Author Topic: Брак без подпис?  (Read 13519 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Брак без подпис?
« on: July 13, 2015, 22:05:20 PM »
Не знам дали е за тази тема въпросът ми,
но какво е Вашето мнение (според Писанията), по отношение на брак без подпис?
..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3414
Re: Брак без подпис?
« Reply #1 on: July 13, 2015, 22:28:52 PM »
Отделих въпроса в отделна тема, както си му е реда, защото това си е съвсем отделен въпрос.

Аз бих попитал, какво е брака според Писанията? И какво е това нещо "брак със подпис"? Примерно Йосиф и Мария къде се подписаха? Или апостол Петър, който беше неук (не можеше да чете и пише), но беше женен. Той как и къде се "разписа"?

Най-важното нещо е човек да си отговори - какво е това брак според Божията дефиниция за това. Всичко останало ще му стане ясно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Брак без подпис?
« Reply #2 on: July 14, 2015, 11:47:43 AM »
Не знам дали е за тази тема въпросът ми,
но какво е Вашето мнение (според Писанията), по отношение на брак без подпис?

Може би първо е добре да поговорим за това какво представлява "подписа" понеже той е по-простото нещо, докато бракът има големи дълбочини. Според мен "подписа" най-общо може да се дефинира като "официална декларация и свидетелство пред държавата и обществото за сключен брак".

Конкретно на въпроса - в Писанието няма твърдо определен "ритуал", според който единствено да може да се сключва брак. Също така, от зададените от Watchman въпроси е очевидно, че може да имаме "брак без подпис" и в Писанието има доста такива примери. Все пак според мен би трябвало да се отчетат следните две неща:

1. Обществото(общността) в която живее двойката би следвало да бъде по някакъв начин уведомена, че двойката е сключила брак - понеже такова събитие променя статута и отношението другите членове на общността към двамата.

2. Държавата в момента също изисква подобно уведомяване и - понеже знаем от Писанието, че задължение на управниците е да управляват и те са Божии служители в това нещо - мисля, че е редно да се подчиняваме на законите освен ако нямаме някаква много сериозна причина да ги отхвърлим.

И тук стигаме до същинския въпрос - какво кара една двойка да желае "брак без подпис"? Според мен почти винаги причината е, че те всъщност не желаят брак, а само някаква форма на съжителство "докато им харесва".
Има и някои християни(малцина), които сключват "брак без подпис" понеже са бунтовнически настроени или параноични по отношение на държавата. За такива бих казал, че бракът им е валиден, но:

1. Те се излагат на опасността от заслужено наказание - понеже (това е моето лично мнение) държавата е в правото си да изисква подобни неща от гражданите си ако счита, че те са ѝ полезни за поддържане на реда в обществото (Казвам го по принцип, в момента в българските закони няма предвидени наказания доколкото знам.).

2. Би трябвало по някакъв друг начин да обявят брака си пред обществото/общността - в противен случай лесно могат да станат съблазън за останалите, а и може да има случки като с Авраам и "сестра" му.

Това е от мен в частта за "подписа". А темата за "брака" ще оставя на останалите - за да не скучаят :)


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3414
Re: Брак без подпис?
« Reply #3 on: July 14, 2015, 12:23:45 PM »
Quote
Би трябвало по някакъв друг начин да обявят брака си пред обществото/общността - в противен случай лесно могат да станат съблазън за останалите, а и може да има случки като с Авраам и "сестра" му.

Този  друг начин го има откакто свят светува и се нарича сватба. Сватбата не случайно е нещо шумно за да се прогласи на всички околни, че тези млади хора не живеят в блудство, а са съпруг и съпруга. Това е бил и остава начина за оповестяване на обществото.

Quote
Те се излагат на опасността от заслужено наказание - понеже (това е моето лично мнение) държавата е в правото си да изисква подобни неща от гражданите си ако счита, че те са ѝ полезни за поддържане на реда в обществото (Казвам го по принцип, в момента в българските закони няма предвидени наказания доколкото знам.).

Интересно на какво основание считаш, че държавата била в правото си да се меси в семейния живот на хората? Никога ли не си чел, че е записано "Отдавайте Божието на Бога, а кесаревото на кесаря"? Семейството Божие творение ли е или кесарево? За разлика от парите, които са кесарево творение - семейството е Божие творение и кесаря няма дял с него.

