Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Нов световен ред => Topic started by: Watchman on December 29, 2018, 21:36:02 PM

Title: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on December 29, 2018, 21:36:02 PM
От известно време размишлявам върху пасажа от 2Солунци, където се говори за явлението на Антихриста или както е наречен в текста човека на греха. Самия пасаж обаче дава много интересно обяснение относно обуздаването на Антихриста и блокирането му да не успее да се яви в своето време.

Ето го и самия текст:

2Th 2:1  А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, 
2Th 2:2  да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа 
2Th 2:3  Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
2Th 2:4  който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или когато се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог. 
2Th 2:5  Не помните ли, че когато бях още при вас аз ви казах това? 
2Th 2:6  И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. 
2Th 2:7  Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; 
2Th 2:8  и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, 


Тук особено влечатление правят следните думи:

И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. 2Сол. 2:6

Тук апостол Павел пише две интересни неща. Първото е, че Антихиста бива обуздаван и възпиран от нещо, което му пречи да се открие в своето време. С други думи той няма да може да се яви когато поиска, а само тогава когато бариерата бъде премахната.

Остава логичния въпрос - каква е тази бариера? Кое е онова, което го възпира, което го отблъсква назад във времето, така че да не може да се открие във времето, което той е планирал?

Апостол Павел пише, "сега вече знаете" - т.е това е нещо, което солунците е трябвало да знаят след като са прочели онова, което апостола е написал току що. С други думи отговора на въпроса кое е онова, което го възпира, трябва да се търси в предходните думи на апостола.

Първото нещо, което става ясно от предходните думи на Павел е че човека на греха няма да може да се яви докато "първо не стане отстъплението".

2Сол. 2:3  Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

Т,е тук имаме последователност на събитията преди пришествието на Христос. Първо трябва да дойде отстъплението, после да се яви човекът на греха и накрая да дойде Христос, който ще победи и убие човека на греха или това, което ние наричаме Антихриста.

С други думи докато Христовата общност (църква) отказва да се поддаде на отстъплението - това ще блокира явяването на Антихриста.

Малко преди да напише това апостол Павел пише следното:

2Th 1:11  Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно в вас всяко добро желание и всяко дело на вярата; 
2Th 1:12  за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос. 


С други думи именно това е което отблъсква Антихриста да се яви в желаното от него време, а именно когато християните ходят достойно за Господното призвание, вършат нещата в които Бог благоволи, и изявяват Божията сила чрез вяра, прославяйки с това името на Бога и Неговия Помазаник, чрез благодатта, която получават от Христос.

От друга страна всяко отстъпване от това призвание, дава все повече и повече достъп на Антихриста да вземе власт върху народите по света и да приближи деня на своето явление.

Не случайно една от основните задачи на демоничните началства и власти и техните земни слуги е да въвличат християните във все по-голямо отстъпление.

От всичко казано до тук, следват два много важни въпроса. Първия е: какво е естеството на това отстъпление за което се говори? И втория въпрос е: има ли смисъл да се борим против това отстъпление с цел да отблъснем Антихриста назад във времето?

На тия два въпроса ще спра вниманието си в следващите постинги по темата.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Emma on January 03, 2019, 12:24:36 PM

От всичко казано до тук, следват два много важни въпроса. Първия е: какво е естеството на това отстъпление за което се говори? И втория въпрос е: има ли смисъл да се борим против това отстъпление с цел да отблъснем Антихриста назад във времето?


Би ли, било възможно, отговорът на първия въпрос да се крие в нарушаването на заповедите, които ни остави Господ в Новият Завет?


Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 04, 2019, 22:47:24 PM
Да се спре антихриста да се изяви?!...
 
Матей 24:14
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
Най-лесният начин - просто християните не изпълняват великото поръчение, не благовестват!
И това е лесно постижимо, повечето не го правят, всеки си има своето обяснение за бездействието.
Но сериозно, имаме много стихове, в които Бог ни говори, че има определени времена:

Лука 21:14
Докле се изпълнят времената на езичниците

Даниил 11:27
краят ще бъде, в определеното време

Даниил 8:19
видението се отнася до определеното последно време

Даниил12:4
 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава

Деяния 17:26
 направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им

Деяния 1:7
 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.

Еклесиаст 3:1
Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небетоИма едни интересни стихове във второто послание на Петър:


7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.    
9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.    
10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.    
11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,    
12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!

Седми стих се говори за деня на страшния съд като за нещо определено, после 10 и 12 стих за Господния и Божия ден съответно. Звучи ми като нещо точно определено.
И 12 стих ни казва като очаквате и ожидате, което на гръцки е бързам, грижа се, ускорявам, жадувам, търся.

Противно на твоя призив, адаш, да го забавим.
Ще ми се да те питам а с каква цел? Това е по-важното. Ако е за спасението на души, може да се използва като пледираме пред Бога. Но за колко време и изобщо възможно ли е това - месеци, години, векове? Не смятам, че е възможно.

Откровение 12:12
Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

Значи и нашият противник знае времето, което му остава.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 05, 2019, 02:20:07 AM
Quote
Да се спре антихриста да се изяви?!...

Трябва да се чете внимателно. Аз никъде не съм писал да се спре, а съм писал да се отблъсне назад във времето.

Пределно ясно е че тези неща, които са писани да се случат ще се случат. Интересното е че времето ако и да е определено от Бога в неговия предвечен промисъл, за нас то не е определено точно, защото ние не знаем точното време и за нас е важно да действаме според разпознаването на времената и призванието ни за тия времена.

Също така аз предимно задавам въпроси. А именно - има ли смисъл да се борим за повече време, за отблъскване на силите на Антихриста назад? Това е въпрос не е призив. Ако можем да отговорим ясно на основание на Писанията на този въпрос, то едва тогава отговора на този въпрос може да се превърне в призив.

Има някои неща, които трябва да ни направят впечатление, ако сме внимателни.

Първото нещо е че още от първи век в света се явяват антихристи, които са предвестници на Антихриста, според както е писано:

1Йоан 2:18  Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.
1Йоан 2:19  От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.


Според думите на апостола - последните времена са започнали още от първи век и ранните християни са очаквали явлението на Антихриста и завръщането на Христос да стане докато те са живи. Това се вижда и от думите на апостол Павел:

1Сол. 4:17  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Павел е очаквал да бъде жив при пришествието на Господа. Но това очевидно не се е случило. Ако вярваме на официалния календар - вече 2000 години това не се случва, въпреки че за изминалото време е имало твърде много антихристи, тежки времена наподобяващи времето на Голямата скръб, много тежки и повсеместни гонения и множество исторически личности които са били доста добри кандидати за ролята на Антихриста.

Очевидно, че явлението на Антихриста вече е било отблъсквано назад във времето многократно, противно на очакването на мнозина, та дори и на очакването на самите апостоли - за бърза развръзка на нещата.

