Author Topic: Какво е праведност и кой е праведният според Библията?  (Read 184076 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Хм интересно, че съм пропуснал да видя отговора на Tihomir, затова не съм и отговорил.

Значи първо по отношение на:

Еклисиаст 7:20. Наистина няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши.

Трябва да се отбележи, че този пасаж не казва "Наистина няма праведен човек на земята" ТОЧКА, а казва КОЙТО да струва добро и да не греши. Т.е пасажа не твърди, че няма праведни на земята, а твърди, че нито един от тези праведни, които са на земята не е без грях. И това е в линия с цялото Писание.

Именно това и в този контекст и разбиране апостол Павел цитира Еклисиаст в Римл. 3:10. Думите на Павел обаче биват представени на аудиторията напълно извадени от контекста, както на собствените му писания, така и от контекста на пасажа, който той цитира и това твърдение се представя в един абсолютен смисъл, което напълно противоречи на Писанието.

Какви са последствията от това изкривено представяне на думите на Павел? Бих казал катастрофални за цялото съвременно християнство. Християните губят съзнание за това, какво означава да бъдат праведни, нито търсят да бъдат такива, защото им е казано, че са грешници и най-доброто, което могат да бъдат е грешници оправдани по благодат. Само дето Писанието учи, че праведния ще живее чрез вяра, а не нечестивия. Сиреч човек първо трябва да стане праведен и едва след това може да получи оправдание чрез вяра. Затова и апостолите проповядваха първо покаяние и чак след това вяра. Тези обаче, които остават със съзнанието за грешници спасени по благодат, напрактика запасват своя манталитет на грешници и продължават да живеят като такива, защото са лишени от всеобгръщащата реалност на ПРАВДАТА. те могат да поп-равят тук там неща в живота си, но неправдата продължава да управлява мисленето, мотивацията и поведението им в много области от живота им.

Ето защо въпроса за покаянието е пряко свързан с темата, а не въпроса за вярата, който не е маловажен сам по себе си, но в контекста на църковната инерция и наследени лъжи носи и ще носи объркване на мнозина четящи и коментиращи темата.

И нека припомня, целта на тази дискусия е да се стигне до Библейската дефиниция за праведност, както и за Библейската дефиниция за праведен човек. И темата НЕ Е човек с какво се оправдава, изкупва или избавя. Темата не е за спасението и оправданието на човека. Колкото и да ви е трудно да ги разделите тия двете поради напълно объркания начин който са ви били представени досега, проявете дисциплина и следвайте линията на темата.

Ето защо оставете всички въпроси свързани с оправданието. Те имат място в своя собствена тема, но в тази тема ще пречат и няма да помагат за изясняването.

Quote
ако ти си оправдан чрез вяра  в Божия Син, то ти си и ново създание в Него, което обича правдата и я върши по естество.

хайде да го кажем така тогава - истинската праведност е следствие от оправданието чрез вяра в Месията.

тази праведност е продиктувана от Плода на Духа, който изобилства в човек, в който живее Святият Дух в следствие от вярата му в Божия Син.

за разлика от вършенето просто на правото според съвестта на един човек, който все още не вярва в Божия Син.
може би, за това последното се отнася, че човешката правда е като омърсена дрипа.

Ето подобни изказвания са типичен плод на християнското тотално объркване на понятията. За праведни хора се говори в Библията много преди да има дадено обещание за Месия и Изкупител. Ето защо правдата не е следствие от вяра, оправданието е следствие от вяра, не самата правда. Правдата СЪЩЕСТВУВА ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА ИМА ГРЯХ И ДА Е ИМАЛО НУЖДА ОТ ИЗКУПЛЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ. Ако осъзнаете това ще разберете колко глупаво и подвеждащо е намесване на оправданието в темата за правдата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33

 Сиреч човек първо трябва да стане праведен и едва след това може да получи оправдание чрез вяра. Затова и апостолите проповядваха първо покаяние и чак след това вяра.


добре, как корелира това, което си писал със следното:

Ефесяни 2:5
даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),


Това - "мъртви чрез престъпленията си" - на хора, които първо са станали праведни ли ти прилича?