Отделно кесаря в момента е насочил лицето си са унищожава семейството, което е напълно логично развитие на факта, че християните са допуснали кесаря да дефинира какво е брак и семейство. В скоро време можем да очакваме наказателни акции от кесаря срещу семейните хора, защото кесаря харесва да въздига блудството и извращенията, а семейството като Божие творение му боде очите.

Ако се изследва внимателно в Писанието ще видим, че в семейните отношения (сключването на брак) не са имали отношение нито царете, нито свещениците, нито пророците. Не съществува такова нещо като "венчавка" или "брачен ритуал". Брака е договор, а договора е нещо, което се сключва между две страни и изисква единствено наличието на свидетели, които да са в състояние да потвърдят факта, че такъв договор е сключен.

Що се отнася до "подписа" той е врата към придобиването на определени ползи, които закона предвижда за семейни хора и в близкото минало това може да е имало положителна роля. Но в момента света навлиза в нова фаза при която семействата ще бъдат преследвани. Например вече се натиска за забраната на употребата на думите "съпруг" и "съпруга", защото било дискриминационно за гей двойките. Тази тенденция само предстои да се засили. В крайна сметка целта е да се обяви брака и семейството за нещо омразно, гнусно, низшо и долнопробно.

Ето защо ако ние позволим на "държавата" да дефинира семейството и да има каквито и да е претенции спрямо него, ние ще позволим тя да го предефинира, а след това и унищожи. Божият човек няма бизнес с държавата, защото държавна власт в истинския смисъл на думата отдавна няма и в момента вместо държава имаме "седалище на беззаконието".
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Брак без подпис?
« Reply #4 on: July 14, 2015, 12:49:12 PM »
Семейството Божие творение ли е или кесарево? За разлика от парите, които са кесарево творение - семейството е Божие творение и кесаря няма дял с него.
Ако имаш предвид, че кесаря не може да предифинира семейството - с това съм съгласен. Иначе - той и човека е Божие творение, но кесаря има голям "дял" в живота му...

Работата на кесаря е да управлява държавата. Доколкото не изисква нещо нечестиво - аз се покорявам. Ако поиска да държи сметка кой е женен и кой не и иска да му се отчитам - лично аз ще се подчиня. Смятам, че кесаря има право да ме управлява доколкото не изисква неща, които са противни на Божията воля.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Брак без подпис?
« Reply #5 on: July 14, 2015, 13:44:43 PM »
Работата на кесаря не е да управлява "държавата", защото "държавата" не е нещо, което се пипа, а е термин, който е измислен впоследствие. Единствената му работа е да похвали добротворците и да накаже злотворците.

Май пишеше, че главата на мъжа е кесаря, а главата на кесаря е Христос.

...или май беше главата на мъжа е Христос и сякаш кесарят е пропуснат?

А това кесарят да бъде глава на мъжа и да управлява семейството вижда ли ти се нормално?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Брак без подпис?
« Reply #6 on: July 14, 2015, 14:22:17 PM »
Работата на кесаря не е да управлява "държавата", защото "държавата" не е нещо, което се пипа, а е термин, който е измислен впоследствие.
"Държава" е най-голямата административна единица под единно управление. Римската империя беше такава "единица" с всички атрибути на съвременната държава - и точно нейни "поданници" бяха и Христос, и апостолите преди 2000г. 

 
Единствената му работа е да похвали добротворците и да накаже злотворците.
Очевидно кесаря е не може всяка вечер да обхожда всички домове в римската империя и да изследва какво са вършили през деня, нали така? Трябва да има "армия" от служители. Тези служители трябва да живеят от нещо(понеже е писано "владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност") , т.е. трябва да има данъци. Данъците трябва някой да ги събира. И т.н., и т.н. И в крайна сметка стигаме до това, което се нарича "държава".

Май пишеше, че главата на мъжа е кесаря, а главата на кесаря е Христос.

...или май беше главата на мъжа е Христос и сякаш кесарят е пропуснат?
Не, изобщо не е пропуснат - понеже също така пише  "Всеки човек да се покорява на властите, които са над него".

А това кесарят да бъде глава на мъжа и да управлява семейството вижда ли ти се нормално?
Не, не ми се вижда - кесарят не е глава на никого (освен на собствената си жена). Той има "държава" (или "царство" или както искаш да го наречем), над която властва. И в рамките на тази власт - доколкото не излиза от рамките на Божията воля - всички трябва да му се покоряват.
И шефът ми на работа не ми е глава, но върша каквото ми каже. И не само от страх да не ме изгони, а и "заради съвестта". Понеже това му е работата - да управлява фирмата. А моята работа е да върша каквото ми каже - в рамките на властта която има, т.е. за служебните дейности и взаимоотношения.


