Author Topic: Любовните "християнски" песни  (Read 32990 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Любовните "християнски" песни
« Reply #15 on: July 07, 2009, 09:49:41 AM »
Quote
Какво е според вас взаимоотношението м-у Невястата и Жениха- нима Невястата е греховно да изпее любовта Си към Жениха?

Любовта към Бога ето как се изразява, според това, което е казал самия Бог:

1Йоан 5:3  защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

И ако погледнем в Псалмите ще видим, че Давид точно по-този начин изразяваше любовта си към Бога, като възпяваше спазването на Неговите заповеди и Слово. Ето няколко измежду стотиците примери:

Пс. 119:10  От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.
Пс. 119:11  В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.
Пс. 119:12  Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.
Пс. 119:13  С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.
Пс. 119:14  В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.
Пс. 119:15  За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.
Пс. 119:16  В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово.

Пс. 40:8  Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

Пс. 119:174  Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.


Какъв по-красив и същевременно богобоязлив начин да се изрази любовта към Бога, освен да се възпее Неговата правда, милост и желанието и копнежа да се спазват Неговите заповеди? Това е което аз виждам в Писанията, някой да вижда нещо друго?

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Любовните "християнски" песни
« Reply #16 on: July 07, 2009, 10:15:26 AM »
Тихомир,

относно Д.Чех и Дж. Остийн - да, разбирам те, аз също много се смущавам и не одобрявам редица неща, които правят, защото според мен това са греховни и заблудителни неща, които освен идолопоклонство, привеждат вярващите под/в/ редица заблуди ....а това може да коства много, извънредно много...даже до най- строгата присъда на Идващият.

**************

Уочман, предполагах, че ще сложиш тези стихове :-) . Но обърни внимание, че те не изразяват отношението на Невястата към Жениха, все пак . . . изказът на една невяста е друг и той не нарушава границите на " ...красив и същевременно богобоязлив начин да се изрази любовта... ", даже хич.

Примерите, които си дал не са примери на любовна песен на Невястата към Идващият Кървав Младоженец, Който Е платил извънредно, за да я има за себе си.  Йоанес е написал така :

Quote
3:29 Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.
в своята блага вест.

Интересно ми е как възприемате отношението на Църквата, Която е Невястата, към Идващият Младоженец - тъй като първата заповед е да ВЪЗЛЮБИМ ГОСПОДАРЯТ с цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила, греховно ли е тези думи да се изпеят?

Например, в Матей 9:15, 25:5, Марк 2:19, Лука 5:34, Йоан 3: 29, Йешуа от Назарет Се самоопределя като "Младоженец" в различни роли. Греховно ли е тези роли да бъдат възпяти, например, от Неговият народ?

 Аз мисля, че след като Той го е казал, не е греховно те да се възпеят (а не - кажат, например).

ПП: Обърнете внимание, че се дистанцирам от леките парчета за Господарят, където Той Е описан като, едва ли не "приятел" (напр.- "The best friend", на Хилсонг)и "гадже" (не се сещам за адекватен пример).


27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Любовните "християнски" песни
« Reply #17 on: July 07, 2009, 10:18:03 AM »
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Всемогъщият Бог, изпя любовна песен на Бога?

Нека бъда по-конкретен:
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Бога, изпя (или дори изговори) "прегръщаш ме силно в тайно място насаме с теб" и други подобни?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Любовните "християнски" песни
« Reply #18 on: July 07, 2009, 10:33:58 AM »
Quote
Уочман, предполагах, че ще сложиш тези стихове :-) . Но обърни внимание, че те не изразяват отношението на Невястата към Жениха, все пак . . . изказът на една невяста е друг и той не нарушава границите на " ...красив и същевременно богобоязлив начин да се изрази любовта... ", даже хич.

Това е чисто твое предположение, че не изразявало отношението на невястата към жениха. Напротив, Писанието като говори за съпрузи и съпруги виж какво казва:

Еф. 5:33  Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

Любовта на жената не се състои в романтика или някаква изразна емоционалност, но се състои в това ДА СЕ БОИ от мъжа си. Ще забележиш, че в този пасаж се говори именно за семейни отношения и за любов в семейството. Ето защо ако любовта на жената се състои в това да се покорява и да се бои от мъжа си, то с какво друго ще е изпълнена нейната любовна песен освен именно с възпяване на пазене на заповедите и страха, в които се съдържа любовта й?

Както виждаш Писанието е напълно цялостно и съгласно със себе си във всички аспекти, като ясно дефинира в какво се състои любовта към Бога и любовта към жениха, било той Бог или човек.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Любовните "християнски" песни
« Reply #19 on: July 07, 2009, 10:58:12 AM »
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Всемогъщият Бог, изпя любовна песен на Бога?
-1-


Нека бъда по-конкретен:
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Бога, изпя (или дори изговори) "прегръщаш ме силно в тайно място насаме с теб" и други подобни?
-2-

Тишо,

нека забележим, че позицията на Бижиите мъже е била предимно да предадат на изкупените, според както е написал и брат ни Йоанес :
Quote
1 Иоаново: 1:3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
, както и брат ни Павел пък пише, че е бил като дойка към малките си, спрямо обърналите се от греха и повярвалите в Името на Изкупителя, хора, треперел е за тях и много се е притаснявал за тяхното ходене в Сина.


