Author Topic: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?  (Read 33860 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Ако ще говорим за мерзостта на запустението то е добре да започнем от самото начало.

Първо е какво Библията нарича мерзост? Преди тази дума да се използва от Даниил, тя вече е била използвана преди това от пророците:

Вт. 7:25  Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожалиш да вземеш на себе си среброто или златото, което е върху тях, за да се не впримчиш в него, понеже това е мерзост пред Господа твоя Бог.

Тук се вижда, че идолите на боговете са наречени мерзост.

Вт. 13:13  Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,
Вт. 13:14  тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и, ето, ако това неща е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена всред тебе,


Служенето на други богове е мерзост.

Вт. 17:1  Да не принасяш на Господа твоя Бог говедо или овца с недостатък или с каква да било недъгавост; понеже това е мерзост на Господа твоя Бог.

Принасянето на жертва с недостатък е мерзост.

Вт. 18:9  Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.
Вт. 18:10  Да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Вт. 18:11  никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
Вт. 18:12  защото всеки, който прави тия дела, и омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.


Всички тия окултни дейности описани в горните стихове са наречени мерзости.

Вт. 22:5  Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.

Жени да се правят на мъже и мъже, да се правят на жени е мерзост.

Вт. 23:18  Срещу никакъв обрек да не принасяш заплата от блудницата нито цена от мъжеложник в дома на Господа твоя Бог, защото тия и двете са мерзост на Господа твоя Бог.

Блудството и хомосексуализма са мерзости пред Бога.

Вт. 24:4  то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа.

Жена, която е разведена и омъжена на ново, ако напусне втория мъж и се върне при първия това е мерзост.

Вт. 25:15  Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Вт. 25:16  Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, е мерзост на Господа твоя Бог.


Очевидно лъжливите теглилки и мерки са мерзост пред Бога.

Вт. 27:15  Проклет да е оня, който направи изваян или излеян кумир, мерзост на Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И всичките люде в отговор да кажат: Амин!

Кумирите и идолите са мерзости.

2Царе 23:13  Царят оскверни и високите места, които бяха пред Ерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, който израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамоса, мерзостта на моавците, и за Мелхома, мерзостта на амонците.

Боговете на народите са мерзост за Бога. Тук е добре да имаме предвид, че боговете на народите не са просто някакви статуетки. Зад тях се крият цели философски, религиозни, технологични,научни и идеологически системи. Не мисля, че е смислено да приемем, че цар Соломон при цялата му мъдрост и познание ще тръгне да се кланя на някакви каменни, дървени или златни статуетки. По скоро е бил привлечен от изключително комплицирания цялостен мироглед, който тези божества са представлявали.

Пр. 6:16  Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за душата Му:
Пр. 6:17  Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които проливат невинна кръв,
Пр. 6:18  Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло,
Пр. 6:19  Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.


Всички тези неща са мерзости за Бога.

Въобще темата за мерзостите се оказва доста обширна и не са малко нещата, които могат да се квалифицират като мерзост, затова няма да изреждам повече, но ето това на мен ми направи по-особено впечатление:

Пр. 21:27  Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

От друга страна "мерзостта на запустението" или "мерзостта, която докарва запустение" е особен вид мерзост, която води до запустяване. Сега еврейската дума използвана за "запустение" има две основни значения. Едното е "да разруша, унищожа", а другото е "да шокирам, да втрещя, да оставя безмълвен". И двете значения се използват често в Библията така, че кое точно е правилно да се използва в случая не е дефинирано само по себе си.

В книгата на пророк Даниил за мерзости се говори на 3 места:

Дан. 9:27  и той ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.

Тук в предните стихове се говори за идването и смъртта на Месия. Т,е това визира точно времето първото идване на Христос. Кой е този който сключва завет и после прави да престанат жертвата и приноса бих казал е доста интересно.

