Author Topic: Помазани служители, помазанието  (Read 5355 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Помазани служители, помазанието
« on: October 17, 2010, 10:05:26 AM »

   ОТНОСНО ПОМАЗВАНЕТО И ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЯТИЯТ ДУХ

  Тъй като днес е доста разпространено да се говори за т.н. „помазание” и „присъствие” на Святият Дух, реших че е редно да разискам тези неща спрямо писанията, с дадената ми мъдрост и благодат.

  Никъде никой от тези хора, които Бог избра да напишат книгите от старият и новият завет НЕ НАСЪРЧАВАТ вярващите (както под завета на Синай, така и под завета в кръвта на Сина) да стоят в присъствието, или да искат помазването на Святият Дух.

  Всъщност – какво значи „помазанието на Духа” ? Днес виждаме или снимката на някой „много помазан служител”, или пък четем как еди-кой си бил проповядвал под „мощното помазание на Духа”, или че еди-коя си служба била много „помазана”. Всъщност помазание и помазване са едно и също нещо. Откъде, обаче е коренът на тази дума В ПИСАНИЯТА ?

  Битие 31:13. Аз съм Бог на Ветил, гдето ти помаза стълб с масло и гдето Ми се обрече. Стани сега, излез из тая земя и се върни в родината си.
-   ето тук Бог за първи път споменава, а и в писанията е регистриран, случай на помазване – на стълб, символично. Яков е помазал един стълб с дървено масло, т.н. „зехтин” (от гр.ез.) ето случката :   
Битие 28:18. На сутринта, като стана Яков рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, изправи го за стълб, и изля масло на върха му.
Ето още една аналогия :
  11. Бог му рече още: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и размножавай се. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе, и царе ще излязат от чреслата ти;
  12. и земята, която дадох на Авраама и Исаака, на тебе ще я дам; и на потомството ти след тебе ще дам земята.
  13. Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, гдето му говори.
  14. И Яков издигна стълб на мястото, гдето му говори, каменен стълб и принесе възлияние на него и го поля с масло.
  15. И Яков наименува мястото, гдето Бог говори с него, Ветил.
Битие 35гл. Интересно. Помазването на този изправен от него камък беше символ, говорещ за завет и посвещение, за място, на което Бог е говорил някому и е обещал нещо. Място на обещание. Помазан камък. И всичко сочи и „върви” към Помазаника, краеъгълният камък- на едни съблазън, на други – основа на сдание, на едни – живот, на други – за съд.
  Нека не забравяме  кой е  „камъкът” , „върхът”, „главата” в писанията – този, който беше помазан без мяра ? Да, Сина, Исус от Назарет. Този символизъм в старият завет ни води към Него – Самият Помазан цар, който идва на облаците в изпълнение на волята на Баща Си, за да положи наистина Своите врагове под нозете Си и до строши народите с желязният Си жезъл…слава Нему. Като малка отметка, ще спомена следното :  Галатяни 2:9. и когато познаха дадената на мене благодат, то Яков, Кифа и Иоан, които се считаха за СТЪЛБОВЕ, дадоха десници на общение на мене и на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те между обрязаните. – това също е символизъм – Яков, Канарата и Йоан бяха считани за изправени камъни, помазани от Святият Бог, като първообраза е всъщност това, което стана с Яков, когато той изправи камъкът и помаза върхът му, изля дървено масло.
  В Изход 25:6, 29:7, 21,29, 30:25131, 31:11, 35:8,15,28,29,38, ние четем за миро, миро за „помазване”, или „миро за свято помазване”. Това е също символизъм, който евреите са правили в Богоговение, страх и почит към Всевишният. Помазвани са както самият човек, за служенето му в Божията скиния (палатка), така и самите му дрехи, специално приготвени дрехи, по указание от Бога - и те са били помазвани, т.е.- на тях е изливано „свято миро за ромазване”. И без това омазване свещенника е нямал право да влезе и да служи в Божията палатка, скиния тоест.
  В Левит 4:3,5,16, 6:20,22, 7:35 и нататък ние четем вече за „помазан свещенник” и за „помазване”. Това са също много силни първообрази и символи, говорещи за Сина, Помазаника, Божият Единороден, Великият Първосвещенник, Който влезе в небесната скиния и занесе пред небесният олтар Своята свята кръв. В Левити също се говори за „помазване за свещенослужене”, „освещаване”, „жертвеник”, „принасяне на жертва за грях”, „проливане на кръв ”, която да покрие, да извини греха на човек пред Бога на боговете и Царят на небесата, да се свети Името Му, амен. Всеки един от нас може да види как всичко сочи и всичко води към Единородният Помазаник, Обещаният Спасител и цар над всичко, който идваше да се роди от девица, според казаното от пророка : Исая 7:14. Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}.

(следва)
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Помазани служители, помазанието
« Reply #1 on: October 18, 2010, 15:01:32 PM »
(продължение)

   ОТНОСНО ПОМАЗАНИЕТО НА ДУХА И ПОМАЗАНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

„Помазаният свещенник” – това е много важно понятие и длъжност, която длъжност е прототип на длъжността и на функцията на Вечният Свещенник, Святият Първосвещенник, дал безценната си кръв веднъж – завинаги за греха на човечеството, та никой вече да няма извинение, според казаното от Самият Него : - Ако не бях дошъл и не бях говорил грях не биха имали..  : 
  22. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.
  23. Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
  24. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.
Йоан 15, казаното е към потомците на Авраам, които вместо да разпознаят времената и сезоните и да приемат Този, за който писаха древните им пророци, то те отхвърлиха Великият Пратеник, Единственият Син на Бога, Божият Святий…да се свети Името Му. Това важи и за другите народи, които вече знаят за Спасителя, но Го мразят и отхвърлят…и работят и против рода на Адам и потив рода на Помазаника.
Сега искам да обърна внимание на помазването на първосвещенника Ааарн и на неговите синове за свещенници : 

Левит 8:30. После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него: така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.

