Author Topic: Божието Царство е за Земята  (Read 9156 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Божието Царство е за Земята
« on: April 02, 2010, 22:01:33 PM »
Стартирайки настоящата тема забелязах, че в секцията за Божието Царство има само една тема, което е наистина тъжно предвид фундаменталната значимост на всичко свързано с Божието Царство.

От известно време размишлявам върху книга от Christoph Blumhardt, която е писана преди около 100 години и без съмнение е белязана от превъзходството на онова поколение над нашето.  Това е поколение християни здраво вкоренени в изследването на Писанията и живеенето им. Поколение необременено от медийната информационна помия с която сме заливани днес, поколение чиито умове са неосакатени от отровите в храните, водата, въздуха и ваксините. И въпреки това в него се забелязват тенденциите, които днес са превзели амвоните и са маргинализирали всичко останало. Понякога се чудя защо въобще днешните проповедници се хабят да пишат и публикуват книги, когато тяхното разбиране и послание е толкова нищожно в сравнение с предишните поколения. Колко по-добре би било да се превеждат точно тези фундаментални трудове вместо да си губим времето с плитките и повърхностни неща на днешното поколение.

В тази тема ще пускам отделни откъси от тази книга на Кристоф Блумхардт, която се казва "Да дойде Твоето Царство" , като се надявам тези откъси да предизвикат сериозни размишления и повод за изследване в ония читатели на форума, които търсят и обичат Истината.

Това, което за мене беше удивително да открия е колко много се припокриват нещата който Бог ме е научил чрез своята Милост и Слово с това за което говори Кристоф в тази книга. Основната разлика между моето разбиране и неговото е най-вече в това, че дълбочината на неговото разбиране превъзхожда моето многократно. Затова вместо да пиша по темата с мои думи, предпочитам да преведа неговите.

   Трябва да има нова реалност, която е от истината. Това не трябва да бъде нова доктрина или закон, нито някаква нова постановка. Новата истина, която ние трябва да слушаме е тази която дойде в личността на самия Син Човешки, а именно, че Бог създава нова реалност на Земята, реалност, която първо трябва да се яви между човеците, но в крайна сметка и върху цялото Творение, така щото и Земята и Небето да бъдат обновени. Бог създава нещо ново. Започва изцяло нова история. Един нов свят слиза върху Земята.

   Лъжата ще бъде победена във всички поколения и истината ще заеме полагащото й се място да управлява. Това беше целта на Израилевия народ и в продължение на стотици години тя беше неотклонно следвана. Оригиналната цел и намерения бяха свързани със Земята, а не както ние християните мислим с Небесата. Тя беше Небесното да превземе реалността на Земята, и в този смисъл целта е земна, сиреч касаеща  Земята, а не Небето. Тя беше земна, защото се грижеше относно това ситуацията на Земята да стане добра и праведна, така щото Божието Име да бъде почитано на Земята, неговото Царство да дойде на Земята, и Неговата воля да бъде вършена точно тук на Земята. Земята трябваше да изявява вечния живот. Ние искаме тя да засияе толкова силно, че дори Небесата да ни завидят.

   Къде въобще в Писанията Бог утешава човеците със задгробния живот? Земята ще бъде изпълнена с Божията слава /Числа 14:21, Пс.72:19/. Според Библията това е смисъла и целта на всички обещания. Когато Исус се явява в плътта, каква е Неговата воля? Разбира се нищо друго, но да почете своя Отец на земята. В своята Собствена личност, чрез своето явление, Той постави семе в земята. Той стана светлина на човеците, и тези които бяха Негови, Той нарече "светлината на света" и "солта на земята."  Неговата цел е да издигне Земята и човешките родове над проклятията на греха и смъртта и да ги поведе към откриването на вечния живот и слава.
   Защо иначе Той изцеляваше болните и възкресяваше мъртвите? Защо се грижеше да бедните и гладните? Със сигурност не защото с това искаше да им каже, че ще бъдат благословени след смъртта, но защото Божието Царство беше наближило. Разбира се Бог е промислил прибежище в отвъдната реалност за ония, които за съжаление трябва да преминат през смърт. Но трябвали тази утеха да се превърне в главното нещо? Трябвали да забравим и отречем, че Божието Цартсво принадлежи на Земята и да му отредим място само в царството на мъртвите, просто защото Бог в решил да избърше сълзите на мъртвите? Ако някой рече, "Няма нищо, което да можем да очакваме на Земята, няма надежда тя да бъде дом на човека." - то това означава да отхвърлим целия смисъл на Библията.
   Наистина сред човешките структури на греха, ние нямаме траен дом, но трябва да търсим онова, което идва. Но тогава, какво е онова, което идва? Откриването на една Земя, изчистена от грях и смърт. Това е родината, която търсим. Няма нищо друго за търсене, защото за нас няма и не може да има нещо различно от това, което Бог е промислил за нас в Сътворението.