Докато четях българския превод би могло да се разбира, че този, който сключва завета е самия Месия. Мнозина тълкуватели, които твърдят, че това е Антихриста, който ще сключи завет с Израел пропускат една малка подробност, която аз също съм пропускал до този момент, но сега я забелязах. В текста се казва изрично "и той ще потвърди завет с мнозина" Това далеч не звучи като политически договор с държавата Израел, а по-скоро за завет сключен с избрани хора. Точно както Исус сключи Новия завет със Своите ученици. Интересното е че Исус е убит точно в третата и половина година от началото на Своето служение в Израел и след Неговата жертва на кръста - де юре - жертвите и приносите престават да имат каквато и да е валидност пред Бога в еврейския храм. В този смисъл със своята жертва на кръста Исус прави да престанат жертвата и приноса. Какво точно става обаче с жертвите, които продължават да се принасят в храма? Всяка следваща жертва която бива принесена там на практика е демонстрация на отхвърляне и неприемане на жертвата на Христос и в този смисъл тя не може да бъде нещо по-малко от мерзост, защото се изпълнява това, което цитирах и по-горе, че "жертвата на нечестивите е мерзост". А че тази жертва носи запустение е повече от ясно, защото нищо не запустява толкова колкото отхвърлянето на Христовата жертва.

Веднага след като Христос прави да престане жертвата и приноса се появява този, който язди на крилото на мерзостите. В случая аз виждам в този запустител, който язди на крилото на мерзостите - отстъпилия юдаизъм, който отхвърля Христос и презира Неговата жертва. Текста изрично казва, че гняв ще се излее върху този запустител до определеното време. И наистина гняв се излива върху юдеите от този момент нататък.

Ако приемем, че този пасаж говори за Антихриста (или втория звяр от Откровението на Йоан) то излиза, че гняв ще се излее на него до определеното време,а това звучи като някакво наказание, но с мярка. Вместо това виждаме, че звяра бива уловен и незабавно хвърлен в огненото езеро от завръщащия се Христос. Случващото се със запустителя в Дан. 9:27 и царя от Дан. 11:45 не само не съвпадат помежду си, но и не съвпадат с края на звяра описан в Откровение.

От друга страна ето какво казва Йоан:

1Йоан. 2:22  Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.


Именно отстъпилия юдаизъм е този, който става пръв носител на духа на Антихриста и в този смисъл е оприличен (като предтеча) на самия Антихрист, защото той отрича, че Исус е Христос и с това се е отрекъл и от Бога на бащите си, който е изпратил Сина Си да стане жертва за грях и с това е прекратил веднъж и завинаги жертвите и приносите в храма, които са само сянка на истинската жертва.


Следващото място в книгата на Даниил където се говори за мерзостта на запустението е:

Дан. 11:31  И от него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

За сведение Антиох IV Епифан, не просто жертва прасе в храма, но също така издига в него статуя на Зевс. А поставяне на идол се квалифицира като мерзост в Писанието, както се вижда и от пасажите които посочих в началото на този постинг. А Калигула заповядва да се постави негова собствена статуя в еврейския храм като въплътения Зевс и това се случва малко след жертвата на Христос около 40 г сл.Хр. Някои казват, че тази заповед така и не е била реализирана, защото Калигула бива убит малко след това от заговорници, но този момент си струва да се изследва по-подробно.

Третото място в книгата на Даниил е в 12-а глава:

Дан. 12:11  И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дена.

Ако бих следвал линията на разсъждение поета в предишния ми постинг, а именно, че на Даниил не се дава да види събитията около петия звяр, то аз разбирам, че 12-а глава на Даниил се дават само няколко щрихи от най-последните времена. Споменава се времето на голямата скръб, споменава се че Михаил ще се застъпи отново за евреите и му се казва, че " че това ще бъде след време, времена, и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде".

На това Даниил отговаря: "И аз чух, но не разбрах." - т.е вече се навлиза в неща на които на Даниил не е дадено да види и разбере.

И тогава следват още няколко щрихи сред които е и Дан. 12:11, което в горния ред на мисли може да се приеме, че се отнася до времето на звяра Антихрист.

С други думи може да се приеме, че ситуацията в която се издига мерзостта на запустението се изпълнява не еднократно. Ако обобщим пасажите за това, кое е мерзост пред Бога цирирани в Писанието - ние може да ги разделим на 3 групи.

