Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: Watchman on April 10, 2014, 17:59:28 PM

Title: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 10, 2014, 17:59:28 PM
Днес често използваме термина "последни времена" както и повечето християни утвърждават, че в момента се намираме в последните времена.  Ако е така би било от изключителна важност да разбираме в каква точно ситуация се намираме и кои са силите, които управляват света, особено в светлината на пророчествата за последните времена и последните дни.

Някои от най съществените пророчества, които говорят за властващите царства (империи) от времето на Вавилонската империя насам се намира в книгата на пророк Даниил. Като най-обобщаващото пророчество за развитието на империите на мрака през историята се съдържа в съня на цар Навуходоносор. Както знаем той сънува голяма статуя която се състои от различни части направени от различни материали.

Някои тълкуватели твърдят, че частите на статуята са само 4:

(http://www.fellowshipbg.org/en-4-metals-statue.jpg)

Моето разбиране е че частите не са 4 и не могат да бъдат 4 защото имаме ясно разпознаваеми 5 части, както е показано и на тази графика:

(http://www.fellowshipbg.org/Daniel-2.jpg)

Също в книгата на пророк Даниил се съдържат виденията на Даниил в които той вижда 4 звяра които излизат от морето. Тези 4 звяра съответстват на първите 4 части от статуята в съня на Навуходоносор.

(http://www.fellowshipbg.org/4_empires_Daniel.jpg)

Тези 4 империи са добре известни от историята и това са Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Остава открит въпроса кой тогава е петия звяр, който отговаря на петата част от статуята от съня на Навуходоносор?

В книгата на пророк Даниил не се говори за 5-ти звяр. Обаче много по-късно в книгата Откровение на Йоан, която по много начини е свързана с пророчествата на Даниил, в 13-тата глава започва описание на още един звяр, който излиза от морето. Удивителното на този пети звяр е че неговото описание е нещо като комбинация от описанията на първите четири звяра:

Дан. 7:3  И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг.
Дан. 7:4  Първият бе като лъв и имаше орлови крила; а, като го гледах, крилата му се изскубаха, и той се издигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце.
Дан. 7:5  След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много месо.
Дан. 7:6  Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт.
Дан. 7:7  Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.


Откр. 13:1  И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
Откр. 13:2  И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.


Описанието на последния 5-ти звяр показва един сборен образ от описанията на предишните 4-тири звяра. Това означава, че последния 5-ти звяр ще съчетава характеристиките и териториите на предишните 4-тири звяра. Това е изключително важно да се разбира при идентифицирането на 5-тия звяр.

Човешката история е виждала и други мощни и велики империи освен тези 4 известни империи, но тях ги обединява един много важен фактор, а именно че всички те са владели територията на Израел и са имали директни отношения с народа на Израел. Затова и се обръща внимание именно на тях в еврейските Писания. Затова при идентифициране на 5-тия звяр ние трябва да очертаем характеристиките на които той трябва да отговаря. Веднъж направим ли това - мисля, че ще имаме само един единствен възможен вариант за идентифициране на 5-тия звяр:

1. Петия звяр е свързан с Римската империя, защото той се състои от желязо (Рим) и кал (допълнителен елемент). Т.е петия звяр ще бъде съвременна, но по-различна форма на древната Римска империя.

2. Петия звяр ще обхваща най-малко териториите на всичките 4 предишни звяра и ще демонстрира техните имперски характеристики, които могат да се определят на кратко като - дълбоко идолопоклонство, изключителен стремеж към скрити знания, включително технологични и окултни такива, колониализъм, геноцид.

3. Петия звяр ще владее територията на Израел и ще има отношения с еврейския народ.

4. Тази империя трябва да съществува до самото завръщане на Христос, т.е тя трябва да е активна и да владее дори в днешно време.

От историческа гледна точка има една единствена империя, която е възможно да се впише в горните характеристики и това е Британската империя.

Много хора може да не си дават сметка какво е Британската империя и да си мислят, че тя е отдавна залязла, но ето някои факти, които ще ви покажат уникалната историческа значимост на тази империя:

1. Това е империята над която слънцето никога не залязва. Сиреч нейните територии обхващат толкова площи по цялото земно кълбо, че винаги има част над която свети слънцето ако и на други части да е нощ.

2. Официално британската империя обхваща най-голямата територия на земята сравнено с всяка друга империя, обхващайки най-големия брой хора намиращи се в някоя империя за всички времена.

3. Именно британската империя позволява на евреите да създадат държава на нейната територия. За тези които не знаят англичаните отвоюват територията на древния Израел от турците и стават нейни владетели до ден днешен.

4. Това е най-кръвожадната империя в историята на човечеството. Избива десетки милиони индианци в северна Америка, милиони индийци в Индия, подклажда войни в целия свят включително е автор на Първата и Втората световна война.  Геноцида е основна стратегия на Британската империя.

5. Британската империя претендира да е наследник на престола на Давид, а английските крале и кралици до ден днешен стоят (или биват коронясвани)  на престол под който е поставен камък, който се счита че е бил камъка на който Яков сънува съня със стълбата до небесата. На малко хора в България е известна доктрината наречена British Israelism, според която британците са истинските евреи и британската корона е престола на Давид, поради което те гледат на ортодоксалните евреи като на врагове, които трябва да бъдат изтребени. Дори самата дума brit-ish на еврейски означава "хора на завета".

Звяра от Откровение 13-а глава има 10 рога и 7 глави. Британската империя е най-голямата колониална сила някога съществувала. Днес много хора мислят, че Великобритания е незначителна държава, засенчена от своя по-голям брат САЩ, на които се гледа като на истинската империя на злото, докато в същото време САЩ са само една от колониите на Великобритания. Независимостта от Лондон, която американците успяват да извоюват през 1776-а година е била изгубена в рамките на не повече от 100 години и от тогава насам САЩ е само фиктивно независима от Британската корона. За пример ще дам само факта, че почти всички американски президенти по един или друг начин имат родствена връзка с британската кралска фамилия. Дори черния Обама по линия на бялата си майка има кръвна връзка с кралицата.

До ден днешен по закон Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия са директно подчинени на британската кралица.  Тя има всички права по закон да разпуска парламента, да уволнява всеки един от правителството на тези държави без да дава никакви обяснения и без да има нужда от никакво гласуване от който и да е представител на народа. Демократичната система в цялата Британска империя е просто един параван, една илюзия зад която се крие тираничната власт на монарсите.

Британската империя обаче е британска само на думи. Великобритания и нейната корона са изпълнителната власт на империята, но президиума на тази империя се намира в Рим и по-точно във Ватикана. След битката при Ватерлоо чрез умели машинации банкерския клан Ротшилд успява да изкупи всички главни активи на британското царство, включително да постави под финансов контрол цялото кралско семейство и кралската институция. Тези факти се знаят дори от официалната история. Малцина обаче знаят, че незначителния търговец Мейер Ротшилд се въздига до могъщ финансов магнат с който се съобразява целия свят не чрез своята си голяма мъдрост и комбинативност, а чрез парите и логистичната подкрепа на Ватикана. Затова Ротшилд е само параван на властта на Ватикана, Великобритания е параван на Ротшилд, Израел е частен имот на Ротшилд, а САЩ са параван на Британската империя. С други думи ние си имаме работа с древната Римска империя, която обаче действа по изключително задкулисен начин. Наскоро една жена работила в Световната банка предупреди че парите на американските данъкопладци от тяхната служба за събиране на данъци отиват директно във Ватикана. В което няма нищо необичайно. Парите от колониите се събират в централата на империята.

Някой ще попита а какво тогава е Европейския съюз. Той просто е поредната британска колония. Ако погледнета картата на древната Римска империя ще видите, че България е била част от териториите й. Днес положението е отново същото. Както казва проповедникът "няма нищо ново под слънцето". Ние сме колония. И ако искате да знаете каква е разликата между колония и свободна държава ще ви кажа - в свободната държава не се плащат данъци върху имотите и приходите на гражданите. Защото данък според думите на Исус се плаща само от чуждите, но не и от своите (Мат. 17:25,26). Ако земята и къщите ни са наша собственост - защо плащаме данък върху тях всяка година? Никой не е длъжен да плаща за ползването на това, което му принадлежи. Но когато една колониална сила е превзела дадена земя и всичкия имот в нея, тогава местното население може да ползва тези окупирани и превзети земя и имоти - само срещу плащане на данък на колониалната власт. Затова ако искате да намерите свободна страна някъде по света търсете такава в която няма данък върху недвижимото имущество. Всички останали са в състояние на колониално владение.

Сега искам да обърна отново внимание на версията на участника във форума Petio за петия звяр. Според него това било Русия, защото петия звяр излизал от морето, а морето в библията означавало народ, следователно петия звяр бил "народно царство" а такова царство било СССР, който той индентифицира с Русия.

Това тълкувание не е вярно по няколко причини:

1. Всичките първи 4 звяра излизат от морето, което по логиката на Petio те всички трябва да са "народно царство", сиреч по смисъла, който той влага - комунистическа държава. Което както всеки добре знае е напълно неадекватно. Морето в библията е символ на ЕЗИЧЕСКИТЕ НАРОДИ. Затова, когато се каже, че звяр излиза от морето, това не означава народно царство, а означава империя която се формира изсред езическите народи.

2. Русия никога не е владяла над територията на Израел.

3. Русия никога не е владяла историческите територии на първите 4 империи. Единствено Британската империя ги е владяла и продължава да ги владее в по-голямата им част дори до ден днешен. Като към тях са добавени огромно количество нови територии.

4. Русия винаги е била враг на Рим и не е била част от Римската империя. Нещо повече Русия винаги е воювала със съвременната версия на Римската империя, и до ден днешен е в състояние на война с колониите на Рим - Великобритания и САЩ.

За едно нещо Petio е прав и то е че Русия ще се издига, защото на нея е отредена историческата роля на баласньор на съвременната Римската империя и колкото повече се въздига Рим толкова можем да очакваме, че ще се въздига и Русия за да балансира мощта на Рим и да не позволява света да изпадне в пълното мракобесие, което виждаме, че в момента пропива всяко кътче на Запада. Да не забравяме, че именно Русия спря експанзията на Рим - чрез Наполеон и Хитлер. Не забравяйте също така, че след като Русия освобождава България от турците и България започва да си стъпва на краката, незабавно попадаме в интригите на британците, които насъскват сърбите срещу нас и ако не ме лъже паметта и гърците също и започва балканската война. Ние дори воюваме срещу британски и френски войни. Това не е нищо по-различно от древния конфликт между Рим и Русия. До ден днешен емисарите на британската империя (днес вече ги наричат НПО) спонсорирани от рицаря на британската корона Джордж Сорос продължават да водят война срещу дружбата на България и Русия, както и да провеждат политика на геноцид срещу народа, като водят война със институцията на семейството, която е фундамента на праведната власт по силата на естествения закон.

С това не искам да кажа, че Русия е някакво свято и праведно царство, но както някой се беше изразил веднъж в сравнение с британската корона (и аз бих добавил и с Ватикана) и най-кривите пирони изглеждат като прави.

Според книгата на пророк Даниил 11-а глава царя, който мнозина идентифицират като Антихристът ще бъде атакуван от войските на северния цар, както и че той ще бъде много притеснен от лоши новини идващи от изток. В днешната политическа ситуация в света ние имаме много добре очертани играчите в последното време. Римско-британската империя от която ще произлезе Антихриста и северния цар - Русия, както и враждебния на Запада гигант от изтока - Китай. И ако и за последното твърдение (че Русия е именно северния цар и Китай врага на Антихриста от изток) аз не мога да бъда напълно сигурен, но за това че петия звяр от Откровение 13:1 е именно Британската империя аз нямам никакво съмнение, нито е възможно исторически този звяр да се свърже с което и да е друго царство.

Как функционира Британската империя?

Властта на Британската империя функционира по оста Ватикана - Лондон - Вашингтон. Малко хора са наясно, че тези три града са независими държави. Ватикана е град държава, който е напълно независим от Италия. City of London е град държава простиращ се на 1 квадратна мисля и е финансовия център на света. Всички престъпления и машинации на международните банки започват от там. Washington, DC също е град държава и не е териториална част от САЩ. Там се намира центъра на военното крило на Британската империя, затова повечето военни агресии по света се организират именно от там. Разбира се в случаи като този в Либия империята използва и европейски войски. А във войните като тази в Ирак например се използват войските на така наречената "международна общност" или "коалицията на желаещите" което са просто завоалирани имена за държавите подчинени на Британската империя.

Какви са изводите от всичко това?

На първо място ние трябва да осъзнаем, че живеейки в България ние вече сме под властта на петия звяр. Това означава, че всякакви коварства са в действие и срещу светиите се води война от звяра. Има обаче една надежда, която да ни помогне да продължим пътя си без да се боим от заплашванията на врага. Петия звяр се състои от желязо и кал. Т.е ще има места където контрола на звяра ще бъде железен и безкомпромисен, но ще има места където ще има релативна свобода на действие, която меката кал би позволила.

България има всички данни да бъде именно тази кал. Не случайно от ЕС постоянно се оплакват от корупцията на ниските нива (те никога не се оплакват от корупцията по високите места защото именно благодарение на тази корупция ние сме част от ЕС). Корупцията на ниските места означава едно нещо - слаб контрол от високите места. Точно този слаб контрол представлява калта и ние трябва да осъзнаем, че корупцията по ниските места е проблем когато имаме праведна власт по високите места, но когато имаме корумпирана власт по високите места, корупцията по ниските места позволява на народа да диша, колкото и странно да звучи това.

От известно време насам имам разбиране да се молим Бог да задели България като прибежищно място за светиите, които ще бъдат в сериозно гонение по цялата огромна територия на съвременната Римско-Британска империя. Тя обхваща не само ЕС, Северна Америка и Австралия, но и огромни части от Африка, Южна Америка и Азия. Такава империя света досега не е виждал, поне в историята която е достигнала до нас. Тя обаче е направила всичко възможно да функционира по-скоро скрито и невидимо на принципа "далеч от очите, далеч от ума". Това е и причината по-голямата част от населението на земята да живеят в империя, която дори не осъзнават, че съществува. Ще дойде момент обаче когато тази империя ще стане видима отново за всички и те ще бъдат шокирани според написаното:

Откр. 13:3  ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?


Когато хората осъзнаят колко огромна империя има на земята те ще й се поклонят в изумление и недоумение кой би могъл въобще да воюва против нея. Да се поклонят означава да възприемат нейната ценностна система и нейния начин на живот. Така наречените "европейски ценности" или "западни ценности". Възприемането на ценностната система е акт на поклонение. В древната Римска империя римляните са считали, че Рим е светлина на народите. Римските войски са се считали не за узурпатори а за просветители и носители на възвишената римската цивилизация на неуките и първобитни варварските народи. Това да ви звучи познато? Наистина няма нищо ново под слънцето.

Осъзнавайки обаче ситуацията в която се намираме ние можем да търсим Бога за мъдрост как точно да живеем в подобна ситуация, както и да искаме Неговата благодат да се справим с всички предизвикателства, които живота в такава зла империя ни сблъсква. Както и какво се очаква от нас за да изпълним Божиите цели за Неговия народ в тия зли времена.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 12, 2014, 15:34:32 PM
Интересна тема!
Прочетох написаното и ми се струва напълно логично и непротиворечащо на писанието и на историята досега.

Едно нещо ми се вижда не добре обосновано.Написаното най- накрая:
Quote
Откр. 13:3  ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?


Когато хората осъзнаят колко огромна империя има на земята те ще й се поклонят в изумление и недоумение кой би могъл въобще да воюва против нея
Лично на мен засега не ми се вижда, че учудването на тн. цяла земя и отиването и след звяра, ще се дължи на това, че те са осъзнали, че на земята има някаква огромна и тайна империя. Това, че на земята има империя и тя е глобална и подмолна и днес с е знае дори от доста хора незапознати с писаното в библията. Дори и на тези хора този факт не им се нрави и те негодуват. Не виждам как те учудени ще последват звяра, само защото се е оказало вече видно, че е тотална империя. Според мен те ще бъдат изумени, учудени и ще последват въпросният звяр, който е империя и император по някаква друга "смайваща" причина..Вероятно ще ги заплени по всякакъв начин, умствено, духовно, технологично и мистично.

Интересно е да се разсъди по подробно и над написаното в Данийл 11 глава най- накрая:
/цитирам превода от 1940 понеже него имам под ръка/:

36 И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.
37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня/?/, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях.
38 А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.
39 С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях срещу заплата.
40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.
41 Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците.
42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне.
43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват по стъпките му.
44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.
45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.


Тия неща описани горе, предстоят да станат, неясно кога точно. Но виждаме в света събития които показват развитие на нещата в подобна посока.
Виждаме, че Либия и Египет са именно в сферата на влияние на западните сили /Британия, Сащ, Ватикана../
Въпросът е кой може да се визира конкретно под- "Южният цар"
Северният цар и новините от изток, са в общи линии логични да насочат умовете ни към русия и китай,  с оглед на днешните реалности. Въпреки това докато не се случат нещата ще е трудно човек да има категорично виждане, само на база пророчеството, освен ако няма някое откровение.

Друг въпрос интересен е какъв е този тн. бог на крепостите?
И защо е написано, че от една страна няма да зачита никакъв бог, а от друга ще почита някакъв бог на крепостите? Защо е това противоречие на пръв поглед. Отделно от книгата откровение знаем, че тн. звяр ще представя сам себе си за бог. От една страна не зачита никакъв бог, от друга почита някакъв бог на крепостите и отделно представя сам себе за бог. Това засега ми е доста странно, освен ако не изходим от предположението, че този звяр ще има над себе си змея и двамата ще се имат за богове.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Petio on April 12, 2014, 16:26:12 PM
 Змеят също предава власта си на звяра : Откр.13:3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
 Змеят също има 10 рога и 7 глави : Откр.12:3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.
 Змеят е червен. Звярът също е червен.
 Пазете се да не се окажете от "очудените".
 Повече нищо няма да кажа за сега.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 12, 2014, 17:39:15 PM
Змеят предава властта си на звяра, но това не означава, че змеят се покорява на звяра. Съвсем не значи това.
Например в писанието виждаме, че Бог Отец е предал цялата власт на Сина, но Синът не е по- голям от Отца. Даже е казано, че накрая и сам Синът ще се покори на Отца, за да бъде Бог всичко във всичко /1Коринтяни 15 глава/

вероятно и в отношенията змей- звяр има подобни йерархични отношения.

Нужно е да се погледне цялостно, не само да се хване човек за думата- червен и друго да не го интересува повече. Имаме различни текстове в писанието, имаме историята зад нас, където виждаме ясно римската власт, сетне имперската сила на британия и чак до днес, със САЩ, Великобритания и техните васали. Нещата не са толкова прости- оп червеното, значи е русия и комунизма и точка.

Не че не може и Русия да е в тоя кюп, тя не е нещо по различно от поквареният свят. Но е напълно възможно да е нещо различно като сила в последните времена. От времето на Ной, до днес, човекът се е разпръснал по цялата земя. От семето на Ной е всеки, но родовете ни са различни от различните му трима сина. Има разлика и в племената и в заселищата им, и в нещата които вършат и в крайната им вечна съдба.
Червеното е един знак, но не можеш по този знак да заключиш че червеният змей и звяр е Русия. Червеното е и свързано не само с комунизма, свъзано е и с ватикана, свързано е и с кръв /кървав змей/. Погледни например емблемата на гербът на Русия. Орел, двуглав, на червен щит и вътре Конник който промушва Змей. Въобще символика има доста и всякаква, много неща отговарят на червената символика и не бива да се заключава набързо кое какво е, без да се навържат останалите неща за да са в синхрон.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 12, 2014, 19:15:09 PM
Quote
Лично на мен засега не ми се вижда, че учудването на тн. цяла земя и отиването и след звяра, ще се дължи на това, че те са осъзнали, че на земята има някаква огромна и тайна империя. Това, че на земята има империя и тя е глобална и подмолна и днес с е знае дори от доста хора незапознати с писаното в библията. Дори и на тези хора този факт не им се нрави и те негодуват. Не виждам как те учудени ще последват звяра, само защото се е оказало вече видно, че е тотална империя. Според мен те ще бъдат изумени, учудени и ще последват въпросният звяр, който е империя и император по някаква друга "смайваща" причина..Вероятно ще ги заплени по всякакъв начин, умствено, духовно, технологично и мистично.

Аз мисля, че самия текст в Откровение 13 дава причината защо цялата земя отива учудена след звяра, а именно, защото главата му беше смъртно ранена и оздравя и второ защото "кой може да воюва срещу него" т.е света е стъписан от военната му и икономическа мощ.

Сега важно е да се отбележи, че звяра има седем глави и само една от тях е ранена смъртоносно. Т.е става въпрос само за една от главните колонии на Британската империя. Коя е тази глава аз не знам със сигурност, но мога да предположа, че това може да бъде САЩ. Те са пред тотален колапс в момента и този колапс може да се случи всеки момент. Америка ще бъде поставена на колене. Целия свят го очаква този срив. Обаче ако по някакъв невероятен начин те се възстановят бързо след този тотален срив - това наистина е нещо, което би удивило всички народи.

Очевидно именно след това възстановяване на главата света ще осъзнае с кого си има работа, защото в момента Римско-Британската империя действа прикрито и подмолно и повечето хора нямат съзнание с какво и с кого си имат работа.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 12, 2014, 19:27:49 PM
Quote
Виждаме, че Либия и Египет са именно в сферата на влияние на западните сили /Британия, Сащ, Ватикана../
Въпросът е кой може да се визира конкретно под- "Южният цар"

Ако погледнеш пряко на юг от Ерусалим (това е мястото според което се дефинират посоките на света в пророческите писания) ще видиш, че там се намира не друг, а Саудитска Арабия.

В предния си постинг аз пропуснах да пиша за Саудитска Арабия, но сега е време да пиша и за нея. Това е поредната колония на Британската империя, която първо бива формирана като "независима" държава из териториите на Британската империя. Второ цялото им богатство и възход се дължи на договорките с Хенри Кисинджър за изкупуването на огромни количества петрол от САЩ от Саудитска Арабия при условие, че петрол ще се продава само и единствено в долари. В същото време САЩ няма нужда да закупи и 1 галон петрол от когото и да било, защото те имат огромни залежи и в Тексас и в Аляска.

Ако някой не знае именно Саудитска Арабия прави хода чрез който се срива СССР като под внушенията на господарите си на Запад сваля рязко цените на петрола. Саудитска Арабия освен всичко това е доста активен играч в събитията от последните 10-15 години. Те стоят зад финансирането на чеченските терористи в Русия, те заедно с английските и американски служби организират 9.11 и в момента те са основен играч в снабдяването, финансирането и мотивирането на чужди наемници убийци в Сирия, разбира е пак заедно с гореспоменатите служби. Излишно е да споменавам, че точно техни пари финансират строежите на джамии в България и се организира обучение по радикален ислям на български мюсюлмани.

Според това, което сега мога да видя, Саудитска Арабия е перфектния кандидат за южния цар.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 12, 2014, 19:49:14 PM
Quote
Змеят е червен. Звярът също е червен.
 Пазете се да не се окажете от "очудените".
 Повече нищо няма да кажа за сега.

До момента като гледам учудения би трябвало да си ти, защото както се видя досега от твоята теория не остана почти нищо. Звяра, който излиза от земята не е царство, а цар, възлизането от бездната не е "възлизане от духовно и материално падение", звяр, който излиза от морето не е "народно царство".

Сега ти остана само червения цвят, за който се хващаш като удавник за сламка.Нека да разгледаме и тази твоя последна сламка разсъждавайки върху твоята логика.

Ти твърдиш, че червения звяр бил Русия, защото за 70 изсред хиляди години история Русия е била под социалистическо-комунистическа власт, която е възприела червеното знаме като за свой символ. Нито преди тези 70 години нито в момента, червения цвят е имал нещо общо като символика с Русия. Напротив червеното знаме на комунизма е международен символ, защото комунизма е интернационален, а не национален по своето естество.

Между другото националния символ на Китай не е нещо друго а именно - червен дракон.

(http://chinatourplanner.freechinalink.com/f_symbols_dragon.jpg)

А знамето на Китай до ден днешен е червено с 5 петолъчки от които петата е най-голяма.

(http://www.mba.unisg.ch/img/news/prc-china-flag.jpg)

Това само по себе си е мощна символика за 5-те империи на сатана като 5-тата последната е най-голяма и довежда Антихриста на земята. Въпреки това само тази символика не е достатъчна да заключим, че Китай е петия звяр защото липсват всякакви исторически връзки с древната Римска империя, нито Китай някога е владял над Израел.

От друга страна червения цвят е един от основните цветове характеризиращи йерархията на Ватикана:

(http://img.youtube.com/vi/cqilC1rVyaY/0.jpg)

На самия папа:

(http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2013/3/1/1362145929657/Pope-Benedict---a-high-pr-010.jpg)

Който дори стои на червен престол:

(http://cdn.charismanews.com/images/stories/featured-news/Pope-Benedict-big-red-chair-Facebook.jpg)

И това не е просто някаква временна мода във Ватикана, която да е просъществувала само 70 години, както червеното знаме в СССР (който между другото не съществува вече), а е хилядолетна практика и утвърдена символика, която няма да се промени до самия край.

Да не забравяме също и основния инструмент на Ватикана за контрол над Британската империя - клана Ротшилд. Някой знае ли какво значи roth schild? На немски език означава ЧЕРВЕН щит, което му приляга перфектно, защото този клан играе ролята именно на щит, който да прикрива истинския контрольор на червения звяр.

Разбира се логото на Ватикана се оказва не друго а именно червен щит:

(http://theopenscroll.com/images/symbols/coatOfArmsHolySee.jpg)


Обаче нека да разсъждаваме малко за комунизма и червения цвят с който той се идентифицира. За мен няма съмнение, че комунизма като инструмент за контрол е един от инструментите на петия звяр. Кой създаде комунизма? Русия ли го създаде? Русия беше използвана като опитно зайче върху което да се експериментират технологиите на комунизма.

От друга страна някой забелязал ли е че Карл Маркс в своя основоположен труд "Капиталът" никъде не пише нищо срещу банките и банкерите, а пише само срещу бизнесмените и индустриалците. Дали е случаен този "пропуск"?

И дали е случаен факта, че другаря Ленин играе шах заедно с другаря Хитлер, не къде да е а именно в един от домовете на фамилията Ротшилд във Виена?

(http://en.chessbase.com/portals/4/files/news/2009/winter/cn4055_hitler_and_lenin.jpg)

Дали са били там само за партия шах или за инструктаж и финансиране?

С други думи, кой стои зад комунизма като идеология и като финансиране? Стои Британската империя. А Петьо дали си дава сметка, че Ленин пътува към Русия във запечатан влак пълен със злато и пари (как ли са ги събрали бедните пролетариати?) за финансиране на революцията в Русия? Този влак е бил пропускан необезпокояван и без всякакви проверки, защото на него се е веело знамето на една от хуманитарните мисии на Ватикана.

Така по времето на Ленин и Троцки Русия става поредната колония на Британската империя, но Сталин им обърква плановете и създава нещо съвсем различно от това, което оста Ватикана-Лондон-Вашингтон е имала предвид. Той затова и бива демонизиран от Запада, както сега демонизират и Путин. Разбира се папата пък е човек на годината.

(http://www.rtoz.org/wp-content/uploads/2013/12/time-person-of-the-year-cover-pope-francis.jpg)

Така, че комунизма не е дете на Русия и тя не може да бъде идентифицирана с него. Британската империя е автор на комунизма и в момента зелия Запад върви по сценария на комунистическия интернационал (сега му казват глобализация) със пълно прилагане на всички гнусотии на Ленинско-Троцкицкия комунизъм от който ни спаси Бог чрез ръката на Сталин и с кръвта на десетки милиони руснаци загинали във войната с марионетката на Британската империя - нацистка Германия.

Така, че ако някой търси червен звяр той стои там в целия си кръвожадно червен блясък - Британската империя на чийто престол стои на червен трон и червена плащеница ватиканския папа.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 12, 2014, 21:07:38 PM
Така виждам и аз нещата в общи линии. Това, че октомврийската революция е финансирана отвън и то от запада е неоспорим факт. Това и говори само по себе си, кой всъщност стои зад комунизма, говори и че света не е двуполюсен, освен в някакви кратки моменти, като в случаят със Сталин и сега вероятно Путин. Какви са те точно незнам, но не мисля че са със Ватиканската организация. Тоест те се явяват някаква друга сила в света, която Бог използва, както и се писа горе и ще използва до самият край, според описаното и в пророчеството на Даниил 11 глава.

