Author Topic: Божият народ - Израел ?  (Read 49784 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

etien

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 61
  • Блог
Божият народ - Израел ?
« on: January 23, 2009, 17:56:46 PM »
Един въпрос по който чувам много и различни мнения. Обикновено християните-евреи твърдят, че те са Божия народ, или че те са по-различни от останалите народи. Писанията ни учат , че няма разлика между евреи и други народи чрез общата вяра, която получаваме те и ние . Защо си мисля , че А. Кац е на друго мнение?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #1 on: January 23, 2009, 19:31:14 PM »
Този форум не е посветен на Арт Катц (въпреки, че някои от участниците пуснаха негови публикации).

Аз не съм му чел трудовете, но съм чел какво пише в Писанията. Също и Watchman беше писал в тази тема малко повече по въпроса:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=152.msg910#msg910

Тъй като човекът Арт Катц е вече починал ти няма да можеш да разискваш този въпрос директно с него, можеш да посочиш цитат от негови трудове, където се говори това (което даже не знам колко е важно), въпреки, че не виждам смисъл в това (аз лично).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

etien

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 61
  • Блог
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #2 on: March 05, 2009, 19:34:06 PM »
Това беше по-скоро питане към хората публикували неговите книги. Това че някой е починал не означава, че не могат да бъдат преценявани неговите книги или мнения.
Но моят въпрос е основно около това дали някой християнин днес счита Израел за Божия народ и защо? Понеже видях подобен уклон у християни като А.К., които си мислят, че е предимство да си се родил обрязан. У една негова книга се вижда как цитира пасажи от Новия Завет и ги тълкува за Израел вместо за Божия народ, който сме повярвалите от всеки народ под небето. Ако някой се сеща къде са тези негови идеи да пише, за да не се налага пак да прочитам тези странни книги от а до я.
Мисля, че е груба грешка в Новия Завет на евреите да им се отдава по-специално място при Бога, отколкото на който и да е човек от който и да е народ. Преди са били божий народ, а другите са били непокорни на Бога народи. Сега те са непокорни колкото и останалите, ако не и повече, понеже често са си истински противници. Дори горят Нови Завети в Израел. Но и сред тях има хора, които обичат Бога и са покорни на Божието благовестие за сина Исус от Назарет. 
Има и други общества в България, а и по света, които обичат да се кланят на юдеите. Дори да се хранят като тях, като казват че свинското не е добре да се яде, или че е полезно за здравето да се обрязваме и какво ли не още. Но това си е чисто юдействане. Затова е и моят въпрос към учасниците в този форум.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #3 on: March 05, 2009, 20:40:34 PM »
В Словото виждам, че народът Израел (като физическа нация) има специално отделено внимание. За никой друг народ не се говори толкова подробно както за Израел. Виж как Павел говори за спасението на Израел. Виж в Откровение колко подробно се говори за спасените от племената на Израел.

Израел имат предимство пред езичниците, защото на тях първо беше даден закона и благодатта и след това на езичниците и че чрез тях Бог ни даде Писанията, които днес четем.

Другото предимство е това, че вярващите от народа на Израел са по-склонни да приемат това, което е писано, а не както нашето гръцко християнство - да си фантазираме това, което си мислим, че пише.

В Словото се прави ясно разграничение, когато се говори за Божия народ (в лицето на множество народи) и народът на Израел (като физически народ). Под "разграничение" имам предвид смисълът, който се влага в израза "Божий народ" и смисъла, който се влага в думата "Израел". Има моменти, когато под "Божий народ" се има предвид Израел като народ. Има моменти, когато се има предвид множеството от народи. Има моменти, когато се говори за Израел като физически народ. Има моменти, когато става въпрос за Израел като множество от народи.