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Брак без подпис?
« Reply #7 on: July 14, 2015, 14:27:56 PM »
Ти виж кой е събирал данъци — тези, които са поробвали, а не тези, които са били царе на своя си народ. Поробителите вземат данък. Така е било винаги, така е и сега.

Всеки човек пише да се покорява на властите, които са над него и над жената властта е на мъжа, а над мъжа властта е Христос. Ти май забравяш за небесните началства и власти, които са противни на Бога? На тях кой се покорява? Очевидно тези, които не се покоряват на Христос.

А царете отново, както споменах, имат задача да съдят справедливо. Израилевите праведни царе какво правеха? Предвождаха войските (виж Давид) и съдиха народа, когато идваха хора с разни делби и казуси, които очевидно не можеха да решат помежду си. Тези, които можеха да решат се решаваха между тях според това, което пишеше в закона. НИЩО повече. Това е праведният модел.

Всичко, което е извън този модел е вървене срещу Божия ред и затова народът въздиша.

А примерът с шефа на фирмата не е удачен, защото фирмата можеш да си я смениш и да си работиш сам ако искаш, стига да си находчив. От друга страна получаваш заплата заради това, което изработваш — има ясен договор. Докато поробителят си остава поробител. Той само взема от тебе, а ти трябва да даваш. Ти си отишъл да му работиш на неговата нива, която е частна собственост и той може да прави с нея каквото реши. А поробителят заграбва собственост и я обявява за частна чрез принуждение и взема данък от тези, които му я "ползват".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Брак без подпис?
« Reply #8 on: July 14, 2015, 14:36:56 PM »
Да се върнем на темата — темата е за брака, който е договор, както по-горе Watchman писа. Това е договор между 2-ма, който се сключва при наличието на свидетели.

Когато Авраам купуваше пещерата Махпелах, имаше свидетели и се сключи договор за покупката. Оттогава нататък се знаеше, че тази пещера е на Авраам и това е.

При брака е същото — уговорката е, че тези двамата сключват договор, който се нарушава само с края на живота на единия или другия и наличието на свидетели подпечатва това. Свидетелите, поради нормалното си "влечение" към това да общуват с други човеци, разгласяват и на други и така много хора научават.

Докато при блудниците един се води с някаква жена, за която никой нищо не знае — тя жена ли му е или е просто блудница (временна жена за секс). Има такива, които обявяват на родители, че ще са вече заедно и на приятели също. Такива дори и да не са ходили в общината да подписват, са сключили договор, който си е точно брак и ако се разделят, е равносилно на развод. А за развода и особено брака след развод има други пасажи, за които може би не е мястото да се говори тук.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Брак без подпис?
« Reply #9 on: July 14, 2015, 22:07:43 PM »
Как ще правиш сватба, като нямаш подпис?
Това звучи абсурдно в моите уши.
Само си представете, каните гости, родители, близки, казвате на всички...и вместо да отидете да се подпишете...просто заявявате "Ами, хора - ние се оженихме"!
Някак си, не си го представям.

Не разбирам, защо е толкова анатемосана идеята, да се сключи граждански брак (и да се подпишат бъдещите съпрузи)?

Брака не е ли посвещение?

Тук, биха могли да възникнат и други въпроси като...
за кого е брака...как избираме партньор..кой го избира? Какво се случва, когато двамата съпрузи вземат решение да се разделят (т.е - разведат)..и пр.
Но ми се струва, че темата ще стане много обширна...а и вероятно вече е говорено по нея..?

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Брак без подпис?
« Reply #10 on: July 14, 2015, 22:47:43 PM »
Какво означава "посвещение"?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3414
Re: Брак без подпис?
« Reply #11 on: July 15, 2015, 01:02:31 AM »
Quote
Как ще правиш сватба, като нямаш подпис?
Това звучи абсурдно в моите уши.
Само си представете, каните гости, родители, близки, казвате на всички...и вместо да отидете да се подпишете...просто заявявате "Ами, хора - ние се оженихме"!
Някак си, не си го представям.