Аз искам пак да се върна на него, като една втора линия, има там някои неща които са ми любопитни. Например сега като се зачетох от текста не става напълно  ясно дали този цар, който се възвеличава и обожествява, който знаем от книгата откровение, че е тн. Звяр всъщност побеждава Северният цар, или става наопъки.
Звярът превзема и най - силните крепости и се възвеличава и дава власт на тия които го приемат. Това донякъде е видно досега че има една тайна структура която подмолно превзе и разруши стълбове в поколенията като класическият протестантизъм, превзето е православието, превзет е и ортодоксалният юдаизъм в някаква степен, за исляма не мога нищо да кажа. Това е масонската- илюминатската организация, която е в тясна връзка родствена по определен начин с католически ордени, като йезуитският например и др. Та едни определени крепости, ако си позволя така да се изразя са вече паднали.
Та от 11 глава на Даниил става ясно, че този възвеличил се цар, се сблъсква с тн . Южен цар, който Уочман предположи, че е Саудитска Арабия/ макар да не виждам никаква голяма военна мощ понастоящем в нея/, сблъсква се и със Северният цар и отделно някакви слухове от изток го притискат също. Това което мен ме чуди е че от текста не разбирам напълно 40 стих:

40 И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине
 Северният цар ли нахлува и  разорява, отива даже в славната земя, като вихрушка /вероятно въздушно/ и заминава или звяра? / по моему е звяра в чиито редици са заставени да бъдат либийците, а и 44 стих насочва умът че това не е северният цар, иначе какви слухове от север биха го смутили/..

Друго нещо е че от ръката на нахлуващият се избавят Едом, Моав и главният град на Амонците. Тия народи днес ги няма. Там е Йордания. Горе най - близко до границата със сирия е и краят на амонското царство, тоест споменатите народи са се намирали на територията на днешна Йордания.

В Езекиил 25:10  се казва:
ще я отворя за жителите на изток, за да отидат против амонците, и ще им ги предам да ги владеят, за да се не помнят амонците между народите

а в Еремия 48:42 :
И Моав ще бъде изтребен тъй щото да не е вече народ, Защото се надигна против Господа.

Не ми е напълно ясно как ще се отърват народи които ги няма, освен ако не се визират хората живеещи по тия места днес.

Иначе стих 45 на 11 глава ми навява именно на имперските начини на действие на Британия и САЩ, които си поставят военните бази, които са нещо като тяхна територия където си искат между моретата, например в Ирак си имат цели градове. Двусмислено са написани тия пасажи, вероятно другите преводи дават повече светлина и ще ги погледна..
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Petio on April 12, 2014, 22:46:34 PM
 Отново се изпуска нещо за Данаил. А именно : Данаил 12:1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
12:2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
 Този текст се отнася за времето когато едни  ще се събудят за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение !!! Тоест това е времето за което Господ говори в Матей 25/31-46. Това е времето когато Той ще седне на престола (голямият бял престол) и всички народи ще се съберат пред Него. Това е времето след 1000 г. царство. (Откр.20/11-15)
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 13, 2014, 13:30:22 PM
 small axe, бих искал да обърна внимание на това, че в тази тема аз говоря за петия звяр, който излиза от морето - сиреч за последната империя от веригата империи контролирани от дявола за изпълняването на неговите цели на земята. Докато звяра който излиза от земята и бездната  и който вероятно е самия Антихрист не е същото като самата империя.

Жената обяздила червения звяр е Ватикана обяздила Британската империя, това е пределно ясно и от историческа гледна точка не е възможно да има каквото и да е друго царство и друга жена, които да са заемали или да са в състояние да заемат такава влиятелна позиция. Предположението на Petio, че православната църква е обяздила комунистическия режим в СССР са толкова абсурдни, че противоречат на всеки здрав разум и стабилно логическо мислене съобразено с реалните факти. Да не говорим, че СССР вече не съществува и никога няма да съществува повече. Русия се връща към имперското си минало, обаче изгражда буржоазно общество (по техните собствени думи и определения) докато целия Запад стремително се е засилил към социалистическо-комунистическа система. За сравнение - квотите на Европейския съюз са просто ново име за плановата икономика на соц. блока. Глобализацията е просто ново име за комунистическия интернационал. Малцинствените групи - имигранти, гейове, транссексуални, цигани и прочие са новия пролетариат и революционна маса за съсипване на традиционните устои на обществата и народите. Във всички големи университети на Запад преобладават преподаватели, които са открито марксисти и социалисти. Запада е почервенял не само от кръвта на непрестанното насилие, войни и колонизация, но и от червените (плътски, земни, демонични) идеологии от които се ръководи.

Що се отнася до Даниил 11-а глава то там вече се говори за определен владетел, а не за самата империя. Тази разлика трябва да се прави. Звяра има 10 рога, което ще рече че има 10 владетеля, които управляват имерията. Когато обаче излезе звяра от бездната те единодушно ще му предадат властта си. Дали в Даниил 11 се говори за някои от тия 10 владетели или са последния звяр аз не знам, но ако не искаме да се объркваме трябва да правим тази разлика между цар и царство.

По отношение на южния цар аз малко не те бях разбрал когато писах за Саудитска Арабия. Те са част от Британската империя и едва ли ще я атакуват, освен ако не стане някакво голямо събитие да извоюват независимост от нея. Исляма също е под контрола на Ватикана, дори има данни че е бил измислен и създаден от Ватикана. Първата съпруга на Мохаммед е била римокатоличка и тя го е представила на двама католически свещеници които са обучавали Мохаммед в една пещера (същата в която той твърди, че му се явил архангел Джабраил/Гавриил).

Що се отнася до Африка по голямата част от нея е колонизирана и експлоатирана от Британската империя. Десетките хиляди деца измиращи от глад всеки ден в Африка е директно следствие от политиката на геноцид характерна за Британската империя. Бума на СПИН се дължи именно на масовите ваксинации правени с парите на западните данъкоплатци. Всеки ден в териториите контролирани от Британската империя измират десетки, ако не стотици хиляди души в следствие на нейните стратегии за геноцид и намаляване на населението на Земята с 90%. Никога в историята на човечеството не е имало по-кръвожадно и напоено с кръв царство. Червен Китай с всичките му репресии и изтезания и убийства на инакомислещите изглежда като невинна девица в сравнение с този чудовищен червен звяр. Чудовищните експерименти с хора и животни в подземните бази където хора и демони работят заедно върху "научни" разработки надминават всякакви ужаси, които човек може да си представи и пред които експериментите в Аушвиц и Дахау ще изглеждат като невинна детска игра. Хората не си дават сметка какво се случва по света, защото княза на въздушната власт е заслепил умовете им. Един ден когато Бог повдигне завесата всички ще бъдат ужасени и втрещени от сторените мерзости.

Та дали от Африка може да се навдигне южен цар, който да се противопостави на звяра не знам. Съпротива на Британската империя там има и става все по организирана, но все още са далече от ресурсите да създадат независимо царство. Британците имат най-добрата известна до момента технология за манипулиране на масите, недоволствата им, инфилтриране на организации и прочие. Те комбинират всякакви видове социологически и психологически изследвания с окултно магьоснически практики за постигане на целите си и прилагане на технологиите си. Ако се издигне независимо царство в Африка това ще бъде Божие чудо, както е чудо откъсването на Русия от ноктите на Британската империя. Не че в момента са се откъснали съвсем, защото все още законодателството им е колониално и конституцията им от 1993-а година е писана от американци напълно в интерес на Британската империя. В момента в Русия протича национално-освободително движение от колониалните връзки на империята, но понеже народа е доста заспал тези процеси се движат много бавно. Лакомията обаче на Запада за Украйна задвижи необратими процеси на пробуждане на руския народ, които ще ускорят освободителния процес. Когато видите, че Русия гласува нова конституция ще знаете, че тя вече не е колония на Запада.

Що се отнася до Моавците и Амонците - те са си там и до ден днешен. Това изкуствено разделение на отделни държави като Ирак, Йордания, Сирия и прочие е дело на Великобритания. Те ги разделят с цел да ги държат слаби и разделени и да не се обединят срещу господарите си на Запад. Но народите са си същите - те не са се изпарили във въздуха. Както и за България се твърди, че траките които са живели тук хиляди години в един момент са се изпарили. Такива изпарявания не се случват. амонците и моавците продължават да живеят по същите земи, както и египтяните.


Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 13, 2014, 14:56:25 PM
Quote
Що се отнася до Даниил 11-а глава то там вече се говори за определен владетел, а не за самата империя. Тази разлика трябва да се прави. Звяра има 10 рога, което ще рече че има 10 владетеля, които управляват имерията. Когато обаче излезе звяра от бездната те единодушно ще му предадат властта си. Дали в Даниил 11 се говори за някои от тия 10 владетели или са последния звяр аз не знам, но ако не искаме да се объркваме трябва да правим тази разлика между цар и царство.


Да, разбира се има разлика между империя и император. Но няма империя без император, па бил той и скрит. Явно в един момент този скрит император ще възлезе, появи, изяви и тогава ще стане явен.
 Та в 11 глава се говори за императора който ще върлува в дните на края/както е написано/, тоест няма кой друг да е освен Звярът описан в откровение. Южният цар е една голяма въпросителна. Саудитска арабия е английска колония и слаба сравнително като военна сила, но в Африка има една държава, която макар и в тесни връзки с Британия е разтърсвана и от големи противоречия вътре в нея и доста негативизъм към запада. Визирам Юар. Макар и бая далеч от сцената в Близкият изток, не е за подценяване Юар, още повече че е ядрена държава, доколкото знам. Тоест има ядрено оръжие, вероятно дадено от запада , а не собствена разработка, но не се знае в чии ръце ще попадне. Така че тази държава също може да е кандидат за южният цар, още повече че може да събере и коалиция от други африкански държави около себе си.

Жената обяздила червеният звяр, също не виждам и аз кой друг може да е освен ватикана. Православната църква, с всичките и кусури е цвете пред ватикана, но и вече е претопена поне на високо ниво. Доколкото знам тн. вселенски патриарх Вартоломей намиращ се в Инстанбул се прегърнал с папата и това е официален факт, не слухове. Но каквото и да се говори, православието не е обяздило русия, дори по времето на комунизма, именно този измислен и финансиран от запада проект е обяздил православието. Това се наблюдава и в България съвсем видимо.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 13, 2014, 19:27:23 PM
Южна Африка също е Британска колония, която от времето на апартейда насам се управлява от ANC, които са комунисти по своята идеология. Напоследък се сближават с Русия покрай формированието BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa). Не съм запознат какво точно се случва повече в тази страна. Знам само че ANC които са предимно от черното население толерират кланетата на десетки хиляди бели фермери.

Що се отнася до Източно православната религия тя е една от дъщерите на Блудницата, както са и протестантските църкви. Блудницата е майка на други блудници (Откр. 17:5), които са произлезли от нея, променили са някои неща, но фундамента на който стоят остава същия. Дъщерите следват примера и стъпките на своята майка и в крайна сметка ще се завърнат при нея. С изключение на малцина. Дъщерите обаче не могат по никой начин да се сравнят с мащабите и обхвата на действие на своята майка.

Описанието на блудницата представя един изключително мощен източник на влияние и контрол, във всяко отношение:

Rev 18:2  Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица;
Rev 18:3  защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудствуване, и земните царе блудствуваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
Rev 18:4  И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
Rev 18:5  защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди.
Rev 18:6  Въздайте й, както и тя е въздала, да! платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно.
Rev 18:7  Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъка и печал й дайте; защото казва в сърдцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя.
Rev 18:8  Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я съди.
Rev 18:9  И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.
Rev 18:10  Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти!
Rev 18:11  И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им,
Rev 18:12  стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед: от желязо и от мрамор;
Rev 18:13  и канела, аромати, темян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души.
Rev 18:14  Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе, и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма вече да се намерят.
Rev 18:15  Търгуващите са тия неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките й, ще плачат и ще жалеят, казвайки:
Rev 18:16  Горко, горко, граде велики, облечен във висон, багреница и червено и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери;
Rev 18:17  защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препиват от морето, застанаха отдалеч,
Rev 18:18  и викаха като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град?
Rev 18:19  И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като думаха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя!


- Първо православните дори в най-славните им времена по време на имперска Русия и на Византийската империя не са могли дори да си помислят да имат влияние върху всички народи по целия свят. И до ден днешен те си остават регионална религия с регионално влияние. Те никога не са имали глобално влияние.

От друга страна чрез йезуитския орден, който контролира тайните общества - те имат формирование във абсолютно всички народи, като слагат царе и свалят царе посредством определени политически технологии. Не случайно земните царе ще плачат за нея, защото именно чрез нея са дошли на власт. Не знам обаче защо би плакал президента на Никарагуа или този на Бряг на Слоновата кост или султана на Саудитска Арабия ако православието се разпадне и бъде унищожено.

- Второ за блудницата Вавилон е наречена ГРАД. Няма нито един град, с който православието да се идентифицира в своята цялост. Няма град, който да е символ и централен орган на православната религия. От друга страна Ватикана не само е религиозна организация, но също е и град държава. Православието не е и никога не е било град държава.

- Трето от горното описание се вижда, че Блудницата е въвлечена в мощна световна търговия от която се възползват огромните транснационални корпорации, които са представени като "земните търговци". Определено не се има предвид някой търговец на зеленчуци или детски играчки в някое предградие в гр. Перник.

Тук е мястото да се отбележи, че известната East Indian Company, която е майката на всички транснационални корпорации и до ден днешен е в основата на Британската империя се контролира от Ватикана чрез йезуитите. Именно на основа на нейните интереси е създадена цялата съвременна финансова и глобална търговска система. Т.е чрез тази мега танснационална корпорация Ватикана контролира всички главни търговски потоци, като се започне от търговията със първични суровини и се стигне до всички форми на фабрични продукти. Православието дори в най-смелите си мечти не може дори да сънува за подобна икономическа и търговска мощ.

Не на последно място, цялата съвременна банкова система е създадена от йезуитски магьосници и реализирана чрез пипалата и колониите  на Британската империя. Нека не забравяме коя е родината на съвременното банкиране - това е Венеция. Всички ранни банкерски кланове са били католически, като например клана на Медичите. Всички те обаче после като че ли се стопяват и изчезват, докато на практика те просто минават на заден план и активират разни "червени щитове" да пазят истинската идентичност на главата на банковата мафия.

Финансовите успехи и далавери на православните са жалко подобие на това, което е успяла да разгърне тяхната майка.

- Четвърто, Блудницата се е опила от кръвта на светиите. На православните никога не им е липсвала жажда за власт и за силово разправяне с инаковярващите или "инославните" както те ги наричат. В тяхната биография може да се намерят пръски чужда кръв, която са пролели, а на места дори и локви кръв. Но това не може дори да започне да се сравнява с реките от кръв, които е проляла и продължава да пролива Ватикана. Дори в момента в който кротко си пишем тези неща главорезите на Саудитска Арабия изпратени по заповед от червения звяр избиват не малко православни и други християни в Сирия. Ватикана никога не е спирала да избива инаковярващи хора, просто сега се крие зад много паравани.

Що се отнася до царя от Даниил 11-а глава, то аз за сега имам един коментар за него и той е че в сравнение с всевластния втори звяр от Откровение 11:7 и 13:11 той изглежда доста по-слаб и нищожен. Повечето изследователи приемат, че той е Антихриста и аз не мога нито да отрека нито да потвърдя това, само отбелязвам една разлика която се набива на очи.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 13, 2014, 22:31:32 PM
доста важни неща написа Уочман относно върховенството на католическата организация и трудно може да се опровергаят факти.
Относно това за въпросният цар в 11 глава на даниил, че изглежда някак по слаб и нищожен от описаният звяр в откровение, бих възразил, че в даниил му е отредено доста по малко място като описание на мракобесните му дела и същност. Но е казано достатъчно, ако мога да го извадя от текста би се получило следното:

1.От него се надигат сили които издигат мерзостта носеща запустение
2.Повежда към отстъпление безбожните юдеи ( ако се визира първият завет в стих32)
3. Провежда гонение против разумните..
4.Въздига се и се възвеличава над всякакъв Бог
5.Говори нечувано против Бога и ще успява
6.Разпъва шатрите си между моретата и слвният свят хълм ( и това става накрая, във времето накрая)

Мисля, че с оглед казаното за този цар в 11 глава, съвсем резонно може да се заключи, че той е идентичен със звярът от откровение.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 14, 2014, 15:55:10 PM
Прочитайки Даниил 11-а глава от самото начало се вижда, че там се говори за Персия (ст.1) след определено време персийското царство се разпада и разпръсва "към четирите небесни ветрища". До тук е сигурно, че се говори за Персия. Това разпръсване на персийците е доста интересно с оглед на твърдението на руснаците, че персите са протославяни и че всички славяни, включително руснаците са произлезли от Персия. Аз лично се учудих, че руснаците твърдят такива неща и че идентифицират произхода си с Персия, но още по удивителното е когато си дадох сметка, че в пророчествата на Даниил персийското царство е представено като мечка, а от много време насам мечката е утвърден символ на Русия.

 В края на Даниил 10-а глава ангела казва на Даниил, че след княза на Персия ще се въздигне княза на Гърция. Както и според останалите пророчества Гръцката империя е следващия доминиращ звяр. След който пък следва Римската империя. Затова следващите описания на въздигащи се царе в Даниил 11-а глава трябва да се разбира именно в контекста на въздигането на Гърция и Рим.

Лично на мен битките между северния и южния цар много ми напомнят на битките между Рим и Картаген. Някои от написаните пасажи ми се струва че съвпадат 1:1 със събития от войната между Рим и Картаген, като например:

Dan 11:11  И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка.
Dan 11:12  И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее


Това описва много точно похода на Ханнибал срещу Рим, където той воюва изключително победоносно и достига почти до Рим и е само на крачка от това да гътне Римското царство, но нещо се случва и той се връща назад.

Dan 11:13  Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска, и с много имот.
Dan 11:14  И в ония времена мнозина ще въстанат против южния цар; ще се повдигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението; но ще паднат.
Dan 11:15  И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила, и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои.


Тука е описана победата на Рим над Картаген, като има един интересен детайл, а именно, че някои от евреите които живеят в египетските земи (Александрия) ще се навдигнат на бунт, но ще паднат.

Между другото точно стих 8 ми даде основание да считам, че Южния цар е Картаген, защото там ясно се казва къде той се завръща с плячката си след битката:

Dan 11:7  Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действа против тях, и ще преодолее;
Dan 11:8  тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли, и с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не на пада северния цар.


Другия интересен момент е свързан с "дъщерята на южния цар" :

Dan 11:6  И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят и, и оня, който я крепеше в ония времена.

Лично на мен това много ми напомня историята за Антоний и Клеопатра.

След като превзема Картаген северния цар (Рим) се обръща и превзема Израел:

Dan 11:15  И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила, и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои.
Dan 11:16  Но оня, който иде против него, ще действа според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна сила.


Стих 15 показва победата на Рим над Картаген, а стих. 16 говори за това, че северния цар ще превземе "славната земя" което е обещаната земя - Израел. Всичко това се случва преди времето на Христос.

От тук нататък се говори за следващи царе и следващи събития, като за предполагаемия Антихрист се приема, че се започва да се говори от стих. 21 нататък:

Dan 11:21  И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почет; но той ще дойде във време, когато са спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство.

Аз лично никак не мога да свържа това описание с това:

Rev 13:11  И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.
Rev 13:12  Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Rev 13:13  И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Rev 13:14  И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.


Звяра, който излиза от земята (предполагаемо Антихриста) упражнява цялата власт на змея и първия звяр и със сила и голяма мощ придружени със знамения и чудеса подчинява и мами народите и кара всички човеци да се поклонят на първия звяр. Аз не мога да сравня това с някакъв нищожен човек, на когото никой дори не отдава царска почит, но идва на власт чрез ласкателства.

Има и още един момент, който ми прави впечатление, а именно че на пророк Даниил не се позволява да види петия звяр. Той вижда и пророкува само за първите четири звяра излизащи от морето. Затова би било разумно да се предположи, че пророчествата на Даниил не включват описания на събитията по времето на петия звяр, но стигат само до четвъртия (древната Римска империя). В този смисъл останалата част от Даниил 11-а глава би могла да се види доста точно вече изпълнена в миналото.

Като например гоненията на император Епифан срещу евреите при които той се опитва да ги изтреби всичките и да изкорени еврейската вяра. Също така има съвсем ясен случай в историята при който римския император Калигула (който наистина е бил много нищожен човек) провъзгласява себе си за бог и поставя статуята си в еврейския храм. В този смисъл събитията от Даниил 11-а глава са вече изпълнени.

Ето как завършва края си въпросния цар от Даниил 11-а глава:

Дан. 11:45  И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.

Калигула бива внезапно убит от вътрешен преврат при който никой от неговите не му е помогнал и с това се прекратяват издевателствата му. Това описание на края на въпросния цар по никой начин не съвпада с края на звяра от Откровение 13:11:

Откр. 19:19  И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото воинство.
Откр. 19:20  И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; та двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.


Тука се вижда, че звяра заедно с помощта на земните царе се опълчва да воюва с Христос при неговото пришествие. След което звяра бива уловен и хвърлен в огненото езеро. Това по никой начин не съвпада с Даниил 11:45. Звяра в Откровение има кой да му помага, земните царе са застанали с него да воюват заедно с него, а нищожния цар от Дан. 11 умира изоставен от всички. Разликите са просто драстични.

Обаче едно може да се каже и то е че както древната Римска империя е предтеча на последния пети звяр, така и нищожния цар от Даниил 11-а глава е като предтеча и преобраз на реалния Антихрист, изявявайки неговите стремежи, желания и начин на действие.

И тъй като на пророк Даниил не се позволява да види нищо от царуването на петия звяр (това се открива после на апостол Йоан по времето когато четвъртия звяр е вече във властта си) в Даниил 12-а глава събитията вече биват прехвърлени в края на времената и възкресението на мъртвите, като събитията около петия звяр са изцяло пропуснати. Това се потвърждава и от следващия стих:

Дан. 12:8  И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю, мой, каква ще бъде сетнината на това?
Дан. 12:9  А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето.


На Даниил е дадено да види събитията до времената на древната Римска империя. Той разбира че след това ще има още неща, затова пита каква ще е СЕТНИНАТА на това. Т.е след това, което ми беше показано, какво ще СЛЕДВА, какво ще се случи ПОДИР това? Отговора, който му се дава е "Иди си, Данииле" - т.е на него не е дадено да види повече, защото какво ще бъде по-сетне е запечатано до края на времето, и бива разкрито на апостол Йоан, който сам пише, че последните времена са настъпили в неговите дни (1 Йоан. 2:18).

И удивителното е че Йоан бива повикан за да му се разкрие именно тази СЕТНИНА, за която пита пророк Даниил:

Откр. 4:1  След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане ПОДИРЕ.

Онова, което беше запечатано по времето на Даниил до последните времена, беше разпечатано и разкрито когато тези последни времена настъпиха, а именно по времето на апостол Йоан.

Искам само да кажа, че това, което написах по-горе в този последен постинг не е нещо, което съм разбирал и държал продължение на дълго време, но написах нещата ми изникнаха като разсъждение и разбиране докато размишлявах по въпросите повдигнати в тази тема от коментиращите в нея. Т.е това са неща, които сега изникват в мен като разсъждение и разбиране и не е нещо на което непременно държа, но си струва да го изпитаме и разгледаме заедно. Лично на мен ми се сториха удивителни нещата които излязоха като изводи и как горе цитираните пасажи ги потвърждават.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 14, 2014, 18:40:40 PM
 
Quote
Т.е това са неща, които сега изникват в мен като разсъждение и разбиране и не е нещо на което непременно държа, но си струва да го изпитаме и разгледаме заедно. Лично на мен ми се сториха удивителни нещата които излязоха като изводи и как горе цитираните пасажи ги потвърждават.

Интересно е  да. Правиш изводи които не са ми хрумвали, а и историят с Картаген ми е просто позната повърхностно, същото се отнася и за Антоний и Клеопатра. Възможно е при това пророчество да се визират и тия събития и да не се отнася за звярът в откровение написаното. Напълно е възможно, въпреки това има стихове които не ми дават напълно да приема че 11 глава не се занимава с времето на края. Краят е разтегливо понятие в писанието, това ми е ясно. Както апостол Йоан казва още по негово време, че е последно време, но например какво ще кажеш за стих 31 на 11 глава:
И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение

Знам за историят със Епифан и затова че забранява юдаизма, че е жесток, че заколил прасе в Йерусалмският храм и тн. Въпреки това не ми се струма, че това е описаната мерзост носеща запустение. Освен ако не се издига два пъти такава мерзост, един път при Епифан и един път при звярът от откровение.
В 12 глава се започва така-
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
Това надигане на Михаил архангелът е описано и в книгата откровение, тогава именно е хвърлен на земята големият змей и тогава Йоан вижда как излиза от земята звяр с 10 глави и 7 рога и тн. Всичко това е визирано като събитие във времето с терминът- " В онова време" та изниква въпросът- кое време, времето на картаген, на епифан, или времето след тях, тоест днес, или по нататък?

А най нещото което ми е чудно и противоречиво с идеята 11 глава края да описва Епифан е написаното в 12 глава 11 стих на даниил. Когато е попитан от даниил, облеченият в лен човек казва- И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни
Това е именно, според мен, описаните три години и половина гонение от антихриста. Какви са другите 45 дни които остават до 1335 дни е интересно и защо достигналите до тия дни са блажени. Единият вариант е тогава да е идването и съответно възкресението от умрелите, другитя вариант е оживелите до тия 45 дни, да са отцуляли от нанесеният гняв божи над света, който ще е не голям по продължителност и тези отцелели да влязат в милениалното царство. Това са също само мои разсъждения, но определено най- ми е интересен въпросът с мерзостта носеща запустение. Тя е нещо фундаментално. Не е просто прасе в храма. Така ми се вижда. Ти как смяташ?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 14, 2014, 23:03:24 PM
Ако ще говорим за мерзостта на запустението то е добре да започнем от самото начало.

Първо е какво Библията нарича мерзост? Преди тази дума да се използва от Даниил, тя вече е била използвана преди това от пророците:

Вт. 7:25  Кумирите на боговете им изгаряйте с огън; да не пожалиш да вземеш на себе си среброто или златото, което е върху тях, за да се не впримчиш в него, понеже това е мерзост пред Господа твоя Бог.

Тук се вижда, че идолите на боговете са наречени мерзост.

Вт. 13:13  Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,
Вт. 13:14  тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и, ето, ако това неща е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена всред тебе,


Служенето на други богове е мерзост.

Вт. 17:1  Да не принасяш на Господа твоя Бог говедо или овца с недостатък или с каква да било недъгавост; понеже това е мерзост на Господа твоя Бог.

Принасянето на жертва с недостатък е мерзост.

Вт. 18:9  Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.
Вт. 18:10  Да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Вт. 18:11  никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;
Вт. 18:12  защото всеки, който прави тия дела, и омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.


Всички тия окултни дейности описани в горните стихове са наречени мерзости.

Вт. 22:5  Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.

Жени да се правят на мъже и мъже, да се правят на жени е мерзост.

Вт. 23:18  Срещу никакъв обрек да не принасяш заплата от блудницата нито цена от мъжеложник в дома на Господа твоя Бог, защото тия и двете са мерзост на Господа твоя Бог.

Блудството и хомосексуализма са мерзости пред Бога.

Вт. 24:4  то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа.

Жена, която е разведена и омъжена на ново, ако напусне втория мъж и се върне при първия това е мерзост.

Вт. 25:15  Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Вт. 25:16  Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, е мерзост на Господа твоя Бог.


Очевидно лъжливите теглилки и мерки са мерзост пред Бога.

Вт. 27:15  Проклет да е оня, който направи изваян или излеян кумир, мерзост на Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И всичките люде в отговор да кажат: Амин!

Кумирите и идолите са мерзости.

2Царе 23:13  Царят оскверни и високите места, които бяха пред Ерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, който израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамоса, мерзостта на моавците, и за Мелхома, мерзостта на амонците.

Боговете на народите са мерзост за Бога. Тук е добре да имаме предвид, че боговете на народите не са просто някакви статуетки. Зад тях се крият цели философски, религиозни, технологични,научни и идеологически системи. Не мисля, че е смислено да приемем, че цар Соломон при цялата му мъдрост и познание ще тръгне да се кланя на някакви каменни, дървени или златни статуетки. По скоро е бил привлечен от изключително комплицирания цялостен мироглед, който тези божества са представлявали.

Пр. 6:16  Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за душата Му:
Пр. 6:17  Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които проливат невинна кръв,
Пр. 6:18  Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло,
Пр. 6:19  Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.


Всички тези неща са мерзости за Бога.

Въобще темата за мерзостите се оказва доста обширна и не са малко нещата, които могат да се квалифицират като мерзост, затова няма да изреждам повече, но ето това на мен ми направи по-особено впечатление:

Пр. 21:27  Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

От друга страна "мерзостта на запустението" или "мерзостта, която докарва запустение" е особен вид мерзост, която води до запустяване. Сега еврейската дума използвана за "запустение" има две основни значения. Едното е "да разруша, унищожа", а другото е "да шокирам, да втрещя, да оставя безмълвен". И двете значения се използват често в Библията така, че кое точно е правилно да се използва в случая не е дефинирано само по себе си.

В книгата на пророк Даниил за мерзости се говори на 3 места:

Дан. 9:27  и той ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.