   Никой верен слуга не стои при господаря си само заради взимането на заплата. Ако такъв осъзнае, че не е от полза, той ще предпочете да напусне и да бъде без заплата, отколкото да е безполезен. Също така никоя вярна слугиня няма да стои само заради надника. Тя иска да бъде полезна. Ако няма нещо, което да може да свърши, тя е неудовлетворена, ако и да й се плаща надника. Тя не може да възприеме себе си като слугиня в такава ситуация. По същия начин човека, който е сред Творението, има усещането, че той се намира там с цел - не просто за себе си, но за нещо друго, нещо по-велико, нещо, което понастоящем е изгубено.
   Въпреки това днешните хора седят в църквите и мислят предимно за себе си. Всеки пъшка и въздиша за себе си, търси за неща в себе си и за себе си - и си няма идея какво точно му липсва. Някой би трябвало да извика към всички тях: "Хора забравете за себе си. Мислете за Божията кауза. Вършете нещо за нея. Стига сте се самосъжалявали, или поне започнете да съжалявате че единственото нещо с което сте пълни са собствените ви дребни грижи."
   Нашият най-голям недостатък е че сме станали безполезни за Господа, не е за учудване тогава, че отиваме към пълна разруха, въпреки нашето културно наследство. Всеки един човек деградира, дори и на физическо ниво, ако не е жива част от тяло, предадено на цели по-висши от личните. Но тези които с любов и усърдие, работят за нещо по-велико от тях самите преуспяват, дори и на ниво физическо здраве. И цялата човешка раса снижава своята ценностна система, ако ние като хора не произвеждаме нищо, което да е полезно за Земята, за Творението, за Бога.

Да се вярва в Бога е лесно, но да се вярва, че света ще се преобрази - за това човек трябва да бъде верен до смърт.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 109
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #1 on: January 29, 2012, 16:14:09 PM »
След като Божието Царство е на земята как да разбирам това настъвление в Матея гл.6 ст.19 до 21
19 Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.

20 Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;

21 защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #2 on: January 29, 2012, 16:43:29 PM »
Исус е отговорил много ясно, защо не трябва човек да събира съкровища на земята, а именно защото на земята ВСЕ ОЩЕ не е дошло Божието праведно управление, поради което каквото човек събере на земята може да бъде поядено от молец, от ръжда или да бъде ограбено от крадец.

Това е все едно някой да иска да си построи завод в Северна Корея, ами той ще бъде национализиран и ще му го отнемат. Обаче Исус много ясно учи, че целта на всеки праведен и вярващ човек е:

Maтей 6:10  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

Очевидно Божието Царство (праведно управление) е на Небесата затова единствено там е безопасно да събираме съкровища а на Земята това не е безопасно, защото все още греха и смъртта владеят над народите. Но Земята е създадена от Бога за Неговите цели и Той никога няма да се откаже от Своите цели, като че ли някой може да промени Бога или да надвие над волята Му. Ето защо Бог работи с пълна сила за възстановяване на Неговото праведно управление по цялата Земя, и ако ние наистина Го обичаме ще се интересуваме от същото нещо от което Той се интересува.

А според обещанията на Писанието, ще дойде ден, когато Небето и Земята ще бъдат едно цяло и в тях ще царува правда. И човек ще може да събира съкровища и на Земята и на Небето.

