Author Topic: Бог обича ли еднакво всички?  (Read 36060 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #30 on: March 22, 2010, 23:26:36 PM »
Благодаря за отговорите Watchman и IvanQS!

Watchman, когато казвам, че няма нито един праведен между нас, казвам, че ние всички бяхме грешници и сами с дела не можем да се спасим. Имахме нужда от Спасител. Божията милост беше толкова голяма към нас, че изпрати Сина Си да ни изкупи от смъртта.
До колкото виждам, ти не си съгласен с това и ми даваш примери, че имало праведни хора на земята. Така ли? значи вярваш, че имаше праведни хора на земята, които нямаха нужда от кръвта на Исус да ги очисти от греха, за да влязат в небесното царство, така ли?
Quote
Може би стъпваш на пасажа от Римл. 3 гл:
...трябва да знаеш за този пасаж е че той е единствения, който твърди подобно нещо. Сиреч - няма втори който да потвърди това твърдение.
разбира се, че има други пасажа, които потвърждават Рим. 3:10-12, и които доказват, че всички хора са грешни и само чрез Христос имаме вечен живот. (Впрочем, ако един християнин твърди, че не всички хора на света са грешни и не заслужават осъждение, много бих се колебала да вярвам на каквото и да било друго, което вярва за спасението... )
Йоан 14:6 Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене
Римляни 5:12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.
Римляни 3:23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Исая 53:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието дакарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
Римляни 6:23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.
1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

Благодаря ти и за задълбоченото обяснение на думата изкупление. Но аз никъде не твърдя, че Христос е изкупил всички ни. Това би означавало, че всички сме праведни пред Бог и всички ще бъдем спасени, което в никакъв случай не е вярно. Когато казвам, че Исус Христос е дошъл да бъде изкупителна жерта за света, не казвам, че Той е станал изкупителна жертва на всички и е изкупил всички от грях. Не подкрепям такава теория, че Христос спасява всички. Но също така, не виждам някакво противоречие в това, че Христос има желание да се спасят всички нечистиви и затова изпраща Христос - Той да е тази жертва за нашите грехове. а това, че само някои се обръщат от пътищата си и го приемат за Спасител е друг въпрос. Правиш много прибързани заключения и коментари, за неща които въобще не съм казала. Или по скоро четеш през редовете и се хващаш за дадена дума, за да я опровергаеш, а не можеш да вникнеш на дълбоко в смисъла на казаното.
 
Quote
забележи какво се казва, че със своята изкупителна смърт Той "взе на Себе Си греховете на мнозина". Виждаш ли какво учи Божието Слово - не казва ВСИЧКИ, а МНОЗИНА. Защо тогава християните твърдят, че става въпрос за ВСИЧКИ?
Не твърдя, че Христос е взел греховете на всички човеци, а че Божието прощение на греховете е за всеки един, които го приеме. мисля, че трябва да правиш разлика между тези две понятия.
Разбира се, че Христос оправдава само мнозина, а не целия свят. Не целия свят приема Христос за Спасител. Разбира се, че Той взема на себе си греховете само на мнозина, а не на всички - само греховете на тези, които е оправдал.

Ето и няколко стиха от Библията, където се казва, че Христос е дошъл да бъде Спасител на всички човеци. (NB: Не казвам, че е с идването си е станал Спасител на всички)
1. Тим. 4:10 понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.
1 Йоан 4:14 И видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света
Евр. 2:9 Но виждаме Исуса, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.
от тези стихове ясно се вижда, че Бог изпрати Сина Си защото обичаше всички човеци и не искаше да бъдат погубени.

Quote
Но както казва и пророк Исая, Той "взе на себе си греховете на мнозина"
По този начин цялата теория, че Бог обичал всички хора, че даже еднакво - напълно пада.
Кажи ми как го разбираш ти това, кога се правят жертви? (а още повече когато Всемогъщия Бог дава собствения си Син за жертва) Когато Бог обича или когато Бог мрази? Определи ми чувствто, което има Бог към хората, когато изпраща Сина си и казва, че  иска да спаси погиналото? От дълг ли го е направил, от омраза ли или просто поради голямата Му милост?
Междудругото, още в първото изречение на първия ми пост съм казала, че не мисля че Бог обича всички еднакво.. не ми става ясно, защо тук ми преписваш отново, че съм казала, че обича всички еднакво.

Quote
Дали индианците от Перу, аборигените в Австралия и пигмеите в Африка са говорили за вярата на римляните? Ни най-малко. Израза "целия свят" не се използва в абсолютен смисъл и не означава "абсолютно всички хора".
Ако "свят" в този стих не означава всички хора, за кого се отнася следващия 17 стих?
Както самият ти казваш, не трябва да се вадят отделни думи от контекста им, а и още повече да се обясняват с примери от други стихове, които не се тълкуват по същия начин в този стих. Както е и с думата "свят". В Англ.-Гръцки речник пише - world =  κόσμος. Както на английски, български, френски и тн. може думата свят да се използва в глобален смисъл, така може да се използва и в по-ограничен смисъл. Ето няколко примера:
Свят в смисъл - цялото човечество; третия свят - в смисъл по бедните страни; света, в който даден човек живее; света на науката; и т.н.
по същия начин и тълкуването на думата свят в Библиата зависи от контекста, в който е използвана.
йоан 3:16-17
16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
17Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
 
Да видим как се тълкува думата свят в нейния контекст в Йоан 3. Какво ни казва Словото в 17 стих? кого няма да съди Бог? света! А кой заслужава да бъде осъден от Бог? всеки един човек, защото "смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха." (Рим. 5:12) Какво следва да заключим тогава? Кого няма да съди Бог? Няма да осъди всичките човеци, въпреки че са грешни. Става ни ясно, че света в Йоан 3:17 се отнася за всички хора, защото всички съгрешихме.
"Защото Бог не е пратил Сина Си сред нас за да ни съди, но за да бъдем спасени чрез Него."

В йоан 3:14-15 се казва, "14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син
15 та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот."
а ето и какво казва Бог на Моисей в Числа 21:8 "И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив"
Какво е изискването да останеш жив? да погледнеш на змията. те погледнаха на змията и имаха живот, така и ние ще имаме вечен живот, ако повярваме; ако подгледнем към Исус с вяра. Евр. 12:2 "като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол"  Исая 45:22 "Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг."

Ако погледнем и Йоан 1:9 "Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света"
в английския превод звучи така : "That was the true Light which gives light to every man coming into the world" или преведено на български "Истинската светлина, която идваше на света, даваше светлина на всеки човек"
Христос дава светлина на всеки човек, но не всеки го приема. ето какво ни казва стих 12 от същата глава.
Йоан 1:12 "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име"
Вижда се ясно, че Библията прави разлика между това, кой може да се спаси, и кой бива спасен. Спасението може да се даде на всеки човек, НО спасени са само тези, които повярват.

Ако казваш, че "свят" в Йоан 3:16 не се отнася за цялото човечество, за кого се отнася тогава? За кого казва, Йоан че е "тъмнината" Йоан 1:5 и "света"в Йоан 1:10?

Йоан 1:5 "И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана" Това е още преди Христос да се яви в плът. Божието слово светеше в тъмнината на Старозаветните хора, но хората тогава се извратиха и изкривиха представите си за вечния Бог. Рим. 1:21 "Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи." тъмнината на греха покри и помрачи сърцата им, така че те тръгнаха по собствените си пътища и не търсеха вече Бог.
ако Бог е светлината всичко останало остава да е в тъмнина - няма две мнения, тъмнината се отнася за всички грешни човеци, и тъй като Словото ни казва, че нямаше нито един праведен, значи се отнася за цялото човечество, че бяхме в тъмнина.

