Author Topic: Хваление със субтитри  (Read 50070 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Хваление със субтитри
« Reply #45 on: February 14, 2010, 18:55:18 PM »
Относно богословската коректност на дадени песни вероятно има много какво да се каже.Дали са сто процента отговарящи на писанията , или някъде има разминавания.

В голяма степен различните групи християни (като деноминации) си служат с различни критерии относно това , с аргументи пречупени през призмата на това до което те са достигнали в разбирането на писанията.И това е логично.

Има много неща , които не могат да бъдат казани в една песен , или могат да се пропуснат.

Например в тази конкретна песен , не се споменава от автора , че силата да издържим и да не се върнем назад , или решението ни да следваме Господа , не е само наше собствено си дело , но отново Господ е , Който ни показва милост и ни помага.
Това че не се споменава , не означава (непременно) , че авторът не го е знаел , вярвал и тн.Затова в дадени песнарки няма само една песен , но много  , които могат да се допълват една друга.

Разбира се че е нужно да не са противни на Писанията.Задължително е.
Дали тази е , не се наемам да кажа категорично ,но  не смятам че от нея лъха непремено себичност.

Себичен може да си и при абсолютно издържана и коректна песен , като текст .

Струва ми се , че ако се погледне на песента от друг ъгъл , а именно , че авторът казва тези твърди решения(Аз , макар да е можел да каже -"по Божия милост , аз реших да следвам Господа и заявявам че не искам никога да се отвърна , чрез Божията милост и сила) именно поради надеждата си в Божията сила , то не биха ни звучали така егоистично и себично , но ако имаме подозрения към авторът за истинноста на неговата вяра , то песента неминуемо ще ни звучи себично.

Не твърдя вие дали имате такива подозрения , или не.Не мога да знам.
Но все пак , не са много песните , в които човек не може да се подразни за нещо , понеже песните не са писанията.

Добре е да има такива в които няма двусмислици , съгласен съм.Ако имате подобни , дайте ги като текстови файлове , аз лично бих си ги свалил , а и ако имате  ноти , бих с удоволствие ги прегледал тези песни .Вероятно от книгата псалми , могат да се извадят такива песни и да се пеят.

Quote
Основната тема във тия песнарки е че тука на земята да става каквото ще, обаче ние чакаме Исус да ни вземе на Небе. Докато учението на Божието Слово е че чакаме Исус да дойде и да ЦАРУВА НА ЗЕМЯТА В ПРАВДА. Т.е Исус не идва за мен да ме взима някъде, но идва да установи праведното управление на Своя Небесен Баща над всички народи. Не учи ли точно това Писанието?

Какво ще става със земята в Писанията е казано и ще стане както е казано. 

Има едно движение на реконструкционистите , които са много загрижени за установяването на Моисеевия закон на земята , но който се е интересувал е видял какво може да произлезе от тяхните идеи.Предполагам и вие(Уочман и Тишо и Констант) сте запознати и може да напишете много предупреждения относно тях.

Мисълта ми е че ние , вярващите , тук , нямаме свое отечество , но чакаме , и очакваме  , Христовото пришествие.Очакваме Иисус , Който ни избавя от идещия гняв.

Очакваме Го да дойде на облаци от небесата и да установи царството си.Няма да го установи някой друг но Той , при пришествието си.

В писанието пише , че Иисус ще дойде и ще ни вземе , и така ще бъдем с Него завинаги.Съответно ще сме с Него в царството Му.
Тоест Иисус идва за да установи царството на Отца си , като  възкресява умрелите в Христа и взема  тези които са вярващи , та всички заедно срещат Господа във въздуха в славни тела ,и са винаги с Иисус и ще царуват с Него.

Целта е както да установи Царството , така и да даде утеха на своите си и възмездие на противниците.Като окончателното възмездие ще стане при второто възкресение , след тн.милениум , когато възкръснат "другите мъртви" , тоест тези които са починали преди милениума , но не са в Христа и тези които са починали по време на милениума.Който от тях не се намери в книгата на живота , бива хвърлен в огненото езеро.

Това  виждам , че казват Писанията.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хваление със субтитри
« Reply #46 on: February 14, 2010, 23:52:07 PM »
small axe,

Доста отдалече подхвана и не виждам ясен фокус върху това, което пишеш. Сякаш ти харесва песента и се опитваш оттук-оттам да подкрепиш това с няколко пасажа в стил "вълкът сит и агнето цяло", т.е. "песента не е много издържана, обаче пък има хубави неща в нея".

Въпрос №1: Бог кои жертви приемаше — с голям недостатък или с малък недостатък?

Предполагам разбираш защо задавам този въпрос. Оставам на четящите да размислят за това в контекста на песните, които са "малко неправилни" и "напълно неправилни".

Сега относно текстовете на песните и изобщо поезията:

Когато е пише песен/стихотворение, то се посвещава на дадена тема. Това е като един цялостен разказ, но в мерена реч (най-често) и възпроизведен с мелодия (когато е песен).

Тази тема съдържа въведение, разсъждения, заключения. В тази форма авторът разгръща темата, доколкото е възможно с думи, похвати, мелодия и т.н.

Псалмите са пример за това. Всеки един от псалмите има тема. В повечето от песните днес дори няма тема, но само няколко заучени фрази, които се повтарят, понякога до несвяст (на някакво събиране на младежи, ми разказват, един припев бил изпят 37 пъти — това е ненормално и небиблейско).

Темите в псалмите са дадени от Бога, съдържателни и цялостни.

Тази песен, колкото и да ти се иска да не е завършена, е точно завършена и цялостна. Тя започва със "започването на следването на Господа", след това се говори за перипетии, които се случват ("мнозина тръгват..."). Говори се за състоянието на "лирическия герой" ("светът лежи зад мен..." ). Накрая се завършва с пришествието на Христос.