Ефесяни 2:8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;

Ако даден човек е спасен по благодат, чрез вяра, което  е във връзка с оправданието, то как се съвместява с написаното от теб, че първо трябва да станеш праведен?


Quote
ако ти си оправдан чрез вяра  в Божия Син, то ти си и ново създание в Него, което обича правдата и я върши по естество.

хайде да го кажем така тогава - истинската праведност е следствие от оправданието чрез вяра в Месията.

тази праведност е продиктувана от Плода на Духа, който изобилства в човек, в който живее Святият Дух в следствие от вярата му в Божия Син.

за разлика от вършенето просто на правото според съвестта на един човек, който все още не вярва в Божия Син.
може би, за това последното се отнася, че човешката правда е като омърсена дрипа.

Ето подобни изказвания са типичен плод на християнското тотално объркване на понятията. За праведни хора се говори в Библията много преди да има дадено обещание за Месия и Изкупител. Ето защо правдата не е следствие от вяра, оправданието е следствие от вяра, не самата правда. Правдата СЪЩЕСТВУВА ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА ИМА ГРЯХ И ДА Е ИМАЛО НУЖДА ОТ ИЗКУПЛЕНИЕ. Ако осъзнаете това ще разберете колко глупаво и подвеждащо е намесване на оправданието в темата за правдата.


Нима още в самото начало, след падането в грях на Адам и жена му, не се даде обещание за Спасител и Изкупител?
Там, където се говори за семето на жената и за змията.
Нима Адам и Ева, след падането им в грях продължиха да са праведни?
Не вярвам това.

А и след като виждам, че и на тях се говореше за Спасител / даже Ева смяташе, че е придобила  Господа с помощта на Господа, т.е. - тя явно се е надявала още тогава да роди обещания Спасител ( мисля, че имаше такъв превод ), то това означава, че и те са  живеели с вяра в идещия Спасител, както и всички в старозаветно време.

Освен това, аз никъде не съм казала, че човек, който е повярвал, трябва да продължава да си живее като грешник и докрай да се смята, че е грешник, оправдан чрез благодат.
Напротив - такъв човек, бидейки ново създание в Христа, ще има и ново, меко сърце с дълбоко записан на него Божия закон и такъв по естество ще върши правда, а не защото ще се насилва и назорва с напъните на плътта да не съгрешава.
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Това инерцията и несмислеността са страшно нещо. Толкова ли е трудно да се придържате към темата за това КАКВО Е ПРАВДА, а не да се говори за оправдание. Ще се принудя да почна да изтривам офтопиците, защото както отива в тази в тази тема ще се говори за всичко друго, само не и по същество.

На Адам и Ева никъде не им се казва, да им е обещан Изкупител, говори се за вражда между потомството, нищо не се споменава нищо за изкупление или вяра. Но за пореден път нито изкуплението, нито оправданието чрез вяра е темата на тази дискусия. Ако искате да пишете по темата - първо вникнете добре в нея и тогава пишете.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Watchman, аз също не мога да разбера как така разглеждаш правдата отделно от вярата. Оправданието без съмнение е следствие от вяра, но също така и правдата.
Quote
Ето защо правдата не е следствие от вяра, оправданието е следствие от вяра, не самата правда.
пак ще попитам по друг начин: Може ли някой да е праведен (да търси Бог и да е предал сърцето си на Божиите пътища) и да няма вяра в Бог? Отговора на този въпрос доказва, че правдата Е СЛЕДСТВИЕ от вярата в Бог.

