Author Topic: Има ли "пастори" в Библията?  (Read 19830 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Има ли "пастори" в Библията?
« on: October 22, 2007, 11:58:28 AM »
Термина "пастор", който в днешно време се е превърнал в църковно-административна титла, около която се върти целия "църковен живот" странно липсва и не може да бъде намерен на страниците на Библията. Нито като синтаксис, нито като дефиниция. И като казвам дефиниция имам предвид начина по който се дефинира от практиките на съвременните църковни общества - а именно еднолична административно-духовна глава на местна група от вярващи.

По практическа дефиниция "пастор" е по-скоро нещо като президент на фирма. Глава на пирамидална йерархическа структура.

Най близкото нещо, което можем да открием в Библията относно подобна функция на главенство в пирамидална власт, това е функцията на царя. Но поставил ли е Бог царе изсред Христовите ученици, които да владеят еднолично над другите ученици? Можем ли да потвърдим подобна концепция от ученията и практиките записани в Новия Завет? Категорично не!

Някои църковни общества използват малко по-различен синтаксис а именно не пастор, а пастир. Чисто синтактически ние можем да намерим тази дума в българските преводи, но отново от чисто практическа гледна точка тази дума е дефинирана от църковните практики по абсолютно същия начин както "пастор" а именно еднолична административно-духовна пирамидална власт.

Обаче понеже този термин се среща в нашите преводи, ние трябва да обърнем внимание как Писанията дефинират този термин.

На първо място думата "пастир" е погрешен превод на гръцкото "поймен". Пастир с ударение на "и" на български означава някой който пасе едър рогат добитък. Пастир с ударение на "а" е същото като пастор и е църковно-въведена и дефинирана административно-йерархическа функция, а не библейски термин.

Пастир обаче с ударение на "и" не е правилен превод на "поймен" защото "поймен" означава овчар или някой който пасе овце, а НЕ едър рогат добитък. Знаем че овцете не са едър рогат добитък. Ето защо Исус, който е наречен "добрия поймен (овчар)" нарича своите хора "Моите овце", а не "Моите телета" например.

Освен терминологичните и синтактичните разлики между пастор, пАстир, пастИр и овчар има и огромна същностна разлика между тези понятия и практиките стоящи зад тях.

Обикновенно пастор/пАстир се става чрез завършване на дадено "библейско училище" обикновенно контролирано от определена деноминация след което дадения човек се "ръкополага" от други пастори от тази деноминация или течение и така той става "пастор/пАстир". Или с други думи титлата и властта на пастора се постига чрез административно-ритуална консекрация. След което следва влизане в "длъжност" обикновено съпроводено с получаване на заплата. В големите деноминации ролята на пастора е нещо като изпълнителен директор на местния деноминационен клон, а в малките и независими църковни общества той е като президент на еднолична фирма.

От своя страна фукнцията на овчаря има изключително неадминистративни и изцяло практически функции. Ако да кажем аз изведа 15 овце на една поляна да ги паса на нея и вие минете наблизо, то вие без съмнение ще кажете - този човек е овчар. Кое ме дефинира като овчар в тази сутиация? Дали някой ще дойде да ме пита дали имам завършено училище за овчари, или ще се поинтересува дали съм ръкоположен за овчар преди да реши да не определи като такъв? Съвсем не!

Самия факт, че паса овце ме дефинира като овчар!

С други думи титлите и стоящите зад тях претенции за библейска валидност и власт на пасторите и пАстирите в нашите църковни общества са базирани на християнска митология, а не на реално библейско учение и следва да бъдат отхвърлени и заменени с реалното Библейско учение и практика.

За сега ще оставя темата до тук и предложените аргументи за дискусия, след което бих продължил в развитието на темата.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #1 on: October 22, 2007, 13:01:45 PM »
Ако преводачите бяха ползвали думата "овчар" навсякъде, където е наистина овчар щеше да звучи всичко по различен начин, както и ако бяха използвали думата "пастИр" навсякъде щеше да звучи различно.

Нека разгледаме стиха от Лука 2:8, където пише:
И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.

Ако беше с "пАстор" щеше да звучи:
"А на същото място имаше пастори, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си"

Разбира се, имайки предвид днешната дефиниция за "пастор" е изключено те да живеят на полето и да пазят НОЩНА стража, тъй като повечето днес живеят в хубав дом и съвсем не пазят нощна стража и не "лаят".

Аз нямам много да добавя, но това, което може да се спомене също, че не винаги е имало един овчар над стадо овце, но "овчари", както виждаме по-горе.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #2 on: October 22, 2007, 21:14:27 PM »
Думата поймен (G4166 - от речника на Стронг) се използва или за буквален овчар или за Исус. Само в Ефесяни 4:11 изниква, като вид служение, което е озадачаващо, понеже един е нашият Овчар.
Сравнявайки Ефесяни 4:11 с I Коринтяни 12:28 се вижда, че преведеното като пастири в Ефесяни, не съществува между изброеното в Коринтяни.

