Author Topic: "Идете..."  (Read 8033 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
"Идете..."
« on: October 16, 2007, 23:43:00 PM »
Искам да коментирам малко темата, свързана с т.нар. "Велико поръчение" или още призива "Идете...".

В Словото виждаме, че Христос говори на апостолите (апостол = "пратен") и на други от учениците си и ги разпраща, за да проповядват на хората с проповедта "Покайте се, защото наближи Небесното царство". Накрая преди да се възнесе той им казва "Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.".

Виждаме как на други места Христос изпраща хора, които да отидат и да разкажат какво Господ им е сторил на своите съграждани и сънародници (историята със самарянката на кладенеца, историята с човека с бесовете "Легион" и други). Това е относо благовестителско служение, но това, което беше интересно, че Христос изпрати тези, които искаше.

В наши дни има водачи, които изобщо не наблягат на "изпращането на нивата". Стихове като "работниците са малко" за много от тях са изтрити от Библиите им.

Има и други водачи, които само за това говорят и постоянно карат хората да се чувстват виновни, защото "не са довели нито една душа в църквата", което не е целта, за която Христос говореше. Такива водачи наблягат само на дела, които имат стойност главно за човеците - "а, този ходи тук и там и говори, той върши Божията воля".

И двете крайности не са добри, тъй като има нещо, което се пропуска. Това е призива на Христос - "Иди...". Как да отидат ако не са пратени? Така пише в Римляни на едно място.

Другият проблем е какво се говори, когато се отиде. Не може хора, които не познават Христос да отидат по нареждане на водач на християнска общност и да говорят неща, които са или импровизация или са лошо научени думи. Самите апостоли в началото ходеха, защото Христос им каза да отидат и говореха това, което Той им беше казал да говорят и вършеха това, което Той им беше казал. После в "Деяния на апостолите" виждаме, че Бог им показваше къде да отидат и какво да кажат. Покорството им се отплащаше многократно и виждаме как се разрастваше Божието дело.

С всичко това какво искам да кажа, че само апостолите са пратени ли? Не, но са пратени тези, които Христос изпрати. Неутвърдени и неуки човеци биха били само пречка за Божието дело ако бъдат пратени от човек.

Трябва да има хора, които са пратени от Христос. Трябва да има хора, които са научени от Христос. Трябва да има хора, които като отидат да говорят за превъзходствата на Христос. Тогава Бог ще подкрепя Словото Си  с чудеса и знамения.

И не на последно място: Хората, които са пратени много пъти бързат да изпълнят това, за което Бог ги е изпратил преди да преминат през стъпка номер 1, описана в Марк 3:14,15, т.е. "да бъдат с Него". Много пъти се тръгва към другите - да проповядват и да изгонват бесове.

Виждаме, че такива самозвани "апостоли", които не са "с Него" завършват окаяно:
[13] А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове, казвайки: Заклевам ви в Исуса, когото Павел проповядва.
[14] И между тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник,
[15] Но |еднаж| злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте?
[16] И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви на двамата, превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная къща.
[17] И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи и гърци; и страх обзе всички тях, и името на Господа Исуса се възвеличаваше.И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: "Идете..."
« Reply #1 on: October 17, 2007, 10:56:27 AM »
Лука 10:
  1. След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде.
  2. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.


Матей 9:
  36. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
  37. Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко;
  38. затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.


Ефесяни 4:
  11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
  12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;


От всичко това аз си вадя извода, че за да идеш трябва да си пратен.
И че не е за всеки да е благовестител.
Това разбира се не пречи да споделиш надеждата си с някого ако стане на въпрос.


Аз до скоро се тръшках, че нищо не върша, даже и все още се хващам как се тръшкам. Но какво да направя и къде да отида, като нищо не ми е казано и открито.
И за сега гледам да израствам в познаването на Бог и да се боря с тази пуста плът пък нататък, каквото Бог реши.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "Идете..."
« Reply #2 on: October 17, 2007, 10:58:29 AM »
1 Петрово 3:15
Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата надежда.

Тук призвание не трябва. Тук трябва Плод на Духа.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3360
Re: "Идете..."
« Reply #3 on: October 17, 2007, 23:29:02 PM »
Нека да погледнем самия пасаж, от който произлиза така нареченото "велико поръчение":

Mat 28:16  А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
Mat 28:17  И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Mat 28:18  Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.
Mat 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,
Mat 28:20  като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].


Пропагандаторите на това учение цитират само стих 19 и 20, но това е изваждането на пасажа извън контекста и променяне на смисъла му.