Йоан 1:10 "Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха."  "Той бе в света; и светът чрез Него стана" Кой е този свят, за който се говори? света, който Бог създаде и в който и Христос дойде. като стих 9 по ясно обяснява защо идва Христос на света.
Въпреки, че на Юдеите им беше открито - имаха пророчества и обещания, че ще дойде Месия, те не познаха Христос, когато дойде на света. а още по-малко езичниците са очаквали да се роди Спасител. Нито Юдеите, нито езичниците разпознават Христос - с две думи целия свят.
Йоан 1:12 "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име" И въпреки, че Неговите не го приеха имаше други, които го приеха.

Quote
В Писанието НИКОГА не се вади учение от един единствен пасаж, винаги трябва да има ПОНЕ ДВА за да се установи принцип или учение.
Защо тогава ми даваш само един пример, че Бог обича Йоан и друг не назоваваш?
А значи ли това, че защото Бог беше допуснал толкова изпитания в живота на Йов, Той го обичаше по малко от братята му? Хмм.. Дали специалното отношение наистина е знак, че Бог ни обича повече? Ами ако не виждаме специално отношение от Бог в живота ни, значи ли това, че Бог ни обича по-малко?? Така разсъждаваха братята на Йов, но не и Йов. И най-накрая Бог възнаграждава Йов за това, че се бои от Бог и Му остава верен, като "благослови последните дни на Йова повече от първите му дни." (Йов 42:12)

А какво да кажем за притчата за блудния син в Лука 15:11-32? Това, че единият му син тръгна по неправеден път, да не би да значеше, че него обичаше по-малко? Ето какво ни казва Исус (15:20) "И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше."
Бог ни обича и любовта Му не се мени от ден на ден. Това, че Той не благоволява в неправдата и ненавижда греха не трябва да се обърква, че Той не ни обича. Правиш ли разлика между благоволение и любов? Бог не благоволява в злите дела, но продължава да ни обича и да очаква нашето покаяние.

И ще заключа , като отново повторя, че вярвам, че Бог обича всички ни, но не еднакво. тези, които се обърнат към Него, обича с по-голяма любов от останалите и ги оправдава за вечен живот. а тези, които продължават да ходят в нечестивите си пътища, отхвърлят прощението, което Бог дава, и така сами обричат себе си на погибел.
Езекил 33:11 "Речи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища; защо да умрете, доме Израилев"

П.С.
Quote
И защо пак стъпваш на презумпцията, че "един баща обича децата си еднакво" - ти била ли си баща, че да знаеш?
Вярно е, не съм родител, но си правя изводите от това, каквито опитности имам. А само за справка да попитам, ти баща ли си? Много уверено твърдиш, че един баща не обича еднакво. Това от личен опит с твоите деца ли го казваш?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3285
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #31 on: March 23, 2010, 00:32:08 AM »
Quote
Watchman, когато казвам, че няма нито един праведен между нас, казвам, че ние всички бяхме грешници и сами с дела не можем да се спасим. Имахме нужда от Спасител. Божията милост беше толкова голяма към нас, че изпрати Сина Си да ни изкупи от смъртта.
До колкото виждам, ти не си съгласен с това и ми даваш примери, че имало праведни хора на земята. Така ли? значи вярваш, че имаше праведни хора на земята, които нямаха нужда от кръвта на Исус да ги очисти от греха, за да влязат в небесното царство, така ли?

Това с което аз не съм съгласен е да се твърди, че няма праведни хора на земята и моето несъгласие е с това, че както показах от не един и два пасажа Божието Слово потвърждава, че има праведни хора.

Това, което тебе те обърква е че ти имаш съвсем друга дефиниция за праведен човек от дефиницията, която се съдържа в Писанието. Именно поради тази разлика в дефинициите - ти мислиш, че е възможно аз да твърдя, че е имало хора, които нямат нужда от кръвта на Исус да ги очисти от греха.

Това, че един човек е праведен, не означава, че той няма грях и няма нужда от изкупление за греховете си. Това ни най-малко не е дефиницията за праведен. Дефиницията за праведен човек е този, който се е предал с целия си ум, душа и сила да върши онова, което е ПРАВО. ТОВА Е праведен човек. И като такъв праведния знае, че той е роден в грях и е падал в грехове, които сам не може да откупи. Затова и праведния има надежда в изкуплението, което идва от Бога.

Ако християните от това поколение се върнат към Библейската дефиниция за праведен - Библията ще стане много по-разбираема книга за тях.

Quote
Цитат
Quote
Може би стъпваш на пасажа от Римл. 3 гл:
...трябва да знаеш за този пасаж е че той е единствения, който твърди подобно нещо. Сиреч - няма втори който да потвърди това твърдение.
разбира се, че има други пасажа, които потвърждават Рим. 3:10-12, и които доказват, че всички хора са грешни и само чрез Христос имаме вечен живот. (Впрочем, ако един християнин твърди, че не всички хора на света са грешни и не заслужават осъждение, много бих се колебала да вярвам на каквото и да било друго, което вярва за спасението... )

Ето ти продължаваш да разсъждаваш под влияние на тази напълно погрешна дефиниция за праведен човек, затова и стигаш до смущаващи за тебе изводи от моето изказване. Но ако наистина схванеш дефиницията за праведен, която ти давам по-горе, няма дори да има нужда да разсейвам притесненията ти, защото те сами ще изчезнат.

Quote
Благодаря ти и за задълбоченото обяснение на думата изкупление. Но аз никъде не твърдя, че Христос е изкупил всички ни. Това би означавало, че всички сме праведни пред Бог и всички ще бъдем спасени, което в никакъв случай не е вярно. Когато казвам, че Исус Христос е дошъл да бъде изкупителна жерта за света, не казвам, че Той е станал изкупителна жертва на всички и е изкупил всички от грях. Не подкрепям такава теория, че Христос спасява всички. Но също така, не виждам някакво противоречие в това, че Христос има желание да се спасят всички нечистиви и затова изпраща Христос - Той да е тази жертва за нашите грехове. а това, че само някои се обръщат от пътищата си и го приемат за Спасител е друг въпрос. Правиш много прибързани заключения и коментари, за неща които въобще не съм казала. Или по скоро четеш през редовете и се хващаш за дадена дума, за да я опровергаеш, а не можеш да вникнеш на дълбоко в смисъла на казаното.

Ще трябва да забележиш, че коментарите, които съм направил са на базата на извода от твоите твърдение и не задължително на самите твърдения. Понякога човек твърди неща, без да си дава сметка до какви изводи тези твърдения водят и когато човек му покаже тези изводи и той се стряска, че ама той не искал да каже това. Това дали е искал или не, не променя изводите от това, което е казал. Това е защото често пъти хората говорят без да си дават сметка какво точно излиза от онова, което казват.

Сега нека се върнем на темата, ти казваш, че Христос иска всички да се спасят, да аз мога да приема това (с една уговорка), защото има пасаж в Писанието, който го потвърждава:

1Tим. 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,
1Tим. 2:4  Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.


Уговорката в случая е че става въпрос за всички човеци. А не за всички които приличат на човеци. Сиреч, ако погледнеш какво съм писал по темата за печата на звяра ще разбереш какво имам предвид.