"И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,"

"И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици."

Да прибавим и I Петрово 5 глава:

  1. Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:
  2. Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
  3. нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.
  4. И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.


Излиза, че овчарите и учителите са всъщност настойниците (презвитерите). Които както четем в Словото са повече от един и са духовно израснали хора, които могат да се грижат и за други.
А овчар и учител е по-скоро една служба от колкото 2 различни, като акцента пада на учител. Учителят е и овчар.
Всъщност цитатът от I Петрово много ясно и точно дефинира ролята и задълженията на овчарят.

Днес за съжаление се наблюдава, точно това, което не трябва да се наблюдава, според I Петрово 5:2-3.
Един човек, нарекъл себе си пастор се изживява като господар над "стадото" си.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

GOGOMEDIA

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 4
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #3 on: November 22, 2007, 13:54:54 PM »
За момента няма да коментирам терминологията, само ще кажа че имах привилегията да израстна като християнин под грижите на такъв човек. Дали ще го наречеш пастор, презвитер или епископ, важно е всеки вярващ да има такова бащиско-синовно взаимоотношение, а между другото всички го наричат "брат..........", и мисля че това е нормалното обръщение. А ето и малко теория, след което ще напиша още някои размисли.
15 Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.
 16 Затова ви се моля , бъдете подражатели на мене.
 17 По та  причина ви пратих Тимотея , който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, такива пътища, каквито получавам навс къде във всяка църква.
  Естествения път за научаване и практикуване на нещата е личният пример, но проблема в днешни дни е че откриваме все по-рядко такива герои на вярата от които да можем да се възхищаваме, а подражанието си идва като естествено следствие на възхищението. А че Пастируването си е дар от Бога и ако човек не е призван от Него по-добре да не се захваща съм напълно съгласен. Но това че сме се нагледали на лоши примери, не означава че няма и добри такива.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #4 on: November 22, 2007, 14:29:59 PM »
Всъщност темата беше точно за терминологията, която се използва в днешни дни относно службата на "овчаря".

Относно стиховете, които си цитирал има друга тема:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=102.0
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #5 on: November 22, 2007, 17:58:09 PM »
Quote
Всъщност темата беше точно за терминологията, която се използва в днешни дни относно службата на "овчаря".

Не само терминологията, но и практиките и свързаните с тях учения които стоят зад нововъведената терминология са проблема. Самия термин сам по себе си не е от фундаментална важност, но когато терминологията се явява параван за гибелни учения и практики, тогава имаме сериозен проблем и именно на този проблем обръщаме внимание в тази тема.

В случая зад термина пастор се крият лъжеучения като пирамидална структура на тялото (по подобие на папата, римския император и прочие езически системи на управление). Също така - превръщането на функцията на духовния овчар в професия, в която се влиза чрез съответните дипломи (гарантиращи умствени знания, но не и одобрен характер, а да не говорим оригинално призвание и избиране свише), а още поставяне на пастора на фиксирана заплата по подобие на служители на фирма. В американската форма на тази ерес се включват обяви за работа за пастори. Избор на пастори чрез гласуване на хората в събранието (който е най угоден на хората той ще бъде избран, как ли не е за учудване защо толкова много хуманизъм и човекоугодничество излиза от американското християнство и заразява целия свят).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

popa

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #6 on: November 23, 2007, 09:27:49 AM »
Здравейте възлюблени сестри и братя. Бих искал и аз да публикувам мнението си за титлата на духовните водачи на християнските деноминации и различните общества.
Думата " пастор " произлиза от лат.ез . " pastorium" и означава " грижа се , обгрижвам някого " .
Титлата на духовните лица в протестантските деноминации е взета от тази латинска дума и представя ръководителите ( респ. проповедниците ) като пастори."Пастор" е изкривена дума (лапсос) на думата "пастир" или овчар,както споменаха някои от форума.Пастирът няма нищо общо с пасторът защото титлата "пастор" не е йерархическа а чиста измислица. Пасторите са изявени хора,малко по-горни по чест от вярващите които не винаги са богословски грамотни. Тази титла е чисто и просто една измислена титла защото, в протестантството няма свещеничество в истинският смисъл на думата. Само някои църкви имат титлите " епископ" но това не е истински епископ ( митрополит ) на дадена духовна област.За протестантството основна административна единица е ПАСТВОТО понеже няма ЕНОРИЯ или ДИОЦЕЗ . Йерархията на протесjdkjrje е измислена и се състои от : дякони , старейшини , хвалебна група, и пастори. Няма епископат в истинският смисъл на думата а има " Областен Пастор". Няма апостолска приемственост в истинският смисъл на думата. За това няма истински пастори в Библията а единствен е бил такъв Божият Син. " ...Аз съм добрият пастир , Добрият пастир живота си полага за овците" Това е накратко.Бих изписал много повече но за сега мисля,че това е достатъчно като информация.За повече информация може да се свържете с мен. Мейлът ми е : plamencrist@abv.bg. Това е за сега!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #7 on: November 23, 2007, 09:44:22 AM »
Бих те помолил да пишеш с нормален шрифт както всички нас.