1. Поставянето и поклонението на идоли. Това се изпълнява при Епифан.
2. Жертване на жертви от нечестиви човеци, особено с нечестива цел. Това се изпълнява с отхвърлянето на Христос от юдеите и продължаването на жертвите в храма.
3. Всякакви мерзостни практики, включително следване на други богове (идеологии, учения, философии), хомосексуализъм, трансджендъризъм, всякакви форми на чародейство и окултизъм. С оглед на това, което се случва около нас, особено като гледаме накъде Британската империя тласка цялото човечество, но особено Запада и колониите които контролира - ние виждаме точно това - издигане на всички тия практики и мерзости, включително по църквите.

И така може да приемем, че принципа който действа и в трите споменавания в книгата на пророк Даниил на мерзостта на запустението е един и същ, но историческите събития и действащите в тях лица са различни.

Това разбира се е просто логическото продължение на реда на мисли и подход на които се натъкнах пишейки предишния си постинг. Нещата могат да стоят и по по-различен начин от това, но за мен е интересно да мога да разгледам нещата от този ъгъл и да видя дали тия неща могат да се потвърдят и утвърдят или напротив.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Тъй като реших да прегледам какво другите казват за Даниил 11-а глава попаднах на това видео, което разглежда главата сравнена ред по ред с историческите събития:

https://www.youtube.com/watch?v=eWETmqqaeYQ

Тук за разлика от моето по-скоро налучкване на базата на минималната ми историческа обща култура дават много подробно как думите на пророка са се изпълнили до най-малкия детайл в историята, като дават точните имена на владетелите и историческите събития, които съвпадат 1:1 с написаното в 11-а глава.

Аз очевидно съм успял да понацеля нещата, като основната ми грешка е че вместо Птолемеите (които са владели в Египет) съм се объркал с Картаген, който е близо до Египет.

В изследването от горното видео се показва, че мерзостта на запустението както е описана в 11-а глава се изпълнява абсолютно точно с всички подробности в живота на Антиох Епифан. Обаче човека, който говори в това видео по някаква неизвестна за мен причина, както и противно на всяка здрава логика решава, че както се говори за Епифан от 3-в пр. Хр. от ст 36 нататък изведнъж пророчеството скача хиляди години по-късно за Антихриста. За мен подобни скокове от хиляди години без никакви подобни предпоставки в текста не са здрав начин за разбиране на Писанията.

Другото интересно нещо на което попаднах е че един от най-уважаваните равини (не можах да му чуя добре името звучеше нещо като Рахман) е бил изключително уверен, че книгата на пророк Даниил пророкува само до втория храм. Т.е до древната Римска империя, както и аз предположих. Т.е явно не съм единствения на който му е дошла идеята, че пророк Даниил е ограничен в пророкуването си само до първите 4 звяра и че сетнината на това не бива открита докато не настъпят последните дни, които очевидно настъпват по времето на апостолите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Всичко това което казваш е възможно при единственото условие - мерзостта на запустението за която се говори в 12 глава и в откровение и в 11 глава да не е еднократно събитие. Само при това условие.
Ако е така, и тя е нещо което се повтаря, тогава има логика това което предполагаш. Аз не мога нито да приема напълно това, нито да го отхвърля, и това е една гледна точка която си струва човек да има.

Все още смятам по- скоро, че мерзостта която носи запустението е нещо еднократно като фундаментално събитие и неслучайно е датирана с определени дни:
И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни

Тоест тук виждам че за нея се говори еднократно и точно да се знае от нейното издигане до края колко има и какво се случва. Тоест ако мерзостта носеща запустение е многокпатно събитие през  историята, защо само едната от тях е строго посочена като оставащи дни след нея? Тя е така да се каже членувана- мерзосТТА! Все едно е само една такава фундаментална мерзост. Иначе разбирам че много неща могат да са мерзост, но тук говорим за нещо определено и след него има точно определен брой дни.
Въпреки това и това не е непреодолима пречка, понеже може да се говори за тази последна мерзост носеща запустение от веригата мерзости и само тя да е така определена от брой дни след нея. Не е невъзможно.
Също интересно е да се опитаме да видим, с какво такова виждане като това което сега разискваме, би могло да бъде опасно, ако се окаже невярно.
 И с какво примането че в 11 глава се говори за антиох епифан, а в 12 вече за времето на звярът антихрист, би могло да е опасно, ако всъщност в 11 се говори за времето накрая.

