Author Topic: "...моли се да се покае..." или "...да чакаме Бог да им отвори очите..."  (Read 13317 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Това са 2 от изразите, които тези дни забелязах, че се употребяват по инерция без замисляне какво точно означава това.

Аз самият може би съм ги употребявал или най-малкото съм се съгласявал с хора, които са ги казвали. Замислих се и видях, че това е една много хлъзгава основа. Това е плод на многогодишното опиване с объркване (вавилонско вино) у всеки един (все още не познавам изключения).

Ще разгледам двата израза поотделно, въпреки, че те са тясно свързани.

Какво означава "моли се да се покае еди кой си"?

* Моли се на кого?
На Бога, явно.

* За какво?
Да се покае определен човек.

* Какво означава "да се покае" някой?
Това означава да промени съзнателно мисленето си в друга посока (независимо дали е добра или не). В контекста на Словото покаянието има смисъл на съзнателно обръщане от греховете към Живия Бог. Това е нещо, което самият човек прави. Нямаме случай, когато Бог да е покаял някого. Има множество случаи, когато Бог е заповядвал покаяние, но не и да е "покаял" някого или да изпълни молбата на някого "да покае друг човек".

Молитвите, за които Павел говори, например, са Бог да отвори врата за говорене на благовестието. Единствените случаи, когато се говори за "даване на покаяние" имат смисъл на това, че е даден път, по който човек да се спаси и то е покаяние от греховете и вяра в Божия Син, Месията:
Деяния 5:31. Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.
...
Деяния 11:18. Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.


Ако някой реши, че Словото не е достатъчен аргумент, за да се заключи, че щом няма такива принципи заложени в никоя молитва там, това е небиблейско, нека да помисли за следното: Ако Бог "покайва" едни, а други — не — тогава всеки един, който не е бил "покаян" може да обвини Бога в несправедливост в деня на съда. Това означава, че Бог не е справедлив и е затворил вратата на Царството пред определени хора, на които даже не е дадена възможност да надникнат в това какво е благовестието.

У Бога няма неправда и затова няма такова нещо като "Бог да покае някого". Затова молитва някой да се покае е равносилна на празнословие.


Другият израз "...да чакаме Бог да им отвори очите..." обикновено се свързва с хора, които са обикнали лъжеученията и твърдо стоят против Истината. Случаят е, че някой се е опитвал да им покаже Истината, обаче отсрещната страна упорито си знае своето. Тогава човекът, който се опитва да отвърне заблудения казва "аз повече нищо не мога да направя, освен да чакам Бог да му отвори очите, за да види Истината".

Това звучи много благочестиво, обаче има същия корен, както и предния израз, а именно, че ако Бог "не благоволи" някой да види Истината, тогава този някой ще се изправи срещу Бога в Съда и ще каже — "Ти си несправедлив, защото не ми показа Истината, а аз толкова исках".

В крайна сметка изводът е, че хората несъзнателно обвиняват Бога за неща, за които човеците са виновни и имат отговорност за тях.

И забележете, не става въпрос за това човек да расте в познаването на Бога и в това Бог да открива характера си, а за неща, които Бог вече ясно е показал като живот и смърт, като правда и неправда. Става въпрос за прегръщане на тъмнината и отхвърляне на Истината.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org

Деяния 5:31. Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.
...
Деяния 11:18. Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.


Последователите на Калвин ползват тези стихове да покажат, че Бог дава покаяние на тези които иска, а не дава на тези които не иска.

Тогава какво да правим с това:

1Ti 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
1Ti 2:4  Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
или това:

Luk 13:34  Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си, под крилете си, но не искахте!
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Затова молитва някой да се покае е равносилна на празнословие.

Излиза един валиден въпрос:

Каква е богоугодната молитва за нашите неспасени родители, братя, сестри, домашни, приятели?

Когато Бог подбужда някой светия да се моли за някой неспасен, каква е ролята на тази молитва?

Luk 6:28  благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост.

Mat 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;


Също си задавам въпроса, какво означава да се молиш за тия които ни гонят, и тия които ни правят пакост? Каква е целта на тази молитва?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Ето какво казва Павел по същия повод:

  1. Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,
  2. че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
  3. Защото бих желал сам аз да съм анатема {Сиреч: Отлъчен,} от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини;
  4. които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията;
  5. чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.