Явно Бог не желае бърза развръзка, или може би Бог очаква нещо друго да се случи първо, преди да се стигне до окончателните събития водещи до явлението на Антихриста и Пришествието на Христос.

Нека да се замислим, какво ще се случи с християните ако да речем Антихриста във вида, който си го представят християните днес се яви утре?

Ще получи ли Бог славата, която Му се дължи от Неговите хора? Или ще настане една пълна касапница и огромно поражение на християните по целия свят? Ще стане едно огромно мазало, поради простата причина, че ние не сме готови във никое отношение. Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение, а какво ще стане ако се приложи и този немислим натиск от страна на Антихриста върху християните? Въобще въображението ми не може да обхване дълбочината на падението и тъмнината на нощта, която ще погълне всички.

Това ли е което Христос очаква от Тялото Си при Своето пришествие? Според Писанието Христос очаква нещо съвсем друго, както е писано:

Еф 5:25  ... както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Еф. 5:26  за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,
Еф. 5:27  за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.


Църква славна, без петно или бръчка. Такава църква ще устои на Антихриста. Но това ли е реалността на църквата на която сме свидетели в момента? Според това, което виждам, че се случва е точно обратното. Църквата се намира в окаяно състояние и няма нито необходимата зрялост, нито нужния капацитет да изпълни призванието си.

А какво по-точно е това призвание, освен това да бъде славна, без петно и без бръчка?

Едно от ключовите неща на това призвание е записано в посланието към Ефесяните, където четем:

Еф. 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

Църквата трябва да достигне онази слава и мъдрост в ходенето си с Бога, че не просто пред човеците, а пред небесните началства и власти, тя трябва да изяви многообразието на Божията мъдрост. И не просто един или два аспекта на Божията мъдрост, а цялото многообразие! Ето това е велико и славно призвание за което малцина християни знаят и още по-малко се вълнуват от и стремят към него.

И ще приеме ли Христос да позволи на Антихриста да се появи във време на такъв упадък какъвто е днешния и да се лиши от славата, която Бог е определил да се изяви в Неговите хора?

Ето още един пасаж, който говори за нещо, което Христос очаква, преди да се изпълни времето на Неговото явление:

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Тук се казва, че Христос след като сяда отдясно на Божия престол след възнесението Си, Той седи там и ЧАКА нещо конкретно да се случи. И това, което трябва да се случи е враговете му да бъдат положени за Негово подножие. Сиреч да бъдат стъпкани под нозете Му.

Нозете обаче са част от тялото, следователно полагането на враговете под нозете на Христос означава, че те трябва да бъдат поставени под нозете на Тялото, на Неговата славна църква. Затова и апостол Павел пише следното:

Римл. 16:20  А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

С други думи смазването на сатана под нозете на светиите е очакваното от Христос полагане на враговете Му под нозете Му.


Поне това е което аз разбирам от тези пасажи.

Тези неща обаче очевидно остават незабелязани от повечето християни, на които цялото им внимание е фокусирано към личното им спасение и избавянето на собствената им кожа. Ето защо те виждат всичко през призмата само и единствено на личното си спасение и остават слепи за голямата картина, в която Бог желае да се прослави във Своите светии и да изяви цялата си многообразна мъдрост в ТЯЛОТО преди да дойде Пришествието, а не просто да гледа гърчещи се християни тук и там борещи се да избегнат от белега на звяра за да спасят своята си кожа.

Ето защо ние имаме нужда от тази перспектива за да можем да разберем какво означава Антихриста да бъде отблъснат назад във времето, за да може светиите да имат време да се съвземат, възстановят и израснат, за да може да изпълнят Божиите цели и призвание.

И тогава и едва тогава Бог ще позволи появяването на Антихриста и следващото след това Пришествие на Христос.


Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 05, 2019, 17:11:01 PM
Подобен утопичен възглед имат реконструкционистите, как църквата ще доминира в политиката, бизнеса, образованието и пр. Те стигат до там, че проповядват теономия и че никакъв антихрист няма да има и Голяма скръб, а сега живеем в Голямата скръб, нещо което чух тези дни отново от отцепилия се от Бакалов Курдоманов, направил своя църква и бръщолевеше как сега била Голямата скръб.
Но Бог винаги е твърдял, че Неговите хора са малко стадо и че двама или трима са достатъчни Той да е сред тях. Ти какво искаш, мега църкви? Как си представяш могъществото на църквата?
Личното очистване на всеки християнин е победа над сатана, с Божията благодат и лично усърдие, като уморяваме тялото си и го поробваме, Христос в нас, надеждата на славата, плода на Духа.
Така виждам аз църквата, тя винаги е била това, всички верни, светещи там, където са поставени.
Не знам как си четат библиите някои, но в моята е записано, че ще настанат усилни времена:

2 Тимотей 3
1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.    
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,    
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,    
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,    
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

Не се молим, не постим достатъчно, хайде де! Не може да се извиват ръцете на Бог и това се видя от
последните месеци, мобилизацията на мнозина евангелски църкви срещу закона за вероизповеданията,
то бяха протести, постове, молитви. Аз обаче знаех предварително резултата, защото Бог ми говори.
Та си го приеха закона, само дето отпадна изискването за брой членове. Лошото е, че имаше и член за забрана на благовестието. Но Божието слово не се връзва. А щастливите пастори дори бяха писали, че са победили?!...
Само за да продължат да взимат десятъци, сега ще взимат и към 2 млн. лева от държавата. И на кого служат и какво единство можем да имаме с такива?
Личното ни стоене с Бог, ето какво има значение, а глобалната картина е работа на Бог. Ние отчасти знаем и отчасти пророкуваме и трябва да стоим в границите, които Бог ни е поставил.
Едно семейство нима не е събрание?

Лука 18:8
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Всеки за себе си е отговорен да бди!Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 05, 2019, 20:00:43 PM
Подобен утопичен възглед имат реконструкционистите, как църквата ще доминира в политиката, бизнеса, образованието и пр. Те стигат до там, че проповядват теономия и че никакъв антихрист няма да има и Голяма скръб, а сега живеем в Голямата скръб, нещо което чух тези дни отново от отцепилия се от Бакалов Курдоманов, направил своя църква и бръщолевеше как сега била Голямата скръб.
Но Бог винаги е твърдял, че Неговите хора са малко стадо и че двама или трима са достатъчни Той да е сред тях. Ти какво искаш, мега църкви? Как си представяш могъществото на църквата?

Тия думи неизбежно ми напомниха стария виц в който се казва "чукча не читател, чукча писател."

Важното е да се пише каквото дойде на ума, без значение какво всъщност е написано и без значение какви аргументи са дадени и какво означават те? Нали така?

За реконструкционизма сме писали много пъти в този форум и сме изобличавали неговото демонично естество. Нищо от това, което съм написал по-горе няма нищо общо с реконструкционизма. Никъде не съм писал призиви християните да превземат политическата власт, нито съм писал за покоряване на "седемте планини" на влияние.