Тук в предните стихове се говори за идването и смъртта на Месия. Т,е това визира точно времето първото идване на Христос. Кой е този който сключва завет и после прави да престанат жертвата и приноса бих казал е доста интересно.

Докато четях българския превод би могло да се разбира, че този, който сключва завета е самия Месия. Мнозина тълкуватели, които твърдят, че това е Антихриста, който ще сключи завет с Израел пропускат една малка подробност, която аз също съм пропускал до този момент, но сега я забелязах. В текста се казва изрично "и той ще потвърди завет с мнозина" Това далеч не звучи като политически договор с държавата Израел, а по-скоро за завет сключен с избрани хора. Точно както Исус сключи Новия завет със Своите ученици. Интересното е че Исус е убит точно в третата и половина година от началото на Своето служение в Израел и след Неговата жертва на кръста - де юре - жертвите и приносите престават да имат каквато и да е валидност пред Бога в еврейския храм. В този смисъл със своята жертва на кръста Исус прави да престанат жертвата и приноса. Какво точно става обаче с жертвите, които продължават да се принасят в храма? Всяка следваща жертва която бива принесена там на практика е демонстрация на отхвърляне и неприемане на жертвата на Христос и в този смисъл тя не може да бъде нещо по-малко от мерзост, защото се изпълнява това, което цитирах и по-горе, че "жертвата на нечестивите е мерзост". А че тази жертва носи запустение е повече от ясно, защото нищо не запустява толкова колкото отхвърлянето на Христовата жертва.

Веднага след като Христос прави да престане жертвата и приноса се появява този, който язди на крилото на мерзостите. В случая аз виждам в този запустител, който язди на крилото на мерзостите - отстъпилия юдаизъм, който отхвърля Христос и презира Неговата жертва. Текста изрично казва, че гняв ще се излее върху този запустител до определеното време. И наистина гняв се излива върху юдеите от този момент нататък.

Ако приемем, че този пасаж говори за Антихриста (или втория звяр от Откровението на Йоан) то излиза, че гняв ще се излее на него до определеното време,а това звучи като някакво наказание, но с мярка. Вместо това виждаме, че звяра бива уловен и незабавно хвърлен в огненото езеро от завръщащия се Христос. Случващото се със запустителя в Дан. 9:27 и царя от Дан. 11:45 не само не съвпадат помежду си, но и не съвпадат с края на звяра описан в Откровение.

От друга страна ето какво казва Йоан:

1Йоан. 2:22  Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.


Именно отстъпилия юдаизъм е този, който става пръв носител на духа на Антихриста и в този смисъл е оприличен (като предтеча) на самия Антихрист, защото той отрича, че Исус е Христос и с това се е отрекъл и от Бога на бащите си, който е изпратил Сина Си да стане жертва за грях и с това е прекратил веднъж и завинаги жертвите и приносите в храма, които са само сянка на истинската жертва.


Следващото място в книгата на Даниил където се говори за мерзостта на запустението е:

Дан. 11:31  И от него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

За сведение Антиох IV Епифан, не просто жертва прасе в храма, но също така издига в него статуя на Зевс. А поставяне на идол се квалифицира като мерзост в Писанието, както се вижда и от пасажите които посочих в началото на този постинг. А Калигула заповядва да се постави негова собствена статуя в еврейския храм като въплътения Зевс и това се случва малко след жертвата на Христос около 40 г сл.Хр. Някои казват, че тази заповед така и не е била реализирана, защото Калигула бива убит малко след това от заговорници, но този момент си струва да се изследва по-подробно.

Третото място в книгата на Даниил е в 12-а глава:

Дан. 12:11  И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дена.

Ако бих следвал линията на разсъждение поета в предишния ми постинг, а именно, че на Даниил не се дава да види събитията около петия звяр, то аз разбирам, че 12-а глава на Даниил се дават само няколко щрихи от най-последните времена. Споменава се времето на голямата скръб, споменава се че Михаил ще се застъпи отново за евреите и му се казва, че " че това ще бъде след време, времена, и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде".

На това Даниил отговаря: "И аз чух, но не разбрах." - т.е вече се навлиза в неща на които на Даниил не е дадено да види и разбере.

И тогава следват още няколко щрихи сред които е и Дан. 12:11, което в горния ред на мисли може да се приеме, че се отнася до времето на звяра Антихрист.

С други думи може да се приеме, че ситуацията в която се издига мерзостта на запустението се изпълнява не еднократно. Ако обобщим пасажите за това, кое е мерзост пред Бога цирирани в Писанието - ние може да ги разделим на 3 групи.

1. Поставянето и поклонението на идоли. Това се изпълнява при Епифан.
2. Жертване на жертви от нечестиви човеци, особено с нечестива цел. Това се изпълнява с отхвърлянето на Христос от юдеите и продължаването на жертвите в храма.
3. Всякакви мерзостни практики, включително следване на други богове (идеологии, учения, философии), хомосексуализъм, трансджендъризъм, всякакви форми на чародейство и окултизъм. С оглед на това, което се случва около нас, особено като гледаме накъде Британската империя тласка цялото човечество, но особено Запада и колониите които контролира - ние виждаме точно това - издигане на всички тия практики и мерзости, включително по църквите.

И така може да приемем, че принципа който действа и в трите споменавания в книгата на пророк Даниил на мерзостта на запустението е един и същ, но историческите събития и действащите в тях лица са различни.

Това разбира се е просто логическото продължение на реда на мисли и подход на които се натъкнах пишейки предишния си постинг. Нещата могат да стоят и по по-различен начин от това, но за мен е интересно да мога да разгледам нещата от този ъгъл и да видя дали тия неща могат да се потвърдят и утвърдят или напротив.Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 15, 2014, 13:13:06 PM
Тъй като реших да прегледам какво другите казват за Даниил 11-а глава попаднах на това видео, което разглежда главата сравнена ред по ред с историческите събития:

https://www.youtube.com/watch?v=eWETmqqaeYQ

Тук за разлика от моето по-скоро налучкване на базата на минималната ми историческа обща култура дават много подробно как думите на пророка са се изпълнили до най-малкия детайл в историята, като дават точните имена на владетелите и историческите събития, които съвпадат 1:1 с написаното в 11-а глава.

Аз очевидно съм успял да понацеля нещата, като основната ми грешка е че вместо Птолемеите (които са владели в Египет) съм се объркал с Картаген, който е близо до Египет.

В изследването от горното видео се показва, че мерзостта на запустението както е описана в 11-а глава се изпълнява абсолютно точно с всички подробности в живота на Антиох Епифан. Обаче човека, който говори в това видео по някаква неизвестна за мен причина, както и противно на всяка здрава логика решава, че както се говори за Епифан от 3-в пр. Хр. от ст 36 нататък изведнъж пророчеството скача хиляди години по-късно за Антихриста. За мен подобни скокове от хиляди години без никакви подобни предпоставки в текста не са здрав начин за разбиране на Писанията.

Другото интересно нещо на което попаднах е че един от най-уважаваните равини (не можах да му чуя добре името звучеше нещо като Рахман) е бил изключително уверен, че книгата на пророк Даниил пророкува само до втория храм. Т.е до древната Римска империя, както и аз предположих. Т.е явно не съм единствения на който му е дошла идеята, че пророк Даниил е ограничен в пророкуването си само до първите 4 звяра и че сетнината на това не бива открита докато не настъпят последните дни, които очевидно настъпват по времето на апостолите.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 15, 2014, 15:06:58 PM
Всичко това което казваш е възможно при единственото условие - мерзостта на запустението за която се говори в 12 глава и в откровение и в 11 глава да не е еднократно събитие. Само при това условие.
Ако е така, и тя е нещо което се повтаря, тогава има логика това което предполагаш. Аз не мога нито да приема напълно това, нито да го отхвърля, и това е една гледна точка която си струва човек да има.

Все още смятам по- скоро, че мерзостта която носи запустението е нещо еднократно като фундаментално събитие и неслучайно е датирана с определени дни:
И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни.Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни

Тоест тук виждам че за нея се говори еднократно и точно да се знае от нейното издигане до края колко има и какво се случва. Тоест ако мерзостта носеща запустение е многокпатно събитие през  историята, защо само едната от тях е строго посочена като оставащи дни след нея? Тя е така да се каже членувана- мерзосТТА! Все едно е само една такава фундаментална мерзост. Иначе разбирам че много неща могат да са мерзост, но тук говорим за нещо определено и след него има точно определен брой дни.
Въпреки това и това не е непреодолима пречка, понеже може да се говори за тази последна мерзост носеща запустение от веригата мерзости и само тя да е така определена от брой дни след нея. Не е невъзможно.
Също интересно е да се опитаме да видим, с какво такова виждане като това което сега разискваме, би могло да бъде опасно, ако се окаже невярно.
 И с какво примането че в 11 глава се говори за антиох епифан, а в 12 вече за времето на звярът антихрист, би могло да е опасно, ако всъщност в 11 се говори за времето накрая.

Според мен с нищо не е опасно това виждане, така, че то би могло и да не е неправилно, понеже истината никога не е опасна. Докато например виждаме че разбирането за няколко втори пришествия на Месията/явно и тайно/ , която някой вярващи държат е крайно опасна за тях. Понеже те ще чакат да са грабнати и няма да бъдат будни и нащрек за идването на въпросният антихрист.
Мисълта ми е че когато се говори за едно второ пришествие, аз разбирам само едно, и когато се говори за мерзост на запустението и след нея има точни събития, аз приемам че е една, затова така размишлявам и не бързам да се съгласявам.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Tihomir on April 15, 2014, 18:35:24 PM
Повтарянето на събития не е нещо чуждо за историята на човечеството. Не случайно проповедникът казва "Каквото е станало, пак ще стане".

Историята с Авраам е нещо, което се случва 2 пъти като принцип (жертвата на Исаак и жертвата на Христос, който беше възкресен реално, докато Исаак беше подарен жив).

Христос каза: "...Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син...".

Йоан говори за идването на антихриста, но и за много антихристи.

Христос говори за дните на Ной, които ще се случат и в последните дни, в които живеем. Обърнете внимание на това какви същества е имало тогава, какви дела са се вършили.

Има и други случаи, та трябва да се обърне внимание, че каквото е станало, пак ще стане.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 15, 2014, 22:36:01 PM
Quote
Всичко това което казваш е възможно при единственото условие - мерзостта на запустението за която се говори в 12 глава и в откровение и в 11 глава да не е еднократно събитие. Само при това условие.
Ако е така, и тя е нещо което се повтаря, тогава има логика това което предполагаш. Аз не мога нито да приема напълно това, нито да го отхвърля, и това е една гледна точка която си струва човек да има.

Аз съм склонен да мисля, че нещата се повтарят, както и Тихомир цитира от книгата Еклисиаст. Общо взето всичко в Писанието се повтаря.

Бог отдели народ за себе Си - той отстъпи и стана блудница. После призова народ от езичниците и той отстъпи и стана блудница. Затова никак не е чудно, че мерзостта на запустението веднъж се случва при първия народ и после при призованите от езичниците.

В дните на Ной хората се развратиха и Божия съд се изля на земята, сега това пак се случва по същия начин. Извратените раси от генно инжинерство Бог изби чрез потопа, днес натискат здраво за същите мерзости.

Сега по отношение на тези 1260 дни или 42 месеца или време, времена и половин време в момента не мога да взема отношение. Знам, че евреите са се отказали да ги смятат тези цифри и дори препоръчват да не се смятат защото водят само до лъжливи очаквания и надежди. В християнството същото се е случило и не еднократно са чакали напразно Христос да се завърне на определена изчислена дата.

Quote
Също интересно е да се опитаме да видим, с какво такова виждане като това което сега разискваме, би могло да бъде опасно, ако се окаже невярно.
 И с какво примането че в 11 глава се говори за антиох епифан, а в 12 вече за времето на звярът антихрист, би могло да е опасно, ако всъщност в 11 се говори за времето накрая.

Аз съм се убедил, че всяка заблуда е опасна без значение колко безобидна изглежда на момента. Тя е като закопана мина, която само чака своя час да се взриви в точния момент и да нанесе максимално поражения.

Ако изслушаш видеото което пуснах преди ще видиш, че в 11-а глава след стих 21 се говори за Епифан и това е бетонирано с исторически факти, които не оставят никакво място за спекулация и предположения. Още в книгата на Макавеите е записано ясно, че мерзостта на запустението е била в храма. Това е писано от същите хора които са участвали във възстанията срещу Епифан заради оскверняването на храма. Също така не съм склонен да вярвам, че след 36-ти стих изведнъж се прави скок с повече от 2250 години. Нищо в текста не дава основание да се мисли, че такъв скок е дори близко до здравия разум и логичен подход към написаното.

Едно обаче е вярно и то е че с този исторически случай се поставя модел, преобраз на онова което пак има да стане в края на времената. Да не забравяме, че петия звяр обединява в себе си първите четири звяра, затова не  за учудване той да повтори мерзостта.

Що се отнася до пришествията на Христос те наистина не са само едно. Имаме първо пришествие, когато Той се яви в плът за изкуплението на човечеството и втори път, когато ще седне на престола на баща Си Давид и ще управлява света с правда. Така, че може да се очаква, че мерзостта ще се случи веднъж във плътския храм и след това втори път в духовния. Аз наистина не очаквам тия решаващи събития да се разиграят пак в храма в Ерусалим, но ще се разиграят в храма който претендира да е Неговото тяло.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 15, 2014, 23:33:33 PM
Относно пришествието визирам това, че има вярващи които смятат че второто пришествие конкретно е в две фази, тайно и явно. Тоест смятат че има две втори пришествия, а не че няма първо.

Иначе това с преобразът е така. Ако мерзостта носеща запустение е нещо което се е реализирало вече и също предстои да се реализира пак в края на времето е възможно. Важното е че това предстои, а не е вече безвъзвратно минало, както настояват постмилениалистите, това вече е опасно виждане тяхното.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: small axe on April 16, 2014, 13:29:58 PM
Матей 24:15-28 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намира на покрива на къщата, да не слиза да вземе нещата от къщата си; и който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си. А горко на бременните и кърмачките в онези дни! И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте.  Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите. 

 Според думите на Христос към учениците му, това което е пророкувал Даниил за мерзостта на запустението се отнася именно към неговото славно второ пришествие. Тоест ако Епиафан някога е изпълнил един път това пророчество, то Господ не говори за това, а сочи на учениците си бъдещата мерзост на запустението. Това е по същественото, а дали по времето на Епифан се е изпълнило или не, сега като се замисля е без голямо значение, важно е идещото изпълнение на пророчеството за което Даниил е говорил.
Има вярващи които свързват този текст в Матей с разрушението на храма 70 година, но ми е непонятно как съчетават това с мерзостта на запустението и идването на Господа за което става дума в пасажа. Също така тук в този пасаж не мога да приравня мерзостта на запустението с отхвърлянето на Месията от страна на юдейските водачи. И така, това за което се говори тук в 24 глава го свързвам с края, тоест то предстои. Ако вече се е изпълнило, тогава по необходимост трябва да разделим нещата, тоест от една страна скръбта и гоненията да ги направим идентични с падането на храма 70 та година, сетне всичките години на средновековието и тн. да са времената на езичниците и чак накрая да се изпълни писаното в стиха за пришествието на Христос, тоест да се визира много дълъг период на изпълнение, като кулминацията е идването на Месията. Но къде остават думите-"И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Там е, не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци..."  За кои дни става дума тук? За дните 70 година след Христа, или за дните на края при пришествието второто на Месията? "Тогава" Кога- тогава? 70 година, или времето на баш края..?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Tihomir on April 16, 2014, 18:35:24 PM
По думите на Христос "иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син", Христос говори за периода по неговото време на земята, както и за периода на второто му идване на земята.

Същото можем да предположим и за този пасаж, че говори и за двата момента.

Има нещо, което примаме за даденост и е хубаво да внимаваме и за това, а именно, че историческите събития са се изпълнили точно така и това е факт, който не е фалшифициран. Имам достатъчно основания да се съмнявам във всеки исторически "факт", който не е записан в Библията.

За мене няма съмнение, че нещата в историята се повтарят и не отхвърлям възможността нещата в историята да са се случиили така и да очакваме повторно да се случат. Нещо повече, на Данаил му се казва, че в последните дни знанието ще нарастне (каквито са нашите дни) и ще изследват книгата му. Защо ще се изследва ако няма смисъл за последните дни?

Не е вярно, че Данаил говори само до времето на 4-тото царство, защото имаме записано в 12-та глава:
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

За подобни страдания се говори само на едно място, където Христос специфично казва, че "веднага след скръбта на ония дни...":
Матей 24:29. А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

Което е пришествието за което се говори в Захария, Исая, псалмите и други пасажи.

Данаил продължава с пророчеството в глава 12:
И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието ще се умножава.

В повечето съвременни български преводи пише "знанието за нея ще се умножава", но думите "за нея" ги няма в оригиналния текст, а е просто "знанието ще се умножава".

Та, затова мисля, че е добре да се изследва още по-детайлно, защото има разминавания и в текущите твърдения, които Watchman сподели, че е разгледал от разни източници. Стъпването на исторически факти е все още хлъзгава територия.

Ако историческите факти са верни (или отчасти верни), се чудя дали тези исторически факти не са плод отново на такъв исторически факт, какъвто е образуването на Израел по изкуствен начин и деклрарирането, че това е "изпълнение на пророчествата на възстановяването на Израел" и наистина мнозина вярват на това. Ако прочетем пророчествата, ще видим, че нямат общо с тези събития, ако и да наподобяват пророчествата отчасти.

Представете си, че отидем 200 години в бъдещето и в учебниците по история пише: "Израел се завърна на територията си имаше мир и разбирателство".
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: YN on April 16, 2014, 23:32:16 PM
Quote
Не е вярно, че Данаил говори само до времето на 4-тото царство, защото имаме записано в 12-та глава:
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

Watchman не твърди съвсем това...

Quote
Ако бих следвал линията на разсъждение поета в предишния ми постинг, а именно, че на Даниил не се дава да види събитията около петия звяр, то аз разбирам, че 12-а глава на Даниил се дават само няколко щрихи от най-последните времена. Споменава се времето на голямата скръб, споменава се че Михаил ще се застъпи отново за евреите и му се казва, че " че това ще бъде след време, времена, и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде".

На това Даниил отговаря: "И аз чух, но не разбрах." - т.е вече се навлиза в неща на които на Даниил не е дадено да види и разбере.

И тогава следват още няколко щрихи сред които е и Дан. 12:11, което в горния ред на мисли може да се приеме, че се отнася до времето на звяра Антихрист.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 17, 2014, 18:04:58 PM
Да не забравяме все пак, че темата не е за Антихриста а за петия звяр, който аз все по уверено идентифицирам като Британската империя.

Ето каква й е ценностната система:

http://anonybulgaria.wordpress.com/2013/02/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8/

Както и как тя дефинира враговете си:

http://www.otizvora.com/2013/08/5749/
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 20, 2014, 17:22:12 PM
Това е добра илюстрация на политиката на геноцид, която е характерна за Британската империя:

http://anonybulgaria.wordpress.com/2014/04/08/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/

Ако човек забележи добре дефинициите за геноцид, то се вижда че тези практики продължават да се прилагат към колонизираните държави и до ден днешен. Само че за целта се използват по задкулисни методи, които представляват коктейл от идеологии, израждане на храните, съсипване на фундаментите култивирани от народите, технологии на химическата индустрия, социален инженеринг и всякакви други методи за изменение на съзнанието и физическото състояние на народите.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: YN on April 20, 2014, 21:42:40 PM
Не мога да повярвам. 100 милиона човека!

Аз преди съм ходила в американско училище и сме изучавали американска история, с техните си учебници и всичко, и въпреки че се споменаваше тук-таме за сблъсъци с индианците, НИКОГА не биваха предоставени числата. Това е толкова гротескно и ужасяващо, че нямам думи. А най-лошото е, че все още продължава. Индианците все още измират, от алкохолизъм, наркомания и какво ли още не, и всичко това е следствие от действията на колонизаториите. Какво ли е да се превърнеш в малцинство в собствената си земя?

Но иначе наистина е поразяващо да се видят паралелите между индианския геноцид, и това което се случва днес в страните от "третия свят". Училищата, които изтръгват националното съзнание и принадлежност и подменят ценностите. "Болнците", където стрелизират жени, и "висшата култура", която трябва да осияе мрачният дивашки живот (днес и викат демокрация, толерантност и "европейски ценности"). Просто се гнуся от всичко това; толкова е грозно.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 21, 2014, 09:20:54 AM
Няма нищо чудно във всичко това, писано е:

Йоан 8:44
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 21, 2014, 20:56:36 PM
Много трябва да се внимава за и не знам как ще стане това предупреждение но се надявам да го чуем всички:

9 И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

А ето това ще е наистина трудно:

13 И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа;

Интересното в случая е как ще разберем кога ще е "от сега нататък"... :)
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 22, 2014, 02:36:18 AM
Четейки току що новината прилежно отбелязана от българските медии, че британската кралица отпразнувала 88-ия си рожден ден, и сещайки се за ежедневните новини които медиите задължително ни поднасят за кралското семейство и особено за престолонаследника принц Джордж, някой замислял ли се е защо медиите не ни освещават така подробно за живота на испанския крал да речем или за шведската принцеса?

Не е ли това още едно доказателство, че сме просто колония на Британската империя и нашите медии са задължени да освещават поданиците й за техните господари? Някой ще каже, чакай ама нали всичко се контролира от Рим? Да така е, но някой запознат ли е с доктрината на Ватикана, че църквата не трябва да е замесена в директно политическо управление, но управлява чрез контролиране на монарсите? Точно както е било и по време на средновековието, така се случва и днес. Имаме си монарх, контролиран от папата.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: ted on April 25, 2014, 14:37:29 PM
Тази книга може да осветли размишленията относно Британската империя.

http://www.nazarenemedia.net/uploads/8/1/0/5/8105580/tim_cohen_-_the_antichrist_and_a_cup_of_tea_-_1998.pdf
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 26, 2014, 14:32:51 PM
Книгата е доста голяма (около 450 страници) и започнах да я преглеждам, но още не мога да коментирам нищо конкретно. Ето обаче какви са претенциите на британската корона относно правата върху престола на Давид (графиката беше публикувана в книгата):

(http://25.media.tumblr.com/tumblr_lyjy412X941r9ru8eo1_500.jpg)

Твърде вероятно британските и европейските монархични династии (които имат същите претенции да са от давидовия род) да са именно онази сатанинска синагога, която твърди че са юдеи, но не са и лъжат. Интересна е също многовековната историческа омраза на Великобритания към България и Русия. Например британските политици са се опитали да омаловажават турските кланета в България и да предотвратят всякакво освобождение на българите от турското робство. Британската империя прави всичко възможно България да изгуби териториите си от Сан Стефанския мирен договор (с което България губи около 2/3-ти). До ден днешен те продължават да кроят планове за окончателното съсипване и териториално разделяне на малка България. И разбира се тяхната основна цел е съсипването на Русия, която им е непрестанен трън в плътта.

Тази вековна и непрестанна омраза обаче би трябвало да има причина, би трябвало те да знаят нещо за нас, което ние не знаем.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Alesyz on May 01, 2014, 12:08:32 PM
Наистина, британците са направили и продължават да правят всичко възможно, за да унижат, поробят и държат българите в едно робско състояние. Ако през 1878 г., не са се намесили точно те, руските войски са щели да влязат в Цариград. Точно те стоят и в основата на разделението на България на Княжество България и Източна Румелия. Репликите на техния премиер министър по времето на ВСВ, по отношения на България, са нарицателни. Пак те, съвсем неотдавна, вдигнаха вой до небесата, понеже български емигранти, щели да залеят техният трудов пазар. Тук искам да отбележа, грозното лицемерие, по отношение на хилядите други емигранти, намиращи се вече на територията на Британия, срещу които никой нищо не казва. Третирането на българи и румънци като едва ли не, втора ръка хора, е повече от очевидно. Мисля, че българите трябва да се дистанцират от всякакви опити да се домогват до живота и територията на тази страна, с цел материални или какви да е облаги. Не знам какво стои в основата на това отношение, на британците към нас. Но то е лицемерно, грозно и май добре планирано. И тези хора говорят за демокрация и ..... Докато българите 5 века са били унижавани и мачкани от поробителя, къде са били те, възвишените, достойните, демократите? Точно те са имали изгоден алъш вериш с турската империя и са благославяли поредния султан. Не ли с тяхна помощ, тази империя се разпростира на такава територия и налага за толкова столетия? Кое е позволил това, ако не тези, които са имали изгода? И защо русите стоят в основата на нашето освобождение, а не британците, ако да са имали по това време сили, дори превъзхождаща руските? Те никога не са направили и опит даже, да спасят българите или кой да е народ, от османското нашествие. Те не припознават в нас, хора като тях. Не ни смятат за хора с една кръв. Те искат това тук да е просто някаква територия. Представям си, какво се е случило в Британия, когато тук се възражда България. Впрочем, то после става видно, колко войни води България, за да я има днес на картата. Мигар са случайни? И сега се изправят и говорят и дори не крият гадното си отношение към нас. Ще им съборим социалната система. Дори всички българи да емигрират в Англия, едва ли ще навредят много на тази богата страна.  Аз не виждам в тези хора приятели, аз виждам врагове.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on May 01, 2014, 15:30:52 PM
Значи за Британската империя трябва да се разбира, че не те признават за хора дори собствените си британски граждани, освен ако не са от аристократичните им родове. Те мачкат и тъпчат собствения си народ, което е характерно за тираничните системи.

Що се отнася до историческата омраза на Британия към България то аз съм се чудил каква може да е причината за това. Тук можем само да предполагаме, затова ще предложа две предположения:

1. Имайки предвид, че Британската империя е звяра обязден от жената (Ватикана) и в това си качество е инструмент на Ватикана, то е логично да се очаква тя да бъде използвана като оръжие в хилядолетната вражда на Рим срещу православието. Т.е по заповед на Рим Британската империя се стреми към унижение и съсипване и в последствие пълно изличаване от земята на всички православни народи. Точно затова е и историческата и неистова вражда с Русия. Само дето Русия не им се дава лесно.
2. Според някои историци - българския род е един от най-древните народи на земята със много силен ген. Тъй като евгенетиката (т.е вярата в силата на гените) е издигната направо на ниво религия в Британската империя - те се страхуват страшно много от навдигането на народи със силен генофонд, защото това ще застраши тяхното господство над света. Затова те по всякакъв начин се стремят да държат тези народи разделени, слаби, бедни и под контрол. Защото веднъж осъзнаят ли се като народ и кауза ще застрашат световното владичество на империята, точно както това прави в момента Русия.

Тия двете са просто логически предположения. Принципно няма народ, който Британската империя да е желала да издигне. Те непрестанно водят политика на геноцид и тотално ограбване на народите, които попадат под техен контрол. В момента изтощават и унищожават всички европейски народи (включително и собствения) чрез имиграционната си политика с която вкарват чужди етноси носители на чужда култура и чужда религия с цел разрушаване на устоите на нациите и поставянето им на колене чрез вътрешни разделения, напрежения и постоянния страх от етнически конфликти. Беше въпрос на време тази политика да я видим реализирана и в България и вече виждаме че започнаха да вкарват всякакви имигранти и при нас. Ако искаме България да остане прибежищно място в тези зли времена трябва да се молим целенасочено стратегиите на звяра да се провалят в България и да запазим релативна свобода и мир за да може светиите не само да се развият, но и да подслонят множество бягащи светии от целия свят, а когато дойде време и бягащите евреи.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: simeon on May 01, 2014, 20:09:47 PM
В същото време британски туристи пълнят родното черноморие с поквара и разврат,ползвайки България като евтина дестинация за алкохолен туризъм придружен с всякаква нечистота.Това е добре дошло за стратезите на острова,тъй като от тях излизат тези,които без да осъзнават,угаждайки на своя нагон изпълняват поръчението на своите господари.Разтлението не идва само от британски граждани разбира се,но понеже законите при тях не позволяват подобно фриволно поведение,тук изпускат парата,понеже е позволено.От друга страна все-повече англичани се заселват в по спокойни  и обезлюдяващи села на България бягайки от желязната хватка в родината си.При нас само има вече четири къщи,купени и обитавани от англичани.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on May 01, 2014, 21:08:51 PM
Принципно в UK разврата не е забранен, точно обратното. Там сексуалната разюзданост е достигнала нивото на диви зверове, а алкохолизма на масите е масово явление от векове. Всеки петък късно вечер хиляди излизащи от кръчмите хора излизат толкова пияни, че буквално осират, оповръщат и опикават улиците до неузнаваемост. Малко след тях минават службите за почистване и до сутринта няма и помен от случилото се. В България може да не се чисти много, но такова нещо като там тука не сме виждали.