Така че Божиите мъже предимно са писали главните и основните неща, а за общението помежду им ние не знаем всичко. Например, Павел е отбелязал :
Quote
14:26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
в 1-во към коринтската общност, но нито ти, нито аз знаем какви псалми (едва ли са били само Давидовите, де), какви поучения (точно, не са описани, все пак)и тнт неща са предлагали, пяли и говорили нашите братя от първата църква/събрания.

Например, Павел не е написал така :
Quote
14:26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага тези псалми : ХХХХХХХ, има да каже следните поучения : ХХХХХХ, има да сподели следните откровения :ХХХХХ, има да говори следните непознати езици: ХХХХХ, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
, нали?

Освен това, образът на Невястата не е широко популярен всред първите събрания. А аз за това те попитах - грях ли е ако се изпеят ролите на Йешуа като Младоженец, вместо да се кажат/ проповядват ? Аз мисля - не.  Не смятам, че Господарят би отказал такава хвала, особено ако е помазана от Духа Му. Все пак, Духа на Господарят казва заедно с Невястата :
Quote
Ела!
(Разкритие 22:17), на което Идващият откликва :
Quote
Идвам скоро!
(Разкритие 22:20).


Бих ти отговорил разумно така : Тихомир, а кой от Божиите мъже Павлос, Маркос и Яков е описал Господарят като "Коренът и родът на Давид, светлата утринна звезда" (точно, 1Х1) и като не Го Е описал така - грях ли е сторил? И като го е описал така Йоанес в "Разкритие", нима е постъпил Богохулно? Защо Йоанес Го нарича Младоженец? Защо Помазаника Се самоопределя като такъв? Защо сме Невяста Негова?


И ако това е така нима е грях да възпеем любовта си към Нашият Спасител? Не мисля. И словото подкрепя позицията ми - първата заповед е да възлюбим Господарят с цялото си сърце, ум, душа и сила. И греховно ли е ако се изпее тази любов към Него? Нима беше греховно тази блудница да падне при нозете Му и да ги целува в покаяние и изтрива с коси? КЪДЕ Е ОПИСАНО ТАКОВА ПОКАЯНИЕ? КЪДЕ Е ОПИСАНО ЦАР ДА ЯДЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНИ ХЛЯБОВЕ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ДА ЯДАТ САМО НА СВЕЩЕННИЦИТЕ?

КЪДЕ Е ОПИСАНО НЯКОЙ ДА СВИРИ НА ЦАР, КОЙТО Е СМУЩАВАН ОТ ЗЪЛ ДУХ И ДУХА ДА СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ЦАРЯТ? НЕ ВИЖДАМ ОТГОВОРИ В ЗАКОНА. А ТИ?

КЪДЕ Е ОПИСАНО КАК ДА ТАНЦУВА ДАВИД В ЗАКОНА И ЗАЩО БОГ, КОЙТО ПРИЕ ТАНЦА, НЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ОПИШЕ ТОЧНО ТАНЦА, ТА ДА НЯМА ПРОИЗВОЛИ ? Ти как смяташ?  :-) Бог Е Бог.


На

Нека бъда по-конкретен:
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Бога, изпя (или дори изговори) "прегръщаш ме силно в тайно място насаме с теб" и други подобни?
-2-Тишо, нима не записах, че се разграничавам от подобни безумия? Прочети ПП-то ми.

Уочман,

това, което пиша не противаречи на твоят паралел м-у една съпруга и мъжът `и и Господарят и Невястата. Любовта към Бога не включва САМО страха от Него. Както и Името, чрез Което се спасява Човек не е САМО Исус, или Йешуа.27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Любовните "християнски" песни
« Reply #20 on: July 07, 2009, 11:15:45 AM »
vminev, аз не разбирам, какво точно искаш да кажеш. Дай с две приказки, точно и ясно.

По темата, някак си не ми се вижда уместно да пееш любовни песни на Господаря на Вселената. Не че има проблем в чувствата и любовта "филео", но те трябва да са подчинени на любовта "агапе". Някак си не върви "агапе" да липсва, а да изобилства от "филео". Това не е ли лицемерно? Защото точно това става на практика. В черквите се пеят песнички от хора не изпълнени и не практикуващи "агапе", имащи някаква сладникава идея за друг бог, и наричайки го Исус му пеят от "филео". "Агапе" и "филео" трябва да вървят ръка за ръка, като водещата е "агапе". Все пак християнина не се скопява от чувства след като повярва. Чувствата са от Бога, но трябва да си стоят на мястото.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Любовните "християнски" песни
« Reply #21 on: July 07, 2009, 11:27:53 AM »
нека забележим, че позицията на Бижиите мъже е била предимно да предадат на изкупените, според както е написал и брат ни Йоанес :
Quote
1 Иоаново: 1:3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
, както и брат ни Павел пък пише, че е бил като дойка към малките си, спрямо обърналите се от греха и повярвалите в Името на Изкупителя, хора, треперел е за тях и много се е притаснявал за тяхното ходене в Сина.


