Author Topic: Демонология  (Read 53242 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Демонология
« Reply #30 on: January 07, 2008, 13:59:37 PM »
Да, всъщност прав си.
Благодаря.

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Re: Демонология
« Reply #31 on: January 10, 2008, 09:46:00 AM »
Има няколко проблема, които според мене са останали незасегнати. Първото, което се сещам е как Сатана изпълни сърцето на един християнин в Деяния? После, след като дарбите на Святия Дух са за полза на нас повярвалите, то какъв е смисълът да има дар разпознаване на духове... Трето, така обвиняваме всички християни, които имат засвидетелствано от други хора да го наречем духовно преживяване, че са имали преживяване с лукавия. Четвърто, сам Господ изгонвал демони, за което винаги бил укоряван, че го прави чрез Сатана. Да не се окажем и ние в положението на тези религиозни хора? Пето, когато Саул не се покорил на Божия заповед, дошъл зъл дух от Бога да го измъчва. Шесто, много пророци получили зъл дух от Бога в историята с израилския цар и пророк Михей.   

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Демонология
« Reply #32 on: January 10, 2008, 11:10:11 AM »
prezvitera, като първо добре дошъл във форума.

Нахвърлил си шест случая и за всеки си дал по едно до две изречения.  В този вид, нито се вижда ясно какво искаш да кажеш, нито дали това е отговор към някой друг коментар от темата. В случай че коментара ти е като отговор на някое предишно мнение, добре ще е цитираш това мнение за да бъде по-ясно. Съгласен ли си, не си ли съгласен с това което се е казало до сега (ти се включваш на третата страница), с кое не си съгласен, защо не си итн.

Би ли взел всеки от случаите отделно и подробно да опишеш и да дадеш въведение, развитие и заключение на поставеното ти твърдение, за да се знае какво имаш предвид и да може да се получи разумна дискусия.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3407
Re: Демонология
« Reply #33 on: January 10, 2008, 13:15:38 PM »
prezvitera, не всички от случаите за които говориш са били пряко дискутирани в темата, но това, което е било изяснено по темата до момента покрива всички тези случаи. Все пак аз ще разгледам един по един твоите доводи.

Quote
Първото, което се сещам е как Сатана изпълни сърцето на един християнин в Деяния?

Вероятно имаш предвид този случай:

ДА 5:1  А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот,
ДА 5:2  и задържа нещо от цената, със знанието и на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.
ДА 5:3  А Петър, рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?
ДА 5:4  Додето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се не бяха ли патите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.
ДА 5:5  И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.


По-рано в темата ние изяснихме, че Библейския запис за хора обладани от демони имащи нужда от освобождение свидетелства, че тези хора са били в такова състояние, че е било ясно за всички, и за обикновените хора и дори за езичниците, че те са обладани от демон. С други думи те са били в състояние, за което днес ние наричаме такива хора - луди. Доказателства за това са приведени по-рано в темата и могат да се прочетат.

В случая с Анания и Сапфира ние виждаме, че те взимат решение съвсем съзнателно, целенасочено и със съвсем конкретно и добре пресметнато намерение. А именно - да си придобият име и слава, като големи дарители сред християните, без да дадат всичките пари мамейки апостолите и с това считайки че Святия Дух, който е в тях може да бъде измамен.

Първо аз не знам дали човек, който мисли и разсъждава по този начин може да бъде наречен християнин, сиреч Христов ученик. Исус постави много сериозни изисквания за да бъде един човек ученик (а учениците бяха наречени християни) за да може един Христов ученик да мисли и постъпва по начина по който Анания и Сапфира мислиха и постъпиха. Ето защо Библията не нарича Анания християнин или ученик, а го нарича "някой си човек".

Докато в други случай Писанието ясно нарича определени хора ученици, като например да вземе други случай от самата книга Деяния:

ДА 9:10  А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение; Анание! А той рече; Ето ме, Господи.

ДА 16:1  После пристигна и в Дервия и Листра; и, ето, там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а чийто баща беше грък.


Прави впечатление, разликата на това как тези хора по-горе са наречени "един ученик" а Анания беше наречен "някой си човек". Святия Дух не може да го определи като ученик и християнин. Ето защо това, че ти го наричаш християнин е твое предположение, а Писанието не свидетелства, че той е бил наистина християнин и Христов ученик, нито го нарича такъв.

