Author Topic: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?  (Read 2970 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
От известно време размишлявам върху пасажа от 2Солунци, където се говори за явлението на Антихриста или както е наречен в текста човека на греха. Самия пасаж обаче дава много интересно обяснение относно обуздаването на Антихриста и блокирането му да не успее да се яви в своето време.

Ето го и самия текст:

2Th 2:1  А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, 
2Th 2:2  да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа 
2Th 2:3  Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
2Th 2:4  който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или когато се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. 
2Th 2:5  Не помните ли, че когато бях още при вас аз ви казах това? 
2Th 2:6  И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. 
2Th 2:7  Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; 
2Th 2:8  и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 


Тук особено влечатление правят следните думи:

И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. 2Сол. 2:6

Тук апостол Павел пише две интересни неща. Първото е, че Антихиста бива обуздаван и възпиран от нещо, което му пречи да се открие в своето време. С други думи той няма да може да се яви когато поиска, а само тогава когато бариерата бъде премахната.

Остава логичния въпрос - каква е тази бариера? Кое е онова, което го възпира, което го отблъсква назад във времето, така че да не може да се открие във времето, което той е планирал?

Апостол Павел пише, "сега вече знаете" - т.е това е нещо, което солунците е трябвало да знаят след като са прочели онова, което апостола е написал току що. С други думи отговора на въпроса кое е онова, което го възпира, трябва да се търси в предходните думи на апостола.

Първото нещо, което става ясно от предходните думи на Павел е че човека на греха няма да може да се яви докато "първо не стане отстъплението".

2Сол. 2:3  Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

Т,е тук имаме последователност на събитията преди пришествието на Христос. Първо трябва да дойде отстъплението, после да се яви човекът на греха и накрая да дойде Христос, който ще победи и убие човека на греха или това, което ние наричаме Антихриста.

С други думи докато Христовата общност (църква) отказва да се поддаде на отстъплението - това ще блокира явяването на Антихриста.

Малко преди да напише това апостол Павел пише следното:

2Th 1:11  Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно в вас всяко добро желание и всяко дело на вярата; 
2Th 1:12  за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос. 


С други думи именно това е което отблъсква Антихриста да се яви в желаното от него време, а именно когато християните ходят достойно за Господното призвание, вършат нещата в които Бог благоволи, и изявяват Божията сила чрез вяра, прославяйки с това името на Бога и Неговия Помазаник, чрез благодатта, която получават от Христос.

От друга страна всяко отстъпване от това призвание, дава все повече и повече достъп на Антихриста да вземе власт върху народите по света и да приближи деня на своето явление.

Не случайно една от основните задачи на демоничните началства и власти и техните земни слуги е да въвличат християните във все по-голямо отстъпление.

От всичко казано до тук, следват два много важни въпроса. Първия е: какво е естеството на това отстъпление за което се говори? И втория въпрос е: има ли смисъл да се борим против това отстъпление с цел да отблъснем Антихриста назад във времето?

На тия два въпроса ще спра вниманието си в следващите постинги по темата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98

От всичко казано до тук, следват два много важни въпроса. Първия е: какво е естеството на това отстъпление за което се говори? И втория въпрос е: има ли смисъл да се борим против това отстъпление с цел да отблъснем Антихриста назад във времето?


Би ли, било възможно, отговорът на първия въпрос да се крие в нарушаването на заповедите, които ни остави Господ в Новият Завет?


..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Да се спре антихриста да се изяви?!...
 
Матей 24:14
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
Най-лесният начин - просто християните не изпълняват великото поръчение, не благовестват!
И това е лесно постижимо, повечето не го правят, всеки си има своето обяснение за бездействието.
Но сериозно, имаме много стихове, в които Бог ни говори, че има определени времена:

Лука 21:14
Докле се изпълнят времената на езичниците

Даниил 11:27
краят ще бъде, в определеното време

Даниил 8:19
видението се отнася до определеното последно време

Даниил12:4
 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава

Деяния 17:26
 направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им

Деяния 1:7
 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.

