Author Topic: Откровение 13:18  (Read 4710 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tavita

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 30
Откровение 13:18
« on: November 27, 2008, 16:35:45 PM »
Предполагам ,че всеки иска да разбере какво означава числото 666. Преди дни ми бе дадено в ума че това е ключ към Библията, която знаем че на иврит и на гръцки има математически подредини изрази което също доказва че е диктувана от Бог.
Ако някой притежава на иврит или на гръцки Словото, може ли да провери това което ми се даде. А  то е: от всяка шеста глава, шести стих да се вземе шестата дума и да се образува изречение. Пробвах  протестанската и православната Библия, в протестанската тръгна нещо отначало но после ми се струва че не е реално, а от православната нищо не се получи. Но и двете не са математически подредени като иврит и гръцки. Благодаря предварително та тези които ще се решат да го изследват.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 13:18
« Reply #1 on: November 27, 2008, 16:52:38 PM »
Здравей Tavita,

Практично е във форума да се запознаваме с всеки нов потребител и мисля, че това е добро време - би ли отделила 1мин да кажеш няколко неща за себе си, които смяташ, че ще са достатъчни за хората тук и няма да бъдат проблем с личната ти информация (за повече информация прочети Правилата във форума и т.н.). Обикновено се представяме в темата "Представяне" в началото на форума.

Относно твоя въпрос - добре е да размислиш върху оригиналните текстове и техния формат, тъй като в първоначалния им вид те не са били разделени на глави и стихове. Нещо повече в ранните текстове дори е нямало разделение на думите дори (същото се среща и в много старобългарски текстове - всичко изглежда като една много дълга дума). Самото разделение на глави и стихове не е направено добре смислово. Има неща, които изобщо не трябва да се разделят, защото са смислово свързани, но разделението пречи на свързването им в случай, че се спре да се чете до края на определена глава.

Самото разделение има и практическа част - да се правят референции към определени пасажи, но гледайки вредата, която е допринесло това излиза, че практическата част не е важна.

Гледайки в Словото, когато са правили референции към определени пасажи, обикновено се казва "както е пророкувал Исая" или "писано е, че: ...".

Мисля, че подходът с главите и стиховете, за да се намери някаква скрита истина за числото 666, не е библейски, тъй като това разделение е направено от човек и е далеч от съвършенството, което Бог е вложил в Словото си (когато то е непроменено от лъжливото перо на книжници).И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Joshua

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 12
Re: Откровение 13:18
« Reply #2 on: November 29, 2008, 06:12:19 AM »
Тавита,

В този свят съществува изобилие от предположения за скрит смисъл в Библията. Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека. Тази тема е представена ясно и разбираемо, така че всеки да разбере какво Исус е направил за нас, за да бъдем в изправни отношение с Него. Това е главното и най-важно нещо, което всеки човек трябва да знае, затова значението му не е скрито. Следващата значима тема е как да живеем след като отношенята ва човека и Бог са уредени, след като имаме мир с Бог? Това също е представено много ясно. Даден ни е прекрасен стандарт за живот, десетте заповеди, също така са дадени Божиите празници, за да спрем, да се обърнем назад и да видим пътя по който Бог ни е водил, да научим повече за Неговата грижа за нас. Също така символично са представени събтия в бъдещето в които са описани кризи през които Божия народ ще премине и най-важните за нас пасажи, особено в Откровение са тези, които преди да е започнала кризата ни уверяват, че Бог контролира кризата и ще закриля своя народ.

Всеки метод за тълкуване на Библията, който се занимава с шрифтове или със скрит смисъл е фалшив метод за тълкуване на тази книга. Библията е отворена книга, достъпна за разбиране, ако позволем на този, който е вдъхновил писателите й да ни води в нашето изследване на истините, които са записани в нея.

Доколкото знам в еврейския текст съществува нещо подобно на това за което питаш, но то не е направено да предаде някакъв таен смисъл, а да подчертае, да подсили написания текст.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3198
Re: Откровение 13:18
« Reply #3 on: November 29, 2008, 11:34:02 AM »
Tavita,

Бог ние призовал да бъдем мъдри и смислени, затова трябва да сме последователни в разсъжденията си, а именно ако нещо знаем за числото 666 то е в самия пасаж, който пише за него, а именно:

Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Значи когато Святия Дух е вдъхновил Йоан да запише тия думи, Библията не е била разделена на стихове и глави. Това става много по-късно. И Бог не казва, който има Библията си разделена на стихове и глави да сметне числото на звяра, а казва "който е разумен", т.е който има способност да разбира. Казва още - тук е нужно мъдрост.

Ето защо първото нещо, което ни е необходимо е да почнем да се учим да бъдем хора, които разбират, и които придобиват мъдрост, както и книгата Притчи ни наставлява. Какво точно означава да разбираме, как точно се учим да разбираме, какво означава да придобиваме мъдрост същата тази книга ще ни помогне много в това отношение. И не само тя разбира се, но и цялото Писание, за което се казва:

2Tим. 3:16, 17  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

Така наречения библейски код изисква наличието на компютри за да се смята. Бог обаче не казва че имаме нужда от компютри за да разбираме Словото Му или за да станем съвършено изградени от него. Напротив, той казва, че самото Писание още по времето на Тимотей е напълно достатъчно да направи човека СЪВЪРШЕННО приготвен за ВСЯКО добро дело. Прави впечатление използването на две много силни думи "съвършенно" и "всяко" - това не дава място за никакви изключения. Включително и за разбиране на пророчествата и книгата Откровение и да се сметне числото на звяра.

Само искам да вметна нещо по повод на това:

Quote from: Joshua
Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека.