В настоящото време обаче за нас би било мъдро да задържаме на Земята само онова, което ни е необходимо за призванието и отговорностите, които Бог ни е дал и да не се стремим към забогатяване и трупане на съкровища.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nebesnia

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 9
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #3 on: January 30, 2012, 16:52:58 PM »
НА ВСЯКЪДЕ В  БИБЛИЯТА СЕ КАЗВА ЧЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е ОТ ВЕКА ДО ВЕКА Т.Е. ТОВА ЦАРСТВО СЪЩЕСТВУВА ОЩЕ ОТ СЪТВОРЕНИЕТО И ТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДОРИ СЛЕД КАТО ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА СЛЕД ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС,ЦАРСТВОТО МУ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА И НА НЕБЕТО ВЪВ ВЕЧНОСТТА БОГ ВИНАГИ Е ИСКАЛ ДА ЦАРУВА НАД ХОРАТА НО ХОРАТА ОЩЕ ОТ АДАМ И ЕВА ОТХВЪРЛЯТ БОЖИЕТО УПРАВЛЕНИЕ.ИМЕННО ТОВА БОГ НАРИЧА ГРЯХ.ЗАЩОТО БОГ СЪЗДАДЕ ЧОВЕКА ЗА ДА МОЖЕ ПОД НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ  ЧОВЕКА ДА СЕ НАСЛАЖДАВА НА ВСИЧКО КОЕТО БОГ Е СЪЗДАЛ ЗА ЧОВЕКА.ТАКА ЧОВЕК ЗАВИСИМ ОТ БОГА Е ИСТИНСКИ БЛАГОСЛОВЕН.В НАЧАЛО БОГ Е ИСКАЛ ЧОВЕК ДА БЪДЕ ЗАВИСИМ ОТ НЕГО НО ЧОВЕКА РЕШИ ДА ИМА СВОБОДНА ВОЛЯ. ИМЕННО(СВОБОДНАТА ВОЛЯ)Е НАШИЯТ ГРЯХ.ХРИСТОС ДОЍДЕ ДА ПРЕМАХНЕ ГРЕХА НА НАШАТА (СВОБОДНА ВОЛЯ) КАТО ДО СМЪРТТА СИ ТОЍ КАЗВАШЕ:ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ А НЕ МОЯТА.С ТОВА ТОЍ РАЗДЕЛИ ХОРАТА НА ДВЕ КАТЕГОРИИ:                               [1–ХОРА КОИТО КАЗВАТ:ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕНЕБРЕГВАТ СВОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ.                                                                                                            2–ХОРА КОИТО ЖИВЕЯТ СПОРЕД СВОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ И ПРЕНЕБРЕГВАТ БОЖИЯТА ВОЛЯ.                                                                                                                 ПРИМЕРИ:БИТ.2:16,17    1ЦАРЕ 8:7    ЛУКА 19:27  ОТ ТУК СЕ ВИЖДА ЧЕ,БОГ ВИНАГИ ИСКА ДА ЦАРУВА НАД ХОРАТА ТОЕСТ ДА УПРАВЛЯВА ВЪВ ЖИВОТА ИМ И ХРИСТОС СЕ ЯВЯВА КАТО ПОСЛЕДНА ДУМА НА БОГА.ЍОАН 3:17,18 В ТЕЗИ ДВА СТИХА БОГ ДАВА ШАНС НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА СЕ ПОКОРИ НА НЕГОВАТА ВОЛЯ И КОИТО НЕ ПРИЕМЕ НЕГОВАТА ВОЛЯ Е ВЕЧЕ ОСЪДЕН.ЧРЕЗ ПОКОРСТВО НА ХРИСТОС НИЕ ВЛИЗАМЕ В НЕГОВАТА ВОЛЯ,ВЛИЗАМЕ ПОД НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО С НЕГО.ЧРЕЗ НЕПОКОРСТВОТО СИ НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ НЕГОВАТА ВОЛЯ,НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И БОЖИЯТ ГНЯВ ОСТАВА ВЪРХУ НАС.ЗАТОВА СЕ КАЗВА ЧЕ ТЕЗИ КОИТО МУ СЕ ПОКОРЯВАТ ВИЖДАТ НЕГОВОТО ЦАРСТВО.ТОВА ОЗНАЧАВА ЧЕ ТЕЗИ ХОРА УСЕЩАТ БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ В ЖИВОТА СИ КАТО:ДУШИТЕ ИМ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ГНЕВА НА БОГА,ЩАСТЛИВИ СА ВЪВ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА,НЯМАТ СТРАХ ОТ:СМЪРТТА,БОЛЕСТТА,ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ТОЗИ СВЯТ,ОТ ВЕЧНИЯ СЪД,ОТ ДЯВОЛА,ОТ ХОРА.ИМАТ НАДЕЖДА НЕ САМО ЗА ТОЗИ СВЯТ НО И ЗА БЪДЕЩИЯ.ЗАЩОТО ТЕ СА ПРИЕЛИ ДА БЪДАТ ПОД БОЖИЕТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗНАЕЍКИ ЧЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е ВЕЧНО ЦАРСТВО ТЕ ЩЕ БЪДАТ С БОГА ВЪВ ВЕЧНОСТТА.ТОВА Е КРАТКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗА ХОРАТА ПОД БОЖИЕТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ХОРАТА ИЗВЪН НЕГО.НЕ СЧИТАМ ЧЕ ТОВА Е МОЯ ДОКТРИНА ИЛИ УЧЕНИЕ А МНЕНИЕ ЗА ТОВА КАК АЗ ВИЖДАМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО ВЪВ ПИСАНИЯТА.БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #4 on: January 30, 2012, 17:32:58 PM »
nebesnia,