Но връщайки се към темата, нека да отбележа, че ние говорим за това "дали Бог обича всички" а тук не се говори за обич, а се говори за желание за спасение. Нека сега да ти поставя една трудна задача и тя е да ми докажеш от Писанията, че Бог е обичал Исав, и то в лицето на този безапелативен пасаж:

Римл. 9:13  както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих".

Понеже ти продължаваш да твърдиш, че Бог обича всички - или може би всички без Исав? Или Бог хем го е обичал, хем го е намразил? При това забележи преди дори да се родят двамата - сиреч Исав не беше сторил нито добро, нито зло, когато беше намразен (виж Римл. 9:11). Това е Бога на Библията, и ако изучаваш Писанията достатъчно усърдно, ще забележиш, че Той доста се различава от бога на неделното християнство, който просто обича всички и е super cool guy.

Quote
Ето и няколко стиха от Библията, където се казва, че Христос е дошъл да бъде Спасител на всички човеци. (NB: Не казвам, че е с идването си е станал Спасител на всички)
1. Тим. 4:10 понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.
1 Йоан 4:14 И видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света

Добре си решила да цитираш Писанието, но освен да цитира човек трябва да обръща и прецизно внимание на това, което пише в цитата, който дава. Нека сега да обърнем това внимание:

Който Е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

А виж ти какво твърдиш: "където се казва, че Христос е дошъл да бъде Спасител на всички човеци"

Правиш ли разлика между Божието Слово, което цитираш и това, което ти си написала? Аз правя, защото Божието Слово, казва, че ТОЙ Е СПАСИТЕЛ, a ти казваш - Той Е ДОШЪЛ ДА БЪДЕ. Сиреч дошъл да бъде за всички ама нещо не се получила работата.

Второто нещо, което трябва да забележиш в този пасаж е че там се разделя спасението на всички човеци от спасението на вярващите. И това разделение се извършва с думите "най-вече". Сиреч има разлика между човеците и вярващите. При все това - Христос е спасител на всички човеци, а най-вече, сиреч по по-дълбок и специален начин на вярващите. По въпроса какво означава това съм писал някои неща пак в темата за печата на звяра, към която пуснах линк по-горе. Сиреч ключа е в това да се разбира - какво означава това някой да бъде и да остане човек. Когато обаче християните казват Бог обича "всички човеци" - те нямат предвид това, което Писанието нарича "човек" в контекста на това спасение, но имат предвид абсолютно всички хуманоидни същества които някога са ходили по земята, включително и тези които ще вземат белега на звяра и ще бъдат хвърлени завинаги в огненото езеро и дима от тяхното страдание ще се издига денем и нощем пред Бога и пред Неговите ангели.

В това езеро ще има поне няколко милиарда души - всичките според теб - обикнати от Бога. Помисли си сега за някой човек който ти обичаш, един единствен. И си помисли за това той да се пържи в огън и жупел и жив червей да го яде в продължение на 12 непрестанни часа пред очите ти - няма ли да се смаже сърцето ти? И ти вярваш, че Бог ще седи си гледа спокойно страданието на милиарди човеци, които Той обича? Даваш ли си сметка, че като казваш "Бог обича всички" - ти имаш предвид И ТОЧНО ТОВА?

По отношение на втория пасаж "Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света" - разбира се Христос е Спасител на света (kosmos) - сиреч на целия ред, който Бог е създал с цялото многообразие на Божието творчество в него. Това е което "света/kosmos" означава, не означава всички хомо сапиенс живели на света.

Quote
Цитат
Quote
В Писанието НИКОГА не се вади учение от един единствен пасаж, винаги трябва да има ПОНЕ ДВА за да се установи принцип или учение.
Защо тогава ми даваш само един пример, че Бог обича Йоан и друг не назоваваш?

Аз ти дадох само един пример, понеже си мислих, че ще се вразумиш от него. Нека ти дам още един - Исус отделяше ТРИМА ученици от останалите - Яков, Петър и Йоан и ги взимаше на места, където не взимаше другите. Защо имаше предпочитания към тия трима повече от останалите?

Още един пример Данаил беше наречен "мъжо възлюбени" - защо други вярващи към които Бог се обръщаше Той не ги наричаше така? Беше ли специално възлюбен Даниил? Да беше!

Quote
А значи ли това, че защото Бог беше допуснал толкова изпитания в живота на Йов, Той го обичаше по малко от братята му? Хмм.. Дали специалното отношение наистина е знак, че Бог ни обича повече? Ами ако не виждаме специално отношение от Бог в живота ни, значи ли това, че Бог ни обича по-малко?? Така разсъждаваха братята на Йов, но не и Йов. И най-накрая Бог възнаграждава Йов за това, че се бои от Бог и Му остава верен, като "благослови последните дни на Йова повече от първите му дни." (Йов 42:12)

Не знам доколко разбираш въобще КОЙ Е ЙОВ и какво значеше и какво извърши той за Бога, но ако разбираше нямаше да даваш пример с него, че "щом имал изпитания значело ли, че той бил по-малко възлюбен". Този човек е бил един от най-възлюбените хора на земята, много повече отколкото сме ти и аз, и то има защо. Така, че Йов е точно пример не за по-малко възлюбен, а именно за много по-възлюбен от другите вярващи, които по негово време се виждаха в лицето на тримата му приятели - които всички бяха праведни и вярващи хора, и то повярвай ми много по-праведни отколкото сме ти и аз.

Quote
И ще заключа , като отново повторя, че вярвам, че Бог обича всички ни, но не еднакво.

Сега ако успееш и да заключиш, че Бог обича всички праведни, но не еднакво - тогава ще се съглася с теб. За ония, които са наистина човеци (запазили Божието подобие в себе си) ще се съглася, че Бог ги обича, защото наистина в тях има нещо от подобието на Бога, а Бог обича само онова, което идва от Него. Но онези нечестивите, които са естествено родени да бъдат ловени и избивани като животни, за които говори Юда в посланието си, които са безводни облаци и свирепи морски вълни, дваж умрели, изкоренени - да ми кажеш, че те са обикнати от Бога, с това НИКОГА няма да се съглася, нито ти имаш какъвто и да е шанс да го докажеш от Писанията.

Quote
Вярно е, не съм родител, но си правя изводите от това, каквито опитности имам. А само за справка да попитам, ти баща ли си? Много уверено твърдиш, че един баща не обича еднакво. Това от личен опит с твоите деца ли го казваш?

Да, баща съм и мога да потвърдя, че един баща не обича еднакво, но моето потвърждение не е необходимо при наличието на примерите които имаме в Писанието с Божиите хора, които са били бащи, ако щеш да вземеш дори само патриарсите - Авраам, Исаак и Яков и за тримата има свидетелство, че са обичали поне един от синовете си повече от останалите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #32 on: March 26, 2010, 19:41:41 PM »
Сега, Уочмане, остана само да ни просветлиш, как да разпознаваме чистите арийци, за да благовестваме на тях. А да не се занимаваме повече с хуманоидите и да си губим времето.

Нямаме работа с безбожниците, Бог ги мрази.
Дайте и ние да дадем своя принос в това свято дело!

Но ти пропускаш нещо много съществено - а то е: Христос и Неговата благодат.

Исав беше намразен. А и всички ние - поради Божия справедлив гняв  за греховете ни. Върху нас тегне Божията справедлива присъда- душата, която е съгрешила, тя ще умре.

Ние всички бяхме отхвърлени, чужди на заветите на обещанията (както Исав),  без Христос, отлъчени от Израилевото гражданство, без да имаме никаква надежда и без Бог на света.

