Author Topic: Трябва ли християните да страдат?  (Read 18356 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Може да прозвучи глупаво или кой както го изтълкува,но...съм разсъждавала,че Бог би трябвало нас,неговите да ни запази от страданията и скръбта,а гоненията са гонения,но защо за праведните да са страданията,за праведния пише,че ще благоденства и ще цъфти като зелен лист,а не ще страда.А гонения винаги е имало към истинските вяващи,макар,че не са масови,но...вярващите като цяло са мразени и гледани винаги накриво от другите,сякаш са нещо опасно и са големи идиоти с извинение.Защо Исус ще дава страдания за неговите,които Го обичат и са с него,ако всички бяха с него,нямаше да има тия страдания,но Бог винаги дава съд и страдания за злите човеци,така унищожи содом и гомор,но спаси Лот,който му беше угоден,защо да ни дава страдания на нас Исус,за гонения знам,че ще има,но гнева на Бога не е за праведните.Още повече,че Бог нарича праведните Негова Невяста,кой младоженец изпраща гняв и страдания за невястата си...нима Бог е по-лош от човеците,напротив пише,че щом злите чобеци знаят да дават добро на децата си,колко повече Бог дава добро за нас.Бог не е по-лош от човеците.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Трябва ли християните да страдат?
« Reply #1 on: April 03, 2011, 10:54:28 AM »
Може да прозвучи глупаво или кой както го изтълкува,но...съм разсъждавала,че Бог би трябвало нас,неговите да ни запази от страданията и скръбта,а гоненията са гонения,но защо за праведните да са страданията,за праведния пише,че ще благоденства и ще цъфти като зелен лист,а не ще страда.А гонения винаги е имало към истинските вяващи,макар,че не са масови,но...вярващите като цяло са мразени и гледани винаги накриво от другите,сякаш са нещо опасно и са големи идиоти с извинение.Защо Исус ще дава страдания за неговите,които Го обичат и са с него,ако всички бяха с него,нямаше да има тия страдания,но Бог винаги дава съд и страдания за злите човеци,така унищожи содом и гомор,но спаси Лот,който му беше угоден,защо да ни дава страдания на нас Исус,за гонения знам,че ще има,но гнева на Бога не е за праведните.Още повече,че Бог нарича праведните Негова Невяста,кой младоженец изпраща гняв и страдания за невястата си...нима Бог е по-лош от човеците,напротив пише,че щом злите чобеци знаят да дават добро на децата си,колко повече Бог дава добро за нас.Бог не е по-лош от човеците.


Не звучи само глупаво, а звучи ултрасебично!!!
Този въпрос е за ДРУГА, отделна ТЕМА.
Моля модераторите да я отделят.

накратко коментар, без да съм изчерпателна.

ЛУКА 24 глава
17 И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.
18 И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?
19 И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде;
20 и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.
21 А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това.
22 При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба,
23 и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив.
24 И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели.
25 И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
26 Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?
27 И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.


Ето, за какво са се надявали, някои от Исусовите ученици. стих 21- да избави Израил, и когато това не става- идва разочарование и също отстъпление, поради неразбиране начина на Господната жертва, целта й и връзката й с Неговата невяста-Израил.


Яков 1:12

Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.Колосяни 1 глава

24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
Кристиана, може да ти прозвучи силно, но в Словото  благословение на старовременните праведници са били богатствата им в матер. живот. Благословение за праведните след Христос е живот в утеснение, гонение, скръб, лишения заради Името Му.


Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Трябва ли християните да страдат?
« Reply #2 on: April 03, 2011, 11:17:34 AM »
Това, че учениците са се надявали за избавлението на Израел, съвсем не е било лошо. Причината е, че те са вярвали на пророчествата и там пише точно това.

Разликата, с това, което днес се говори като "избавление" е, че те очакваха избавлението на Израел, а днес подходът е избавление на "себе си".

Целта не е изпитанията, гоненията и т.н. Това е монашеско учение. Целта е идването на Божието Царство на земята (което ще стане с пришествието на Христос), но преди това Бог ще покаже на всичките небесни и земни началства и власти своето превъзходство чрез Църквата си.

Това е целта.

Не случайно Христос почти винаги казваше притчи на тема... гоненията? Не! За Царството.