Така че Божиите мъже предимно са писали главните и основните неща, а за общението помежду им ние не знаем всичко. Например, Павел е отбелязал :
Quote
14:26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
в 1-во към коринтската общност, но нито ти, нито аз знаем какви псалми (едва ли са били само Давидовите, де), какви поучения (точно, не са описани, все пак)и тнт неща са предлагали, пяли и говорили нашите братя от първата църква/събрания.

Например, Павел не е написал така :
Quote
14:26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага тези псалми : ХХХХХХХ, има да каже следните поучения : ХХХХХХ, има да сподели следните откровения :ХХХХХ, има да говори следните непознати езици: ХХХХХ, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
, нали?
Това е много пагубно заключение, което е прекрасна база за лъжеучения и големи отклонения от Божия Път.

Писано е:
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Това, което казваш е, че примерът, който имаме в Писанията не е достатъчен и затова ще си наложим новости, които да "усъвършенстват поклонението", защото все пак в Писанията Бог е бил много зает да обяснява теоретически неща и не е имал време да сложи малко повече информация, от която днес толкова отчайващо се нуждаем (?) и толкова е отчайващо, че не можем без нея (?) и толкова не можем, че си я добавяме навсякъде и я повтаряме, повтаряме, повтаряме...

Писано е, че Църквата е изградена на основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е Христос.

Основата е винаги една. Песните може да са нови, но са базирани на една основа. Когато се правят къщи, къщите се правят с добре утвърдени принципи за съзиждане на основа. Нагоре къщата може да е с различна форма, цвят и т.н., но принципите, че трябва да е със здрава основа, нивелирана, със здрава "арматура", с добра изолация, с покрив, който не е на дупки и т.н. -- тези принципи си остават. Ако градиш на други принципи накрая няма да излезе къща, а купчина строителен материал.

От думите ти виждам, че не намираш Писанията за достатъчни, за да ти дадат тази основа, което е жалко.

Може би "съжаляваш", че в Писанията не е записано това, което би искал да е записано, а именно Божиите мъже да говорят с любовни думи към Бога?Quote
Освен това, образът на Невястата не е широко популярен всред първите събрания. А аз за това те попитах - грях ли е ако се изпеят ролите на Йешуа като Младоженец, вместо да се кажат/ проповядват ? Аз мисля - не.  Не смятам, че Господарят би отказал такава хвала, особено ако е помазана от Духа Му. Все пак, Духа на Господарят казва заедно с Невястата :
Quote
Ела!
(Разкритие 22:17), на което Идващият откликва :
Quote
Идвам скоро!
(Разкритие 22:20).
Кой ти каза, че не е бил популярен?

Самият Йоан Кръстител учи това учениците си. Знаеш ли откъде го е научил?

Израел на много места в Писанията бил описван като жена, която Бог е взел за себе си. Евреите доста добре знаеха това. И въпреки това не срещаме никой от тях да говори с такива думи към Бога, защото имаха страх от Бога и трепереха в ужас от Него.


Quote
Бих ти отговорил разумно така : Тихомир, а кой от Божиите мъже Павлос, Маркос и Яков е описал Господарят като "Коренът и родът на Давид, светлата утринна звезда" (точно, 1Х1) и като не Го Е описал така - грях ли е сторил? И като го е описал така Йоанес в "Разкритие", нима е постъпил Богохулно? Защо Йоанес Го нарича Младоженец? Защо Помазаника Се самоопределя като такъв? Защо сме Невяста Негова?
Забележи внимателно - аз говоря за нещо, което днес се прави и го няма в Писанията. Обаче, ти говориш за нещо, което го има в Писанията и някой не го е споменал. Голяма разлика има в това и това не е аргумент по темата.

А както се сещаш Йоан не си е измислил сам за "коренът и родът на Давид, светлата утринна звезда", а просто го е записал по заповед на Месията, сиреч бил е нещо като "писар" в този момент.

Евреите доста добре знаеха за кого става въпрос, когато се каже "коренът и родът на Давид, светлата утринна звезда", защото това са неща, записани в Писанията. И те познаваха Писанията, защото ежегодно бяха им прочитани на всеки празник, а ти явно не ги познаваш, щом си писал тези неща, на които сега отговарям.Quote
И ако това е така нима е грях да възпеем любовта си към Нашият Спасител? Не мисля. И словото подкрепя позицията ми - първата заповед е да възлюбим Господарят с цялото си сърце, ум, душа и сила. И греховно ли е ако се изпее тази любов към Него? Нима беше греховно тази блудница да падне при нозете Му и да ги целува в покаяние и изтрива с коси? КЪДЕ Е ОПИСАНО ТАКОВА ПОКАЯНИЕ? КЪДЕ Е ОПИСАНО ЦАР ДА ЯДЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНИ ХЛЯБОВЕ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ДА ЯДАТ САМО НА СВЕЩЕННИЦИТЕ?
Забравяш едно много важно нещо - блудницата плачеше. Ако го нямаше това нещо, щеше да ми се стори изключително подозрително, но слава на Бога, Той е дал всичко както е било с подробности.