На сватбата се канят свидетели пред които младоженците изповядват, че влизат в заветни отношения. Това е бил начина през цялата библейска история, такъв е бил и през по-голямата част от човешката история. И семействата са били много по-здрави и многодетни и пълноценни. Това с подписите е нововъведение и е нереално някой да презира цялата човешка история в името на някаква практика измислена по времето на безбожната френска революция.

Нещо повече брака бидейки договор, трябва да съдържа както всеки реален договор - клаузи, уговорки, условия и задължения. Християните напълно пропускат тази реалност и затова семействата им се разколачват по първия каменист път.

Брачния договор се изповядва от младоженците пред свидетелите дошли на сватбата и така той влиза в сила. Ние с жена ми "подписахме" без да каним гости, дойдоха само родителите ни и кумовете (които по принцип са замислени да играят ролята на минималните 2-ма свидетели). Сватбата обаче и изповядването/сключването на брачния завет бяха определени за следващия ден. Затова след като "подписахме" - аз казах на бъдещата си жена - сега се прибираш в къщи при родителите си, защото още не си ми жена. Когато изповядаме брачния договор пред свидетели - тогава ще си моя жена и аз твой мъж. Така и направихме. Брачния договор, който имаме прави възможно решаването на всякакви възникнали проблеми в отношенията, които иначе рушат днешните "християнски" семейства и ги докарват в задънена улица, защото няма правни основания на които да бъдат решени. Мъдро и пълноценно написан договор полага здрава брачна основа, която не зависи от чувствата, настроенията, претенциите и желанията. Всеки проблем се решава на основа на договора и семейния живот е стабилен и предвидим.

Quote
Не разбирам, защо е толкова анатемосана идеята, да се сключи граждански брак (и да се подпишат бъдещите съпрузи)?

Човек трябва да разбира историята за да разбере какво се случва. Повече от 10 века след Христос - християните са продължавали да сключват брачни завети като договор между мъж и жена. Не е имало нито църковни венчавки, нито ритуали, още по-малко пък граждански бракове. Тогава обаче се е развивала теорията за така наречения Christiendom, или християнско царство. От там произлиза идеята за християнска държава. Т.е всички жители е трябвало да се кръщават и да стават част от християнското царство в християнската държава. Разбира се това не е правило хората праведни.

Точно по същото време започва да се развива рицарството. То общо взето е обхващало богата прослойка от обществото, като група мъже се посвещавали на определени ценности, благотворителност и прочие. Скоро след това обаче героите рицари често изпадали в скука и търсели нови подвизи, като скоро открили ново занимание - печелене на сърцата на разни знатни дами и принцеси. Така се зародила романтиката, кавалерството, влюбването и други глезотии, които дали началото на развалата на семейството. Хората започнали да се развеждат и да сменят партньорите - водени от идеите за романтика и влюбване. Мъжете започнали да търсят жените за временни удоволствия, като често пъти ги примамвали чрез брачен завет за да преспят с тях, а след това отричали, че такъв завет е бил сключен.

Това показва, че брачните завети от онова време дори не са били правени пред свидетели. Тази практика е имала и друга страна. Мъжете освен че примамвали жените да преспиват с тях, но и също примамвали наивни, но богати девойки да сключват брачен завет с цел да придобият достъп до наследството и богатството им. Постепенно проблема станал толкова голям, че повече от 70% от всички съдебни дела били за брачни спорове. Най-вече жената твърди, че има брачен договор с мъжа, а той отрича и други подобни. Проблема бил толкова голям, че много жени започнали да искат мъжете да изповядват брачния завет пред местния свещеник, който се ползвал с доверие в обществото. Така постепенно се заражда църковния брак, който постепенно еволюира със всичките му ритуали, символи и традиции.

Когато идва френската революция, която отхвърлила не само царя, но и Бога - свещениците се избивали масово, а църквите затваряни или изгаряни. Това имало едно неочаквано последствие - хората нямали къде да се "венчаят". Така френските революционери създават гражданския брак за да заменят църковния.

Така виждаме, че гражданския брак е следствие от едно непрестанно падение и отстъпление от Божиите принципи за брака. При все това през изминалите години в България гражданския брак е бил по-скоро пасив, който не е носил активна опасност. Събитията от последните години обаче показват, че веднъж сложила ръка върху брака - държавата веднага се заема да предефинира брака от договор между мъж и жена в договор между същества от всякакъв пол, като същевременно се погрижва да създаде някакви несъществуващи преди това нови полове, или както ги нарича тяхната пропагандна машина - "джендъри".