Мястото за представяне и контакти не е тук, а е тук:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?board=27.0

Има правила, които се спазват във форумите и едно от тях е изключително фундаментално и то е да се прочете внимателно какво са писали другите по темата.

Това, което говориш не е Библейски обосновано. Казваш, че думата "пастор" е измислица, а после говориш, че думата е "пастир", което отново не е вярно, тъй като не си запознат с това, какво пише в останалата част от темата.

Думата в оригиналът е "овчар", а не "говедар" (пастИр на български език).

Просто сменяме думата "пастор" с някоя от измислените титли при католиците и православните и твърдението е отново валидно. Отново там виждаме "еднолично управление" с "шеф", преки помощници и работници.

Нека нещата, които се говорят да са подкрепени от Словото, а не от законите на човеците било то протестанти, католици, православни.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

popa

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #8 on: November 23, 2007, 10:03:32 AM »
Благодаря много за отговора!Дадох информация за себе си.Ще се радвам да си общуваме " Администраторе" . Това което писах е мое мнение и може да се поправи.Благодаря за препоръките ви но струва ми се нямаше нужда от тях. Колкото до темата за титлата " пастор" исках да кажа,че самата дума като духовна степен е взета от селският език " пастир" и е променена в Пастор. Защо се е променила така? Не зная но титлата е " пастор" и така се пише и в официалните документи.Вярващите казват " пастир" . Пастир е Христос.
В православната църква викаме "отец" ,но един вид обръщението е като към предстоятел. Истински " с главно "О" е Бог - ОтецОтец" . Свещеникът ( респ.презвитерът) предстои пред Бога.Имаме пример за това.Отец Тимотей ( Той е бил презвитер) .

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #9 on: November 23, 2007, 10:07:15 AM »
Прочети отново темата отначало докрай.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #10 on: November 23, 2007, 10:07:33 AM »
Погледни тази тема http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=102.0
И си помисли на кого ще викаш отец.

Осен това говориш за ТИТЛИ, които не виждаме в Словото.
Малко пишеш без да четеш, какво е написано преди теб.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

popa

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #11 on: November 23, 2007, 10:36:27 AM »
Не е така и не сте прави.Извинете ме много на ще прощавате.Как да няма титли в Библията.В СЗ имаме още : Първосвещеник,служители и свещеници,левити.Свещенство имаме и в НЗ : Христос "Добрия Пастир",презвитер Тимотей,апостолите и техните приемници епископите(респ.митрополитите),Тит и Филимон са презвитери.Имало е дякони които са извършвали вечерите на любовтта"агапиите" и са вдигали и слагали трапезата. Така,че не спорете.Вие казахте да се уважаваме тук,но прекалявате.Не съдете да не бъдем всички съдени.Бог с вас и Умната.....!!!!!!!

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #12 on: November 23, 2007, 10:41:59 AM »
Къде видя съдене тук?
Ако някой не ти поддържа мнението и вече го обвиняваш, че те съди.
Размисли и прочети какво е написано, не бързай да пишеш.

Няма титли в Тялото Христово, има функции. Разликата е ОГРОМНА.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #13 on: November 23, 2007, 11:00:05 AM »
Нека Писанието говори, а не ние:

[18] Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум,
[19] а не държи главата |Христа|, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, |дадено| от Бога.


На друго място:
[10] Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
[11] И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
[12] за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
[13] докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
[14] за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
[15] но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
[16] от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.


Виждаме, че не "пастоРЪТ" или "презвитеРЪТ" или "дяконЪТ" или "апостоЛЪТ" или "папаТА" или "митрополиТЪТ" или "патриархЪТ" са глава на църквата, но Христос.

А другите - апостоли, пророци, благовестители, овчари (нашите преводачи са объркали думата тук - не е "говедари", но "овчари") и учители - те са за да се изгражда ТЯЛОТО.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

popa

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Има ли "пастори" в Библията?
« Reply #14 on: November 23, 2007, 11:28:43 AM »
Благодарен съм на всички които отговарят.Ще пускам пак теми!Бог с вас!