Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Християнски митове и легенди => Topic started by: Watchman on October 22, 2007, 11:58:28 AM

Title: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Watchman on October 22, 2007, 11:58:28 AM
Термина "пастор", който в днешно време се е превърнал в църковно-административна титла, около която се върти целия "църковен живот" странно липсва и не може да бъде намерен на страниците на Библията. Нито като синтаксис, нито като дефиниция. И като казвам дефиниция имам предвид начина по който се дефинира от практиките на съвременните църковни общества - а именно еднолична административно-духовна глава на местна група от вярващи.

По практическа дефиниция "пастор" е по-скоро нещо като президент на фирма. Глава на пирамидална йерархическа структура.

Най близкото нещо, което можем да открием в Библията относно подобна функция на главенство в пирамидална власт, това е функцията на царя. Но поставил ли е Бог царе изсред Христовите ученици, които да владеят еднолично над другите ученици? Можем ли да потвърдим подобна концепция от ученията и практиките записани в Новия Завет? Категорично не!

Някои църковни общества използват малко по-различен синтаксис а именно не пастор, а пастир. Чисто синтактически ние можем да намерим тази дума в българските преводи, но отново от чисто практическа гледна точка тази дума е дефинирана от църковните практики по абсолютно същия начин както "пастор" а именно еднолична административно-духовна пирамидална власт.

Обаче понеже този термин се среща в нашите преводи, ние трябва да обърнем внимание как Писанията дефинират този термин.

На първо място думата "пастир" е погрешен превод на гръцкото "поймен". Пастир с ударение на "и" на български означава някой който пасе едър рогат добитък. Пастир с ударение на "а" е същото като пастор и е църковно-въведена и дефинирана административно-йерархическа функция, а не библейски термин.

Пастир обаче с ударение на "и" не е правилен превод на "поймен" защото "поймен" означава овчар или някой който пасе овце, а НЕ едър рогат добитък. Знаем че овцете не са едър рогат добитък. Ето защо Исус, който е наречен "добрия поймен (овчар)" нарича своите хора "Моите овце", а не "Моите телета" например.

Освен терминологичните и синтактичните разлики между пастор, пАстир, пастИр и овчар има и огромна същностна разлика между тези понятия и практиките стоящи зад тях.

Обикновенно пастор/пАстир се става чрез завършване на дадено "библейско училище" обикновенно контролирано от определена деноминация след което дадения човек се "ръкополага" от други пастори от тази деноминация или течение и така той става "пастор/пАстир". Или с други думи титлата и властта на пастора се постига чрез административно-ритуална консекрация. След което следва влизане в "длъжност" обикновено съпроводено с получаване на заплата. В големите деноминации ролята на пастора е нещо като изпълнителен директор на местния деноминационен клон, а в малките и независими църковни общества той е като президент на еднолична фирма.

От своя страна фукнцията на овчаря има изключително неадминистративни и изцяло практически функции. Ако да кажем аз изведа 15 овце на една поляна да ги паса на нея и вие минете наблизо, то вие без съмнение ще кажете - този човек е овчар. Кое ме дефинира като овчар в тази сутиация? Дали някой ще дойде да ме пита дали имам завършено училище за овчари, или ще се поинтересува дали съм ръкоположен за овчар преди да реши да не определи като такъв? Съвсем не!

Самия факт, че паса овце ме дефинира като овчар!

С други думи титлите и стоящите зад тях претенции за библейска валидност и власт на пасторите и пАстирите в нашите църковни общества са базирани на християнска митология, а не на реално библейско учение и следва да бъдат отхвърлени и заменени с реалното Библейско учение и практика.

За сега ще оставя темата до тук и предложените аргументи за дискусия, след което бих продължил в развитието на темата.Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on October 22, 2007, 13:01:45 PM
Ако преводачите бяха ползвали думата "овчар" навсякъде, където е наистина овчар щеше да звучи всичко по различен начин, както и ако бяха използвали думата "пастИр" навсякъде щеше да звучи различно.

Нека разгледаме стиха от Лука 2:8, където пише:
И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.

Ако беше с "пАстор" щеше да звучи:
"А на същото място имаше пастори, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си"

Разбира се, имайки предвид днешната дефиниция за "пастор" е изключено те да живеят на полето и да пазят НОЩНА стража, тъй като повечето днес живеят в хубав дом и съвсем не пазят нощна стража и не "лаят".

Аз нямам много да добавя, но това, което може да се спомене също, че не винаги е имало един овчар над стадо овце, но "овчари", както виждаме по-горе.

Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on October 22, 2007, 21:14:27 PM
Думата поймен (G4166 - от речника на Стронг) се използва или за буквален овчар или за Исус. Само в Ефесяни 4:11 изниква, като вид служение, което е озадачаващо, понеже един е нашият Овчар.
Сравнявайки Ефесяни 4:11 с I Коринтяни 12:28 се вижда, че преведеното като пастири в Ефесяни, не съществува между изброеното в Коринтяни.

"И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,"

"И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици."

Да прибавим и I Петрово 5 глава:

  1. Прочее, презвитерите, които са между вас, увещавам аз който тоже съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви:
  2. Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
  3. нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото.
  4. И когато се яви Пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.


Излиза, че овчарите и учителите са всъщност настойниците (презвитерите). Които както четем в Словото са повече от един и са духовно израснали хора, които могат да се грижат и за други.
А овчар и учител е по-скоро една служба от колкото 2 различни, като акцента пада на учител. Учителят е и овчар.
Всъщност цитатът от I Петрово много ясно и точно дефинира ролята и задълженията на овчарят.

Днес за съжаление се наблюдава, точно това, което не трябва да се наблюдава, според I Петрово 5:2-3.
Един човек, нарекъл себе си пастор се изживява като господар над "стадото" си.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: GOGOMEDIA on November 22, 2007, 13:54:54 PM
За момента няма да коментирам терминологията, само ще кажа че имах привилегията да израстна като християнин под грижите на такъв човек. Дали ще го наречеш пастор, презвитер или епископ, важно е всеки вярващ да има такова бащиско-синовно взаимоотношение, а между другото всички го наричат "брат..........", и мисля че това е нормалното обръщение. А ето и малко теория, след което ще напиша още някои размисли.
15 Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.
 16 Затова ви се моля , бъдете подражатели на мене.
 17 По та  причина ви пратих Тимотея , който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, такива пътища, каквито получавам навс къде във всяка църква.
  Естествения път за научаване и практикуване на нещата е личният пример, но проблема в днешни дни е че откриваме все по-рядко такива герои на вярата от които да можем да се възхищаваме, а подражанието си идва като естествено следствие на възхищението. А че Пастируването си е дар от Бога и ако човек не е призван от Него по-добре да не се захваща съм напълно съгласен. Но това че сме се нагледали на лоши примери, не означава че няма и добри такива.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on November 22, 2007, 14:29:59 PM
Всъщност темата беше точно за терминологията, която се използва в днешни дни относно службата на "овчаря".

Относно стиховете, които си цитирал има друга тема:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=102.0
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Watchman on November 22, 2007, 17:58:09 PM
Quote
Всъщност темата беше точно за терминологията, която се използва в днешни дни относно службата на "овчаря".

Не само терминологията, но и практиките и свързаните с тях учения които стоят зад нововъведената терминология са проблема. Самия термин сам по себе си не е от фундаментална важност, но когато терминологията се явява параван за гибелни учения и практики, тогава имаме сериозен проблем и именно на този проблем обръщаме внимание в тази тема.

В случая зад термина пастор се крият лъжеучения като пирамидална структура на тялото (по подобие на папата, римския император и прочие езически системи на управление). Също така - превръщането на функцията на духовния овчар в професия, в която се влиза чрез съответните дипломи (гарантиращи умствени знания, но не и одобрен характер, а да не говорим оригинално призвание и избиране свише), а още поставяне на пастора на фиксирана заплата по подобие на служители на фирма. В американската форма на тази ерес се включват обяви за работа за пастори. Избор на пастори чрез гласуване на хората в събранието (който е най угоден на хората той ще бъде избран, как ли не е за учудване защо толкова много хуманизъм и човекоугодничество излиза от американското християнство и заразява целия свят).
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 23, 2007, 09:27:49 AM
Здравейте възлюблени сестри и братя. Бих искал и аз да публикувам мнението си за титлата на духовните водачи на християнските деноминации и различните общества.
Думата " пастор " произлиза от лат.ез . " pastorium" и означава " грижа се , обгрижвам някого " .
Титлата на духовните лица в протестантските деноминации е взета от тази латинска дума и представя ръководителите ( респ. проповедниците ) като пастори."Пастор" е изкривена дума (лапсос) на думата "пастир" или овчар,както споменаха някои от форума.Пастирът няма нищо общо с пасторът защото титлата "пастор" не е йерархическа а чиста измислица. Пасторите са изявени хора,малко по-горни по чест от вярващите които не винаги са богословски грамотни. Тази титла е чисто и просто една измислена титла защото, в протестантството няма свещеничество в истинският смисъл на думата. Само някои църкви имат титлите " епископ" но това не е истински епископ ( митрополит ) на дадена духовна област.За протестантството основна административна единица е ПАСТВОТО понеже няма ЕНОРИЯ или ДИОЦЕЗ . Йерархията на протесjdkjrje е измислена и се състои от : дякони , старейшини , хвалебна група, и пастори. Няма епископат в истинският смисъл на думата а има " Областен Пастор". Няма апостолска приемственост в истинският смисъл на думата. За това няма истински пастори в Библията а единствен е бил такъв Божият Син. " ...Аз съм добрият пастир , Добрият пастир живота си полага за овците" Това е накратко.Бих изписал много повече но за сега мисля,че това е достатъчно като информация.За повече информация може да се свържете с мен. Мейлът ми е : plamencrist@abv.bg. Това е за сега!
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on November 23, 2007, 09:44:22 AM
Бих те помолил да пишеш с нормален шрифт както всички нас.

Мястото за представяне и контакти не е тук, а е тук:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?board=27.0

Има правила (http://www.fellowshipbg.org/index.php?board=29.0), които се спазват във форумите и едно от тях е изключително фундаментално и то е да се прочете внимателно какво са писали другите по темата.

Това, което говориш не е Библейски обосновано. Казваш, че думата "пастор" е измислица, а после говориш, че думата е "пастир", което отново не е вярно, тъй като не си запознат с това, какво пише в останалата част от темата.

Думата в оригиналът е "овчар", а не "говедар" (пастИр на български език).

Просто сменяме думата "пастор" с някоя от измислените титли при католиците и православните и твърдението е отново валидно. Отново там виждаме "еднолично управление" с "шеф", преки помощници и работници.

Нека нещата, които се говорят да са подкрепени от Словото, а не от законите на човеците било то протестанти, католици, православни.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 23, 2007, 10:03:32 AM
Благодаря много за отговора!Дадох информация за себе си.Ще се радвам да си общуваме " Администраторе" . Това което писах е мое мнение и може да се поправи.Благодаря за препоръките ви но струва ми се нямаше нужда от тях. Колкото до темата за титлата " пастор" исках да кажа,че самата дума като духовна степен е взета от селският език " пастир" и е променена в Пастор. Защо се е променила така? Не зная но титлата е " пастор" и така се пише и в официалните документи.Вярващите казват " пастир" . Пастир е Христос.
В православната църква викаме "отец" ,но един вид обръщението е като към предстоятел. Истински " с главно "О" е Бог - ОтецОтец" . Свещеникът ( респ.презвитерът) предстои пред Бога.Имаме пример за това.Отец Тимотей ( Той е бил презвитер) .
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on November 23, 2007, 10:07:15 AM
Прочети отново темата отначало докрай.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on November 23, 2007, 10:07:33 AM
Погледни тази тема http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=102.0 (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=102.0)
И си помисли на кого ще викаш отец.

Осен това говориш за ТИТЛИ, които не виждаме в Словото.
Малко пишеш без да четеш, какво е написано преди теб.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 23, 2007, 10:36:27 AM
Не е така и не сте прави.Извинете ме много на ще прощавате.Как да няма титли в Библията.В СЗ имаме още : Първосвещеник,служители и свещеници,левити.Свещенство имаме и в НЗ : Христос "Добрия Пастир",презвитер Тимотей,апостолите и техните приемници епископите(респ.митрополитите),Тит и Филимон са презвитери.Имало е дякони които са извършвали вечерите на любовтта"агапиите" и са вдигали и слагали трапезата. Така,че не спорете.Вие казахте да се уважаваме тук,но прекалявате.Не съдете да не бъдем всички съдени.Бог с вас и Умната.....!!!!!!!
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on November 23, 2007, 10:41:59 AM
Къде видя съдене тук?
Ако някой не ти поддържа мнението и вече го обвиняваш, че те съди.
Размисли и прочети какво е написано, не бързай да пишеш.

Няма титли в Тялото Христово, има функции. Разликата е ОГРОМНА.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on November 23, 2007, 11:00:05 AM
Нека Писанието говори, а не ние:

[18] Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум,
[19] а не държи главата |Христа|, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, |дадено| от Бога.


На друго място:
[10] Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
[11] И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
[12] за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
[13] докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
[14] за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
[15] но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
[16] от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.


Виждаме, че не "пастоРЪТ" или "презвитеРЪТ" или "дяконЪТ" или "апостоЛЪТ" или "папаТА" или "митрополиТЪТ" или "патриархЪТ" са глава на църквата, но Христос.

А другите - апостоли, пророци, благовестители, овчари (нашите преводачи са объркали думата тук - не е "говедари", но "овчари") и учители - те са за да се изгражда ТЯЛОТО.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 23, 2007, 11:28:43 AM
Благодарен съм на всички които отговарят.Ще пускам пак теми!Бог с вас!
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: pironka on November 27, 2007, 03:00:26 AM
Между вярващите не  може да има титли. Титлите предполагат йерархия.
Йерархията в Словото е установена от Бога и тя е:

Исус Христос- Добрия пастор, овчаря, лозата, главата и т.н

След това сме ние-светии, овци, пръчки, части на тялото Христово.

Никоя част от тялото не е  по -важна от другата ,всяка си има определена функция/служение и никое служение не е по-важно от другото.( за референция 1 коринтяни 12 глава)
Защо за едно служение ще се плаща, а за друго не? (визирам вземащите заплати). Щом Апостол Павел е успял да се прехранва без заплата, значи и днешните "пастори" трябва да могат да го правят. "Даром сте приели, даром давайте"- Матея 10:8

Приказка зная от малка една
Как вълк се преправя на коза,
Но нова приказка има сега
Как вълк се преправя на свята овца.
Говори той в неделя сутрин от амвона
И късно вечер на телевизора пред микрофона.
А овците с отрова заразени
Не виждат светлина,че погледите им са замъглени.
И мислят си, че всичко им е в ред,
А всъщност имат към отровата имунитет.
Не виждат в него те вълка
В сърцата им вселил се е на дявола страха.
А вълкът претендиращ, че стадото пасе
Разпръсква, разкъсва, яде бедните овце.
Но Пастиря идва скоро с гега в ръка
И ще счупи на вълка гърба.
И Неговите овце ще прибере
За да пасат в мир при Неговите нозе.

 по Езекил 34 глава
16 юни 2004г.

Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 27, 2007, 09:14:28 AM
Не е така! Моите уважения но все пак нека да отговаряме ясно. Това разбиране е протестантско.Че няма йерархия , и няма свещенство и всички са свещеници в Бога.Пак казвам ако има йерархия в църквата то тя е необходима. Свещеникът не е заместител на Христос а предстоятел, който се моли заедно с хората и престои пред Бога. Протестантите отхвърлят йерархията в противовес на католицизма. Докато за православните йерархията е нужна и богоустановена. Апостолите ръкоположили ученици ( епископи ) а те от своя страна дякони , презвитери. Така,че йерархията е важна. Епископите са приемници на апостолите. Всички титли в правосл.църква не са йерархия което предполага командорене, а отличия за добра проявена усърдност и грижа към църквата. Такива награди са : протойерей ,протопрезвитер , свещеноиконом , протодякон,протопсалт и т.н. , но като отличия а не като командващи звена.Проблема на западната мисъл ,е ,че приема Църквата като институция  докато  източните християни приемат църквата и йерархията в нея като богоустановена и съборна . Така че, титлата пастор не е библейска а изразява характер.В този смисъл и свещеника е пастир , и дяконът също и т.н. Пастор е присвоена титла от протестантите понеже нямат йерархия.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on November 27, 2007, 09:22:28 AM
popa, за втори път трябва да ти кажа, че не четеш а пишеш.

Това което го изписа пробвай да го подкрепиш Библейски, ако обичаш.
И не намесвай някакви си човешки религии, като католицизъм, православие и протестантство.
Тук търсим Живата Истина, разкрита ни от Божието Слово, записано в писанията.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: popa on November 27, 2007, 09:41:03 AM
Благодаря за съвета, но искам да споделя още нещо ! Защо се гледа единствено Библията ( Sola Scriptura ) . Тя е Божия книга , Това е самото му слово но защо не се уважават светите отци и творенията им. Вие търсете всичко в Библията.Бог е ръководил своите хора да пишат и други книги. Светите отци не противоречат на Библията.Проблема е такъв,че търсите все Библията и Библията , като че, тя ви е мерило за всичко.Не че я хуля но това е западно схоластично разбиране. Бог е записал и много други неща.Сам Св.Лука споделя до Теофил,че не би било възможно да се събере и опише всичко което свидетелства за Христос. Относно темата имаме засвидетелствана йерархия. Апостол Павел ръкополага за епископ Тимотей. Епископи и дякони са още и Тит и Филемон. Тимотей е наследник апостолов.В кн.Деяния Апостолски има много свидетелства за свещенство.Още се намират и в посланията . Жалко е ,че не се сещав точно главите или цитатите , но нямам навик да наизустявам стихове или глави понеже никъде не е казано в Библията и лишавам думите на Бога от съдържание.Често пъти протестантите искат и заучават цели глави.И за какво ги вадят от контекста и ги цитират?Какво се постига? За свещената йерархия разгледай автори като : Калнев и дякон Андрей Кураев " Към протестантите за православието". Препоръчвам и книгата на доц.д-р Димитър Митев " Инославни изповедания". Още и Калин Янакиев " Щит на вярата". Виж и Правилата на Св.Правосл.Църква от Синодалното издателство. Виж и проф.Дюлгеров,Ил.Цоневски "Мисионерство". Там е казано всичко и обяснено за православието.Подготви се добре и тогава спори!? Не че аз претендирам за подготовка но все пак съм чел тези материали и благодаря на Бога ,че ми отвори погледа. Бог с теб!!!
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on November 27, 2007, 10:10:19 AM
Щом Библията не е единствения авторитет за теб, няма какво повече да се каже. Твоето мнение говори достатъчно.

2 Тимотей 3:
16. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
17. за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on January 26, 2008, 19:21:19 PM
Пиронка смея да твърдя че не си права. Погледни как започват посланият как се представят и Петър и Йоан и Павел.Не случайно се казва в словото че да не ставате мнозина учители защото ще получите по голямо осъждение.На друго място се казва че на когото много е дадено много и ще се изисква.Неможе и няма как да сме равнопоставени.едни са с по голяма власт и отговорности от други.Проследи темата  от стария  в новия завет.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: prezvitera on January 26, 2008, 22:52:47 PM
Има власт в писанията. Това е властта да дадеш живота си за тези, за които се грижиш. Това е заповед. Не е дадена власт да използваш хората. Ако искаш да си служител на Бога добре, но това ти коства живота. Ако не си готов да платиш тази цена ставаш като онзи зъл слуга описан в Матей 24. Наистина нагледах се на хора, които имат претенции да се грижат за овцете и не го правят, но се нагледах и на хора, които не се наричат пастори и пак не ги интересува никой.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: pironka on January 27, 2008, 14:43:03 PM
Evangelista,
Къде в моя постинг прочете думата "власт"?

Аз говоря, че няма титли между братя и сестри.
Прочети 1 Коринтяни 12 глава.

Понеже ме караш да проверя как се представят Павел, Петър, Йоан в посланията си-"Моята" Библия казва така: 
Римляни 1:1 Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

"Слуга" не показва Павел да претендира за по-голяма почит.
"Апостол" показва какво Павел прави за Царството Божие, така както "заварчик" ми показва  какво ти работиш( ясно ми е че не слагаш инжекции).

От твоите постинги си вадя заключение , че поставяш определени служения за по-важни от други и личностите натоварени с тези служения за по-важни от други.
Словото ни задължава да считаме всеки по-горен от себе си.

Филипяни 2:3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
Не трябва да имаме по-голяма почит към проповедника отколкото към възрастната сестра, която се моли постоянно за нас. 

 
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 04, 2008, 22:04:37 PM
Пиронка правилно си разбрала че аз наистена разделям хората с по малко и с повече власт.Но по точно словото поставя този акцент.Най горе в ерархията са апостолите пророците ,учители и т.н.Не се събраха дяконите да разискват проблемите на църквата но апостолите.Друг е въпросаче те знаеха как да служат  и да не злоупотребяват с властаси.Не случайно е писано че на когото много е дадено много и ще се исисква.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on February 04, 2008, 22:16:14 PM
Най горе в ерархията са апостолите пророците ,учители и т.н.

Колко пъти трябва да се каже, че йерархия няма и не може да има в Тялото Христово.
Власт и отговорности има, но не и йерархия. Разберете го най-накрая.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 05, 2008, 18:07:52 PM
Колкото и пъти да го казваш има си разлика вносенето на отговорност в словото няма да я наричам ерархия но има носене на власт и тя е с различна тежест.Пиронка ами апостол какво е ако не е титла.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: pironka on February 05, 2008, 23:46:36 PM
Еvangelista,
Аз ти обясних какво е апостол в постинг в друга тема, но ти явно не четеш, а директно пишеш каквото ти дойде на ум.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 06, 2008, 18:53:59 PM
Абе нора на моменти наистена ви се чудя като пишете.Пиронка ми казва че не чета Тихомир ми ка зва че бързам като отговарям абе вие да не стоите домен когато пиша.Ами за мен апостол ,пророк учител и др.са титли и съм си направил труда да проверя но това че имам дриго мнение за вас  значи че не мислим.Разберете че начина ви на говорене не е на зидателен .Всеки си има своето мнение.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: small axe on February 06, 2008, 19:41:22 PM
Добре , ето нещо назидателно:

Казваш , че апостол , пророк и учител  са титли.
Словото не казва това.Това са дарби.Духовни дарби.Дадени за изграждане на тялото.Това им е целта.Те не са дадени да се големее някой с тях , нито да счита себе си за нещо повече , а само и единствено за ползата на другите братя и сестри около нас.

Ако трябва да степенуваме дарбите на Духа , можем да го сторим въз основа на това кои от тях са по - успешни за изграждането на братята и сестрите.
Но те не са титли!Няма титли в Новия завет.Всички са равни.
Има служби и отговорности , но не и титли.
Виждаме , че тези които са ръководители , са преди всичко слуги , те имат мисленето на Христа.
Описано е какви трябва да бъдат , прочети в Тимотей.

Незнам защо все за власт някаква говориш , какво те притеснява ?
Че тук хората не зачитат ръководни братя /стареишини и тн. ли?/
Защо реши така?

Няма пастори в Библията.Никога не е имало.
Има израстнали братя , които е описано какви трябва да бъдат , и преди всичко те имат ум Христов.Това е целта.

поздрав!
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 06, 2008, 22:25:26 PM
Всички  били равни това го оставам без коментар....А словото казва че на едни даде да бъдат  апостоли на други пророци.Това са титли,а че са за назидание на църквата да.Имало старейшини ами добре на тях трябва да се подчиняваме.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on February 06, 2008, 23:19:38 PM
Това са титли

Колкото и да имам уважение към теб (най-малкото заради годините ти) не мога да подмина факта как повтаряш, като развален грамофон.
Все едно да кажеш, че лекар, учител, шофьор, фрезист и т.н. са титли.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 07, 2008, 06:45:08 AM
Добре не приемаш че са титли кажи нещо дали всички са равни в църквата и трябва ли да се подчиняваме на властите.
Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: Tihomir on February 07, 2008, 09:19:21 AM
Властите, за които се говори в Римляни 13:1 е друга тема.

Христос, Божият Син, Пророкът, Апостолът, Учителят, Изцелителят... дойде на земята в плът подобна на нашата и даде пример като каза:

Марко 10
Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.


1 Йоан 2
Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил |Христос|.

Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: johnny on February 07, 2008, 09:22:49 AM
evangelista1962, пак ти казвам има си тема за Водачество и власт в Христовото тяло (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=48.0). Насочи вниманието си към нея (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=48.0). Там питай за властта, не във всяка тема.

Така сега за равенството.
Това което питаш е все едно да сравняваме портокали и ябълки. Но нека да погледнем човешкото тяло, защото не случайно Бог е казал за църквата, че е тяло Христово.

Различните органи в тялото имат различни функции, едни по-важни, други не толкова. Примерно можеш да живееш с един бъбрек, но не можеш да живееш без сърце.
Когато всичко си е на мястото, както Бог е решил, тогава всичко функционира правилно. Но си представи за момент, как бъбрека иска да бъде сърце и драпа ли драпа, но не може да стане сърце (защото не му е това работата). Сега си представи и друга ситуация. Белият дроб се възгордял нещо и решава кога и как да управлява дишането (макар да не е негова работа) и от това страда цялото тяло, от недостиг на кислород например.

Тези примери звучат абсурдно нали?
Тогава защо ги виждаме постоянно в Тялото Христово и се вайкаме що не са у ред нещата?

Коринтяни 12 глава. Няма да я копирам тук, просто си я прочете пак и пак, и пак. Много са ясни нещата там, за който търси истината.

И още:

Марко 10:
  42. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват над тях.
  43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;
  44. и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.
  45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.


А! Слуга на всички? Че кой ще драпа да е първенец, при това положение. ;)
Май, май нещо криворазбрано се случва из черквите.
Нещо май се копира светската система с йерархията и тупането по масата ала "аз съм директора, мен ще слушате".

Title: Re: Има ли "пастори" в Библията?
Post by: evangelista1962 on February 07, 2008, 17:48:34 PM
Виш сега Джони .Дано да не съм ти сбъркал името това което си ми писал е така и аз съм съгласен с теб.Други са хората който не приемат това което пишеш.Но аз само ще кажа че тук говорим  принципно за равенството,а това че се злоупотребява в църквите е друг въпрос.