За да се покаят хората, трябва да има изпратени от Бога слуги (а не всеки един), които да говорят благовестието на Царството. За да има такива слуги, трябва Бог лично да изпрати определени хора.

Ето и какво можем да направим по случая:
Лука 10:2. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.

Мнозина смятат, че този пасаж може да се прескочи и да ходят сами да заповядват покаяние на народите, с което обявяват бунт на реда, който Бог е положил. Смятат, че Бог е забравил за хората около тях или е с "вързани ръце", докато те не тръгнат да "работят за бога".И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Няколко други примера:

Luk 23:34  А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

Задавам си следния въпрос, Отец ще послуша ли молитвата на Сина си и ще опрости ли без да се покаят?


Act 7:60  И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Молитвата на Стефан ще бъде ли отговорена с "да"?

Rom 9:1  Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,
Rom 9:2  че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
Rom 9:3  Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:


Въпреки това, че това не беше директна молитва към Бога, но това желание беше ли неугодно на Бога, знаейки факта, че Павел казва че "не аз живея, а Христос живее в мене", а на друго място "А ние имаме ум Христов."

И на края молитвата на Мойсей,

Exo 32:32  Но сега, ако щеш прости греха им, - но ако не, моля Ти се, мене заличи от книгата, която си написал.
Exo 32:33  Но Господ рече на Моисея; Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си


Виждаме, че Мойсей се моли, Господ му дава отговор, но не го порицава, този отговор всеобщ и валиден ли е за всички случаи или само за конкретния случай? Виждаме същата молитва се повтаря от Господ Исус, от Стефан, и подобно желание на Павел.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Ами както Бог праща заблуда на тези, които сами искат да се заблудят, така Той праща и просветление към тия, които се лутат и търсят Истината.
Какви са точните думи за това, как да се молим за някой невярващ човек, не знам много добре.
Знам, обаче че Бог гледа на сърцето, а не на лицето, в случая искам да кажа, на изказа ни.
Добро е това, на което обръщате внимание, трябва да се замисляме над клишетата. Има клишета, които са добри, има и не толкова.
Лошото е, че говорите много надуто, като хора, които сякаш нямат грехове, а живеят горе на планината на Преображението.
Но тълпите са долу, слезте за малко при тях.
Давайте го малко по- смирено, ако желаете, разбира се. Зачитайте чувставата на другите, ако и да не разбират толкова, колкото вие имате разбиране.
Защото овцете ще слушат гласа на Добрия Пастир, а от вас ще побегнат.
Поздрави!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Лошото е, че говорите много надуто, като хора, които сякаш нямат грехове, а живеят горе на планината на Преображението.

Виждам, че отново се включваш със същата жлъч в сърцето си и сипеш клевета след клевета. Това не е единственият случай, когато публично изявяваш сърцето си.

Тенденцията в днешната поп-християнска култура е всеки, който цитира от Словото или сподели поучение, бива смятан за надут, както и в случая (и не само сега) constant показа.

Но Бог нека издири. Той чрез слугата си Павел е казал:
1 Коринтяни 14:26. Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

Предполагам, че ако се предложи поучение, което подтиква към грях и към по-посредствен начин на живот, constant ще бъде много доволен, защото няма да бъде поучение, което подтиква към праведен живот, който страни от грях. Така с посредствено поучение самият човек, който го споделя, ще бъде причислен към тези, които живеят в грях и слушателите ще бъдат доволни, че не падат по-долу от него.

Може би и авторът на Евреи е бил твърде надут (според мисленето на constant) да каже:
Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Няколко други примера:

Luk 23:34  А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

Задавам си следния въпрос, Отец ще послуша ли молитвата на Сина си и ще опрости ли без да се покаят?


Act 7:60  И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Молитвата на Стефан ще бъде ли отговорена с "да"?

Rom 9:1  Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,
Rom 9:2  че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
Rom 9:3  Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:


Въпреки това, че това не беше директна молитва към Бога, но това желание беше ли неугодно на Бога, знаейки факта, че Павел казва че "не аз живея, а Христос живее в мене", а на друго място "А ние имаме ум Христов."

