците към Юдея.

Около 2-ри век преди Христос голяма част от едомците приемат юдаизма и стават официална и неделима част от Юдея. Ето защо когато Писанието използва името "юдеите" то не се отнася само до евреите потомци на Яков, но също така и за едомците потомци на Исав. За два века едомците успяват напълно да инфилтрират на всички нива оригиналното еврейско население до степен, че когато Христос се ражда, юдейския цар е не някой друг, но едомеца Ирод. Също така едомците заемат главните позиции на учители и книжници. И понеже те не могат да инфилтрират юдейското свещенство, защото то е вързано с физическите потомци на Аарон и Левий, те създават алтернативен център за духовни влияние на храма, където функционират свещениците. Този алтернативен център на влияние са равините. Затова Христос пряко се кофронтира с цялото явление "равинство" учейки народа, че никой не трябва да наричат свой равин, защото техния учител е само Христос (Мат 23:7,8). С това Той удари в сърцето вклинената в юдаизма едомска система за отдалечаване на народа от Бога и истината. Това беше една от причината едомското статукво в Юдея да направи всичко възможно да организира убийството на Христос.

И тук не трябва да си правим илюзии, че само и единствено едомци юдеи са участвали в предателството на Христос. Както навсякъде тяхната система на инфилтрация включва местни кадри от хора подчинени на едомските цели чрез целия инструментариум за манипулиране на човека чрез греховното човешко естество и неговите страсти.

За да разберем, защо едомците правят всичко това трябва много добре да разбираме кой беше Исав, наречен Едом, който продаде първородството си, но никога не с примири с неговата реална загуба. Целия живот на Едом, цялото му съществуване е било обусловено от компенсаторните механизми от загубата на първородството и месианското си призвание. Едом е бил изключително способен и можещ човек. Има исторически данни според които именно Едом убива царя гигант Нимрод, че той е бил един от онези велики и легендарни могъщи мъже на древността за които се носят легенди за тяхната сила и геройства. Някои изследователи стигат до там да предположат, че героя от гръцките легенди Херкулес е самия Исав/Едом. Дали това е вярно или не е без значение. Това, което има значение да разберем е че едомовия комплекс на изгубеното първородство отприщва огромната енергия на желанието да се докаже пред Бога, че той е достоен за това първородство, че именно той заслужава да е носител на месианската мисия и Бог горчиво е сбъркал като го е отхвърлил избирайки Яков и неговото потомство.

От тук започва непрестанното съперничество между Едом и Израел, което завършва с провал на Едом, поради Божието благословение върху Яков и обещанието големия брат да слугува на малкия. И когато Едом осъзнава, че не е възможно да надделее над Яков чрез силата си, той решава да се съедини с него, да стане едно с Яков за да го овладее и изземе ролята му отвътре.

И Писанието дава основание това да може да се случи, защото след много сълзи Едом успява да измъкне следните думи от устата на баща си:

Битие 27:40  С ножа си ще живееш, а на брата си ще слугуваш; Но когато въстанеш Ще строшиш ярема му от врата си.

Едом избира изключително коварен начин да въстане срещу Яков, като се съедини с него и като го превземе и поквари отвътре.

И тук е мястото да отворя една скоба. Бог не случайно е допуснал всичко това да се случи именно по този начин. Причината за това е, че във всеки един от нас, като християни живее един Яков/Израил и един Едом. Израил това е новия човек в нас, новото естество, създадено по образ на Бога, но Едом това е нашето плътско естество, което ако надделее то няма да се изяви като атеизъм или някакво директно отхвърляне на Бога, но ще се изяви като подмяна на Божия Дух в нас, подмяна на Божиите пътища с човешките, с изземване на легитимните Божии цели в живота ни, но опорочени от плътски методи и човешка мъдрост. Човешкото можене, напъна на плътта, арогантността на интелекта взимат превез над смирения и съкрушен дух, който се води от принципа "всичко от Него, чрез Него и за Него" и го обръща на "всичко за Него, но от мене и чрез мене". И точно в това едно нещо се крие същността на духа на Антихриста. Именно затова едомците са расата на Антихриста, те са въплъщение на неговия дух, но ние трябва да разбираме, че освен физическите едомци, съществуват и духовни едомци и ние може да се окажем едни от тях, ако подобно на Едом продадем своето първородство, считайки че нашите сили са достатъчни да се извърши онова, което е по силата само на Божия Дух.