Но Бог... ни изпрати Спасител. Защото, освен справедлив Бог, Той е и Бог на любовта.

Благодатта и истината, пише, дойдоха чрез Исус Христос.
Спасение и незаслужена милост за грешниците и враговете на Бога.

Даде ни Христос, понеже сами нямаше как да се спасим. Не бяхме от праведните.
Даде ни и вяра - понеже у нас, нямаше как да се намери тя. Тя е дар от Бога.

И аз съм баща. Имам три дъщери - всяка е уникална. Подарък от Бога. Как бих посмял да обичам някоя повече, друга по- малко.

Сам , Уочмане, много държиш на това, че любовта не е просто чувство.
Да, тя ни е заповядана. Трябва да обичаш това, което ти е дадено временно от Бога, с цялата си любов. Иначе, ще Го провалиш, като представиш на децата си, един изкривен образ на Небесния Баща.

И всичките ти умни приказки тука, ще бъдат просто плява на съда.

А децата много усещат, повярвай, и познават любовта и полулюбовта.
То по- е добре омраза, отколкото полулюбов.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3285
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #33 on: March 26, 2010, 23:25:20 PM »
constant, ако си забравил в този форум обръщаме внимание на здравата аргументация според Писанията, не на болничава ирония и самоволни словоизлияния.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #34 on: March 29, 2010, 23:09:15 PM »
Quote
Това, че един човек е праведен, не означава, че той няма грях и няма нужда от изкупление за греховете си. Това ни най-малко не е дефиницията за праведен. Дефиницията за праведен човек е този, който се е предал с целия си ум, душа и сила да върши онова, което е ПРАВО. ТОВА Е праведен човек
Ти говориш за различни неща. В стиха, който съм дала се говори, че хората са неправедни без оправданието на Бог. а в стиховете, които ти даваш, се говори за хора, които са нарачени праведни, защото са търсели Божието и Бог ги е оправдал заради вярата и покорството им. Ако Бог не ни оправдае (без спасението), никой от нас не може да се нарече праведен, защото всички съгрешихме. Както знаем всяка държава си има закони, които трябва да се спазват. ако някой наруши закона и се яви на съд, той не може да бъде наречен ПРАВеден, а е наречен НЕПРАВеден, защото е извършил неправда, както и самата дума показва. по същия начин и Библията казва, че няма нито един (било езичник или евреин), който да може да се нарече праведен. Екл. 7:20 "Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши."
Както ти даваш други примери, там се говори за праведни хора, но в различен контекст. Това са тези, които търсят Бог и се стараят да вършат волята Му, и които Бог заради вярата им е оправдал.
Мисля, че много добре разбираш разликата, но не ми стана ясно, защо реши да правиш такива коментари и да се отбиваш от темата. Ако искаш да дискутираш значението на думата праведен в Библията, отвори си тема. не е нужно да разводняваш темата тук.
 
Quote
Но връщайки се към темата, нека да отбележа, че ние говорим за това "дали Бог обича всички" а тук не се говори за обич, а се говори за желание за спасение.

Не е просто желание за спасение както ти го описваш.. Бог не стоя с кръстени ръце и не каза: "много искам да се спасят, ама какво да ги правя като са такива опаки тези хора". А напротив, Бог пожертва сина Си. Ето това доказва, че желанието е подкрепено с действие и силно чувство на обич. Както знаем, обичта е нещо, което се показва с дела, и Бог направи тази жертва. недей да омаловажаваш жертвата на Христос на кръста и да казваш, че това било само желание.. това е нещо много повече!

Quote
Нека сега да ти поставя една трудна задача и тя е да ми докажеш от Писанията, че Бог е обичал Исав, и то в лицето на този безапелативен пасаж: Римл. 9:13  както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих".

Стихът не е трудно да се разбере, стига човек да прочита какво пише и около самият стих. В първите глави на Римляни, ап. Павел говори за отричането на Израйл и как езичниците също могат да бъдат спасени чрез вяра в Бог. в Римляни 9 той илюстрира всичко това като дава пример с Авраам и Израйл. За да се обясни стих 13, трябва да се разберат и стиховете преди него.
Първо, ап. Павел заявява в "Римл. 9:6-7а Обаче, не е пропаднало Божието слово; защото не всички ония са Израил, които са от Израиля; нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; ", че спасението не е нещо, което се наследява, нито се предава по кръвна линия. Много от синовете и дъщерите родени от Авраам и Израил може да са се наричали с Израилевото име, но те не са се интересували от Божиите неща, а само са се хвалели с това, че Авраам е техен баща. (Йоан 8:39), но не са били истински Божии деца.
Второ, трябва да разберем, че Божието спасение се базира на обещание. Римл. 9:7b-9 но "в Исаака" каза Бог, "ще се наименува твоето потомство". Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство. Защото това беше нещо обещано, понеже каза: "Ще дойда по това време, и Сара ще има син".
Ап. Павел доказва това с два примера от Стария Завет - Авраам и Яков (Израил).
1. Исаак и Исмаил и двамата бяха синове на Авраам, но благословението, което Бог беше обещал на Авраам, че сте бъде баща на много народи, беше над Исаак, а Исмаил беше отхвърлен. Исмаил беше дете на плътта, който не беше роден по Божието обещание и в зачеването му нямаше нищо свръхестествено. По право, тъй като той беше първородния, той трябваше да получи благословението на баща си, но Бог избра Исаак, защото той беше дете на Авраам според обещанието. По същия начин и невярващите евреи вярват и претендират, че на тях принадлежи спасението, защото са Авраамово и Израйлево потомство. Но Божии деца ще се нарекат тези, които са според обещанието. (Фил. 3:3).
Исаак беше дете на обещанието, той беше заченат по свръхестествен и Божествен начин, защото и Сара и Авраам бяха в напреднала възраст (Гал. 4:28) Исаак е бил заченат и се е родил чрез вяра. Божието обещание се изпълнява чрез вяра. По този начин Бог ни казва, че Божиите деца не са децата по плът (евреите), а децата според Божието обещание (които приемат Христос за Спасител). В Римл. 4:13-25 ап. Павел подробно обяснява за обещанието дадено чрез вяра.
2. В примера за Исав и Яков и двамата са родени от един и същ баща и една и съща майка, и още когато бяха в утробата на майка си, Бог избра Яков за свой народ, а отхвърли Исаав. Римл. 9:13 както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих. Това, което казва стиха е, че Бог избра по-малкия брат, Яков, а не по-големия Исав (знаем, че тогава най-големият брат е получавал бащиното благословение), като илюстрира с това, че въпреки, че евреите са първородните на църквата, и с това законните наследници на Божиите обещания и благословения, то те ще бъдат изместени от езичниците. Римл. 9:8 не чадата родени по плът са Божии чада, но чадата родени според обещанието. А обещанието е, че ако вярваме в Христос, сте бъдем спасени и наречени Божии деца.
Гал. 3:26-29 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито освободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание
Тук не се говори, че Бог е намразил Исав с омразата, която ние разбираме под тази дума. в Лука 14:26 също се казва Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик., но това не означава, че трябва да мразим наистина роднините си. Всъщност това, което е казал Бог на Ревека е записано в Битие 25:23 А Господ й рече: - Два народа са в утробата ти, И две племена ще се разделят от корема ти; Едното племе ще бъде по-силно от другото племе; И по-големият ще слугува на по-малкия
Никъде не се говори за омраза, както някои обичат да интерпретират този стих в Римляни 9, а от там правят и цели доктрини. Ще спра до тук преди да съм навлязла в друга тема.