Още в Битие Бог говори чрез ангела си на Яков, че Неговият народ ще се състои от множество народи. Трябва да се гледа ясно контекста, а не да се слага всичко под общ знаменател.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

etien

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 61
  • Блог
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #4 on: March 06, 2009, 20:35:31 PM »
Да, Стария Завет е изцяло посветен на Израел. Сам Господ Исус се роди по плът от Давидовото потомство, апостолите, пророците , словото Божие не само, че им бе поверено първо на тях, но и чрез тях дойде. Спасението е от юдеите. Но това време е отминало. Отне се лозето и се даде на друг народ. Сега те са загубили предимствата, които са имали при предишния завет. Сега няма юдеин нито грък, нито мъжки пол, нито женски. Наистина гръцкото християнство е пълно с измислици на хора, но нима юдеите не са си били измислили толкова много, че дори не разпознали Господаря техния Бог.  Не мисля, че можем да препоръчаме юдеите. Библията ги нарича врагове на благовестието . Бог ги обича и има обещания, които да се изпълняват за тях, но това не ги препоръчва на никого. Днес те горят Нови Завети в Израел. Не всички, някои са повярвали в Исус.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #5 on: March 06, 2009, 21:30:07 PM »
Още в Писанията четем, че дори и тези, които не са от Израел, но се боят от Бога на Авраам, Исаак и Яков са също угодни на Бога. Това е било и тогава и разлика с днешни дни е нямало в това отношение. Четем в Псалмите, че:
Това е поколението на онези, които Го търсят, които търсят лицето Ти, те са Яков.

Разликата е била в това чрез кого са дошли Писанията и ученията, които са преди всичко Божии, а е имало смирени Божии хора от Израел, които Той е използвал за това. И не на последно място - Господ Исус дойде в плът чрез еврейка.

На народът Израел се обръща специално внимание не само тогава, но и в т.нар. "нов завет" (както и писах вече в предното си съобщение). Спасението на народа на Израел ще бъде кулминацията на Божието дело и ще бъде последвано от идването на Господ Исус и възкресението на мъртвите в Христа и после видоизменението на живите в Христа.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 880
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #6 on: July 23, 2015, 12:16:47 PM »
Стара тема, но много съществена за днешните дни.. Напоследък имам някой наблюдения и търсения в тази област по- сериозно и откривам наред с нещата които са ми били понятни преди, още доста работи, които, по мое убеждение ще имат отношение и към предстоящите дни и свършека на всичко. Изчетох отново написаното дотук в темата и написано в общи линии обрисува нещата които се разбират днес, но и темата е все още кратка. Не считам че това което ще кажа е неясно за хората във форума, но все пак нека се поразвие темата..

В различните лагери относно Израел и Църквата има доста различни виждания, според каквото съм наблюдавал, но в писанието знаем , че има само едно единствено виждане което е вярното. Има хора днес които тотално смятат, че нацията, народа на Израел вече е извън Божиите планове и е изпаднал и не е успял да осъществи призванието което е имал дадено от Бога, и това призвание вече е дадено на християнската църква. Други смятат, че народът на Израел предстои да осъществи тези планове на Бога, и само времено е изпаднал в немилост, като отново той и само той ще бъде Божият избран народ , а другите народи ще ъдат просто в неговото подножие. 

Според мен и двете виждания са неправилни и отиват в крайности. Първото е по неправилно от второто. Второто виждане е вярно в тази си част, че народът на Израел е само временно отсечен, но както четем в писанието, той е наречен в чудесното послание на Павел към римляните - естествените клони на маслината, самата маслина, и ако естествените клони са били отсечени, а са били присадени неестествени, тоест клоните на народите/ езичниците/ то, колко по - лесно Бог може и ще присади отново естествените отсечени клони на самата маслина, ако не останат в неверие, а повярват. Както четем, знаем че народът на Израел/ тези които повярват в Исус/ отново ще бъде присаден на старото си място и това  в писанието е сравнено с грандиозното събитие- Възкресението на мъртвите, или първото възкресение, когато ще стане и тн. грабване. Най- същественото различие е и отношението, или различието между Израел и Църквата. Има ли такова различие, и ако има какво е то и защо, а ако няма, защо няма.

Аз лично смятам, че различие между плътският Израел днес и Църквата има и това различие е като между присадени на дърво клони и отрязани клони от същото дърво , които се валят до ствола. Имам мнозина познати които едва ли не вдигат на пиедестал днешният Израел и са готови да го бранят от всякакви критики и нападки, като ги обявяват едва ли не за дяволски атаки. Това е едно нездраво разбиране.