Интересното е че според преданието Едом продава първородството си именно след битката с Нимрод, от която той се връща изтощен и изгладнял до смърт. И затова в своята гордост и опиянение от победата е счел за нищожно нещо да продаде някакво си първородство, след като на дело е показал, който велик, могъщ и можещ човек е той.

И понеже темата се разгърна много нашироко, ще направя пауза и ще продължа развитието й в последващи съобщения.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #1 on: December 19, 2016, 04:38:10 AM »
Бог избра еврейския народ да бъде глава на всички народи, но Христос показа какво означава да бъдеш глава и господар - като бъдеш слуга и проводник на Божия живот. Не чрез доминиране, контролиране и подчиняване.

Духът на Едом обаче е диаметрално противоположен на Христовия Дух. Това е дух на непрестанен опортюнизъм, експлоатация и възползване от слабостите на другите. Ако погледнем същината на така наречената "Западна цивилизация", която мнозина християни считат за християнска и й се кланят, ще открием че тя не е нищо друго освен въплъщение на духа на Едом. Източване на ресурсите на другите народи, мачкане на слабите, непрестанни военни и икономически заплахи, непрестанно организиране на преврати за смяна на неудобни правителства, и не на последно място - геноцид - това е истинската картина на "Западната цивилизация". Сатанинска арогантност и лицемерие, безочливост и постоянни удари в гърба дори на предполагаемите "съюзници". Това ще открием на всяка страница на често скриваната история на делата на Западните държави. Как можем да обясним всичко това, ако не с това, че Запада е отдавна подчинен и се управлява от едомския елит, който същите тези едомци много обичат да го скриват зад термина "юдейски" или "еврейски". Именно затова и двете групи грешат, и тези които казват, че "Израел" е чист като сълза свят Божий народ, защото държавата Израел днес не е нищо повече от едомска колония, така и тези, които казват, че ЕВРЕИТЕ стоят зад мизериите на света, отказвайки да идентифицират едомците и да разграничат евреите от тях.

Но нека се върна на въпроса за антисемитизма. Сега е много по-лесно да се види, как и защо този предпазен механизъм е измислен не с термина "антиевреизъм", а с термина антисемитъзъм, защото чрез него едомците бидейки семити получават покритие без да се идентифицират и разкрият пред света.

С други думи, ако си против "тях", ти си антисемит, защото те влизат в тази категория, но без да се идентифицират ясно кои точно са.

Инфектирани от едомския дух и едомския ген юдеите започват подобно на заразена с рак клетка да произвеждат напълно чужди на естеството и призванието си дела търсейки реализацията на своето автентично призвание да са глава на народите по едомските методи и начини. Така става ясно, защо единствени те от всички етнически групи на света толкова бързо стават мразени и местното население желае да се отърве от тях, защото те като раков вирус се стремят за заразят всяко общество и да го подчинят на своята програма за доминиране с цената на собственото му самоунищожение. И точно както при един заразен от рак човек, който раковите клетки изсмукват всичката му енергия и ресурси за да го унищожат, така юдеите сеят развала, поквара и самоунищожение във всяко общество, което има глупостта да ги допусне.

Хората от предишните поколения са виждали съвсем ясно заплахата от страна на едомското юдейство и са говорили съвсем недвусмислено против него. Ще си позволя да дам няколко цитата от американските бащи на нацията, които в никакъв случай не са били глупави и слабо информирани хора:

Quote from: Джордж Вашингтон
"Юдеите работят по ефективно срещу нас от армиите на врага. Те са стотици пъти по-опасни за нашите свободи и великата кауза за която се борим... Много трябва да съжаляваме, че още преди много време всеки щат не ги е изловил като вредни насекоми и като най-големите врагове, които имаме на щастието на Америка."