Така, че техните туристи не идват тука заради законите, а заради евтиния алкохол и евтините жени. Там им режат главите с цени.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: simeon on May 05, 2014, 15:12:17 PM
Mислех си тези дни за  Сирия и Египет.Това са народи с дълбоки корени в древността с изграден манталитет,традиций и общности.Във военно отношение Сирия е много развита.Но през последните години сме свидетели на намесата във вътрешните им работи от "съюзниците" и САЩ.Чрез познатите похвати и сценарий елита успя да дестабилизира държавите отвътре,отслабвайки въоръжените им сили,насочвайки ги в противоборство,вместо с опазване националния суверенитет и интереси.Групи от платени партизани водят битка срещу своите.Незнам дали Британската империя някога е имала колония сред тези народи.Едва ли.Но виждаме как постепенно превзема тези територий.Преди това беше Ирак,после Афганистан.Понеже не следя редовно новините(поне от месец не съм ги преглеждал обстойно)незнам какво се случва с Иран.Мътеше се и там нещо по едно време.Имаше слух,че на предпоследното събиране(миналата година мисля беше)на Билдербергския клуб щеше да се решава дали ще нападат Иран.Сега са заети с Украйна явно.От една страна е хубаво,че бай Ганьо предаде България без бой след Тодор Живков,защото така и така щяха да ни превземат рано или  късно(Югославия)поне това стана без жертви и руини.Въпроса е какво ще се случва с Бг. занапред.Имам разбирането,че Бог е отредил за нашата страна специална работа.Защото тук някакси нещата ха да се случат по сценария на звяра и все нещо немогат да се случат съвсем...Още един от първите сценарий-плана Ран-Ът неможа докрай да се развие.На мнение съм,че ако не цялата страна,то поне на места ще има пълна свобода на действие за обикновенния народ.Т.е. зони където "европейския" чехъл няма да е стъпил реално а само по документи и хората няма да са притиснати от имперско наблюдение.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: YN on May 05, 2014, 15:59:24 PM
Quote
Незнам дали Британската империя някога е имала колония сред тези народи.Едва ли.Но виждаме как постепенно превзема тези територий.

Официално, Сирия е била колония на Франция, но друг е въпросът кой всъщност е дърпал конците. Сирийците се "освобождават" през 1946 г., но както при повечето други "бивши" колонии, не ми се вярва западното влияние и контрол някога истински да са изчезвали, и днес виждамо плода на това.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on May 05, 2014, 16:17:23 PM
Ето едно сравнение между по-съвременните световни империи:

http://www.businessinsider.com/greatest-empires-in-history-2013-2?op=1

На него се вижда, че Британската империя е най-голямата за всички (известни от историята) времена, при това тя е най-голямата дори по официални данни без да се вземат предвид териториите които управляват неофициално, като САЩ, ЕС, големи площи от Южна Америка и прочие. А вече завзеха и Ирак, Афганистан, Либия и сега се опитват да усвоят и Украйна.

Сирия е принадлежала на французите, както и Ливан. Сега водят битка за Сирия за да отслабят Иран и Русия. А Иран е ключов енергиен партньор на Китай. В крайна сметка империята се прицелва във реалните си конкуренти - Китай и Русия, като Китай и Русия все още не са напълно независими от мрежите на Запада.

За този, който знае руски, ето един доста сериозен анализ на ситуацията в момента в Украйна и въобще целите на Запада там: http://poznavatelnoe.tv/fursov_pole_boya_ukraina

Що се отнася до България, ако нещо добро се случи тука, то ще е поради Божиите милости и промисъл, както и няма да се случи без нашата бдителност и целенасочена и усърдна молитва. На първо място трябва да се молим за пълния провал на петата колона на Британската империя - цялата плеада от продажни НПО-та и продажни медии. За тази цел също трябва да се молим и за събуждането от сън на макар и малцината Божии хора в България за да заемат своето място в тази молитвена война.

На второ място трябва да се молим Бог да не допуска на власт правителства, които са готови на всяка цена да изпълняват програмата за пълно развращаване и унищожаване на нашия народ, както и в никакъв случай да не се допуска въвеждането на проекто законите за образованието, за детето, закони за "езика на омразата", законите на ЕС за контрол над семената, кодекс Alementarius и прочие инструменти за въвеждане на пълен тоталитарен контрол над обикновените хора. Ето защо трябва да стоим в молитвите си срещу всеки, който е готов да въведе някои от тези закони за които натискат сороските НПО-та. За тези които не знаят Сорос е рицар на британската империя, както и малтийски рицар по подобие на хора като Рик Джойнър.

И тъй като нашите политици са от продажни по-продажни най-добрия вариант е никоя партия да няма мнозинство, но да зависят един от друг и техните партийни борби да им пречат да прокарват пъклени планове. Ситуацията в момента сама по себе си е Божие чудо, защото имаме коалиция между Атака и ДПС, което е чудо невиждано, но ето такива чудеса Бог направи за да ни избави от ръцете на най-големия продажник и предател в съвременната българска история ББ. Затова за свободата на народа най-добре работи слаб и неефективен парламент и правителство, които за заети със своите противоречия и борби толкова много, че да не могат да въведат такива закони като тези за които натискат имперските сили от запад.

Разбира се трябва да се молим и срещу цялостните намерения на британската империя за нашия народ и за претопяването му с имигранти и пълно духовно и интелектуално развращение, както и да искаме Бог да раздели съвета им и да отслаби още повече техния контрол над нашите земи и правителства. Да се молим за национално отговорно правителство и управление е лукс, който аз лично не виждам реалистично да се получи.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on October 10, 2014, 07:32:13 AM
Попаднах на много добър документален филм (http://anonym.to/?http://www.youtube.com/watch?v=EzI7rr3Kewk) (на руски език) за Британската империя, който си струва да се гледа.

Филма разкрива малко известни факти за коварството и злокобността на може би най-кръвожадната империя за цялата човешка история, която все още владее над света и благодарение на която света беше поразен с прокази като:

- дарвинизъм (еволюционна теория)
- комунизъм
- атеизъм
- евгенетика
- расизъм
- фашизъм
- наркомания

Списъка може да се продължи още и още. И да - не някой друг, а именно Великобритания е мястото в която всички тия зли бичове са се родили, били са отгледани и са изпратени да поразяват народите.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: sambapti on January 02, 2015, 13:41:00 PM
https://alterinformation.wordpress.com/2013/10/19/2894910040599660/
Статията не е много актуална, но предизвика у мен въпроса -
Защо трети страни изкупуват вътрешния дълг на САЩ? (доколкото разбирам става въпрос точно за такъг дълг). Това особен вид инвестиция ли е, купуване на влияние или нещо друго.
Също така не ми е много ясен механизма на формирането на този дълг (май е между държавата САЩ и частната банка Федерален резерв, която единствена има право да печати долари).
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on January 02, 2015, 17:40:06 PM
Защото това е механизма за източване на държавите, т.е за ограбването на заработеното от тях. Теоретично подобни дългови бондове носят печалба (някакви проценти) на тези, които ги купуват, но предвид това, че главницата никога няма да бъде върната - това си е чиста форма на грабеж.

Тази схема на източване започва да действа при приемането на Бретан-Уудското споразумение според което долара става резервна валута на целия свят. Това е точно след края на втората световна война и тогава САЩ са силни и победители. Всъщност англичаните са истинските победители, но се скриват зад гърба на САЩ тогава. Т.е поставят тях на топа на устата, докато действително те са истинските печеливши, защото те притежават ФЕД. Целия просперитет на Западната система се крие в резервната валута. По този начин другите държави с труда на народите си заработват пари, а американците (реално британците) само печатат хартийки и ги харчат. Поради тази причина Запада е "богат", но това богатство не е следствие от честен труд и естествен прогрес. Не случайно от края на Втората световна война Запада е разпалил над 200 военни конфликта. Винаги някъде някого ограбват било чрез продажните им политици, било чрез война. Тази система не може да съществува друго яче. Тя е паразитна по своето естество и не може да съществува без да засмуква чужди ресурси.

Това е все едно някой богаташ, който е направил замъци и палати с красиви стенописи, орнаменти и прекрасни мебели, градинско оформление и прочие, като е направил всичко това с непрестанно угнетяване на по-слабите си съседи и ограбване на техния труд. И после някой да сравни скромните домове на съседите на богаташа с неговите палати и да каже, абе вие сте недоразвити, вие сте третия свят, виж богаташа как се е развил. Ето така Запада се хвали със своето развитие и нарича недоразвити онези, които столетия ограбва.

Бог ще въздаде справедливо на Своето време. Звярът ще рухне и блудницата, която го язди ще бъде изгорена с огън.

Между другото по всичко личи, че пълния срив на САЩ е планиран от неговите кукловоди, за да може после да удивят света с "чудодейното" му възстановяване. Т,е срива няма да бъде истински а само привиден. Писанието говори по подобен начин, а именно:

Откр. 13:3  И видях една от главите му като-че-ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;

Думата "като-че-ли" е много показателна и говори за това, че ще ИЗГЛЕЖДА, че една от главите на звяра е ранена смъртоносно. Текста не казва, че главата е била смъртоносно ранена, а като-че-ли е ранена, т.е ще изглежда по този начин.

Напълно е възможно още тази година да започнем да виждаме разпада на Западната система. В целия свят ще настъпи хаос, но това ще бъде контролиран хаос. В момента технологиите на контролирания хаос се експериментират в близкия изток, където чрез програмата наречена "арабска пролет" се започна привеждането на близкия изток в състояние на хаос. Да не забравяме, че тези, които планират и задвижват всичко това имат за девиз "Ordo ab Cao" - "ред изсред хаоса" - т.е чрез хаос те се надяват да въведат новия световен ред, иначе казано царуването на Антихриста. И действително когато първо настъпи хаоса и после се появи световен лидер със своите "решения", които привидно ще "оправят" нещата. Тогава ще знаем, че Антихрист вече е открито на световната сцена.

Дано Бог ни даде благодат и мъдрост как да изкупуваме максимално малкото останало благовремие.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 25, 2016, 17:18:41 PM
Quote
И действително когато първо настъпи хаоса и после се появи световен лидер със своите "решения", които привидно ще "оправят" нещата. Тогава ще знаем, че Антихрист вече е открито на световната сцена.

"Може би имате нужда някой външен човек като мен да ви припомни какъв напредък сте постигнали", каза Обама преди срещата си този следобед с Ангела Меркел, предаде АФП.

http://dnes.dir.bg/news/sanktzii-rusia-obama-evropeyski-parlament-otbrana-22420882?nt=4
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 26, 2016, 18:24:10 PM
Това последното не стана ясно какво общо има с темата. Политическите водачи нямат нищо общо с реалната власт и всичките им изпъления са само театро за пред масите.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 27, 2016, 12:41:03 PM
Антихрист трябва да се появи в даден момент на сцената, той няма да бъде някой обикновен човек, а ще бъде човек на висока позиция - в противен случай аз поне не виждам, как държавите и лидерите и ще го последват. Този човек има доста интересни предци, попадал съм и на родословното му дърво, има не малко информация, че има доста съвпадения и е възможно точно той да е Антихрист.
Това което съм цитирал, е точно в тази връзка.

Сега ако смяташ, че това е за друга тема - премести го, аз се чудих къде да го пусна и затова го пуснах тук.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 27, 2016, 13:37:18 PM
http://www.gotquestions.org/Barack-Obama-antichrist.html

The name “Barack” is etymologically unrelated to “Buraq” and is the African form of the Hebrew name “Baruch” (Jeremiah 32:12). Baruch means “blessed.”

Интересното в случая е, че по майчина линия той е от Африка.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 27, 2016, 14:24:32 PM
Общо взето американците излизат с теории, че Антихриста е всеки нов президент. Обама определено е антихрист, но няма никакви шансове да бъде Антихриста, защото той няма никаква реална власт или влияние, нито пък има някаква негова мъдрост или умения. Той е обикновен имигрант, когото службите са наели за целите си, обучили са го да изпълнява ролята на POTUS и лансират чрез него плановете и намеренията си. Днеска чрез един, утре чрез друг.

Иначе е вярно, че Обама е роднина на британската кралица, както са и почти всички американски президенти (без един). Тръмп и Хилъри също са роднини на кралицата. Това само по себе си показва кой дърпа конците и накъде трябва да се гледа за Антихриста.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 27, 2016, 15:35:38 PM
Ако наистина остават броени години до края то би трябвало да имаме поне мъгляви представи кои може да е Антихрист. Поне до такова разбиране съм стигнал аз.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on May 10, 2016, 20:37:29 PM
Разбира се трябва да се молим и срещу цялостните намерения...
Матей 25:53Или мислиш, че не мога да се помоля на Моя Отец и Той да Ми изпрати още сега повече от дванадесет легиона ангели? 54Но как биха се сбъднали Писанията, че това трябва да бъде така?
 
Да се молим за национално отговорно правителство и управление е лукс, който аз лично не виждам реалистично да се получи.
Еремия 51:7Вавилон беше златна чаша в ръката на ГОСПОДА, която опиваше цялата земя. Народите пиха от виното му, затова народите обезумяха.

Матей25:5И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките,
...или да отворя тема за молитвата (не желая да откланям от темата за петата империя)?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on May 11, 2016, 13:28:59 PM
Разбирам, че не е корекно да се режат и лепят стихове, но ко се погледне като принцип -как биха се сбъднали писанията и че народите са пили от виното (евентуално за отговор на призива за молитва)
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on May 11, 2016, 17:28:44 PM
Това, че някой е пил не означава задължително, че трябва да си потроши главата. Последствията от пиенето не са еднакви при всички. Така не е задължително да са еднакви при всички народи.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on May 13, 2016, 04:49:07 AM
Да. Йосиф несе опи нито от шарена дреха, нито от вино, а стоеше с оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата.
Благодарим, че ни припомняте да стим "буди" поне (на форума и учасниците).
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on May 13, 2016, 13:29:31 PM
Призоваването за застъпване/молитва разбирам като заръка за непасивно (не стоене) подържане на светилника с масло, за да видим последната империя на мрака, в тъмнината.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on June 18, 2016, 02:25:03 AM
Езекиил 33
2 Сине човешки, говори на синовете на народа си и им кажи: Когато докарам меч върху някоя земя и народът на онази земя вземе някой човек от себе си и си го постави за страж,
3 и той, като види, че мечът идва върху земята, затръби тръбата и предупреди народа,
4 тогава, ако някой чуе добре гласа на тръбата и не се пази, и мечът дойде и го постигне, кръвта му ще бъде на главата му.
5 Той е чул гласа на тръбата, но не се е пазил — кръвта му ще бъде на него; а който се пази, ще избави живота си.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on April 30, 2017, 00:59:51 AM
Ето една адекватна статия за същността на Британската империя и нейните методи:

https://bgr.news-front.info/2017/04/27/andre-vlchek-nabutajte-angliya-v-zatvora-ili-pone-v-ludnitsa/
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on April 27, 2018, 17:31:46 PM
Откр. 13:3  И видях една от главите му като-че-ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;

Думата "като-че-ли" е много показателна и говори за това, че ще ИЗГЛЕЖДА, че една от главите на звяра е ранена смъртоносно. Текста не казва, че главата е била смъртоносно ранена, а като-че-ли е ранена, т.е ще изглежда по този начин.

Напълно е възможно още тази година да започнем да виждаме разпада на Западната система. В целия свят ще настъпи хаос, но това ще бъде контролиран хаос. В момента технологиите на контролирания хаос се експериментират в близкия изток, където чрез програмата наречена "арабска пролет" се започна привеждането на близкия изток в състояние на хаос. Да не забравяме, че тези, които планират и задвижват всичко това имат за девиз "Ordo ab Cao" - "ред изсред хаоса" - т.е чрез хаос те се надяват да въведат новия световен ред, иначе казано царуването на Антихриста. И действително когато първо настъпи хаоса и после се появи световен лидер със своите "решения", които привидно ще "оправят" нещата. Тогава ще знаем, че Антихрист вече е открито на световната сцена.

Тези ти думи са много интересни на фона на случващото се в момента на геополитическата сцена.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 19, 2019, 21:38:46 PM
Разгледах тази тема и я намерих интересна. И смятам че има какво да допълня-с цел всички тук, и когото чете, да има по ясна "картинка" за това което се случва около нас. Не казвам че това което пиша е точно, но то да помогне да усетим ние човеците за всеобхватната мрежа от зли сили които са куклеводите дърпащи конците на "световните събития."

Всички хора от различните народности/държави/империй поради невярата си в Господа Сътворителя, са се отрекли от знание и разум Притчи 1:7 'Страх от Господа е начало на мъдростта; Но безумните презират мъдростта и поуката.' Това е обяснено пак, и важи не само за Еврейте (нали Бог ги избра за пример пред народите-таке че за всички се отнася) в Осия 4:6 '6 Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.' Поради тази пречина тези "тайни общества" като масонство, йезуити, рицари на "х", Ротшилди, сатанизираните аристокраций и така нататък, могат да действат без хората да знаят какво става. Но там е работата че те действат по законен начин-както са направени всичките закони за търговия, корпораций, системата за акт за раждане, въобще цялата им система-вавилон.

От това което виждам да се развива в света е че всичките сегашни сили на най високото ниво на контрол действат заедно. Цялата система навсякъде е една и съща. Дявола така прави че настройва народите един срещу друг за да се самоунищожават. А елита на тези държави/империй стоят зад "завесата" и сигурно се смеят на безумието ни. Руснаци мислят че Американците ще ги унищожат и обратно. Един народ протоив друг. Араби против Британия и Америка и Европа примерно. То е повече ясно че наистина света се тлъска към трета световна война, и има истинско въоражение и възход на някой държави над други. Но това се прави без знанието на множеството в единичните държави.

И целта е тотален световен контрол от Антихриста, и въвеждането на белега на звяра. Всяка една държавна власт в момента усилено работи към това. Факт е че реално Римската империя не е "паднала" а се е преобразувала във Ватикана, и Западните сили и САЩ. Сатана ги ръководи. Но той ръководи и същите така зли сили в Русия, Китай, Иран, Северна Корея и прочие. Когато дойде това време което е описано в Откровение, и едни държави се бият с други, хората в тези отделни държави преди това явно няма да се усетят че дявола ръководи всичките им царе и действа в синхрон.

Но още нещо не ми е ясно в Откровение. Коя е точно Вавилон в последните дни на Откровение? Замислям се за тези стихове:  Еремия 50:13-14 '13 Поради гнева Господен тя няма да бъде населена. Но цяла ще запустее; Всеки, който минава през Вавилон, ще се учуди, И ще подсвирне за всичките негови язви.14 Опълчете се против Вавилон отвред, Всички, които запъвате лък; Стреляйте против него, не жалете стрели, Защото той съгреши на Господа.' Да не би това да са ракети, уръжия от Русия и Китай към САЩ? В Писанието четем че врагът на Вавилон ще дойде от север. От Север на САЩ е Русия. Също и пак в Еремия 50:12 '12 Пак майка ви ще се посрами много, Родителката ви ще се смути; Ето, тя ще бъде последна между народите Земя пуста, суха и непроходима.' САЩ е сравнително нова държава. И е дъщеря на Ватикана. Ватикана пък е дъщеря на Вавилон.

Виждаме че в наши дни тези сили/елитите въоражават Русия и Китай. Защото реално комунизма никога не падна в Русия (пък и то в България,и И. Еврова като цяло). Китай е пълна марионетка на Ротшилд също. САЩ и Русия я въоражават. Тези елити/банкери от Ватикана/Британската Империя направиха Нацистка Германия и СССР, да разрушът и двете държави едновременно. И Германия и Русия бяха мощни икономики и индустриални държави преди Хитлер и комнистическата революция в Русия. И какви са резултати от това за двете държави?

И двете имат централни банки, които са частни (като Федералния Резерв на САЩ е частен) и собственост на Ротщилд-Ватикана. Днес в Русия цари разврат. Русия е държава с един от най високите проценти на развод, самотни майки, болни от спин, и трайно бедни хора. Също с много нисък приръст на населението. И е напълно безбожна държава отвсякъде. Също е и държава с много голям процент на аборти, и "семейста" които живеят като "партнъори." В Германия е подобно, само че финансово са сега са по заможни хората. Но в момента там неможеш дори и да критикуваш и кажеш че бежанците изнасилват немски момичета.

Ето това бе целата на тези 1 и 2 световни войни-да се оголеми контрола на злите сили на света, и да се мачкат народите. Русия също е една от най бруталните държави. През този комунизъм, са избити над милиони милиони хора. Русия все още е една колония. И този Путин, аз мисля че е една кукла поставена, или ако не, без значение, той също работи усилено към Новия Световен Ред. Пример- той подписа (до колкото знам) UN Agenda 30 - Русия е част от този зловещ план. Ако той е истинкси "патриот" както се вика, ще даде на народа си да диша, след като Русия има огромни природни богатсва. А пък виждаме, там намя предприемачество, "средна класа" и прочие. Нищо не се е променило. Ако той е истинен към народа си, защо не ликвидира централната банка, и направи национална валута, безлихвена?

Пиша го това защото искам да разбера как Бог ще издигне враговете на Вавилон, и кои ще бъдат те. И за да можем ние светиите да сме умни като змии, и бдителни. Защото аз мисля че елитите в Русия и Китай и навсякъде приготвят овцете за белега на звяра. Жалко е защото народите по света, а и ние в България като народ си викаме "еми някой трявбва да оправи нещата." И след тези катаклизми в Откровение, виждам колко лесно народите ще приемат белега за едното парче хляб.

Ето тук събрах материал който добре показва със снимки кой е Путин и от кого се контролира и Русия. Ясно е от символите и знаците, че господаря им е сатана. Знам че са много линковете и има статии в тях но снимките са важни (между другото Henry Makow не е християнин, но има информация която е истина, но не казвам въобще че подкрепям неговия възглед са това какво е Бог, нито имам нещо общо с него).

https://new.euro-med.dk/20140320-is-putin-still-a-freemason.php
https://www.henrymakow.com/2018/04/cull-the-goyim%20.html
https://www.henrymakow.com/2018/03/Brendon-OConnell-Dont-be-Fooled.html
https://www.henrymakow.com/mi-5_and_mi-6_wreak_havoc_for.html
https://www.henrymakow.com/2018/07/tim-fitzpatrick-putin-deception.html

Ето и един линк към видео (отвратителна музика има, знам), също доста интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=3E-DUpwVTq8

Тук искам и да поставя видео на един архитект/математик, който показва че много сгради в столиците на света са свързани със числа, линий, и неща от "науката" на тайните общества. Изключително важно, и намя как това да е съвпадение. Както Писанието казва, нищо ново под слънцето. Сатана ходи от поколение на поколение:
https://www.youtube.com/watch?v=NABioDZ6ydI

Ние светиите имаме утехчение, от нашия Отец Небесен. Иде Скоро Спасителя Господа Исуса Христа. Ей дойди, Господи Исусе. Амин

Авраам се обърна към Господа Вечния Бог. И Господ направи завет със него. И като Господ изпита Авраам, като му каза да донесе за жертвоприношение сина си Исаак, Бог видя че Авраам наистина се Бой от Бога. нека и ние не бъдем заблудени и измамени от злите в света, и това което предстои да връхлети върху нас. Защото Писанието казва, Откровение 13:16-17 '16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.'

Всички тия държавни власти към това се стремят- тотален конрол и безкрайно зло. Господ е казал, Исая 40:17 '17 Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! за празнота.' Земните началства са едни смехотворци в очите на Господ, мислейки че ще го надсилят. Аз ще се моля на Господ да ми дава яснота и да разбирам събитията около мен, за да не се излъжа, и да се намера че не спазвам заповедите Му- поради страх от света или за едното парче хляб. Защото виждаме какво земнте царства гласят за собствените си хора.

Нека се молим за България, да прати Господ покаяние в сърцата на народа и те да погледнат. Нека направим това което Господ казва в 2 Летописи 7:14 '14 и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.'

Надявам се България наистина да стане обежище на светиите в такива дни. Но за сега виждам че и нашият безбожен народ лесно ще приеме белега на звяра. Няма страх от Бога обществото ни. Всеки казва някой друг да управи държавата. Не си чистим и снега дори пред вратите, чакаме някой да го направи. И така, като дойде срива, и като Антихриста с власта си в България каже вземи белега за да ядеш, пише в Открвение че народите ще го приемат.

Господ казва на всички народи по земята в Еремия 16:21 '21 Затова, ето, ще ги направя тоя път да познаят - Ще ги направя да познаят ръката Ми и силата Ми; И те ще познаят, че името Ми е Иеова.'

Господ Вечния Бог да ни помага да бъдем бдителни, и да разбираме словото Му, и да знаем в кое време живеем. Да се молим да прати Господ покаяние и възраждане на вяра в Него, и народа ни да търси Него, и да се бои от Него, както Арваам. И повече хора от народа ни да станат деца потомци на Авраам. Амин.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 19, 2019, 22:11:24 PM
Внимавай с Хенри Маков, защото имам основания да мисля, че той може да е йезуитски агент и подмолно рекламира католицизма.

Има много фалшиви снимки и информации в Интернет които се опитват да изкарат Путин част от сатанинския елит. В момента силите на Антихриста нямат пълен контрол над всички народи. Първо трябва да бъде свален сатана на земята. Това се случва в Откровение 12-а глава, а едва в Откровение 13-а глава имаме издигане на царството на Звяра, явлението на Антихриста и белега на звяра.

Мисля, че започнах да разбирам по-добре стиха от Откр. 12:11

А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт

Сега разбирам, че светиите успяват да свалят сатана на земята, имайки пълно съзнание за това, че слезе ли той на земята, тях ги чакат събитията от Откровение 13-а глава, които включват смъртта на много от светиите.

Тази готовност да се премине през това УЖАСНО време на гонение и смърт, е основен компонент в тази победа над сатана в Небесни места и аз мисля, че това само по себе си ще бъде свидетелство за достигането от църквата на онази зрялост, онази пълнота на благочестието и вярата, която Бог очаква.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 21, 2019, 23:59:34 PM
Така е относно Хенри Маков. Гледам да пресея информацията от него. Аз за сега не мога напълно да го разбера. Но клоня към това, че просто е човек, загубен относно истината за Господ. И си вярва в някаква негова "ню ейдж" религия, като казва бог е добро-това е неговият бог. Преди даже си мислех че може да е скрит агент/досадник и да следи и издава тези които гледат сайта му или му пишат и прочие. За да може като дойде времето (както е било при фашизма и комунизма) да се съберат "неудобните" и не-заспалите хора, пък и светиите също. Вече в Англия и Швеция знам за такива неща. Такива сайтове като неговия, и тези които ги гледат биват издирвани. И "властите" се "оправят" с тях по еди или друг начин. Почти пълна сензора.

Избрах неговите статии защото имаха ясни картинки, и мога да поставя линк тук, без да питам някой дуг да ли имам право, пък чак след това да пиша.

Но за Путин, достатъчно ми е да вида само символите, като триъгълник с око и слънчеви лъчи, и символите в олимпиадата в Сочи, за да разбера кой е шефа му, и какви са им крайните цели. Уж говори че САЩ и НАТО ги заплашват (което е така, но за мен това е извинение и маска пред народите, да се въведе един ден световният диктаторкси деспотизъм Антихриста). Пък Shell и други западни (Вавилонски) компаний и корпораций вадят нефт от Руска земя. И много от рядките им железа и полезни изкопаеми са в ръцете на Ротщилд и разни техни компании.

Но сам факта че Русия има централна банка контролирана от Ротшилд показва че Путин е марионетка. Ако не, защо не ги изпъди? И да направи Руска банка да издава безлихвена валута? И той е маниакален деспот като другите земни царе. Държавата му е потънала в алкохолизъм и наркомания, и всякакъв разврат. Никакви мерки не предприема. А обратното, и той е съучастник един вид в национален геноцид, защото не е забранил със закон абортите. Всичките тези неща подпомагат за демонизацията и приготването за народа си да бъдат душевни роби. Какъв мъж е той, и мнозината мъже в Русия? Същност, тези въпроси се отнасят за всяка държава. Но особено тези в Източна Европа. И ние сме дълбоко феминизирани страни тук. Децата израсват без всякакъв Библейски модел за семейството. Колко домакинства в България и Русия имат нормално семейство където майката е домакиня, а не нает работник която постоянно кракя колко е изморена на мъжъ си? Ето тези неща ще иска да управи Путин ако е легитимен.

Нашият Господ Исус Христос ни каза в Матей 7:16 ' 16От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 22, 2019, 01:28:49 AM
Хенри Маков говори само против евреите, но никога не споменава йезуитите, което е повече от показателно.

Quote
Но за Путин, достатъчно ми е да вида само символите, като триъгълник с око и слънчеви лъчи, и символите в олимпиадата в Сочи, за да разбера кой е шефа му, и какви са им крайните цели. Уж говори че САЩ и НАТО ги заплашват (което е така, но за мен това е извинение и маска пред народите, да се въведе един ден световният диктаторкси деспотизъм Антихриста). Пък Shell и други западни (Вавилонски) компаний и корпораций вадят нефт от Руска земя. И много от рядките им железа и полезни изкопаеми са в ръцете на Ротщилд и разни техни компании.

Аз не виждам нищо особено в емблемата на олипиадата в Сочи. Там символиката е повече социалистическа - петолъчка и другото е снежинка (все пак е зимна олимпиада).

