Author Topic: Какво е праведност и кой е праведният според Библията?  (Read 142288 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Бих искал да повдигна въпроса за разбиране на думата "праведност", а още и думата "правда". Целта обаче не е да се изпада в теоритизиране на нещата, а по-скоро да се разбере онова значение, което помага на практическо приложение на това което е разбрано.

Правдата е едно от най-важните неща в Библията. И аз съм притеснен, че изплзването на тази дума в църквите е повече свързано с повтаряне на папагалски научени дефиниции, отколкото на разбиране на самата реалност зад тази дума, а още и преживяването на тази реалност.

Производните на реалността "праведност" и "правда" са също важни да се разбират, а именно - какво е някой да е праведен? Какво означава праведен човек? Кой е праведен?

Често цитиран пасаж е "Няма праведен ни един" (Римл. 3:10) Наистина ли няма праведни? Ако е така за кои праведни се говори в Притчи и Псалми например, където се говори много за праведния. Например:

Пр. 29:6  А праведният пее и се радва.

Ако няма праведен ни един, как така праведния пее и се радва? Или просто Притчи и Псалми, а още и пророците говорят за праведни, който не съществуват, т.е само теоритезират без да има праведни, за които това се изпълнява?

И пак ако няма праведен ни един, как така Йосиф беше праведен според Мат 1:19? Или как Йоан Кръстител е наречен праведен в Марк 6:20? Или как Симон е праведен според Лука 2:25? Списъка продължава с Корнелий, Йосиф от ариматея и прочие и прочие и това само в книгите на Новия завет.

Кой е праведен тогава, и какво е да си праведен? Как се става праведен? Какво е да си гладен и жаден за правдата?

Само моля - мислете и не бързайте с дежурните стихове, които ни е било по-лесно да наизустим отколкото да схванем.

Правдата е реалност, а не теологична абстракция. Ето защо целта на тази дискусия е да се проближим повече до разбирането на това какво е праведност и какво е да си праведен, за да можем разбирайки - да възлюбим и прегърнем правдата повече от всякога, с обновен ум и с цялото си сърце.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 946
Много хубава тема!

Смятам че наистина няма праведен нито един. Според коя правда? Според правдата на Божието царство. Защото то си и ма собствена правда или истина, която е различна от човешката.

В Матей 6:33 Господ напътства да търсим първо Божието царство и Неговата правда! Правдата на Божието царство.

Господ казва че Божието царство е сред нас, като естествено го казва на учениците си и визира тях "вас", но мисля че това се отнася и за нас. Господ олицетворяваше абсолютно Божията правда, той беше абсолютно праведен по кретериите на Божието царство и е наречен "Праведният ми слуга" в книгата на пр.Исая в 53 глава мисля. Той е критерият.

В такъв смисъл няма праведен ни един. Нито един не покрива критериите, а и не може. Тогава кой е праведен? Никой от само себе си, но праведен е този който има правдата която не е чрез дела, а чрез вяра в Исус Христос. Така да се каже дарена или подарена правда , независима от дела а и недостижима чрез дела по закона.

Quote
Пр. 29:6 А праведният пее и се радва.

Кой може да се радва без Господа? Никой.

В словото имаше такъв текст, в Стария завет беше дано го цитирам точно - "Кой може да се радва , да яде и пие без мен Бог"
Така че ако има праведни те по някакъв начин са докоснати от Бога и са получили правдата си от Него.

Иначе навсякъде могат да бъдат намерени достойни хора, които не задължително са покаяли се грешници, но по някакъв начин те са достойни защото имат страх от Бога. Господ как настави учениците си когато ги разпрати да проповядват по градове и села в Матей 10 гл.11

"И в който и да било град или село като влезете , разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте , докато си отидете"


Тук става въпрос за достойни хора които не непременно са вярващи. Кой посочва на учениците тези достойни хора, явно тяхните си съселяни и съграждани, тоест те имат подобна слава сред своите си в селото, а те са такива защото по един или друг начин имат страх от Бога. Представете си апостолите влизат в някакво село и питат - Кой тука е достоен? И те селяните ги гледат изумени, но по едно време един казва, -А че има тука един, бай Иван, той да ти кажа е достоен човек.

Това си размишлявам по този въпрос.

Поздрави на всички!!

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 946
И още нещо, защо ли апостолите е трябвало да търсат достойните хора и да отсядат при тях? Може би защото именно те са най близко до покаяние и вяра в Христос. Тоест са най готови, най подготвени. Такъв например беше и Корнилий. Един достоен човек.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Определението за "достоен" не съм го срещал в Библията като "със страх от Бога".

Достоен никога не върви само, но е "достоен" за определена цел или "достоен" във връзка с нещо.

Има хора, които са достойни за наказание.

Иначе за радостта - хората МОГАТ да се радват и БЕЗ Господа. Затова има дефиниция на "радост В ГОСПОДА", тъй като има и радост "ИЗВЪН ГОСПОДА".