Quote from: Бенджамин Франклин
За повече от 1700 години, юдеите са оплаквали своята тъжна съдба, че са били изгонени от своята родна земя, както те наричат Палестина. Но господа, ако света им подари обратно тази земя, те ще си намерят някаква причина да не се върнат обратно (бележка: до ден днешен само малка част от юдеите живеят в Израел, огромното мнозинство продължава да живее сред народите.) Защо? Защото те са вампири, а вампирите не могат да живеят на гърба на вампири. Те не могат да живеят сами сред себе си (бележка: спомнете си думите за Едом - "от меча си ще живееш". Не от земята и от труда си, а от меча, сиреч от грабеж и плячкосване.) Те трябва да съществуват за сметка на християните или на нечии други хора, не на своята собствена раса.

Ако не ги изключите от тези Съединени Щати, още на ниво Конституция, за по-малко от 200 години те ще напълнят тази земя като скакалци в огромни множества и ще доминират и погълнат земята, ще променят нашата форма на управление, за която ние американците сме проливали нашата кръв, давали сме живота си и имота си и така те ще заплашат нашата свобода.

Ако не ги изключите за по-малко от 200 години нашите потомци ще работят на нивите за тяхна собствена облага, докато те ще стоят на касите потривайки ръце. Предупреждавам ви господа, ако не изключите юдеите завинаги, вашите деца ще ви проклинат в гробовете си.

Това са изключително силни думи  много години преди защитната стратегия наречена "антисемитизъм" да бъде въведена на въоръжение. При това казани от хора, които ако познавате живота им ще знаете, че са имали огромна мъдрост относно това как се управлява една държава и какви са истинските опасности пред свободата. Тези хора са имали ниво на осведоменост, каквото в днешното поколение хората могат само да мечтаят.

Ако изчетете линка с историческите цитати относно юдеите, който пуснах в предното съобщение ще придобиете много по-ясна представа какво се е случило в Германия по времето на Хитлер. Юдеите са считали че единствената нация, която има капацитета да им се противопостави това е Германия. Затова главната им цел е била унищожението на Германия. Малцина знаят, че Германия преди Хитлер е била европейския Содом и Гомор. Берлин е бил столицата на разврата в който е било възможно срещу заплащане да получиш всякакви извратени услуги, каквито дори фантазията ни не може да побере. Всичко това е било благодарение на това, че юдеите са заели ключови позиции в медиите, изкуството, комуникациите. От тази позиция те непрестанно са облъчвали обществото с развращаващи неща. Няма никаква разлика с това, което получаваме от медиите днес нали? Германците са ги виждали тези неща и съвсем естествено са реагирали за да се защитят. Бидейки лишени обаче от ключовия детайл за който аз говоря в тази тема, а именно, че корена на злото не са самите евреи, а едомците, които като ракова клетка са се внедрили сред тях те удрят не самите едомци, а обикновените юдеи. Не знам колко от вас знаят, че 90% от избитите евреи по време на втората световна война, не са били богатите юдеи индустриалци, банкери адвокати, или светските юдеи атеисти и комунисти, а набожните юдеи, които са се стремили според разбирането си да живеят според Тората. С други думи удара е бил срещу етническия евреин, който живее скромен и набожен живот, който носи съвсем друг дух от този на едом. Колко от вас знаят, че ционистите са имали сделка с нацистите да не бъдат закачани от тях срещу помощта им да заблуждават еврейското население и да спомагат за вкарването му в концентрационните лагери? Всички тези факти показват, че Едом продължава да се стреми да унищожи Яков. Колко знаят, че Хитлер има едомска кръв имайки кръвна връзка с рода на Ротшилд? Хитлер е предал народа си тласкайки го към окултизъм и езичество (характерни за едомските религиозни предпочитания), работил е с пари на едомските банкери и им се е отблагодарил като се е прицелил в етническите евреи оставяйки едомския елит необезпокояван. За разпознаването на етническите евреи на помощ са били ционистите, и ако човек успее да вникне в това какво представлява ционизма, ще съумее да види духа на едом лице в лице. Няма по-съвършена демонстрация на едомския дух, на едомската същност от ционизма. Духът на Антихриста в цялата си "прелест".