Еклесиаст 3:1
Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небетоИма едни интересни стихове във второто послание на Петър:


7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.    
9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.    
10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.    
11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,    
12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

Седми стих се говори за деня на страшния съд като за нещо определено, после 10 и 12 стих за Господния и Божия ден съответно. Звучи ми като нещо точно определено.
И 12 стих ни казва като очаквате и ожидате, което на гръцки е бързам, грижа се, ускорявам, жадувам, търся.

Противно на твоя призив, адаш, да го забавим.
Ще ми се да те питам а с каква цел? Това е по-важното. Ако е за спасението на души, може да се използва като пледираме пред Бога. Но за колко време и изобщо възможно ли е това - месеци, години, векове? Не смятам, че е възможно.

Откровение 12:12
Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

Значи и нашият противник знае времето, което му остава.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Quote
Да се спре антихриста да се изяви?!...

Трябва да се чете внимателно. Аз никъде не съм писал да се спре, а съм писал да се отблъсне назад във времето.

Пределно ясно е че тези неща, които са писани да се случат ще се случат. Интересното е че времето ако и да е определено от Бога в неговия предвечен промисъл, за нас то не е определено точно, защото ние не знаем точното време и за нас е важно да действаме според разпознаването на времената и призванието ни за тия времена.

Също така аз предимно задавам въпроси. А именно - има ли смисъл да се борим за повече време, за отблъскване на силите на Антихриста назад? Това е въпрос не е призив. Ако можем да отговорим ясно на основание на Писанията на този въпрос, то едва тогава отговора на този въпрос може да се превърне в призив.

Има някои неща, които трябва да ни направят впечатление, ако сме внимателни.

Първото нещо е че още от първи век в света се явяват антихристи, които са предвестници на Антихриста, според както е писано:

1Йоан 2:18  Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.
1Йоан 2:19  От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.


Според думите на апостола - последните времена са започнали още от първи век и ранните християни са очаквали явлението на Антихриста и завръщането на Христос да стане докато те са живи. Това се вижда и от думите на апостол Павел:

1Сол. 4:17  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Павел е очаквал да бъде жив при пришествието на Господа. Но това очевидно не се е случило. Ако вярваме на официалния календар - вече 2000 години това не се случва, въпреки че за изминалото време е имало твърде много антихристи, тежки времена наподобяващи времето на Голямата скръб, много тежки и повсеместни гонения и множество исторически личности които са били доста добри кандидати за ролята на Антихриста.

Очевидно, че явлението на Антихриста вече е било отблъсквано назад във времето многократно, противно на очакването на мнозина, та дори и на очакването на самите апостоли - за бърза развръзка на нещата.

Явно Бог не желае бърза развръзка, или може би Бог очаква нещо друго да се случи първо, преди да се стигне до окончателните събития водещи до явлението на Антихриста и Пришествието на Христос.

Нека да се замислим, какво ще се случи с християните ако да речем Антихриста във вида, който си го представят християните днес се яви утре?

Ще получи ли Бог славата, която Му се дължи от Неговите хора? Или ще настане една пълна касапница и огромно поражение на християните по целия свят? Ще стане едно огромно мазало, поради простата причина, че ние не сме готови във никое отношение. Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение, а какво ще стане ако се приложи и този немислим натиск от страна на Антихриста върху християните? Въобще въображението ми не може да обхване дълбочината на падението и тъмнината на нощта, която ще погълне всички.

Това ли е което Христос очаква от Тялото Си при Своето пришествие? Според Писанието Христос очаква нещо съвсем друго, както е писано:

Еф 5:25  ... както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Еф. 5:26  за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,
Еф. 5:27  за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.


Църква славна, без петно или бръчка. Такава църква ще устои на Антихриста. Но това ли е реалността на църквата на която сме свидетели в момента? Според това, което виждам, че се случва е точно обратното. Църквата се намира в окаяно състояние и няма нито необходимата зрялост, нито нужния капацитет да изпълни призванието си.

А какво по-точно е това призвание, освен това да бъде славна, без петно и без бръчка?

Едно от ключовите неща на това призвание е записано в посланието към Ефесяните, където четем:

Еф. 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

Църквата трябва да достигне онази слава и мъдрост в ходенето си с Бога, че не просто пред човеците, а пред небесните началства и власти, тя трябва да изяви многообразието на Божията мъдрост. И не просто един или два аспекта на Божията мъдрост, а цялото многообразие! Ето това е велико и славно призвание за което малцина християни знаят и още по-малко се вълнуват от и стремят към него.