Днес има движения които са инспирирани от други сили, и целят да създадат едно фалшиво разбиране в християните относно плътският Израел / народът които не признава все още че Исус е месията/, тези сили имат и по- дълоки цели от това, и вероятно замислят дълоки измами свързани с идването на тн. антихрист, със фалшифициране на Христовото второ пришествие, с фалшифициране на предстоящото милениално царство и тн, и затова се нуждаят да фалшифицират тълкуванията и въобще разбиранията относно тези неща в писанието. за целта си имат собствени схеми и тълкуватели, мнозина от тях искрено заблудени, които умело подменят времената, годините, измислят си кое било за днес, кое не, кое се отнасяло за църквата, кое от писанието не се отнасяло, и са наизмислили куп схеми и периоди, съчиени от тях с една цел- да се объркат хората и да се скрие истината, а на преден план да изкочат удобните на тях тълкувания подготвящи именно тяхната измама с фалшивият им месия и фалшивото му управление, през което знаем че тези които гонят вярващите ще си мислят че принасят служба на Бога. Това предстои, не се знае кога , Бог знае, но нещата  се движат в тази посока..

Това което аз разбирам, че казва писанието по тази тема и което вярвам е, че няма разлика между юдеин и грък, роб и свободен, ако са на маслината! Тоест маслината е дървото, а на него се присаждат , или отсичат клони в зависимост от това дали стоят във вяра, или падат в неверие.. Едните естествени, другите външни, но присаждайки се те стават част от тази маслина и се поят от същата вода, и имат същият корен, като дават и еднакъв плод. дървото е само и единствено едно. Не две. Няма две дървета, нито два Божи плана за спасение, нито два Божи народа, нито две благовестия , както твърдят някой от тн. диспенсационалисти. Това е една дълбока измама и измислица на врага, целяща да прокара определени заблуди за времето на края.

Ако някой е в Христос той е ново създание. Условието е да е в Христос, тоест да е на маслината. Писанието ясно казва, че не е юдеин този който е външно такъв, с обрязване на плътта, а е юдеин този който е вътрешно такъв, чрез обрязване на сърцето. Това обрязване става чрез покаяние и вяра в Месията Исус. От това става видно, че вярващите в Исус са юдеи. Едните са естествените, плътските, по кръв наследници на бащите, другите са присадените такива от езическите народи. Те са един народ , едно стадо с един пастир и няма разлика.

Вие обаче сте ‘избран род, царско свещенство, свят народ, хора, определени за Божие притежание, за да известявате навред превъзходните качества’ на онзи, който ви извика от тъмнината в своята чудесна светлина.“ (1 Пет. 2:9)


По натам става ясно, че тези преди не са били народ, но сетне когато Бог ги присажда на маслината, стават Божи народ, царско свещенство и наследници на бащите. Пак става видно, че Божият народът е един единствен. Съвкупност от всички Христови. А апостол Навел казва в посланието си до църквата в Ефес:

понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,    
че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,    
от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),    
която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,    
 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието

Горе стихът е превед - едно тяло, но в превода на King James пише- от същото тяло.. Според това което проверих думата на гръцки -σύσσωμα съответства на английски на -   a joint-body, а думата- συμμέτοχα-   joint-partakers
Което ме навежда на мисълта, че става дума за едно тяло, или присъединено към същото тяло, понеже става дума за участници в нещо което е било преди това. Ето защо не става дума за някакво ново и различно тяло, но за едно и също тяло - народът Божи още от древността, като това присъединяване става с и чрез благата вест за спасение в месията, които се роди по плът от Авраамовото потомство. Павел още добавя в посланието към галатяните, че ако сме в Христос, то сме и Авраамово потомство, наследници по обещание. Ако сме потомство на Авраам, то сме едно с повярвалите от юдеите, независимо, че първите са освен по дух и по плът потомци, а ние по дух, защото от горните текстове е видно, че потомци са не тези по плът, но тези по дух. Ако са и по плът, още по добре,  но това не ги прави едните повече, а другите по- малки, но всички са еднакви. Все едно да кажа, че определени косми по главата ми са по важни от останалите и по- различни. Това разбира се ще е нелепо твърдение.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #7 on: July 23, 2015, 12:42:33 PM »
Трябва да се внимава много като се каже, че някой е евреин, защото има много, които се наричат евреи, но не са, а са от синагогата на сатана. Такива евреи "помагат" да се настройват хората срещу истинските евреи, които са слаби малцинства без особена тежест в политика и т.н.

Това е ключово, за да не се пада в измами всеки път като се каже, че "тези са евреи" или "тези са Израел"... защото може да се окаже, че са евреи само на хартия, но не и по кръвна линия.