Това, което ние като християни трябва да разбираме, че днес не случайно се говори открито против злините на юдеите. Те обичат да ги наричат the Jews. В Библията няма такова нещо като jew. Има judeans, което българската Библия правилно превежда "юдеи". Подмолното внушение е че всъщност the Jews това са евреите, сиреч физическите потомци на Яков. Целта е подготвяния бъдещ геноцид на евреите по цялата земя. Отново вината за злините на едомците ще бъде хвърлена върху обикновения евреин. Все повече групи от хора се присъединяват към последователите на учението за Еврейската конспирация, като удобно пропускат да отчетат водещата роля на едомците. Бог ще изпита сърцата на народите! Бог ще изпита сърцата на християните! Аз виждам все повече евреемразство сред християните. Като се започне от православните, мине се през "черните евреи" и се стигне до доминионистите. Всички те са духовни едомци и затова ще участват в геноцида срещу Яков. Това са времената, които Писанието нарича "Якововата скръб".

И тази малка, но ключова част от пъзела, която се губи на повечето хора може да се окаже повратната точка, която може да спаси душата ви от съучастничество в пъкления план на Едом.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #2 on: December 19, 2016, 10:28:28 AM »
Разсъжденията са добри.

Искам да добавя уточнение относно едомците, наречени юдеи, за да стане ясно, че не е само историческо предание:

Йоан 8

  31. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
  32. и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
  33. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.
  34. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.
  35. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.
  36. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
  37. Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.
  38. Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.
  39. Те в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите.


Първо Словото ги нарича "повярвалите юдеи". Не ужким повярвалите, но повярвалите юдеи. Те бяха вярващи. Исус потвърди, че са наистина Авраамово потомство, но и те казаха, че никога никому не са били слуги. Кои от Авраамовото потомство не са били слуги, ОСВЕН на потомството на Яков, както е пророкувано от самия Исаак, бащата:
2 Царе 8:14. И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

А по-късно в историята:
2 Летописи 21:10. Обаче, Едом отстъпи из под ръката на Юда, и остава независим до днес. Тогава, в същото време, отстъпи и Ливна изпод ръката му, понеже беше оставил Господа Бога на бащите си.

Накрая повярвалите юдеи казаха това:
48. Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?
  49. Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите.


Вярващите (повярвалите директно от учението на Месията, а не от някакви лъжеучители) нарекоха самия Месия такъв, който е луд, т.е. има бяс или нечист дух. Можете ли да осъзнаете това? Вярващите го направиха, не някой друг. Затова не се хващайте на това ако някой каже, че вярва в Бога. Може наистина да вярва в Бога, но дали делата му са съответни на пътя на правдата, даден от Бога? И бесовете вярват и треперят дори.

Накрая същите вярващи искаха да убият Месията с камъни:
  59. Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].

Затова апостолите не приемаха кой да е само защото бил вярващ. Павел 13 години не беше приеман от апостолите, независимо, че проповядваше правото учение. Не го смятаха за човек, на когото могат да се доверят, освен ако не беше препоръката от Варнава.

Пазете се най-вече от вярващи, които говорят, а не вършат. Изпитвайте вярващите, за да не би да се доверите на такива, които са против Бога и против евреите, и накрая самите вие да пострадате от техните предателства.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #3 on: December 19, 2016, 14:21:01 PM »
Пасажът от Йоан 8-а глава е изключително показателен, защото там едомците сами разобличават себе си като казват "никога не сме били роби". Исторически потомците на Яков са били роби както в Египет, така и във Вавилон, но тази съдба не е сполетявала едомците. По този начин те сами изявяват, че не са израилтяни. И това бяха равините, а не обикновените хора.