Както ти споменах по-горе, в Писанията, е записано как ще има хора, които ще целуват праха под нозете на Месията, което точно стана с тази блудница. Защо фарисеинът не се възмути от този факт, а се възмути от това, че "...ако този човек беше пророк..."? Може би защото познаваше Писанията с доста големи подробности, а ти не си го прочел?


Quote
КЪДЕ Е ОПИСАНО НЯКОЙ ДА СВИРИ НА ЦАР, КОЙТО Е СМУЩАВАН ОТ ЗЪЛ ДУХ И ДУХА ДА СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ЦАРЯТ? НЕ ВИЖДАМ ОТГОВОРИ В ЗАКОНА. А ТИ?
Хората още тогава познаваха силата на музиката от ръката на праведен човек. Забележи, че и Елисей веднъж пророкуваше в съпровод на музика.

И другото интересно нещо е, че Давид просто свиреше. Не гонеше духове, тъй като и самият Саул беше смущаван, а не обладан от дух от Господа.

Принципът, който Давид спазваше беше да бъде угоден на Бога, според Закона. В случая, той не вършеше нещо противно на закона. Просто беше там и свиреше. Това, че злият дух се оттегляеш беше резултат от правдата, която Давид имаше чрез покорството на Бога.Quote
КЪДЕ Е ОПИСАНО КАК ДА ТАНЦУВА ДАВИД В ЗАКОНА И ЗАЩО БОГ, КОЙТО ПРИЕ ТАНЦА, НЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ОПИШЕ ТОЧНО ТАНЦА, ТА ДА НЯМА ПРОИЗВОЛИ ? Ти как смяташ?  :-) Бог Е Бог.
Не си ли чел, че на Господните празници са играли хора?

Съдии 21 Тогава казаха: Ето, всяка година има празник на ГОСПОДА в Сило, който е на север от Ветил, към изгрев слънце от пътя, който се изкачва от Ветил към Сихем, и на юг от Левона. И те заповядаха на вениаминовите синове и казаха: Идете и залегнете в лозята, и гледайте; и ето, когато силоанските дъщери излязат да играят танци, тогава излезте от лозята, и си отвлечете всеки за себе си жена от силоанските дъщери, и си идете във вениаминовата земя.

Това е записано доста преди Давид. Това е било нещо съвсем нормално.

А думите на Исус:
Лука 6 Блажени сте, когато ви намразят хората и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син. Зарадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже така правеха бащите им на пророците.

Давид беше описан, че играеше пред Бога и щом Бог не счете това за мерзост, значи е било според благоприличието на облеклото в Писанията, където има ясни заповеди за това какви да бъдат дрехите на мъжете, какво не трябва да им се вижда и т.н...

Ако се сещаш, когато оскърбиха Давидовите пратеници, бяха им скъсили полите на мантиите и бяха им отрязали брадите. И мъжете крайно се срамуваха. От този пример можеш да се сетиш как е бил облечен Давид, за да не бъде противен на Бога.И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Любовните "християнски" песни
« Reply #22 on: July 07, 2009, 12:27:59 PM »
Тишо, имайки впредвид, че те познавам, макар и задочно- естествено, предвидима реакция.

Правиш изводи, към които аз никак не съм се стремял. Например, никъде не съм казал, че цялото писание не е достатъчно за .... поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело – просто отметнах, че не е упоменато точно, както и ти поиска точно да ти напиша кои Божии мъже са пеели песен на любов към Бога. Има огромна разлика. Можеш да го напишеш като уточняване, но в момента си го написал като оклеветяване, а това не ти прави чест. Поне можеше да попиташ, както е редно, преди да избързаш с констатацията си, че „Това е много пагубно заключение, което е прекрасна база за лъжеучения и големи отклонения от Божия Път.”


Т.е.- аз далеч не прокарвам идеята за НОВОСТИ, а констатирам, че в писанията понякога ЛИПСВАТ ДЕТАЙЛИ, което е генерално различно. Преди да ме обвиниш, че съм искал да прокарам идея за „усъвършенстване не писанията и поклонението”, бих могъл да те запитам защо смяташ, че е небиблейско да се пее на Помазаника като на Жених, след като Той Е Този. Защо хората на Бога да не се възприемат и като Невяста, след като са и част от Тялото на Невястата. И – част от самото Тяло на Помазаният Цар, също.... и – част от Неговият народ, светии на Бога и тнт – т.е. – няма еднозначно определение на вярващите в Йешуа, спасените по благодат.

Както една невяста не се САМО  страхува от мъжа си, но и се обичат и имат интимно общение (описано, все пак в писанията, в „Песента”, както и в Езекиил /напр.16/, Еремия ,...) и имат думи на любов, така  и аз не виждам грях в това да се пее на Господарят, че Го обичаме. НИМА ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ПЪРВАТА ЗАПОВЕД, КОЯТО Е НАЙ- ГОЛЯМАТА ? Пак не ми отговори....противоречие ли е, ако изпея :

Ти си , Който Си....Ти ме уми в кръвта Си и спасен съм днес- твой съм аз , Господарю мой, твой съм аз.... Обичам Те, Йешуа за това, което направи за мен на кървавата Голгота...богоговея пред Теб, Царю на света.....покланям Ти се, ....боготворя Теб, мой царю и Господар на живота и на всичко Си Ти ...” ?