Quote
Сиреч човек първо трябва да стане праведен и едва след това може да получи оправдание чрез вяра. Затова и апостолите проповядваха първо покаяние и чак след това вяра.
абсолютно съм съгласна, че човек първо трябва да се покае, за да бъде оправдан. Но как така един човек ще стане праведен преди да е повярвал? да си праведен е процес към което един истински християнин трябва да се стреми всеки един ден през целият си живот, а не нещо мигновенно. Покаянието не е еквивалентно на праведност. Желанието и стремежа за праведност идват вследствие от покаянието и вярата на човек.
Разбойникът на кръстта, на когото Исус каза, че ще бъде с Него на небето, праведен ли беше, за да получи оправдание чрез вяра? никъде в Библията няма такова нещо, че първо трябва да станеш праведен, за да се оправдаеш чрез вяра. това, което казваш също противоречи на това, че човек се спасява не чрез дела, тъй като ти казваш, че човек трябва първо да стане праведен и след това ще получи оправдание.

Quote
Тези обаче, които остават със съзнанието за грешници спасени по благодат, напрактика запасват своя манталитет на грешници и продължават да живеят като такива, защото са лишени от всеобгръщащата реалност на ПРАВДАТА. те могат да поп-равят тук там неща в живота си, но неправдата продължава да управлява мисленето, мотивацията и поведението им в много области от живота им.

Проблема, за който ти говориш, е не че такива хора не знаят какво е праведност и затова не се стремят към нея, а по-скоро защото покаянието им не е било достатъчно искренно, и затова нямат истински стремеж да бъдат праведни.

Quote
Правдата СЪЩЕСТВУВА ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА ИМА ГРЯХ И ДА Е ИМАЛО НУЖДА ОТ ИЗКУПЛЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ
За Адам и Ева ли говориш?

А относно Ст. Завет - да, нямало е Спасител, но Бог казва на Авраам, че ВЯРАТА му се е вменила за праведност.  (Битие 15:6, Гал. 3:6) Яков 2:23 и изпълни се писанието, което казва: Аврам повярва в Бога; и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел.

ако смяташ, че правдата е независима от вярата (или не е следствие от вярата, както ти казваш), обясни как го разбираш това. Значи ли, че има и невярващи, които също са праведни? Може и да разбирам грешно това, което казваш.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
За да се разбере по-ясно каква е темата (защото явно терминологията е много объркана в наши дни), ще дам следния пример:

Това, което виждам в момента е, че темата е поставена като — "качествата на черноземната почва", докато мнозина започват да говорят тук за това "как се сеят репи в черноземна почва".

Правдата е правда независимо дали някой вярва или не. Все едно да е каже, че Бог не е Бог ако няма кой да вярва в Него. Той си е Бог отначало и Правдата, която е у него си е правда, независимо дали има създания или не.

За това говорим в темата.

Сега разбирате ли разликата между ХАРАКТЕРИСТИКАТА на черноземната почва и ОБРАБОТВАНЕТО определена култура в черноземна почва?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Quote
Watchman, аз също не мога да разбера как така разглеждаш правдата отделно от вярата. Оправданието без съмнение е следствие от вяра, но също така и правдата.

Правдата по никой начин не е следствие от вярата, защото правдата съществува от преди да е създен света, и преди да има ангели и човеци, които да могат да съгрешават или да вярват. Правдата е самия Бог, а Бог не зависи от ничия вяра.

Вие не можете да се откъснете от мисълта за "оправданието" защото никога не сте сядали да мислите за това, какво е важно за Бога, а мислите са собственото си спасение и мислете, че всичко се върти около човека. Оправданието е важно за човека, но правдата е важна за БОГА. И ако ние сме хора, които наистина обичат Бога ще търсим онова, което е важно за Него самия, а Той ще се погрижи за всичко, което е нужно за нас самите. Но ако само търсим онова, което ни ползва нас, то сме далече от познанието на Бога.

Quote
абсолютно съм съгласна, че човек първо трябва да се покае, за да бъде оправдан. Но как така един човек ще стане праведен преди да е повярвал? да си праведен е процес към което един истински християнин трябва да се стреми всеки един ден през целият си живот, а не нещо мигновенно. Покаянието не е еквивалентно на праведност. Желанието и стремежа за праведност идват вследствие от покаянието и вярата на човек.

Да станеш праведен е въпрос на отношение не на процес, и това отношение се придобива чрез покаянието. Да израстваш във правдата е процес, но това е друг въпрос. Никой не е казал, че покаянието е самата праведност, то е врата към нея. Желанието за праведност идва от съвестта. Някой въобще замислял ли се е какво е съвест?