Написъл съм това, което казва Писанието, а именно, че Христос очаква църква славна без петно и бръчка. ЦЪРКВА не индивиди!

Никъде не съм писал и за това, че няма да има никакъв Антихрист. Напротив, написах че е пророкувано да се яви и че това е неизбежно, но има плод, който трябва да се принесе ОТ ТЯЛОТО, преди това да стане.

Още по-малко пък съм писал неща от които и през ум да мине на някой за "мега църкви" или за "могъщество" на църквата.

По-важния извод в случая е че ти въобще не разбра аз за какво говоря, поради простата причина че аз говоря за реалности за които не се говори по църквите, хората не са запознати с тях, ако и да са ясно заявени в Писанията и когато чуе някой нещо, което му е неясно се мъчи да го оприличи на нещата, които вече е чувал и знае. Аз не те съдя за това, докъдето си стигнала до там. Но подобава когато се дават аргументи от Писанието, тия аргументи да бъдат изучени, осъзнати и осмислени, преди да се говори каквото и да било. Това на чист български език се нарича - искреност, а според Библейската терминология се нарича благородство.

Quote
Личното очистване на всеки християнин е победа над сатана, с Божията благодат и лично усърдие

Quote
Личното ни стоене с Бог, ето какво има значение

Quote
Всеки за себе си е отговорен да бди!

Точно за този себичен индивидуализъм писах по горе. Всеки да гледал себе си, да си спасява своята си кожа, пък ТЯЛОТО, то тяло няма, нито има призвание за тялото, нито има дело и слава което ТОВА ТЯЛО трябва да принесе пред Бога.

Исус Христос бил личен спасител, нареден достойно до личния лекар, личния застрахователен агент и личния банкер. Американското евангелие на индивидуализма в цялата му прелест. Само дето никъде в Писанието не се казва, че Христос бил личен спасител на когото и да било, но вместо това се казва, че  Той е СПАСИТЕЛ НА ТЯЛОТО (Еф. 5:23).

Без тялото живота на всеки християнин ще е тотален провал. Ние сме създадени да бъдем части на едно тяло, като Бог очаква Своето дело и Своята слава от ТОВА ТЯЛО, а не от индивидуални християни супергерои.

Quote
Не може да се извиват ръцете на Бог и това се видя от
последните месеци, мобилизацията на мнозина евангелски църкви срещу закона за вероизповеданията,
то бяха протести, постове, молитви. Аз обаче знаех предварително резултата, защото Бог ми говори.
Та си го приеха закона, само дето отпадна изискването за брой членове. Лошото е, че имаше и член за забрана на благовестието. Но Божието слово не се връзва. А щастливите пастори дори бяха писали, че са победили?!...
Само за да продължат да взимат десятъци, сега ще взимат и към 2 млн. лева от държавата. И на кого служат и какво единство можем да имаме с такива?

Тази дандания беше около получаването на пари от чужбина и касае само регистрираната религия, която така или иначе е отстъпническа. Аз не говоря за единство с тези, които са продали душите си на мамона и на западното (или източното) лъжехристиянство. Единството на тялото не е единство със всеки, който си е пришил етикета християнин. Поне на местно ниво трябва да има местни Христови общности, които ходят в единство на вярата на на Духа. Без това няма как да настъпи преобразяването на спасяващите се от греха в Божии слуги.

Quote
Едно семейство нима не е събрание?

Семейството е събрание, и едно семейство може да постигне много, но не може да постигне призванието към което Бог е призовал Своето ТЯЛО на земята. Затова Бог не се задоволи със семейството на Авраам или Яков за да изпълни Своите цели, но създаде цял народ с когото и сключи завет, за да изпълни целите Си чрез този народ, а не чрез някакви велики индивиди. Ако тези неща не разбираме, то не сме достигнали още до основните неща на вярата. Млякото е за децата, но Бог иска синове и дъщери, които да привежда в слава, които се хранят с твърда храна и са изоставили детинското.

Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 06, 2019, 22:44:27 PM
Чета, чета те и ти се чудя, обидите не прилягат на Божиите люде, нито пък вицовете. Цитирам те:

"Ще получи ли Бог славата, която Му се дължи от Неговите хора? Или ще настане една пълна касапница и огромно поражение на християните по целия свят? Ще стане едно огромно мазало, поради простата причина, че ние не сме готови във никое отношение. Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение, а какво ще стане ако се приложи и този немислим натиск от страна на Антихриста върху християните? Въобще въображението ми не може да обхване дълбочината на падението и тъмнината на нощта, която ще погълне всички.

Това ли е което Христос очаква от Тялото Си при Своето пришествие? Според Писанието Христос очаква нещо съвсем друго, както е писано:

Еф 5:25  ... както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Еф. 5:26  за да я освети, като я е очистил с водно омиване чрез словото,
Еф. 5:27  за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Църква славна, без петно или бръчка. Такава църква ще устои на Антихриста."Христос в нас, това е надеждата за славата. И как ще устои на антихриста църквата?

Откровение 13:7
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Колко от наричащите себе си християни днес са готови да умрат за Господа или да изтърпят това, което е преминал Харалан Попов?

https://www.youtube.com/watch?v=3imFTB-juo0&feature=youtu.be

В селото, в което сте, предполагам, че нямате с кого да общувате, но не си мисли, че и в големите градове е по-различно. Аз лично нямам и желание да общувам, от години не посещавам църкви, достатъчно ми е да видя късите поли, грима, боядисаните коси, панталоните на пасторски жени или жените на други т.нар. християни. Външният вид говори дори без да си общувал с човека.
Събираме се християни да се молим и да благовестваме, което обаче не се случва толкова често за съжаление. И такива християни са единици, готови да се жертват.
Та не виждам библейски твоите твърдения да са обосновани, за каква славна църква и победа над антихриста говориш?
Истинските християни винаги са били преследвани, убивани, мъчени и пр. през тези две хилядолетия и Бог казва, че през Голямата скръб ще има такива.
Победата Бог я спечели на кръста, над смъртта, греха, сатана.
Двама или трима за Бог са достатъчни, Бог не гледа бройката и те могат да направят много, стига да са верни Нему.

Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 07, 2019, 19:32:37 PM
Quote
чета те и ти се чудя, обидите не прилягат на Божиите люде, нито пък вицовете.

Много от вицовете са вид притча, какъвто е и този, който ти цитирах. Търсенето на телета под вола също не приляга на Божиите люде, така и не приляга да търси някой обиди там където такива няма. Исус наричаше фарисеите рожби ехиднини, не за да ги обиди, а за да ги ужили и събуди от съня им.

Quote
Откровение 13:7
И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Този пасаж е точно по темата и неговото място е в по-нататъшното й развитие, защото според написаното идва един исторически момент в който Бог ПОЗВОЛЯВА на звяра да победи светиите. Но ПРЕДИ този момент да настъпи светиите трябва да са победоносни.