Тези думи нима противоречат на словото? Намери една. И тогава ме наречи, че „обогатявам” словото, инак ти „обогатяваш” казаното от мен.

Основата е винаги една. Песните може да са нови, но са базирани на една основа.”

– ами – естествено, че е така! И част от тази основа е и книгата „Разкритие”, където Невястата казва на своят Жених : „Ела!” – грях ли е ако се изпее? Грях ли е ако някой изпее : „29 Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".
31 А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма
. ”

– не мисля.

Греховна ли беше братската любов на Йонатан според

 „1 Царе: 18:1 И като престана Давид да говори със Саула, душата на Ионатана се свърза с душата на Давида, и Ионатан го обикна както Собствената си душа.
20:17 И Ионатан накара Давида да се закълне още веднъж, поради любовта, която имаше към него; защото го обичаше, както обичаше собствената си душа
.”

След като любовта към Бога не е грях, а е първа заповед, след като любовта към ближният не е грях (естествено, че нямам впредвид хомосексуалните тълкувания и мерзости на тези стихове!), то аз не виждам грях, ако любовта към Бог бъд част от поклонението към Него.

Може би "съжаляваш", че в Писанията не е записано това, което би искал да е записано, а именно Божиите мъже да говорят с любовни думи към Бога?”

– зададох ти достатъчно смислени въпроси :

КЪДЕ Е ОПИСАНО ТАКОВА ПОКАЯНИЕ? КЪДЕ Е ОПИСАНО ЦАР ДА ЯДЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНИ ХЛЯБОВЕ, ОТ КОИТО Е РАЗРЕШЕНО ДА ЯДАТ САМО НА СВЕЩЕННИЦИТЕ?

КЪДЕ Е ОПИСАНО НЯКОЙ ДА СВИРИ НА ЦАР, КОЙТО Е СМУЩАВАН ОТ ЗЪЛ ДУХ И ДУХА ДА СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ ЦАРЯТ? НЕ ВИЖДАМ ОТГОВОРИ В ЗАКОНА. А ТИ?

КЪДЕ Е ОПИСАНО КАК ДА ТАНЦУВА ДАВИД В ЗАКОНА И ЗАЩО БОГ, КОЙТО ПРИЕ ТАНЦА, НЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ОПИШЕ ТОЧНО ТАНЦА, ТА ДА НЯМА ПРОИЗВОЛИ ? Ти как смяташ?


– ти ми даваш стихове, брат, НО ТАМ НЕ Е ОПИСАНО ТОЧНО КАК СА ТАНЦУВАЛИ И ТИ ГО ЗНАЕШ ПРЕКРАСНО, НАЛИ?

Това имах впредвид : както никъде не е описано как точно да се танцува Богоугодно, защо Бог не наказа Давид, като яде от хлябовете, и тнт, то и НЕ Е ОПИСАНО ТОЧНО КАК ДА СЕ ПОКЛАНЯМЕ И КАКВИ ДУМИ ДА ГОВОРИМЕ НА БОГ! Т.е.- няма някакъв педантизъм и абсолютна подробност до йота.

Например, Павел, пишейки : „1 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате.
  2 Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.
  3 А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха.
” 1-во към коринт. Общност, 14, не е написал ТОЧНО как да се пророкува, и тнт, да не издребнявам – все пак сме духовни хора .

За пирмера ти от Съдии и танца на девойките – има ли подробно указание за точният танц, брат? Раз-два –трииии-иии-иии- хоп...едно-две...паузат...четири...завъртане – хоп- ... ?! Аз не намирам!


И пак – къде е написано, че когато НЯКОЙ ПЕЕ ЗА ЛЮБОВТА СИ КЪМ БОГ (1-та и най – голяма заповед!), той върши грях. Ако това наричаш „своеволно тълкуване ” и "обогатяване".....

И другото интересно нещо е, че Давид просто свиреше. Не гонеше духове, тъй като и самият Саул беше смущаван, а не обладан от дух от Господа.”

– къде съм написал за гонене на демони, че не си спомням? Сега да те нарека ли ХХХХХ? Недей да ми приписваш неща, които не съм писал, моля!

 
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Любовните "християнски" песни
« Reply #23 on: July 07, 2009, 12:38:27 PM »
vminev,

От всичките думи, които каза досега, основната ти теза е това, че ти искаш да покажеш, че изговарянето на любовни думи към Бога е нещо, което е правилно.

Замислял ли си се откъде идва изобщо тази идея за това нещо? Със сигурност не е от здравите думи в Словото. Със сигурност не е от песните, които имаме като пример в Словото.

В наши дни това "любовно говорене" е нещо, което е изключително фундаментално за днешните "църкви" и затова беше засегнато.