И на края молитвата на Мойсей,

Exo 32:32  Но сега, ако щеш прости греха им, - но ако не, моля Ти се, мене заличи от книгата, която си написал.
Exo 32:33  Но Господ рече на Моисея; Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си


Виждаме, че Мойсей се моли, Господ му дава отговор, но не го порицава, този отговор всеобщ и валиден ли е за всички случаи или само за конкретния случай? Виждаме същата молитва се повтаря от Господ Исус, от Стефан, и подобно желание на Павел.

В тези случай става въпрос за молитва за прошка на грях. Пише на друго място, че за несмъртен грях (като примерно извършване на определено нещо от незнание) може да се молим, но за смъртен — не. Тук не става въпрос за молитва да се покаят хора или да се отвърнат от заблуда.

Друго щеше да бъде посочените 3 молитви да са: "Господи, отвърни им очите от заблудата, в която са". Но всъщност молитвите изобщо не са такива. Те а за прошка на грях.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Quote
Luk 23:34  А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

Act 7:60  И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Rom 9:1  Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,
Rom 9:2  че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
Rom 9:3  Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:


Аз от горното разбирам че смяташ горните за хора дето са били вече записани в книгата , но сетне поради грях са изтрити , или Бог ще ги изтрие.Та за това се молят за тях .
Също и в този контекст използваш молитвата на Моисей  , тоест горните хора са подобни на тези за които говори Моисей.( Правилно ли те разбирам?)

Иначе аз съм мислил относно това за какво е нужно да се молим , и съм съгласен с тебе че е нужно да се молим един за друг , да отправяме молитви към Бога относно наши грижи , да Му благодари в молитва .
Също така пише , обаче че е нужно да отправяме молитви за всички хора.На друго място се казва , в матей 5:44 стих-
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

логиен е въпроса , какво да се молим за тях?Едно от нещата е да се молим за това да нямат неволи , както се молим и за себе си.
От друга страна . Бог често говори на хората именно , в неволите им , и така те се обръщат към Него , слушайки благовестието , примиряват се с Него.

Каво мислиш за горните неща?

Недей подскача като ужилен , когато някой изкаже критика към тебе , може пък да има основание , нали , може и да няма.Защо не го питаш каква е причината за тази критика , та да помислите спокойно , а не така , ти веднага какво написа?

Quote
Предполагам, че ако се предложи поучение, което подтиква към грях и към по-посредствен начин на живот, constant ще бъде много доволен, защото няма да бъде поучение, което подтиква към праведен живот, който страни от грях

това горното какво е?Нима е истина?Не е , естествено , макар и да го ползваш някак иронично , то е невярно , само по себе си.Констант няма как да се радва , на това някой да поощрява грехове.Той , доколкото чета , ти написа нещо с друга цел.

Quote
Лошото е, че говорите много надуто, като хора, които сякаш нямат грехове, а живеят горе на планината на Преображението.
Но тълпите са долу, слезте за малко при тях.
Може би ако не беше написана думата - надуто , а друга дума , нямаше да се засегнеш .
Виж как говори Йоан -дечица , ... ако съгреши някой имаме застъпник при Отца , Исус Христос  Праведния... , възлюбени.... , умолявам ви , казва Павел.

Такива неща има предвид Констант , доколкото разбирам.Понякога ползване неточни думи , например надут , и това дето искаме да кажем , излиза различно , или се възприема различно.

Няма смисъл ,  да се защитаваме , Тишо , цапайки и  отсрещната страна.

По добре , да се питаме - "добре , кажи сега , защо смяташ така?".....


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
small axe,

Към кого адресираш повечето от въпросите по-горе?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Ами по скоро към тебе , понеже ти обобщаваш цитатите с думите:

Quote
В тези случай става въпрос за молитва за прошка на грях. Пише на друго място, че за несмъртен грях (като примерно извършване на определено нещо от незнание) може да се молим, но за смъртен — не. Тук не става въпрос за молитва да се покаят хора или да се отвърнат от заблуда.

Друго щеше да бъде посочените 3 молитви да са: "Господи, отвърни им очите от заблудата, в която са". Но всъщност молитвите изобщо не са такива. Те а за прошка на грях.