Първо, от стих 16 и 18 става ясно, че Исус казва тия думи на единадесетте ученика. По това време Исус имаше много повече ученици, които вярваха в Него. В 1кор.15:16 се казва, че след възкресението и преди възнесението си Исус се е явил на повече от 500 братя наведнъж. Сиреч имало е поне 500 братя християни тогава. Не се казва обаче Исус да е давал това поръчение на всички тях, но ясно се вижда че е говорил това на единадесетте.

Единадесетте бяха особена група ученици. Хора специално призовани, подготвени, изпитани и одобрени за задачата да бъдат пратени.

Да бъдеш призван към дадена служба не е достаъчно, нужно е и да бъдеш избран. Християните днес забравят писаното "мнозина са призвани, но малцина избрани".

Разликата между призванието и избирането е голяма. Армията е много добра илюстрация за това. Мъжете получават призовка да се явят и да станат войници. Всички имат призовка. Обаче не всички се явяват. Една част намират начини да оправдаят своето неявяване. Това е първото пресяване.

Тези, които се явят започват да се обучават. Минават тренировки и обучение, както теоретично, така и практично. Всичко е важно в това обучение и стратегическа и тактическа и морална и физическа и техническа и теоретическа подготовка. След което започват тестовете, тест след тест, тренировка след тренировка, накрая командира уверил се от опит кой е годен и кой е издържал теста избира неколцина за дадена мисия. Дава им поръчението и ги изпраща.

Именно това е което направи Исус с 12-те. Един отпадна. Имаше и друга група на 70-те, но те се отдеглиха голяма част. Накрая останаха 11 за които Исус каза: "А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни" Лук. 22:28

Тези бяха избраните и одобрените. На одобрените се поверява делото на Благовестието:

1Сол. 2:4  но както сме били одобрени, от Бога да ни повери делото на благовестието, така говорим, не като да угождаваме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни

Павел пише към църквата в Солун и НЕ казва, като СТЕ били одобрени да ви се повери делото, а като СМЕ. Т.е Павел и неговия апостолски тим бяха одобрени и изпратени. те бяха отделени от станалите.

Деян 13:2  И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призвал.

Цялата църква в Антиохия служеше на Господа, но Бог избра само двама, отдели ги от останалите и им повери делото на Благовестието. На тях им се каза "Идете" както и на единадесетте и те се причислиха между апостолите. Преди това Павел беше наречен пророк, но никога апостол.

В последните векове обаче християните въведоха странното нововъведение наречено "мисионер". Такова понятие не само няма в Библията като дума, но няма и като реалност. Този ход смятам беше много хитъра клопка на сатана, защото се отвори врата за псевдо изпратени хора. Псевдо изпратени хора води до псевдо послание. Псевдо послание води до псевдо обръщеници, псевдо обръщеници води до псевдо християни и псевдо църкви. Псевдо църкви нароили се като гъби след дъжд водят до псевдо християнство, изповядващо псевдо Исус и покланящо се на псевдо бог. В крайна сметка както напълването на пазара с фалшиви банкноти без покритие води по девалвация(обезценяване) на валутата, така и напълването на света с фалшиви християни и фалшиви църкви води до девалвация на стойността на вярата и "поевтиняване" на името на Исус.

В днешно време е лесно да се вярва, лесно е да си ученик, само кажи молитва да "приемеш Исус в сърцето си" и си готов. Всичко е евтино, лесно достъпно и удобно. Няма да забравя деня в дните на изгрева на интернет (когато нета изобилстваше със реклами от рода на кликнете тука да си дръпнете безплатно това, безплатно онова)  попаднах на "християнски" уеб сайт който казваше "Кликнете на този спасителен бутон за да получите своето безплатно спасение!"

Как стигнахме до тука? Именно чрез ерестта за "мисионерите" с втълпеното  "идете..."
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: "Идете..."
« Reply #4 on: January 23, 2008, 19:47:11 PM »
Определено трябва да си пратен .Това е свурзано и с дарбите и помазанието за благовестване.Аз например имам няма да казвам бройка  хора които са повярвали чрез мен и когато благовествам се чуствам като риба в вода,.Но имам приятел които няма човек да се покаял чрез него но просто е учител и когато започне да поучава определено има плод .Споделял ми е че може с часове да се рови и да изучава словото.Но всеки трябва да е отворен за благовестване  и ако Господ му отвори врата да я иаползва.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: "Идете..."
« Reply #5 on: May 20, 2008, 23:18:16 PM »
това си размишлявам за изпратеният човек.

"След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде."

Човекът изпратен от Бога , не принадлежи вече на себе си.Той знае много добре това.Целият е пропит с това убеждение , и то го насърчава.Другите хора стават много важни. Много ценни.За това се води битка , и той знае , че воюва.