Quote
Аз лично нямам и желание да общувам, от години не посещавам църкви, достатъчно ми е да видя късите поли, грима, боядисаните коси, панталоните на пасторски жени или жените на други т.нар. християни. Външният вид говори дори без да си общувал с човека.

Аз не посещавам организираната религия от много години (повече от 20), но това не означава, че не искам да общувам с онези, които са измити в кръвта на Агнето. Да градските църкви са погълнати от светщина, заблуди и грехове, но това не означава че там не се намира верен остатък, измит с кръвта на Христос. И ако Христос е измил някого от греховете му и го е приел за Свой, кой съм аз да го отхвърлям?

Quote
Та не виждам библейски твоите твърдения да са обосновани, за каква славна църква и победа над антихриста говориш?

Не аз говоря за славна църква, а Писанието говори. Аз само напомням това, което Писанието казва.

Quote
Истинските християни винаги са били преследвани, убивани, мъчени и пр. през тези две хилядолетия и Бог казва, че през Голямата скръб ще има такива.

Това е исторически невярно. Не винаги са били гонени и преследвани християните. Имало е периоди и места където време на мир се е сменяло с време на гонения. Също така Писанието не учи, че Божията воля е християните да бъдат непрестанно гонени. Ако беше така апостол Павел нямаше да напише следното:

1Tим.  2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци, 
1Tим. 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност
1Tим. 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, 


Този пасаж показва най-малко три неща:

1. Добро и благоприятно е пред Бога не християните да бъдат непрестанно гонени, но да имат време на тих и спокоен живот.
2. Целта на тихия и спокоен живот е да се задълбочат християните в благочестието и да достигнат до "пълно благочестие" и сериозност. Тази пълнота на благочестието не може да се постигне в условия на непрестанен терор. Именно това се случваше в Юдея:

Деян. 9:31  И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.

Именно в дните на мира църквата се изгражда (назидава) и умножава. Времето на гонение е време на разруха, не на градеж.

Какво се случваше в Израел когато пророците биваха гонени и избивани? Това време на градеж ли беше или време на разруха? И винаги ли в Израел пророците бяха гонени и преследвани? Нямаше ли време когато пророците имаха мир и тогава нацията се назидаваше и изграждаше? Моисей гонеха ли го? Градеж ли имаше по неговото време или разруха? Давид гонеше ли пророците? С какво се характеризира неговото време? Или управителя Зоровавел - той гонеше ли пророците или градеше заедно с тях?

Вместо да се водим от плитки и папагалски заучени шаблони, трябва да видим какво наистина Писанието учи по тези въпроси.

3. За да има време на мир и съграждане за това са необходими молитвите на светиите. Молитвата е оръжие с което праведните воюват. А Божиите хора воюват за постигане на Божиите цели и за нещата които са угодни пред Бога.

Quote
Победата Бог я спечели на кръста, над смъртта, греха, сатана.

И сега тази победа трябва да се изяви в и чрез Неговото тяло.

Quote
Двама или трима за Бог са достатъчни, Бог не гледа бройката и те могат да направят много, стига да са верни Нему.

Достатъчни за какво точно? Да мислят само за себе си и спасяването на своите си кожи? Защо му е тогава на Бога - Божий народ? Защо не остави само Авраам да има по един потомък и така да има по едно семейство във всяко поколение с което Бог да си върши работата на земята, а вместо това преумножи потомството на Авраам като морския пясък и Небесните звезди? За какво му е на Бог тогава това множество пред престола, което никой не може да изброи - от всеки народ, племе и език?

Явно Бог не мисли по начина по който ти мислиш. Индивидуализма на американското евангелие му е чужд на Бог. Бог е Бог на народите, Бог който вижда нещата корпоративно (като тяло) а не индивидуално. Бог нарича целия народ на Юда - блудница. Това не означава, че всички са отстъпили, но Бог гледа тялото, гледа цялото нещо. Ако тебе цялото ти тяло е покрито с рани, каква полза, че 5 квадратни сантиметра от тялото нямат рани. Това ще те утеши ли? Ще може ли да функционира такова тяло? Или каква полза един човек като е сакат с двата крака и двете ръце, но може да си мърда единия пръст? Това ще го направи ли годен за нещо? Бог е призовал тялото да извърши Неговото дело на земята и тялото да изяви Неговата слава.

А ако има двама или трима, които не са толкова засегнати тяхна отговорност е не да се вглъбяват в себе си, а да се молят и да работят за изцеление на цялото тяло.

Езек. 9:4  И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. 

Ето го Божият печат на челата на светиите. Той се слага не на тези, които са самодоволни, че те били добре (подобно на фарисея, който се молеше в храма), а на онези, които плачат и ридаят за общата разруха. На онези, които мислят за цялото, които милеят за цялото тяло.

Пс. 119:136  Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон. 

Давид не се задоволяваше със своето си праведно стоене пред Бога, но ридаеше, че не се спазва Божия закон, че хората около него отстъпват от Бога.

Ти на кого искаш да подражаваш, на фарисея в храма или на Давид?
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Liya on January 07, 2019, 22:53:43 PM
Quote
Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си. Дори това само по себе си тотално поражение,
Quote

Така е, освен това на днешният градски християнин му е изключително трудно да се справи със собствената си плът и голяма част от усилията и воюването му отиват в тази посока. А и средата в която живее никак не му помага в тези усилия.
И на мен ми изглежда че Христовата църква е неподготвена и не мога да си представя как ще издържи един огромен натиск ако днес се препъва в далеч по-дребни изпитания и трудности.

Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 07, 2019, 23:46:39 PM
Така и не обясни как виждаш славната църква.
Даваш примери от Стария завет, нека видим Новия.
Вземаш един стих за спокоен живот, ами да видим тези:

2 Тимотей 3:12
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

Матей 5:10
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

Марк 10:30
и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.

Нима църквата първите векове не беше славна, понеже ги избиваха и въпреки това се множеше.
Павел и Варнава, Сила, Филип, Стефан, така работи Бог. По двама, че дори и по един.
И днес работи така, със своите верни.

1 Коринтяни 1
26 Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.    
27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;    
28 още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,    
29 за да не се похвали ни една твар пред Бога.    
30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;    
31 тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".


Притчи 26:12
Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

Добре е да разсъждаваш върху това, предвид високомерното ти държане, понеже Божията мъдрост е кротка.


1 Петрово 4:13
но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.

2 Коринтяни 1:5
Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа.

Филипяни 3:10
за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му

2 Тимотей 1:8
И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога

2 Тимотей 2:3
Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов

Бог каза, че нашите тела са храм на Бога, каква привилегия и отговорност!
Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство, Бог е милостив и огън пояждащ.
Бог до завист ревнува Духа, който ни е дал, не можем да си играем на християни.
Бог в началото на вярата ми даде урок, когато видях за пръв път християнин да лъже, не можех да повярвам, но Бог ми говори, че мнозина се наричат християни, но важното е дали Аз ги считам за такива.
Бог идва скоро и всеки, който не го е разбрал, не познава Бог.
Всички верни се приготвят, за да видят своя Възлюбен и да свършат каквото могат, използвайки благовремието, докато още е ден.
     