Според мен с нищо не е опасно това виждане, така, че то би могло и да не е неправилно, понеже истината никога не е опасна. Докато например виждаме че разбирането за няколко втори пришествия на Месията/явно и тайно/ , която някой вярващи държат е крайно опасна за тях. Понеже те ще чакат да са грабнати и няма да бъдат будни и нащрек за идването на въпросният антихрист.
Мисълта ми е че когато се говори за едно второ пришествие, аз разбирам само едно, и когато се говори за мерзост на запустението и след нея има точни събития, аз приемам че е една, затова така размишлявам и не бързам да се съгласявам.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Повтарянето на събития не е нещо чуждо за историята на човечеството. Не случайно проповедникът казва "Каквото е станало, пак ще стане".

Историята с Авраам е нещо, което се случва 2 пъти като принцип (жертвата на Исаак и жертвата на Христос, който беше възкресен реално, докато Исаак беше подарен жив).

Христос каза: "...Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син...".

Йоан говори за идването на антихриста, но и за много антихристи.

Христос говори за дните на Ной, които ще се случат и в последните дни, в които живеем. Обърнете внимание на това какви същества е имало тогава, какви дела са се вършили.

Има и други случаи, та трябва да се обърне внимание, че каквото е станало, пак ще стане.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Quote
Всичко това което казваш е възможно при единственото условие - мерзостта на запустението за която се говори в 12 глава и в откровение и в 11 глава да не е еднократно събитие. Само при това условие.
Ако е така, и тя е нещо което се повтаря, тогава има логика това което предполагаш. Аз не мога нито да приема напълно това, нито да го отхвърля, и това е една гледна точка която си струва човек да има.

Аз съм склонен да мисля, че нещата се повтарят, както и Тихомир цитира от книгата Еклисиаст. Общо взето всичко в Писанието се повтаря.

Бог отдели народ за себе Си - той отстъпи и стана блудница. После призова народ от езичниците и той отстъпи и стана блудница. Затова никак не е чудно, че мерзостта на запустението веднъж се случва при първия народ и после при призованите от езичниците.

В дните на Ной хората се развратиха и Божия съд се изля на земята, сега това пак се случва по същия начин. Извратените раси от генно инжинерство Бог изби чрез потопа, днес натискат здраво за същите мерзости.

Сега по отношение на тези 1260 дни или 42 месеца или време, времена и половин време в момента не мога да взема отношение. Знам, че евреите са се отказали да ги смятат тези цифри и дори препоръчват да не се смятат защото водят само до лъжливи очаквания и надежди. В християнството същото се е случило и не еднократно са чакали напразно Христос да се завърне на определена изчислена дата.

Quote
Също интересно е да се опитаме да видим, с какво такова виждане като това което сега разискваме, би могло да бъде опасно, ако се окаже невярно.
 И с какво примането че в 11 глава се говори за антиох епифан, а в 12 вече за времето на звярът антихрист, би могло да е опасно, ако всъщност в 11 се говори за времето накрая.

Аз съм се убедил, че всяка заблуда е опасна без значение колко безобидна изглежда на момента. Тя е като закопана мина, която само чака своя час да се взриви в точния момент и да нанесе максимално поражения.

Ако изслушаш видеото което пуснах преди ще видиш, че в 11-а глава след стих 21 се говори за Епифан и това е бетонирано с исторически факти, които не оставят никакво място за спекулация и предположения. Още в книгата на Макавеите е записано ясно, че мерзостта на запустението е била в храма. Това е писано от същите хора които са участвали във възстанията срещу Епифан заради оскверняването на храма. Също така не съм склонен да вярвам, че след 36-ти стих изведнъж се прави скок с повече от 2250 години. Нищо в текста не дава основание да се мисли, че такъв скок е дори близко до здравия разум и логичен подход към написаното.

Едно обаче е вярно и то е че с този исторически случай се поставя модел, преобраз на онова което пак има да стане в края на времената. Да не забравяме, че петия звяр обединява в себе си първите четири звяра, затова не  за учудване той да повтори мерзостта.

