Author Topic: Живот извън системата  (Read 80550 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 969
Re: Живот извън системата
« Reply #240 on: January 12, 2018, 14:50:13 PM »
Или ние не сме инструменти в Неговите ръце ? :)
Те и евреите в пустинята уж бяха инструменти в Божиите ръце, но костите им останаха в пустинята и не влязоха в обещаната земя, защото от тях нищо не ставаше. Затова Бог въздигна ново поколение с което да си свърши работата.

Имаш в предвид, че ние събраните в този форум, нищо не става от нас и Бог ще въздигне други вместо нас ?
Интересно, как с две изречения зачеркна целия труд и хора в този форум...
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Живот извън системата
« Reply #241 on: January 12, 2018, 15:33:05 PM »
Или ние не сме инструменти в Неговите ръце ? :)
Те и евреите в пустинята уж бяха инструменти в Божиите ръце, но костите им останаха в пустинята и не влязоха в обещаната земя, защото от тях нищо не ставаше. Затова Бог въздигна ново поколение с което да си свърши работата.

Имаш в предвид, че ние събраните в този форум, нищо не става от нас и Бог ще въздигне други вместо нас ?
Интересно, как с две изречения зачеркна целия труд и хора в този форум...
Не разбирам логиката на това, Nikolay.

Виждам, че Watchman писа, че инструментите в Божиите ръце, които бяха избрани, но самоволно решиха да тръгнат по свой път без да се покорят, бяха отхвърлени. Ако не бяха направили това, щяха да си останат инструменти за добра работа.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Живот извън системата
« Reply #242 on: January 12, 2018, 17:10:29 PM »
Това, което аз написах е че ако едно поколение не желае да стане годно за Божията работа и цели, Бог ще въздигне ново поколение, а първото ще отхвърли. Не може да се разсъждава, че без значение какви са хората Бог пак ще си свърши работата с тях. Виждаме от Писанията, че това не е вярно, защото Бог отхвърли поколението което излезе от Египет като негодно, с изключение на неколцина, и си свърши работата, но със следващото поколение.

Бог не е притиснат от времето като нас. Той има цялата вечност на Свое разположение и няма абсолютно никакъв проблем "да се забави" с няколко стотин години.

Бог още в началото на разбунтуването на Израел беше готов да ги изтреби и да въздигне нов народ като потомство на Моисей. Това щеше да забави изпълнението на Божия план с няколко стотин години, но очевидно, Бог това не го бъркаше ни най-малко. Нас ни бърка, защото ние имаме един кратък живот и не трябва да го губим в суетни и човешки неща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Живот извън системата
« Reply #243 on: January 13, 2018, 12:55:03 PM »
Времето на пришествието е ОПРЕДЕЛЕНО преди основаването на света Дан.8,19 и 11,35. Защо, ще попита някой преди основаването на света, такъв стих няма. Да директен текст за това няма, но според Откр.17,8 и Еф.1,4 имената на спасените са записани преди основаването на света. Ако датата на пришествието е 'плаваща', имената на спасените не могат да се знаят предварително, нито ще се знае техния брой. Затова и всички имена на спасените са били записани и датата на второто пришествие е фиксирана преди сътворението на света.

Друг аргумент в полза на това, че специално в поколението на големия отпадък и знаменията, които Исус изброява в Мат.24гл. ще се случат в едно поколение е --МАТ.24,34!-- И това поколение е последното поколение. Просто сега се изпълва времето на езичниците и греховете ин допълват мярката, определена за тяхното нечестие.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Живот извън системата
« Reply #244 on: January 13, 2018, 15:05:45 PM »
Quote
Времето на пришествието е ОПРЕДЕЛЕНО преди основаването на света Дан.8,19 и 11,35. Защо, ще попита някой преди основаването на света, такъв стих няма. Да директен текст за това няма, но според Откр.17,8 и Еф.1,4 имената на спасените са записани преди основаването на света. Ако датата на пришествието е 'плаваща', имената на спасените не могат да се знаят предварително, нито ще се знае техния брой. Затова и всички имена на спасените са били записани и датата на второто пришествие е фиксирана преди сътворението на света.

Никъде Писанието не казва че деня на пришествието е фиксиран. Вместо това Писанието съвсем ясно казва, че Исус ЧАКА докле се положат враговете Му за Негово подножие, не се казва, че чака фиксираната дата. Т.е Исус чака изпълнението на определени условия, а не определена дата.

Това че светиите са предузнати и предопределени кои ще бъдат не е аргумент относно фиксирането на датата, защото нищо в Писанието не дава основания да се вярва в подобно фиксиране, точно обратното.

Във второ Петрово се казва следното:

2Pe 3:12  като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! 

Тук разбира се пак преводачите са се изложили "очаквам" и "ожидам" е едно и също нещо. В оригинала думата преведена "ожидам" означава "да ускоря". Т.е тук съвсем ясно се вижда ролята на светиите да ускорят идването на деня Господен, защото те участват активно в изпълнението на условието за идването на този ден. Затова със своите действия или бездействия християните могат да ускорят или забавят Господния ден, защото той е пряко свързан с техния успех в подчиняването на небесните началства и власти под нозете на Исус.

Quote
Друг аргумент в полза на това, че специално в поколението на големия отпадък и знаменията, които Исус изброява в Мат.24гл. ще се случат в едно поколение е --МАТ.24,34!-- И това поколение е последното поколение. Просто сега се изпълва времето на езичниците и греховете ин допълват мярката, определена за тяхното нечестие.

Това не е никакъв аргумент. В този форум ние подробно сме разглеждали значението на думата "поколение" е Мат.24-а глава. В контекста на 23 и 24-а глава се вижда ясно че тук става въпрос за "род", т.е за определен тип хора, които ще ги има до пришествието, а това е рода на евреите, които отхвърлят Исус и се противят на Истината. Този род ще бъде изличен непосредствено преди Пришествието и всички останали ще извикат "Благословен, който идва в Господното име" и тогава ще настъпи деня на Пришествието. Това е другото условие за пришествието на Христос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.