Но нека да продължим да разглеждаме този случай, защото той има да каже още по-темата. До тук видяхме, че първото ти предположение във връзка с този случай не е вярно. Второто ти предположение е че думите "изпълни Сатана сърцето ти" означават обладан от Сатана. Думата обладан или deamon possessed предполага, че волята и ума на даден човек са под контрола на демона, ето защо човека не е смислен, не е "на себе си" и прави не онова, което той иска, а това, което демона иска. Затова и лудите се държат по ненормален начин. И е ясно, че човек не може лично да бъде обвиняван за това, което е извършил в такова състояние. Дори светския закон разпознава този факт и хората, които са "невменяеми" не биват подвеждани под наказателна отговорност, защото дори света разбира, че лудите не могат да носят отговорност за действията си, понеже те не са дело на свободната им воля.

Тук обаче виждаме, че Анания и Сапфира понесоха пълна отговорност за действията си, което означава, че не са действали под контрола на Сатана, но вместо това са действали в пълно съгласие със мисленето и ценностната система на Сатана. Именно това означават думите "изпълни Сатана сърцето ти". те се изпълниха с мъдростта на Сатана, със начина му на мислене, с неговите желания, но направиха това съзнателно, а не в състояние на обладаване. Ето защо можеха да понесат пълна отговорност за действията си.

Нещо повече, ако проблема на Анания и Сапфира беше, че са "обладани от Сатана" то защо просто Петър не изгони Сатана от сърцата им и да спаси душите им? Случая обаче не беше такъв. Те съзнателно се бяха съгласили със Сатана и се бяха изпълнили с неговата гордост и мъдрост и понесоха в пълна мярка следствието от действията си.

Quote
После, след като дарбите на Святия Дух са за полза на нас повярвалите, то какъв е смисълът да има дар разпознаване на духове...

Предния случай показва едно директно приложение на дарбата за разпознаване на духове. Петър разпозна на какъв дух беше Анания, разпозна замислената измама и смъмри измамника. Винаги е имало и ще има измамници сред Божиите хора, вълци в овчи кожи, които ние трябва да разпознаем и рзобличим. Ето защо Бог е дал тази дарба да действа в тялото. Няма свидетелство в Библията тя да е насочена към изгонване на демони. Напротив при изгонването на демони - какво свидетелства Писанието? Ако човека е глух и ням - му беше изгоден "глух и ням" дух, ако е предсказва - "предсказвателен" дух. Колко разпознаване е нужно за да разбереш, че духа зад глухотата и неспособността да се говори се позовава като "глух и ням" дух?

Спомням си и за случая за човека с легиона. Исус го попита - "как ти е името". Интересно, че Исус ако е знаел предварително, че демоните са много - защо го попита в единствено число - как ти е името? Също така всички демони които бяха в този човек имаха общо нарицателно име - "легион" - което не е конкретно име или функция на кой да е от демоните, но това не попречи те да бъдат изгонени от човека.

Но да се върнем на дарбата. Освен разпознаване на измамници и лъжехристи, тази дарба може да служи и за разпознаване на положителни прояви от Святия Дух, което да послужи за утвърждаване на светиите и изграждане на тялото.

При всички случаи, нямаме НИТО ЕДНО свидетелство в Писанията тази дарба да е била използвана за гонене да демони от християни. Нещо повече, няма НИТО ЕДНО свидетелство въобще да са гонени демони от Християни в Новия Завет или да е решаван проблем с грях или с характера чрез изгонване на демони. Не е ли така?

Quote
Трето, така обвиняваме всички християни, които имат засвидетелствано от други хора да го наречем духовно преживяване, че са имали преживяване с лукавия.

В някои от случаите може да се каже, че хората които свидетелстват за "драматично освобождение" са имали преживяване с дявола. Някои от тези хора може да са християни точно толкова колкото и Анания и Сапфира са били. Ходили са на църква, но сърцата им никога не са били покаяни и обърнати към правдата. Но далеч не можем да кажем, че всички подобни "преживявания" са свързани с демонична активност.