Това е завършен цикъл, small axe. Проблемът на песента е, че показва един такъв цикъл от гледната точка на едно цяло (лъже)учение. И не само това. За едно лъжеучение е много важно да бъде подкрепено с песни. Така най-лесно подсъзнателно хората приемат думите на лъжеучението, тъй като музиката е изключително силен инструмент.

Резултатите се виждат — хората са по-склонни да търсят подкрепа на песента (разбира се от Библията, за да може тя да изглежда набожна), отколкото да изпитат песента.

А всичките разсъждения, че вероятно авторът искал да каже това или онова е изключително неточно и неправилно. Това са августински подходи — алегории и метафори; да видим "между редовете". Господ е казал да говорим "да, да" и "не, не", а не с уклончиви думи. Каквото казва песента, казва го. Авторът се е постарал да има цялост в думите на песента, според това, което е знаел и е научил. Тази цялост не е в синхрон с Божието Слово.

Мен ми е чудно като толкова обичате такива песни, които ясно излъчват себичност, как бихте разпознали сатана в думи като: "Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение."

Предполагам, че ако се напише песен с такъв текст, всички ще я пеят без да разпознаят проблем тук.

А дали някой разпознава проблем тук?

Ако разпознаваше, как тогава не може да види проблеми в песни като "Аз се реших да следвам Господа"?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Хваление със субтитри
« Reply #47 on: February 15, 2010, 05:14:29 AM »
Внимавайте, като говорите за предишното поколение от християни, като за инфантилни и слепи, да не би вие да се окажете точно такива.
Защото на нашето поколение много е дадено, и от него много ще се изисква.
Ако предишното поколение устоя при натиска на комунизма, липсата на Библии, нелегални събирания, със заплахата от съд и затвор. Уволнения от работа и отказ да ги приемат на друга, поради лоша характеристика. И много други средства за подтискане - предателства от лъжебратя, недоверие... съмнения - защото няма Божие Слово, да четеш всеки ден и да се наставляваш.

Чувал съм, че поради липса на Библии, са използвали пропагандните критики, с които системата ги е заливала, вадили са цитираните библейски цитати там, философски и научно подложени на разобличение :), и пак са намирали храната на Божието Слово, която да ги поддържа живи.

И ако те са устояли такава враждебност против себе си, тогава не е ли редно да сме по- милостиви с тях?
Нямали плод. Че нали ние сме техния плод. Нали заради тях Господ погледна към България и раздвижи Духа Си - за да освободи тези от хората си, които бяха определени за вечен живот (Деян. 13: 48)

Няма нищо себично в това да засвидетелстваш, че си се решил да следваш Господа. Това дава кураж на братята ни във вярата.

Помня, когато Господ ме доведе при Себе Си и аз се покаях (най- себично казвам аз се покаях :)  ), тогава не след много време ме нападнаха едни съмнения - правилно ли постъпих, като се доверих на Господа. Дали всичко не беше една самозаблуда.
Както се казва, земята от толкова време си стои, вече с хиляди години от Неговото идване, къде е Неговото пришествие?

Тогава Господ ми даде да си представя нещо: видях една бариера, която трябваше да премина. Господ ми изяви: ако искаш премини я, но после няма вече връщане назад.
Ако искаш не я преминавай, но вечния живот е зад бариерата.
Ще се откажеш ли от него?

Трудничко е да преминеш бариерата, но за къде без вечен живот, нали? :)
Да, аз повярвах заради вечния живот. Вероятно съм себичен. Не съм като вас, да мечтая за несебични министерства в Царството :) - шегувам се, никога не сте казвали нещо подобно.

Йоан 14 гл.

1. Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.
  2. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
  3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.


Ей, Този е Моят Господ. Може много да не знам, но това го знам. Той ще дойде и ще ме вземе, да бъда с Него, завинаги. Заедно с любимите апостоли, заедно със скъпите ми братя и сестри от Църквата Му.

Ние чакаме Неговото Царство, но също и чакаме Той да дойде и да ни вземе при Себе Си!

Поздрави!Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Re: Хваление със субтитри
« Reply #48 on: February 15, 2010, 09:03:18 AM »

Нали заради тях Господ погледна към България и раздвижи Духа Си - за да освободи тези от хората си, които бяха определени за вечен живот (Деян. 13: 48)

Какво доказателство имаш за това  --  че заради тях Господ  е сторил, каквото и да било?


Няма нищо себично в това да засвидетелстваш, че си се решил да следваш Господа. Това дава кураж на братята ни във вярата.

А няма ли да са повече окуражени, ако  в песните се възхвалява и свидетелства за  Самия Бог, отколкото да се показва какво някой е решил да прави и да се набляга на човешкия елемент в цялата работа?


Тогава Господ ми даде да си представя нещо: видях една бариера, която трябваше да премина. Господ ми изяви: ако искаш премини я, но после няма вече връщане назад.
Ако искаш не я преминавай, но вечния живот е зад бариерата.
Ще се откажеш ли от него?

На какво от словото е отражение  бариерата, която ти се е дало да си представиш?
Бариера, чието преминаване бележи невъзможост за отпадане от вярата...
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Re: Хваление със субтитри
« Reply #49 on: February 15, 2010, 09:09:22 AM »


Мен ми е чудно като толкова обичате такива песни, които ясно излъчват себичност, как бихте разпознали сатана в думи като: "Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение."

Предполагам, че ако се напише песен с такъв текст, всички ще я пеят без да разпознаят проблем тук.

А дали някой разпознава проблем тук?