Quote
Когато обаче християните казват Бог обича "всички човеци" - те нямат предвид това, което Писанието нарича "човек" в контекста на това спасение, но имат предвид абсолютно всички хуманоидни същества които някога са ходили по земята.

За първи път чувам, че имало и друго значение на думата човек, а и още повече в Писанията. А и че освен човеците имало и някакви хуманоиди на земята. Кажи ми на кой стих от Писанията се облягаш за тези твои твърдения? Не знам от къде ги вадиш тези твои определения за човек, обаче в Библията ясно се казва, че Христос идва за целия свят (Йоан 1:10), било то човеци, хуманоиди или каквито си искаш ги наричай.
 
Quote
..разбира се Христос е Спасител на света (космос) - сиреч на целия ред, който Бог е създал с цялото многообразие на Божието творчество в него. Това е което "света/космос" означава, не означава всички хомо сапиенс живели на света.

Не знаех, че освен хората, които Бог е създал съществуват и други хомо сапиенс. Казваш, че те не са от света/космоса - тук за някакви същества извън космоса и извънземни ли говориш??

Quote
В това езеро ще има поне няколко милиарда души - всичките според теб - обикнати от Бога. Помисли си сега за някой човек който ти обичаш, един единствен. И си помисли за това той да се пържи в огън и жупел и жив червей да го яде в продължение на 12 непрестанни часа пред очите ти - няма ли да се смаже сърцето ти? И ти вярваш, че Бог ще седи си гледа спокойно страданието на милиарди човеци, които Той обича? Даваш ли си сметка, че като казваш "Бог обича всички" - ти имаш предвид И ТОЧНО ТОВА?

Така е, въпреки, че Бог обича хората и им предлага спасение чрез вяра в Христос, Той също така е справедлив Бог и тези, които не се обърнат към Него ще бъдат осъдени на смърт.
Нашето спасение не се базира само на Божията любов и милост, но също така и на Божията справедливост. Правдата е основата на Неговият трон. (Пс. 89:14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице). Ако Бог беше несправедлив, Неговият трон би останал без основа.
Представи си, че както си караш минаваш на червен светофар и те глобяват с $25. тези $25 са справедливо наказание, и законът в тази страна го изисква ти да ги платиш. Ако някой съдия си затвори очите за твоето нарушение и те освободи, той е несправедлив съдия. Не става дума дали съдията те обича или не; той е длъжен според закона да си прибере глобата.
По същия начин, и ние пред Бог сме нарушили закона чрез нашият грях и по този начин заслужаваме справедливото наказание на закона. Според закона на Бог, който наруши закона, трбва да плати с живота си. (Римл 6:23, Езек. 18:4) Не става дума дали Бог ни обича, и да си затвори очите за нашите грехове и да забрави за присъдата според закона. Ако Бог направеше това, тронът му би се срутил и Той не би бил наречен справедлив Бог.
Но какво прави Бог, който иска да ни спаси и знае, че сами не можем да заплатим за нашите грехове? Той изпрати Исус Христос - агнето, което умря на кръста за да плати нашият дълг за грехове ни. Когато повярваме в Христос, неговата смърт се счита в Божиите очи, отплата за нашето нарушение. И по този начин дългът към закона е платен и ние сме спасени.

Quote
Нека ти дам още един - Исус отделяше ТРИМА ученици от останалите - Яков, Петър и Йоан и ги взимаше на места, където не взимаше другите. Защо имаше предпочитания към тия трима повече от останалите?

Вярно е, че Бог имаше по близки отношения с някои - Авел, Авраам, Ной , Енох и много други, както и ти споменаваш. Но също така сред тях бяха и Давид и Йов. Библията ясно ни казва, че щом търсим Бог, Той ще бъде намерен от нас.
Quote
Ер. 29:13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като ме потърсите с цялото си сърце
Щом казваш, че БОГ обича  повече проповедници и пастори като Петър, апостоли като Яков и Йоан, тогава какво, да не би да искаш да кажеш, че Бог обича повече пасторите и лидерите в църквите повече от самите хора в църквата? Тук започваш да проповядваш някаква нова доктрина, коята не е никак библейска.

Quote
Цитат
Quote
А значи ли това, че защото Бог беше допуснал толкова изпитания в живота на Йов, Той го обичаше по малко от братята му? Хмм.. Дали специалното отношение наистина е знак, че Бог ни обича повече? Ами ако не виждаме специално отношение от Бог в живота ни, значи ли това, че Бог ни обича по-малко?? Така разсъждаваха братята на Йов, но не и Йов. И най-накрая Бог възнаграждава Йов за това, че се бои от Бог и Му остава верен, като "благослови последните дни на Йова повече от първите му дни." (Йов 42:12)
Не знам доколко разбираш въобще КОЙ Е ЙОВ и какво значеше и какво извърши той за Бога, но ако разбираше нямаше да даваш пример с него, че "щом имал изпитания значело ли, че той бил по-малко възлюбен".

Ако четеше какво съм написала, щеше да разбереше защо съм дала този пример. Нарочно дадох примера с Йов, тъй като ти казваш, че защото Бог имал специално отношение към Йоан, Петър, Яков или Данаил - това значело , че те са възлюбени от Бог, но аз ти доказвам, че дори и специалното отношение да липсва на пръв поглед (както и при Йов Бог беше допуснал много изпитания в живота му и дори братята му казваха да се отрече от Бог), това не означава, че Бог го обича по-малко.

Quote
...да ми кажеш, че те са обикнати от Бога, с това НИКОГА няма да се съглася, нито ти имаш какъвто и да е шанс да го докажеш от Писанията.

Защо някой хора обичат да си придават по-голяма важност.. ти и аз по какво се различаваме от някой друг грешник? всички сме еднакво грешни в закона и заслужавахме едно и също осъждение. На какво основание твърдиш, че Христос, ще обикне един езичник, а някой друг езичник няма да обикне? Ако не беше Христос, всички щяхме да бъдем осъдени. (Римл. 6:23, Йоан 3:36)) Както constant е написал
Quote
Но Бог... ни изпрати Спасител. Защото, освен справедлив Бог, Той е и Бог на любовта. Благодатта и истината, пише, дойдоха чрез Исус Христос.

Quote
Да, баща съм и мога да потвърдя, че един баща не обича еднакво

Ами това говори за тебе самият. Дано децата ти никога не видят изказването ти тук. Това, че има такива бащи не означава, че Бог ни обича с такава човешка любов. Кой баща наистина го е грижа повече за едното му дете отколкото за другото?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3285
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #35 on: March 29, 2010, 23:57:46 PM »
nellenceto,

понеже говорим за "любов" в темата, нека да започна с това, че ако имаше поне малко "любов" към хората с които дискутираш щеше да внимаваш повече в отговорите им към тебе и да ги разбереш преди да отговаряш. Защото времето е нещо скъпоценно, особено в тия зли времена и нямаше да губиш времето на пишещите с това да отговарят ненужно на неща, само защото ти нещо не си доразбрала.

Прави впечатление също, че прескачаш част от предоставената ти аргументация и отговаряш само на нещата, които си намерила нещо удобно за отговор. Останалите солидни аргументи стоят неотговорени, при това продължаваш да си държиш на тезата, ако и да не можеш да обориш аргументацията. Подобно поведение е неправедно.