В Словото не виждам такъв фундамент.

Начинът, по който опита да го докажеш достигна до факта, че не ти стигала информацията да го отхвърлиш. Това се нарича въвеждане на новости и фактът, който излиза от това (въпреки, че не си го казал точно така) е да опиташ да прескочиш границата на написаното и да докажеш този модерен фундамент.

След като ти беше посочено от Писанията какво правят Божиите хора, ти продължи да търсиш "паралели" и "аналози", с единствения "аргумент", че не виждаш да е лошо, въпреки, че имаш 150 песни в Словото, в които няма и помен от това... 150 песни не са ти достатъчни явно. Тогава опитай с 1182-те глави от Библията. За теб това не са достатъчни аргументи дали нещо е библейско или не. Самият израз "библейско", означава това дали е потвърдено от Словото като позиция. Не мога да ти отговоря по друг начин на въпроса "защо мисля, че не е библейско".

Самият ти не разбираш какво отражение има върху теб годините ти прекарани в тези среди и квасът, който трябва да очистиш и да се придъжаш стриктно към Писанията, а не към модерните "фундаменти", които за мнозина са станали "библейски фундамент", въпреки, че не са.

В Словото пише ясно, че трябва да служим на Бога точно по начина, по който виждаме и всичките неща, които пише в Писанията са написани и за наш пример и поука. Излизайки от тези примери относно сериозни духовни неща е гордост. Още по-пагубно е да се опитваш да нагласиш Словото на тази теза, а не да тестваш тезата си (смятайки я за неправилна като начало) спрямо Словото.

В този случай ти започваш да съдиш Писанията спрямо твоята теза, а аз изхождам от Писанията, съдейки твоята теза.

Ти търсиш потвърждение на определен факт в Словото чрез Словото, но не разбираш, че ставаш съдник на Словото. Интересното е, че търсиш отговора в Закона, който е даден доста след като са станали доста от нещата, които питаш.

Как примерно Ной е знаел кои са чисти и нечисти животни като това го четем ясно дефинирано в Закона?

Проблемът е, че ти липсват принципните основи, кои Писанията дават и затова казваш, че много от нещата "ги няма писани в Закона", а както ти показах ги има писани на други места. Не забравяй, че заблудите идват от непознаване на Писанията.

Основната твоя теза, че Божиите хора можели да говорят любовни думи на Бога (чийто пример виждам само в днешните песни, не знам откъде го вземаш), не беше доказана от Словото. Опита какви ли не неща, стигна чак до това, че пишело някъде за "любовта" или за "младоженеца". Но това не доказва тезата. Това не са здрави аргументи.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #24 on: July 07, 2009, 13:46:47 PM »
Тихомир,

Идеята, че събаряш „тезата ми” като „небиблейска „  е недостатъчно основателна и всеки, който прочете внимателно темата от началото може да го види.

Самият аз се разграничих от позицията на Д. Чех и Дж. Остийн, но ти продължи да ме приравняваш с тях, което никак не ме ласкае...


АЗ ПАК ТЕ ПИТАМ – АКО ИЗПЕЯ ЗАПОВЕДТА НА ГОСПОДАРЯТ ЙЕШУА ОТ МАРК 12
Quote
29 Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".
31 А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.


ЗНАЧИ , БРАТ, ТОВА Е НЕБИБЛЕЙСКО, СПОРЕД СМИСЪЛА, КОЙТО ВЛАГАШ В ПОНЯТИЯТА „БИБЛИЯ” И „СВОЯ ПОЗИЦИЯ”?!

ДОБРЕ, СЛЕДОВАТЕЛНО, ПЪРВАТА ЗАПОВЕД Е НЕБИБЛЕЙСКА, СЛЕДОВАТЕЛНО ТИ ЗНАЕШ КАКВО ТОЧНО Е ПЯЛ НАШИЯТ ГОСПОДАР НА БАЩА СИ, СЛЕДОВАТЕЛНО СИ БИЛ ТАМ И ПОДРОБНО МОЖЕШ НИ ОСВЕДОМИ КОИ ХИМНИ СА ИЗПЯЛИ НА ХЪЛМА ПРЕДИ ЗАЛАВЯНЕТО НА УЧИТЕЛА ОТ НАЗАРЕТ И РАЗПВАНЕТО НА СИНА...разбирам.....хммммм.....интересно.

 Наричаш библията „небиблейска”?!

 Човек, аз те „попитах в прав” текст хиляда пъти  / И част от тази основа е и книгата „Разкритие”, където Невястата казва на своят Жених : „Ела!” – грях ли е ако се изпее? Грях ли е ако някой изпее : „
Quote
29 Исус отговори: Първата е:
"Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".
31 А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.


– не мисля./
, но ти не ми отговори и сега вече /пффф, естествено!/, ме „разобличаваш” – и то на основата на писанията, които цитирам?! Ееееееееееееееееееееееее.................


Quote
Самият ти не разбираш какво отражение има върху теб годините ти прекарани в тези среди и квасът, който трябва да очистиш и.....