аз лично считам че думите, да се молим за братята извършили несмъртен грях,се отнасят за братя.Тези , в цитатите на Мак не мисля ,че са такива.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Именно, че в случая става въпрос за хора, които се наричат "Израел", т.е. част от Божия народ, но са се отдалечили от Бога.

А относно молитвата за неприятелите, там думата за "молитва" има смисъл на "стоя пред Бога за", по същия начин както Мойсей се застъпи за народа.

И той не се застъпи Бог да ги покае, но да не ги убие, защото заплатата за греха е смърт. По същия начин както в притчата за градинаря, който е имал заповед да отсече дърво, което не е давало плод.

Това, което става като резултат от тези молитви е даване на време на хората, за да имат още един шанс да се опомнят от безумието, което са извършили.

Това е и причината днес да виждаме злите да вършат нечестие, защото Бог търпи, търпи, търпи. Ще има сигурно мнозина благодарни за това търпение, както и мнозина, които ще търпят, заради тези, на които се дава още малко време да не бъдат погубени.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Добре , тогава излиза , според молитвата на Моисей , че тези въпросните хора , са записани в книгата .
Тогава тези за които Стефан например се моли , записани ли са в тази книга , и ако да , защо?Понеже са евреи , или нещо друго.Коя е книгата?

Quote
А относно молитвата за неприятелите, там думата за "молитва" има смисъл на "стоя пред Бога за", по същия начин както Мойсей се застъпи за народа.

да но едно е народа , друго са неприятелите.Неприятелите не са от братята , че да се застъпваме за тях , както Моисей се застъпи.
Специално за Матей 5:44 , не ми се струва . че под "тези които ви гонят" , се визират братя или бивши такива , че да се застъпваме за тях.

Така излиза че такава молитва от наша страна трябва да има друга цел , не такава цел която имаше Моисей.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Добре , тогава излиза , според молитвата на Моисей , че тези въпросните хора , са записани в книгата .
Тогава тези за които Стефан например се моли , записани ли са в тази книга , и ако да , защо?Понеже са евреи , или нещо друго.Коя е книгата?
Тука навлизаме в съвсем друга тема, която е говорена на друго място. Само накратко ще отговоря на въпроса ти. Стефан се моли за тези, които го убиват с камъни. Дали са записани или не, не пише, защото едни може да са записани, а други не. Исусовите пратеници трябваше да се радват, че имената им са записани в Книгата. За Книгата се говори на няколко места в Словото и се дава референция към точно 1 определена книга и на всички тези места се говори за записване и/или заличаване от тази книга. Оставам да видиш коя е книгата, но по-добре в отделна(та) тема.

Quote
Quote
А относно молитвата за неприятелите, там думата за "молитва" има смисъл на "стоя пред Бога за", по същия начин както Мойсей се застъпи за народа.

да но едно е народа , друго са неприятелите.Неприятелите не са от братята , че да се застъпваме за тях , както Моисей се застъпи.
Специално за Матей 5:44 , не ми се струва . че под "тези които ви гонят" , се визират братя или бивши такива , че да се застъпваме за тях.

Така излиза че такава молитва от наша страна трябва да има друга цел , не такава цел която имаше Моисей.
Когато Павел говори пред синедриона той се обръща към слушателите с "братя". Те не са му кръвни братя, нито са му братя в Христа, но са му братя от Израилевите племена.

Когато Яков бягаше при Лаван, се обърна към овчарите там с "Братя, откъде сте", въпреки, че те не му бяха преки роднини.

Петър на едно място говори за "братята ви в света":
1 Петър 5:9. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.

Тъй като всичко това е писано от хора, които имат еврейско мислене, не бих се хванал за това, че "братя" означава "вярващите в Христос", защото е тясно обвързано с контекста.

Също никъде в Словото не е забранено да се молим за тези, които не са от Божиите, даже напротив — има заповед да се молим за всичките човеци, но целта на тази молитва каква е?
1. И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,
  2. за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
  3. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
  4. Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.


Важно е каква е молитвата и какво е съдържанието на молитвата, защото ако не се познава Словото, молитвата може да бъде отхвърлена и не само това, но и други, които са неутвърдени или не изпитват нещата биха се "заразили" да говорят богопротивни молитви.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?