Проблемът е, че се набляга на тия човеци, вместо - на Всевишния Бог!
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хваление със субтитри
« Reply #50 on: February 15, 2010, 09:53:28 AM »
Внимавайте, като говорите за предишното поколение от християни, като за инфантилни и слепи, да не би вие да се окажете точно такива.

Защото на нашето поколение много е дадено, и от него много ще се изисква.
Ако предишното поколение устоя при натиска на комунизма, липсата на Библии, нелегални събирания, със заплахата от съд и затвор. Уволнения от работа и отказ да ги приемат на друга, поради лоша характеристика. И много други средства за подтискане - предателства от лъжебратя, недоверие... съмнения - защото няма Божие Слово, да четеш всеки ден и да се наставляваш.

Чувал съм, че поради липса на Библии, са използвали пропагандните критики, с които системата ги е заливала, вадили са цитираните библейски цитати там, философски и научно подложени на разобличение :), и пак са намирали храната на Божието Слово, която да ги поддържа живи.

И ако те са устояли такава враждебност против себе си, тогава не е ли редно да сме по- милостиви с тях?
Нямали плод. Че нали ние сме техния плод. Нали заради тях Господ погледна към България и раздвижи Духа Си - за да освободи тези от хората си, които бяха определени за вечен живот (Деян. 13: 48)

Няма нищо себично в това да засвидетелстваш, че си се решил да следваш Господа. Това дава кураж на братята ни във вярата.
Голяма любов към тази песен, по-голяма от Истината...

Относно старото поколение — аз лично не съм бил научен на мъдрост и страх от Бога от старото поколение. Не съм и видял някой младеж да е бил научен на това. Гледам ги в момента из цяла България и трагедията е една и съща. Резултатът не е в това, че днес има много повече порнография или филми или музика. Проблемът е в старото поколение, което не е научило децата си и връзката се е прекъснала. Доста от проповедниците в ключови събрания са били поставени от властта тогава и това е подпомогнало за спирането на растежа на тези хора. Някои са били гонени заради вярата си, но какъв е резултатът от това? Колко от това поколение могат да научат младите на Божиите пътища, както Авраам научи дома си (дори слугите му познаваха Бога на Авраам). И къде са тези Авраамови дела, които трябва да вършат?

Днес младежите не различават чисто от нечисто. За това е виновно старото поколение. Така пише в Словото — те имат отговорност да научат децата си.

Старото поколение не познава дори Писанията. Един възрастен "пастор" ми се скара веднъж, че съм пляскал и ме попита "къде, брат, пише да пляскаме". Показах му Псалм 47:1. Той ми блъсна ръката, в която беше Библията. Тогава хората около мен започнаха да ме мъмрят "недей така, той е пастор". Питал съм доста възрастни хора (които са повече време в тези събрания, отколкото е възрастта ми) за пасажи от Словото, а те даже не знаеха, че има такива.

Да не говорим за това, че старото поколение разбира "САМО сградата" за "Божия дом". Защото в "божия дом" (разбирай "сградата") не може да пляскаш или да дъвчеш дъвка (за тези, които не знаят, че дъвките имат аспартам). Извън това — може. В "божия дом" (сградата) момичетата не може да носят панталони, обаче извън нея — може. В "божия дом" (сградата) момичетата не може да се обличат като проститутки, обаче извън нея — може. Колко пъти съм го чувал това "тук е божият дом, не може така". Що за разбиране?

Старото поколение постоянно говори за това как било "едно време" — какви молитвени събрания имали, какви песни пеели, как се събирали.

Аз ги питам — къде е резултатът от това? На какво сте научили следващото поколение? Защо това поколение ненавижда това, което правите? Защо повечето от тях ходят по дискотеките? Защо повечето от тях ходят както светът ходи? Защо и те не познават Писанията? Защо нямат страх от Бога?

Знаеш ли какво са ми отговаряли старото поколение на тези въпроси? — НИЩО.

Нищо чудно, че копнеят за същите стари себични песни. Нищо чудно, че новото поколение копнее за безсмислени песни, в които се повтаря едно и също. Нищо чудно, че едните копнеят за техните традиции от едно време, а другите копнеят за новости, които са противни на Словото.

НИЩО ЧУДНО.

Къде остана познаването на Писанията и Божията сила? Кой ще научи поколенията на страх от Бога?

Слава на Господаря на Вселената, защото ТОЙ САМИЯТ ще се заеме с тази задача и ще научи тези, които имат сърца, обърнати към Него.


Quote
Йоан 14 гл.
1. Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен.
  2. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
  3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.


Ей, Този е Моят Господ. Може много да не знам, но това го знам. Той ще дойде и ще ме вземе, да бъда с Него, завинаги. Заедно с любимите апостоли, заедно със скъпите ми братя и сестри от Църквата Му.

Ние чакаме Неговото Царство, но също и чакаме Той да дойде и да ни вземе при Себе Си!
А къде ще ни вземе, constant? Знаеш ли?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Хваление със субтитри
« Reply #51 on: February 15, 2010, 11:33:02 AM »
Quote
Внимавайте, като говорите за предишното поколение от християни, като за инфантилни и слепи, да не би вие да се окажете точно такива.
Защото на нашето поколение много е дадено, и от него много ще се изисква.
Ако предишното поколение устоя при натиска на комунизма, липсата на Библии, нелегални събирания, със заплахата от съд и затвор. Уволнения от работа и отказ да ги приемат на друга, поради лоша характеристика. И много други средства за подтискане - предателства от лъжебратя, недоверие... съмнения - защото няма Божие Слово, да четеш всеки ден и да се наставляваш.