Нека да ти дам пример с неправедния ти подход и начин на отговаряне:

Quote
Цитат
Quote
Да, баща съм и мога да потвърдя, че един баща не обича еднакво

Ами това говори за тебе самият. Дано децата ти никога не видят изказването ти тук. Това, че има такива бащи не означава, че Бог ни обича с такава човешка любов. Кой баща наистина го е грижа повече за едното му дете отколкото за другото?

Това, което правиш тук е пълна манипулация достойна за йезуитски агент или за офицер от ДС. Първо спираш цитата само до там докъдето ти е удобно и правиш коментари, които важат и за останалата част от цитата, която не цитираш, защото коментара ти ще бъде изобличен сам по себе си.

Нека да видим целия цитат:

Quote from: Watchman
Да, баща съм и мога да потвърдя, че един баща не обича еднакво, но моето потвърждение не е необходимо при наличието на примерите които имаме в Писанието с Божиите хора, които са били бащи, ако щеш да вземеш дори само патриарсите - Авраам, Исаак и Яков и за тримата има свидетелство, че са обичали поне един от синовете си повече от останалите.

Значи според тебе това говорило за мен самия, само че по твоята логика това говори за Авраам, Исаак и Яков също. И наистина говори, само че не говори нещо лошо, а говори истината и тя е че Божиите мъже имаха предпочитания пред някои от синовете си за сметка на другите. И това е защото НЯМА РАВЕНСТВО при Бога, както казах и по-напред - никъде в Библията няма идеята за равенство, това е идея на комунизма и е 100% сатанинска философия. Вижда се че ти си ученик и последовател на тази философия, затова и със зъби и нокти я защитаваш. Само, че това няма да мине пред хора, които се осланят на Писанията, а не на ученията на този свят.

Другото йезуитско усукване, което правиш е че променяш термина "обича еднакво" който дискутираме със "го е грижа повече" - извинявай, но ТОВА НЯМА ДА МИНЕ. В подобни извъртания се вижда безсилието ти да се изправиш срещу аргументацията, която съм изложил по темата, затова се спускаш към неправедни опити да подмениш терминологията (което също е установена сатанинска практика).

Ето защо ако смяташ да прибягваш до подобни йезуитски номера в дискусията не мисли, че това ще бъде толерирано и няма да бъде изобличено. Нещо повече каква мотивация бих имал да продължа да отговарям на човек който толкова лековато прибягва до неправедни похвати?

Ето защо ако изразиш покаяние спрямо това си поведение ще отговоря и на другите объркани неща, които си писала, ако ли не, просто няма смисъл от това.

С други думи да изясним - поради тенденциозния начин по който си извадила цитат от контекста му и по напълно неправеден начин си решила да превърнеш извадения от контекста цитат в повод за личен укор, както и опита ти да подмениш терминологията и така да избегнеш от хватката на аргументацията - аз намирам това поведение за неправедно и напълно неподходящо за дискусия целяща изследване на истината по даден въпрос. Ако ти приемеш това изобличение и отхвърлиш тази неправда, това ще даде възможност за продължаване на дискусията, но ако ли не, то трябва да се замислиш нали наистина си се покаяла за неправдата и си се обърнала към правдата или просто ти се иска някой да е умрял за греховете и неправдите ти, но ти нямаш мотивация да ги изоставиш напълно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #36 on: March 30, 2010, 00:48:53 AM »
Много думи и много слова изказани само за едно единствено нещо...
въпреки, че съвсем спокойно съм ти отговорила на коментарите, ти се засягаш за нещо, което ти самия твърдиш, че е така.
Какво те обиди след като си убеден, че това е самата истина и че бащите не обичали децата си еднакво?
Все пак извинявам се ако съм те засегнала с нещо. 
Може ли сега преди да продължиш и ти да се извиниш за всички обвинения, които отправи към мен в последния си коментар? Остави на Бог да предцени дали думите ми хвалят Бог или сатана... Peace!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3285
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #37 on: March 30, 2010, 01:40:02 AM »
Толкова ли ти е трудно да разбираш текст на български? Не случайно съм повторил няколко пъти въпросите си и ти пак ги подминаваш и говориш неща, които нито съм писал нито съм имал предвид, нито дори нещо подобно съм намекнал.

КОЙ ВЪОБЩЕ говори за обиждане или засягане? Обиждат се и се засягат плътските човеци. Аз говоря за НЕПРАВЕДНО ПОВЕДЕНИЕ от твоя страна, което между другото продължава в последния ти постинг, защото за пореден път извращаваш и заобикаляш написаното.

И какво се получава - вместо да се покаеш за йезуитската си логика на изкривяване на цитатите и заобикаляне на аргументацията и въпросите - ти продължаваш в същия дух.

Добре тогава - обясни ми - с каква мотивация да продължа да се опитвам да комуникирам с теб? Защото поведението ти е точно както беше и името ти първоначално enchanted.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

nellenceto

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 41
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #38 on: March 30, 2010, 03:53:39 AM »
Извинявам се отново, Watchman! Не съм искала да те засегна с поведението си.
извинявам се също ако не съм отговорила на всички въпроси. Опитала съм се да отговоря на колкото се може повече.
Влязох във форума, за да науча чрез дискусии и изучаване на Библията по-дълбоки неща. И наистина научавам.
Имам ревност за ИСТИННОТО Божие Слово и не ме задоволяват какви да е отговори, докато не се убедя чрез Словото, че наистина е така.
Аз също не искам да се дискутира със странични критики или обиди един към друг.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3285
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #39 on: March 30, 2010, 12:45:03 PM »
Quote
Извинявам се отново, Watchman! Не съм искала да те засегна с поведението си.

Добре сега, къде в написаното от мен видя, че съм се засегнал или че съм имал нужда от извинение? Ни най малко не говоря за това и два поредни постигна по-горе го доказват. Аз не гледам лично на нещата, които дискутираме, аз гледам принципно, както и подобава, иначе ще изпадаме постоянно в лични обяснения. Исус ни учи да се отричаме от себе си, а не да се засягаме, ето защо ако съм се обидил или засегнал - трябва да ме изобличиш за такова плътско поведение, а не да ми се извиняваш.

Проблема обаче, който повдигнах не касае лично засягане, както вече трети път пиша. А касае неправеден подход към дискусията. И целта на моята забележка не е да се извиняваш, а да осмислиш неправдата в подхода си и да я отхвърлиш, от което ще има полза и душата ти и дискусията.

И ако досега не е станало ясно ще повторя за пореден път. Това, което е неправедно в подхода ти е следното:

- извади думите ми от контекста за да ме обвиниш в нещо, което ако ги беше оставила в контекста щеше да видиш, че заедно с мен обвиняваш в абсолютно същото и Авраам, Исаак и Яков. Та моя проблем не е с това, че ме обвиняваш в нещо, а с това че подхождаш неправедно към думите ми, вадейки ги от контекста за да скриеш факта, че обвинението ти е също и към патриарсите. Ти може дори да си го направила без да си даваш сметка какво правиш, но греха от небрежност си остава грях.

- втората неправда, която засякох е опита за подмяна на терминологията, като темата "обича всички еднакво" ти се опита да подмениш с "го е грижа за". Такава подмяна е напълно неправедна, защото един добър баща го е грижа за всички деца, но това не означава, че обича всички еднакво.

Ето по ТИЯ ДВЕТЕ неща ако осмислиш ще разбереш защо поисках да се спре дискусията до изясняване на този неправеден подход.

Quote
извинявам се също ако не съм отговорила на всички въпроси. Опитала съм се да отговоря на колкото се може повече.