Русия не е свободна страна, те са заробени на ниво конституция. Путин няма как да излезе и да промени конституцията. На всяко ниво в системата им има западни агенти и ръцете на Путин са вързани в много отношения.

Това, което правят в момента е че печелят време за да се подготвят. За мен заплахата за Русия не е Путин, а православието. Тия хора ако вземат власт ще бъде много зле за всички. Те са по-лукави и от католиците.

Quote
Но сам факта че Русия има централна банка контролирана от Ротшилд показва че Путин е марионетка. Ако не, защо не ги изпъди? И да направи Руска банка да издава безлихвена валута? И той е маниакален деспот като другите земни царе. Държавата му е потънала в алкохолизъм и наркомания, и всякакъв разврат. Никакви мерки не предприема. А обратното, и той е съучастник един вид в национален геноцид, защото не е забранил със закон абортите. Всичките тези неща подпомагат за демонизацията и приготването за народа си да бъдат душевни роби. Какъв мъж е той, и мнозината мъже в Русия? Същност, тези въпроси се отнасят за всяка държава. Но особено тези в Източна Европа. И ние сме дълбоко феминизирани страни тук. Децата израсват без всякакъв Библейски модел за семейството. Колко домакинства в България и Русия имат нормално семейство където майката е домакиня, а не нает работник която постоянно кракя колко е изморена на мъжъ си? Ето тези неща ще иска да управи Путин ако е легитимен.

Ти хем наричаш Путин диктатор, хем се оплакваш, че не действал като диктатор. Политическата система в Русия е много сложна и там диктатура е почти невъзможна. Дори Сталин не е бил диктатор, защото политическата система не му е позволявала и решенията да се вземали колективно. Не познаваш добре руската държава и какво се случва там. Нещата които се случват са многопластови и има много неща, които не знаем. Но това, което знаем е че вече имаме полза от това, което се случва там. Путин успя да спре превръщането на близкия Изток в баруен погреб и от там да спре стотици милиони мигранти да залеят Европа, почвайки от нас (понеже сме директно на пътя).

Едно е да гледаш шарени картинки с обяснения в Интернет (писани от западни драскачи), друго е да осъзнаеш, че главата ти все още не е отрязана от група подивели акбаровци от близкия изток благодарение на Русия.

Путин може да се окаже, че има подмолна роля, но дори да има такава, тя все още не е излязла на преден план. Аз внимавам особено за православието, защото тия хора са избили поне толкова хора колкото католиците (ако не и в пъти в повече), но за разлика от тях са успели да се укрият и да заличат историята. Което ги прави още по-коварни и опасни.

Ние имаме огромна вина спрямо руския народ (че съучаствахме в това да им се натресе православието). Заради това зло ние страдахме 500 години под турско робство. Но руския народ е от същото цивилизационно семейство като нашия народ. И ние и те имаме древна християнска история датираща от времето на апостолите, която е била заличена и унищожена от византийското псевдохристиянство.

Ти вероятно не си наясно с този факт, но запада воюва от 1000 години с Русия и не може да я победи. Не можеш да гледаш на Путин и да си мислиш той какъв бил или не бил, без да поставиш случващото се сега в контекста на този хиляда годишен конфликт.

Винаги когато Запада е бил на косъм да унищожи Русия, се издига човек, който да провали плановете им и да възстанови силата на Русия. Когато комунистите финансирани от Уолстрийт превземат Русия, се издига Сталин и променя напълно комунистическия код на заложената от Запада програма на унищожение. И вместо да Русия на парчета, се създава нова Руска империя под формата на СССР. След това тъкмо да разпарчедосат Русия при Елцин, пак се появява човек, който връща Русия на крака. Да, не толкова бързо колкото при Сталин, но сега Путин има много по-малко власт и механизми за въздействие отколкото е имал Сталин.

Бог винаги е използвал Русия за сдържане на непрестанно буйстващото зло на Запада. Силите на Антихриста и престола на Антихриста са на Запад (Ватикана-Лондон-Уошингтън, ДС), не са в Русия. Проблема на Русия ще бъде ако реши да се идентифицира с Византия, и да се стреми да се превърне във възстановената Византийска империя. Тогава ще имаме двата крака на Рим възстановени и съединени под духа на Антихриста.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 22, 2019, 05:27:32 AM
Имаме различни възгледи и мнения за Путин. Нищо лошо.

За мен цялата тази игра на Изток-Запад е измислена от елитите и сатана да заблуди народите. Иначе как Русия,САЩ,Китай, или която и да е било държава ще намерят войници, и специалисти и така нататък да изпълняват този план. На Русия и на САЩ,младите мъже (глупаци) ходят войници да вършат на дявола работата. А техните политици и генерали си стоят в имениата и къщите си трупайки пари. И след като тези мъже, в разцвета на младоста си се върнат без крака или в ковчег, казват че са герой. И горките хора, поради липса на знание (както пише в Библията) се бият в измислени искуствено подбудени войни от Ротшилд-Ватикана и прочие. И внуците и децата им оставят сираци или бедни, от едно поколение към друго.

Писанието и за това ни дава пример. Как, когато Еврейте се отрекоха от Господа техният Бог, и поискаха цар. И Господ им каза, че ще ви взимат синовете за войници, и земите ви ще хранят не вас а волята на някой си хора:

1 Царе Глава 8

7 А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях.

10 Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него.
11 Каза още: Така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас; ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесниците му.
12 И ще си ги назначава хилядници и петдесетници, и ще ги поставя да работят земята му, да жънат жетвата му, и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му.
13 Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки.
14 И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си.
15 Ще взема и десетъка от посевите ви и от лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си.
16 И ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета, и ослите ви и ще ги употребява в своите работи.
17 Ще взема десетък от стадата ви; и вие ще му бъдете слуги.


Колко работи в света обясняват тези неща, особено за войски не водени от Бого-избрани царе.

За масонската и сатанинска символика, ето още един линк (няма значение кого е автора защото снимките говорят за себе си). Путин толкова се хвалеше и беше на тези игри. Колко милиарди са се хвърлили за сатанински спектакли:

http://www.trickedbythelight.com/tbtl/2014-Olympics-World-Olympic-Winter-Games-Opening-Ceremony-Sochi-Russia/2014-Olympics-World-Olympic-Winter-Games-Opening-Ceremony-Sochi-Russia.shtml

Но само един въпрос си задай? Защо не ликвидира централната банкова система, и не направи чиста, безлихвена национална валута? Защото комунизма там и Ротщилд никога не си отидоха, просто си смениха лицето пред хората/света.

Сегашна Русия няма нищо общо с тази преди 1917 г. Тогава Руския император наистина е водил война против някой от тези сили за които говорихме. Но комунизма "добре си свърши работата".

Още нещо, ако на Путин му пукаше за народа му, нямаше да подпише UN Agenda 2030-която е план за елиминиране на частната собственост. За да можем всички да живеем в мега панелки като ненормални животни във ферма. Всичките президенти и премиери почти са един дол дренки.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 22, 2019, 12:57:21 PM
Първо в снимките от Сочи не видях никаква типична илюминатска символика, каквато постоянно се използва на запад. Винаги когато някой иска да прави някакви символични неща, може някой да ги изтълкува както си иска. Това правят и с Библията. Символите ги правят на салата.

Второ, да приемем все пак че има някаква си символика означаваща нещо си за някого си, това означава ли че президента има нещо общо? Той държавата ли управлява или пише сценарии за театрална постановка за олимпийски игри? Тия неща се поверяват на разни режисьори и изкуствоведи, повечето от които са учили на Запад и са пълни с всякакъв квас.

Ако ти си собственик на голяма фирма и един от твоите работници на които дори очите не си виждал е сатанист и си закачи сатанински символи в служебната кола, това означава ли че и ти си сатанист? Подобна логика не издържа никаква критика.

Quote
Но само един въпрос си задай? Защо не ликвидира централната банкова система, и не направи чиста, безлихвена национална валута? Защото комунизма там и Ротщилд никога не си отидоха, просто си смениха лицето пред хората/света.

А ти мислиш ли че е толкова лесно това да се направи? В момента Русия акумулира огромни златни запаси именно за да отдели своята банкова и валутна система от Запада, но това нещо не става за един ден. Ако го направят шоково това ще коства живота на много хора. Тия хора там не са нито толкова глупави колкото ги мислиш, нито са толкова прибързани колкото ти се иска. Такива поражения изискват много време за да се поправят.

За комунизма виждам, че не знаеш достатъчно и не разбираш процесите, които са се случили в СССР след революцията. Първо се запознай с тях, после говори, защото нещата които са мислиш, че знаеш си ги научил от западната пропаганда.

Quote
Сегашна Русия няма нищо общо с тази преди 1917 г. Тогава Руския император наистина е водил война против някой от тези сили за които говорихме. Но комунизма "добре си свърши работата".

Виждам, че не разбираш руската история и преди революцията. "Руския" император Романов, е германец, не руснак, род е със британските Уинзори (Сакс-Гобург-Готи). То самата фамилия "романов" означава - римлянин, ако и самата фамилия да е напълно измислена и да няма нищо общо с оригиналното име на този род.

Quote
Още нещо, ако на Путин му пукаше за народа му, нямаше да подпише UN Agenda 2030-която е план за елиминиране на частната собственост. За да можем всички да живеем в мега панелки като ненормални животни във ферма. Всичките президенти и премиери почти са един дол дренки.

Дай доказателство да видим, че Путин е подписал Agenda 2030.

Принципно е възможно да е подписал, защото Русия се заиграва с ООН, заради привилегированата позиция, която има в Съвета за сигурност, а също така и защото се надяват, че ще могат да използват ООН за законно регулиране на международните отношения. Това разбира се не се получава и не се знае колко дълго ще искат да играят тази игра. Засега я играят.

Преди време аз също вярвах, че всички народи са контролирани от силите на злото, но Писанието показва, че това няма да стане преди свалянето на сатана на земята и ще бъде само за кратко време.

Едно дърво се познава по плодовете, не по снимките в интернет. Аз това, което към настоящия момент виждам е че ролята на Русия в международните отношения е положителна и ние имаме директна полза от това. И не само ние. Върви обясни на сирийците чиито семейства и животи са спасени от Русия, че Путин бил масон и дяволски слуга.

Давола идва да открадне, да заколи и да погуби. Огледай се и виж кой (народ) краде, кой убива и кой разрушава, и кой гради, защитава и съхранява.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 22, 2019, 22:13:35 PM
Хубава е тази тема, наистина хубава защото ни кара да размисляме за много неща. И дано от това видим истинските "лица" на "системата" вавилонска действаща във всички държави. Изкам обаче да пиша-това че като един държавник се противопоставя на друг/и, не го прави праведен. И не прави делата му праведни. И не означава че прави хубави неща за народа си, в дългосрочен план. Ясно е че повечето (ако не вскички лидери) са зли хора-защото не са повярвали в Господа Исуса Христа. Защото ако са, то ние ще видим плода от това.

Това че поради Божията милост акбаровците мюсюлмани не са напълно превзели Европа, или че Русия е "спряла" временно дейноста на войните в така наречения близък изток, не означава че Путин или някой си друг са праведни в очите на Господа. А това е Божията благодат. Путин, или когото и да бил друг/а не дава нищо на народи си. Защото всичко е дар от Бога, и по Неговата милост те са лидери и премиери и прочее.

Примерно, за да се съгради комунизма в Русия, или по другите държави, нали първо трябва да има армия, полиция, власт, и така нататък за да се излъчи този тоталитаризъм или система. Трябва гражданите в тези държви да са съучастници. И те станаха (пък в С. Кореа или където и да било) съучастници. И това стана поради големияат им грях. Грях като идолопоклонство към държавния идол "Сталин" "Мао" "Хитлер" или който е да е бил и бъде в момента. И хората в тези държави, поради бунта и неверието си в Господ вечния Бог, стават роби в тези системи. Със тяхното собствено/лично съучастие. Поради грехъ им. Въпреки че коминизма беше финансиран от банкери, те не убиваха лично Руски граждани, а самите Руснаци се самоизбиваха.

И Българският и Руският народ са едни от най твърдоглавите и идолопоклонни народи по света. Поради коравосърдечието си и двата народа позволиха на маниаци да ги командват и избиват. Може би Сталин (който също е бил масон) в един момент е тръгнал против господарите си от Запад. Но това не узначава че той е направил нещата по добри за народа си. А просто да може да запази себе си, и маниаклния си план за власт и зло. Също се отнася и за Путин-и елита в Русия. Ако наистина и той и елита им пукаше за хората там, и ако той е воден от Бога, нямаше да има елит и щехме да видим Божий дела от негова страна. Господ казва да не убиваш. Господ каза на пророк Еремия 1:5, че го позна преди да го уформи в утробата. Путин поне може да направи национална кампания против абортите (стига да иска може да намери парични средства) като лична инициатива. Но може би не го прави за да не би да не го подкрепят безумелите и развратени младежи и девойки, и да му падне рейтинга. Същата работа като Римските императори, вършат зло за да крепят злите си империй.

Ето линкове към сайта на Обединените Наций, UN където се вижда план за действие от Руска страна за
UN Agenda 2030:

https://www.unescap.org/sites/default/files/Russian_Federation_cst5_item.2.pdf
и страницата предхождаща PDFа:

https://search.un.org/results.php?query=russia%20agenda%202030&ie=utf8&output=xml_no_dtd&oe=utf8&Submit=Search&LtpaToken=AAECAzVDNzAzRkJFNUM3MEIwM0VmcmVlb2RzMrpGSUytzLaJXtnQxq8TKfThb9Rw&lang=en&rows=10&tpl=un

и сраница на заседанията на UN от различни години:

http://www.un.org/en/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html

За символиката на игрите и Руските парламентарни сгради няма как Путин да не знае. Няма такова понятие, главатаря да е на тъмно. Ето виште това:
http://greeknewsondemand.com/2018/05/07/putin-gets-sworn-in-under-the-all-seeing-eye-%ce%bf%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%b9%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bf%ce%bd-%ce%bb%ce%b1/

В сайта може да се види и самия план на UN Agenda 2030. Един от точките му е "равенство на половете" и "права" на жените-тоест още по дълбока феминизация. Ако Путин е легитимен патриот, той никога няма да го ратифицира този план, както Русия го направи в Септември, 2015 в UN в New York.

Не може да се използва логика че той просто го прави за да се намества в световната политика, и играе "шах" за да ги Путин натхитри (както Watchman горе казва) Запада. Такава логика може и да се използва за Запада тогава. Че и те правят всичко нарочно, за да си допълнат пъзела. Това показва подмолна измама-което също е зло, и говори лошо за Путин. Пък и това е законен документ в международното право (ратифицирането на UN Agenda 2030), и подлежи на съд пред UN ако не се уважи. Но този план ние го виждаме в действие и близо до нас. Ето защо България и селата се обезлюдават и хората ще останат след години само в един два града, в мега апартаменти и "модерни комплекси" напълно зависими от злата власт за отопление, прехрана, и въобще цялото им съществуване. Това всичко допринася за по лесното приемане на белега на звяра-И Путин също от това което се вижда работи към това.

И тези неща в наши времена стават поради нашия грях като народ и Руския също. Поради незнание, народа загива.

Путин е част от световния сатанизиран елит, но просто е много труден за разпознаване. Затова успява да подвежда народа си. И те гледат на него като на идол, вместо към Господа да се обръщат. И за това ще ядат каквото жънат. Същите зли сили действат задкулисно в САЩ да съсипят там средната класа, и да превърнат държата в тоталитарен ад. Но това и там е защото народа е зазпал и паднал в идолопоклонство и станал Содом и Гомор. Ето една статия която посочва тези неща:

https://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/19164-putin-key-player-in-the-new-world-order

Не виждам нищо положително в наша полза от развитията в Русия. Тя се превръща в "модерна" тоталитарна държава. И продава оръжия на ислямски държави и Китай, и въобще на ляво и дясно. Както и САЩ. Невинна кръв се пролива с тези оръжия. Какво положително може да има в това? СССР е  винаги бил директо командван от злите сили и Ротшилд на най високото си ниво. Но сигурно повечето от глупаците в политбюрото и по ниските административини нива не са го осъзнали поради това че са избрали да участват в една налудна система за титлата "секретар" и "милицюнер" за едното парче хляб. Както Исав се продаде са една купа супа.

Съгласен съм, и знам, че Романови както повечето Европейски аристократи са роднини. Императора Алехандер 2 прати и част от морския си флот да спре намесата в "гражданската война" в САЩ (тази война също бе нагласена за да съсипе Американската Конституционна Ребублика, и да помогне за федералния резерв да се осъществи) от други Европейски сили. Така че Руската Империя има дела които са възпирали плановете на банкерите.

Та нека още развиваме тази тема. Полезно е.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 23, 2019, 00:06:13 AM
Lacho, от това, което пишеш виждам, че не познаваш добре тематиката, и просто повтаряш заучени фрази от пропагандни сайтове.

Също така не знам дали забелязваш, но пишеш със страшно много правописни грешки, което също издава дух на прибързване и липса на внимание. Тази тема аз я изследвам от повече от 25 години и съм имал време да се задълбоча в нещата. Твоя поглед е много повърхностен и прибързан.

Виждам, че нищо не знаеш за Сталин. Ако не беше той, тия джендъри, които сега ги натресоха на Запад и искат да ни ги натресат на нас, щяха да са ни ги натресли още преди 70 години, защото те са част от програмата на комунизма. Но Сталин спира всичко това и се противопоставя на програмата за унищожаване на семейството. Не можеш да черпиш информация за някого от неговите врагове. Но ти правиш това и за Сталин и за Путин. Това е все едно да черпиш информация за Исус от Талмуда. Нали се сещаш какво пише там за Него?

Аз не че слагам някакви надежди за нещо на Путин, но досега не съм попадал на сериозна информация против него. Тия неща които ги пускаш са напълно въздухарски, нямат никаква тежест, никакви доказателства не съдържат, само празни приказки без никакво същностно съдържание. Никъде не се видя и подписа на Путин за Agenda 2030. Затова аз предпочитам да гледам действията на един човек, за да съдя за него. И докато Тръмп е като фурнаджийска лопата, говори едно, а прави друго, Путин е изключително последователен в думи и дела.

Quote
И Българският и Руският народ са едни от най твърдоглавите и идолопоклонни народи по света. Поради коравосърдечието си и двата народа позволиха на маниаци да ги командват и избиват.

Някакви доказателства, че били НАЙ-твърдоглавите, и НАЙ-идолопоклонническите народи? Нищо подобно. Ние сме един от първите народи, които приемат благовестието от апостолите и сме били земя в която християните са процъфтявали векове в мир, преди да дойде проклетото православие. От този момент нататък падаме под проклятие, защото властта започва да избива християните за да наложи православието. После участва и в избиването на християните в Киевска Рус. След това избива и богомилите. От тогава вече 1000 години ние сме под тежки проклятия, които ни направиха от първи последни. Но е дошло времето когато последните пак ще бъдат първи, защото това е библейски принцип.

Ротшилд няма никаква власт в Сталинска Русия. Той започва да придобива пак контрол след отравянето на Сталин, убийството на Берия и инсталирането на предателя Хрусчов. Тия неща очевидно не са ти ясни. Няма и как да са ти ясни докато ползваш само английски език за информация. А на английски се пишат само лъжи и пропаганда против Русия и Путин. На руски обаче има доста сериозна информация за истинската история на СССР, за Сталин и за събитията от онова време. Разбира се това, че едно нещо е на руски, не означава че е вярно, пълно е с руснаци продажници, които тиражират лъжи. Но поне човек има много по-широк спектър от информация по въпроса, отколкото да гледа изключително повърхностни неща на английски за Русия. Западняците никога не са разбирали Русия и никога няма да я разберат. Затова и никога не могат да я победят.


Тази тема все пак ако не си обърнал внимание е за Британската империя, която е звяра от Откровение 13-а глава.


Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 23, 2019, 12:43:58 PM
Мисля че тази тема и това което пиша е на мястото си защото всички тези неща са свързани. Комунизма и СССР са едно продължение на Ватикана и Ротшилд. И СССР реално никога не "падна" а само смени лицето и маската си. Сам Горбачов (33 степен масон) го е казвал в негови речи. И той е един от най големите подържаници на UN.

Всичките взаимодействия между силите по света ще изпълнят плана си когато дойде времето в Откровение. Писанието в Откровение само доказва че всички лидери ще бъдат зли.

Два пъти проверявам какво пиша, но понякога като гледаш екрана дълго, очите пропускат по буква.

За мен не е важно от къде идва информацията. Не се подвеждам от никъде и никого. Информацията е вярна като виждаш че отговаря на действителноста. За съжеление, в Източна Европа дълго време имаше почти пълна завеса на информация, и сега също я има. За това много от информацията можем да намерим само от автори от САЩ предимно, но и други така наречени "западни" страни. Писанието не беше писано от Българи и Руснаци, но аз му вярвам, защото е истина. Но за де не мисли някой че съм подведен, или народо-мразец или някаква такава глупост, ще дам примери къде може да се намери информацията която представям:

Книги на Руснака Анатолий Голицин/Anatoliy Golitsyn 1) New Lies for Old 2) The Perestroika Deception---В тях може да се види че СССР никога не падна, и други неща, както още има контрол над инфото и медийте.

Книги на Българина Никола Николов: 1) Световната Конспирация 2)Светът Под Микроскоп 3)Маските на Величията 4)Новият Ред 5) Тайните Протоколи---в тях може да се види също че СССР, комунизма, и "революцията" в "соц лагера" беше контролирана от зли сили и Ротшилд.

Книги на Руснака Александър Солженицин: 1)Архипелаг Гулаг, и други негови, много са няма смисъл да ги пиша всички.---в тях може да се види кой е бил Сталин, и лицето на комунизма, и злите страни на този "строй".

Книга на Holly Swanson-Set Up and Sold Out: Find Out What Green Really Means---тук може да се разбере защо са лъжите "опазване на околната среда" "глобално затопляне" и мотивите зад UN Agenda 2021 и 2030. И защо държави подкрепящи ги, продават собствения си народ.

Книга на David Potter-The Less You Know the Better You Sleep: Russia's Road to Terror and Dictatorship Under Yeltsin and Putin----тук можем да видим подобно на това което Никола Николов показва в неговите книги. И за истината за Путин и "новата" Русия. Което показва че тя пак въобще не е Руска и на народа си в действителност, а е една "модерна" диктатура.

Книгата на Patrick Wood: Technocracy Rising-The Trojan Horse of Global Transformation
---тук можем да видим също как политическите "сили" на земята работят към глобален комунизъм и как тези Agenda 2021 и 2030 помагат за това. Което означава че лидерите и парламентите които пращат делегации при ОН да ги ратифицират и подписват, много добре знаят какво пише в тях.

Тази тема и каквото пиша има всичко общо с Последната империя на мрака. Показвам че силите в света се "обединяват" (те винаги са били така) и всяка една държава изпълнява ролята си против светиите и закона на Господ. Защото народите са изпаднали в грях и иколопоклонство. И сърцата им са закоравени. От това трябва да знаем че всичко ни е дадено от Господ. Това че сме свободни, имаме храна и нататък. Това не го дава някой си президент или правителство, а е от Бога дар. В Него е всичко, и Той е определил времената и ширините на нацийте и народите, както пише в Писанието.

Сталин нищо не помага за Руския народ и семейството както Watchman каза. Руските автори горе които показах го описват това. Сталин е дал заповеди да се избиват милиони хора в Русия. Той е един от най големите убийци и сатанисти в историята на земята.
И ако му пукаше за Руското семейство нямаше да прати жените им да работят като роби по заводите и прочее както беше в този ад-наречен комунизъм. И щеше да има Библейска структура на семейството, а не гинекократия (както тук има такава тема). Сталин ако е прогледнал истината, защо не обърна пътя на Русия-в посока Писанието? Нито едно царство на земята не е било правилно и добро за народа си, освен това което Господ ръководеше сам в Израел в Стария Завет.

Това че не виждаме подписа на Путин (личния му) не означава че Русия не е приела план на UN Agenda 2030. Каква е тази логика за подписа? Ако мислим така, ние можем да си дигнем на идол когото и да било (не казвам че някой тук го прави). Путин е прзидент на Русия. Той е държавен глава на Русия, тя е федерация. Неговата партия Единна Русия има множеството в Руската Дума. Администрацията на Путин праща Руските делегати в ОН (UN) да ратифицират и подписват документи и прочее в името на Русия-и Путин като държавен глава. Също както Русия има посланици в посолствата си, и те вършат волята на Путин и неговата партия и администрация. Така че аргумента за подписа е несъстоим.

Не съм казал че Българският и Руският народ са НАЙ идолопоклонни, а ЕДНИ от НАЙ, народи. Ето примери за народ изпаднал в идолопоклонство. Ето и какво Путин подкрепя като полезно за Руските младежи. Танцуващи полу-голи жени, които сеят разврат повече у народа им:

https://www.youtube.com/watch?v=7oB6LIXQLpQ

https://www.youtube.com/watch?v=tvQBVEOwHBE

Ето пример за идолопоклонство от Българите:

http://stefanch.com/wp-content/uploads/2012/05/1047.jpg

http://kanal3.bg/photo/1351-Nacionalen-sabor-na-BSP---Buzluddza-2017

ВСИЧКИ НАРОДИ ПО ЗЕМЯТА СА такива, затова Господ издигна Израел, да бъдат пример, но и те не повярваха в Господа Спасителя Исус Христос.

Радвам се че ги дискусираме тези неща. Има голяма нужда от това. Нека и ние са пазим от идолопоклонство. Аз ще вярвам в живия Господ, Който не може да лъже. И дава на всеки свободно от извора на живота Агнето. А не някакъв президент или правителство което ограбва едни за да "даде" на други, и казват "виште" какво постигнахме.

Нека не забравяме следния стих: 2 Солунци 11-12 ' 11И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,12та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.'
Целият свят все повече и повече изпада в заблуда, поради неверие в Господа.

Да ни пази Господ от лъжи, и да знаем да разпознаем и открием истинска информация. Негова е славата за винаги. Амин.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 23, 2019, 13:48:48 PM
Lacho, напълно ти се губят детайлите. Да мажеш с баданарката поставяйки всичко под общ знаменател, показва липса на вникване в същността на нещата.

Quote
Мисля че тази тема и това което пиша е на мястото си защото всички тези неща са свързани. Комунизма и СССР са едно продължение на Ватикана и Ротшилд. И СССР реално никога не "падна" а само смени лицето и маската си. Сам Горбачов (33 степен масон) го е казвал в негови речи. И той е един от най големите подържаници на UN.

Това, че Горбачов е предател и работи за Запада няма никакво съмнение. Нищо от това, което той казва не може да му се има никакво доверие, без значение на кого и къде го казва. Навремето и аз вярвах в тази теория, че СССР не бил паднал само минал в режим на скрито съществувание, но напълно се убедих, че това не е вярно. Най-голямата трагедия за хората на Запад, това беше падането на СССР.

Quote
Всичките взаимодействия между силите по света ще изпълнят плана си когато дойде времето в Откровение. Писанието в Откровение само доказва че всички лидери ще бъдат зли.

Какво ЩЕ БЪДЕ тогава е едно, ние говорим за това, което Е СЕГА.

Quote
За мен не е важно от къде идва информацията. Не се подвеждам от никъде и никого. Информацията е вярна като виждаш че отговаря на действителноста. За съжеление, в Източна Европа дълго време имаше почти пълна завеса на информация, и сега също я има. За това много от информацията можем да намерим само от автори от САЩ предимно, но и други така наречени "западни" страни.

Как може източника на информация да не е важен? В източника е ключа към стойността на информацията. Защото лошото дърво не дава добър плод, нито доброто дърво лош плод. Твоите източници са хаотични и без никакво пресяване. Ти приличаш на човек, който е в първа фаза на навлизане в конспирологията. Тази първа фаза или първо ниво напълно се контролират от врага.

Quote
Книги на Руснака Анатолий Голицин/Anatoliy Golitsyn 1) New Lies for Old 2) The Perestroika Deception---В тях може да се види че СССР никога не падна, и други неща, както още има контрол над инфото и медийте.

Голицин - предател и агент на ЦРУ. Абсолютно никакво доверие не може да се има на човек предал родината и работещ за враговете на народа си. На тебе обаче тези детайли ти убягват и приемаш за чиста монета казаното от агентите на ЦРУ?

Quote
Книги на Българина Никола Николов: 1) Световната Конспирация 2)Светът Под Микроскоп 3)Маските на Величията 4)Новият Ред 5) Тайните Протоколи---в тях може да се види също че СССР, комунизма, и "революцията" в "соц лагера" беше контролирана от зли сили и Ротшилд.

Никола Николов живее на запад, ползва западни източници и няма никаква яснота за същността на управлението на Сталин. Самия факт, че приписва "Протоколите на Сионските мъдреци" на евреите, показва, че този човек няма задълбочено познание за нещата за които говори, но се плъзга по повърхностни информации, специално спуснати от елита за заблуждение на населението и вкарването на по-будните хора в споменатото от мене първо ниво на конспирологията.