Когато им се явяваше 40 дни ги учеше за... гоненията? Не! За Царството.

Когато учеше учениците да идат и да проповядват благовестието, то за какво беше... за гоненията? Не! За Царството.

По принцип е характерно за жените да търсят закрила и безопасност. Ето защо Бог е определил жената да има над себе си или баща или съпруг, които да се грижат за тях.

Но все пак да знаете, че който търси, намира. Ако търсите гонения, ще ги намерите, но може да се загубите в тях. Ако търсите Божието Царство, ще го намерите, ако ще и да има гонения по пътя, но погледът ви ще остане на целта.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Трябва ли християните да страдат?
« Reply #3 on: April 03, 2011, 11:45:07 AM »

Да, гоненията и мъченията не са целта на Христовите последователи и горе съвсем не казвам това, те не са и средство за постигане на духовно усъвършенстване и пр.
Просто те са част от живота на тези, които превъзмогвайки ги с Божията сила, в надеждата открита в благовестието, се утвърждават пред Бог , преди да влязат в Царството Му.

А относно надеждата на някои от учениците за избавлението на Израиля-разбирането им е било ДО ТАМ и това е записано. Трябваше им още обяснения и тълкуване на Писанието, докато им се отворят очите да разберат смисъла на пророческите думи. По- нататък Посланията на апостолите, срещите им и говоренето им пред различни личности и групи от хора- описания в Деяния, свиделствува за увещаването от тяхна страна на светиите и Божиите избрани,  доказване и изясняване на мъчни за разбиране неща от Писанията относно начините, целта, наградите за постигане на Христоподобен живот. и т.н.


Тихомире, нямам против да се пише по въпроса зададен от Кристиана, но моля разделете го от озаглавената тук тема.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Трябва ли християните да страдат?
« Reply #4 on: April 03, 2011, 12:05:54 PM »
Много ме насърчи отговора на Тихомир.Наистина това е така за Царството.
Не съм пояснила,всъщност имах предвид голямата скръб,няма ли да е съд за нечестието,защо да е страдания за праведните...все пак ще се случи именно заради нечестието,а не заради праведните.
Фокуса е върху Царството,да.Просто си мислех,дали Бог няма да запази по някакъв начин Своите Си по време на голямата скръб,макар и да сме тук сред всички,които Го отхвърлят.Наистина Бог дава добро за всички,слънцето изгрява и за праведните и за неправедните,дъжда вали също за всички,но Бог не дава зло на праведния,в определени случаи допуска,но не дава.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #5 on: April 03, 2011, 14:32:22 PM »
Въпроса за нашето отношение към страданието ще бъде ключов във устояването в правдата, особено във времената които са върху нас. Божието Царство и завръщането на Исус са наближили повече от всякога, но точно затова трябва да си спомним думите на апостолите, че  "през много скърби трябва да влезем в Божието царство" /Деян 14:22/.

Думата скърби не означава нещо като тъжене или скърбене, а в оригинала думата е "тлипсис" която произлиза от древно изтезание при което изтезавания е бил поставен да легне по гръб върху скала или голям камък и друг голям и тежък камък е бил поставян върху гърдите му с което той е бил подложен на страданието от смазващия натиск. И точно това е правилния начин да се преведе думата "тлипсис"  а именно - смазващ натиск.

Въпросът за страданието е един от най-неразбираните въпроси в християнството. Има такива които сами си търсят да си навлекат страдания, има такива които отричат страданието въобще и твърдят, че Бог не желае никакво страдание за Своите Си. Нито едното, нито другото е вярно. Не случайно Божият път е наречен тесен път, защото от ляво му и от дясно му има гибелни пропасти и ние трябва да намерим и вървим по тясната пътека.

Причината за страданията на Божиите хора се корени в наличието на зло на земята. Когато говорим за зло обаче ние трябва да помним, че става въпрос не само за злото около нас, но и за злото вътре в нас. Точно това са двата камъка които оказват смазващия натиск, единия от вътре, а другия отвън. Ние трябва да сме сигурни в едно, а именно че Бог няма никакво намерение да толерира нито злото, около нас, нито злото вътре в нас. И Той има своя начин да очисти това зло:

Пр. 20:30  Бой, който наранява, И удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, Очистват злото.