Пример:
Турил си в сърцето ми радост. По-голяма от |тяхната|, когато им се умножава житото и виното.

А и темата не е за "достойните", а за "праведните".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 946
Мисля че говоря по темата, нали идеята беше да се разсъждава какви могат да са тези праведни, когато по дефиниция няма праведен ни един, та аз свързвам нещата по този начин. Но в крайна сметка ще чуем и други мнения и аз ще науча нещо и от тях. Но мисля че определено съм в темата. Защо пък достойните при които отиват да кажем апостолите в тези градове според пасажа в матей да нямат страх от Бога, как реши така?

Иначе зъ радоста в Господа, ма това е много ясно мислий че няма нужда се уточнявам, естествено че тези които не познават Бога си се радват там за тяхните си неща, е аз не говорех за тях.

Както и да е , дай по темата нещо.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Но мисля че определено съм в темата.защо пък достойните при които отиват да кажем апостолите в тези градове според пасажа в матей да нямат страх от Бога , как реши така ?

Ти как реши, че достойните имат страх от Бога?

В Писанието не се отбелязва ясно. Там Христос казва да се разпитва кой според ХОРАТА там е достоен. "Достоен" за хората не означава винаги "има страх от Бога", но много пъти е "добър човек", "милостив човек", в някои случаи може и да се бои от Бога.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 946
Ами и аз това казвам, друго не съм имал в предвид. Просто предполагам и правя заключения разбира се че не всички имат страх от Бога, аз и не съм казал това, говоря конкретно за този пасаж в матей и си вадя такова заключение. Разбираемо е да се предположи че тези при които отсядат апостолите например като са определени като достойни да отговарят на разни критерии, като свястни, гостоприемни, добри, както казваш и ти, доколкото може да е добър един човек по човешки и тн. , това мисля логично да включва че е възможно да имат и страх от Бога, незнам какво толкова странно има в мнението ми?
Мисля даже че с теб сме на едно мнение!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Конкретно към темата:

Това, което съм виждал като определение за "праведен човек" в Словото е някой, който се бои от Бога (основната част на мъдростта) и се отдалечава от злото. Това е писано за Йов. Същото се казва и за това какъв трябва да бъде владетел над народ - праведен, със страх от Бога.

На друго място пише, че праведният "ходеше по Бога", което ще рече "ходеше там, където беше и Бог" или "следваше Бога".

В Малахия ясно се описва Божието "мерило" към хората - праведен и нечестив, този който служи на Бога и този, който не му служи. Няма среден път. Остават само двете крайности.

На друго място пише, че няма праведен ни един, но този, който е праведен е роден от Христос, сиреч вършенето на правилни неща не прави човека праведен, освен ако не е роден отгоре. Мнозина се мъчат да станат християни практикувайки "християнски ценности и повеления" и смятат, че са праведни, но ако не са родени отгоре, те не се различават по нищо от нечестивите, защото краят им би бил същия.

Човек не може сам да се роди отгоре, освен ако не бъде роден отгоре. Това не е човешко дело, а Божие. Мъртъв човек не може да се оправдае сам, но пише, че "Праведният ми Служител ще оправдае МНОЗИНА чрез знанието им за Него".

А праведният не може да практикува правдата си ако не живее чрез вяра в Господаря, който го е призовал към правда и който го е оправдал. Но и самата вяра не е "изработена" от самия праведен, а е дар от Бога.

От всичко това виждам, че праведен не може да бъде нито един, освен този, който е оправдан чрез вяра в Бога и роден отгоре, която е също дар и не е от човека.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Много е важно да се отбележи, че първото значение на думата дикайос/праведен е справедлив. Другите са: честен,благонравен,праведен, законен, прав, правилен, редовен, верен, подходящ, достоен и др. Според мене това първо значение много често се пропуска. Но когато казва, че няма праведен нито един се има  предвид, че никой не успява да изпълни закона от тези под закон и никой не умее и от тези без закон. И това се явява доказателство за милостта и човеколюбието на Бога, че ни дава да наследим неговата правда, без ни най малко да сме я заслужили. Така наследена ние нямаме никакво право на хвалба, понеже не е наша заслуга. Тя ни се дава понеже Исус ни замести в нашето справедливо от Бога наказание.Тук остава само да каже човек, че Бог е достоен за хвала, а ние сме удостоени с праведност, която не сме заслужили по никакъв начин. Ето за това няма праведен нито един.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Време е тази тема да се събуди малко, защото е важна и липсва яснота по въпроса. Защо се твърди че няма праведен ни един? Може би на основание на:

Римл. 3:10  Както е писано: - "Няма праведен ни един;

Тук се твърди, че е писано в Писанията "няма праведен ни един" - това някой може ли да го намери къде го пише?