Главната тема на Писанията не е възстановяване на връзката между Бог и човека, защото това би поставило човека в центъра на всичко (а есенцията на сатанизма е именно човеко-центризъм). Главната тема на Писанията е възстановяването на Божието праведно управление (т.е Царство) над човеци, народи, животни и природа, което включва подмяната на ония небесни началства и власти, които са паднали в тъмнината със праведни такива. Това само по себе си естествено включва спасението на човеците и възстановяването на връзката и функционирането им с Бога, но нито се изчерпва с това, нито го поставя в центъра на всичко. В центъра не е човека и неговото спасение, в центъра е Бог и реабилитацията на Неговото свято Име и праведно управление сред Творението Му. Според както е и Писано:

Римл. 11:36  Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин.

Всичко е за Него, не за нас, ние сме само облагодетелствани от това, което Той е извършил и ще извърши заради Своето свято Име и велика милост.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

GuardianSL

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 14
Re: Откровение 13:18
« Reply #4 on: January 21, 2009, 12:40:44 PM »
Интересна тема! За значението на  този пасаж : Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. Преди всичко търсенето трябва да се насочи към възможни имена на Старогръцки - гръцки език, латински или еврейски език, езици на които е превеждана дълго време и е написана библията. Дори латинският език може да се изолира като неоригинален при написването на Библията но пак остава факта че повечето езици се изписват с латински букви и имената съответно могат да се декодират чрез събирането на цифровото значение на всяка буква в дадено име. От тази изходна точка на разсъждения се оказва обаче че за съжаление има твърде много имена които отговарят на изискването числената им стойност да отговаря на числото 666 и от там са възможни много спекулации. В българския език няма цифри които да отговарят на определени букви освен числената им поредност, но това не е метод на изчисляване за каквото става въпрос горе. Интересно е че примерно в интернет ние използваме никове, които са изписани на латиница и не е невъзможно да се окаже, че числения сбор на някой от никовете тук е равен на числото 666. Лично мое мнение е че християните трябва да са бдителни към известни политически личности и световни лидери, чиито имена отговарят на това условие - това е мъдрост но не трябва да се превръща в Параноя. Ето и един примерен начин на разсъждение с който не искам да ангажирам никого - просто прочетете и анализирайте ще  приложа и линк към целия материал защото е много дълъг да се помества тук и очаквам после вашето мнение : Нека да погледнем някои числови стойности на известни имена в Писанието. Знаем, че числовата стойност на Антихрист е „666”: „Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откровение 13:18). Сега нека да съберем буквите в името ИСУС и да намерим Неговата числова стойност. В гръцкия език „Исус” се буквува „I-E-S-O-U-S”. „I” означава „10”, „E” символизира „8”, „S” символизира „200”, „O” означава „70”, „U” - „400” и „S” - „200”. За да видим кое е числото, стоящо зад името на Исус, ние прибавяме тези стойности и събираме общата сума, или числото на името на Исус е „888”. Сега сравнете числото на Исус с това на Антихрист, което е „666”. Това странно сравнение ни кара да се чудим и изумяваме.

Сега нека да се върнем за момент и да погледнем първия стих от Битие. В стиха има три важни съществителни - „Бог”, „небето” и „земята”. Числовите стойности на тези три съществителни са съответно 86, 395, 296. Когато съберем тези три цифри, откриваме, че общата им стойност е 777, или 111 по 7.

 А ето и линк към целия материал http://hristianstvo.blog.bg/viewpost.php?id=71035

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 13:18
« Reply #5 on: January 21, 2009, 12:55:00 PM »
Разсъждения, свързани с математиката в Библията, са интересни, но само ако се базират на Библейски основи.

Разделението на Библията на 2 части, които са наречени по изключително неправилния начин "стар завет" и "нов завет" и разделението на книгите на глави и стихове (което разделение в много от случаите е смислово неправилно) е направено от човеци е навредило повече, отколкото да е направило добро.

Базирайки се на това разделение и изследвайки "математиката в Библията" би довело до резултати, които са по-близки до нумерология, отколкото до Божията правда.


Това го казвам по повод сайта, към който си дал линк, където доста от разсъжденията са базирани на човешкото разделение на глави и стихове.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

GuardianSL

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 14
Re: Откровение 13:18
« Reply #6 on: January 21, 2009, 13:34:49 PM »
Естествено Тихомире съгласен съм че разделението на Библията на глави и стихове е само и основно полезно от гледна точка на по-лесното намиране на пасажи и нищо повече. Направено за удобство при изучаване и анализиране и аз по тази причина поместих тази част от блога, която няма връзка с останалите обяснения за така наречената Математика в Библията - просто за да дам бегла светлина за метода по който се изчислява едно име в цифрова стойност. Имам още събрани мнения от подобни материали в интернет но те са много дълги за поместване тук ако мога да не се ограничавам в размера на съобщението ще поместя повече неща които гарантирам ти не са свързани с Нумерология, магьосничество и такива  подобни гнусотии. Ето само за пример таблицата на буквите в еврейския и гръцкия език и съответно цифрите на които те отговарят
ТАБЛИЦА НА ЧИСЛАТА ИЗПОЛЗВАНИ
ПО ВРЕМЕ НА БИБЛЕЙСКИЯ ПЕРИОД
    Еврейски   Гръцки
1   א   α
2   ב   β
3   ג   γ
4   ד   δ
5   ה   ε
6   ו   ς
7   ז   ζ
8   ח   η
9   ט   θ
10   י   ι
20   כ   κ
30   ל   λ
40   מ   μ
50   נ   ν
60   ס   ξ
70   ע   ο
80   פ   π
90   צ   ш
100   ק   ρ
200   ר   σ
300   ש   τ
400   ת   υ
500   קת   φ
600       χ
700       ψ
800       ω