И ще приеме ли Христос да позволи на Антихриста да се появи във време на такъв упадък какъвто е днешния и да се лиши от славата, която Бог е определил да се изяви в Неговите хора?

Ето още един пасаж, който говори за нещо, което Христос очаква, преди да се изпълни времето на Неговото явление:

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Тук се казва, че Христос след като сяда отдясно на Божия престол след възнесението Си, Той седи там и ЧАКА нещо конкретно да се случи. И това, което трябва да се случи е враговете му да бъдат положени за Негово подножие. Сиреч да бъдат стъпкани под нозете Му.

Нозете обаче са част от тялото, следователно полагането на враговете под нозете на Христос означава, че те трябва да бъдат поставени под нозете на Тялото, на Неговата славна църква. Затова и апостол Павел пише следното:

Римл. 16:20  А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

С други думи смазването на сатана под нозете на светиите е очакваното от Христос полагане на враговете Му под нозете Му.


Поне това е което аз разбирам от тези пасажи.

Тези неща обаче очевидно остават незабелязани от повечето християни, на които цялото им внимание е фокусирано към личното им спасение и избавянето на собствената им кожа. Ето защо те виждат всичко през призмата само и единствено на личното си спасение и остават слепи за голямата картина, в която Бог желае да се прослави във Своите светии и да изяви цялата си многообразна мъдрост в ТЯЛОТО преди да дойде Пришествието, а не просто да гледа гърчещи се християни тук и там борещи се да избегнат от белега на звяра за да спасят своята си кожа.

Ето защо ние имаме нужда от тази перспектива за да можем да разберем какво означава Антихриста да бъде отблъснат назад във времето, за да може светиите да имат време да се съвземат, възстановят и израснат, за да може да изпълнят Божиите цели и призвание.

И тогава и едва тогава Бог ще позволи появяването на Антихриста и следващото след това Пришествие на Христос.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Подобен утопичен възглед имат реконструкционистите, как църквата ще доминира в политиката, бизнеса, образованието и пр. Те стигат до там, че проповядват теономия и че никакъв антихрист няма да има и Голяма скръб, а сега живеем в Голямата скръб, нещо което чух тези дни отново от отцепилия се от Бакалов Курдоманов, направил своя църква и бръщолевеше как сега била Голямата скръб.
Но Бог винаги е твърдял, че Неговите хора са малко стадо и че двама или трима са достатъчни Той да е сред тях. Ти какво искаш, мега църкви? Как си представяш могъществото на църквата?
Личното очистване на всеки християнин е победа над сатана, с Божията благодат и лично усърдие, като уморяваме тялото си и го поробваме, Христос в нас, надеждата на славата, плода на Духа.
Така виждам аз църквата, тя винаги е била това, всички верни, светещи там, където са поставени.
Не знам как си четат библиите някои, но в моята е записано, че ще настанат усилни времена:

2 Тимотей 3
1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.    
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,    
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,    
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,    
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

Не се молим, не постим достатъчно, хайде де! Не може да се извиват ръцете на Бог и това се видя от
последните месеци, мобилизацията на мнозина евангелски църкви срещу закона за вероизповеданията,
то бяха протести, постове, молитви. Аз обаче знаех предварително резултата, защото Бог ми говори.
Та си го приеха закона, само дето отпадна изискването за брой членове. Лошото е, че имаше и член за забрана на благовестието. Но Божието слово не се връзва. А щастливите пастори дори бяха писали, че са победили?!...
Само за да продължат да взимат десятъци, сега ще взимат и към 2 млн. лева от държавата. И на кого служат и какво единство можем да имаме с такива?
Личното ни стоене с Бог, ето какво има значение, а глобалната картина е работа на Бог. Ние отчасти знаем и отчасти пророкуваме и трябва да стоим в границите, които Бог ни е поставил.
Едно семейство нима не е събрание?