И още един въпрос има ли ВТОРИ пасаж, който да потвърди това твърдение, че "няма праведен ни един"

Защото аз чета из цялата Библия за праведни хора. Ако няма праведен, ни един то всички тези пасажи за които се говори за праведни хора, трябва да зачеркнем ли? Едно над 100 пасажа, за сметка на един, при това такъв, който се предполага да цитира Писанията, но какво и откъде откъде цитира точно?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Еклисиаст 7:20. Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши.

Псалми 14 Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се; сториха развалени дела; Няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един...

Псалми 53 Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие; Няма кой да прави добро. Бог надникна от небето над човешките чада, За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна надире; всички заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един.  Без разум ли са ония, които беззаконствуват. Които изпояждат людете ми както ядат хляб, И не призовават Бога?

Колко интересно, че тези 2 псалма са почти идентични. Чудно ми е как за първи път забелязвам това чак сега.

Това, че няма праведен нито един е писано, но е редно да се обърне внимание на контекста на Римляни 3, където се говори за праведен, който да се оправдае чрез закона. Това не може да стане, тъй като дори и човекът да търси правда и да е предал себе си да върши правда, пак е в грях роден и е имало момент, когато е съгрешил. Това означава, че той не може да се избави, тъй като трябва да плати с живота си, независимо, че се е покаял и е продължил по пътя на правдата. Това е контекстът, в който се разглежда "няма праведен нито един" — няма праведен, който да може да избави себе си от греха. Затова беше нужно да дойде Христос като единственият, който не е зачнат в грях и който е праведен, който да бъде отплата за всички, които следват правдата, но не могат да бъдат изкупление на себе си (защото никой не може да изкупи сам себе си).

В контекста на следването правдата хора като Йов, Даниил, Мойсей са наречени праведни не защото могат да се изкупят, но защото са предали сърцето си да следват правдата от Бога (а не своята си правда, защото и безумният върши правда в своите си очи).


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Време е тази тема да се събуди малко, защото е важна и липсва яснота по въпроса. Защо се твърди че няма праведен ни един? Може би на основание на:

Римл. 3:10  Както е писано: - "Няма праведен ни един;

Тук се твърди, че е писано в Писанията "няма праведен ни един" - това някой може ли да го намери къде го пише?

И още един въпрос има ли ВТОРИ пасаж, който да потвърди това твърдение, че "няма праведен ни един"

Защото аз чета из цялата Библия за праведни хора. Ако няма праведен, ни един то всички тези пасажи за които се говори за праведни хора, трябва да зачеркнем ли? Едно над 100 пасажа, за сметка на един, при това такъв, който се предполага да цитира Писанията, но какво и откъде откъде цитира точно?

аз разбирам това за праведните хора, дето се споменават в цялата библия, че те са такива въз основа на вярата си, а не че сами по себе си са такива, т.е. - необлечени в Божията правда, те не би могло да са наречени праведни, ако и да имат някаква тяхна си правда, пазейки закона, да кажем.

Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Тук виждам, че има объркване на праведност с оправдание. Това са два много различни термина. тяхното объркване е повсеместно сред християните и това беше една от причините поради които стартирах тази тема преди време.

Ние не говорим за оправдание обаче в тази тема, а за праведност. Опрвданието касае човек да илезе чист в съда. Да бъде човек праведен обаче е нещо съвсем друго.

Мнозина мислят, че човек става праведен като получи оправдание чрез вяра. Но самото оправдание е юридически акт, то касае решения, които самия съдия взима, а не касае отношението на човека към живота и реалността.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Интересна тема! Съгласявам се с мнението на Тихомир.
Имам и аз един въпрос, какво мислите може ли някой да бъде праведен без Божието оправдание?

Може ли някой да търси Бог и да е предал сърцето си на Божиите пътища и Бог да не го е оправдал? Когато човек е наречен праведен това само неговото отношение към живота и реалността ли отразява?

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Тук виждам, че има объркване на праведност с оправдание. Това са два много различни термина. тяхното объркване е повсеместно сред християните и това беше една от причините поради които стартирах тази тема преди време.

Ние не говорим за оправдание обаче в тази тема, а за праведност. Опрвданието касае човек да илезе чист в съда. Да бъде човек праведен обаче е нещо съвсем друго.

Мнозина мислят, че човек става праведен като получи оправдание чрез вяра. Но самото оправдание е юридически акт, то касае решения, които самия съдия взима, а не касае отношението на човека към живота и реалността.

ако ти си оправдан чрез вяра в Божия Син, то ти си и ново създание в Него, което обича правдата и я върши по естество.

хайде да го кажем така тогава - истинската праведност е следствие от оправданието чрез вяра в Месията.

тази праведност е продиктувана от Плода на Духа, който изобилства в човек, в който живее Святият Дух в следствие от вярата му в Божия Син.

за разлика от вършенето просто на правото според съвестта на един човек, който все още не вярва в Божия Син.
може би, за това последното се отнася, че човешката правда е като омърсена дрипа.
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;