Виждам, че не си прочел правилата на форума и не си казал няколко думи за себе си в секцията "Представяне".

Ще те помоля също да пишеш на четим писмен български език, тъй като така написано се чете много трудно.

Тъй като спомена много неща, искам да те питам за едно от първите, защото то е основно: Къде пише, че след второто пришествие на Господ Исус Христос, Царството му ще продължава и на небето. Аз чета в Писанията, че земята ще продължи да съществува още 1000 години след пришествието му. Не само това, но после ще бъде заменена тази земя с нова земя и Ерусалим ще слезе на земята и светиите ще бъдат пак на земята.

Започни с отговора на това, тъй като това, което твърдиш е трудно да се чете и разбере, но и е голо твърдение без подкрепа на Писанията.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

YN

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #5 on: June 09, 2014, 22:38:15 PM »
Quote
От известно време размишлявам върху книга от Christoph Blumhardt, която е писана преди около 100 години и без съмнение е белязана от превъзходството на онова поколение над нашето.

Този Christoph Blumhardt?

От Уикипедия:
Quote
Christoph Blumhardt (1 June 1842, Möttlingen near Calw – 2 August 1919, Jebenhausen near Göppingen) was a German Lutheran theologian and one of the founders of Christian Socialism in Germany and Switzerland. He was a well-known preacher. In 1899 he announced his support for socialism and joined the Social Democratic Party of Germany; for this, he lost his position as minister. The next year, he was elected to the state parliament of Württemberg.

Ако наистина това е същият човек, не съм сигурна как точно той си е представял Божието царство.
Иначе материалът беше хубав, но все пак трябва да се внимава...
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #6 on: June 09, 2014, 23:07:05 PM »
Същия е. Аз затова спрях с превода на книгата му. В началото започваше добре от принципна гледна точка. Но след това приложенията на тия неща той ги търси в политически смисъл.

Разбира се след като прекарва два мандата като политик, се разочарова и се оттегля от политическата сцена, ако и да е бил достатъчно популярен за да продължи политическата си кариера. В крайна сметка той не е търсил политическа кариера, а се е надявал чрез политически механизми да спомогне за идването на Божието царство на земята. Такова нещо няма как да се случи. Той го разбира и затова се оттегля.

Божието царство е за земята, но не се реализира чрез земна мъдрост и земни политически маневри.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 81
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #7 on: July 08, 2015, 18:55:04 PM »
Благодаря за превода и обърнатото внимание

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #8 on: July 12, 2015, 09:55:04 AM »
Мен ми допада баща му - Йохан Блумхард. Той е бил по-скоро човек на опитностите отколкото на дълбоката теология, но  четох част от биографията му и ме впечатли. Можете да я намерите (въпросната част, на английски) тук - http://healingandrevival.com/awakeningEN.pdf Надявам се, ако е рекъл Бог, до 1-2 месеца да я имаме и на български. Ако стане ще дам допълнително връзка към българския текст.

zdravko

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 25
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #9 on: September 12, 2015, 20:21:51 PM »

  20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
  21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.
Acts 17:11¨ И беряните беха по-благородни от солунците, защото приеха словото с всеко усърдие, и изпитваха всеки ден писанията дали е това така."