Когато децата си играят на чичо доктор или на майка с дете или всякакви други игри наподобяващи реалния живот на възрастните, те определено получават някакво вълнуващо и често удовлетворяващо преживяване, което за тях си е напълно реално. Но възрастните знаят, че това не е реално, а са само детски игри, ако и за децата то си е напълно истинско. Аз наблюдавам моя син. За него термина "игра" все още не съществува. За него всичко е точно толкова истинско и реално, колкото е реален и самия живот. Това че едно дете си играе на нещо и го възприема като реално и получава "реално преживяване" това не означава че то има преживяване с дявола само защото това, което си мисли за реално напрактика не е. Такова е естеството на детската игра и съзнание.

По същия начин духовни деца си играят на изгонване на демони и имат "реални преживявания" - далеч не е задължително да има въвлечена демонична активност. Със сигурност незрялостта и емоционалността са в пълно действие обаче. Когато порастнат ще разберат, че това са били детски игри и ще търсят наистина реалните неща.

Quote
Четвърто, сам Господ изгонвал демони, за което винаги бил укоряван, че го прави чрез Сатана. Да не се окажем и ние в положението на тези религиозни хора?

Когато Исус беше обвинен от фарисеите и садукеите, че изгонва демони чрез Сатана, те не оспорваха факта, че освободените хора наистина са имали демони, нито са оспорвали факта, че хората са били наистина свободни. Явно и двете неща ( и обладаването и освобождението) са били очевидно ясни за тях. Те имаха проблем с валидността на Исус като Божий пратеник.

Проблема, който ние обсъждаме тук е че така наречените "обладавания и освободждавания" - не са нито обладавания, нито освобождавания, защото християните на които се прилагат не са били обладани на първо място. Разбира се има наистина обладани (луди) хора от които Божии хора изгонват демони. Ние не само не отричаме това, но напротив желаем такива неща да се случват за да се прославя Бог и да се демонстрира превъзходството на Неговото царство. Но когато някой казва, че родените от Бога, онези на които е поверено Царството Му - самите те са обладани от демони - то това позори Бога и унижава Царството Му.

Quote
Пето, когато Саул не се покорил на Божия заповед, дошъл зъл дух от Бога да го измъчва.

Случая със Саул беше разгледан по-напред в темата и можеш да прочетеш. Саул не беше обладан, а измъчван от демон. Злия дух идваше и се оттегляше. Това няма общо с обладаване.

Quote
Шесто, много пророци получили зъл дух от Бога в историята с израилския цар и пророк Михей.

Нужно е да се поясни, че това не бяха Господни пророци. Тези хора бяха плътски човеци, които Бог не беше пратил, но те бяха там на заплата и угаждаха на царя с думите си.

2 Лет. 18:6  Обаче, Иосафат каза: Няма ли тук, освен тия някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него?

Така, че тук отново правиш неправилно предположение, че Божий човек бил приел зъл дух. Освен това не се казва тия хора да са били обладани от този дух. Дори не се казва че духа е зъл. Казва се "излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го примамя... Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци" 2Лет. 18:20, 21

Не се казва дори че духа е лъжлив, а че "ще бъде" сиреч ще играе ролята на такъв. така, че този случай не представлява никакъв аргумент в посоката, която ти предполагаш че представлява.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Re: Демонология
« Reply #34 on: January 10, 2008, 21:32:36 PM »
За да не стават много дълги обясненията ще се спра само на първото - за Ананий и Сапфира. Основно качество на Бога е неговата справедливост. Да осъди невярващ за лъжа спрямо Бога не е присъщо за него. Но да ни даде пример за хора, които го познават и се опитват да го измамят е присъщо за неговия характер. С други думи, ако тези хора не бяха част от събранието, той не би ги осъдил. Това казва и Павел - в Коринт имало и други християни осъдени от Бога на смърт. Но това пак има своята си причина - за да не бъдат осъдени после, заедно със света. Тези хора си правили експерименти с Бога и платили за това, но това не променя казаното - Сатана бил изпълнил техните сърца. Демоните са духове, затова те обитават в тази част на човека, която е духовна. Заради това Исус ни казва, че от изобилието на сърцето произтича всичко в човека. А как по принцип хората се демонизират? Чрез думите и делата си. За Юда също се казва, че Сатана влязъл в него. Той също бил ученик и то от най-привилигерованите. Но тези хора сами избрали кой да ги изпълва. Днес състоянието на човека не е по-различно - всеки християнин отново и отново избира на кого служи и от това следва кой го изпълва. Или Божия Дух или демоните - така е устроен този свят - избора е мой и твой.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Демонология
« Reply #35 on: January 10, 2008, 21:58:49 PM »
За да не стават много дълги обясненията ще се спра само на първото - за Ананий и Сапфира. Основно качество на Бога е неговата справедливост.