Ако не внимаваме за тези, които са аналог на "лъжебратя" сред християните, тогава много лесно ще изпаднем в заблуди и ще бъдем твърде лековерни.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3198
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #8 on: July 23, 2015, 13:00:14 PM »
small axe, през годините аз съм се чудил точно по тези въпроси, защото аз също не приемам, че има две тела и два Божии народа. Библията говори за едно дърво, едно тяло, един народ.

Идеята че "Църквата заменя Израел" е изключително невежа, защото исторически Израел винаги е бил църквата/събранието/обществото на Бога.

Думата църква е използвана за Израел в писанията на пророците и особено тези на Моисей. Още по времето на Моисей имаме термина "Господното събрание" което не е било идентично с целия народ, но това са били само хора изсред народа, които са били одобрени да бъдат част от Господното събрание. Например ако някой е копеле (роден извън брачното ложе) до няколко поколения той и децата му няма право да участват в Господното събрание, ако и да са част от народа.

Този тип подход изглежда ясен и непротиворечив, но води до определени затруднения по отношение на някои пасажи. Например, ако всички повярвали в Христос са евреи/юдеи и тяхната народност се променя на израилтянска, то кои са тогава тия "народи от всяко племе род и език" на кристалното море пред големия бял Престол? Ако няма юдеин и няма грък, как тогава има народи от различни племена? Излиза, че хем няма ни юдеин, нито грък, хем има?

Въобще идеята на Бога е да има избран народ, царско свещенство, което да служи на останалите народи, за да се научат да живеят праведно. Очевидно когато един народ се научи да живее праведно, това не го прави да бъде част от специалния избрания народ, защото ако беше така в един момент няма да има повече никакви народи, а всички, ще бъдат израилтяни.

Т.е в Библията имаме съвсем ясна концепция за избран народ от една страна и за праведни народи от друга, които не са част от избрания народ. И точно тук идва затруднението ако приемем опростената концепция на това, че всички покаяни хора стават израилтяни/юдеи и са всъщност един единствен народ.

Например в Писанието има пророчества, че целия Египет ще се покае и Бог ще ги нарече "Мой народ", но никъде не казва, че с това те ще престанат да са египтяни и ще станат юдеи.

С други думи аз също клоня към идеята за един народ и онези, които са в Христос са присадени към маслината и участници в израилевото гражданство, но същевременно не мога да реша противоречието на това, че народите продължават да остават разграничени както един от друг, така и от избрания народ.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #9 on: July 23, 2015, 14:19:42 PM »
С други думи аз също клоня към идеята за един народ и онези, които са в Христос са присадени към маслината и участници в израилевото гражданство, но същевременно не мога да реша противоречието на това, че народите продължават да остават разграничени както един от друг, така и от избрания народ.

Най-доброто обяснение, което лично аз съм чувал е, че Човекът, бидейки създаден "по образ и подобие на Бога", е многоипостасен. Т.е. както имаме един Бог в три ипостаса, така имаме и един Човек в много ипостаси. Това е смисъла на изразите "в Христос" и "в Адам" - един човек, много ипостаси. И както “Бог се разделя, така да се каже, неразделимо и се съединява разделно, защото Божеството е Едно в Три, и Трите са Едно, в Които е Божеството или по-точно, Които са Божество” (Григорий Богослов) така е и с Човека - много личности и народи и все пак един Човек.

Друг пример е с тялото Христово както го описва ап. Павел - много части, които "се разделят, така да се каже, неразделимо и се съединяват разделно", така че имаме "много части, но едно тяло".

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 880
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #10 on: July 23, 2015, 15:06:36 PM »
Quote
Това е ключово, за да не се пада в измами всеки път като се каже, че "тези са евреи" или "тези са Израел"... защото може да се окаже, че са евреи само на хартия, но не и по кръвна линия.
Според мен, в светлината на написаното от апостол Павел, може да се каже, че не мамещите, че са евреи по кръвна линия са проблема, а мамещите по духовна линия са този проблем. Когато Павел пише относно онези които твърдят, че са юдеи, но не са , а лъжат, той не смятам, че визира юдеите по плътска линия, а онези за които сам той пише- че трябва да са с обрязани сърца, за да са юдеи. Именно тия които не са с обрядани сърца, но твърдят, че са юдеи, са сатанинска синагога..