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #10 on: September 12, 2015, 21:01:39 PM »
Когато Христос говори за царството "всред вас" или "във вас", той говори за общността от праведници, че те самите образуват царството, а не че някакъв вълшебен недефиниран обект, наречен "царство" е размножен някак си в духовете на хората, че на всеки да има по едно царство "в сърцата".

Царуването на Христос на земята ще бъде съпроводено с царуването на светиите на земята. Тези светии, които са в царството, ще им бъде дадено да управляват, защото са знаели как да управляват своя живот и живота на семействата си. Тези хора знаят как да съдят праведно и ще им се даде да съдят народите, останали след нападението над Ерусалим.

В този живот за всеки, който иска да влезе в Царството, трябва да може да съди праведно, да познава Божиите пътища, за да може да съди с правда.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #11 on: March 02, 2016, 10:16:29 AM »
Напоследък този въпрос ме занимава и размишлявам върху двете виждания за Божието царство, които са ми известни:

1. Нихилистистичният
Това е типичният мироглед за нашите евангелски църкви и аз лично съм бил обучен в него. Най-общо казано той гласи, че света е "потъващ кораб" и няма смисъл да се прави нещо в/за него. Единственият смисъл е да се "спасяват" хора. Повярвалите един вид се "прехвърлят" от едното царство в другото (от потъващия кораб на здравия) и нямат друга работа в света освен да се опитват да помагат и на други да се "прехвърлят".

2. Свещеническият
Този подход е по-традиционен за Църквата като цяло (т.е. през цялата ѝ история). Според него нашата мисия е по-скоро свещеническа - не просто да оставим света "да мре", но да "осигуряваме" Божията благодат за него. Т.е. нашата мисия е не единствено да търсим нови "обръщенци", но и да бъдем свещеници за света. Този подход разделя хората на две - християни-свещеници и останали, които обаче не са непременно "погинали". При тях се води същата борба която се води и в Църквата и ще има спасени и изгубени и от двете категории, като (вероятно!) функцията на всяка група ще се запази и в новата земя (четем например за народи извън Ерусалим).

Според мен и двете виждания могат да бъдат атакувани и подкрепени с доста библейски цитати и аз лично не съм достигнал до категорично мнение, макар за момента да клоня по-скоро към второто (но това може би отразява по-скоро личните ми предпочитания). Бих се радвал да споделите до какво вие сте достигнали като виждане за Божието царство на земята и нашата функция в него...

П.П. Watchman е писал малко за това в началото на темата (и доколкото разбирам също клони към второто мнение), но това са само насоки, а аз бих желал да споделим повече подробности - понеже всъщност "подробностите" са от огромно значение за да не тръгне човек в заблудителен път.

garich

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 46
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #12 on: March 20, 2016, 16:46:30 PM »
Има различни теории за това какво представлява Божието царство. Ако правилно си спомням има дори теория, че Божието царство, това са всички хора които са приели Иисус Христос в сърцето си. Тоест ако си бил невярващ - ти си част от светът, такъв какъвто го познаваме - земния. Веднъж обаче станеш ли последовател на Христос, ти ставаш част от неговото царство.

Не знам доколко тази теория се уповава на Библейски източници.

Що се отнася до мнението на Тодор по-горе: и на мен свещеническията подход ми се струва по-добър. Светът, че е потъващ кораб, такъв е. Както има начало, така ще има и край. Само дето не знаем кога.
Това обаче не трябва да ни спира да се опитваме да правим каквото ни е по силите за да направим света по-добър за живеене. Всеки човек, ако знае че къщата му неминуемо ще падне, би направил опити да я поправи. Светът е къщата на всички ни, следователно ако обичаме ближните, както себе си, ще се опитваме да го поправим за нас, както и за другите. Доколко опитите ни ще са успешни или обречение на неуспех - това е друг проблем.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Божието Царство е за Земята
« Reply #13 on: March 20, 2016, 17:19:24 PM »
Въпросите, които повдига Todor са много важни, толкова важни, че искат много сериозен отговор за какъвто аз до момента не съм могъл да намеря време и необходимата концентрация.