Нека се спра първо тук. Откъде знаем, че Бог е справедлив? От Писанието.

Ето какво се казва в Псалми 45:7
[7] Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.

На друго място казва:
Псалм 11
[5] Господ изпитва праведния; А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.
[6] Над нечестивите ще навали примки; Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им.


На друго място Господ Исус казва:
[18] Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

Има още много места, където се казва, че Бог мрази нечестивя и всяка сутрин погубва всичките нечестиви на земята (Псалми 101).

На фона на това, което казва Писанието хуманистичните думи:
Quote
Да осъди невярващ за лъжа спрямо Бога не е присъщо за него.
звучат противно на Писанието.

Ананий и Сапфира не са били овце, но вълци в овчи кожи или хора, които са нямали страх от Бога. Вълците в овчи кожи МОГАТ да бъдат всред събранията, според Писанието. Не случайно Бог ОСТАВИ плевелите да растат ЗАЕДНО с житото.

Нечестивият е поставен на хлъзгави места и бива съкрушен изведнъж. Това се случи с Ананий и Сапфира. Те не бяха съдени от Господа според думите в 1 Коринтяни 11, за които ти говориш. Писано е, че ако вършиш нечестие няма да наследиш небесното царство. Ананий и Сапфира извършиха нечестие в последните секунди от живота си и бяха убити. Те не се покаяха от делата си.

А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ |ще бъде| в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.

Ананий и Сапфира излъгаха. Дори на Сапфира й беше даден шанс да се покае, но тях потвърди лъжата в последните секунди на живота си.

Тогава тези думи те изобличават в лъжа срещу Писанието:
Quote
Но да ни даде пример за хора, които го познават и се опитват да го измамят е присъщо за неговия характер. С други думи, ако тези хора не бяха част от събранието, той не би ги осъдил. Това казва и Павел - в Коринт имало и други християни осъдени от Бога на смърт. Но това пак има своята си причина - за да не бъдат осъдени после, заедно със света.

Ти наричаш това експериментиране с Бога. И Израил изпитваше Бога в пустинята и онова поколение ИЗМРЯХА там, защото Бог каза, че няма да влязат в Неговата почивка и не влязоха. Нито ще влязат такива като Ананий и Сапфира. За тези от Израил, които изпитваха Бога, не се говори, че бяха демонизирани, но че сърцето им беше нечестиво. Сърцето на човека е НЕЧЕСТИВО по самото му естество. Ако Бог не го трансформира, то тогава си остава същото. Човек, който никога не е бил новороден от Бога и не се е покаял за делата си след като му са били отворени очите остава ЖИВ ВЪРЗАН от Сатана и върши волята му ДОБРОВОЛНО, защото сърцето му е нечестиво и ТАКА МУ ХАРЕСВА.

Юда е бил нечестив от самото начало и никога не е бил променен. Сам Исус казва, че "Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас е дявол". Юда не е бил никога променен. Христос свидетелства за това.

Не пише, че Юда е бил ученик. За него винаги се свидетелства, че е "един от 12-те" или "оня от дванадесетте" или "един от тях", но никъде не срещаме да е наречен ученик, а дявол. Още повече, че не пише, че е бил от най-привилегированите, но добавяш към Словото, което те уличава в лъжа.

Виждаме ясно, че "примерите" за "християни", в които е влязъл сатана всъщност не са примери за "християни", а за вълци, които са в овчи кожи, т.е. нечестиви хора.

Остава Писанието, което дава примери за такива, които са обладани от нечестив дух са нечестиви и не са вкусили никога от Бога.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Демонология
« Reply #36 on: January 11, 2008, 01:16:03 AM »
 Когато има обладаване от демон, има физическо проявление. В Марка 5 глава и Лука 8глава виждаме късане на вериги, крещене със силен глас, чупене на окови,викане, изпосичане с камъни, ходене без дрехи, бягане по пустините.
На тези, които сатана е изпълнил сърцето-не виждаме тези прояви.
Случи ми се да се моля за едно момиче обладано от демон на работното ми място.Момичето се извиваше, крещеше, издаваше звуци които излизоха като изпод земята. Демона беше изгонен чрез призоваване кръвта на Исуса Христа.
След това поразпитах момичето какво става в нейния личен живот, ходи ли на църква.Каза ми, че дошла да живее в нашия град след като се скарала с приятела си. Тръгнала на църква с леля си в нашия град. Преди да се случи това обладаване на работното ни място е изпадала в църквата в такова състояние и в продължение на часове няколко пастора са се молили верижно, докато изгонят демона. Виждах я още няколко седмици на работа и след това не. Разпитах за нея и ми казаха, че се върнала да живее с приятеля си. Защо ви казвам всички тези подробностти? Защото аз не считам, че това момиче е било новородено. Ако беше  новородена, не би трябвало да се връща към стария си начин на живот.
Според мен християнина не може да бъде обсебен от демони.