Quote
Разбойникът на кръстта, на когото Исус каза, че ще бъде с Него на небето, праведен ли беше, за да получи оправдание чрез вяра? никъде в Библията няма такова нещо, че първо трябва да станеш праведен, за да се оправдаеш чрез вяра. това, което казваш също противоречи на това, че човек се спасява не чрез дела, тъй като ти казваш, че човек трябва първо да стане праведен и след това ще получи оправдание.

Айде пак за оправдание си говорим. Разбойника на кръста стана праведен в момента в който избра да оцени праведно на ситуацията в която той самия се намираше и в която Исус се намираше. Той направи праведна изповед за това, че той и другия разбойник са справедливо осъдени, а Исус е невинен. Това беше неговото обръщане към правдата и затова пътя на вярата беше отворен за него, за разлика от другия разбойник.

Quote
Проблема, за който ти говориш, е не че такива хора не знаят какво е праведност и затова не се стремят към нея, а по-скоро защото покаянието им не е било достатъчно искренно, и затова нямат истински стремеж да бъдат праведни.

Няма как човек да се покае адекватно, ако няма разбиране за правдата. Защото самото покаяние е обръщане към правдата като начин на живот. И ако човек си няма идея какво е правда, към какво ще се обърне?

Quote
Цитат
Quote
Правдата СЪЩЕСТВУВА ПРЕДИ ВЪОБЩЕ ДА ИМА ГРЯХ И ДА Е ИМАЛО НУЖДА ОТ ИЗКУПЛЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ
За Адам и Ева ли говориш?

Говоря за БОГА, не за Адам и Ева, Бог е източника и дефиницията на всяка правда.

Quote
А относно Ст. Завет - да, нямало е Спасител, но Бог казва на Авраам, че ВЯРАТА му се е вменила за праведност.  (Битие 15:6, Гал. 3:6) Яков 2:23 и изпълни се писанието, което казва: Аврам повярва в Бога; и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел.

Тук се говори за оправдание, и не това е темата, както вече не знам за кой път се налага да напомня.

Quote
ако смяташ, че правдата е независима от вярата (или не е следствие от вярата, както ти казваш), обясни как го разбираш това. Значи ли, че има и невярващи, които също са праведни? Може и да разбирам грешно това, което казваш.

Правдата е независима от вярата, защото както казах и по-горе, както каза и Тихомир - правдата е самия Бог. И Бог не зависи от това дали някой вярва или не вярва в Него, Той остава праведен и правдата му е непоклатима, както е непоклатимо и Неговото Царство на Правдата, за което Исус ни учи да се молим да дойде на Земята, както е и на Небето.

Термините вярващ/невярващ са много размити в умовете на християните. Фундаменталните термини в Писанието не са вярващ/невярващ - а праведен/нечестив, терминологията вярващ/невярващ се въвежда за първи път в апостолските писания и се дефинира изключително в контекста на явлението на Месията, но дори и в този случай се използва ограничено и няма ролята и целта да замени фундаменталните термини на Писанията, в които термини като "вярващ/невяращ" въобще не присъстват.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Tова , за което говорят Watchman и Тihomir четем тук:

Езекиил 14:14 та ако тия трима мъже, Ное, Даниил и Иов, бяха всред нея, те щяха да избавят само своите си души чрез правдата си, казва Господ Иеова.


Езекиил 14:20 пак, заклевам се в живота Си казва Господ Иеова, ако бяха всред нея Ное, Даниил и Иов, те не щяха да избавят нито син нито дъщеря, но щяха да избавят само своите си души чрез правдата си;

Бит 6:9  Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33

Правдата е независима от вярата, защото както казах и по-горе, както каза и Тихомир - правдата е самия Бог. И Бог не зависи от това дали някой вярва или не вярва в Него, Той остава праведен и правдата му е непоклатима, както е непоклатимо и Неговото Царство на Правдата, за което Исус ни учи да се молим да дойде на Земята, както е и на Небето.