Quote
Има различни теории за това какво представлява Божието царство. Ако правилно си спомням има дори теория, че Божието царство, това са всички хора които са приели Иисус Христос в сърцето си. Тоест ако си бил невярващ - ти си част от светът, такъв какъвто го познаваме - земния. Веднъж обаче станеш ли последовател на Христос, ти ставаш част от неговото царство.

Правилно наричаш това теория, защото никъде в Писанията няма да намерим такова нещо като "приемане на Исус Христос в сърцето си", още по-малко пък това да е фундамент дефиниращ Божието Царство.

Quote
Що се отнася до мнението на Тодор по-горе: и на мен свещеническията подход ми се струва по-добър. Светът, че е потъващ кораб, такъв е. Както има начало, така ще има и край. Само дето не знаем кога.
Това обаче не трябва да ни спира да се опитваме да правим каквото ни е по силите за да направим света по-добър за живеене. Всеки човек, ако знае че къщата му неминуемо ще падне, би направил опити да я поправи. Светът е къщата на всички ни, следователно ако обичаме ближните, както себе си, ще се опитваме да го поправим за нас, както и за другите. Доколко опитите ни ще са успешни или обречение на неуспех - това е друг проблем.

Моето разбиране до което съм достигнал до момента е верния път минава помежду двете точки, които е описал Todor, защото тия две точки са на практика двете крайности. От пълното безхаберие, до желание за спасяване на света чрез опит за промяна на вървежа на света. Само дето Писанието учи, че вървежа на света е според княза на въздушната власт.

От друга страна е интересно обаче, че това, което повечето хора писаха в темата за властта клони повече към безхаберието. И така се получава едно противоречие, което е израз на духовната шизофрения обхванала днешното християнство. И като използвам думата "шизофрения" аз нямам предвид нещо обидно, а самото значение на думата, което идва от двете гръцки думи "shidzo" - разделям, разцепвам и "fren" - ум. Или по-конкретно става въпрос за фрагментиране на ума и съзнанието на човека на отделни раздели в които може да битуват напълно противоречиви и взаимно изключващи се концепции без човека да си дава сметка за присъствието на това противоречие.

Quote
Светът е къщата на всички ни, следователно ако обичаме ближните, както себе си, ще се опитваме да го поправим за нас, както и за другите.

Светът не е нашата къща/дом, защото в случая под светът не се има предвид Божието творение, което ще се оправи и без нас. По-скоро става въпрос за светската система, която може да бъде наш дом само ако ние сме светски хора. Ако сме Господни и сме отделени от този свят, неговата система ще ни бъде чужда и ние няма да имаме интерес да я поправяме, най-малкото защото тя е непоправима, затова е и отредена за вечния огън.  Но, тук имаме едно голямо НО, а именно - ние сме заинтересовани да противостоим на развалата на света от гледна точка на нашето собствено призвание, а именно да живеем живот на пълно благочестие и сериозност. Според апостол Павел за да живеем такъв живот на нас ни е необходим "тих и спокоен живот" 1Тим.2:2, което може да бъде повлияно от състоянието на нещата в света.

И точно тука лежи баланса между безхаберието и нихилизма и активното въвличане във вървежа на света, а именно нашия път е да оказваме влияние чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, като същевременно стоим далеч от вървежа на света и неговите схеми за влияние.

Що се отнася до свещенството. Това, което аз съм разбрал от Писанието за същността на свещенството е че неговата роля е да изявява истинното познание на истинния Бог. Тази функция действа в две посоки по подобие на двуострия меч. Тя действа навътре, действа и навън. Действието навътре е чрез издирване на Божиите дълбочини и познаването на Бога, както и преобразяне според познанието на Бога, а действието навън е изявяването на това познание на първо място чрез нашия живот, но също така и чрез слово и дело. Това изявяване не е само за пред света, но и за пред небесните началства и власти:

Еф. 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

А небесните началства и власти не се впечатляват от нашите пози, единственото което може да ги разтърси това е реалния живот на Божия човек според истинното познание на Бога. А ако небесните началства и власти са принудени да признаят нашата автентичност, то тогава ние наистина имаме свещеническо свидетелство и пред хората от този свят.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.