Уочман, интересни са тези въпроси, най- малко защото е нужно да се премислят противоречията, които изникват на пръв поглед в писанието, относно това деление. Аз не смятам, поне за себе си в момента това за проблем и, че има реално такова противоречие. По скоро, или не разбираме нещо, понеже не е разкрито напълно, или го разбираме погрешно, тоест тълкуваме разни текстове не напълно вярно. Ще дам няколко примера които поне на мен ми се въртят в главата по тези въпроси които повдигаш и които са ми интересни и отговори на тях намирам в писанието. Поне отговори които да могат да защитят виждането което по горе изложих и което смятам за вярно по този въпрос за сега.

Изхождам преди всичко от 20 и 21 глава на книгата откровение, като за основа полагам текстовете по- горе относно единството на Божия народ, съвкупност от повярвали в месията Исус преди 1 то възкресение.
Та в откровение глава 20 виждам едно съществено нещо-

"Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.    
Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години."


Блажен и свят е онзи, който участва в първото възкресение! Тук е делението, ако приемем , че е наложително да има такова. Кой в кое възкресение е участвал. Мнозина смятат милениума за мъглява работа, и на негова база и на база писаното за него, не мислят че могат да градят разни убеждения, но според мен не е така изобщо. Доста ясни са написаните неща относно това време. Там става видно, че ще има хора във нови възкресенски тела, подобни на Христовото възкресено тяло, които ще живеят в тн. стан на светиите, и ще има хора в невъзкресени тела, които ще са в това милениално царство, но извън стана на светиите.

Кои ще живеят в стана на светиите?
 
В откровение глава седем, виждам картина на един определен брой, едно число, което с разлика в хиляди, се споменава и в откровение 21 глава но за размерите, града слизащ от небето в новото небе и земя- числото 144. В седма глава е 144 0001 в 21 144 лакти. Дали има връзка , или не не казвам, просто посочвам, че явно става дума за нещо описващо съвършенство и същевременно го приемам за по- скоро буквално чистло. Та в глава 7, виждаме 144 000 подпечатани от всички израилеви племена. Не са всички в тези племена, а само подпечатаните, те вървят в комплект със това огромно множество, за което и ти споменаваш, което стои пред престола на Бога на стъкленото море и пее. От текста става ясно, че това са хора идещи именно от голямата скръб, и са изпрали дрехите си в кръвта на Агнецът Божий, става видно и че те ще служат вечно пред Бога и няма да излязат вън. Къде вън? Ами извън стана на светиите и извън новият Ерусалим в новото небе и земя. Не че няма да ходят навсякъде, но няма да са отвън, като принадлежност към някаква специална група, а ще са вътре. В тази група са и тези 144 000. От това си вадя няколко извода и то основно в контекста на 1 то възкресение.

Първо тези описаните в глава 7ма, в белите дрехи от всеки народ и нация и онези описани в 20 глава 4 стих са идентични. Там има едни седнали на престоли да съдят, има и хора идещи от голямата скръб и не са приели да се поклонят на звяра. Дали това е една група, или са две отделни не твърдя непременно. Но виждам, че те са винаги посочени в контекста и в силата на първовъзкресени и първи плодове, също както и онези 144 000. Считам че стярозаветните светии от времето преди Исус в плът, 144 000 те от израилевите племена и повярвалите от народите от времето на Исус до 1 вото възкресение са невястата, Христовата църква, за която говорят апостолите в посланията си, че е един народ , едно стадо с един пастир. Тези са които ще участват в 1 вото възкресение и са блажени и святи. Те и ще царуват, управляват с Христос.
Ще има и други, които ще бъдат в милениума и няма да участват в това 1 во възкресение, но и няа да бъдат погубени, а допуснати да влязат и те ще продължат народите, които ще идват да се учат на правда. Те не са част от невястата Христова.

В края на милениума ще има отново последна битка, сатана ще е пуснат, ще мами народите и тези които оставят правдата научена през тия години и тръгнат след него ще бъдат погубени. Сетне е съдът пред големият бял престол, второто възкресение и на него ще има осъдени и хвърлени в езерото, всеки чието име не се намери в книгата на живота, но явно и ще има такива чиито имена ще се намерят в книгата, това вероятно ще са хора не тръгнали след сатана по време на миленияма, или починали в правда по време на милениума. Те ще влязат в новото небе и земя, където виждаме в глава 21 на откровение, как там слиза от небето от Бога, новият Ерусалим, приготвен КАТО невяста, украсена за своя мъж. И грандиозното което се чува е , че вече скинията на Бога ще обитава с ЧОВЕЦИТЕ завинаги.Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.