Чувал съм, че поради липса на Библии, са използвали пропагандните критики, с които системата ги е заливала, вадили са цитираните библейски цитати там, философски и научно подложени на разобличение :), и пак са намирали храната на Божието Слово, която да ги поддържа живи.

И ако те са устояли такава враждебност против себе си, тогава не е ли редно да сме по- милостиви с тях?
Нямали плод. Че нали ние сме техния плод. Нали заради тях Господ погледна към България и раздвижи Духа Си - за да освободи тези от хората си, които бяха определени за вечен живот (Деян. 13: 48)

constant, тебе ти се иска дървото да се познава по листата, но Бог казва, че се познава по плодовете. На същия тип гонения под комунизма са били подложени и хомосексуалистите, и окултистите и дъновистите и въобще всичко, което не е в линия с доктрините на комунизма от онова време. Всички тия гонения на тези групи и тяхното "устояване" в техните си неща не ги легитимира пред Бога, по същия начин не легитимира и религията на това старо поколение евангелисти. За 19 години откак съм повярвал аз не съм срещнал нито един зрял и духовен човек от това поколение. При това съм търсил усърдно да намеря такъв. Сега разбирам по-рядко да се срещат такива, но да няма НИКАК? Това вече е нещо страшно.

И именно този факт ме накара да се замисля и да търся отговори, как е възможно едно цяло поколение да не може да произведе дори малцина зрели, духовни и мъдри хора?!? Няма как това да е следствие от естествен процес, просто няма как ако има духовно ЖИВИ хора те да не растат. Тогава разбрах, че има само един начин това да се случи, и той е това поколение да бъде жертва на религиозен инжинеринг, по същия начин по който младото поколение е жертва на социален инжинеринг. И както казах по-преди това поколение е едно религиозно ГМО поколение. Там ученията и вярата им са специално модифицирани от мъдри в лукавствата човеци така, че хем да съществуват и да дават вид на живот, хем да бъдат напълно безплодни и да няма никакъв растеж. Затова и комунистите са ги оставили да се събират и да имат пастори и песнарки и всичко. Ако са искали да ги изкоренят за 5 години е можело да не остане нито един жив евангелист (освен такива на които викат "тайни ученици" - сиреч вярват в себе си, но не изповядват вярата си открито), както е в момента в Северна Корея например.

Новото поколение, което повярва през периода 1990-1995 имаше достатъчно живот в себе си за да види несмислеността на старото поколение, но понеже нямаше нито мъдрост нито разбиране се обърна към американските бълвочи и се закваси с тях.

Аз нямам никакво лично желание или интерес да съдя старото поколение, но всеки процес на оздравяване задължително изисква поставяне на правилна диагноза преди да има какъвто и да е шанс да се проведе смислено лечение. Песните на това поколение са част от болестта им, част от религиозното им програмиране. Ти самия си станал част от това програмиране и явно ти харесва така. Всъщност точно това е проблема на това поколение, не че бяха програмирани от комунистите, но че им харесва така, затова и не изтрезняват до ден днешен от виното на тази модифицирана религия.

Още преди хиляди години пророка е предупредил точно за същия духовен феномен:

Ер.5:30  Удивително и ужасно нещо стана в тая страна:
Ер.5:31  Пророците пророкуват лъжливо, И свещениците господствуват чрез тях; И людете Ми така обичат; А какво ще правите в окончателното следствие на това?


Не е за учудване, че младото поколение върви по същите стъпки само че този път с модифицирана религия внесена от САЩ, при това в голямо многообразие и версии, но същината е същия модифициран и безплоден корен.

И както преди така и сега песните отразяват празнотата на това поколение и са част от програмирането му. Аз затова съм спрял да слушам музика на 99%, за разлика от преди години когато музиката заемаше над 50-60% от религиозния ми живот. Не може един човек да изтрезнее ако постоянно посяга към чашката. Едва когато човек спре нещото може да започне да изтрезнява от него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Re: Хваление със субтитри
« Reply #52 on: February 15, 2010, 20:36:33 PM »
Quote
Още преди хиляди години пророка е предупредил точно за същия духовен феномен:

Ер.5:30  Удивително и ужасно нещо стана в тая страна:
Ер.5:31  Пророците пророкуват лъжливо, И свещениците господствуват чрез тях; И людете Ми така обичат; А какво ще правите в окончателното следствие на това?

Не е за учудване, че младото поколение върви по същите стъпки само че този път с модифицирана религия внесена от САЩ, при това в голямо многообразие и версии, но същината е същия модифициран и безплоден корен.

Това е така и не е трудно да се види в Словото,че народа на Израел,когато  сам се е подбуждал за война и всичките му пророци са пророкували победа са завършвали катастрофално.Така е защото Бог се съди първо със своите и тогава с външните.

3 Царе 22 глава 

Рамот-галаад
Днес често се наблюдава същия феномен.
Всякакви" победители" и "завоеватели" тръгват след лъжливи пророци и накрая завършват катастрофално.

Каква е причината? Много просто, Бог не използва нечисти съдове.
Лъже братята,са най добрите служители на сатана,защото служат като троянски коне в събранията.
Смятате ли ,че Бог ще издигне мръсен светилник да свети на хората?Казвам , НЕи НЕ!
Смятате ли ,че когато проговори истински пророк няма първо да изобличи за грях?
Казвам ,ДА и Да!

Кога Бог изпращаше народа  в битка и как се печелише тя?
 Помирение,покаяние и изчистване предхождаше победата подарена от Бог.
Днес сме свидетели ,на "пророци" търпящи нечистота,а прогласяващи победа контролирана от настойчиви "молитви и пост".