Лука 18:8
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Всеки за себе си е отговорен да бди!
Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Подобен утопичен възглед имат реконструкционистите, как църквата ще доминира в политиката, бизнеса, образованието и пр. Те стигат до там, че проповядват теономия и че никакъв антихрист няма да има и Голяма скръб, а сега живеем в Голямата скръб, нещо което чух тези дни отново от отцепилия се от Бакалов Курдоманов, направил своя църква и бръщолевеше как сега била Голямата скръб.
Но Бог винаги е твърдял, че Неговите хора са малко стадо и че двама или трима са достатъчни Той да е сред тях. Ти какво искаш, мега църкви? Как си представяш могъществото на църквата?

Тия думи неизбежно ми напомниха стария виц в който се казва "чукча не читател, чукча писател."

Важното е да се пише каквото дойде на ума, без значение какво всъщност е написано и без значение какви аргументи са дадени и какво означават те? Нали така?

За реконструкционизма сме писали много пъти в този форум и сме изобличавали неговото демонично естество. Нищо от това, което съм написал по-горе няма нищо общо с реконструкционизма. Никъде не съм писал призиви християните да превземат политическата власт, нито съм писал за покоряване на "седемте планини" на влияние.

Написъл съм това, което казва Писанието, а именно, че Христос очаква църква славна без петно и бръчка. ЦЪРКВА не индивиди!

Никъде не съм писал и за това, че няма да има никакъв Антихрист. Напротив, написах че е пророкувано да се яви и че това е неизбежно, но има плод, който трябва да се принесе ОТ ТЯЛОТО, преди това да стане.

Още по-малко пък съм писал неща от които и през ум да мине на някой за "мега църкви" или за "могъщество" на църквата.

По-важния извод в случая е че ти въобще не разбра аз за какво говоря, поради простата причина че аз говоря за реалности за които не се говори по църквите, хората не са запознати с тях, ако и да са ясно заявени в Писанията и когато чуе някой нещо, което му е неясно се мъчи да го оприличи на нещата, които вече е чувал и знае. Аз не те съдя за това, докъдето си стигнала до там. Но подобава когато се дават аргументи от Писанието, тия аргументи да бъдат изучени, осъзнати и осмислени, преди да се говори каквото и да било. Това на чист български език се нарича - искреност, а според Библейската терминология се нарича благородство.

Quote
Личното очистване на всеки християнин е победа над сатана, с Божията благодат и лично усърдие

Quote
Личното ни стоене с Бог, ето какво има значение

Quote
Всеки за себе си е отговорен да бди!

Точно за този себичен индивидуализъм писах по горе. Всеки да гледал себе си, да си спасява своята си кожа, пък ТЯЛОТО, то тяло няма, нито има призвание за тялото, нито има дело и слава което ТОВА ТЯЛО трябва да принесе пред Бога.

Исус Христос бил личен спасител, нареден достойно до личния лекар, личния застрахователен агент и личния банкер. Американското евангелие на индивидуализма в цялата му прелест. Само дето никъде в Писанието не се казва, че Христос бил личен спасител на когото и да било, но вместо това се казва, че  Той е СПАСИТЕЛ НА ТЯЛОТО (Еф. 5:23).

Без тялото живота на всеки християнин ще е тотален провал. Ние сме създадени да бъдем части на едно тяло, като Бог очаква Своето дело и Своята слава от ТОВА ТЯЛО, а не от индивидуални християни супергерои.

Quote
Не може да се извиват ръцете на Бог и това се видя от
последните месеци, мобилизацията на мнозина евангелски църкви срещу закона за вероизповеданията,
то бяха протести, постове, молитви. Аз обаче знаех предварително резултата, защото Бог ми говори.
Та си го приеха закона, само дето отпадна изискването за брой членове. Лошото е, че имаше и член за забрана на благовестието. Но Божието слово не се връзва. А щастливите пастори дори бяха писали, че са победили?!...
Само за да продължат да взимат десятъци, сега ще взимат и към 2 млн. лева от държавата. И на кого служат и какво единство можем да имаме с такива?