От това става видно, че това не е едно и също с милениума, понеже тук виждаме че вече няма да има смърт, жалеене и плач. Градът е описан със 12 прекрасни порти на които стоят 12 ангела и градската стена има  12 основни камъка. Всяка порта носи име на едно от племената на Израил, а всеки от 12 камък на градската стена по едно от имената на апостолите на Исус Христос. Градът е съвършен куб. Висок, широк и дълъг по 12 хиляди стадия... Всичко това говори за съвършенство, а имената на израилевите племена и сетне имената на 12 апостоли на Агнето, говори, че няма разлика между Израел и Църквата на Бога, но винаги е бил един единствен Божи Израел, Божие събрание, основано върху апостолите и пророците от Бога.

Най- накрая виждам, че отново си има народи и в новото небе и земя. Т еще ходят по светлината на Новият Ерусалим и портите му 12 на брой никога няма да са затворени. Което значи, че тези в но вото небе и земя ще могат да влизат там и да излизат, но това няма да ги направи идентични с хората от първото възкресение. Там няма да има еднаквост. Всички ще са святи, понеже пише в последният стих на 21 глава , че в Новият Ерусалим няма да влезе нищо нечисто, което значи че там въобще няма да има нещо нечисто и нечист човек, та всички са святи, отделени от грях, със нови тела, понеже ще са участвали или в първото, или във второто възкресение, това прави разликата, според мен. И това ще направи разликата между невястата и народите в новото небе и земя. Както пише в стих3 на тази глава относно човеците в новото небе и земя-

Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Това, че ще бъдат негови люде и Той техен Бог, не ги прави непременно невяста на Агнето. Това за мен е разликата, която виждам засега.


Има и някои въпроси по тия размисли които ми хрумват и това е например, как ще се спасяват тия които не са част от първото възкресение?
И не виждам причина защо да не се спасяват по същият начин, чрез покаяние и вяра. Което ще ги направи Божии люде, но в светлината на горното, Божии люде, които са спасени поради пролятата кръв на Агнето, но не част от жената на агнето, но гости на сватбената трапеза, които ще обитават вечността завинаги и Бог ще е техен Бог, а те ще са поданици в това непоклатимо царство.

Това е просто вариант, понеже знаем, че милениума ще се насели с хора, които ще формират народи и няма да са част от стана на светиите, как ще оцелеят и влязат в милениума, без да са приели печата на звяра , не знам, Бог знае, но просто няма откъде другаде да дойдат, освен ако не приемем и още един вариант над който си мисля понякога, че тези дето ще населят милениума, са множеството убити или абортирани деца през всички векове, били те от всеки народ и род човешки. Тези души , Бог също може да възкреси в теба и те да съставят нации и народи и да се учат на правда през милениума от Божият избран народ, който ще е вече в нетлени тела..Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 180
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #11 on: July 23, 2015, 19:29:10 PM »
Това е просто вариант, понеже знаем, че милениума ще се насели с хора, които ще формират народи и няма да са част от стана на светиите, как ще оцелеят и влязат в милениума, без да са приели печата на звяра , не знам, Бог знае, но просто няма откъде другаде да дойдат, освен ако не приемем и още един вариант над който си мисля понякога, че тези дето ще населят милениума, са множеството убити или абортирани деца през всички векове, били те от всеки народ и род човешки. Тези души , Бог също може да възкреси в теба и те да съставят нации и народи и да се учат на правда през милениума от Божият избран народ, който ще е вече в нетлени тела..