разбира се, че правдата е независима от вярата, когато говорим за Бога.

така е, Бог Е самата Правда и  дали това се вярва от някого или не, не  го променя като факт.

но по отношение на хората, не знам дали, все пак, нещата не са свързани - т.е. правдата им и вярата им.Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Quote
Бит 6:9  Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.

Ето един конкретен въпрос - кое определи Ной като праведен?

И още един въпрос:

2Петр. 2:5  и ако не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;

Ной беше наречен проповедника на правдата - какво е проповядвал Ной, за да бъде наречен по този начин? Какво е било неговото послание?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Много хубава тема!

Аз се позадълбочих малко и понеже се казва в
Псалми 11:7
Защото праведният Бог обича правдата; Праведният човек ще гледа лицето Му.
,

Исая 5:16
А Господ на Силите се възвишава чрез правосъдие, И светият Бог се освещава чрез правда.

Малахия 4:2
А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.


Просто свързах тези стихове със светлината, която идва от Бог-Слънцето на правдата. В началото на световете тази светлина(правда) идва за благословение на хората , а в края на времената същата тази светлина(правда) е сам Бог. 

 разгледах Битие 1 глава и Окровение 22.
как Бог започва и завършва Своето послание към човечеството.

В Битие 1 глава се говори много за светлина- това са стихове 3, 4, 5 и също 14,15,16,17,18.
ОЩЕ в ПЪРВИЯ ДЕН- Бог направи светлината за човечеството.
3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5 И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи

СЛЕД ТРИ ДНИ , Бог отново твори СВЕТЛИНАТА и свързаните с нея светила, звезди.

14 И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти


А светлината в Откр.22:5 и в Откр.22:16 е вече самият  Бог; Ако Бог е започнал изграждането на света със светлина, то картината, която виждаме в последната глава на Откр Йоан е повече от блестяща и искряща от светлина! Затова е и записано, че повече не ще имаме нужда от светило или от светене на слънчева светлина, от тази, която е направена още в началото.

5 Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове
16 Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда

Малък опит за дефиниция на праведност - Мисля, че праведност е ВЕРНОСТ, СЪРДЕЧНА ПРАВОТА, ХОДЕНЕ в Божиите заповеди и всичко това заедно - на ВСЯКО ВРЕМЕ. Разбирам го като свързано със сърцето. Това е най-характерното, което изявява за някого, кой е той всъщност.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Quote
Ето един конкретен въпрос - кое определи Ной като праведен?
Мисля, че страхопочитанието към Бога.
Евреи 11 глава казва, че Ной беше подбуден от страхопочитание.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Бог разбира се, че е праведен без значение кой вярва или не вярва в Него. При човека обаче правдата му е тясно свързана с вярата му в Бог. Човек, който не вярва в Бог, не може да бъде праведен според Библейската дефиниция на думата, т.е. да търси Бог всеки ден, да желае да ходи в Божиите пътища и да се покорява на Божиите заповеди.

Quote
Ето един конкретен въпрос - кое определи Ной като праведен?

Битие 6:9 Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.

Ной беше определен от Бог като праведен, защото беше покорен на Бог и заповедите Му, имаше страхопочитание и вяра в Бог, и "ходеше по Бог".

Евреи 11:7 С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.


Quote
Ной беше наречен проповедника на правдата - какво е проповядвал Ной, за да бъде наречен по този начин? Какво е било неговото послание?

Ной е живял в дни когато света е бил развратен. Битие 6:5-6 И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.
Според мен затова Ной е наречен проповедник на правдата, защото с делата си и думите си е проповядвал праведен живот в свят на разврат и нечестиви хора. Ной е пример за истински праведен човек, в когото Бог намира благоволение.
Лука 17:26-27 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. 
В Мат. 24:37-39 също се казва, че така ще бъде и при идването на Бог както в дните на потопа.