В тази ситуация става пределно ясно, че гражданския брак вече не е безвреден пасив, а настъпателен инструмент за унищожаване на семейството. В момента в щатско вече вкарват в затвора пасторите, които отказват да "венчаят" гей двойки и американските християни ги тресе огромен страх.  Това би бил напълно несъществуващ проблем ако християните разбираха какво е брака и че никакви венчавки от пастори не съществуват в Божия промисъл за брака и семейството. В случая е важно да отбележа, че пасторската венчавка в Америка е равносилна на разписването при нас в България. Т.е християните са се набутали в бизнеса с разписването и вече виждаме как това безумие се връща като бумеранг и се стоварва обратно на главите им.

След всичко казано по-горе ако човек разбира горните неща и разбира, че брака е дело между двама души, като Бог е гарант между тях и никакви държави, кесари и пастори нямат дял в него, то такъв човек би могъл да "подпише" и в общината най-малкото с мотива, да не съблазни някои от останалите хора. Мотива да не се съблазнят слабите във вярата е добър мотив, който може да ни доведе да направим много иначе ненужни неща.

Но ако човек не разбира гореизложеното и счита, че гражданския брак има някаква фундаментална значимост или тежест сам по себе си, както и че дължи нещо, което принадлежи на Бога - на някой си, който се е обявил за цар, големец или властник - то такъв човек има огромен фундаментален проблем, който на точното време и място ще бъде експлоатиран против него, за да бъде човека впримчен, измамен, съборен или направо унищожен.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

jemo

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 46
Re: Брак без подпис?
« Reply #12 on: July 15, 2015, 09:57:44 AM »
Нека видим какво казва Словото.
Исус посети Кана на един годеж. Това показва че първо двойката сключва завет пред Бога. Това е най-важното. 'Брака' е измислено светско понятие, още едно средство да се държат робите под контрол.
Когато Исус представя времето преди края на света посочва че човеците от света ще се женят и омъжват  т.е. сключват 'бракове' по светския стандарт. Това е било положението в предпотопния свят.
'Брака' е светски символ показващ лоялността към системата. Тоя символ окончателно се дискредитира с 'озаконяването' на хомосексуалните 'бракове'.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 977
Re: Брак без подпис?
« Reply #13 on: July 15, 2015, 10:03:21 AM »
Единствената полза от съвременния тип брак, е идеята да се слага халка на пръста. С което е лесно да покажеш на всеки срещнат дали си женен или не. Но, пък всеки може дори без да е "подписвал" да си сложи когато реши да бъде с някоя, в съвместно съжителство пред Бога.
Навремето обществата са били малки и като се вдигне сватба се е знаело кой с кого се е събрал. Но с разрастването на света, това вече е проблем и някаква официална формалност приета от всички не е лоша сама по себе си.
По-важно е разбирането какво е брак, а не дали Пешо и Ганка са "подписали". Не случайно, апостолите се стреснаха доста когато Исус им каза, че не могат да се развеждат. Понеже тогава имаше доста по-добро разбиране какво е брак.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Брак без подпис?
« Reply #14 on: July 16, 2015, 09:14:58 AM »
Какво означава "посвещение"?

Посвещение е с корен "свят", което означава отделен.
В религиозен аспект, досега ми е било внушавана идеята, че мъжът трябва да е посветен на жената; да се държи с нея, като с Принцеса; да и носи цветя всеки ден; да и казва, колко Я обича и колко тя е специална и неповторима за него и други, от подобен род романтични и сантиментални неща.
Също много важно е да отбележа, че жената, задължително трябва е самостоятелна, независима, да има кариера, образование...и да срещне добрият Принц, който да отговори на нейните очаквания.
Всичко това ми е било внушавано и проповядвано..а моето не приемане се е считало за "бунт" и неразбиране?!

Сега от позиция на времето виждам, колко светският начин на мислене и виждане се е пропил в т.нар: църкви.

ПС: Колкото до "подписа"...или по-скоро липсата му...не ставаме ли и ние "модерни", ако не държим на него
 Както каза, една моя колежка (невярваща)..."ама за какво ти е да правиш сватба, да се подписваш... То в днешно време, никой не сключва брак..Взимаш си един мъж и си правите бебе"!!
..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45