Истинска ерес е да се говорят едни и същи думи  за смислово различни от гледна точка на Словото неща.
-"Помазание,присъствие,така каза господ ,вървете аз съм с вас вие сте победители" и т.н.
Тези хора могат ли да си представят ,макар и от много далече,какво ще се случи с тях,ако Бог ги посети в гнева си поради техния грях?

Помнете как     Изход 4 глава
24 А по пътя, в гостилницата, Господ посрещна Моисея и искаше да го убие.     
25 Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допря го до нозете му, и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец.    
26 След това Господ се оттегли от него. Тогава каза тя, поради обрязването: Ти ми си кървав младоженец.


Днешното обрязване е на сърцето ,иначе си оставаме в гнева на Бога заедно с всички последствия от това.

Съгласен съм с Watchman ,къде са днес здравите учители назидаващи Тялото?
Пророците,апостолите и всички слуги в тялото са извън "църквите"проповядващи ,че може и с компромиси и нечистота да се живее.
Повдига ми се от "пророци"веселящи публиката или потънали в "помазание" не виждат греховните окови на слушателите си.

Исус каза Откровение 2 глава
1 До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;     
2 Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;    
3 и имаш търпение, и за Моето име си издържал, и не си се уморил.
   
4 Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.    
5 И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.    
6 Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя,    

7 Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.

Quote
И както преди така и сега песните отразяват празнотата на това поколение и са част от програмирането му. Аз затова съм спрял да слушам музика на 99%, за разлика от преди години когато музиката заемаше над 50-60% от религиозния ми живот. Не може един човек да изтрезнее ако постоянно посяга към чашката. Едва когато човек спре нещото може да започне да изтрезнява от него.
Трябва истинско изтрезняване,защото в това "вино"има много кръв от погинали ,искренно заблудени посетители на "църкви".
Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Хваление със субтитри
« Reply #53 on: February 16, 2010, 02:56:14 AM »
След тези излияния ми заприличахте на пророк Илия, който казваше на Господа - само аз останах ревностен за Господа...

Само вие ли сте?
Има остатък, който Господ си е избрал по благодат.
И да се сравнява и приравнява този остатък с лъжевярващите и агентите, които са били внедрени,
да се сравняват и да се поставят под общо име с репресираните хомосексуалисти, дъновисти, окултисти и т. н. - не става!

Както Уочмане ти сам си писал понякога - като ти чета мнението се питам-
"Къде е Бог в цялата работа, къде е Бог в цялата картина? "
Нима Той не е ходил със Своя остатък и не е воювал за него?

Нима Господ ей така, си е решил: Абе много боклук стана там в България, я най- после да родя Уочман и Тихомир и още някои.
Те поне няма да пеят и да Ме занимават със себе си.

За мен темата се изчерпи.
Поздрави!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хваление със субтитри
« Reply #54 on: February 16, 2010, 09:44:14 AM »
След тези излияния ми заприличахте на пророк Илия, който казваше на Господа - само аз останах ревностен за Господа...

Само вие ли сте?
Първо трябва да посочиш, че някъде сме казали, че сме само ние. Странно какви заключения вадиш от това, когато някой каже каква е реалността и ти веднага заключаваш, че той е "еди какъв си". Дори хората по улицата виждат лицемерието на много от "вярващите" и затова не им стъпват в събранията. И тези ли хора по улицата са "ревностни за Господа", защото виждат ясно тези проблеми?

Второ — не си ли чел, че малцина ще бъдат спасени в края на дните? Странно ли ти е, че мнозинството от вярващите (независимо стари/млади) попадат в категориите, които описахме?

Съвсем точно се изпълняват думите на Христос, че малцина са тези, които ще минат по тесния път.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Хваление със субтитри
« Reply #55 on: February 16, 2010, 11:27:24 AM »
Quote
След тези излияния ми заприличахте на пророк Илия, който казваше на Господа - само аз останах ревностен за Господа...

Само вие ли сте?
Има остатък, който Господ си е избрал по благодат.

Когато Писанието говори за остатък това винаги е свързано с Израел, а не с която и да е друга нация. И това е защото Бог има завет с цялата нация Израел, както и обещания към бащите на нацията - Авраам, Исаак и Яков. Такова нещо не може да се каже за България и следователно цялата ти концепция за прилагане на принципа на "остатъка" към България е невалидна.

Още с потопа и спасението само на 8 души от целия свят Бог показа, че за Него Истината е по-важна от бройката.

Прави впечатление в цялата тази дискусия че много обичаш да вървиш отзад напред в логиката си. Щом имало толкова народ, все някой трябва да е истински, щом толкова поколения са правили нещо, значи е добро и угодно на Бога. Т.е тръгва се от човеците и се правят изводи за Бога, а не обратното - да се тръгне от Бога и Неговото Слово и Истина и да се правят изводи за човеците.

Мен не ме интересува дали има остатък, недостатък, придатък и прочие в България или не. Мен ме интересуват фактите и какво тия факти означават в светлината на Божието Слово. Също така ме интересува изходния път от тази ситуация в която сме към стандартите на Божието Слово и към целите на Божието Царство.

Когато обаче един човек иска да си затвори очите за фактите в името на внушения от рода на "не може да бъде чак толкова лошо положението" - то такъв с това си поведение показва, че не се интересува от Истината и от изходния път, нито се интересува от Божиите цели. Толерирането на фалшификатите доказва незаинтересованост спрямо оригиналните и автентичните неща, което от своя страна доказва негодност за Божието Царство.