А ето и друга характеристика на праведен човек: Ис. 58:2 При все това те Ме търсят всеки ден И желаят да учат пътищата Ми; Като народ, който е извършил правда; И не е оставил постановлението на своя Бог, Те искат от Мене праведни постановления, И желаят да се приближат при Бога

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3961
Quote from: blossom
Просто свързах тези стихове със светлината, която идва от Бог-Слънцето на правдата. В началото на световете тази светлина(правда) идва за благословение на хората , а в края на времената същата тази светлина(правда) е сам Бог.

 разгледах Битие 1 глава и Окровение 22.
как Бог започва и завършва Своето послание към човечеството.

В Битие 1 глава се говори много за светлина- това са стихове 3, 4, 5 и също 14,15,16,17,18.
ОЩЕ в ПЪРВИЯ ДЕН- Бог направи светлината за човечеството.
3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5 И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи
СЛЕД ТРИ ДНИ , Бог отново твори СВЕТЛИНАТА и свързаните с нея светила, звезди.

14 И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти

А светлината в Откр.22:5 и в Откр.22:16 е вече самият  Бог; Ако Бог е започнал изграждането на света със светлина, то картината, която виждаме в последната глава на Откр Йоан е повече от блестяща и искряща от светлина! Затова е и записано, че повече не ще имаме нужда от светило или от светене на слънчева светлина, от тази, която е направена още в началото.

5 Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове
16 Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда

Ще ме извиниш за критичния подход към написаното, но можеш ли да ми кажеш каква реална стойност имат подобни разсъждения по отношение на изграждането на светиите в правдата, каквато цел има тази тема?

Това, което аз виждам в подобен тип разсъждения е проповедниеския квас, който е превзел амвоните, от които проповедниците изсмукват от пръстите си с какво да запълват амвонното време. По този начин са научили слушателите си на духовен абстракционизъм и говорене на неща, които уж звучат духовно и християнски, но всъщност не допринасят нищо за реалното съграждане на светиите.

Аз често забелязвам тази склонност по форумите, приказки които имат изглед на нещо, но ако искаш да извлечеш реална полза в реалния живот - то нищо от казаното не те ползва.

Хората по света отчайващо се нуждаят от истинско, автентично и реално наставление в правдата. Огледайте се около себе си, влезте в супермаркета - разгледайте рафтовете с неща, които се предполага да ви хранят и да поддържат телата ви здрави и силни - и ще видите, че тези рафтове са ПЪЛНИ С НЕПРАВДА. Отидете в някоя държавна институция да свършите някаква работа и ще видите,че всички тези гишета и канцеларии са ПЪЛНИ С НЕПРАВДА. Качете се на автомобила си и шофирайте по софийските улици и ще видите ще вместо по асфалт, колата ви се движи по ТОНОВЕ НЕПРАВДА. Пуснете един телевизор и от екрана ще започнат да се изливат РЕКИ ОТ НЕПРАВДА. Пуснете радиото и ушите ви ще започнат да се ПЪЛНЯТ С НЕПРАВДА.Влезте в едно училище и ще разберете ли, че вместо на чинове от дърво учениците седят върху ЧИНОВЕ ОТ НЕПРАВДА?

За какво Исус въобще ни научи да се молим? Да ни вземе Бог по-скоро на небето, или да дойде Неговото праведно Царство НА ЗЕМЯТА? Това същото праведно Царство трябва да дойде и да напълни рафтовете в магазините С ПРАВЕДНОСТ. Това Царство трябва да дойде в асфалта по който шофирате, в катедрата на която съди съдията, в чина на който се учи ученика, трябва да влезе в пагоните на полицая, в пръчката на родителя, в папката на учителя, в чука на строителя, в длетото на дърводелеца, в четката на художника и в отверката на техника.

СВЕТЪТ СЕ РАЗПАДА И РАЗЛАГА поради липса на ПРАВДА, а ние си говорим за оправдание чрез вяра и умуваме как да си спасим собствената кожа! Отплесваме се да разсъждаваме за светлини и блясъци на небесния град, докато евреин и езичник около нас тънат в тъмнина и неправедност.

Пр. 14:34  Правдата възвишава народ, А грехът е позор за племената.