Тази дандания беше около получаването на пари от чужбина и касае само регистрираната религия, която така или иначе е отстъпническа. Аз не говоря за единство с тези, които са продали душите си на мамона и на западното (или източното) лъжехристиянство. Единството на тялото не е единство със всеки, който си е пришил етикета християнин. Поне на местно ниво трябва да има местни Христови общности, които ходят в единство на вярата на на Духа. Без това няма как да настъпи преобразяването на спасяващите се от греха в Божии слуги.

Quote
Едно семейство нима не е събрание?

Семейството е събрание, и едно семейство може да постигне много, но не може да постигне призванието към което Бог е призовал Своето ТЯЛО на земята. Затова Бог не се задоволи със семейството на Авраам или Яков за да изпълни Своите цели, но създаде цял народ с когото и сключи завет, за да изпълни целите Си чрез този народ, а не чрез някакви велики индивиди. Ако тези неща не разбираме, то не сме достигнали още до основните неща на вярата. Млякото е за децата, но Бог иска синове и дъщери, които да привежда в слава, които се хранят с твърда храна и са изоставили детинското.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Чета, чета те и ти се чудя, обидите не прилягат на Божиите люде, нито пък вицовете. Цитирам те:

"Ще получи ли Бог славата, която Му се дължи от Неговите хора? Или ще настане една пълна касапница и огромно поражение на християните по целия свят? Ще стане едно огромно мазало, поради простата причина, че ние не сме готови във никое отношение. Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение, а какво ще стане ако се приложи и този немислим натиск от страна на Антихриста върху християните? Въобще въображението ми не може да обхване дълбочината на падението и тъмнината на нощта, която ще погълне всички.

Това ли е което Христос очаква от Тялото Си при Своето пришествие? Според Писанието Христос очаква нещо съвсем друго, както е писано:

Еф 5:25  ... както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Еф. 5:26  за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,
Еф. 5:27  за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Църква славна, без петно или бръчка. Такава църква ще устои на Антихриста."Христос в нас, това е надеждата за славата. И как ще устои на антихриста църквата?

Откровение 13:7
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Колко от наричащите себе си християни днес са готови да умрат за Господа или да изтърпят това, което е преминал Харалан Попов?

https://www.youtube.com/watch?v=3imFTB-juo0&feature=youtu.be

В селото, в което сте, предполагам, че нямате с кого да общувате, но не си мисли, че и в големите градове е по-различно. Аз лично нямам и желание да общувам, от години не посещавам църкви, достатъчно ми е да видя късите поли, грима, боядисаните коси, панталоните на пасторски жени или жените на други т.нар. християни. Външният вид говори дори без да си общувал с човека.
Събираме се християни да се молим и да благовестваме, което обаче не се случва толкова често за съжаление. И такива християни са единици, готови да се жертват.
Та не виждам библейски твоите твърдения да са обосновани, за каква славна църква и победа над антихриста говориш?
Истинските християни винаги са били преследвани, убивани, мъчени и пр. през тези две хилядолетия и Бог казва, че през Голямата скръб ще има такива.
Победата Бог я спечели на кръста, над смъртта, греха, сатана.
Двама или трима за Бог са достатъчни, Бог не гледа бройката и те могат да направят много, стига да са верни Нему.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Quote
чета те и ти се чудя, обидите не прилягат на Божиите люде, нито пък вицовете.

Много от вицовете са вид притча, какъвто е и този, който ти цитирах. Търсенето на телета под вола също не приляга на Божиите люде, така и не приляга да търси някой обиди там където такива няма. Исус наричаше фарисеите рожби ехиднини, не за да ги обиди, а за да ги ужили и събуди от съня им.

Quote
Откровение 13:7
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Този пасаж е точно по темата и неговото място е в по-нататъшното й развитие, защото според написаното идва един исторически момент в който Бог ПОЗВОЛЯВА на звяра да победи светиите. Но ПРЕДИ този момент да настъпи светиите трябва да са победоносни.

Quote
Аз лично нямам и желание да общувам, от години не посещавам църкви, достатъчно ми е да видя късите поли, грима, боядисаните коси, панталоните на пасторски жени или жените на други т.нар. християни. Външният вид говори дори без да си общувал с човека.