Цитатите и отговорите се разтеглиха на много фронтове и е трудно да се отговори на всичко, това го разбирам, но човек поне може да седне и да осмисли и да разбере. Не е нужно да успее да отговори на всичко, но е нужно да осмисли всичко - иначе защо въобще се хабим да пишем?

Когато обаче ти не осмисляш всичко и поради това продължаваш да си държиш на тезата - ето това вече е проблем. Проблем, който обезсмисля излагането на аргументи, защото те биват подминавани.

Ето например ти тотално и безапелационно подмина факта, че Яков обичаше Йосиф повече от другите си синове, и те ревнуваха и завиждаха. Авраам обичаше Исаак повече от Исмаил. А Исаак обичаше Исав повече от Яков. Докато пък майката обичаше повече Яков. В същото време Бог също показа предпочитания към Йосиф, като му даваше пророчески сънища, а на братята му не даваше. Също Бог предпочиташе Яков пред Исав. Както и Исус предпочиташе Яков, Петър и Йоан пред останалите. А Йоан пред Яков и Петър. И Йоан беше наречен ученика, когото Исус обичаше. Защо? Защото не обичаше останалите ли? Не, но защото го обичаше повече! Това без всякакво съмнение е засвидетелствано в Писанията. Ти обаче го подминаваш този факт и излизаш с тезата че само лошите бащи били обичали някое дете повече от друго. Добре ти ще можеш ли да стоиш пред Бога един ден и да отговаряш затова, че си нарекла Авраам, Исаак и Яков - лоши бащи?

Ако въобще си познала Бога от Писанията щеше да си научила, че едно от най-важните неща от Божия характер е че Бог суверенно избира един за сметка на друг. Бог е Бог на суверенния избор. Бог не е Бог на еднакво обичане. Бог е Бог, който обича когото избере да обича, и мрази когото избере да мрази. Показва милост към когото избере да покаже и закоравява когото избере да закорави. При това Бог прави това без да извърши никаква неправда и несправедливост. Сиреч Той винаги има добра причина за това, което прави.

Римл. 9:13  както е писано: "Якова възлюбих , а Исава намразих".
Римл. 9:14  И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!
Римл. 9:15  Защото казва на Моисея: "Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля".
Римл. 9:16  И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.
Римл. 9:17  Защото писанието казва на Фараона: "Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят"
Римл. 9:18  И тъй, към когото ще, Той показва милост, и когото ще закоравява.
Римл. 9:19  На това ти ще речеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята Му?
Римл. 9:20  Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?
Римл. 9:21  Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част - съд за непочтенна употреба?


Ето това е ИСТИНСКИЯ контекст на думите "Якова възлюбих , а Исава намразих", а не това, което ти се опитваш да обясняваш по-горе. И забележи какво казва този контекст. Че на едни Бог показва милост, а други закоравява.

Кажи ми сега - ако обича Бог всички - защо едни закоравява а само на някои показва милост? Ти ако обичаш някого - ще го закоравиш ли за да не се спаси?

Или, никога ли не си чела, защо Исус говореше с притчи на народа? Каква беше целта за това?

Мат. 13:10  Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?
Мат. 13:11  А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
Мат. 13:12  Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
Мат. 13:13  Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.

Марк 4:11  И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи;
Марк 4:12  тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи, да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].


Исус им говореше в притчи, тъй щото "гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи, да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости"

Дали осъзнаваш какво значи това? Осъзнаваш ли че целта на Исус беше ДА НЕ ВИЖДАТ, ДА НЕ РАЗБИРАТ, ДА НЕ СЕ ОБЪРНАТ И ДА ИМ СЕ ПРОСТИ. Това е Исус на Писанията. Разбира се няма нищо общо с милозливия Исус от евангелистките брошури и книжки. И защо Исус имаше тази цел спрямо тези хора? Как може да ги обича и да има такава цел за тях?

Разбирам, че това може да е шокиращо за някои, които са школувани в британско-американската версия на християнството, но това е което Писанието казва. И аз някога съм вярвал лъжите на това изкривено християнство, но сега предпочитам да следвам Писанието, а не човешки предания.

Quote
Влязох във форума, за да науча чрез дискусии и изучаване на Библията по-дълбоки неща. И наистина научавам.
Имам ревност за ИСТИННОТО Божие Слово и не ме задоволяват какви да е отговори, докато не се убедя чрез Словото, че наистина е така.

Похвално е да имаш такова отношение, но ако наистина имаш ревност за Божието Слово, ще трябва да оставиш традициите и инерцията наследени от църквите, които си посещавала и да се научиш да осмисляш аргументацията по темите. Аз разбирам, че някои неща могат да ти се сторят шокиращи, но по-шокиращото е това, което са ни излъгали по църквите, а не това което Писанието учи.

Писанието е изключително праволинейно и ако следваш линията му ще видиш как всичко е в пълно съгласие едно с друго, особено по отношение на това КОЙ Е БОГ и какъв е Неговият начин на действие спрямо човеците в Историята.

Имай предвид, че този лъжлив образ на Бога, който е насаден по църквите НЕ Е СЛУЧАЙНО, това е част от подготовката за приемането на Антихриста като Бог. Също така да се покланя някой на лъжлив образ на Бога - означава да се покланя на ИДОЛ. Ето защо тази тема е много важна и осмислянето на аргументите от изключително значение.

Quote
Аз също не искам да се дискутира със странични критики или обиди един към друг.

Обидите са за плътските хора. Обаче изобличението подобава между праведни. Изобличението е извор на живот и на поправление. Затова аз се спрях да ти обърна внимание на неправедния подход, който ти избра независимо доколко осъзнаваш какво точно си направила.

Quote
Може ли сега преди да продължиш и ти да се извиниш за всички обвинения, които отправи към мен в последния си коментар? Остави на Бог да предцени дали думите ми хвалят Бог или сатана... Peace!

Моите обвинения бяха към две неща - към подхода ти, и към учението, което вярваш. И двете неща имат принципен а не личен характер. Също, не съм казал, че думите ти "хвалят сатана" а че учението за равенство е сатанинско и че ти го вярваш и защитаваш. А това са два факта, които не могат да се отрекат.

Сатана е положил големи усилия през последните 200 години да промие мозъка на населението с учението за равенство и еднаквост. Всички са равни, Бог обича всички еднакво. Това не е учението на Библията. Нито хората са равни, нито някога ще бъдат. Нито всички са възлюбени, още по-малко пък еднакво.

Бог не е Бог на еднаквостите, а на многообразието. Не е Бог на равенството, а на единството на неравните неща. Истинската любов към Бога и Истината се вижда именно ТОГАВА, КОГАТО Бог предпочита някого повече от нас, обича някого повече от нас, дава на някого повече от нас. какво правим ние в такава ситуация? Забиваме си главите като щрауси и си повтаряме лъжеучението, че Бог обича всички еднакво, или както казва Писанието "се радваме заедно с Истината"?

Както е отношението ни в такава ситуация - ревност и завист, като братята на Йосиф или се наслаждаваме във избора на Отца си, защото Го обичаме, такъв какъвто Е, и се радваме в Неговия суверенитет да избира и да благославя и да обича както намери за добре, а НЕ ЕДНАКВО И ПО РАВНО. Ти ще обичаш ли Бога, ако Той обича някой друг повече от теб? Ако дава по-голяма благодат на някоя друга жена? Ако на нея й даде мъжа за който ти си мечтала, а на тебе не ти даде такъв мъж? Ще се радваш ли в Божиите съдби, или ще изпаднеш в завист и огорчение? В последните дни - това доколко познаваме и обичаме Бога - ще бъде въпрос на живот и смърт. И ако ти имаш предвид един друг Бог, който е бог на равенството и всеобщата обич - то ти ще паднеш в клопките на Антихриста.