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Re: Демонология
« Reply #37 on: January 11, 2008, 09:17:27 AM »
Гледам, че се заформя разправия, а Бог ни учи да сме тихи и да не се разправяме, доколкото зависи от нас. Направи ми впечатление, че един брат откровено говори за загуба на контрол над себе си и ми е интересно, как бихте му помогнали, след като няма демони? Това са неговите думи:
"Че няма емотики да се засмея.Прочетох от до темата и определено,някой демон си играе с мен.Не го знам какъв е що е и за какво се бие,но определено е много нахален и не ме остава намира.Вече знам,че не може да се всели в мен,но определено има някакъв контрол в/у мен.Мога да кажа,че съм се ДЕМОНИЗИРАЛ и със сигурност не е нещо с което се хваля.Общо взето,няма оправия,казвам го от многото битки дето съм водил и все падам още по-надолу.Искам да засегна още един аспект.СТава въпрос за храната.Преди година две гледах да се храня разумно,да не прекалявам и сладко почти да не ям.От тогава насам почнах да ям всякакви боклуци и не съм преставал да се тъпча.Честно казано преди да започне това бях определено повече с всичкия си.Това отвори вратички за демоните и постояно съм атакувам по тази схема.Всъщност аз постояно съм дрогиран.Храната е като дрога и мога да кажа,че не съм с всичкия си и ставам все по-зле.Дори когато правя някакви нищожни опити леко просто да се надигна от целия тоя мрак със Слово и молитва,веднага бивам атакуван от животински глад и отново се превръщам в зомби.Ходещо зомби контролирано от демони.Каква ужасяваща картинка съм.Това може да е моето представяне в форума всъщност,ама съм избрал грешния раздел." humble_meekly. Така ли ще го оставите?

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Демонология
« Reply #38 on: January 11, 2008, 09:22:42 AM »
А ти от къде толкова си сигурен че той е брат в Христос? Нито го познаваш, нито знаеш нещо за него, нито той е казвал някъде да е покаян новороден християнин. На много нездрави неща правиш своите изводи.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Re: Демонология
« Reply #39 on: January 11, 2008, 09:43:01 AM »
Реагирам само на неговия зов за помощ, нищо друго. Надявам се, ако някога аз се нуждая от помощ и повикам църковните презвитери, те да дойдат и да ми помогнат. Това е .

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Демонология
« Reply #40 on: January 11, 2008, 10:02:27 AM »
Аз лично зов за помощ не виждам, а просто една мрачна констатация на това което представлява живота му в момента. Естествено всеки новороден християнин ако има водителство, може да се моли за него за покаяние, гоненето на демони едва ли ще има някаква полза защото неговата свободна воля е все още запазена. Друг не може вместо него да вземе решението за покаяние и отдаване на живия Бог. Сам трябва да вземе решение и само тогава би имал победа над нечестивите сили в живота си.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3407
Re: Демонология
« Reply #41 on: January 11, 2008, 14:24:14 PM »
Добре prezvitera, ти какво ще направиш? Ще отидеш при човека и ще започнеш да викаш "Излез в името на Исус!!!" и да назоваваш разни имена, които ти се струват подходящи за описания случай?

Можеш ли да потвърдиш дори с един пасаж от Писанието (въпреки че един няма да е достатъчен, нужни са два или три за установяване на практика) да са гонени демони от хора във връзка с проблеми с грях или определени страсти?

Не каза ли Писанието:

Яков 1:14, 15  А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.

Можеш ли да изгониш "като демон" собствената страст на човека?

Какво е решението, което Яков дава?