Аз не посещавам организираната религия от много години (повече от 20), но това не означава, че не искам да общувам с онези, които са измити в кръвта на Агнето. Да градските църкви са погълнати от светщина, заблуди и грехове, но това не означава че там не се намира верен остатък, измит с кръвта на Христос. И ако Христос е измил някого от греховете му и го е приел за Свой, кой съм аз да го отхвърлям?

Quote
Та не виждам библейски твоите твърдения да са обосновани, за каква славна църква и победа над антихриста говориш?

Не аз говоря за славна църква, а Писанието говори. Аз само напомням това, което Писанието казва.

Quote
Истинските християни винаги са били преследвани, убивани, мъчени и пр. през тези две хилядолетия и Бог казва, че през Голямата скръб ще има такива.

Това е исторически невярно. Не винаги са били гонени и преследвани християните. Имало е периоди и места където време на мир се е сменяло с време на гонения. Също така Писанието не учи, че Божията воля е християните да бъдат непрестанно гонени. Ако беше така апостол Павел нямаше да напише следното:

1Tим.  2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци, 
1Tим. 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност
1Tим. 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, 


Този пасаж показва най-малко три неща:

1. Добро и благоприятно е пред Бога не християните да бъдат непрестанно гонени, но да имат време на тих и спокоен живот.
2. Целта на тихия и спокоен живот е да се задълбочат християните в благочестието и да достигнат до "пълно благочестие" и сериозност. Тази пълнота на благочестието не може да се постигне в условия на непрестанен терор. Именно това се случваше в Юдея:

Деян. 9:31  И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.

Именно в дните на мира църквата се изгражда (назидава) и умножава. Времето на гонение е време на разруха, не на градеж.

Какво се случваше в Израел когато пророците биваха гонени и избивани? Това време на градеж ли беше или време на разруха? И винаги ли в Израел пророците бяха гонени и преследвани? Нямаше ли време когато пророците имаха мир и тогава нацията се назидаваше и изграждаше? Моисей гонеха ли го? Градеж ли имаше по неговото време или разруха? Давид гонеше ли пророците? С какво се характеризира неговото време? Или управителя Зоровавел - той гонеше ли пророците или градеше заедно с тях?

Вместо да се водим от плитки и папагалски заучени шаблони, трябва да видим какво наистина Писанието учи по тези въпроси.

3. За да има време на мир и съграждане за това са необходими молитвите на светиите. Молитвата е оръжие с което праведните воюват. А Божиите хора воюват за постигане на Божиите цели и за нещата които са угодни пред Бога.

Quote
Победата Бог я спечели на кръста, над смъртта, греха, сатана.

И сега тази победа трябва да се изяви в и чрез Неговото тяло.

Quote
Двама или трима за Бог са достатъчни, Бог не гледа бройката и те могат да направят много, стига да са верни Нему.

Достатъчни за какво точно? Да мислят само за себе си и спасяването на своите си кожи? Защо му е тогава на Бога - Божий народ? Защо не остави само Авраам да има по един потомък и така да има по едно семейство във всяко поколение с което Бог да си върши работата на земята, а вместо това преумножи потомството на Авраам като морския пясък и Небесните звезди? За какво му е на Бог тогава това множество пред престола, което никой не може да изброи - от всеки народ, племе и език?

Явно Бог не мисли по начина по който ти мислиш. Индивидуализма на американското евангелие му е чужд на Бог. Бог е Бог на народите, Бог който вижда нещата корпоративно (като тяло) а не индивидуално. Бог нарича целия народ на Юда - блудница. Това не означава, че всички са отстъпили, но Бог гледа тялото, гледа цялото нещо. Ако тебе цялото ти тяло е покрито с рани, каква полза, че 5 квадратни сантиметра от тялото нямат рани. Това ще те утеши ли? Ще може ли да функционира такова тяло? Или каква полза един човек като е сакат с двата крака и двете ръце, но може да си мърда единия пръст? Това ще го направи ли годен за нещо? Бог е призовал тялото да извърши Неговото дело на земята и тялото да изяви Неговата слава.

А ако има двама или трима, които не са толкова засегнати тяхна отговорност е не да се вглъбяват в себе си, а да се молят и да работят за изцеление на цялото тяло.

Езек. 9:4  И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. 