А дали фактите и истината разобличават някой друг или мен самия, това е без значение, важното е Истината да осияе и всеки който е за изобличение нека бъде изобличен и който е за похвала, нека бъде похвален. Нека лъжата и тъмнината да бъдат съблечени и нека Истината и Правдата да бъдат наша дреха и наша храна завинаги, не заради личното ни спасение, но заради славата на Този който спасява.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Re: Хваление със субтитри
« Reply #56 on: February 16, 2010, 16:04:19 PM »

Когато Писанието говори за остатък това винаги е свързано с Израел, а не с която и да е друга нация. И това е защото Бог има завет с цялата нация Израел, както и обещания към бащите на нацията - Авраам, Исаак и Яков. Такова нещо не може да се каже за България и следователно цялата ти концепция за прилагане на принципа на "остатъка" към България е невалидна.

Още с потопа и спасението само на 8 души от целия свят Бог показа, че за Него Истината е по-важна от бройката.


Toва, последното е така, несъмнено.

Но  относно казаното по - горе, нима в остатъка  не могат да влизат хора, които са  присадени   към  питомната маслина Израел, без да са наследници по плът на Авраама, Исаака и Якова?


 Нека лъжата и тъмнината да бъдат съблечени и нека Истината и Правдата да бъдат наша дреха и наша храна завинаги, не заради личното ни спасение, но заради славата на Този който спасява.


На това може да се каже само - амин!
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Хваление със субтитри
« Reply #57 on: February 16, 2010, 20:01:33 PM »
Quote
Но  относно казаното по - горе, нима в остатъка  не могат да влизат хора, които са  присадени   към  питомната маслина Израел, без да са наследници по плът на Авраама, Исаака и Якова?

Заветът с Израел е на национална основа, т.е всеки който се роди по-плът в Израел е носител на завета. От това става ясно, че не всеки ще е духовен човек и ще има вярата на Авраам, затова имаме остатък, който е по-благодат и вяра за разлика от родените по плът, които не винаги ще имат вяра.

По отношение на присадените езичници обаче, самото присаждане става на основание на вяра, а не по плът. Ето защо за езичниците не може да се говори за остатък, понеже само тези, които са от вяра са наистина присадени, а останалите не са така или иначе. Ето защо термина и концепцията за "остатъка" са приложими само към Израел поради естеството на завета с тях.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Хваление със субтитри
« Reply #58 on: February 18, 2010, 09:10:36 AM »
Мислех, че темата е изчерпана, но съм сбъркал :)
Логиката ми била отзад напред, казваш. Вероятно е така. Започнахме с текстовете на старите песни и стигнахте, че те са причините или огледалото за израждането на цяло едно поколение от християни, живели през комунизма.
Нищо, че тези химни са на по 100, 200 години и че такива са пели по времето на Уесли, Муди, Спърджън и др.

Аз казвам друго: именно песните и оскъдното Слово, с което са разполагали са ги съхранили, в това тежко и страшно време.
Аз съм роден през 60 - те и само съм се докоснал до режима, който вече е бил и малко по- лек.
Така, че за тези родени през 70 - те и по- късно едва ли комунизъм, диктатура на пролетариата и "опиум за народа" им говори нещо.
Прочетете книгата "Изтезаван заради вярата си" на Харалан Попов, за да добиете представа за събитията и страданията.

Уочмана пише, че им били давали песнарки, и ги оставяли да се събират, давали им пастори. Това може да е вярно за някъде по големите градове, и то когато вече режимът е бил по- лек. А и в тия условия малцина са били искрено вярващи. Повечето в събранията сигурно са били агенти.

Аз знам за домашни събирания и за милиционерски проверки и обиски.

За песнарките - имам една песнарка от червените, гледам че е издадена печатно и подвързана чак през 1991 г.
Когато аз се присъединих към църквата, виждах песни преписани на ръка, или препечатани на пишеща машина. Дейности извършвани с голяма ревност.

Ако е имало нещо напечатано от печатница, то то е било внасяно контрабандно от Запада.
А това е била незаконна дейност, и който бъде хванат, с такива материали, го чака затвора, както сега ако те хванат с наркотици.

Quote
А дали фактите и истината разобличават някой друг или мен самия, това е без значение, важното е Истината да осияе и всеки който е за изобличение нека бъде изобличен и който е за похвала, нека бъде похвален. Нека лъжата и тъмнината да бъдат съблечени и нека Истината и Правдата да бъдат наша дреха и наша храна завинаги, не заради личното ни спасение, но заради славата на Този който спасява.

Добре казано, Уочман, но не бива да забравяме, че това беше логиката и на Йововите приятели.

Quote
Първо трябва да посочиш, че някъде сме казали, че сме само ние.

Ами Уочман, го каза, Тихо. Той е търсил пролежно дори, но не е намерил нито един. Соломон поне намери един на хиляда. А Господ не намери нито един, но пак прати Сина Си, за да Го пожертва за такива като нас, че да се перчим сега.

Наистина много отрова се е изляла върху това поколение. Но има малцина оцелели, до които съм се докоснал и които са ми помогнали при първите стъпки.
Други, които са ми помогнали с много, са се спасили от тук, като са избягали в свободните страни, и после от там се върнаха за да възстановят делото.

Коментарът ти за остатъка, Уочман, е много добър, гледаш задълбочено Словото и това много помага и на нас, за да се учим.
Но сега живеем в Новия Завет и тясно израилевия поглед е за поучението ни, за да можем да го приложим това знание към нас.
Какво Господ ни казва на нас, чрез Израилевия остатък?

Щом Господ си има остатък избран по благодат, то и сега всички ние сме избрани по благодат. Т. е. всички ние сме един остатък от света, който би трябвало да бъде спасен, кръвта на Господа е платила спасението му.
Но хората от света не желаят това да им се случи.
Малцина са тези, които се спасяват, както пише Словото и брат Тихомир, разбира се :) .
Остатък сме някакъв само.
Хора, призовани навън, от масата.