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 08, 2019, 00:27:34 AM
Quote
Бог каза, че нашите тела са храм на Бога, каква привилегия и отговорност!
Нищо нечисто няма да влезе в Божието царство, Бог е милостив и огън пояждащ.
Бог до завист ревнува Духа, който ни е дал, не можем да си играем на християни.
Бог в началото на вярата ми даде урок, когато видях за пръв път християнин да лъже, не можех да повярвам, но Бог ми говори, че мнозина се наричат християни, но важното е дали Аз ги считам за такива.
Бог идва скоро и всеки, който не го е разбрал, не познава Бог.
Всички верни се приготвят, за да видят своя Възлюбен и да свършат каквото могат, използвайки благовремието, докато още е ден.

От тези твои думи разбирам, че ти твърдо искаш да се занимаваш със себичната си религия за лично спасение и отказваш да видиш и следваш Божието призвание за ТЯЛОТО. Не че това ме учудва предвид цялостното ти поведение във форума. Ако някой ден разбереш, разбереш, ако не разбереш няма да разбереш.

Quote
Така и не обясни как виждаш славната църква.

Има една книга на Уочмън Ни, казва се "Славната църква", можеш да я прочетеш. Що се отнася до това, което аз разбирам, аз вече го написах, а именно казано най-накраткоТЯЛО, което изпълнява Божието призвание да изяви Неговата многообразна мъдрост пред небесните началства и власти и което ще постави враговете Му под нозете Му.

Quote
Вземаш един стих за спокоен живот

Това не е един стих за спокоен живот, а декларация за това Бог в какво благоволи и какъв е смисъла на тихия и спокоен живот. Това не означава че няма и не може да има гонения, напротив, пасажите, които си цитирала говорят за гонения и за страдания, въпреки че повечето страдания на християнина не са от гонения от властите.

Quote
Даваш примери от Стария завет, нека видим Новия.

Първо дадох цитат от Деяния, за това как църквата се разрастваше и назидаваше когато имаше мир. Или Деяния на апостолите беше в Стария завет? Може да бъркам?

Нека да видим още от Новия:

Деян.  19:9  А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословеха учението пред народа, той се оттегли от тях и отдели учениците та разискваше всеки ден в училището на Тирана.
Деян. 19:10  И това се продължава две години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци, чуха Господнето учение.

В продължение на две години апостол Павел мирно и спокойно поучаваше Божието слово в училището в Тирана, така, че в следствие от това всички чуха Господното учение. Щеше ли това да бъде възможно ако Павел го бяха подгонили на втория ден, както се случи в други градове?

От това много ясно се вижда каква е ползата от времето на мир. Това е време на съзидание. Време в което учениците не да се борят за живота си, а да се задълбочат в благочестието и в многообразието на Божията мъдрост.

Quote
И на мен ми изглежда че Христовата църква е неподготвена и не мога да си представя как ще издържи един огромен натиск ако днес се препъва в далеч по-дребни изпитания и трудности.

Точно това е за което говорим. И тук не става въпрос просто да се издържи някакъв натиск, а да се принесе очаквания от Бога плод.

Един от тези плодове, които не споменах по-горе това е подбуждането на израилтяните към ревност за Бога. Такова нещо е невъзможно да стане чрез днешната църква, която себе си не може да подбуди към ревност, камо ли закоравените от хилядолетия евреи.

Днешното християнство не е готово за това, нито ние сме готови. Спомням си един кадър от филм при който показваха нещо като съвременна версия на потопа на Ной. И хората просто стояха напълно неподготвени и безпомощни пред огромните вълни да ги погълнат. Точно това е състоянието на християните. Пълна безпомощност и неадекватност. Бог даде на Ной повече от 100 години за да построи ковчега и да се подготви за потопа, който имаше да стане. Би било безумно да си помислим, че Бог щеше да позволи потопа да стане след 50 години и колкото готов Ной толкова.

Бог работи ръка за ръка със Своите хора за да се изпълни онова, което Той очаква да се изпълни. Изключително опасно е виждането за скорошния край, което води до безплодност и късогледство. Края идва "скоро" от 2000 години насам. Само дето никъде в Писанието не се казва, че Исус идва СКОРО, вместо това е записано (в оригиналния текст), че Исус идва БЪРЗО. Т.е след като се изпълни всичко онова, за което Той ЧАКА да се изпълни, Той ще дойде съвсем бързо.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 10, 2019, 19:34:22 PM
Много интересно ми е да те чета, имаме доста общи познати, от които знам доста неща за теб :)
Човек, съсредоточен в бизнеса си не очаквам да ме разбере.
Колко човека доведе до Бог през миналата година, на колко говори за Бог?
Само това е достатъчно показателно за един ученик на Исус.
Аз не знам точната бройка, мнозина са, Бог обаче знае и последните седмици молейки се за хора на улиците, в магазини, имаше изцелени, които после виждайки ме тичат да ме прегръщат и целуват, ти, казва се моли и сега съм добре. Човече, Бог го направи, обяснявам. Ето това е, да видиш сълзите в очите на изцелени или покайващи се, това е славно и пречудно, велико Божие дело и нищо друго не може да се сравни с тази радост. А ти си пиши каквото искаш, в Съдния ден на всеки от нас работата ще стане явна.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: simeon on January 10, 2019, 22:00:59 PM
Ученик,това което пишеш няма общо с темата. Ако имаш лично отношение към човека пиши му на лично.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 11, 2019, 00:00:49 AM
Точно наскоро прочетох много добро определение, че когато човек остане без аргументи обръща нещата на лична основа. Това се случва често във форума и е белег за незрялост в най-добрия случай.

Имаме достатъчно много и сериозни врагове за да се бием един с друг. Доколкото имаме общи цели и общи врагове трябва да се трудим в една посока, не да си пречим.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 12, 2019, 22:33:15 PM
Съжалявам, не беше редно наистина да пиша неща, които предполагам само, без да те познавам лично, прости ми, времената наистина са зли, затова трябва колкото можем да се подкрепяме.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Nikolay on January 14, 2019, 17:55:17 PM
Хъммм, Watchman нещо май те е налегнало отчаяние ?

Ще получи ли Бог славата, която Му се дължи от Неговите хора? Или ще настане една пълна касапница и огромно поражение на християните по целия свят? Ще стане едно огромно мазало, поради простата причина, че ние не сме готови във никое отношение. Ние сме разединени, разпръснати и принудени всеки да се справя сам за себе си.
Не си ли чел?