Забележете ! Първосвещенника и синовете му бяха осветени и помазани не само с миро, но с миро и КРЪВТА – жертвената кръв, за да ги представи невинни и святи пред Бога за да Му свещенодействуват. Нека обърнем внимание на казаното от Йоан в писмото му : 
  6. Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез КРЪВТА;
  7. и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
  8. Защото три са, които свидетелствуват: ДУХЪТ, ВОДАТА И КРЪВТА; и тия три са съгласни.
  9. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.
- от първото му писмо, 5гл. Така, вече знаем, че мирото за помазване е образ, метафорично представяне на Святият Дух, Който, според обещанието от Йоил (а и не само от него), и цитирано същото от Петър в Денят на Петдесятница, щеше да се даде на вярващите, за да ги води във всяка истина и да прослави Исус, а и да завърши делото на Спасителя тук, на земята, но МИРОТО НЕ СЕ ДАДЕ САМОЦЕЛНО И НЕ СЕ ИЗЛЯ ПРОИЗВОЛНО, НЕ СЕ ДАДЕ И САМОСТОЙНО! Чуйте , вярващи, апелът ми е за здравомислие и страх от Бога !!! Мирото беше изляно, а след него ОДЕЖДИТЕ И ТЕЛАТА НА СВЕЩЕННИЦИТЕ бяхо поръсени с жертвена кръв на животно, на жертва, що оневинява от грях и от направени грехове… Но днес какво безумие има всред вярващите ! Реплики от типа на „да стоим в присъствието Му”, „помазан служител”, „много помазано / проповед/ служба” са честосрещани реплики, без да се знаят ИСТИНСКИТЕ СТОЙНОСТИ НА НЕЩАТА. Чуйте ме, ако досега сте употребявали често и произволно думички като „помазан”, „помазано”, „присъствие на Бога” : имайте страх от Господарят ! Що за езическо приемане на нещата и дивашка експлоатация на думи, които са святи и специални пред Бога ?!!
  26. Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
  27. но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.
  28. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели;
  29. тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
  30. Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
  31. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
От писмото към събранията на еврейските вярващи в Божият Син, глава 10. Чуйте какво предупреждават святите писания и отрезнейте към Правдата с чиято рана бяхме, както пише Петър : като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. (І от Петър 2гл.)

Днес пеем песни като тази, например : „Ти си истински живот, ти си истинска любов , пленяваш моето сърце – аз искам повече от теб! И преди всичко аз искам да съм с теб, Исусе мой, да пия от теб, да гледам твоето лице, да търся твоето сърце… Славата Ти е винаги със мен…” (автор : „Ново Поколение” с п-р Пл.Цолов)– чуйте ме – това е безумие в очите както на евреите, така и в очите на Бога ! Защо казвам „в очите на евреите” ? Защото точно еврейски автори са написали святите писания, които днес четем, защото Павел крие лицето си на небесата, виждайки МАНИПУЛАТИВНОТО тълкуване и ДЕМАГОГСКИЯТ ПОДХОД от „лидерите”, спрямо написаното от него…

И така, ние знаем, че Исус беше Помазан от Бога, Той Беше и е Великият Помазаник, дошъл за да : 
  1. Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;
  2. Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени;
  3. Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.
Исая 61, срвн. С Лука 4:18.  Деяния 10:38. именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.  Исус Беше помазан със Святият Дух и със сила, за да извърши волята на Своят Баща. На фона на днешното шоуменство относно термините „Святий Дух и сила…” , искам просто да сложа един цитат : 
  4. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.
  5. Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло;
  6. Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.
  7. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" -
  8. Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),
  9. после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.
  10. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.
От написаното към евреите, 10гл. Забележете връзката с написаното от Павел към римските събрания на вярващите тук : 
  1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
  2. И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
  3. Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
12гл. Нашите тела са също скинии, палатки, както пише Петър. Временни домове преди денят и часът, когато ще чуем гласът на Божият Единороден и едни от нас ще възкръснат за вечен съд/ осъждане, а други – за вечен живот…Палатки, в които, както в древната скиния трябва да обитава Бога и телата ни да са Му храм свят за почтена употреба и амен това да е така с теб…

И така : моят апел е да се внимава с термини като „помазание на Духа”, „присъствие на Духа”, „помазан служител”, „помазано слово/проповед/служба..” – ИМАЙТЕ СТРАХ ОТ БОГА !!!! Бог наш ще ни държи отговорни за всяко дума, за всяко нещо, което не сме споделили като грях, ако е такъв, естествено, - Той идва. Недейте се отнася лековерно с писанията и със Святият Бог, Който ги е дал ! Знам, че знаеме, че Исус идва. Чуйте ме още веднъж ! Моля ви ! ТОЙ НАИСТИНА ИДВА !

Матей 24:44. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.
Матей 25:13. И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].
 
Имах желанието да споделя това слово с всеки, който се нарича „вярващ”. Предоставям го в ненапълнообработен и ненапълнозавършен вид, за свое смирение, поради липса на достатъчно време. Моля се да има допълване към написаното от Святият Дух и от други вярващи, и най- вече Духът на Истината, Който ме накара да напиша това предупреждение, да свидетелства във вашият дух, че времето е кратко и Господарят идва.
ИСУС НАИСТИНА ИДВА. Покайте се.

Владимир, с.Владая.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg