Author Topic: Духовно бащинство  (Read 3816 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Духовно бащинство
« on: November 19, 2007, 14:57:56 PM »
Матей 23:8. Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.
  9. И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.
  10. Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос.
  11. А по-големият между вас нека ви бъде служител.
  12. Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.


Филимон 1:8. Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
  9. пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
  10. ти се моля за моето чадо Онисима {Значи: Полезен.}*, когото родих в оковите си,
  11. който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
  12. когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,


1 Коринтяни 4:14. Не пиша това, да ви посрамя, но да ви увещая, като любезни мои чада.
  15. Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.
  16. Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене.
  17. По тая причина ви пратих Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, такива пътища, каквито получавам навсякъде във всяка църква.
  18. Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас.Какво е обяснението на това привидно противоречие между Исусовите думи и апостолските обяснения?
Ако има духовно бащинство, каква е правилната му форма? Защото подозирам, че има много злоупотреби.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Духовно бащинство
« Reply #1 on: November 19, 2007, 18:08:22 PM »
Между думите на Исус и тези на Павел няма никакво противоречие, нито дори привидно. За тези, които четат текста внимателно, а не по инерция разбира се. Ето какво казва Исус:

Матей 23:8. Но вие недейте СЕ НАРИЧА учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.
  9. И никого на земята НЕДЕЙТЕ НАРИЧА свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.


Исус не казва, че никой не може ДА БЪДЕ баща, като роди някой във вярата чрез Благовестието, или ДА УПРАЖНЯВА фунцкиите на духовен баща, като полага бащински грижи и възпитава духовно невръстните. Проблема е в титловането и наричането. Проблема е когато се изземва онова кото само принадлежи на Бога, защото ИМЕТО Баща принадлежи само на Небесния Баща (понеже в речника баща се дефинита като онзи който дава живот, а никой никога не може да дава живот освен един Бог!)

В този смисъл онези които функционират като духовни учители и бащи, са хора които не са в истинския смисъл на думата  Бащи и Учители, но са инструменти и проводници на Бащинството на Бога и на Учителството на Исус.

Апостол Павел ясно заявява това в следния пасаж:

2Кор. 4:7  А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.

Ние сме пръстните съдове в който Бог може да постави съкровището на бащинството или учителстването, но то НЕ Е ОТ НАС, та да имаме право да носим името бащи и учители, то е САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ НЕГО, поради което само Него можем да наричаме Баща и Учител.

В Библията ИМЕТО=РЕАЛНОСТТА ЗАД ИМЕТО, ето защо ни е забранено да се НАРИЧАМЕ бащи и учители, защото не можем да носим такова име, понеже не притежаваме тази реалност, само Бог я притежава! Но като пръстни съдове носещи Неговото съкровище ние можем да функционираме като бащи и учители, но само с пълното съзнание за онова, което е написал Павел в 2Кор. 4:7.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Духовно бащинство
« Reply #2 on: November 19, 2007, 21:54:10 PM »
А това значи ли, че е неправилно да наричам земния си баща "татко"? Или тези думи в Словото се отнасят само за духовните наставници? :)

(Защото пък има заповед все пак: "Почитай майка си и баща си!")

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Духовно бащинство
« Reply #3 on: November 19, 2007, 22:44:47 PM »
Ако това би било неправилно то нямаше да има толкова места в Библията където земните бащи са наричани бащи, а знаем че писанието е вдъхновено от Святия Дух, а Той не си противоречи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Re: Духовно бащинство
« Reply #4 on: February 26, 2009, 10:16:36 AM »
Отговора е в самото заглавие.Духовния баща няма нищо общо с баща ти по плът.Защото ако твоя баща не е вярващ той  неможе да ти бъде духовен баща.Но проблема е че ги няма дуновните бащи на който можеш да се облегнеш в трудех момент кактона родния си.Защото да си баща еголяма отговорност и товар.Като родния ти баща трябва дате издържа възпитава и т.н.