Има определена разлика между това да виждаме какво Исус прави в живота ни и да виждаме Исус.Когато успеем да Го видим не ще бъдем вече същите хора.Ние не Го виждаме така , както ще Го видим един ден , но в известен смисъл още тук Господ иска да ни освети и подготви за този вечен миг.
Когато това стане , дребните ни искания , амбициики  и тн. ще избледнеят , и ще станат незначителни и смешни.ще остане само Той,и ние ще искаме да го съзерцаваме.Но Той не иска това , а желае да вършим волята Му.Всяка амбиция и всяко нещо което ще направи преграда пред Неговото първенство в нас е пречка за изпратения от Бога човек.Ако Той заеме централното място , всичко после си идва на мястото.
Добър стремеж е , не да правим неща за Бога , а да бъдем радост за Него.Това значи да бдим с Него.
За мен е лесно да знам , че Той е буден и бди.но Той иска да ме научи аз да бъда буден и да бдя в Него.
С Него можеха да бдят реално учениците в Гетсиманската градина , но те изпозаспаха. После Господ ги научи да бдят в Него като изпрати Утешителя , Духът на Истината.

Ако сме видяли Исус , ще искаме и другите да Го видят.Докато не срещнем Исус , ние сме слепи.После проглеждаме.Като слепият по рождение човек.Оръжието на изпратеният човек , се крие в личния му молитвен живот с Господа.Той се учи да се покланя при всякакви обстоятелства на Исус.

"Деян 13:2  И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призвал."


sivan

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 7
Re: "Идете..."
« Reply #6 on: April 24, 2009, 22:05:51 PM »
В ефесяни 4:11 се казва: И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители.

Това са 5 различни служения, но всички те имат отношение към благовестието. За апостолоте и благовестителите е ясно. За пророците ни се казва в 1Кор 14:23-24 че чрез тях Господ може да изобличи невярващи и те да потърсят спасение, разбира се че имат задача и да  назидават и насърчават църквата, но участието им в благовестието никак не е малко. За Пастирите и Учителите остава да утвърдят и укрепят новоповярвалите, без което делото на първите може да се похаби. Така че всеки има отношение към благовестието наред с другите си задължения.

За Призива от Господа. Бог има различен призив за всеки един от нас. На едни каза: останете и разкажете какво ви стори Бог, на други зарежете всичко и тръгнете с Мен, това е така  защото Господ има цялата картина и като един добър Пастир разпределя хората така че те да са най-полезни, но ако забележите пак всички тези хора и тръгващите с Него и оставащите имаха отношение към благовестието и това е така, защото първа и основна задача е спасяването на души. Тук ще обърна внимание че идни сеят, а други жънат. Така че е възможно от теб никой да не е повярвал, но да си посял и друг да е пожънал така че пак имаш отношение към благовестието.

Има една мисъл, която ми харесва: Проповядвай Словото постоянно и на всички, и само когато е нужно използвай думи.

Нека Божията благодат да бъде с всички ви.
Защото за мене да жижея е Христос, а да умра придобивка. Фил.1:21

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "Идете..."
« Reply #7 on: April 25, 2009, 00:16:32 AM »
Овчари и учители е 1 служение. Не пише "други овчари и други учители", а "други овчари и учители", както и предишните служения са обелязани като "едни ...., други ...., други ...., други....".

На друго място пише, че не всички са апостоли или пророци и т.н. Интересно е защо Филип беше наречен "благовестителя филип", а примерно други не бяха наречени така.

Презумпцията, че всеки е в една от 4-те групи е погрешна. Никъде нямаме такова нещо. Явно тези служения са подредени по "височина". Защо се решава, че всички са благовестители, което е точно преди овчари и учители?

Ако беше така, Исус нямаше да заповяда: "Молете се на Господаря на жетвата да прати работници". Ако всички бяха работници на нивата, щеше да бъде "Не чакайте Господ да праща работници, ами отидете, защото всички сте пратени".

В много пасажи виждаме, че Павел, както и други от тези, които бяха призовани директно от Господаря на жетвата, говориха за призоваването си като за нещо особено:
1 Тимотей 1:12. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата...

Интересно къде отидоха другите, които чуха как Бог призовава Павел и Варнава за делото на благовестието (което Бог потвърждаваше с чудеса и знамения). Другите останаха там, където са, защото Святият Дух отдели само тях двамата от цялата църква там. Днешните "самозвани благовестители" са само разказвачи на истории. Те дори не знаят какво е благовестието, но говорят друго благовестие и то е лишено от потвърждението на Бога със сила, което показва с колко сила и авторитет са пратени. Темата за "Какво е благовестието" би била също полезна да се прочете.

Но дори сама по себе си заповедта за това да се молим на Господаря на жетвата е достатъчно да се види, че трябва Божия намеса за изпращането на работници, а не който и да е да отиде.