3 Царе 19 глава
14 И той каза: Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на Силите; защото израилтяните оставиха завета Ти, събориха олтарите Ти, и избиха с меч пророците Ти; само аз останах но и моя живот искат да отнемат.
18 Оставил съм Си, обаче, в Израиля седем хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чиито уста не са го целунали.


Не се отчайвай, Бог е поставил всеки на неговото му място, бъди твърд.

Нозете обаче са част от тялото, следователно полагането на враговете под нозете на Христос означава, че те трябва да бъдат поставени под нозете на Тялото, на Неговата славна църква. Затова и апостол Павел пише следното:

Римл. 16:20  А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

Стиха който цитираш е отговор на това което казваш.
С човешки напъни ли очакваш да се случи нещо ? Върши това което Бог ти е заръчал, другото остави на Него.

Ето защо ние имаме нужда от тази перспектива за да можем да разберем какво означава Антихриста да бъде отблъснат назад във времето, за да може светиите да имат време да се съвземат, възстановят и израснат, за да може да изпълнят Божиите цели и призвание.

Първо, не мисля, че това е нужно, но пък знае ли човек, може да си прав.
Като цяло, ако на Църквата и е нужно време за да се въздигне от нещо, то Бог винаги може да и даде.
Относно въпроса за отблъскването зачети в e-sword значението на думите "falling away"

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

-----
Между другото, молете се за мен и моя дом, че тази година ще е трудна, дано да е и ползотворна. Бог ми даде сън за надигащи се дълбоки води които пускам и спирам, ту от ляво, ту от дясно.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 15, 2019, 01:59:34 AM
Съжалявам, не беше редно наистина да пиша неща, които предполагам само, без да те познавам лично, прости ми, времената наистина са зли, затова трябва колкото можем да се подкрепяме.

Аз наистина не приемам нещата лично, защото тук не става въпрос за мен или теб, а за Божието дело, Божията слава и Божието царство. Врагът ни залива от всички страни като потоп, а ние сме разединени и твърде слаби да се противопоставим.

Quote
Watchman нещо май те е налегнало отчаяние ?

Нещата с вярващите наистина изглеждат отчайващо и аз не говоря за най-тежките случаи, а за най-добрите измежду нас. Въпреки това аз съм далече от отчаяние, защото отчаянието не ражда нищо. Ние обаче сме длъжни да идентифицираме проблема и да го наречем с истинското му име и да търсим решение от Бога.

Quote
С човешки напъни ли очакваш да се случи нещо? Върши това което Бог ти е заръчал, другото остави на Него.

Трудът в Господа не е напразен, но без действията на единно тяло нищо съществено не може да се случи.

Quote
Първо, не мисля, че това е нужно, но пък знае ли човек, може да си прав.
Като цяло, ако на Църквата и е нужно време за да се въздигне от нещо, то Бог винаги може да и даде.
Относно въпроса за отблъскването зачети в e-sword значението на думите "falling away"

Аз се опитвам да си изясня какво точно се случва. Голямото отстъпление започва още в първите векове и се вижда особено изразено от времето на Константин насам, когато християнството става имперска и държавна религия. От тогава насам Антихриста е можел да се разкрие и Константин е доста представителна фигура на това какво представлява духът на Антихриста. Но има още нещо, което го възпира и това определено не е липсата на отстъпление. Най-вероятно е липсата на готовност от страна на тялото Христово да влезе и да устои като победител в епохата на Антихриста.

Пророчеството за долината на мъртвите кости от Езекиил 37 трябва да се изпълни първо и християните от мъртвешките кости, които са в момента трябва да се превърнат в жива Божия армия. Едва тогава това пророчество ще може да се изпълни и за физическия Израел, след като се е изпълнило за духовния.

Quote
Между другото, молете се за мен и моя дом, че тази година ще е трудна, дано да е и ползотворна. Бог ми даде сън за надигащи се дълбоки води които пускам и спирам, ту от ляво, ту от дясно.

Ти наистина лъкатушиш ту наляво, ту надясно и не можеш да се самоопределиш в твърд курс напред. Дано Бог да ви даде тази година да утвърдите стъпките си в правилната посока.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 18, 2019, 01:10:00 AM
Ето един стих, който категорично показва, че Бог е определил точен ден, в  който ще съди:

Деяния 17:31
защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределения от Него Мъж, като даде уверение на всички с възкресяването Му от мъртвите.

Исая 46:10
Който от началото изявявам края и от древните времена нестаналите още неща

Да се твърди, че можем да променяме съдния ден е спекулация, Бог е определил времената и края. Много добре знае кой в какво състояние  ще бъде от наричащите се християни преди Неговото идване,
дори пита дали ще има вярващи.
Не те разбрах как виждаш ти славната църква?
И защо смяташ, че можем да отменяме времето на антихриста, просто ей така, плаващо във времето :)
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 18, 2019, 12:44:07 PM
Аз нямам съмнение, че Бог е определил ден за съд, но никъде не се казва, че този ден е фиксирана дата в грегорианския календар, или в еврейския календар ако щете. Аз нямам никакво библейско основание да си мисля, че Бог си е сложил календар на стената в тронната зала и си е белязал на него с червен молив разни дати. Една за съд, една за пришествието, една за сватбата на агнето. Всички тия неща са фиксирани на базата не на определена дата, а на определени условия.

Например Писанието казва, че Исус в момента е седнал отдясно да Божия престол и ЧАКА докато враговете Му бъдат положени за Негово подножие. В този смисъл деня на Христовото пришествие е фиксиран, не от дата, а от УСЛОВИЕ. Когато това условие се изпълни Христос става и идва бързо. Колко време ще отнеме това условие да се изпълни никой не знае. Разбира се  Бог Отец знае чрез предузнаването на бъдещето, но дори Христос по собствените Му думи не го знае. Ангелите също не знаят. Това и доказва, че Бог няма календар на стената с маркирани с червено дати, защото ако имаше и Христос и ангелите щяха да отидат да погледнат и да прочетат кога точно са въпросните дати и щяха да знаят.

Второто нещо, което трябва да имаме предвид, когато в Писанието се говори за "ден" е факта, че за Бога един ден са 1000 години и 1000 години са един ден.

Затова когато се казва, че има определен ден за съд, то от Божия гледна точка това е определен ден, но от наша това може да е определено хилядолетие, в което всеки един ден от това хилядолетие ще отговаря да определения от Бога ден.

Този принцип се доказва от историята за Адам и Ева, на които беше казано - "в ДЕНЯ в който ядеш от дървото непременно ще умреш". Там е работата, че и Адам и Ева ядоха, но не умряха в същия ден (от наша човешка перспектива). Но от Божия перспектива те и двамата умряха в рамките на 1000 години, защото в библейските родословия се вижда, че никой човек никога не е доживявал до повече от 1000 години, защото всички съгрешиха, затова всички умират преди да изтече един Божий ден, сиреч всички умират в деня в който са съгрешили. Трябва да се отбележи също, че Адам и Ева ако и да  съгрешиха в един и същ ден, те вероятно не са умрели в един и същ ден (от наша човешка перспектива за дните). Но и двамата са умрели в рамките на един Божий ден, сиреч в рамките на 1000 години.

