Author Topic: Трябва ли християните да страдат?  (Read 18498 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3950
Re: Трябва ли християните да страдат?
« Reply #15 on: April 06, 2011, 14:12:07 PM »
Quote
Египтяните нямаха ли слуги и роби евреи които живееха при тях ?

Не, евреите живееха отделно. Ако живееха посред египтяните в техните домове или имения, то нямаше как да изпълнят изискването за пасхата, да намажат вратите и на дома с кръвта на закланото агне. Представи си някой евреин слуга, който живее в богат палат на богат господар да излиза вечерта и да намазва вратите на палата с кръвта на пасхалното агне. Дори да допуснем, че такова нещо се е случило, то това веднага противоречи на Писанието, което казва, че нямаше нито един египетски дом в който да нямаше поразен първороден, а ако някой евреин живееше със семейството си в египетски дом, то или евреина нямаше на сложи кръвта и да загине първородния му или щеше да се спаси и египтянина в къщата.

Няма свидетелство също евреите да са били лични роби на египтяни. Личните роби са били купувани на пазарите, както беше купен Йосиф. Докато евреите бяха поробени с декрет на фараона, както си живееха в земята Гошен. И няма друго свидетелство освен това, че са работили като роби по проектите на фараона. Също ако изследваме внимателно историята за египетското робство на евреите ще видим, че тяхното робство беше не като робството на негрите в Европа и САЩ, които нямаха нищо свое, а като робството на българите по турско, където всеки имаше своя къща, земя и животни, но бяха поробени да служат на чужд господар и интереси.

Quote
Как да стане това да живеем извън градовете и селата на нечестивите,няма как да си създадем общество от вярващи,което да живее на едно място заедно...

Кой казва, че няма как? Анабаптистите, които са били преследвани и от католици и от протестанти и са бягали от страна в страна от 450 години живеят именно така. От делно има стотици ако не и хиляди други общности, които от много години живеят именно така. Как казваш ти "няма как" когато не само има как, но и имаме изобилни исторически примери, как става и как работи. Нещо повече част от гонените анабаптисти са живели дори по българските земи, като доказателство за това е че в техния старо немски диалект има български думи, както и много думи от друг народи сред които са живели.

В Англия, Швейцария, Германия има не малко такива общности също. Да не говорим за Русия, където изобилстват.

В началото на миналия век също е имало множество религиозни общности, които са живеели извън населените места в България. В днешно време също вече има такива общности в България, които обаче не са християнски, но са се организирали и са създали не едно и две места където живеят самостоятелно по начина по който убежденията им диктуват.

Откак Бог е създал на земята народ за Името Си, Божият народ ВИНАГИ е живял отделно. Авраам живееше отделно в шатри. Яков с целия си дом живееше отделно. Дори в Египет всички израилтяни живееха отделно в земята Гошен. Когато Бог изведе евреите от Египет и им даде земя, Той ги отдели от всички народи и им забрани да се смесват с тях и да имат близки взаимоотношения с тях освен да търгуват.

Когато Исус дойде, това беше съзнанието и отношението на всички евреи, и Той нито за миг не каза нещо, което да отмени този начин на живот за Божия народ. Аз нямам никакво съмнение, че повярвалите евреи и в последствие езичници са спрели да следват установения пример. Разбира се в един момент са спрели, но това става когато настъпва масовото отстъпление от вярата и превземането на християнството от гръцките философии, където се тачи индивидуализма и личното спасение, а липсва съзнанието за общност и за призванието и ролята на общността като цяло.

През всичките хиляди години на заточение разпръснатите евреи които са запазвали религиозната си вяра са живеели на общности. Само онези, които са изгубвали вярата са се смесвали с езичниците.

Дори не си даваме сметка, колко много губим от това, че не живеем отделно като народ. Една главня изтръгната от от може само да тлее бавно, но е негодна да свърши никаква работа. Но ако поставиш няколко главни заедно огъня ще се усили и можеш да сготвиш на него или да затоплиш цялата къща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.