Quote
Книги на Руснака Александър Солженицин: 1)Архипелаг Гулаг, и други негови, много са няма смисъл да ги пиша всички.---в тях може да се види кой е бил Сталин, и лицето на комунизма, и злите страни на този "строй".

Солженицин е достоен за уважение човек, който обаче сам няма достъп до сериозна информация (извън собствените си преживявания) и разпространява много заблуди, които след това биват опровергани с доказателства и реални документи. Сам той обаче успява да разбере, че запада е много по-прогнил от СССР и се оттегля от активна дейност. В никакъв случай не мога да го нарека предател, но поради заблужденията и презумпциите си става инструмент на западната пропаганда против Русия и Сталин.

Тия неща ти очевидно не ги знаеш и бидейки на това първо ниво, не можеш да ги видиш.

Quote
Книга на David Potter-The Less You Know the Better You Sleep: Russia's Road to Terror and Dictatorship Under Yeltsin and Putin----тук можем да видим подобно на това което Никола Николов показва в неговите книги. И за истината за Путин и "новата" Русия. Което показва че тя пак въобще не е Руска и на народа си в действителност, а е една "модерна" диктатура.

Пропаганда срещу Путин можеш да прочетеш колкото си искаш. Там си имат холивудски отдел в ЦРУ, където се съставят всякакви филмови сценарии за когото си поискат.

Quote
Сталин нищо не помага за Руския народ и семейството както Watchman каза. Руските автори горе които показах го описват това. Сталин е дал заповеди да се избиват милиони хора в Русия. Той е един от най големите убийци и сатанисти в историята на земята.

Всичко това го казваш не от познаване на материята, а от това, че си поел огромни дози пропаганда. Никакви милиони хора не е избил Сталин в Русия. По време на неговото управление има издадени по-малко от 800 000 смъртни присъди, от които само 1/3 са по политически причини, останалите са на криминални престъпници. Т,е говорим за около 250 000 смъртни присъди по политически причини. От тях голяма част са дело на назначените от Запада комисари от времето на Ленин и Троцки, които Сталин постепенно и методично ликвидира. И ако Сталин действително има пряк пръст в екзекуции, то това са екзекуциите на онези, които са избивали Руския народ по времето на Ленин и Троцки и които са действали в началото на неговото управление, преди той да успее да ги обуздае и ликвидира.

Ако искаш да разбереш, кой е направил зло на народа си, гледай онези, които Запада хвали и величае. А ако искаш да разбереш, кой е сторил добро за народа си, това са онези, които Запада демонизира. Пример - Иван Грозни, Сталин и Путин от една страна, Троцки, Хрусчов, Горбачов от друга.Сталин буквално успява да избута плановете на сатанинсия елит със 100 години назад.

Quote
И ако му пукаше за Руското семейство нямаше да прати жените им да работят като роби по заводите и прочее както беше в този ад-наречен комунизъм. И щеше да има Библейска структура на семейството, а не гинекократия (както тук има такава тема). Сталин ако е прогледнал истината, защо не обърна пътя на Русия-в посока Писанието? Нито едно царство на земята не е било правилно и добро за народа си, освен това което Господ ръководеше сам в Израел в Стария Завет.

Сталин е бил комунист в началото, но постепенно той изменя заложените от западните спонсори на Маркс, сатанински постановки в комунистическата идеология и практика. Сталин разрешава ходенето на църква, което преди това е било напълно забранено. Ако не го бяха убили Сталин е бил на крачка да възстанови частната инициатива и частния бизнес. Всички тия неща няма да ти ги кажат книжките писани от агентите на ЦРУ, или йезуитски слуги под прикритие като Хенри Маков. Твърде лековерен си и не проверяваш, нито изпитваш източниците си. Нито виждаш нещата в исторически контекст.

Quote
Това че не виждаме подписа на Путин (личния му) не означава че Русия не е приела план на UN Agenda 2030. Каква е тази логика за подписа? Ако мислим така, ние можем да си дигнем на идол когото и да било (не казвам че някой тук го прави). Путин е прзидент на Русия. Той е държавен глава на Русия, тя е федерация. Неговата партия Единна Русия има множеството в Руската Дума. Администрацията на Путин праща Руските делегати в ОН (UN) да ратифицират и подписват документи и прочее в името на Русия-и Путин като държавен глава. Също както Русия има посланици в посолствата си, и те вършат волята на Путин и неговата партия и администрация. Така че аргумента за подписа е несъстоим.

Единна Русия е пълна с предатели и агенти на Запада. Администрацията на правителството също. Путин е принуден да търпи много неща, докато закрепи позициите си. В момента Русия точно това прави, укрепва позициите си военно и икономически. Ако бяха направили това, което ти искаш - да премахнат централната банка на Ротшилд, на следващия ден щеше да има война. Точно както направиха със Садам и Кадафи, и се опитаха да направят с Асад.

Първо трябва да се блокират механизмите за военна и икономическа интервенция и едва тогава може да се предприемат такива радикални стъпки.

Путин успя доста дълго време да заблуждава западняците че е един от тях. В някаква степен продължава да играе на тяхното хоро, за да печели време. Друг начин просто няма и не може да има, при настоящата ситуация. В България положението е същото, само че ние нямаме никакъв шанс сами да се измъкнем от този плен. Това е възможно само чрез свръх естествена намеса от Бога.

Quote
Ето и какво Путин подкрепя като полезно за Руските младежи. Танцуващи полу-голи жени, които сеят разврат повече у народа им:

https://www.youtube.com/watch?v=7oB6LIXQLpQ

https://www.youtube.com/watch?v=tvQBVEOwHBE

Ти верно ли вярваш, че Путин има нещо общо с тази песен? Такива песни има колкото си искаш. Всякакви певци и кряскачи се опитват да правят пари и кариера използвайки името на Путин, в песни, филми и каквото ти падне. Подобни неща веднага се поемат от западната пропаганда.

Quote
Ето пример за идолопоклонство от Българите:

http://stefanch.com/wp-content/uploads/2012/05/1047.jpg

http://kanal3.bg/photo/1351-Nacionalen-sabor-na-BSP---Buzluddza-2017

Първата снимка - манифестация от соц времето. Ти толкова ли си млад и наивен, че да не знаеш, че НИКОЙ от българите не вярваше на соц. лозунгите и на лидерите, които партията величаеше? Ако това са били идоли, то никой не е вярвал в тия идоли.

Втората снимка - политически събор на БСП на Бузлуджа. Къде точно е идолопоклонството тука?

Идолите са на много други места - кариера, образование, престиж, пари. Това обаче е разпространено навсякъде сред всички народи и нищо от това не прави българския народ НАЙ-идолопоклонническия, или ОТ НАЙ-идолопоклонническите. Тия неща на Запад са в пъти по-развити и хората вярват много по силно в тях. Българския народ винаги е бил скептичен и не вярва лесно на всякакви лъскави неща.

Quote
Радвам се че ги дискусираме тези неща. Има голяма нужда от това. Нека и ние са пазим от идолопоклонство. Аз ще вярвам в живия Господ, Който не може да лъже. И дава на всеки свободно от извора на живота Агнето. А не някакъв президент или правителство което ограбва едни за да "даде" на други, и казват "виште" какво постигнахме.

Никой не говори тука за това да вярваш, че някакъв президент нещо ще ти даде. Говорим за това да имаме трезва и информирана позиция по въпросите, а не да вярваме на всяка пропаганда, която се разпространява в името на някаква конспирация.

В това отношение хората изпадат в две крайности. Едните са повярвали във въведения от ЦРУ пропаганден термин и инструмент за манипулация на съзнанието - "конспиративни теории" и неистово отричат, и бягат от всичко, което им намирише на "теория на заговора".

Другите пък приемат да вярват, че всичко, което се поднася под формата на някаква информация за задкулисни машинации и заговор, значи непременно е вярно.

Ти си изпаднал във втората крайност. Такова нещо не подобава на Божия човек, нито съответства на здравия разум и мъдростта, които Божието Слово ни учи да придобиване.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 23, 2019, 17:47:08 PM
Това понятие "изток" и "запад" самото е направено от елита, и ЦРУ, И КГБ, и всичките вавилонски служби "държавни сигурности" Европа, и където да е било. Шефът им е един и същ, дали Ротшилд, Ватикана, който и да е-сатана ги води. Всичките тези институции са едно и също, и са примка и пиявица за народа и страните които контролират. Така че аз няма да изпадна в тази заблуда. Няма изток-запад. Има добро и зло в света. Грях и смърт, и спасение чрез Господа Исус Христос.


Всичката информация която представих отговаря на това което се случва сега, и на реалноста. Горбачов, Путин, Меркел, Тръмп, усилено работят заедно към въвеждане на Нов Световен Ред-тотален глобален деспотизъм и пълно зло и грях. Всички те са против Бога, първо и най вече защото не са познали Него, Господа Исус Христос. Ако са го познали, делата им ще са съвсем други. Примерно, Тръмп няма да води "мис" Америка шоу (порнография и грях от всякъде, със жени по "бански" ходещи голи). И Путин ако е праведен и знае нашият Спасител, няма да се клани и целува икони. Както Господ ни е казал, изберете на кого ще служите? Не може човек да има два господаря.

Не казвам че САЩ, или Англия, или Германия не са идолопоклонци. И те СА. И Германците са ЕДНИ от НАЙ големите идолопоклонци. Ако не беше така нямаше да се подведат от Хитлер, който продаде Германия, и беше агент на Ротшилд. Ето примери за идолопоклонство по други държави:

https://www.viagogo.com/ro/Festival-Tickets/Festivals-in-Germany/Rock-am-Ring-Tickets

https://www.youtube.com/watch?v=8QpPb2xWbmI

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/democratic-presidential-candidate-hillary-clinton-speaks-at-news-photo/476998492

https://www.english-online.at/art-architecture/mosques/mosques.htm

Виждаме, различни хора, различни народи, различни езици---един и същ грях, идолопоклонство. Ако не беше Бог дал различните езици и народи при Вавилонската кула, по бързо щяхме хората да сме изпаднали в глобалния Антихристки ред досега сигурно.

Путин е агент на ЦРУ, чрез бившото КГБ в СССР. Той е човек на Ротшилд. Затова не е махнал централната банка в Русия, и освободил народа си. Император Алехандър как водеше война и не позволи цантрална банка в Руската Империя по рано? Не подържам никой цар или император освен Царя на Царете.

Покажи информация за писателите които казваш са агенти на ЦРУ? Искам да я вида. (за Watchman)

Ето още един линк към полезно интервю, за истината за "соца":

https://www.youtube.com/watch?v=y3qkf3bajd4

Зли сили командват и "Запада". Но това не отрича казаното и писаното от Солженицин. Големите престъпления от Сталин и други Руснаци против собствения си народ. Ако тези хора знаеха Господа Исуса Христа, една заповед за убийство нямаше да издадът. Те са едни зли хора, и който от тях не са приели Господа Исус Христос, сега е в ада. Затова аз няма да ги хваля и подкрепям.

Сталин не успя никакви планове да спре, а той самия беше част от плана, да падне такава желязна хватка върху една част от света, чрез деспотичен комунизъм, че тези народи още не могат да оздравеят от пораженията. Той през цялото време получаваше помощ, пари, техника от "Запада". САЩ дадоха на Русия атомно уръжие примерно. На Сталин го дадоха. Защото целия този театър и заговор против народите се води от дявола. Питай се два въпроса. Ако Сталин беше патриот "Руски" защо не предприе мерки във армията на СССР като знаеше че 3 години Германия трупаше войски на границата на СССР? Защо Хитлер нарежда поражителни решения за най големите битки на 2 Световна Война? И Защо Американски корпораций помагат на Хитлер да се въздигне? Всичките тези "играчи" са знаели и наговорили хода си междy тях преди това. А може и да има някой от тях които са били на тъмно, незнаейки кой ги ръководи, и след това да са се усетили. Но това не ги прави добри хора.

Това че Сталин може би се е "събудил" в един момент, и е тръгнал против "шефовете" си, не го прави хубав човек. Трябвало е към Господ Христос да се обърне. А той е продължил в грехъ си. Може би той самия е искал да ръководи конспирацията. Както Нимродa е искал да командва светът. Видял е Сталин че има голяма армия, атомно уръжие, и може би си е помислил аз съм като Нимродa? Знам че е един деспот.

А това че може би е забавен със 100 години плана заради развития в СССР по това време точно, ако е така, е дело на Всемогъщия Господ Бог. Не на деспота Сталин.

Ако използваш логиката че Путин е обкръжен от предатели и затова Русия е подписала UN Agenda 2030-това може да ти служи за извинение на всяко негово дело. Ако той направи война примерно, ти по тази логика ще кажеш че предателите са я направили, въпреки че той, неговата администрация и партия управляват Русия. Той удобравя кой влиза в неговата администрация, и той знае кого праща в ОН (UN). Това което ти каза в негова подкрепа а абсурдно. Когато Путин подписва договори за намаляване на уръжия (примерно, хипотетично) и прочее чрез негови пратеници, пак ли той не "знае" за това. Мисълта ми е че такъв аргумент се използва когато някой иска да оправдае някой друг.

Ето пак оставям линка за видеото на парада на Путин. Виж го внимателно, точно в 0:19 след като ги няма певиците той, Путин, идва на сцената. Значи той го е одобрил това нещо, и а знаел  и поръчал тези певици-развратени и полу голи. Това не е информация или пропаганда, а клип от истинско събитие. Това ли е модел за мъдър мъж и политик? Нищо Библейско няма във това. Затова Господ ни казва да не се кланим на човеци/идоли:

https://www.youtube.com/watch?v=7oB6LIXQLpQ

Също каза че Путин използва заблуда, за да има време Русия да се отдели от Ротшилд икономически и прочее. Заблудата е лъжа. Бащата на лъжите е сатана. Чрез заблуда Ева се подмами. Ако той използва заблуда, та ти сам доказа че Путин е зъл човек. Господ Христос ни каза че лошо дърво не може да даде добър плод.

Как Путин иска да "извади" Русия от Ротшилд като Газпром и Роснефт са в ръцете на Ротшилд и масони. Виж само архитектурата им и символиката на логото им и ще е ясно. А Путин се чуди как да прекарва газопроводи чрез тези корпораций. Просто Русия играе нейната си роля за контрол над нацийте, и тя ще е ключова държава сигурно като се въвежда световния деспотизъм и Антихрист. Друг въпрос се питай. Защо Путин не помага за благовестието Христово?

А за снимката в България през соца/манифестация. Ами да, много хора са ненавиждали власта тогава. Но са отишли да и се кланят и държът знаметата нали? От страх от милиция, или че ще си загубят работата са го правили може би. Но то си остава идолопоклонство. Виж плакатите на безбожниците Маркс и Енгелс. Така ще е при времето на белега на звяра. Някой от страх че го приемат, но пак ще си викат че "вярват". Но знаем какво става след това. Няма да е оправдание пред Бога.

Нека покаже Watchman информация за кои автори са агенти на ЦРУ, и работи свързани с конспирацията, искам да ги видя. Нека всичко се покаже на светло, за да не са заблудим. Нека покаже каква е истината за историята около нашето време. Ще бъде полезно мисля. Може би ще ни помогне да разберем Откровение по добре.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 23, 2019, 20:20:24 PM
Quote
Това понятие "изток" и "запад" самото е направено от елита, и ЦРУ, И КГБ, и всичките вавилонски служби "държавни сигурности" Европа, и където да е било. Шефът им е един и същ, дали Ротшилд, Ватикана, който и да е-сатана ги води. Всичките тези институции са едно и също, и са примка и пиявица за народа и страните които контролират. Така че аз няма да изпадна в тази заблуда. Няма изток-запад. Има добро и зло в света. Грях и смърт, и спасение чрез Господа Исус Христос.

Отвори си Библията и ще видиш, че в нея има понятия като "изток" и "запад". И там ли ги е въвел "елита". Научи се да разсъждаваш трезво, а не по инерция.

Разликата между изтока и запада се състои в това, че силите на антихриста да основали империята си на Запад, и са превърнали цялото западно общество в тяхна ракета носител. Бог от друга страна използва генетично по-малко увредените източни народи (които нямат геноцид, робство и колониална експлоатация в историческия си генокод) за да балансира силите на злото установили се на Запад. Ние сме благословени, че сме от по-източните народи и затова естествената съпротива срещу покварата идваща от Запада е много по-голяма.

Quote
Всичката информация която представих отговаря на това което се случва сега, и на реалноста. Горбачов, Путин, Меркел, Тръмп, усилено работят заедно към въвеждане на Нов Световен Ред-тотален глобален деспотизъм и пълно зло и грях. Всички те са против Бога, първо и най вече защото не са познали Него, Господа Исус Христос. Ако са го познали, делата им ще са съвсем други. Примерно, Тръмп няма да води "мис" Америка шоу (порнография и грях от всякъде, със жени по "бански" ходещи голи). И Путин ако е праведен и знае нашият Спасител, няма да се клани и целува икони. Както Господ ни е казал, изберете на кого ще служите? Не може човек да има два господаря.

Имаш много странни очаквания от ръководителите на нациите. Ти какво очакваш да са проповедници на правдата? Никога ли не си чел, как Бог нарича езическия цар Кир - моя помазаник, при това този цар си беше езичник и идолопоклонник. Това не попречи на Бога да го използва за Неговите цели и намерения. Така в днешно време има хора, които Бог използва за да възпира и обуздава злото. Няма изискване тези хора да са праведни и да вярват в Христос. Както и цар Кир не беше праведник и не спазваше закона на Моисей.

Quote
Путин е агент на ЦРУ, чрез бившото КГБ в СССР. Той е човек на Ротшилд. Затова не е махнал централната банка в Русия, и освободил народа си. Император Алехандър как водеше война и не позволи цантрална банка в Руската Империя по рано? Не подържам никой цар или император освен Царя на Царете.

Това са голословни твърдения без доказателства. Точно император Александър заедно с Наполеон воюваше за да унищожи и малкото останали свободни народи, сред които се изповядва автентично апостолско християнство. Ама ти тези неща не ги знаеш, защото черпиш от плитки източници.

Quote
Покажи информация за писателите които казваш са агенти на ЦРУ? Искам да я вида. (за Watchman)

Отвори си Уикипедията за да видиш, че е общопризната информация, че Голицин е работил за ЦРУ. Не че Уикипедията е достоверен източник, но има неща, които са общоизвестни и никой не ги крие.

Quote
Зли сили командват и "Запада". Но това не отрича казаното и писаното от Солженицин. Големите престъпления от Сталин и други Руснаци против собствения си народ. Ако тези хора знаеха Господа Исуса Христа, една заповед за убийство нямаше да издадът. Те са едни зли хора, и който от тях не са приели Господа Исус Христос, сега е в ада. Затова аз няма да ги хваля и подкрепям.

Цар Кир също може да е в ада, защото не е бил праведен човек и се е кланял на персийските богове, но това не означава, че Бог не го е използвал и го нарича свой слуга и свой помазаник. Същото е и със Сталин. Ти нямаш никакви доказателства, че е извършил престъпления против народа си. Божият човек не може да си позволи да бъде клеветник и лъжесвидетел. А ти правиш точно това. Говориш на халос без доказателства. Не се ли боиш от Бога, че разпространяваш клевети? Къде са ти доказателствата за Сталин?

Quote
Сталин не успя никакви планове да спре, а той самия беше част от плана, да падне такава желязна хватка върху една част от света, чрез деспотичен комунизъм, че тези народи още не могат да оздравеят от пораженията. Той през цялото време получаваше помощ, пари, техника от "Запада". САЩ дадоха на Русия атомно уръжие примерно. На Сталин го дадоха. Защото целия този театър и заговор против народите се води от дявола. Питай се два въпроса. Ако Сталин беше патриот "Руски" защо не предприе мерки във армията на СССР като знаеше че 3 години Германия трупаше войски на границата на СССР? Защо Хитлер нарежда поражителни решения за най големите битки на 2 Световна Война? И Защо Американски корпораций помагат на Хитлер да се въздигне? Всичките тези "играчи" са знаели и наговорили хода си междy тях преди това. А може и да има някой от тях които са били на тъмно, незнаейки кой ги ръководи, и след това да са се усетили. Но това не ги прави добри хора.

Крайно невежо и прибързано изказване, без никакви реални факти и доказателства. Ти очевидно не знаеш абсолютно нищо за Сталин, освен лъжливата пропаганда на враговете му. Много години и аз вярвах на тази пропаганда, докато не се запознах с реални исторически факти за това, което наистина е правил.

Пак казвам, че преценката за делото на един човек се прави на основание на ПЛОДОВЕТЕ, които е допринесъл, а не на базата на някакви пропагандни материали писани произволно. Сам Исус каза - по плодовете им ще ги познаете. Ти като не си запознат с плодовете, как въобще говориш за каквото и да е?

Quote
Това че Сталин може би се е "събудил" в един момент, и е тръгнал против "шефовете" си, не го прави хубав човек. Трябвало е към Господ Христос да се обърне. А той е продължил в грехъ си. Може би той самия е искал да ръководи конспирацията. Както Нимродa е искал да командва светът. Видял е Сталин че има голяма армия, атомно уръжие, и може би си е помислил аз съм като Нимродa? Знам че е един деспот.

Дали Сталин се е "събудил" или е бил предварително инсталиран и позициониран от Бога за да спре чумата на комунизма ти няма как да знаеш. Сталин не е бил атеист, ако и в началото да се е правил на такъв пред комунистите. В края на живота си дори не се е правил вече на такъв. Тук обаче въпроса не е дали е бил праведен човек или не, а дали е бил слуга на дявола или е използван от Бога за доброто на целия свят. Аз имам всяко основание да смятам, че той е бил Божий съд избран да спаси света от червения терор и е успял да го отложи с цели 100 години. Безспорно това е Божие дело, но ние не трябва да говорим глупости водени от невежество, спрямо съдовете, които Бог е благоволил за използва.

Quote
Ето пак оставям линка за видеото на парада на Путин. Виж го внимателно, точно в 0:19 след като ги няма певиците той, Путин, идва на сцената. Значи той го е одобрил това нещо, и а знаел  и поръчал тези певици-развратени и полу голи. Това не е информация или пропаганда, а клип от истинско събитие. Това ли е модел за мъдър мъж и политик? Нищо Библейско няма във това. Затова Господ ни казва да не се кланим на човеци/идоли:

Първо видеото е 100% пропагандно и е монтаж. Няма никакви доказателства, че тази песен е била пускана на политическо събитие с участието на Путин. Пуснати са кадри от политическо събитие и тази песен е пусната като фон. Тия момичета не се вижда ясно дали не са от кадър от някакъв техен концерт прилепен към клипа. Но дори да са, това нищо не променя. Ако беше отишъл в двореца на цар Кир, сигурно щеше да има много повече разголени танцьорки (така характерни за близкия Изток) и отгоре на това куп идоли наоколо. Но въпреки това Кир беше избран съд на Бога да извърши това, което Бог искаше от него. Бог дори вавилонския цар беше нарекъл "свой слуга" (Ер. 27:6). Говориш така, защото не познаваш Писанията и Божиите пътища.

Quote
Също каза че Путин използва заблуда, за да има време Русия да се отдели от Ротшилд икономически и прочее. Заблудата е лъжа. Бащата на лъжите е сатана. Чрез заблуда Ева се подмами. Ако той използва заблуда, та ти сам доказа че Путин е зъл човек. Господ Христос ни каза че лошо дърво не може да даде добър плод.

Значи всеки, който използва заблуда е зъл според тебе така ли? Това е много невежо изказване и показва сериозно непознаване на Божието Слово.

Първо Бог самия използва заблуда. Ти сам цитира по-горе, че Бог праща заблуда на хората, за да повярват в лъжа. Значи според тези твои думи сам Бог е зъл?

Авраам също изпозлва заблуда за да запази живота си и Бог никъде не го осъди за това нещо.

Цар Давид се направи на луд и използва заблуда за да спаси живота си.

Тия хора според тебе са зли и дяволски слуги ли? Седни първо да изучаваш Писанията и да се запознаеш с Божиите пътища, и спри да говориш неща прибързано и по инерция.

Quote
Как Путин иска да "извади" Русия от Ротшилд като Газпром и Роснефт са в ръцете на Ротшилд и масони. Виж само архитектурата им и символиката на логото им и ще е ясно. А Путин се чуди как да прекарва газопроводи чрез тези корпораций. Просто Русия играе нейната си роля за контрол над нацийте, и тя ще е ключова държава сигурно като се въвежда световния деспотизъм и Антихрист. Друг въпрос се питай. Защо Путин не помага за благовестието Христово?

Точно за това Бог е забранил на жени и деца да се занимават с управление. С този детски ум дето го имаш трудно ще разбереш решенията, които зрелите мъже взимат, особено когато от тези решения зависят съдбите на милиони хора. Корпорацията е такова нещо, че днес има един собственик утре се сменя, точно за 1 ден. Битката, която там се води е на много по-високо ниво и се вземат решения в дългосрочен стратегически план базирани на информация до която ние нямаме достъп. Това е все едно да имаш дете, което напълно да недоумява как така ти му взимаш само 1 шоколад, когато имаш пари за 100. На него в главата му е само шоколада и няма никаква представа за всички други фактори с които един баща трябва да се съобразява. Така и ти си се хванал за едно две неща и вече умуваш, защо това или защо онова. Като пораснеш ще разбереш.

А последното изречение е направо смешно. Земните царе нямат отношение към Благовестието. Бог има служители на които е поверил благовестието. Писанието ясно заявява каква е ролята на земните управници и тя е - да наказват злотворците и да похвалват добротворците (Римл. 13:3,4), И НИЩО ДРУГО. Бог ще ги държи отговорни затова дали са изпълнили именно ТОВА задължение, и нищо свързано с благовестието не им е задължение. А когато управниците решат, че им е задължение и правомощие, тогава се получават извращения като "Светата инвизиция" и кладите.

Quote
А за снимката в България през соца/манифестация. Ами да, много хора са ненавиждали власта тогава. Но са отишли да и се кланят и държът знаметата нали? От страх от милиция, или че ще си загубят работата са го правили може би. Но то си остава идолопоклонство. Виж плакатите на безбожниците Маркс и Енгелс. Така ще е при времето на белега на звяра. Някой от страх че го приемат, но пак ще си викат че "вярват". Но знаем какво става след това. Няма да е оправдание пред Бога.

Отново, изключително повърхностно отношение спрямо това какво означава идол. Идола това е всяко нещо различно от Бога на което човек уповава, влага своята вяра и надежда за добро. Според тебе имало ли е и един човек на тия манифестации, който да е ВЯРВАЛ и УПОВАВАЛ в тия знамена? Аз съм ходил като дете на манифестации, носил съм и знамена, и през ум не ми е минавало, че в тях има нещо на което да уповавам, или някаква надежда, която да почерпя за нещо. Всичко това беше форма без съдържание и никой не вярваше в тези неща. Но за сметка на това хората вярваха (и сега вярват) в други работи. Вярваха в образованието, вярваха в държавата, вярваха в парите. Това са истинските идоли. Но те не са по знамената и манифестациите. Те се изявяват в ежедневните решения, които хората вземат. Затова моля те спри с тия знамена, защото това са много повърхностни неща.

Quote
Нека покаже Watchman информация за кои автори са агенти на ЦРУ, и работи свързани с конспирацията, искам да ги видя. Нека всичко се покаже на светло, за да не са заблудим. Нека покаже каква е истината за историята около нашето време. Ще бъде полезно мисля. Може би ще ни помогне да разберем Откровение по добре.

Това е последното нещо, което ти трябва в момента. Ти имаш сериозни проблеми във възприятията и подхода на които трябва да обърнеш внимание и то в много спешен порядък. Затова остави на този етап конспирациите и се захвани първо да изучаваш Писанията, да придобиеш здрава Библейска основа. Първо се научи да разбираш истината на Благовестието и на Божието царство. После ще започнеш да разбираш по-добре и света около теб.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on February 24, 2019, 00:10:02 AM
От "изток" и "запад" имам предвид това "понятие" което сатанизирания елит е поставил върху нас. Това какво те искат ние да мислим за него. И то е "постоянна битка" срещу врагове които са искуствено издигнати. Това понятие е част от Вавилонското "вино".

Много ясно че в Словото има понятие за изток, примерно се говори за царете на изтока.

Не е според Словото това твое твърдение Watchman 'генетично по-малко увредените'. Господ казва че от една кръв са всички народи, и те идват от синовете на Ной. Това което казваш звучи все едно едни гени превъзхождат други при различните народи. Това Господ не казва, и Словото доказва обратното, че вскички са от една кръв. Както гените на 3-ма мъже (на Ной синовете) и жените им бяха достатъчно сега да сме милиарди. И днес, ако останат само един мъже и една жена, Господ пак от техните гени може да направи тази двойка да роди всички милиони и милиарди пак, ако е Божията воля.

Това за цар Кир е в Стария Завет. Там нямаше още благовестието на Господа Исус Христос. В политиката на Русия не се случва нищо което можем да видим до сега което да е добър плод, в общия широк мироглед на обстановката. От това ще ги познаем, по плодовете им. Така че тази логика, отново не оправдава Путин, пак не е състоятелна. Господ също въздигна Вавилон, и направи потоп да разруши светът преди Ной. Това беше Божия начин да се оправя с грехъ по времето на Стария Завет. Сега сме във времето когато Господа Исус Христос изкупи грехъ на човеците. И Господ не се оправя със светъ точно както в Стария Завет.