За Антихриста е важно да се знае едно нещо и то е че неговата сила ще бъде като НЕУСТОИМ МАГНИТ да привлече ВСИЧКО КЪМ СЕБЕ СИ, което е ИЗЛЯЗЛО ОТ НЕГО. С други думи представи си че имаш колан с голяма метална катарама. И минеш покрай един свръх мощен магнит - какво ще се случи? Тази катарама ще те повлече цялата към магнита.

Така ще бъде ВСЯКО ЛЪЖЕУЧЕНИЕ, което е в сърцата ни - то ще ни привлече неудържимо към Антихриста. Затова очистването на сърцата от всяка заблуда е от жизнено важно значение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #40 on: March 30, 2010, 23:03:47 PM »
Watchman, поразително!!!
Нямам думи да благодаря на Бога за теб, твоето истинно изложение според Словото. Благодаря на Бога, че е дал удивителна мъдрост и светлина в разбирането ти за толкова важни духовни въпроси. Защото това Бог ти е открил чрез Духа, подобно на увещаващия Павел в 1Кор.2
не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.
 Оценявам високо този ваш труд неуморно да ни поучавате в Божиите Истини.
Бог да те благослови и възнагради, също както и Тихомир, и Мак!!!
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #41 on: March 30, 2010, 23:17:03 PM »
Учудващо е как неща, които са елементарни, днес имат вид на "поразителни истини". Доста от книжките преди 100-200г, които са коментари по определени въпроси от Божието Слово, са много по-дълбоки като размисли отколкото това, което говорим днес. Езикът, който е бил използван преди 100-200г е много по-дълбок отколкото това, което се използва днес. Хората сякаш са били с по-бистър ум тогава, отколкото сега.

Днес ние пишем и говорим за неща, които са само повърхността на всичко, което е отдолу. Ние сме доста далеч от мъдростта, която са имали мнозина преди нас.

За мен е тъжно в този форум да се занимаваме вече толкова години с неща, които са все още началото на знанието за Бога и основите на вярата. Ние все още стоим и си доизясняваме основни неща, които тепърва виждаме. Тези основни истини са били скрити от хиляди лъжливи учения, които са минали през ушите и ума ни.

В тези коментари визирам всички нас, защото всички сме били много осакатени в трезво разбиране и мъдрост, които в момента старателно издирваме според Божията милост.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #42 on: April 03, 2010, 04:08:12 AM »
Къде Авраам, Исак и Яков са похвалени за това, че са били добри бащи, та да се извършва грях, като се намират у тях недостатъци?
Нима в Божиите мъже не съществува и грях?
Божието Слово е истинно. Няма друго като него, то не идеализира героите.

Авраам много искаше син, дотолкова че прибърза пред Бога.
После с мъка се раздели с Исмаил, той ли не го е обичал? Бит. 21: 11, 14 - тези действия на малко любящ баща ли са?
Но се покори на Бога.

Исаак- той искаше да даде благословението на Исав, понеже него обичаше повече. Но това беше ли по Бога?
Той знаеше добре Божията воля - благословението да отиде към Яков. Нали затова разбра и се съгласи със станалото при измамата.
Разбра, че това е от Господа. Нямаше вече благословение за Исав от същия ранг.

Яков - измама на сватбата, ограбен труд, поругаване на чувствата и много загубени години. Нелюбима и любима жена.
Разбираемо е, че синовете на любимата ще са фаворити.
Лия воюва, но не успя да го спечели със синовете, които раждаше.

Ако зависеше от Яков, той би избрал Йосиф или Вениамин за да предаде благословението.
Но за специалното благословение, Бог избра Юда. Син на нелюбимата.


Има ли обаче избор за спасение?
Божията любов ограничена ли е?

Казано е, че Бог толкова много възлюби света, че даде Своя Възлюбен и Единороден Син в жертва за него.

Тогава защо ще има хора, които няма да бъдат спасени?

За Божието Царство има хора, които ще останат вън, и хора които ще влязат в него.
Тези, които ще останат вън, Исус знае кои са. Затова на тях Той им говори с притчи.

Quote
Марк 4:11  И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи;
Марк 4:12  тъй щото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи, да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости [греха].

Тогава излиза, че те са предварително заклеймени?!

Ни най- малко. Ако някои от външните за момента, дойде при Исус, обещанието Му е, че никак няма да бъде изпъден.
Въпросът е, кой ще дойде при Него. Кой ще Му повярва и ще бъде спасен.
Защото писано е, че Божието Царство насилници го грабват.
Ако няма интерес и нужда у някого към спасението и Царството, то той ще остане вън.
Въпреки, че има достатъчно благодат у Бога и за него, и за всеки.
А какво е благодатта, ако не любов?
Тя е Божия любов към хора, които с нищо не са я заслужили.
 Даже наопаки - достойни са за Божия съд и гняв.
Но яростта на Отец беше угасена на Кръста.
Който дойде в Сина, примирява се с Бога и има достъп до Царството.

Но който пренебрегне Сина - излиза от Божията благодат. Тежко му.

За това Бог е възлюбил всички хора, но няма да страда задето ще има такива, които ще отидат в ада. Те са пренебрегнали Неговия любим Син. Бог не желае на такива да им се прости греха.

Добре, какво би станало ако Христос не им говореше с притчи.
Смятате ли, че те веднага биха разбрали за какво става дума и биха се покаяли?
Не мисля. Хора, които се смятат за порядъчни, не се нуждаят от Христос, като от Спасител. На тях им трябваше Изцелител, Снабдител, Съдия, Делач....
Те спазваха закона, за какво им трябва Спасител?

Павел им говореше пряко. Приемаха ли думите му?

Ние християните, говорим на хората пряко. Приемат ли Христос?

По-скоро притчите на Исус биха събудили интерес към размисъл у хората, та по- късно да Го потърсят, след Неговото прославяне, отколкото ако им беше говорил пряко.

Но това разбира се, са мои размисли, за които ви оставям удоволствието да блестите гордо, щото сте над тях.

Накрая: съгласен съм вече, че Бог не обича еднакво всички :)
Който е повече наскърбен, отхвърлен, онеправдан, смачкан, отруден, безпомощен - Бог него повече обича.

Мат. 5 : 3. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.

Римл. 5 : 20 б а където се умножи грехът, преумножи се благодатта;

Матей 12: 18. "Ето Моя Слуга, Когото избрах,
Моя възлюбен, в Когото е благоволението на душата Ми.
Ще положа Духа Си на Него
и Той ще възвести съд на народите.
  19. Няма да се скара, нито да извика,
нито ще чуе някой гласа Му по площадите.
  20. Смазана тръстика няма да пречупи
и замъждял фитил няма да угаси,
докато изведе правосъдието към победа.

  21. И в Неговото име народите ще се надяват."


Това е Исус на Писанията.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #43 on: April 03, 2010, 09:59:42 AM »
Много хубава теорийка си спретнал Constant!Ама нещо си игнорирал напълно факта, че Исус от Писанията също имаше любимци! Или нима смееш на богохулстваш, като казваш, че и Той не е бил безгрешен?
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Бог обича ли еднакво всички?
« Reply #44 on: April 03, 2010, 16:16:08 PM »
Вече съм писал преди по този въпрос.
Girard, правиш ли разлика между син и ученик?