В Исая се казва, че само остатък от Божия народ ще се спаси, но това оцелялото пак ще пуска корени надолу и ще дава плод нагоре.
И ние сме този плод. Плод на този остатък, защото спасението е от юдеите.

Но ние сме плод, който не идва ей така, спуснат отгоре. Сякаш в България никога не е имало християнство, преди нас?
Трябва да има корен. И ние идваме от корена, който е един малък остатък. Ние сме плода, който Господ е благоволил да даде в БГ, продължение на вярата тук. Защото бройката няма значение пред Господа, нали така. Ние сме резултат на едно разпердушинено, като че ли поколение, но с малцина живи и стоящи пред Господа Божии хора.

2 Кор. 6: 9. като непознати, и въпреки това добре познати; като умиращи, и въпреки това, ето, живеем; като наказвани, и въпреки това неумъртвени;


В Неемия пише, че ревността на Господа, действа за остатъка, който е останал във време на робство. (Неем. 9: 8, 9 )
Аз вярвам, че това се отнася и за България, по време на комунистическото робство.
Поздрави!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хваление със субтитри
« Reply #59 on: February 18, 2010, 10:26:38 AM »
Мислех, че темата е изчерпана, но съм сбъркал :)
Логиката ми била отзад напред, казваш. Вероятно е така. Започнахме с текстовете на старите песни и стигнахте, че те са причините или огледалото за израждането на цяло едно поколение от християни, живели през комунизма.
Нищо, че тези химни са на по 100, 200 години и че такива са пели по времето на Уесли, Муди, Спърджън и др.

Аз казвам друго: именно песните и оскъдното Слово, с което са разполагали са ги съхранили, в това тежко и страшно време.
Аз съм роден през 60 - те и само съм се докоснал до режима, който вече е бил и малко по- лек.
Така, че за тези родени през 70 - те и по- късно едва ли комунизъм, диктатура на пролетариата и "опиум за народа" им говори нещо.
Прочетете книгата "Изтезаван заради вярата си" на Харалан Попов, за да добиете представа за събитията и страданията.

Уочмана пише, че им били давали песнарки, и ги оставяли да се събират, давали им пастори. Това може да е вярно за някъде по големите градове, и то когато вече режимът е бил по- лек. А и в тия условия малцина са били искрено вярващи. Повечето в събранията сигурно са били агенти.

Аз знам за домашни събирания и за милиционерски проверки и обиски.

За песнарките - имам една песнарка от червените, гледам че е издадена печатно и подвързана чак през 1991 г.
Когато аз се присъединих към църквата, виждах песни преписани на ръка, или препечатани на пишеща машина. Дейности извършвани с голяма ревност.

Ако е имало нещо напечатано от печатница, то то е било внасяно контрабандно от Запада.
А това е била незаконна дейност, и който бъде хванат, с такива материали, го чака затвора, както сега ако те хванат с наркотици.
constant,

Забележи, че пишеш отново по същия начин със същите "доказателства". Тезата ти е, че "старите поколения са били искрено вярващи", под което се има предвид (вероятно), че вярват според правилното учение. И доказателствата са:
— защото песните и Словото са били оскъдни;
— хората са страдали;
— преписвали са ги на ръка или на пишеща машина (т.е. имали са голяма ревност);
— внасяни са контрабандно материали от запада;

Това са изключително чупливи доказателства. Тези доказателства с нищо не показват, че определени хора са ревностни за Бога според истинското учение.

Имаше един човек, който стана цар в Израел, на име Ииуй. Той беше намислил да избие всичките Ваалови пророци и свещеници. Той примами всички тях с престорена ревност:
4 Царе 10:18. Тогава Ииуй събра всичките люде та им рече: Ахаав е малко служил на Ваала; Ииуй ще му служи много.

Днес аз не виждам да има изобилие от живот според Словото (да не говорим за оскъдността от думи у вярващите). Това означава ли, че днешното поколение е ревностно за Бога? Не.

Хората тогава били страдали. А днес не страдат ли тези, които копнеят за правдата? Въвеждат се закони, които толерират ГМО; децата са индоктринирани с порнография, хомосексуализъм, насилие; следят всяка лична кореспонденция; неправда в съда; хората са все по себелюбиви, сластолюбиви и т.н... Усилни времена. Пише, че в последно време ще са усилните времена, а не в някакъв период за малко и след това ще се подобрят преди да дойдат последните времена.

По това време са страдали и много други хора, които не са били вярващи. Всеки от тях е смятал, че е прав и страда несправедливо. Watchman показа примери за страдащи нечестиви хора.

По това време са се внасяли незаконно и разни плочи/касетки на Бийтълс, Елвис Пресли и други материали от западната култура. Да кажем ли, че хипитата в България са имали ревност за Бога, защото са получавали тайно плочи на сатанистите от Лед Зепелин или Доорс или Бийтълс?

А какво ще кажеш за това, че същите хипита по това време са преписвали текстове на тези песни на ръка и на пишещи машини и са ги разпространявали тайно и са ги пяли по сбирките си? Аз лично съм разглеждал такива ревностно написани тетрадки с текстове. Това са хора, които хабер са си нямали от Божието учение.

По твоята логика трябва да ги обявя за праведни/истински/ревностни за Бога според правилното учение.

Ревност може да има, но не според правилното учение. Истината е мерилото, а не какво хората искат. Виж, че всичко, което доказваш е от гледна точка на човека и какво той прави, а не от гледна точка на Бога и какво Той изисква.


Quote from: constant
Quote
А дали фактите и истината разобличават някой друг или мен самия, това е без значение, важното е Истината да осияе и всеки който е за изобличение нека бъде изобличен и който е за похвала, нека бъде похвален. Нека лъжата и тъмнината да бъдат съблечени и нека Истината и Правдата да бъдат наша дреха и наша храна завинаги, не заради личното ни спасение, но заради славата на Този който спасява.