От информацията която имам и знам, мисля че Путин е част от елита и е ученик на ЦРУ, КГБ и прочее. Имам много причини да мисля това. Ако намеря обратното, ще се покая за това, и ще се моля Господ Исус Христос да прости невежието ми. Но показателите са много против Путин. Но за мен едно е най важно да знам. Това като се кланя на икони. Само това ми показва че той е изгубена овца и трябва да бъде новороден. Господ ни казва и за хората на високите места да се молим. Но докато той не познае Господа Исус Христос, аз ще продължавам да го приемам като идолопоклонник и човек който обича злото. Защото Исус ни каза че каквото не идва от добро, идва от зло. И ни казва в:

Йоан 3
18Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.


Аз не въздигам императора Алехандър, просто казах че не позволи в Русия да има централна банка на Ротшилд. Ако той не е повярвал в Господа Исус Христос той също е в ада, и бил зъл човек. И този термин апостолско християнство не ми харесва. Има само едно християнство на Словото, това е живия Господ Исус Христос. Иначе този термин ми звучи като другите "деноминаций".

Досега Watchman, не си ми дал една информация освен википедия че някой от авторите които предложих са агенти на ЦРУ. Аз обратното, давам информация, линкове. И досега един път не съм казал 'първо отиди това да направиш' или да 'проумееш' и тогава ще ти дам такава информация.
Това че казваш че не съм узрял (за което аз не се сърдя, можеш на мен каквото искаш да кажеш) не узначава да не предоставиш тази информация. Ти ни я дай тук, и другите в форума може би изкат да я видят. Няма на никой какво да попречи смятам.

Относно Сталин. Аз вярвам че тази информация която съм намирал досега за него, и на нейните източници. Приемам я за авторитетна по същата причина примерно както вярвам на събития случили се да кажем миналата седмица, но ас чак сега ги гледам по новините или в интернет. Не съм бил аз там лично на място. И така за информацията и книгите за Сталин. Книги като на Солженицин и други. И ми е достатъчно да знам че той е бил държавен глава. И цялата отговорност за случилото се лежи на неговите рамене.
Примерно, ако в едно училище пострада дете, се търси директора. Ако се укаже, или някой ми покаже информация в защита на Сталин и той е невинен за тежки убийства и беззакония ще се покая. И ще се моля на Господа Исуса Христа да ми прости лъжите и клеветите спрямо него. Един въпрос си задай. Защо в СССР по времето на Сталин и след това, не можеха да се печатат книги против власта? От тези автори и хора, групи хора, които показват престъпленията и терора на СССР не виждам някаква тайна заговорка в тяхна полза. Обратното те за себе си създават проблеми във собствените си държави. Защото често показват корупцията и маската на властите там. Не виждам какъв добър плод е дал Сталин, освен терор. Това че се е строило, и че е имало голями проекти е благодарение на труд и под на Руския поробен народ, и на инжинерна мисъл.

Човек като Сталин дори и инициатива не може да даде на хората си. И до колкото знам чрез страх са накарани много инжинери да "творят" проекти. Затова и затъна икономиката (то реална въобще не е имало) и нямаше елементарни иновации. Хората под тоталитаризъм намят смисъл и полза или свобода да творят, и предприемат, и да бъдат иноватори.

Намираш Watchman някаква "причина" да отхвърлиш почти всяка критика за Путин. Пак за видеото, слагам го отново:   
https://www.youtube.com/watch?v=7oB6LIXQLpQ
Екипа на песента Мъж Като Путин се казват на Руски Поющие вместе. Жените в състава са Ирина Козлова,Яна Козлова (Дайнеко), и Лариса Лычагина. Ето и документален филм за тях. Там можеш да ги видиш на живо, от по близо, но излгежда просто са по стари (сниман е в Русия, говори се в него на Руски):
https://www.pbs.org/soundtracks/stories/putin/
От този филм е клипа по горе. Гледайте го, за всеки е полезно. Като го гледаме, нека се питаме един въпрос. Ако тези младежи викащи за Путин, викат за Господа със същото желание, нямали да има възраждане на вяра при тях?

Господ никога не е заблуждавал никого. Стиха в Солунци виждаме че Господ праща заблуда като наказание. Той сам не е във заблудата и не я извършва. Хората я извършваме чрез грехъ си. По тази логика някой може да каже че Господ изнасилва когато позволява един народ да превземе друг, и мъжете насилстват жените. Авраам направи няколко неща които не трябваше. Господ му каза че ще има син, а те със жена му си родиха син чрез слугинята им. Първия му син Исмаил. Това не беше по Бижията воля. Господ му каза да се махне от земята на баща му, и Авраам го направи но взе Лот със него. И със заблудата при Авимелеха за жената на Авраам (да каже че му е сестра, пък и тя беше му сестра). Пък и жена му наистина му беше сестра. Закона на Мойсей че не можеш да си взимаш за жена сестра дойде по късно. Тези неща които направи Авраам не бяха по Божията воля, и имаше лоши последици от тези неща.

Цар Давид също направи Голямо зло като прелюбодейства. И Господ го наказа, като сина му от тази връзка умря по късно. Както и при Цар Соломон, и той прелюбодейства, и Бог разори царството на Соломон при синовете му, след като той умря. Но пак тези примери не важат за Путин, защото Господа Исус Христос вече изкупи грехъ на света. И Господ няма да се оправя със светът както при Стария Завет. Не важат също защото до колкотo знаем, Путин не е познал Господа Исус Христос. Но Авраам, Давид, и Соломон го знаеха, и придобиха Господното благоволение поради това.

Радвам се много че ме наричаш дете Watchman. Защото Господ Бог така иска ние да приемем Царството му:

Матей 18
3Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.'


И ако хората през соца се страхуваха и треперяха от Словото Божие, нямаше да се страхуват от държавните деспоти за прехраната и работата си. И в днешно време, ако работа на някой го кара да лъже, или наруши заповедите Божии, той/тя трябва да се махне и да не го прави. Защото пред такива избори предстои хората да се изправат при белега на звяра също.

За Watchman още чакам да ми даде информация за Сталин, и агенти на ЦРУ и конспирацията. Ще се радвам да я видя.

Аз имам впечатлението че относно Путин И Сталин Watchman оформя и избира от Словото така че то да бъде как той иска за двамата.

Словото е моят пътеводител. И всеки сам може да го чете и разбере, без други да му/и казват как до го възприема или интерпретира. Господа Исус Христос е заповядал всеки човек да се обърне като дете към Него.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 24, 2019, 01:12:36 AM
Quote
От "изток" и "запад" имам предвид това "понятие" което сатанизирания елит е поставил върху нас. Това какво те искат ние да мислим за него. И то е "постоянна битка" срещу врагове които са искуствено издигнати. Това понятие е част от Вавилонското "вино".

Tова е фалшив мироглед издигнат от същия този елит, който ти не знаеш нито кой е нито какво цели, с който иска да се внуши, че те контролират всичко и всички, което е лъжа. Или казано друго яче ти си възприел мирогледа на бай Ганьо, дефиниран в прословутото му твърдение - всички са маскари.

Вместо това апостол Павел се отнасяше с респект към много от властниците, които го разпитваха и съдеха, а и не ги наричаше "гнусен сатанински елит", защото виждаш ли "всички са маскари", както ти би направил.

Quote
Не е според Словото това твое твърдение Watchman 'генетично по-малко увредените'. Господ казва че от една кръв са всички народи, и те идват от синовете на Ной. Това което казваш звучи все едно едни гени превъзхождат други при различните народи. Това Господ не казва, и Словото доказва обратното, че вскички са от една кръв. Както гените на 3-ма мъже (на Ной синовете) и жените им бяха достатъчно сега да сме милиарди. И днес, ако останат само един мъже и една жена, Господ пак от техните гени може да направи тази двойка да роди всички милиони и милиарди пак, ако е Божията воля.

По-добре си кажи - "не знам какво значи генетично увреден, не знам как работи генетиката и как се получават увреждания или придобивки на генетично ниво" вместо да умуваш за неща, които не разбираш. Това че всички са от една кръв, не означава, че когато в един род някой започне да върши големи гнусоти и престъпления, че това не се предава по родова линия на всички следващи поколения. Затова Писанието казва, че Бог ще изисква греховете на бащите чак до три-четири поколения след тях. А също така Исус идентифицира тези, които искаха да го убият, като синовете на онези, които избиваха пророците. Точно това е генетичното увреждане на тези убийци на пророци, което се предаваше на техните синове, които после искат да вършат делата на бащите си.

Quote
Това за цар Кир е в Стария Завет. Там нямаше още благовестието на Господа Исус Христос. В политиката на Русия не се случва нищо което можем да видим до сега което да е добър плод, в общия широк мироглед на обстановката. От това ще ги познаем, по плодовете им. Така че тази логика, отново не оправдава Путин, пак не е състоятелна. Господ също въздигна Вавилон, и направи потоп да разруши светът преди Ной. Това беше Божия начин да се оправя с грехъ по времето на Стария Завет. Сега сме във времето когато Господа Исус Христос изкупи грехъ на човеците. И Господ не се оправя със светъ точно както в Стария Завет.

Не съм сигурен какво е това "грехъ", "светъ" - не знаеш как се пише или искаш да въведеш нов правопис?

Това за цар Кир, за вавилонския цар няма никаква връзка с никакъв завет, защото те са езически царе и не са под никакъв завет. Стария завет беше сключен с народа на Израел и не касае останалите народи. Също така Бог не се е променил от тогава, нито пътищата Му са се променили. Бог продължава да използва определени хора за своите цели и няма никакво изискване тези хора да са праведни. Нито Кир беше праведен, нито Навуходоносор, но пак Бог ги нарече свои слуги и ги използва за своите цели. Единия за съд и наказание, другия за милост и възстановяване.

Quote
От информацията която имам и знам, мисля че Путин е част от елита и е ученик на ЦРУ, КГБ и прочее. Имам много причини да мисля това. Ако намеря обратното, ще се покая за това, и ще се моля Господ Исус Христос да прости невежието ми. Но показателите са много против Путин.

Черпиш от фалшиви източници, пропаганда и целенасочени заблуди. Нямаш способността да пресяваш нещата. Ако Путин беше пастор, водач на църква или нещо такова разбирам да имаш подобни очаквания от него. Но той е светски човек, който изпълнява функцията на управник на един народ. Като такъв изискванията към него са съвсем различни. На лично ниво той ще отговаря за своя живот и за греховете си, но на ниво управник изискванията са да наказва злотворците и да поощрява добротворците.

Quote
Аз не въздигам императора Алехандър, просто казах че не позволи в Русия да има централна банка на Ротшилд. Ако той не е повярвал в Господа Исус Христос той също е в ада, и бил зъл човек. И този термин апостолско християнство не ми харесва. Има само едно християнство на Словото, това е живия Господ Исус Христос. Иначе този термин ми звучи като другите "деноминаций".

Федералния резерв е създаден със златото на руския император, което той влага доброволно. Апостолско християнство, означава вярата, която са проповядвали апостолите, а не някакъв деноминационен етикет.

Quote
Досега Watchman, не си ми дал една информация освен википедия че някой от авторите които предложих са агенти на ЦРУ. Аз обратното, давам информация, линкове. И досега един път не съм казал 'първо отиди това да направиш' или да 'проумееш' и тогава ще ти дам такава информация.

За всеки един от тримата автори ти коментирах отделно. Голицин е агент на ЦРУ, което нито той нито ЦРУ отричат. Солженицин говори не с факти, а с предположения, които в последствие биват опровергани от реални документи. Никола Николов има частични познания, къде верни, къде лъжливи, и му липсва задълбочено познание за по-голямата картина, особено от библейска гледна точка.

Quote
Примерно, ако в едно училище пострада дете, се търси директора. Ако се укаже, или някой ми покаже информация в защита на Сталин и той е невинен за тежки убийства и беззакония ще се покая. И ще се моля на Господа Исуса Христа да ми прости лъжите и клеветите спрямо него. Един въпрос си задай. Защо в СССР по времето на Сталин и след това, не можеха да се печатат книги против власта? От тези автори и хора, групи хора, които показват престъпленията и терора на СССР не виждам някаква тайна заговорка в тяхна полза. Обратното те за себе си създават проблеми във собствените си държави. Защото често показват корупцията и маската на властите там. Не виждам какъв добър плод е дал Сталин, освен терор. Това че се е строило, и че е имало голями проекти е благодарение на труд и под на Руския поробен народ, и на инжинерна мисъл.

Лъжите за Сталин започват от Хрусчов, същия който участва в заговора по убийството му, по нареждане на британските тайни служби.

Кажи ми моля те дали в Небето е позволено да се печатат книги против Христос и Бога? Ти знаеш ли че в Библията Бог е наречен деспот? Знаеш ли че в Новия завет Господ Бог е Despotes Theos, на гръцки? КОЙ ти каза, че Сталин е правил терор? Източника провери ли си го? Кой стои зад него, мотивите изпитал ли си на този, който снася тази информация? Да имало е терор, но срещу тези които са избивали руския народ, срещу комисарите изпратени от САЩ. Срещу тях е имало терор, именно защото Писанието казва, че управника не носи меча на празно, но за да нанесе гняв върху главите на злодеите. Точно това е направил и Сталин, докарал е Божия гняв върху главите на тези предатели и убийци. Те затова до ден днешен не могат да му простят как им съсипа комунистическата революция, спря интернационализма и унищожи всичките им марионетки, в това число демона Троцки.

Quote
Човек като Сталин дори и инициатива не може да даде на хората си. И до колкото знам чрез страх са накарани много инжинери да "творят" проекти. Затова и затъна икономиката (то реална въобще не е имало) и нямаше елементарни иновации. Хората под тоталитаризъм намят смисъл и полза или свобода да творят, и предприемат, и да бъдат иноватори.

Това са напълно лъжливи и казани в невежество неща. Сталин издига за удивително кратко време напълно разрушената от войната страна до ниво от което Запада е треперил. Ако не го бяха убили света днес щеше да е много по-добро място. Този СССР, който ние знаем не е този на Сталин, а този на предателите Хрусчов и Горбачов, и на апаратчиците Андропов и Брежнев. Това са хора без всякакво разбиране и визия, които се хранеха десетилетия от постигнатото от Сталин, рушейки го или по заповед на западните кукловоди или поради своето безхаберие и липса на разбиране на световните реалности.

Quote
https://www.pbs.org/soundtracks/stories/putin/
От този филм е клипа по горе. Гледайте го, за всеки е полезно.

PBS? Ти сериозно ли? От CNN или Fox, нещо няма ли да пуснеш? Или да ни кажеш какво казва Талмуда за Исус?

Quote
Господ никога не е заблуждавал никого. Стиха в Солунци виждаме че Господ праща заблуда като наказание. Той сам не е във заблудата и не я извършва.

Когато някой каже нещо заблудително, той не изпраща ли заблуда към онези, които го слушат? Никъде, абсолютно никъде няма в Писанието забрана някой да заблуждава своите врагове. По време на втората световна война много от християните, които са криели евреи в домовете си са заблуждавали гестаповците с цел да спасят живота на евреите. Авраам заблуди за да спаси живота си, Давид заблуди за да спаси живота си. А Бог многократно заблуждава враговете на Израел, за да даде победа на своя народ. Пример имаме с Гидеон, а най-драстичния пример е когато Бог решава да изпрати заблудителен дух в устата на пророците на Ахав:

2Лет. 18:19  И Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар Ахава за да отиде и да падне в Рамот-галаад? И един, проговаряйки, рече едно, а друг рече друго.
2Лет. 18:20  Сетне излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го примамя. И Господ му рече: Как?
2Лет. 18:21  А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Примамвай го, още и ще сполучиш; излез, стори така.


Ето как  Бог лично одобрява лъжлив дух да влезе в устата на пророците на Ахав, за да заблуди Ахав да отиде на война.

Липсват ти основни познания от Библията.

Quote
Радвам се много че ме наричаш дете Watchman. Защото Господ Бог така иска ние да приемем Царството му:

Нямаш причина да се радваш, защото не в този контекст те нарекох дете, а в контекста на думите на апостол Павел:

1Kор. 14:20  Братя, не бивайте деца по ум, но, бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум.

Разсъждаваш като дете по ум (казваш, че си на 32 години, но имаш правопис и разсъдливост на 12 годишен), за което не те осъждам, защото вероятно си нямал време и възможност да израстеш. Дано дискусиите в този форум да те предизвикат да го направиш.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: roumi on February 24, 2019, 01:41:41 AM
Интересна тема,  много информация и "информация",с много библейски  препратки ,къде по същество,  къде изкарани от контекст ,или директно субективно-маниоулативни.Но най -много ме впечатли,( за да не кажа потресе ),трактовката относно Сталин на единия от дебатиращите,  която  граничи с откровен Стокхолмски синдром! Потресаващо е да се чете това,  още повече от вярващ християнин.Нюанси и сива зона  няма само в Божието Слово."Лошият" Запад,  дал Реформацията и" добрият" Изток, направил стадото си пушечно месо,но с намерение после да му купи колело......


Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 24, 2019, 01:50:15 AM
Тука говорим не за "трактовки" а за факти, които не са известни на повечето християни, но вместо това на тях са им втълпени куп лъжи. Не подобава на християните да следват лъжливи пропагандни формулировки, още повече за хора, които Бог е използвал да избави света от голямо зло.

Що се отнася до "Реформацията" - ето тук имаме тема във форума (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,406.msg4964.html) относно това, колко читава е била и чие дело е в действителност.

А и между другото, можеш ли да обясниш защо така "добрите" и реформирани англичани протестанти избиха 100 милиона индианци, наричайки ги ханаанци, които трябва да бъдат изклани по подобие на старозаветните ханаански племена?

А прехласването на евангелистите по Запада, донесъл ни първата и втората световна война, масоните, джендърите, ГМО-то, ювеналната юстиция, ДДС-то, данъците върху въглеродния двуокис, порнографията, педофилията и ислямската миграция - не е ли това истинския Стокхолмски синдром, който споменаваш?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: roumi on February 24, 2019, 02:37:14 AM
Виждам,  че ще бъде интересно и полезно :).Винаги се радвам , когато се борави с факти.Има един "малък" проблем и недостатък относно всички  факти-принципбо  ....но, за това друг път.Виждам също,  че има тенденция и претенция за изказване, ( по-скоро) не на мнение, а поучение тип последната кота.Проблемът с много вярващи,  било то еднолично, или като общност е,  че получавайки по благодат откровения   относно Бога -си мислят,  че са достигнали нивото и бързо слагат "покрива на сградата".Другият проблем е,  че доста"  скъпоценни бебета са изхвърлени и продължават да се изхвърлят заедно  с мръсната вода", това относно Реформацията важи с критично

голяма  сила...,или пък човек да си помисли,  че има тук паписти ъндъркавър...
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on February 24, 2019, 02:43:34 AM
Все пак имаме признаване за "мръсната вода", което е напредък. Стига разбира се да не се окаже, че "бебето" всъщност е истинския папистки "ъндъркавър".
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Emma on February 24, 2019, 08:45:25 AM
Добре дошъл/дошла във форума roumi !

Би ли бил/била така любезен/любезна, да се представиш, според установените Правила на форума (надявам се, че си ги прочел/прочела вече)!

И темата, по която си започнал/започнала да пишеш, също....Извинете ме, за офф топика.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 09, 2019, 22:55:07 PM
Господ ни казва да не гледаме на лице.  Господ ни е заповядал да се молим за хората на власт, защото те, както всички хора трябва да вярват в Добрия Пастир.

В днешно време гледането на лице е като епидемия-до такава степен че преминава в идолопоклонство. Павел признаваше властите но проповядваше Словото, за да се покаят хората защото наближава Божието Царство. Той не ходеше да дига бунт/въстания против власта. Не ходеше да насърчава хората да не плащат данъци. Защото Божията заповед относно тези неща е да се покоряваме на земните власти. Това е уважение към власта.

Признаването и уважението към власта от странна на християните не означава че не може да се посочва грях или зло правено от управляващите. Сам Павел се възползваше от това,като казваше че е Римкси гражданин. Ние пък, по Божията милост и благодат живеем в такова време и място което не е пълен тоталитаризъм. Ние можем да правим критика към власта и управляващите.

Това че в Стария Завет Бог използва един цар/народ да накаже друг не означава че делата им са били добри. А показва че Господ чрез грехът на двата народа ги наказва. Както примерно въздига Вавилон, и след това друго царство /империя е разрушава. Не може да се взима пример че защото някой  цар е бил Бого-помазан в Стария Завет, и сега да се каже примерно че Путин е такъв.

Християните трябва да виждат като се върши зло от политиците, и да не стават жертва и стадо загубени овце което се води от театъра на ''политически пренадлежности'' и тяхните лидери. Ето тук се вижда как Сталин  се целува уста-в-уста със друг мъж.

https://www.youtube.com/watch?v=pXCztpqOuPI

Хората сега имаме свобода да критикува власта. Това не е СССР.

Термина генетично увреден не е подходящ за това че Господ наказва до 3то 4то поколоение тези който не обичат Бога. В днешната динамична световна обстановка няма как де се разбере за кои народи/групи се отнася това. Словото ни посочва да не си правим такива опити защото е безмислено.

Тит 3

9А от глупави предирвания, и родословия, и препирания, и карания върху закона отдалечавай се; защото са безполезни и суетни.

1 Тимотей

4нито да внимават на басни и безконечни родословия, които произвождат повече препирания, а не назидание Божие във верата, така прави.

Ето още една книга която посочва че СССР и Сталин са били подпомагани от запада, защото строй като комунизъм не може да има нормална икономика. Това показва че Сталин не се е ''бил'' против ''запада'' както хората мислят.

Книга----Russia's Life-Saver:Lend-Lease Aid to the USSR in World War II. Автор Albert L. Weeks

Ето линк към документален филм,  с продуцент Алехандър Иванин. Има интервю с Руския историк (бивш политичест затворник в СССР) Антон Антонов Овсеенко---който показва как Сталин и СССР умишлено са изморили милиони хор от глад, и какво точно са направили със селяните в Русия и Украйна:

https://www.youtube.com/watch?v=87KQfyLFhDU

Достатъчно е само от тази информация да разберем че Сталин е бил един кръвожаден човек. Няма как тези неща и злини да са станали без той да е знаел за това. Той е бил държавен глава, и като такъв поема цялата отговорност за случилото се.

Владимир Буковски е Руснак който показва за илюзията в СССР и Русия сега. През времето на СССР е бил считан от власта за ''луд'' и е бил в затвора за ''политически'' причини. Той е автор на няколко книги:

Книги--- Един Дисидент След Архивите на Кремъл, Измамата на Века: Операция Перестройка,
и Judgment in Moscow: Soviet Crimes and Western Complicity

Сайта на Владимир Буковски   https://www.vladimirbukovsky.com/

Този човек е поредният който показва злините и истините за СССР и политическата елитна класа там.

Достатъчно е да осъзнаем елементарна реална инфомрмация и ще разберем че Путин не върши дела полезни за хората си, нито пък християнски такива. Нека размилсли човек над тези неща:

Алкололизма е епидемия в Русия. Насърчава и облекчава се продажбата му.
Разводите са нещо нормално, и населението ги приема като нормално.
Ниска раждаемост
Държава със голям брой изоставени деца от самотни майки
Держава с голям брой сираци
Ниска продължиност на живот за мъжете поради алкохол и несъществуваща икономика
Населението не  се възползва от благата на природните ресурси на Росия, нефт, газ, и т.н.
Висок брой аборти
Дълбоко феминизирана Държава


Ако вземем предвид тези точки от горе, почти няма разлика между ''запада'' и Русия. И ако Путин се ''бие'' против ''запада'' той ще вземе мерки всичко горе да се оправи. Но това не се вижда в Русия, а обратното.

Има ли значение че филма от PBS за Путин е правен от тях-когато ясно се вижда че е сниман в Русия, и музикалната група е същата като тази в по ранните клипове. Нали Руското посолство/правителство е дало виза/документи на тези снимали документалния филм. Властите там са го знаели това. Искам с клиповете просто да покажа че Путин подкрепя младежки разврат-това не е Бого помазано дело. И Путин още явно не е познал Господа Исус Христос, и се нуждае от благовестието.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Георги-земеделец on June 11, 2019, 05:35:54 AM
Лъчо, тези двамата руснаци по големи от хляба ли са?
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 11, 2019, 09:00:07 AM
 Lacho, очевидно си се нагълтал с "конспиративни теории" на общо основание и не можеш да пресееш скъпоценното от нищожното.

Нямаш и разбиране какво означава власт и как функционира законната власт (която Бог признава). Има тема по този въпрос, прочети (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,776) и вникни по-дълбоко в нещата.

Относно Русия, нещата които си изредил с удебелен шрифт не отговарят на истината или ако има нещо вярно, то са поражения от политиката на Елцин и инсталирането на написаната от американците конституция. Това е картината, която антируската пропаганда описва. Не можеш да черпиш информация за един народ от враговете му. Буковски има попадения относно пропадането на Запада под неокомунизма на Маркузе (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,502), но не трябва да се пропуска факта, че той от години живее удобно не някъде другаде а в Англия, извечния враг на Русия. И нека човек сам прецени какво доверие може да се има на човек, който живее комфортно сред враговете на народа си.

А и още нещо, на собствения си сайт Буковски цитира следната препоръка за себе си:

Quote

    “A human rights champion undeterred by fear”

— Pussy Riot's Nadezhda Tolokonnikova

Ти наясно ли си коя е тази жена и с какво се занимава? Да вземеш на сериозно човек, който е препоръчван от такива личности е меко казано безумно.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 11, 2019, 20:33:10 PM
За мен авторите на книгите които поставих в тази тема не са някакви светци на истината или подобие. Те са просто свидетели и източник на информация за тези неща написани в темата. Част от тях са живяли в СССР, и имали житейски опит там. Или пък са били репресирани по някакъв начин. Не знам личните мотиви на Владимир Буковски. Ако на някого не му харесва неговата информация, има другите източници които посочват подобни неща.  Информация като неговата ми помага да видя че в общ мироглед страните и ''строя“ в изток и запад (завадния свят и Русия) са един вид комунизъм и почти еднаква вавилонска система.

Не знаем и също точно всичките взаимотношения между сегашните държави и сили, и как те/целият свят ще се преобразуват в царете, силите, лъже пророка, и антихриста в последните времена описани в Откровение. От информацията която знам и случващото се по света виждам как държавите се преобразуват в една и съща безбожна сила против Господ Христос. Всяка уж е различна пък едни и същи дела вършат. Както е писано в Откровение че антихриста ще воюва с мир. Всяка държава по нейния спесифичен начин издига почти идентични закони. Ето пак примери с Русия:

Забрана за евангелизиране  (може би под претекста че има много секти, което наистина е така, но може би това е тяхната роля--или една от ролите им-- да има пречина да се въведе такъв закон?     
http://www.evangelsko.info/rusiya-zabrani-evangeliziraneto/

Задължително религиозно образование
http://pastir.org/v-rusiya-e-priet-nov-zakon-za-zadalzhitel/

Big Brother закони за интернет свобода
https://www.dnes.bg/technology/2016/07/08/rusiia-prie-big-brother-zakon-sledi-vsichko-v-neta.308286

https://www.stopfake.org/bg/rusiya-edin-klik-i-vlizash-v-zatvora/

И още един клип. Вижда се как Путин се целува уста-в-уста с мъж към 07:35 минути.
https://www.youtube.com/watch?v=FEmQ1o_62eQ

Путин не ми е някаква лична мишена за клевета или атака. Виждаме че той затяга контрола в Русия над речта и личната свобода. Той не е единственият който прави това в света. Целият свят е така. Изключение е САЩ, където все още има свобода на събрание, реч, и евангелизация. Но и там лека по лека се променя това.

Не знаем каква а точната роля на всички държави или сегашните мощни и велики сили в Откровение. Само знаем че един ден всичките държави ще се кланят на звяра и антихриста за определено време. Можем да видим как стъпка по стъпка това се изгражда в сегашното време.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 11, 2019, 21:44:00 PM
За един човек може да се съди по приятелите и враговете му. Ако приятелите на Буковски са Пуси Райът това говори повече от достатъчно. А той очевидно не се срамува да ги цитира на сайта си.

За Путин също е достатъчно да се видят кои са му враговете. Най-големите злодеи на земята са му врагове в момента.

Quote
Забрана за евангелизиране  (може би под претекста че има много секти, което наистина е така, но може би това е тяхната роля--или една от ролите им-- да има пречина да се въведе такъв закон?     
http://www.evangelsko.info/rusiya-zabrani-evangeliziraneto/

Това е повече от добра стъпка, защото ще се спрат много псевдо проповедници. А ако има Христови апостоли, тях никой не може да ги спре, без значение какви закони има или няма.