Що се отнася до пришествията на Христос те наистина не са само едно. Имаме първо пришествие, когато Той се яви в плът за изкуплението на човечеството и втори път, когато ще седне на престола на баща Си Давид и ще управлява света с правда. Така, че може да се очаква, че мерзостта ще се случи веднъж във плътския храм и след това втори път в духовния. Аз наистина не очаквам тия решаващи събития да се разиграят пак в храма в Ерусалим, но ще се разиграят в храма който претендира да е Неговото тяло.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Относно пришествието визирам това, че има вярващи които смятат че второто пришествие конкретно е в две фази, тайно и явно. Тоест смятат че има две втори пришествия, а не че няма първо.

Иначе това с преобразът е така. Ако мерзостта носеща запустение е нещо което се е реализирало вече и също предстои да се реализира пак в края на времето е възможно. Важното е че това предстои, а не е вече безвъзвратно минало, както настояват постмилениалистите, това вече е опасно виждане тяхното.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Матей 24:15-28 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си; и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си. А горко на бременните и кърмачките в онези дни! И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте.  Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите. 

 Според думите на Христос към учениците му, това което е пророкувал Даниил за мерзостта на запустението се отнася именно към неговото славно второ пришествие. Тоест ако Епиафан някога е изпълнил един път това пророчество, то Господ не говори за това, а сочи на учениците си бъдещата мерзост на запустението. Това е по същественото, а дали по времето на Епифан се е изпълнило или не, сега като се замисля е без голямо значение, важно е идещото изпълнение на пророчеството за което Даниил е говорил.
Има вярващи които свързват този текст в Матей с разрушението на храма 70 година, но ми е непонятно как съчетават това с мерзостта на запустението и идването на Господа за което става дума в пасажа. Също така тук в този пасаж не мога да приравня мерзостта на запустението с отхвърлянето на Месията от страна на юдейските водачи. И така, това за което се говори тук в 24 глава го свързвам с края, тоест то предстои. Ако вече се е изпълнило, тогава по необходимост трябва да разделим нещата, тоест от една страна скръбта и гоненията да ги направим идентични с падането на храма 70 та година, сетне всичките години на средновековието и тн. да са времената на езичниците и чак накрая да се изпълни писаното в стиха за пришествието на Христос, тоест да се визира много дълъг период на изпълнение, като кулминацията е идването на Месията. Но къде остават думите-"И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци..."  За кои дни става дума тук? За дните 70 година след Христа, или за дните на края при пришествието второто на Месията? "Тогава" Кога- тогава? 70 година, или времето на баш края..?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
По думите на Христос "иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син", Христос говори за периода по неговото време на земята, както и за периода на второто му идване на земята.

Същото можем да предположим и за този пасаж, че говори и за двата момента.

Има нещо, което примаме за даденост и е хубаво да внимаваме и за това, а именно, че историческите събития са се изпълнили точно така и това е факт, който не е фалшифициран. Имам достатъчно основания да се съмнявам във всеки исторически "факт", който не е записан в Библията.

За мене няма съмнение, че нещата в историята се повтарят и не отхвърлям възможността нещата в историята да са се случиили така и да очакваме повторно да се случат. Нещо повече, на Данаил му се казва, че в последните дни знанието ще нарастне (каквито са нашите дни) и ще изследват книгата му. Защо ще се изследва ако няма смисъл за последните дни?

Не е вярно, че Данаил говори само до времето на 4-тото царство, защото имаме записано в 12-та глава:
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

За подобни страдания се говори само на едно място, където Христос специфично казва, че "веднага след скръбта на ония дни...":
Матей 24:29. А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

Което е пришествието за което се говори в Захария, Исая, псалмите и други пасажи.

Данаил продължава с пророчеството в глава 12:
И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието ще се умножава.

В повечето съвременни български преводи пише "знанието за нея ще се умножава", но думите "за нея" ги няма в оригиналния текст, а е просто "знанието ще се умножава".

Та, затова мисля, че е добре да се изследва още по-детайлно, защото има разминавания и в текущите твърдения, които Watchman сподели, че е разгледал от разни източници. Стъпването на исторически факти е все още хлъзгава територия.

Ако историческите факти са верни (или отчасти верни), се чудя дали тези исторически факти не са плод отново на такъв исторически факт, какъвто е образуването на Израел по изкуствен начин и деклрарирането, че това е "изпълнение на пророчествата на възстановяването на Израел" и наистина мнозина вярват на това. Ако прочетем пророчествата, ще видим, че нямат общо с тези събития, ако и да наподобяват пророчествата отчасти.