Забележете, че апостол Петър изяснява точно тази концепция за един ден - хиляда години именно във връзка с пришествието на Христос:

2Петр. 3:8  Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господ един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.
2Петр. 3:9  Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.


Интересното е че още през първи век само 20-30 години след смъртта и възкресението на Христос, християните вече са смятали че пришествието се бави твърде много. Какво да кажем ние 2000 години по-късно?

Другото интересно е че апостола тук сам посочва причината за "бавенето", а именно, че Бог търпи заради нас. Т.е Бог сам бави нещата с цел да се постигне спасението на определен брой хора.

Друг момент на който трябва да обърнем внимание е че имаме в Библията прецедент на това как Бог сам отменя определения от Него срок и дата в следствие на взаимодействието Си с хората. Това е примера със смъртта на цар Езекия:

2Ki 20:1  В това време Езекия се разболя до смърт; и пророк Исаия, Амосовият син, дойде при наго та му рече: Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.
2Ki 20:2  Тогава царят обърна лицето си към стената та се помоли Господу, казвайки:
2Ki 20:3  Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко.
2Ki 20:4  А преди да беше излязъл Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече:
2Ki 20:5  Върни се та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще възлезеш в Господния дом.
2Ki 20:6  Ще приложа на живота ти петнадесет години; и ще избавя тебе и тоя град от ръката на асирийския цар; и ще защитя тоя град заради Себе Си и заради слугата Ми Давида.


Бог каза на Езекия чрез пророка Си - дошло ти е времето да умреш, имаш няколко дни да си напишеш завещанието и да се сбогуваш с любимите си хора. Бог беше определи деня в който неговия земен път трябваше да завърши. Но въпреки това Бог напълно промени тези дати и срокове в следствие на молитвата на Своя слуга. Бог удължи срока с цели 15 години. Това само по себе си е много показателен пример, че нещата при Бога не са с твърди и фиксирани дати и цялата човешка история е следствие не на някакъв план петилетка, а се формира и развива в движение и е следствие от динамичните отношения между Бога и Неговите хора.

Разбира се всичко това е поставено в някакви рамки за предел на времето и не можем да мислим, че всичко може да се протака до безкрай. Но аз все повече започнах да виждам факта, че историята я твори и създава Бог ЗАЕДНО С НАС, и ние не сме просто някакви пионки и безгласни статисти, поставени в стриктно фиксиран сценарий.

Що се отнася до Антихриста, то това, което аз започвам да виждам в процеса на развитието на тази тема е че за да забавим Антихриста всичко, което трябва да направим е да не правим нищо, защото в това си отсъпническо състояние ние никога няма да изпълним условието за завръщането на Христос.  И колкото по-активно работим (чрез силата на Неговата благодат) за Божиите цели и намерения на земята, толкова повече се ускорява денят Господен (и свързаното с това явяване на Антихриста също).

Точно затова апостол Петър говори на същото място за нашата роля в ускоряването на деня Господен:

2Pe 3:12  looking for and hastening the coming of the Day of God, through which the heavens having been set afire will be dissolved; and burning, the elements will melt?

Цитирам тук английския превод, защото той най-точно показва правилното значение на този стих. Ключовата дума в подчертания текст е:

Quote from: Strong's G4692
σπεύδω
speudō
spyoo'-do
Probably strengthened from G4228; to “speed” (“study”), that is, urge on (diligently or earnestly); by implication to await eagerly: - (make, with) haste unto.

Думата speudo e тази от която произлиза английската дума за скорост (speed). И този пасаж много ясно показва, че денят Господен не е фиксиран по смисъла на точна дата зачеркната в календара, а може да бъде ускорен, а това съответно означава че може да бъде и забавен (ако не бъде ускорен).

Quote
Не те разбрах как виждаш ти славната църква?

На този въпрос отговорих в предния си постинг. Не го ли видя отговора?

Искам също да ти благодаря за включването ти в темата, защото въпреки различието на позициите ни, твоето включване допринася за развитието на темата.

За мен тази тема не е нещо с което искам да заявя някакви категорични неща, които съм разбрал, а по-скоро да си изясня неща, които виждам, че не са ми съвсем ясни. И виждам как с развитието на темата, все повече неща ми се изясняват.

Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Nikolay on January 18, 2019, 15:07:57 PM
Ами да ти кажа, на мен понеже ми се наложи да говоря за Блудницата, и реших, че понеже съм позабравил някои неща, седнах и си отворих темата и почнах да я прелиствам и препрочитам.
И да ти кажа, има интересен ефект, сега имам вече много повече информация в главата и мисля една идея по-различно от преди когато сме писали. И като я чета почвам да виждам някои детайли които преди не съм видял и осъзнал (или запомнил).
Та ето ти една добра идея, да изтупаш от прахта няколко теми свързани с това което те интересува и да ги препрочетеш :)
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Ученик на Исус on January 18, 2019, 20:10:07 PM
За мен също е ползотворно всеки да каже до какво е достигнал, защото и на мен ми се изясняват неща.
Но защо Бог говори докато се изпълнят времената на езичниците, защо казва, че е определил ден за съд.
Не смятам, че му е необходим календар на Бог, както на нас. И как става така според теб, Бог знае нашите думи преди да сме ги изговорили?!...

Псалми 139:4
Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.

Ако приемем, че Бог не е определил ден и година, тогава животът на земята колко може да се протака,
векове, хилядолетия. Не смятам така. Бог е Бог на реда и на планирането.
Защо иначе ще ни казва, че има време и срок за всяка работа. Т.е. Бог си има срокове :)
Да видим какво ни казва Откровението 22 глава:
 
17 И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди.

Това казва Духът, това казва невястата. А не почакай, Господи, не съм готов. Не че сме де, ама трябва да се стараем...
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Watchman on January 18, 2019, 22:53:00 PM
Quote
Ако приемем, че Бог не е определил ден и година, тогава животът на земята колко може да се протака,
векове, хилядолетия. Не смятам така. Бог е Бог на реда и на планирането.
Защо иначе ще ни казва, че има време и срок за всяка работа. Т.е. Бог си има срокове :)

Както написах и по-горе не може да се мисли, че нещата може да се разтягат до безкрайно. Има определени рамки, определен предел в който нещата трябва да се изпълнят. Но като се има предвид, че за Бога един ден са хиляда години, то можем да очакваме че предела може да бъде няколко хилядолетия. Ако някой беше казал на апостолите в първи век, че Исус няма да се върне още 2000 години, те щяха да го мислят за полудял. Самия апостол Павел очакваше Исус да се върне докато той е още жив.