-   подобни изказвания те съветвам да пробваш-те на някои други души, щот, аз само се забавлявам и те предизвикват моята усмивка.

Приятелю, ако аз имам квас каква е гаранцията, че ти си чист, не успях да схвана в монолога ти?! И, въобще идеята да ме заклеймяваш така, можеш сърдечно да я забравиш :-)  .

ЦИТИРАХ ДОСТАТЪЧНО ПИСАНИЯТА. НАПИСАХ ЗА НЕВЯСТАТА И ЗА ПЪРВАТА ЗАПОВЕД ДОСТАТЪЧНО, НО МОГА И ОЩЕ, А ТИ НАРИЧАШ ТОВА КВАС И ОТКЛОНЕНИЕ? Хайде сега.... Значи вм. да изговоря любовта си към Бога я изпея, е грях....хммммм.....
 
ПАК ПИТАМ – ГРЯХ ЛИ Е АКО ВМЕСТО ДА КАЖА, ИЗПЕЯ ЗАПОВЕДТА НА НАШИЯТ СПАСИТЕЛ ОТ ОГНЕНАТА ГЕЕНА, ОПИСАНИ ОТ БРАТ НИ МАРКОС?! И АКО ТОЙ ГИ Е НАПИСАЛ, А АЗ ГИ ИЗПЕЯ – КАКВА Е РАЗЛИКАТА И В КАКВО Е ГРЕХА МИ.- защото тогава и той би трябвало да претърпи изобличение за "небиблейско" писане....

А Сина, че Беше ВЪЗЛЮБЕН ОТ ОТЦА – предполагам, че ако и това възпея в песен Е КВАС, БРАТ ? И КАК ЩЕ МЕ НАРЕЧЕШ ТОГАВА – в смисъл, интересно ми е, не че толкова ....а относно любовта на Бог към нас, хората – ако го изпея, а не кажа – БИ НАРЕКЪЛ И ТОВА КВАС, ТИХОМИР,...нали ?

ЧАКАМ СМИСЛЕН ОТГОВОР, А НЕ НЕСМИСЛЕНИ ОБВИНЕНИЯ.

Quote
Осия: 3:1 И Господ ми рече: Иди пак, залюби жена си, която, ако и да е залюбена от мъжа си, е прелюбодейца, също както Господ люби израилтяните, при все, че.....

Quote
Второзаконие: 11:1 Люби, прочее, Господа твоя Бог и пази винаги заръчванията Му, повеленията Му, съдбите Му и заповедите Му.

Quote
    Псалми: 18:1 (По слав. 17). За първия певец.
Псалом на Господния слуга {Псал. 36, надписа.}† Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече:
Любя Те, Господи, сило моя

Quote
     Пс.26:8 Господи, любя местопребиванието на Твоя дом,
И мястото на скинията на славата Ти. 

Quote
    Пс.116:1 (По слав. 114).
Любя Господа защото послуша
Гласа ми и молбите ми;..... 

Quote
     1 Иоаново: 4:20 Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си .......

Quote
      Псалми: 45:1 (По слав. 44). За първия певец, по Криновете {Псал. 69 и 80, надписите.}†: псалом за Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта.
От сърцето ми извира блага дума.
Аз разказвам делата си на Царя;
Езикът ми е перо на бързописец.

Quote
      Пс. 91:14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ,
Затова ще го избавя;
Ще го поставя в безопасност {Еврейски: На всичко.}*, защото е познал името Ми.
- ако се изпее това отношение-думи на Бащата към Сина греховно ли е ?

Quote
     Еремия: 2:2 Иди та прогласи в ушите на ерусалимската дъщеря, думайки:
Така казва Господ: Помня за тебе
Милеенето ти, когато беше млада,
Любовта ти, когато беше невеста,
Как Ме следваше в пустинята,
В непосята земя.

Тихомир, би ли ми обяснил и сега ли, с тези стихове, съм, за пореден път "нечист", според каквот казваш ?

*************

ПП- не ми отговори тук :
Quote
Тези думи (т.е. -  теста на песен, който сложих) нима противоречат на словото? Намери една. И тогава ме наречи, че „обогатявам” словото, инак ти „обогатяваш” казаното от мен.27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #25 on: July 07, 2009, 13:55:47 PM »
vminev,

Имаше ясен извод, който ти беше казан, но ти се отклони в неща като това "дали да обичаме Бога е правилно" и даже ме изкара, че съм казал, че първата заповед била "небиблейска".

Нека ти повторя отново въпроса:
Quote
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Всемогъщият Бог, изпя любовна песен на Бога?

Уточних, че любовен език като това, с което ти започна темата, просто в Словото няма като директна дума от Божий човек към Бога. Нито блудницата целуваше Исус "любовно", а като слуга, молещ за милост, който е потънал в срам.

Ти, обаче, избяга точно от това като каза, че "не подкрепяш такива неща", но въпреки това ти започна темата с цитати от Песен на песните. Показахме ти, че това отношение, което ти опита да "паралелизираш" не е потвърдено от никой Божий човек в отношението му към Бога.