Добре казано, Уочман, но не бива да забравяме, че това беше логиката и на Йововите приятели.
Ако четеш внимателно какво казва Бог за приятелите на Йов, ще видиш, че Бог изобличава, че те не са говорили за Бога според Истината. Това ще рече, че те не са познавали Бога, както Йов. Говорили са лъжа за Бога, а не истина. Чети внимателно.


Quote
Quote
Първо трябва да посочиш, че някъде сме казали, че сме само ние.

Ами Уочман, го каза, Тихо. Той е търсил пролежно дори, но не е намерил нито един. Соломон поне намери един на хиляда. А Господ не намери нито един, но пак прати Сина Си, за да Го пожертва за такива като нас, че да се перчим сега.
Аз не виждам да го е казал. Посочи изречението, където го пише. Аз чета, че той е търсил прилежно и не е намерил нито един. Това на български език означава ли "само ние"? Ако внимателно прочетеш в контекста на изречението, което ти цитира самостоятелно, той говори за хората от миналото поколение.

Вниквайки в това, което е писал, е съвсем неуместно да цитираш, че Господ не намери нито един, защото става въпрос за тотално различни неща.


Quote
Наистина много отрова се е изляла върху това поколение. Но има малцина оцелели, до които съм се докоснал и които са ми помогнали при първите стъпки.
Други, които са ми помогнали с много, са се спасили от тук, като са избягали в свободните страни, и после от там се върнаха за да възстановят делото.
А отровата върху това поколение?

Quote
Коментарът ти за остатъка, Уочман, е много добър, гледаш задълбочено Словото и това много помага и на нас, за да се учим.
Но сега живеем в Новия Завет и тясно израилевия поглед е за поучението ни, за да можем да го приложим това знание към нас.
Какво Господ ни казва на нас, чрез Израилевия остатък?
Проблемът е, че цитираш неща, които са извън контекста на това, което е писано. Цитираш ги и ги приписваш на други ситуации (както по-горе беше цитирал). В пророчествата пише за конкретни неща. В Римляни четем как Павел разсъждава за пророчествата и той разсъждава според това, което наистина пише. Там не казва на Римляните "тук пише, че остатък ще се спаси, значи става въпрос и за вас Римляни". Не. Той ясно говори на аудиторията си от не-юдеи, че става въпрос за физическият народ Израел. Прочети внимателно и ще се убедиш.

Quote
Щом Господ си има остатък избран по благодат, то и сега всички ние сме избрани по благодат. Т. е. всички ние сме един остатък от света, който би трябвало да бъде спасен, кръвта на Господа е платила спасението му.
За спасението на езичниците не се говори като за "остатък". Остатък от какво? Словото говори ясно за остатък от нещо, което е било истинско, но вече не е. Чети внимателно какво пише, а не каквото искаш да пише.

Quote
Но хората от света не желаят това да им се случи.
Малцина са тези, които се спасяват, както пише Словото и брат Тихомир, разбира се :) .
Остатък сме някакъв само.
Хора, призовани навън, от масата.

В Исая се казва, че само остатък от Божия народ ще се спаси, но това оцелялото пак ще пуска корени надолу и ще дава плод нагоре.
И ние сме този плод. Плод на този остатък, защото спасението е от юдеите.
Интересно е каква логика прилагаш. Този пасаж от Исая говори за точно определено бъдеще време. Във времето, когато това ще се изпълни вече ще има МНОГО езичници, които ще подбудят юдеите към ревност. Според твоята логика остатък от юдеите се спасяват и това означава, че и езичници ще започнат да се спасяват.

Вникни внимателно в писаното и за какви времена е писано.

Quote
Но ние сме плод, който не идва ей така, спуснат отгоре. Сякаш в България никога не е имало християнство, преди нас?
Трябва да има корен. И ние идваме от корена, който е един малък остатък. Ние сме плода, който Господ е благоволил да даде в БГ, продължение на вярата тук. Защото бройката няма значение пред Господа, нали така. Ние сме резултат на едно разпердушинено, като че ли поколение, но с малцина живи и стоящи пред Господа Божии хора.
Не си ли чел никога думите:

  10. Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна.
  11. Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
  12. Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
  13. Ще ги изведа из племената, и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им, и ще ги паса на Израилевите хълмове близо до потоците и по всичките населяеми места в тяхната земя.
  14. Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълмове.
  15. Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ Иеова.
  16. Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената, и ще подкрепя немощната но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.


В тези думи се вижда ясно, че овчарите не са пасли овцете, които са им поверени и сам Господ ще се погрижи. За моя живот не виждам заслуга от никой "пастор". Сам Господ ме е учил в много дни на самота.

Quote
2 Кор. 6: 9. като непознати, и въпреки това добре познати; като умиращи, и въпреки това, ето, живеем; като наказвани, и въпреки това неумъртвени;
Ето пак цитат извън всякакъв контекст. Знаеш ли контекста на това, което цитираш? Без да четеш отново, знаеш ли какво пише в предния пасаж? А в следващия?

Quote
В Неемия пише, че ревността на Господа, действа за остатъка, който е останал във време на робство. (Неем. 9: 8, 9 )
Аз вярвам, че това се отнася и за България, по време на комунистическото робство.
Думите "аз вярвам" не доказват нищо. Трябва да има здрав разум при доказателството, а не лично мнение (което да не заблуждава читателите с думата "вярвам").

Не съм срещнал някой Божий мъж да говори пред хората и да каже "аз вярвам, че този пасаж означава еди какво си". Винаги думите им са били "да, да" и "не, не".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?