И това е разбира се само при условие, че са минали 2000 години от тогава. Ние наистина не знаем колко точно години са минали, може да са минали само 1000 години.

Хората все си мислят, че като настанат по-тежки времена значи краят  дошъл. Онзи ден гледах как един проповедник от Дания твърди че наистина били последните времена, защото по телевизията говорили лоши неща за него. Християните са преживели много по-тежки дни в миналото, но края не е дошъл. И за това има причина. Причината е че не ние чакаме Исус, а Исус чака нас. Чака да постигнем определени неща, точно както градинаря чака да получи определен плод от лозето и градината си. И докато този плод се бави, нещата се забавят генерално.

Много хора мислят, че сега живеем в някакво уникално и невиждано преди време, в което има някакви страхотни технологични постижения благодарение на които ще може да се възцари Антихриста и да се наложи белега на звяра. Там е работата, че както се казва и в Еклисиаст - "няма нищо ново под слънцето" и тази технологична ера не е нещо ново за човечеството. Историята, която в момента се преподава официално е почти напълно фашива, може би на 90-95% е фалшификат. Със сигурност в миналото е имало много напреднали цивилизации и въобще не са нужни хиляди години да се постигне високотехнологично общество. Нашата техническа цивилизация е само на 200 години. Преди 200 години хората са орали с коне и са се движили с каруци. Ето защо аз съм сигурен че в миналото е имало и други такива технически напреднали цивилизации, но са били унищожени от Бога. Няма никаква причина да мислим, че Бог няма да унищожи и тази цивилизация и да ни върне в примитивния начин на живот. И после пак от начало. Най-вероятно този сценарий се е завъртал вече няколко пъти в историята, както преди, така и след Христос. Не случайно Армагедонската битка, която се случва преди пришествието на Христос се води с примитивни оръжия.

Т.е преди да наближи пришествието ние можем да очакваме унищожаването на високите технологии.

И това само по себе си е много интересно. Има вероятност Антихриста ще се яви в ниско-технологично общество.

Проблема с неразбирането на "бавенето" на Господния ден е че в днешно време липсва задълбочено разбиране за това какво всъщност представлява Благовестието на царството. Християнството е обърнато в религия за лично спасение. Други пък го обръщат на политическа религия. А то не е нито едно от тези двете неща, и едновременно с това съчетава аспекти и от двете.

Quote
Да видим какво ни казва Откровението 22 глава:
 
17 И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди.

Това казва Духът, това казва невястата. А не почакай, Господи, не съм готов. Не че сме де, ама трябва да се стараем...

Исус разказа една притча за стопаните на лозето, които отказаха да отдадат необходимия плод на собственика на лозето. Тогава Исус каза, че в следствие на това Господаря е отнеме лозето от тези лоши стопани и ще го предаде на други, които ще принесат плода му.

По този начин лозето (царството) премина от израилтяните към Христовото тяло. Но Бог си очаква и изисква необходимия плод. Аз искам да дойде Исус и да унищожи тази нечестива и зла система, но Той като дойде ще трябва да намери добрия плод, който да бъде представен пред Небесния Баща.

Аз се боя, че в момента този плод го няма, а не мисля, че Бог се е отказал да получи очаквания плод от лозето. Ето защо да желаем Исус да се върне означава всъщност да желаем (и да работим) за принасянето на очаквания от Бога плод. Най-страшното е че християните дори не разбират какъв точно е плода, който Бог очаква.

В този контекст аз вече мисля, че заглавието на тази тема е поставено неправилно, и е по-правилно е да се зададе въпроса - можем ли да ускорим деня Господен и как?

А по отношение на вече зададения въпрос е по-правилно да се попита не дали може да се отблъсне идването на самия Антихрист, а да се отблъснат силите на злото, които завземат все по-силни позиции в света.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Nikolay on January 20, 2019, 18:05:49 PM
Следи от друга технологична ера има, но те са от преди потопа, и той се е случил защото още не се е било изпълнило първото идване на Исус.

Както съм го коментирал и преди, за да се наложи пророчеството за това никой да не може да купува и продава, трябва електронна система. Защото ако има дори бартерна система за плащане, хората ще могат да си произведат храна и да си обменят един с друг.

Да така като объръщаш нещата да се молим за по-бързото идване на Христос, е по-приемливо.
Сега, относно това, че той ни чака, ок, ама без тяло христово т.е. общество (църква) работеща заедно сам виждаш, че не става.
Сега, един от проблемите за образуване на такова общество според това което обясняваш от години е приемането и изпитването на хора. Докато не се обосновеш конкретно какво търсиш и искаш, най-малкото за пред теб си, нещата няма как да потръгнат. Светии има и ще излязат както от църквите, така и от атеистите, въпроса е да се видят кои са, а не да се пъдят.

Въпроса е, че примерно аз не виждам как може тялото христово да си комуникира и да прави нещо заедно. Ако имате идеи казвайте.
Не казвам, че форума не върши работа, защото съм видял, че върши и получава най-малкото защото съм срещал такива хора.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Георги-земеделец on January 23, 2019, 09:03:08 AM
Quote from: Nikolay
Въпроса е, че примерно аз не виждам как може тялото христово да си комуникира и да прави нещо заедно.

Може. Както ръцете могат в синхрон да вържат вързанка на обувка, получавайки инструкции от главата. Исус даде рецептата: Като бъде съблазнявана ръката - режи и това решение помага като се отреже командата. Потвърдено от Мойсей - примера с огъня внесен от вън, при синовете на Аарон.

Нищо ново, това е за осъзнаване същността на тялото Христово.

Така надбягването, за което апостол Павел спомена, става лесно. Можете да си представите хора бягащи в различни посоки. Това е тъгата на създателя ни - играта на сляпа баба в тъмнината. Всеки гледайки да спаси собствената си кожа, а на където е насочен погледа натам е и посоката.

Плода или зеленчука, или праведното потомство това е прицелната точка.
Title: Re: Възможно ли е Антихриста да бъде отблъснат?
Post by: Анко on August 29, 2019, 14:59:22 PM
Когато вярващият човек отправя молитва към Бог по начина в Евангелието на Матей 6 гл. той се моли по следния начин:
да дойде царството Твое; да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята

тук при сериозно и осъзнато изричане вярвам,че всеки който се моли с тези думи допринася несъмнено за общението си с Бог, с поставянето на собственото си тяло и дух на разположение на Господната воля, мъдрост и ръководство. За да бъде извършена днес Божията воля, навсякъде където според безкрайната си мъдрост Той е решил да действа по един или друг начин. Кратка молитва, но с огромен мащаб и действие. Включително и с действията на Бог и всички повярвали срещу Антихриста.
Ако дори и да не го осъзнаваме, Бог е предвидил тази молитва още когато е бил на земята със своите апостоли. Учудвал съм се през годините, когато християни са я неглижирали и предпочитат да се молят многословно и дълго време, вместо да се помолват точно с тази молитва.