Яков 1:21  Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви

Страстта е проблем на свободната воля, и Бог очаква отклик именно на свободната воля, която трябва да отхвърли всяка нечистота и да приеме Божието Слово, КОЕТО може да спаси душата от грях и страст. Нищо не се споменава за гонене на демони свързани със страстите.

Един друг въпрос. Когато човек се отдава на нечистота, грях и страсти, това въвлича ли демонично участие? Аз мисля, че да - въвлича! Но не под формата на обладаване, а на демоничен тормоз! Сатана е наречен Веелзевул, което означава - господар на мухите. Мухите както знаем биват привличани от мръсотията.

Когато допускаме мръсотия в душите си, това привлича демоните и отваря врата за демоничен тормоз. Решението не е да гоним мухите, а да изчистим мръсотията, както казва и Яков. Всеки който е гонил нахална муха знае, че тя ще се връща отново и отново към това от което е привлечена и ще ни тормози. Понякога може и да успеем да изгоним мухите за известно време, но демоните са много по-нахални от мухите и по упорити от хлебарките и ще се връщат отново и отново. Ние трябва да отхвърлим нечистотата и на нейно място да всадим Божието Слово, което да расте и да се укрепва в нас и резултата ще бъде точно както казва Давид в пълно съгласие с думите на Яков:

Псалом 119:11  В сърцето си опазих Твоето слово за да не ти съгрешавам.

Проблема на  humble_meekly е че не опазва Словото на Бога в сърцето си, но се отдава на интересни и гъделичкащи душата му неща, които отварят врата за страсти и нечистота. Както Girard, така и аз го познаваме лично и знаем за какво говорим.

И като сме заговорили за него, ако има Божии хора, които четат това бих помолил да издигнат гласа си в този момент в молитва за него, да съкруши Бог сърцето му в истинско покаяние. Само внимавайте и се молете според Словото да не му причините зло с молитви водени от невежество.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Демонология
« Reply #42 on: January 11, 2008, 21:34:13 PM »
Зада разберем  дали може християнин  да е под демоничен натиск трябва  да разгледаме духа,душата и тялото.Там е ключа.Духа се ново ражда и се запечатва но душата и тялото не.Новорождението е еднократен процес но освещаването в душа итяло е докато сме живи.  Точно в душата и тялото атакува дявола.Душата е като врата и ние на когото отворим той влиза.Между другото не се съмнявайте че Анани и Самфира са новородени .Защото по обяснението  на Ващам всеки който греши не е новороден.А всеки грях се изършва съзнателно.Питам имали човек втози форум който да нне греши и от там да ли сте новородени.Кажете нещо тогава за тръна в плъта на Павел това е нещо такова.И не случайно Павел казва да се пазим непокътнати в дух,душа итяло.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3407
Re: Демонология
« Reply #43 on: January 11, 2008, 21:54:46 PM »
Демоничен натиск и тормоз не е същото като обладаване (притежаване) от демон. Християни могат да бъдат под демоничен тормоз поради компромиси и нечистота в сърцето. Решението както казва Библията - е очистване на нечистотата и изпълване на сърцето с Божието Слово.

Quote
.Между другото не се съмнявайте че Анани и Самфира са новородени .Защото по обяснението  на Ващам всеки който греши не е новороден.

Аз казах това, което казва Писанието, а именно че не нарича Анания ученик, а го нарича "някой си човек" докато други ясно нарича "ученици". Аз никога не съм твърдял (беше ти споменато неколкократно, че се чете Уочмън, не Ващам), че който греши не е новороден. Не знам къде го видя това.

Библейското учение е че очистването на светиите става не чрез гонене на демони от новородени хора, а чрез освещението на Духа и вярването в Истината, точно както е казал Исус:

Quote from: Йоан 8:32
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Изгонването на демони е за луди и психично болни хора, чиято воля и ум са вързани от демони и поради това Словото няма ефект върху тях. Единствената надежда за тях е - свръхестествено освобождение, и слава на бъде на Бога, че е промислил за това!
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Демонология
« Reply #44 on: January 12, 2008, 00:01:34 AM »
Съжалявам, но просто си оставам на това мнение. Още повече че съм го виждал с очите си.Най сериозният довод за това е предупреждението на Исус че когато нечистият дух излезе и обикаля и сле това се върне и къщата е празна той  взема със себе си и дръги духове и става още по зле.И там няма послепис не важи за новородени християни.