Страданието очиства злото. Но не всяко страдание, а онова, което идва от ръката на Небесния Баща:

Евр. 12:4  Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.
Евр. 12:5  И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: "Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да отслабваш, когато те изобличава Той;
Евр. 12:6  Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема",
Евр. 12:7  Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
Евр. 12:8  Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.


Всеки, който е тръгнал по пътя на Божият Син му е отредено да участва в страданието от Божиите наказания които очистват злото от сърцето на детето:

Пр. 22:15  Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

Без очистващите и вразумителните страдания, които идват от Божията ръка ние никога няма да бъдем синове, които ще стоят пред лицето Му. Единственото, което можем да станем е блудни синове, които ще бъдат лишени от своя дял в дома на Баща си.

Отново нужно е да се обърне внимание, че всички пасажи по-горе говорят за очистително страдание, което идва от Божията ръка, а не за своеволно навлечени страдания.

Своеволно навлечените страдания обикновено са страданията които си навличаме чрез нашата собствена глупост и безумие:

Пр. 26:3  Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.

Това не е същата тояга която очиства злото, според както е писано:

Пр. 27:22  Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

Пр. 17:10  Изобличението прави повече впечатление на благоразумния, Нежели сто бича на безумния.

Безумното страдание не води до очистване, то има за резултат единствено демонстрация на последствията от глупостта и безумието.

Страданието като синове не само води до очистване на злото, но и до усъвършенстване в послушанието:

Евр. 5:8  ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,
Евр. 5:9  и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни,


И ако Христос трябваше да мине през страдание за да научи послушание (някои си мислят, че Той си се е родил послушен и съвършен, но тук ясно се казва, че Той е минал през процес на обучение и усъвършенстване), то колко повече ние имаме нужда от същото?

1Пет. 2:21  Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;

Неговите стъпки, които трябва да следваме са изпълнени със страдание, но като се заговори за Христовите страдания повечето мислят за страданието на кръста. Но за нас би било полезно да изследваме целия Му живот и да видим кои бяха нещата от които Той пострада, за да бъде наречен "човек на скърби и навикнал на печал".

Що се отнася до последните язви и голямата скръб, то верните християни няма да пострадат от Божия гняв, но ще пострадат от утесненията в които ще ги постави звяра. Това са времена в които ние трябва да сме готови на всякаква загуба и всякакво страдание. И ако не сме готови и се поддадем на страха, то участта ни ще бъде между страхливите, които са поставени редом с блудниците, чародейците и идолопоклонниците (Откр. 21:8).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1050
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #6 on: April 05, 2011, 12:33:54 PM »
Може да прозвучи глупаво или кой както го изтълкува,но...съм разсъждавала,че Бог би трябвало нас,неговите да ни запази от страданията и скръбта,а гоненията са гонения,но защо за праведните да са страданията,за праведния пише,че ще благоденства и ще цъфти като зелен лист,а не ще страда.А гонения винаги е имало към истинските вяващи,макар,че не са масови,но...вярващите като цяло са мразени и гледани винаги накриво от другите,сякаш са нещо опасно и са големи идиоти с извинение.Защо Исус ще дава страдания за неговите,които Го обичат и са с него,ако всички бяха с него,нямаше да има тия страдания,но Бог винаги дава съд и страдания за злите човеци,така унищожи содом и гомор,но спаси Лот,който му беше угоден,защо да ни дава страдания на нас Исус,за гонения знам,че ще има,но гнева на Бога не е за праведните.Още повече,че Бог нарича праведните Негова Невяста,кой младоженец изпраща гняв и страдания за невястата си...нима Бог е по-лош от човеците,напротив пише,че щом злите чобеци знаят да дават добро на децата си,колко повече Бог дава добро за нас.Бог не е по-лош от човеците.

Quote
Матей 24:22
И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #7 on: April 05, 2011, 12:51:26 PM »
Здравейте!
Темата не е точна,защото аз разсъждавам не върху страданията,а върху това,че гнева на Бог по време на голямата скръб не може да бъде за праведните,Бог се гневи на нечестивите,затова считам,че праведните ще бъдат предпазени от язвите на това време.Тема за страданията не съм повдигала,ясно си пише за тях в словото и това не го оспорвам.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #8 on: April 05, 2011, 16:34:23 PM »
Quote from: Kristiana
но защо за праведните да са страданията,за праведния пише,че ще благоденства и ще цъфти като зелен лист,а не ще страда
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1050
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #9 on: April 05, 2011, 21:24:53 PM »

Здравейте!
Темата не е точна,защото аз разсъждавам не върху страданията,а върху това,че гнева на Бог по време на голямата скръб не може да бъде за праведните,Бог се гневи на нечестивите,затова считам,че праведните ще бъдат предпазени от язвите на това време.Тема за страданията не съм повдигала,ясно си пише за тях в словото и това не го оспорвам.