Тук не говорим за това дали да се обича Бога или не - нещо, което ти мислиш и срещу което скачаш в момента. Говорим за "любовен език" - думи, vminev, думи, думи думи. Това беше оригиналната тема - музиката, песните, думите в песните.

Ти дотолкова се отклони от първия ми въпрос, че започна да ме обвиняваш в неща, които не съм казал, затова няма да отговоря на тези неща (сега), тъй като това много размива темата.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #26 on: July 07, 2009, 14:25:36 PM »
Тихомир,
давам отговор на твоите обвинения към мен и споря спрямо твоите категоризации на мен и вярата ми -  това ли са просто думи?

Нима ще е праведно да замълча, когато някой се опитва да ме клевети?

vminev,

Нека ти повторя отново въпроса:
Quote
Кой от Божиите мъже, които бяха възлюбили Всемогъщият Бог, изпя любовна песен на Бога?

Ами - прочети последният ми постинг, де.

А аз все още имам неотговорен един въпрос...

За любовният език съм почти съгласен, за блудницата съм изцяло съгласен/не съм писал нищо противно/, не съм бягал от нищо, ПРОСТО ЗАЩОТО НЕ СЪМ СТАХЛИВЕЦ - не разбирам - в това ли ме обвиняваш?

А дали някой човек на Бога е пял любовна песен на Бога може да се види от цитатите, които сложих - според мен Давид /и не само той/ е пял
Quote
Любя Те, Господи, сило моя.

Любя Господа

Поучение. Песен на любовта.
От сърцето ми извира блага дума.
Аз разказвам делата си на Царя;


Мисля, че е така. Ако греша - покажи ми, ще се радвам да се поправя, но без несмислени категоризации!

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #27 on: July 07, 2009, 14:37:10 PM »
Псалмът, който си цитирал няма нищо общо с "прегръдките" и "целувките", с които са пълни днешните песни.

В днешните песни много често не се и споменава и името на Бога, за да мине песента за светска също...

Да не говорим, че реакцията на хората е точно като на светска песен... особено на жените, пък и на много от мъжете. Няма го това мъжко отношение от страна на мъжете да се обръщат към Бога като към Цар (както е в цитирания псалм), а не като към любовница...
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #28 on: July 07, 2009, 15:22:39 PM »
Една невяста е естествено да обича, ( копнее , желае да бъде със и тн.) своя жених.Това е нормално и прекрасно нещо.
Тя не само се страхува от него , което е правилно , но и много повече.
Ако сме призвани да треперим само от ужас пред Господа , нещо не се връзва с жених и невяста аналогията.

Отношението визирам основно- емоционалното( понеже то ни интересува, между жених и невяста, ясно и разбираемо се вижда в книгата - Песен на песните.
Църквата е Христовата невяста.Това е чудесна истина от Писанията.

Помните ли как един от учениците :
"23 А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно."

Тук не виждам ученикът да трепери от ужас , а нещо различно.
С това не казвам , че страхът от Бога е нещо лошо , не , този страх е най- разумното и правилно нещо и  добро нещо , но  има и още повече след това , нещо което издига отношението на друга плоскост.
Стъпка по напред , това виждаме в отношението на Господ към учениците Му и тяхното отношение към Божия Син.

Страхът , респектът всичко това остава , но се появява и нещо много повече , следствие на това( и това е Божие дело в нас) , както е и между жених и невяста , в личностен план.Затова тази аналогия е чудесна , тя именно разкрива този аспект между отношенията(Господ Исус - църквата) през вечността , а дори и още днес.

Това си мисля по този въпрос и като го отнеса към темата , бих казал че не е неправилно един вярващ да възпява любовта си към Господа с думи.( не лекомислено и непристойно)
Естествено със нужното благоговение , страх ,респект , поклонение и преклонение пред Възлюбения Цар и Помазаник.Понеже знаем Кой е Той на първо място(ЦАР на правда и на мир) , и сетне какво стори за нас когато бяхме още мъртви в греховете си.
Но , истинското свидетелство за любовта ни към Господа не са думите на някаква наша песен , а нищо по - малко от пазенето на Божиите заповеди , както и посочи Уочман или Тихомир някъде.
Думите могат да са израз , а Господ вижда в сърцата и знае пътищата.


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Любовните "християнски" песни
« Reply #29 on: July 07, 2009, 15:38:00 PM »
small_axe,

И теб ще те попитам същия въпрос, защото сигурно си го пропуснал:
Къде Божий мъж говореше с любовни думи към Всемогъщия Бог, в смисъл на "прегръдки", "целувки" и т.н... В Песен на песните не пише, че думите са към Бога, както и бях споменал по-горе, че масово се "интерпретира". Проблемът е, че езичниците винаги са обичали да "интерпретират" и да търсят "скрити значения", а при евреите е доста по-различно.

Дори самият Йоан писа с голямо благоговение към Бога и никъде не посмя да фамилиарничи с изрази, които да третират Всемогъщия Бог като "гадже". В Откровението на Исус Христос ясно виждаме отношението на Йоан към Месията. Йоан трепереше от ужас и падна като мъртъв пред Него...


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?