Захария 14 глава
12 И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им.    
13 И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.    
14 Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.    
15 И каквато е тая язва, Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, Камилата, осела и всичките животни, Които ще бъдат в ония станове.    
16 И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите.    
17 И ако някои от домочадията на света Не възлизат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд.    
18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях не ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите.    
19 Такова ще бъде наказанието на Египет, И наказанието на всичките народи, Които не възлизат Да празнуват празника на колибите.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 880
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #12 on: July 24, 2015, 12:25:46 PM »
Именно, заради писаното в Захария, навремето си промених виждането . И от там се вижда,
че милениалното царство ще се насели от народи, които въпреки че не са приели тн. белег на звяра, някак са оцеляли и са пощадени. Въпросът е не толкова за милениума, колкото за новото небе и земя и за народите там. Затова и писах относно двете възкресения, че според мен те правят разликата. Тоест народите в милениума, ще си останат народи и в новото небе и земя, естествено, тези от тях които се намерят в кингата на живота, а предположението ми относно убитите , или абортирани деца през вековете, се гради на база това, че тези души, веднъж вече са починали, и ако Бог ги възкреси, то не смятам , че ще ги възкреси в 1 то въкресение, преди милениума, а по- скоро на второто възкресение, и така като участници в него възкресение, те също ще са част от народите които ще съществуват завинаги в новото небе и земя, но в нетленни тела.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3198
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #13 on: July 24, 2015, 22:53:27 PM »
Quote
Според мен, в светлината на написаното от апостол Павел, може да се каже, че не мамещите, че са евреи по кръвна линия са проблема, а мамещите по духовна линия са този проблем. Когато Павел пише относно онези които твърдят, че са юдеи, но не са , а лъжат, той не смятам, че визира юдеите по плътска линия, а онези за които сам той пише- че трябва да са с обрязани сърца, за да са юдеи. Именно тия които не са с обрядани сърца, но твърдят, че са юдеи, са сатанинска синагога..

Духовните и физическите неща са така преплетени от Бога, че не могат да се разглеждат независимо едно от друго. Бог даде на Авраам обещания за физическото му потомство, но Бог очакваше това физическо потомство да бъде също и духовно потомство. Т.е не само да са от кръвта на Авраам, но и от вярата на Авраам. Ето защо противника има интерес да фалшифицира и двата аспекта на Божието избиране.

Ако Бог не се интересуваше от физическия аспект на нещата, то нямаше да направи Авраам баща на много народи и да му даде по чудо син наследник, а щеше да го направи учител на много народи, така, че хората да се учат от него как да имат неговата вяра. Очевидно обаче Бог не разсъждава по този начин, за разлика от повечето християни, които си мислят, че духовния аспект елиминира и обезсмисля физическия.

Бог държеше на физическо потомство, именно затова физическото потомство е наречено "естествени клони", а духовното потомство от езичниците е придатък, нещо добавено и присадено, не е основната и генерална линия на Божия промисъл. Точно за тези неща предупреждава апостол Павел в посланието към Римляните за да не се възгордеят езичниците и да си помислят, че вече те са нещото около което се върти Божия промисъл.

Ако тези неща са ни ясни ще ми стане ясно също така, че Сатана поне толкова голям интерес да фалшифицира физическото потомство, колкото да фалшифицира и духовното потомство.

Ако приемем, че някой християнин, който ходи на църква, не разбира нищо и реално в сърцето си е още езичник, т.е той е вид фалшиво духовно потомство - то за такъв нямаме никакво основание да считаме, че той е част от сатанинската синагога. Както Господното събрание (общност) е сбор от Божиите просветени синове и деца, така и сатанинската синагога не се състои от обикновени и невежи езичници, а се състои от просветен елит, чрез който сатана управлява света. В този просветен елит влизат и псевдо физическо потомство и псевдо духовно потомство.

Типичен пример за псевдо физическо потомство това са едомците. По плът те са потомци на Авраам, но не са потомци на Яков и нямат дял с Божиите завети и обещания. При все това те имат неистово желание да се представят за истинските наследници на обещанието, защото завистта, огорчението и амбицията на Исав се предава на целия им род. Именно едомците бяха голяма част от книжниците, които се противопоставяха на Исус, едомец беше и цар Ирод. Въобще по времето на Христос имаме тотална инфилтрация на юдеите от страна на едомците.

Лично за мен няма никакво съмнение, че "сатанинската синагога" за която говори Исус в Откровението са именно едомците, които се представят за юдеи, а не са. Те бяха същите които твърдяха пред Исус, че са Авраамово потомство, но същевременно твърдяха, че никога не са били роби. За юдеите знаем, че първо бяха роби в Египет и после роби във Вавилон. Едомците обаче не са били нито в египетско, нито във вавилонско робство. При все това Исус призна, че Авраам е техен баща, но същевременно им каза че техния истински баща е дяволът. Това общо взето дава фундаменталната картина на това как едомците се стремят да позиционират себе си като евреи, но същевременно те носят в себе си съвсем друг дух.