В този пасаж Исус прави изключителни изявления, едновременно казвайки, "Зная, че сте Авраамово потомство" и същевременно с това им каза "Авраам не е ваш баща, но дявола е ваш баща." С други думи Исус заявява, че те може да са от физическата линия на Авраам, както са всички едомци, но те не са носители на завета и обещанията на Авраам, които се предадоха единствено на Яков. Чий завет следват тогава? Те следват завета на баща си Едом, който им завеща да воюват с Яков докато го унищожат с което квалифицират себе си като деца на дявола.

Ако изследваме Писанията, ще видим, че Бог окончателно отхвърля едомците след едно съвсем конкретно събитие. Когато Бог предава Юдовото царство в ръцете на Вавилонците и Ерусалим пада в ръцете на вавилонските войски, едомците идват и се нахвърлят да убиват и грабят беззащитните и обезоръжени израилтяни. Всичко това толкова погнусява Бога, че Той обявява, че съдбата на едомците ще бъде вечно изтребление.

Езек. 25:12  Така казва Господ Иеова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом, и престъпи тежко като си отмъсти против тях,
Езек. 25:13  затова, така казва Господ Иеова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще отсека от него и човек и животно, и ще го запустя из Теман, та ще паднат от меч до Дедан.


Не случайно Исус каза "по плодовете им ще ги познаете", ако видим какво направиха едомците на Юда, когато беше превзета от Вавилон и сравним какво направиха юдеите на българите при превземането на Стара Загора от турците ще видим, че става въпрос за един и същ дух, едни и същи хора, един и същи плод.

Ще дойде време когато все повече хора разгневени от гнусните дела на едомците ще искат да се навдигнат и да избият юдеите, наричайки ги евреи. Бог няма да прости на никого това късогледство. Исус изрично предупреди за това в притчата за нивата и посяното в нея добро и лошо семе. Доброто семе са децата на царството, а лошото - плевелите, сиреч децата на дявола. В момента юдеите са именно това смесено семе където заедно са примесени децата на царството (избрания остатък евреи) и децата на дявола - едомците. Исус предупреди обаче да не се махат плевелите да не би покрай тя да се унищожи и някое добро семе. Днешните евреемразци нямат понятие от тази мъдрост. Те считат всички за семе дяволско и са готови да проливат кръв при първа възможност. Исус каза да се чака до жътвата, което е свършека на века, и тогава не човешка ръка, но Божии ангели ще съберат плявата и ще я натрупат на снопове за огъня.

Maт. 13:38  нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;
Maт. 13:39  неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.
Maт. 13:40  И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.
Maт. 13:41  Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,


Разклонението от темата го отделих в собствена тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

essop

 • Read-only
 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #4 on: January 22, 2017, 17:21:30 PM »
Уочмън, това е едно невероятно обяснение на това кои са евреите!!! Всичко се потвърждава и от още един факт- Знаем, че Исмаил е син на Авраам, знаем, че сегашните исмаилтяни са мохамеданите, а Исав(Едом) е народ, който някак изчезва от земята. Аз до този момент въобще не съм се и замислял над това как може народ имащ благословенията само на Авраам(мохамеданите) да е толкова многоброен и благословен, а народ, който има двойното благословение на Авраам и Исак така да изчезне! Не се връзва, или не се връзваше до този момент!

essop

 • Read-only
 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #5 on: January 22, 2017, 23:38:22 PM »
Пък и като се позамисля масоните са страхливци- те никога няма да тръгнат открито да водят войни- обикновено карат другите да воюват и ако това е така кои израилтяни водиха и водят войната, която като спечелиха си направиха държава? Дали масоните са проливали кръвта си по фронтовете, или са го правили и правят онази част от евреите, която е готова да плати цената за това да има родина? И кои са готови да имат родина ако не истинските евреи?! Защо им е на фалшивите едомци да се връщат в обетованата земя щом като първо не е тяхна и второ- добре си живеят и в чуждите държави?! Разбира се масоните обичат да управляват, така че управляват и Израел, но те са само управляващата класа, докато народа в съвременен Израел са си те- истинските евреи!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #6 on: January 22, 2017, 23:57:55 PM »
"Истински" евреи не означава "праведни евреи". Писано е, че много от "истинските евреи" ще пострадат заради това, че са отхвърлили Бога. Много от праведните евреи знаят пророчествата и знаят, че не с война ще се върнат по родните си места, а само когато се върне Месията.

