Author Topic: Властта и послушанието към нея  (Read 3098 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

garich

  • Посещаващ
  • **
  • Posts: 46
Re: Властта и послушанието към нея
« Reply #15 on: March 18, 2016, 19:32:19 PM »
От всичко изписано от Уочман дотук по въпроса (в тази тема и в предишната към която е дал линк) излиза, че не бива да се подчиняваме на никоя власт, защото никоя власт не е избрана на принципите на естествения закон.

Всъщност никой не ни пречи да не се подчиняваме - но тогава ще трябва да понесем съответните последствия.

Не видях и пример за цяла държава управлявана по този закон. Вероятно някое племе някъде по света може и да се самоуправлява по този начин, но дори то живее на територията на държава, която не е уредена по Божи закон.

garich

  • Посещаващ
  • **
  • Posts: 46
Re: Властта и послушанието към нея
« Reply #16 on: March 19, 2016, 21:57:40 PM »
Откровение 13 глава, стихове 4 и 5:

Всички се поклониха на змея, защото бе дал власт на звяра. Те се поклониха на звяра с думите: „Кой е подобен на този звяр и кой може да воюва с него?“ Бог допусна да говори горделиво и да богохулства. Даде му се и власт да действа четиридесет и два месеца.

Защо Бог допуска и дори дава власт на Сатана и Антихриста да богохулстват, да всяват раздор и да вършат зло? Вероятно това е част от неговия план, който ние не можем да проумеем.

Бог допуска евреите да страдат под властта на фараона, за да може да се изявят славата и мощта му по цялата земя. Едва ли има човек, който поне отчасти да не е запознат с Библията и да не е чувал за 10-те бедствия.

Нито Павел, нито Данаил, нито Христос са се опълчили или са показали неподчинение на властите.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3273
Re: Властта и послушанието към нея
« Reply #17 on: March 20, 2016, 12:39:59 PM »
Мен ме нямаше няколко дни и гледам, че сте изписали доста. Аз ще почна да отговарям по малко от започвайки откъдето спрях, за да може да има последователност.

Quote from: Todor
Това не е нужно да го обяснявам - ти си го обяснил добре в частта за Синедриона.

Не, аз не съм го обяснил в частта за синедриона, защото както написах и по-преди в случая синедриона беше законна власт, която по същество представлява старейшински съвет, което е една от най-фундаменталните форми на управление, но те постъпваха незаконно в някои отношения.

Докато в случая говорим за напълно незаконна власт, която не само не изпълнява Божия мандат, но обръща всичко точно наопъки, като с това открито обявява война на Бога.

Quote
Имаме държава, в нея трябва да има власт за да може тя да функционира. А кой седи на "седалището" - това е съвсем отделен въпрос. В Синедриона стояха онези, които бяха разпнали Христос - по-лоши трудно ще намерим...

Това, което ти очевидно не разбираш е че тук не става въпрос за "седалището" а за "седалището на беззаконието". Трябва да се прави разлика между "седалището на властта" когато имаме законна власт, при която може да се случи така, че да има кривване от правосъдието и "седалището на беззаконието", което е по дефиниция диаметрално противоположно на Божията дефиниция за власт и нейните функции.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.