Ето го Божият печат на челата на светиите. Той се слага не на тези, които са самодоволни, че те били добре (подобно на фарисея, който се молеше в храма), а на онези, които плачат и ридаят за общата разруха. На онези, които мислят за цялото, които милеят за цялото тяло.

Пс. 119:136  Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон. 

Давид не се задоволяваше със своето си праведно стоене пред Бога, но ридаеше, че не се спазва Божия закон, че хората около него отстъпват от Бога.

Ти на кого искаш да подражаваш, на фарисея в храма или на Давид?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Liya

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 65
Quote
Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение,
Quote

Така е, освен това на днешният градски християнин му е изключително трудно да се справи със собствената си плът и голяма част от усилията и воюването му отиват в тази посока. А и средата в която живее никак не му помага в тези усилия.
И на мен ми изглежда че Христовата църква е неподготвена и не мога да си представя как ще издържи един огромен натиск ако днес се препъва в далеч по-дребни изпитания и трудности.


Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Така и не обясни как виждаш славната църква.
Даваш примери от Стария завет, нека видим Новия.
Вземаш един стих за спокоен живот, ами да видим тези:

2 Тимотей 3:12
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

Матей 5:10
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Марк 10:30
и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

Нима църквата първите векове не беше славна, понеже ги избиваха и въпреки това се множеше.
Павел и Варнава, Сила, Филип, Стефан, така работи Бог. По двама, че дори и по един.
И днес работи така, със своите верни.

1 Коринтяни 1
26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.    
27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;    
28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,    
29 за да не се похвали ни една твар пред Бога.    
30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;    
31 тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".


Притчи 26:12
Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

Добре е да разсъждаваш върху това, предвид високомерното ти държане, понеже Божията мъдрост е кротка.


1 Петрово 4:13
но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.

2 Коринтяни 1:5
Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа.

Филипяни 3:10
за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му

2 Тимотей 1:8
И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога

2 Тимотей 2:3
Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов

Бог каза, че нашите тела са храм на Бога, каква привилегия и отговорност!
Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство, Бог е милостив и огън пояждащ.
Бог до завист ревнува Духа, който ни е дал, не можем да си играем на християни.
Бог в началото на вярата ми даде урок, когато видях за пръв път християнин да лъже, не можех да повярвам, но Бог ми говори, че мнозина се наричат християни, но важното е дали Аз ги считам за такива.
Бог идва скоро и всеки, който не го е разбрал, не познава Бог.
Всички верни се приготвят, за да видят своя Възлюбен и да свършат каквото могат, използвайки благовремието, докато още е ден.
     

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Quote
Бог каза, че нашите тела са храм на Бога, каква привилегия и отговорност!
Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство, Бог е милостив и огън пояждащ.
Бог до завист ревнува Духа, който ни е дал, не можем да си играем на християни.
Бог в началото на вярата ми даде урок, когато видях за пръв път християнин да лъже, не можех да повярвам, но Бог ми говори, че мнозина се наричат християни, но важното е дали Аз ги считам за такива.
Бог идва скоро и всеки, който не го е разбрал, не познава Бог.
Всички верни се приготвят, за да видят своя Възлюбен и да свършат каквото могат, използвайки благовремието, докато още е ден.

От тези твои думи разбирам, че ти твърдо искаш да се занимаваш със себичната си религия за лично спасение и отказваш да видиш и следваш Божието призвание за ТЯЛОТО. Не че това ме учудва предвид цялостното ти поведение във форума. Ако някой ден разбереш, разбереш, ако не разбереш няма да разбереш.

Quote
Така и не обясни как виждаш славната църква.

Има една книга на Уочмън Ни, казва се "Славната църква", можеш да я прочетеш. Що се отнася до това, което аз разбирам, аз вече го написах, а именно казано най-накраткоТЯЛО, което изпълнява Божието призвание да изяви Неговата многообразна мъдрост пред небесните началства и власти и което ще постави враговете Му под нозете Му.

Quote
Вземаш един стих за спокоен живот

Това не е един стих за спокоен живот, а декларация за това Бог в какво благоволи и какъв е смисъла на тихия и спокоен живот. Това не означава че няма и не може да има гонения, напротив, пасажите, които си цитирала говорят за гонения и за страдания, въпреки че повечето страдания на християнина не са от гонения от властите.