Има много "истински евреи", които не познават Писанията, но са като много от хората днес, които от вестниците и новините знаят за Библията, но никога не са чели съдържанието й, за да видят, че са били лъгани.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #7 on: January 23, 2017, 02:50:16 AM »
Тука трябва да се дефинират много неща понеже използваш терминологията много свободно.

Първо масони има всякакви, те не са монолитна група от хора. Принципно масоните са били противници на Ватикана преди столетия, но в следствие на инфилтрация те са били подчинени на Ватикана чрез британската корона, чрез йезуитите и чрез рицарите от малта, както и чрез други дъщерни тайни общества на Ватикана.

Вероятно има останали групи масони, които все още се противят на Ватикана, тези които са наследници на древните темплиери. Това обаче не касае въпроса за едомците.

Ти казваш "фалшиви едомци" - какво значи фалшиви едомци? В момента никой не се натиска да се пише за едомец, че да има фалшиви едомци. Има фалшиви евреи, които са в действителност едомци и амаличани преправящи се на евреи, и всъщност са сатанинска синагога. За това говори самия Христос в книгата Откровение.

Създаването на една държава Израел с човешки прийоми и подмолни методи, не е обещаното от Бога възстановяване на Израел като Божие царство. За да се случи пророческото възстановяване трябва да има масово покаяние на евреите по цялата земя първо и чак след това може да се говори за възстановяване на Божия Израел.

Целта на създаването на фалшив Израел е директно свързана с фалшивия Месия - Антихриста. Хората които не са в състояние да разпознаят фалшивия Израел, няма да разпознаят и фалшивия Христос. Има множество евреи измамени от ционизма, но има и мнозина които не са измамени и разпознават днешния Израел като фалшив и подлежащ на унищожение от Бога.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

essop

 • Read-only
 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #8 on: January 24, 2017, 01:18:42 AM »
Искам да кажа на фалшивите евреи, тоест едомците, моя грешка! Сори!

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #9 on: May 07, 2017, 20:56:21 PM »
Споделям този филм с вас, защото смятам, че е добре проследено в историята на и за евреите...антисемитизма, ... връзката им с народите, отношението на Бог ...
и си заслужава два часа от вниманието ви:

(С български субтитри е)


https://www.youtube.com/watch?v=B0iTHHKqFRs&feature=youtu.be

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #10 on: May 07, 2017, 23:27:11 PM »
Пуснах първите 3 минути и всичко беше чиста пропаганда. Не че човека, който говори е искал нещо да излъже, но той самия явно е жертва на пропагандата.

Започва с това, че холокоста бил се случил поради християните. Само това твърдение съдържа голямо множество лъжи събрани в едно изречение.

Първо холокост, такъв какъвто го представят не съществува. По официални данни в цяла Европа по време на втората световна война са живели общо малко повече от 3 милиона евреи. Как тогава е възможно да се избият 6 милиона, и други милиони да се спасят?

Второ, думата холокост, означава "всеизгаряне" и термина прави връзка с крематориумите в концентрационните лагери където са били изгорени въпросните "6 милиона" евреи. Подобно изгаряне не само че не се е случило, но и е физически невъзможно да се случи поради факта, че една камера й е нужно да гори 2-3 часа за да може да кремира 1 тяло. Вие сметнете колко време е нужно за изгарянето на 6 милиона души, при условие, че камерите не са били много на брой. В тези камери са се изгаряли телата на починалите от заразни болести лагеристи за да не се разпространява заразата.

Трето, убийство от страна на германците на евреи действително е имало, но то далеч не е в рамките на милиони души, и въобще не е било защото някакви християни им били виновни, а като защитна реакция на германците спрямо действията на самите евреи, които през първата световна война предават Германия и успяват да вкарат САЩ във войната срещу Германия. Всяка една държава би наказала предателите си.