Представете си, че отидем 200 години в бъдещето и в учебниците по история пише: "Израел се завърна на територията си имаше мир и разбирателство".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

YN

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Quote
Не е вярно, че Данаил говори само до времето на 4-тото царство, защото имаме записано в 12-та глава:
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

Watchman не твърди съвсем това...

Quote
Ако бих следвал линията на разсъждение поета в предишния ми постинг, а именно, че на Даниил не се дава да види събитията около петия звяр, то аз разбирам, че 12-а глава на Даниил се дават само няколко щрихи от най-последните времена. Споменава се времето на голямата скръб, споменава се че Михаил ще се застъпи отново за евреите и му се казва, че " че това ще бъде след време, времена, и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде".

На това Даниил отговаря: "И аз чух, но не разбрах." - т.е вече се навлиза в неща на които на Даниил не е дадено да види и разбере.

И тогава следват още няколко щрихи сред които е и Дан. 12:11, което в горния ред на мисли може да се приеме, че се отнася до времето на звяра Антихрист.

Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Да не забравяме все пак, че темата не е за Антихриста а за петия звяр, който аз все по уверено идентифицирам като Британската империя.

Ето каква й е ценностната система:

http://anonybulgaria.wordpress.com/2013/02/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8/

Както и как тя дефинира враговете си:

http://www.otizvora.com/2013/08/5749/
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Това е добра илюстрация на политиката на геноцид, която е характерна за Британската империя:

http://anonybulgaria.wordpress.com/2014/04/08/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

Ако човек забележи добре дефинициите за геноцид, то се вижда че тези практики продължават да се прилагат към колонизираните държави и до ден днешен. Само че за целта се използват по задкулисни методи, които представляват коктейл от идеологии, израждане на храните, съсипване на фундаментите култивирани от народите, технологии на химическата индустрия, социален инженеринг и всякакви други методи за изменение на съзнанието и физическото състояние на народите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

YN

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Не мога да повярвам. 100 милиона човека!

Аз преди съм ходила в американско училище и сме изучавали американска история, с техните си учебници и всичко, и въпреки че се споменаваше тук-таме за сблъсъци с индианците, НИКОГА не биваха предоставени числата. Това е толкова гротескно и ужасяващо, че нямам думи. А най-лошото е, че все още продължава. Индианците все още измират, от алкохолизъм, наркомания и какво ли още не, и всичко това е следствие от действията на колонизаториите. Какво ли е да се превърнеш в малцинство в собствената си земя?

Но иначе наистина е поразяващо да се видят паралелите между индианския геноцид, и това което се случва днес в страните от "третия свят". Училищата, които изтръгват националното съзнание и принадлежност и подменят ценностите. "Болнците", където стрелизират жени, и "висшата култура", която трябва да осияе мрачният дивашки живот (днес и викат демокрация, толерантност и "европейски ценности"). Просто се гнуся от всичко това; толкова е грозно.
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Няма нищо чудно във всичко това, писано е:

Йоан 8:44
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 975
Много трябва да се внимава за и не знам как ще стане това предупреждение но се надявам да го чуем всички:

9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

А ето това ще е наистина трудно:

13 И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа;

Интересното в случая е как ще разберем кога ще е "от сега нататък"... :)
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3413
Четейки току що новината прилежно отбелязана от българските медии, че британската кралица отпразнувала 88-ия си рожден ден, и сещайки се за ежедневните новини които медиите задължително ни поднасят за кралското семейство и особено за престолонаследника принц Джордж, някой замислял ли се е защо медиите не ни освещават така подробно за живота на испанския крал да речем или за шведската принцеса?

Не е ли това още едно доказателство, че сме просто колония на Британската империя и нашите медии са задължени да освещават поданиците й за техните господари? Някой ще каже, чакай ама нали всичко се контролира от Рим? Да така е, но някой запознат ли е с доктрината на Ватикана, че църквата не трябва да е замесена в директно политическо управление, но управлява чрез контролиране на монарсите? Точно както е било и по време на средновековието, така се случва и днес. Имаме си монарх, контролиран от папата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.