Quote
И още един клип. Вижда се как Путин се целува уста-в-уста с мъж към 07:35 минути.
https://www.youtube.com/watch?v=FEmQ1o_62eQ

Тази снимка е повече от очевиден фото монтаж и това видео е пълно с лъжливи внушения. Като например където показват Путин в традиционно китайско облекло на което уж има масонски символи, докато на практика на облеклото има традиционен китайски декор и няма никаква масонска символика. Затова човек трябва да се научи да пресява нещата а не да поглъща всичко наред без да изпитва.

Quote
Путин не ми е някаква лична мишена за клевета или атака. Виждаме че той затяга контрола в Русия над речта и личната свобода. Той не е единственият който прави това в света. Целият свят е така. Изключение е САЩ, където все още има свобода на събрание, реч, и евангелизация. Но и там лека по лека се променя това.

В Русия има много по-голяма свобода понастоящем от повечето държави в света и особено повече от западните държави. Такова нещо като "евангелизация" в Библията не съществува. Има апостолско прогласяване на Благовестието (kerygma) , което никой под никакви обстоятелства не може да спре.

Аз не считам Путин за чиста монета. Няма чист и неопетнен политик, но не мога да не забележа ползите които Русия допринася на света. Ако Путин не беше дошъл на власт и беше продължена политиката на Елцин, света днес щеше да е много по-мрачно и поробено място отколкото е.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 11, 2019, 23:36:10 PM
Допълнителна информация за Русия, и какво се случва с обществото там. Тези факти ни карат да видим че Русия въобще не е Християнска държава, и реално там истински такива ценности няма в повече от хората в обществото. Русия е пред обществен разпад както целият запад.

Изглежда също че Русия се ислямизира с висококо темпо. Поне се вижда че Путин постоянно ходатайства с мюсюлмански лидери. Ето вижте тези долу видеа. В първото се вижда дрон-видео за Ислямския празник Рамадан в Москва. Забележете множеството хора и лъскавата джамия там. В другото видео се вижда Путин с Ердоган и други Ислямски лидери, към 52-53 мунити и нататък. Путин е присъствал при отвaрянето на тази нова и грамадна джамия в Москва. Представете си как сигурно се ислямизират крайнитине територий на Кавказка Русия, покрай Чечня и региона? Забележете също че източника на видеата е RT- Russia Today на Български- Русия Днес. Със седалище Москва, и се финансира от Руското правителство. Така че това не е западана пропаганда. Линк за Русия Днес     https://bg.wikipedia.org/wiki/RT

Дрон видео Рамадан в Москва
https://www.youtube.com/watch?v=xfKq57aBqac

Путин на Рамадан и откриване на джамия видео
https://www.youtube.com/watch?v=5JU_pCy2N10

Малко повече за статистиката относно обществото в Русия.
Линк към употреба на алкохол:    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_alcohol_consumption_per_capita
Забележете че Русия е на 4 място след други страни около нея, но по брой спиртов алкохол е на второ място след Молдова. Това означава че 51% от употребявания алкохол е тежък спирт.

Този линк https://qz.com/403307/russia-is-quite-literally-drinking-itself-to-death/   показва че през 2012 г. Примерно, 30% от смъртните случай в Русия са поради алкохол, на първо място в света е по този показател за тази дадена година.

Русия е на 2 място след Литва по самоубийства към 2019 г.    http://worldpopulationreview.com/countries/suicide-rate-by-country/
Още информация за самоубийства в Русия, в сравнение с други страни:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Също в Русия СПИНът е епидемия:
https://trud.bg/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD/

https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/epidemiiata-ot-spin-v-rusiia-izliza-ot-kontrol-n-2970

По всички тези показатели виждаме че Руското общество дълеч не е библейско. Виждаме епидемия от пиянство, наркомания (със СПИН проблема), и депресия която води до самоубийство. И двете са грях. Едното е огорчение на душата поради неверие в Бога, а другото убийство над себе си. Господ Бог казва да не убиваш. Аз не виждам никак как Путин и Русия помагат на Христовото тяло.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 11, 2019, 23:58:50 PM
Много ти е объркан мирогледа. Християнски държави не съществуват. Нито има такова нещо като "библейско общество". Те църквите не са библейски общества, ти си седнал да очакваш цяла многонационална държава да бъде "библейско общество".

Повечето от линковете които си пуснал са чиста пропаганда. А за исляма в Русия - нормално е един държавник да поддържа населението си, било то и мюсюлманско. Това, което руснаците правят е че полагат усилия да облагородят исляма и да неутрализират дивашките версии на исляма създадени и поддържани от Запада. Но за да се вникне в тези неща, човек трябва да погледне отвъд плитката пропаганда и неадекватните си очаквания.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 12, 2019, 00:44:08 AM
Не можеш да облагородиш исляма, като той самия отрича че Исус Христос е Господ и нашият Спасител? Исляма е анти-Христова религия от дявола, и Путин ходи да ходатайства с него, също като запада. Виждаме че и запада се ислямизира.

Или, какво общо може да имат светлината с тъмнината? Или може ли ново вино да се сипе в стари мехове? Исляма е една Сатанинска религия на смъртта. На мюсюлманите бога им е смърт. Това е един култ на смъртта. И всеки един който вярва в исляма в сърцето си е убиец. Защото тяхния коран казва че е разрешено да убиваш. Това не може да се облагороди.

Както Свещеното Писание ни казва:

2 Коринтяни 6
14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? 

Матей 9
17 Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. 

Докато някой е в тъмнина, виделина не може да види. Единственият начин да се облагородиш от исляма е да се покаеш и вярваш в Христовото Слово.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 12, 2019, 09:54:38 AM
Lacho, много ти е примесено всичко в главата. Когато един земеделец облагороди една къпина, като успее да селектира вариант при който няма бодли, това означава ли че къпината трябва да повярва в Христос, иначе земеделеца нищо не е постигнал?

Исляма е политическа идеология, чието облагородяване означава да се премахне от нея дивашкото избиване на инакомислещите и духа на насилствена експанзия. С други думи да се премахнат бодлите от него. Това не го прави истинска религия или учение, но от държавническа гледна точка го прави безопасен за съжителстване.

Ти какво искаш, Путин насилствено да покръсти милиони мюсюлмани в Руската федерация, а които откажат да ги избие? Или да ходи да им проповядва Евангелието и после да избие онези, които не приемат? В твоята глава всичко е толкова омесено, че ти очакваш президента да бъде някакъв проповедник и пастор. И такива времена е имало и те се наричат мрачните векове на "светата" Инквизиция. Теб явно в тази посока те дърпа, щом не можеш да разделиш държавническата работа от проповедническата.

Quote
Защото тяхния коран казва че е разрешено да убиваш. Това не може да се облагороди.

Библията също казва, че е разрешено да убиваш, а дори в някои случаи го прави задължително. Ама човек като не познава Писанията, живее в някакъв измислен свят.

Да си чул традиционни мюсюлмани от Русия, или дори от България да са правили терористични атентати? Да са рязали глави с викове Аллаху акбар? Това правят само и единствено поддържаните от Запада версии на исляма. Ето това е разликата между облагороден и див ислям. И руснаците много добре знаят какво правят, защото руските мюсюлмани са миролюбиви и сред тях християни могат да живеят в мир. Ето това означава облагороден ислям, ислям който не създава проблеми на хората които вярват в нещо друго. В света има близо (ако не и повече) от 1 милиард мюсюлмани и решението на проблемите с исляма са именно това, което Русия прави.

Ролята на управника е да наказва злотвореца и да похвали добротвореца. А ако има идеология, която превръща хората в злотворци, тя трябва да се модифицира по такъв начин, че да се премахне онова в нея което създава проблеми на околните хора. И това няма нищо общо със спасението на душата, а има всичко общо с мирното съжителство.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 12, 2019, 19:06:02 PM
Ислямският коран казва на мюсюлманите да убиват неверниците, и че това е добро дело пред техния бог който е Сатана. Казва им да убиват ако не станат мюсюлмани.

Ние сме много добре запознати с истината за исляма. Знаем за кланета и зверства извършени от Османците над Българите. И като вече са установили исляма и техния ''закон'' в България, казват че са ''мирни'' което е една измама и маскирана лъжа. Както е всичкия ислям по целият свят.

Мюсюлманската стратегия е да се правят на мирни и добри граждани, докато станат достатъчно на брой, или множество. И тогава си показват истинското лице. Те са едни от най големите лицемери по земята.

Причината да са кротки мюсюлманите в България, и Русия, (и други страни където мюсюлманите са малцинство) е защото все още са малцинство.

Аз мога да кажа от личен опит че съм бил заплашван от мюсюлмани в България. Знам лично с каква омраза и  сатанинска психическа нагласа говорят. И провеждайки разговори с тях знам също че много то тях имат развратено мислене към жените.

За мюсюлманите е позволено от техния бог Сатана да изнасилват жени с които нямат брак, чужди жени. Това е и прелюбодействие. Това е една религия на смъртта и сексуалния разврат.

Путин чрез присъствието си и отварянето на джамий участва в издигането и подържането на една религия която хули и отрича Господа Всемогъщия Бог. Тези мюсюлмани може би един ден ще гонят и избиват хората на Господ Исус Христос. 

От това което се вижда, предполагам че Русия в момента си изпълнява ролята в световния екуменизъм. Знаем че един ден всички народи ще се кланят на звяра. И може би чрез тези джамий и срещи между католици, православни, мюсюлмани, и други в Русия и другаде, ние виждаме изграждането на това.

Русия прави подобно на това което папата/Ватикана прави, ето вижте:
http://news.bnt.bg/bg/a/znachenieto-na-sreshchata
Забележете усмивката на лицата на двамата и черепа между тях. На какво се радват тези хора които не за познали Спасителят?

Екумензъм с Ватикана:
http://amredeemed.com/end-times-news/pope-francis-christians-and-muslims-are-brothers-and-sisters/

https://www.breitbart.com/faith/2019/05/10/vatican-wishes-happy-ramadan-to-muslim-brothers-and-sisters/

Франциск с исляма:
https://www.nowtheendbegins.com/end-times-covenant-pope-francis-antichrist-signed-islamic-leader-makes-no-reference-to-jesus-christ/

https://www.catholicworldreport.com/2019/02/04/pope-francis-signs-peace-declaration-on-human-fraternity-with-grand-imam/

На фона на всичко това, и какво се случва в сета, където мюсюлмани продължават да убиват в името на техния алах, как може някой да се вплита с друг който вярва в исляма? Всичките тези лидери насърчават и подкрепят кървавият ислям чрез действието си. Как може те да подкрепят тази убийствена и анти-Христова политеическа идеология, ако те самите не са анти-Христови.

Християните трябва да се молят за тях, за да стигнат до покаяние и да бъдат спасени от Господ Исус Христос.

Не ги виждам тези лидери и Путин като Бого- помазани. Като четем в Писанието за Вавилон, Навудходносор и после Цар Дарий за време издадоха заповед хората по земята да се плашат и треперят от Бога на Данаил. А какво прави Путин и други, правят така че ани-Христови маси да се издигат още повече чрез насърчаване и коленичене един вид на исляма.

Господ ние е казал че целият свят а лукав, както виждаме.
1 Йоаново
19Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Ето и линк към коранът  и сура 9:5 и 9:11   https://koranbg.com/sura.php?trans=tf1&sura=9

Сура 9:5-- прочете и вижте че за мюсюлманите да избиваш в името на алах е позволено. Там пише колете и така нататък.

Сура 9:11 пак е описано клане на езичниците и насилие.

Няма такова нещо като облагороден ислям или цивилизован. Какъвто мюсюлманин да си свещената книга на исляма е коранът. Тези хора вярват и подкрепят кланета/касапници. И Путин и други ходат да издигат и откриват техни джамий на кръвта.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 12, 2019, 22:46:57 PM
Lacho, проявяваш незавидна повърхностност в разсъжденията си. Тези хора тези мюсюлмани, ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ, те не могат да се изпарят във въздуха. Те са пълноправни граждани на съответните държави, и всеки държавник трябва да се отнася добре към народа си и да проявява уважение към техните вярвания. Президента не е проповедник, той трябва да поддържа мира и стабилността, а не да изобличава хората за грях и за заблудителни вярвания. Ако Путин започне да се държи враждебно към мюсюлманите той ще ги тласне към радикалния ислям и от това цяла Русия ще пламне и милиони хора ще загинат. Ти това ли искаш? Дори да не го искаш твоето късогледство (добре че Бог не ти е дал никакво влияние върху подобни процеси) би довело именно до това - кръвопролития и смърт.

Quote
Причината да са кротки мюсюлманите в България, и Русия, (и други страни където мюсюлманите са малцинство) е защото все още са малцинство.

Това не е задължително да е вярно и пример за това е Иран. В Иран мюсюлманите не само са абсолютно мнозинство, но дори имат ислямска власт, но не нападат нито евреите, нито християните. И да си нормален християнин в Иран е по-безопасно в момента отколкото да си нормален християнин в Канада. Същото важеше и за Ирак и Сирия преди Запада да ги разбута. Там християните са живеели хилядолетия в мир сред мюсюлманите. Но човек трябва да познава и малко география и история, а не да говори на изуст.

Quote
Няма такова нещо като облагороден ислям или цивилизован. Какъвто мюсюлманин да си свещената книга на исляма е коранът. Тези хора вярват и подкрепят кланета/касапници. И Путин и други ходат да издигат и откриват техни джамий на кръвта.

Това е много невежо съждение, което показва липса на всякакво разбиране за тия процеси. Исляма, като всяка религия е предмет на интерпретация. Народа следва това, което техните имами им казват, че написаното в Корана означава. Ако им кажат, тази сура означава - убивайте наред невярващите, те ще направят това, ако обаче им кажат, че тази сура е казана в определен исторически контекст и вече не е приложима, те ще го приемат по този начин.

Същото важи и за Библията. Преди години нима не с Библията са били насърчавани кръстоносните походи. Те по-малко хора ли са избили от ислямските нашествия? Избили са съизмеримо количество хора. А светата Инквизиция е избила по някои данни (ако не ме лъже спомена) близо 100 милиона души. И всичко това на базата на определени интерпретации на Библията.

И ако от Библията чрез интерпретации могат да се получи смъртоносно оръжие, то и от Корана чрез интерпретации може да се получи кротък, беззъб ислям, който не убива и не преследва инакомислещите. Нещо повече, Корана не изисква от християните нищо повече от това да плащат специален данък като "невярващи" наречен "джизия" и плащайки този (макар и дискриминационен) данък християнина може да живее мирно там където мюсюлманите са мнозинство и дори е въведен шериата. Разбира се чрез други интерпретации исляма може да се превърне в кръвожадно чудовище. В момента Русия поддържа миролюбивия ислям а Запада кръвожадния ислям.

Quote
Не ги виждам тези лидери и Путин като Бого- помазани

Това е много смешно. Кой ти каза, че лидерите "трябва" да са "богопомазани". Такова нещо имаше само в Израел. А за цялата история на Израел (хем беше Божият избран народ) пак само една шепа от царете им бяха помазани от Бога. А ти си тръгнал да очакваш на някакъв (неизбран) народ водачите да са помазани. Въобще не знам кой ти омеша нещата така, че да не можеш да направиш разлика между църква и държава.

Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 12, 2019, 23:35:02 PM
Ето още един клип за нова джамия в Крим. В самия Крим, където се водеше Кримската Война. Не че Кримската Война е от някакво особено значение за Християните. Тези войни почти всичките са поради кръвожадието на езичниците.

https://www.youtube.com/watch?v=A6EydSGm7F4

Аз не казвам Путин да прави война срещу мюсюлманите, просто да не участва и насърчава в джамийте и  религията им. От една страна той забранява публичното благовестие, и от друга ходи да се харесва на исляма.

Само една интерпретация има за сурите от корана които показах. Думата убийство и клане има само едно значение. Както и Библията има само един начин на интерпретация. А поради закоравеното човешко сърце много хора възприемат Писанието както на тях им е удобно. Както пише в Писанието

2 Петрово 1

20И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;
21защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Не може да се използва Библията когато се обяснява инквизицията. Католиците и хората извършили това никога не са били Християни и познали Спасителя Господ Исус Христос. Римо католическата църква и ватикана са едно грамадно анти-Христово Тяло, и винаги са били такива.

Вижте тази книга: Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, автор Peter De Rosa
Не знам дали я има преведена на Български.

Но даже и без други книги и материали, Писанието ни казва че Вавилон е пълна с кръвта на Християните. И всичките папи и Римо католическата църква са изглежда винаги били Вавилон и блудницата. Те са избили голям брой Християни и други хора. И може би те са измислили и финансирали исляма като религия от началото и.

За жалост няма много информация на Български език, но може да се разгледа този сайт. Не съм част от него и не подкрепям автора, но информацията там говори за се бе си. Не трябва тази информация да предхожда или умаловажава Библията, но ни помага да видим много символи и свързани неща.

https://holyromanempirerules.blogspot.com/2010/02/and-woman-church-which-thou-sawest-is.html

Watchman казвал си преди в тази тема, ако се върнеш назад по горе, че Цар Кир е бил помазаник на Бога. Пък сега казваш това което аз от началот казвам че само Израел е бил Бого помазаната държава в света.

Исляма има само една единствена интерпретация. Тя е култ на смъртта, и е една идолопоклонска религия която издига човешки дела и убийство. Нали разбираме че Господ в стария завет не казваше на Израел да облагороди религийте около тях и идолопоклонството.

Господ Исус Христос вече изкупи греховете на човеците. И Господ ще накаже един ден целият свят поради голямото зло и идолопоклонство в което е изпаднал. Това ще стане сравнително бързо, преди да дойде Господ Исус Христос да царува на земята за 1000 години. В това време на Божият гняв няма да има незасегната държава и народ. Страшно ще бъде на земята тогава. Всички народи ще бъдат наказани. Това включва и Русия, в каквато и форма тя да съществува тогава.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 13, 2019, 00:19:39 AM
Исляма е човешка религия, създадена от човеци за целите на човеци. Това позволява той да бъде интерпретиран от човеци и съответно да бъде насочван в една или друга посока. По този начин той може да бъде насочен в посока в която да бъде безопасен за околните хора. Именно това правят руснаците и то е похвално. И ако цената за това да бъдат държани руските мюсюлмани мирни, е Путин да посети откриването на джамия, то тази цена е добре платена. Путин не е християнин (по библейските стандарти) и от него не може да се очаква или изисква да живее като християнин.

Библията е Божие Слово, и пак хората я използват както си искат. Но поне тя идва заедно със Святия Дух, който може да разкрие истината на онези, които търсят Бога. Докато мюсюлманите са изцяло зависими от своите имами. И този факт може да се използва и за добро и за зло.

Мохаммед е говорил много противоречиви едно на друго неща в зависимост от ситуацията. На едно място казва - уважавайте християните (хората на Книгата) на друго място казва, убивайте неверниците, пак защото се е намирал в друга ситуация и това му е било изгодно или необходимо да каже. Това остава врата за всякакви интерпретации и позволява исляма да се канализира в безопасна за околните хора религия.

Quote
Аз не казвам Путин да прави война срещу мюсюлманите, просто да не участва и насърчава в джамийте и  религията им.

Ако Путин ходи на откриване на църкви, а не ходи на откриване на джамии, това ще се възприеме като враждебен акт от мюсюлманите и ще отвори вратата за кръвожадния ислям, който финансираните от запада емисари драпат със зъби и нокти да го разпространят в Русия. Но не им се отдава именно заради мъдрата политика, която Путин провежда спрямо мюсюлманите.

Quote
Watchman казвал си преди в тази тема, ако се върнеш назад по горе, че Цар Кир е бил помазаник на Бога. Пък сега казваш това което аз от началот казвам че само Израел е бил Бого помазаната държава в света.

Е как казваш, че само Израел е богопомазана държава (никъде в Библията не пише, че Израел е държава), а очакваш езически държави и техните водачи да бъдели "богопомазани". Цар Кир беше избран от Бога да върне юдеите обратно в земята и да се възстанови храма. Това означава,че той беше помазаник (сиреч избранник). Това не означава че той е бил праведен човек или че дори е вярвал в истинния Бог. Най-вероятно е бил езичник и идолопоклонник, но пак Бог го е употребил за целите Си.

Затова е напълно неадекватно човек да има очакване управниците да са някакви благочестиви хора, но това не пречи Бог да ги употреби за добро дело.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on June 13, 2019, 01:11:00 AM
Lacho, не знам от къде си се взел, ама пропагандата която разпространяваш е толкова плоска, че няма на къде. Искрено се надявам да не си платен трол (че са на "всеки километър"), а просто объркан човек.

Сега относно това което казваш. За начало тръгваш от логически грешното т.е. от разни неща намерени в Интернет почваш да си градиш разни теориики, така ще стигнеш точно до под кривата круша.

Тръгва се от пророчествата в Библията и ако събитията съвпадат с описаното там, то тогава можеш да продължиш в посока разучаване на пророчеството. В твоя случай трябва да определиш къде и защо Путин е описан в темата в която се опитваш да го вкараш, а именно настоящата.
Имаш описания в Стария завет за Северния цар и Южния цар, имаш описания в Откровение. Има много изписано във форума по тези теми, прочети преди да бързаш да пишеш.

Относно мюсюлманството, добре си забелязал, че се разпространява със сериозна подкрепа на задкулистните, така е. И какво от това ? Не пише ли в Библията ти, че в последните врема ще има глад за Божието слово ? Чел ли си изобщо тоя стих ?

Лука 21 глава
12 А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.

Със шаш и паника до никъде няма да стигнеш, Бог е Бог на силата, Той води твърдо и уверено вярващия. А тука какво представяш - олеле завладяват ни, ужасТ... Стегни се като мъж и стой на мястото си уверено, писано е:

Лука 21 глава
9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 13, 2019, 01:51:01 AM
Не знам от къде дойде тази идеа че ме е страх от времето в което живеем. Ако нещо което съм представил не е истина, нека се покаже кое. Както се вижда, почти за всичко което пиша поставям някаква референция.

Никога не съм твърдял че някой от световните лидери вършат Божието дело, нито пък имам претенция или очакване те да бъдат такива. Аз вярвам че от Възкресението Христово до ден днешен вече Бог не се оправя със света както в Стария Завет. Аз вървам че в момента всички власти по света до един са забъркани в голямо зло. И се изгражда звяра, анти-Христа, и лъже-пророка в Откровение. Точно на кой етап се развива, коя държава каква роля играе, и къде а сегашното време в пророчеството не знаем.

Това всичко обаче не означава че не може да видим истинското лице на дадени лидери/управляващи като Путин. И тъй като в тази тема беше писано че Путин върши дела да се противопоставя на злити сили, аз пък дадох, и давам доказателства и информация които показват че всъшност той изглежда е съучастник в това същото зло. Ако съм някакъв трол, едва ли ще си правя трудът да издирвам и поставям всичко това. Нещо което отнема доста време.

Ето как Руската държава с глава Путин се грижи за гражданите си. Ето линк със статия и видео на жени от едно Сибирско село близо до мина за въглища. Вероятно тези хора нито имат пари, или могат да си намерят друга работа, за да се преместят от там. Има дни когато не могад да дишат от мръсотия във въздуха, и вали там черен сняг. Те казват че това е нетърпимо вече, и търсят обежище като бежанци в Канада. Видеото е на Руски език. По долу в статията има снимка от Руски новинарски-телевизионен канал.
https://www.cbc.ca/news/world/russia-coal-environmental-refugees-trudeau-1.5169668

Същото това Руско правителство където се чуди къде да открива джамий, и какви арени и стадиони да прави за незначителни за човешкото съществуване олимпиади и стадиони. И Путин, който го имат издигнат като идол в Русия ходатайства със злото, а хората един вид гният в Сибир. Това показва че никакво зло не възпира Русия. А обратното, изглежда се издига пак в един модерен анти-Христов, деспотичен режим и звяр.

Същото описание и информация може да се даде за всичките големи и велики сили в нашето днешно време. Което показва че въобще не съществува никаква съпротива на злото в световен мащаб, освен Христовото тяло и Божията благодат чрез словото на Господ Исус Христос. Както пише за света в:
2 Коринтяни 4
4за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
1 Йонаво 5
19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Християните трябва да знаем тези стихове и да виждаме че наистина властите в целият свят работат за тяхния господар сатана. И във двата стиха пише че сатана е богът на този свят.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Lacho on June 13, 2019, 02:05:39 AM
Ето го линка за видеото от статията директно, на Руски език е:
https://www.youtube.com/watch?v=1Hru0InEvD4&t=11s
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Watchman on June 13, 2019, 10:14:50 AM
Quote
Ако съм някакъв трол, едва ли ще си правя трудът да издирвам и поставям всичко това. Нещо което отнема доста време.

Аз лично не мисля, че си трол, а че си жертва на пропаганда, повърхностно мислене и непознаване на Писанията и библейските реалности.

Казваш - целия свят лежи в лукавия, а пускаш стотици линкове с глупости, лъжи и заблуждения написани именно от този свят който лежи в лукавия. Сам признаваш, че отнема много време и вместо да влагаш скъпоценното си време в това да изучаваш Писанията и да работиш за Божиите цели, ти го влагаш да четеш бълвочите на западната пропаганда, които приемаш за чиста монета. Така дори не виждаш как сам се оплиташ в своите твърдения противоречейки сам на себе си.

Ако беше прекарал 10% от времето си похарчено за тия стотици линкове, които пускаш в това да изучаваш Писанията и да се молиш, щеше да си в пъти по наясно какво да правиш с живота си и щеше да имаш много по-добра представа за реалността, която ни заобикаля.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Nikolay on June 13, 2019, 18:27:01 PM
Ами можеш да прочетеш тогава и малко от другата пропаганда и да видиш колко гладни има в САЩ примерно. Щото тук Watchman е прав, че само си губиш времето. Нещастия от този род се случват дори в малка България...

А страхът не е нещо лошо, най-лесния пример е с това, че "страхът от Бога е начало на мъдростта" или "благоразумният предвижда злото и се укрива".

А там по-горе съм дал друг пример за страх и той е страхът, че злото покрива света и поради страхът от това ние се опитваме да го спрем. Моли се, чети и размишлявай върху словото, но не се отделя от разума и трезвото мислене защото както е казал и Павел, не можем да излезем от тоя свят.

Разпространяването на тия злини е добро само по-себе си, но не и с цел вижте колко лош е тоя или оня. Защото технологиите са толкова напреднали, че могат без проблем да направят не само фотошоп снимчици, ами и пълнометражни филми с лика и гласа на някой.
Title: Re: Последната империя на мрака - кой е петия звяр?
Post by: Анко on August 07, 2019, 15:19:13 PM
Петия звяр се състои от желязо и кал. Т.е ще има места където контрола на звяра ще бъде железен и безкомпромисен, но ще има места където ще има релативна свобода на действие, която меката кал би позволила.

България има всички данни да бъде именно тази кал. Не случайно от ЕС постоянно се оплакват от корупцията на ниските нива (те никога не се оплакват от корупцията по високите места защото именно благодарение на тази корупция ние сме част от ЕС). Корупцията на ниските места означава едно нещо - слаб контрол от високите места. Точно този слаб контрол представлява калта и ние трябва да осъзнаем, че корупцията по ниските места е проблем когато имаме праведна власт по високите места, но когато имаме корумпирана власт по високите места, корупцията по ниските места позволява на народа да диша, колкото и странно да звучи това.

От известно време насам имам разбиране да се молим Бог да задели България като прибежищно място за светиите, които ще бъдат в сериозно гонение по цялата огромна територия на съвременната Римско-Британска империя. Тя обхваща не само ЕС, Северна Америка и Австралия, но и огромни части от Африка, Южна Америка и Азия. Такава империя света досега не е виждал, поне в историята която е достигнала до нас. Тя обаче е направила всичко възможно да функционира по-скоро скрито и невидимо на принципа "далеч от очите, далеч от ума". Това е и причината по-голямата част от населението на земята да живеят в империя, която дори не осъзнават, че съществува. Ще дойде момент обаче когато тази империя ще стане видима отново за всички и те ще бъдат шокирани според написаното:

Откр. 13:3  ... и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
Откр. 13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?

Прочетох с внимание целия пост. Твърде е възможно всичко, което Watchmen споделя да е близо до истината. Властта на Ватикана и финансовия център Лондон е скрита само за наивниците и младежите вероятно. За Ротшилд също се знае немалко.

Относно книгата на Даниил - чел съм преди време, че там където се говори за южния и северния цар израелтяните ползват писанието като показват на Александър Велики текстове,че е писано за него. И той ги пощадява а тръгва към Ерусалим с лоши намерения. Израелтяните са му отказали преди това военна помощ срещу асирийците ако не бъркам. Това е от книга за Александър писана от французин /атеист по подразбиране/.

Прегръщам това разбиране за опазване и заделяне на България за светиите. Понякога съм мислил за това. Понякога даже съм мислил,че вече е в ход.

Господи, укрепявай вярата ни!Направи ни чувствителни и отзивчиви към Твоя зов!
Нека Твоята благодат да бъде с народа ни! Нека всеки, който идва в България, да го прави в Твоето име!
Амин!