От друга страна имаме и духовните едомци - онези, които принадлежат на великата блудница Вавилон. Според Писанието духовния Едом и физическия Едом са в съюз :блудницата и червения звяр. Не случайно звярът е червен, защото едом означава "червен". Точно този нечист съюз между духовния и физическия Едом е сатанинската синагога, която по подобие на Христовата невяста има и физическия и духовния аспект преплетени в себе си.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3198
Re: Божият народ - Израел ?
« Reply #14 on: July 25, 2015, 01:29:55 AM »
Quote
В края на милениума ще има отново последна битка, сатана ще е пуснат, ще мами народите и тези които оставят правдата научена през тия години и тръгнат след него ще бъдат погубени. Сетне е съдът пред големият бял престол, второто възкресение и на него ще има осъдени и хвърлени в езерото, всеки чието име не се намери в книгата на живота, но явно и ще има такива чиито имена ще се намерят в книгата, това вероятно ще са хора не тръгнали след сатана по време на миленияма, или починали в правда по време на милениума.

Не е задължително това да са само хора от милениума няма никаква причина това да не са хора от всички епохи, които са придобили правда чрез вяра, но не са били удостоени да участват в първото възкресение. Голяма грешка е да се мисли, че абсолютно всички записани в книгата на Живота ще се удостоят да участват в първото възкресение. В тази книга ще има хора от времена и епохи когато хора са избирали да живеят праведно според закона написан на сърцето им, но без да познават Благовестието, напълно е реалистично да се очаква, че може да има и християни, които не са живели по такъв начин, че да се удостоят да участват във първото възкресение, но все пак са имали достатъчно вяра и вярност към фундаментите на правдата за да се намерят записани в книгата на Живота. Участниците в първото възкресение ще са царете и свещениците на Бога за цялата вечност, а останалите записани в книгата на Живота, които възкръснат във второто възкресение ще бъдат поданиците изсред всички народи.

И във връзка с темата може да се приеме, че участниците във първото възкресение ще са Божият Израил, избрания род, царското свещенство, без значение дали дали са физически евреи или повярвали от езичниците. А праведните избавени при второто възкресение ще съставляват народите, без значение дали са физически евреи или покаяни хора от езичниците.

Quote
Има и някои въпроси по тия размисли които ми хрумват и това е например, как ще се спасяват тия които не са част от първото възкресение?
И не виждам причина защо да не се спасяват по същият начин, чрез покаяние и вяра. Което ще ги направи Божии люде, но в светлината на горното, Божии люде, които са спасени поради пролятата кръв на Агнето, но не част от жената на агнето, но гости на сватбената трапеза, които ще обитават вечността завинаги и Бог ще е техен Бог, а те ще са поданици в това непоклатимо царство.

Точно този момент е важно да се отбележи, че освен Невяста на сватбата има и гости, които също се изисква да имат "сватбарска дреха" - т.е да са облечени в правда.

Аз мисля, че без значение дали един праведен човек е удостоен да участва в първото възкресение или ще трябва да чака второто, неговото изкупление и достъп до вечността е чрез Христовата жертва. Това дали някой ще участва в първото възкресение зависи от неговата вярност спрямо Божието призвание и цели на земята. С други думи едни са издирвали да бъдат верни слуги в повереното им от Господаря поприще, а другите меко казано са се заминавали с незначителни неща и да пропуснали да търсят горното от Бога призвание в Христос Исус. Добър пример за мен в това отношение сравнението между Авраам и Лот. И двамата бяха праведни, но Лот ако и да държеше на праведността избра да живее по един безславен и безцелен начин, докато Авраам беше в центъра на Божието намерение и цели на Земята.

Quote
още един вариант над който си мисля понякога, че тези дето ще населят милениума, са множеството убити или абортирани деца през всички векове, били те от всеки народ и род човешки. Тези души , Бог също може да възкреси в теба и те да съставят нации и народи и да се учат на правда през милениума от Божият избран народ, който ще е вече в нетлени тела..

Въпроса за децата е от съвсем друго естество. Децата на праведните се считат за праведни, а децата на нечестивите за нечестиви. (Евр.2:14, 1Кор. 7:14).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.