Иначе относно мисълта, която цитира (която не е библейска) сме дискутирали вече тук.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

sivan

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 7
Re: "Идете..."
« Reply #8 on: April 25, 2009, 00:58:16 AM »
Както казах това ще е  само чешене на езици, така че няма да споря. 
Радвам се че има вяра и името на Гаспод Исус Христос значи нещо за вас. Радвам се за този форум, защото тук се казват истини които не навсякъде се чуват, явно по някои въпроси имаме различно виждане, а Бог не ни призовава към безполезни спорове, така че аз млъквам.

  Дръжте вярата и продължавайте да слугувате на Царя, защото наистина идат трудни времена и този който издържи ще бъде спасен.

Нека Божията благодат да бъде с всички ви.
Защото за мене да жижея е Христос, а да умра придобивка. Фил.1:21

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "Идете..."
« Reply #9 on: April 25, 2009, 01:10:48 AM »
Безполезните спорове са по отношение на родословия, според Словото.

В текущия случай това не само е полезен спор, но е жизненоважно за вярващите, тъй като превръщането на "благовестието" в "лъжица за всяка уста", а не за тези, които Бог е призовал, прави от цялото християнство един цирк, който в момента може ясно да се види - полу-вярващи, полу-църкви, полу-христос...

Истинското благовестие се проповядва от истински благовестители и това е, което виждам като пример в Словото. В Словото никъде няма да видиш пример с това как всеки казва на другия - "излез от зоната на комфорта си" или "излезте да благовествате, че хората погиват... няма време да се молим на Господаря на жетвата, че Той много бавно действа... дайте да действаме НИЕ, защото НИЕ имаме повече любов към хората, отколкото Той... и ако някой християнин не излезе на улицата да проповядва, значи го е срам от благовестието и значи няма любов към хората...". Ето такива са манипулациите, които се правят днес. Казват на хората, че "ако ги е срам от благовестието, значи се отричат от Христос и той щял да се отрече от тях". Аз не виждам Христос да прати всеки един да говори за Царството, но само определени хора.

Това е отношението, което имат днешните вярващи към Бога и това съвсем не е маловажно, но е критично, защото въпреки, че не го казват, го говорят с делата си, въпреки ясно записаните примери в Словото. Аз не виждам НИТО ЕДИН в Библията да призовава всички да тръгнат да "евангелизират". Нито Христос, нито някой от учениците Му прави такъв призив.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Danail_Teo

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 21
Re: "Идете..."
« Reply #10 on: April 28, 2009, 10:31:01 AM »
А Господ всеки ден прибавяше към Църквата ония, които се спасяваха /Деян.2:47/.

Това е, което ни говори книгата Деяния на Апостолите относно първата църква и как хората са приемали вярата в Господа. Те са били прибавяни от Бог в една духовно здрава църква.

Днес виждаме все повече и повече, как една нездрава духовно, морално, доктринално институционализирана църква се опитва да привлича сама по себе си последователи.
Имам превид, че именно това се говори сред масовото „християнство” за евангелизиране на хората.
Как всички трябва да привличат невярващи, как да ги водят на църква и обучават, сякаш  има  разбиране у вярващите за Христовото учение.
А всъщност моделът отначало, според както четем в  Библията е бил, че Бог е прибавял ония, които са повярвали към Църквата. В този случай Благовестието от човешка страна е съработничество на Господа, който докосва човешките сърца и ги води към спасение.
Докато  институционализираната църква  в  така нареченото евангелизиране прави агитация  да дойдат хората при нея. И това прилича много на една партийна преизборна кампания, която цели да привлече хора към себе си. Тя се опитва да спечели  някого със  собсвените си ресурси и възможности.  Ето защо и резултата често пъти не е онзи, който е бил в първата Църква.
"........но людете, които познават своя Бог ще се укрепят и ще вършат подвизи" Данаил 11/32

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: "Идете..."
« Reply #11 on: April 28, 2009, 10:42:25 AM »
Да не говорим, че даже не е ясно какво е благовестието и службата на благовестител...
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Danail_Teo

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 21
Re: "Идете..."
« Reply #12 on: April 28, 2009, 16:00:10 PM »
И това също е вярно, ако го разбира човек.
"........но людете, които познават своя Бог ще се укрепят и ще вършат подвизи" Данаил 11/32

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: "Идете..."
« Reply #13 on: April 28, 2009, 21:35:16 PM »
И това прилича много на една партийна преизборна кампания, която цели да привлече хора към себе си.

Преди години бях свидетел на буквално такова събитие, по време на събрание. До тогава не бях виждал, че и такива неща има. Тръгнах си оттам, като ударен с мокър парцал. Преди да бъдат раздадени изборните материали и плакати, човека каза, че 'все пак хората от света на са толкова зле, като си казваме здрасти, не се нахвърялт на бой' (в контекст на това, че можем да правим политически съюз с тях за общото добро на всички).
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8