Quote
Откровение
6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.   

Светиите доколкото знам са еврейте от дванадесетте племена, а Исусовите мъченици остава да са останалите хора по земята (тук не съм сигурен, но не знам кой друг може да е). Както виждаш самия Йоан се е зачудил на това което вижда т.е. че умират твърде много от тях, тук трябва да се има в предвид следното:

Quote
Откровение
10 Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.   
11 Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.

Т.е. ако някой го достигне смърт в гонение! Тук трябва много да се внимава, да не би да няма гонение и/или то да е само в главата на човека.

Quote
17 Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действуват единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.

По принцип дявола действа само с разрешени за каквото и да е, но това тук ме кара да си мисля, че на края може и да има разлика.

Quote
Откровение 12
12 Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.

В крайна сметка предпазени ще бъдат, но не по начина който ти се иска на теб. Тези който умрат за правдата ще живеят после. Надявам се да отговорих на въпроса ти.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #10 on: April 05, 2011, 23:41:13 PM »
да,Watchman,точно от това излиза,че говоря за страданията като цяло,а после писах и поясних,че е относно страданията на голямата скръб и язвите на Бог.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #11 on: April 06, 2011, 00:44:17 AM »
хм...никъде не съм казвала как бих искала да бъдем предпазени...къде го видя това???

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #12 on: April 06, 2011, 02:07:43 AM »
Язвите са Божият гняв върху нечестивите, както и седемте чаши на гнева. Когато мислим за язвите ние трябва да мислим за онова, което се случи с Израилтяните в Египет. Бог изля язвите си върху египтяните, но израилтяните бяха незасегнати от тях.

Тук има един важен момент, който да отбележим, а именно - израилтяните не живееха разпръснати между египтяните. Те бяха на едно място в земята Гошен, която им беше дадена по времето на Йосиф. Това, че не живееха посред египтяните а отделно от тях позволи язвите да не ги засегнат и да стане очевидно, че Бог прави разлика между евреи и египтяни. Така ще бъде и при последните язви, верните Божии хора ще са се изнесли от между  нечестивите и ще живеят извън населените места на безбожниците.

В последните дни думите на еклисиаста "каквото е било пак ще бъде" ще се изпълнят с пълна сила. Каквото е било в Египет ще се повтори, каквото е било в Ноевите дни ще се повтори, каквото е станало с Лот пак ще стане. Защото както праведния Лот беше избавен в последния момент чрез ходатайството на Авраам, така и малцината праведни, но глупави християни, които са останали по градовете ще бъдат спасени в последния момент като през огън, като ще загубят всичко, някои включително и жените си (семействата си), които няма да искат да ги последват в този ексодус в последната минута.

И както Авраам живееше в шатри отделно от градовете и населенията на безбожниците, така истинските деца на Авраам по вяра ще живеят отделно в последните дни. А онези, които са като Лот и жена му ще бягат в последния момент. И някой няма да се спасят, но ще погинат, защото Исус предупреди всички, които го слушаха да помнят Лотовата жена. Мнозина от чакащите последния момент ще се оприличат не на Лот, а на жена му.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1050
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #13 on: April 06, 2011, 09:26:21 AM »
затова считам,че праведните ще бъдат предпазени от язвите на това време.
То не си го казала като въпрос, но за да "считаш" предполагам че не си сигурна.

–––––
Тук има един важен момент, който да отбележим, а именно - израилтяните не живееха разпръснати между египтяните.
Египтяните нямаха ли слуги и роби евреи които живееха при тях ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #14 on: April 06, 2011, 10:53:43 AM »
Обяснението на Watchman ми звучи логично и правилно.Наистина Бог запазва праведните от гнева си.
Как да стане това да живеем извън градовете и селата на нечестивите,няма как да си създадем общество от вярващи,което да живее на едно място заедно...