Ето за тази правда говорим в тази тема, която е в състояние да издигне един народ от пепелта и бунището, а не за оправдание и спасение на собствената ни кожа. Християните са толкова вглъбени в себе си и в своите малки църковни игрички и лично спасение, че са напълно безполезни на Господаря на правдата.

Мат. 3:15  А Исус в отговор му рече: Остави сега, защото така ни е прилично да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави.

За оправдание от греховете ли говореше Исус, от какви грехове Той имаше нужда да се оправдава? Или говореше за това да СЕ ИЗПЪЛНИ ВСЯКА ПРАВДА. Това е което Го интересува Исус - ВСЯКА ПРАВДА да бъде изпълнена, навсякъде и във всичко. Друг превод казва: "да извършим ВСИЧКО ЩО Е ПРАВО" Всичко! На това ли се обучават християните днес? Да вършат ВСИЧКО според правдата? За това ли сме гладни и жадни?

Мат. 5:6  Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

За КАКВА ПРАВДА говори Исус да сме гладни и жадни? Вие гладни и жадни ли сте да видите правда в съдилищата? Гладни и жадни ли сте да видите правда в престолите на управление на всяко ниво? Гладни и жадни ли сте да видите правда на сергиите по пазарите и на рафтовете в магазините? Или сте гладни и жадни само да спасите своята си кожа и да сте в крайчеца на небето, ама там са сте?

БЛАГОСЛОВЕНИ ГЛАДНИТЕ И ЖАДНИТЕ ЗА ПРАВДАТА!

Когато кажете думата ПРАВДА - сърцето ви подскача ли от радост? Духът ви изпълва ли се с очакване? Устата ви пълни ли се с предвкусване? Вика ли ЦЯЛОТО ВИ ЕСТЕСТВО - Да ДОЙДЕ ТВОЕТО ПРАВЕДНО УПРАВЛЕНИЕ както на Небето, така и НА ЗЕМЯТА?

И ако не, то приемете моите искрени съмнения, е че вие се числите към праведните на земята. Без значение в какво си мислите че вярвате и на основание на какви доктрини получавате оправдание. Ако нямате любов към ПРАВДАТА с цялото си сърце, нито сте познали кой е Исус, нито имате валидна вяра в Него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
да, и аз така мисля Нели, не може праведността на човек да бъде отделена и да не е неразривно свързана с вярата му в Бог и желанието на сърцето му да ходи в Божията правда,т.е. в Неговите пътища. 

ЕТО, в Лука 18 глава
1 Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки:
2 В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. 3 В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми.
4 Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, 5 пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане.
6 И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия!


Това е неправеден човек, без страх от Бога, и без уважение към себеподобните си, Исус го нарече неправеден, въпреки че отдал правосъдие.

ОБАЧЕ, малко по нататък в  Лука 18:9 се говори за тези, които се ОПРЕДЕЛЯТ САМИ като праведни, но тяхната правда не е праведност, защото те са праведни винаги в сравнение с останалите човеци, със земните стандарти. НО те не се сравняват с Божият стандарт за правда, праведност; затова и Исус ги осъжда в Лука 18:14.

Но като анализирам ЛУКА 18:8
Лука 18:8
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

разбирам, че ВЯРАТА се отнася до ОТДАВАНЕ на ПРАВОТО, до ПРАВОСЪДИЕТО.


а тук въпроса на темата е:  ОТНОСНО-ПРАВЕДНОСТТА.
даам, малко сложничко стана... преплетени са нещата с вярата, сякаш тя е необходимо и задължително условие за праведност(относно човеците), НО сякаш и с вяра в Бог, пак може да не си праведен..., в случая в Лука - фарисея и бирника.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Мисля, че темата трябва да се раздели на 2
— какво е правда
— кой е праведният според Библията

Темата НЕ Е за "праведността", а за "правдата". Не знам дали виждате разликата, но тя е огромна. Праведността, за която говорите, касае човека, а правдата касае ПРИНЦИПИТЕ, които са у Бога.

В момента повечето говорят за оправдание, праведност на човека и за вяра в Бога... А това НЕ Е темата.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?