Четвърто, истинските причинители на смъртта на мнозината загинали евреи това са ционистите, които още преди войната планират да създадат гонение и убиване на други евреи с цел да се създадат предпоставки, евреите живеещи до тогава спокойно в Европа да се преместят да живеят в Палестина и така да се основе израелска държава.

Ето колко много лъжи могат да се вкарат само в едно изречение.

Ще продължа да гледам и ще коментирам и други неща от филма.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #11 on: May 07, 2017, 23:45:21 PM »
Филма продъжлава с много тежки дози пропаганда. Твърди се че лагера в Аусшвиц (Освиенцим) бил специално създаден за геноцидно изтребление на евреите в изпълнение на така нареченото "окончателно решение" за евреите.

Фактите обаче сочат, че няма намерен абсолютно нито един документ, който да говори, че такова "окончателно решение" съществува и че такава заповед има. Германците са водели документацията и архивите си с изключителна педантичност и след войната архивите им попадат в ръцете на победителите. И в тях не е намерен абсолютно нито един документ свързан с така нареченото "окончателно решение". За да се изпълни такава масова акция е необходимо да бъдат въвлечени десетки хиляди хора, от главнокомандващи, до офицери, началници, войници - такава акция е невъзможна без да има тонове документи за това. До ден днешен обаче не е намерен нито един документ. При все това, тези хора които са правили филма, уж се наричат християни, а стъпват на митове и пропаганда вместо на факти.

Те си мислят, че всичко това е ОК щом целта им е да защитят евреите. Няма как да ги защитят с помощта на лъжи. Идва деня в който тия лъжи ще бъдат недвусмислено и абсолютно опровергани и тогава всички такива псевдо-защити ще паднат в канала и самите защитници ще останат обезоръжени, някои ще бъдат обезверени и ще се обърнат на врагове и гонители.

Затова на нас ни е необходима истината, а не подобни плитки тези основани на пропаганда и лъжи. Само въоръжени с истината ще можем да устоим на идващите изкушения и ще можем да сме на страната на Божиите хора и да ги защитим от атаките на врага.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #12 on: May 07, 2017, 23:53:32 PM »
Другата огромна глупост на която филма гради тезата си е че било "мистерия" защо евреите са били гонени в продължение на хиляди години изсред всякакви места и народи.

Няма абсолютно никаква мистерия за това. Истината е че те със своята псевдо юдейска религия, инфилтрирани изцяло от едомския дух - са били непрестанни причинители на неприятности и беди, сплетни и заговори против местното население където и да отидат. Затова са били и гонени. И те въобще не са нещо уникално в човешката история, като етнос, който е бил прогонван многократно. Същото е ставало и с циганите например.И те са били изгонвани отново и отново на много места и епохи през историята. Вие много добре знаете защо хората никъде не ги харесват и биха искали да ги изгонят отсред себе си.

Аз буквално съм потресен колко фалшиво е всичко, което до момента видях в този филм, а не съм минал и 12 минути.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #13 on: May 08, 2017, 00:47:47 AM »
Около 24-тата минута казаха нещо вярно и то не за друго, а защото цитираха някакъв немски офицер. Та това, което каза офицера е че евреите не са имали никаква организация и ако са имали щели да се спасят много хора.

Но отново използваха тази истина за да прокарат една лъжа и да прикрият друга истина. Истината е че обикновените евреи не са имали организация и именно те са станали жертва. Но не е вярно, че евреите въобще не са имали никаква организация, защото техния елит от ционисти и сатанисти сабатианци са имали организация и точно тази организация е работила заедно с Хитлер за избиване на обикновените евреи. Не случайно се скрива факта, че Хитлер от самото начало в бил финансиран от еврейски банкери. А този факт поставя нещата в съвсем друга светлина.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Антисемитизма - мит и реалности
« Reply #14 on: May 08, 2017, 10:22:57 AM »
Честно казано съм изненадана от коментарите ти...

Мислех, че филма е достоверен и направен в синхрон с Писанията...затова си позволих да го постна.

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45