Quote
Даваш примери от Стария завет, нека видим Новия.

Първо дадох цитат от Деяния, за това как църквата се разрастваше и назидаваше когато имаше мир. Или Деяния на апостолите беше в Стария завет? Може да бъркам?

Нека да видим още от Новия:

Деян.  19:9  А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците та разискваше всеки ден в училището на Тирана.
Деян. 19:10  И това се продължава две години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци, чуха Господнето учение.

В продължение на две години апостол Павел мирно и спокойно поучаваше Божието слово в училището в Тирана, така, че в следствие от това всички чуха Господното учение. Щеше ли това да бъде възможно ако Павел го бяха подгонили на втория ден, както се случи в други градове?

От това много ясно се вижда каква е ползата от времето на мир. Това е време на съзидание. Време в което учениците не да се борят за живота си, а да се задълбочат в благочестието и в многообразието на Божията мъдрост.

Quote
И на мен ми изглежда че Христовата църква е неподготвена и не мога да си представя как ще издържи един огромен натиск ако днес се препъва в далеч по-дребни изпитания и трудности.

Точно това е за което говорим. И тук не става въпрос просто да се издържи някакъв натиск, а да се принесе очаквания от Бога плод.

Един от тези плодове, които не споменах по-горе това е подбуждането на израилтяните към ревност за Бога. Такова нещо е невъзможно да стане чрез днешната църква, която себе си не може да подбуди към ревност, камо ли закоравените от хилядолетия евреи.

Днешното християнство не е готово за това, нито ние сме готови. Спомням си един кадър от филм при който показваха нещо като съвременна версия на потопа на Ной. И хората просто стояха напълно неподготвени и безпомощни пред огромните вълни да ги погълнат. Точно това е състоянието на християните. Пълна безпомощност и неадекватност. Бог даде на Ной повече от 100 години за да построи ковчега и да се подготви за потопа, който имаше да стане. Би било безумно да си помислим, че Бог щеше да позволи потопа да стане след 50 години и колкото готов Ной толкова.

Бог работи ръка за ръка със Своите хора за да се изпълни онова, което Той очаква да се изпълни. Изключително опасно е виждането за скорошния край, което води до безплодност и късогледство. Края идва "скоро" от 2000 години насам. Само дето никъде в Писанието не се казва, че Исус идва СКОРО, вместо това е записано (в оригиналния текст), че Исус идва БЪРЗО. Т.е след като се изпълни всичко онова, за което Той ЧАКА да се изпълни, Той ще дойде съвсем бързо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Много интересно ми е да те чета, имаме доста общи познати, от които знам доста неща за теб :)
Човек, съсредоточен в бизнеса си не очаквам да ме разбере.
Колко човека доведе до Бог през миналата година, на колко говори за Бог?
Само това е достатъчно показателно за един ученик на Исус.
Аз не знам точната бройка, мнозина са, Бог обаче знае и последните седмици молейки се за хора на улиците, в магазини, имаше изцелени, които после виждайки ме тичат да ме прегръщат и целуват, ти, казва се моли и сега съм добре. Човече, Бог го направи, обяснявам. Ето това е, да видиш сълзите в очите на изцелени или покайващи се, това е славно и пречудно, велико Божие дело и нищо друго не може да се сравни с тази радост. А ти си пиши каквото искаш, в Съдния ден на всеки от нас работата ще стане явна.

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Ученик,това което пишеш няма общо с темата. Ако имаш лично отношение към човека пиши му на лично.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Точно наскоро прочетох много добро определение, че когато човек остане без аргументи обръща нещата на лична основа. Това се случва често във форума и е белег за незрялост в най-добрия случай.

Имаме достатъчно много и сериозни врагове за да се бием един с друг. Доколкото имаме общи цели и общи врагове трябва да се трудим в една посока, не да си пречим.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 192
Съжалявам, не беше редно наистина да пиша неща, които предполагам само, без да те познавам лично, прости ми, времената наистина са зли, затова трябва колкото можем да се подкрепяме.