Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Изследване на Библейски термини и думи => Topic started by: Tavita on November 27, 2008, 16:35:45 PM

Title: Откровение 13:18
Post by: Tavita on November 27, 2008, 16:35:45 PM
Предполагам ,че всеки иска да разбере какво означава числото 666. Преди дни ми бе дадено в ума че това е ключ към Библията, която знаем че на иврит и на гръцки има математически подредини изрази което също доказва че е диктувана от Бог.
Ако някой притежава на иврит или на гръцки Словото, може ли да провери това което ми се даде. А  то е: от всяка шеста глава, шести стих да се вземе шестата дума и да се образува изречение. Пробвах  протестанската и православната Библия, в протестанската тръгна нещо отначало но после ми се струва че не е реално, а от православната нищо не се получи. Но и двете не са математически подредени като иврит и гръцки. Благодаря предварително та тези които ще се решат да го изследват.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Tihomir on November 27, 2008, 16:52:38 PM
Здравей Tavita,

Практично е във форума да се запознаваме с всеки нов потребител и мисля, че това е добро време - би ли отделила 1мин да кажеш няколко неща за себе си, които смяташ, че ще са достатъчни за хората тук и няма да бъдат проблем с личната ти информация (за повече информация прочети Правилата във форума и т.н.). Обикновено се представяме в темата "Представяне" в началото на форума.

Относно твоя въпрос - добре е да размислиш върху оригиналните текстове и техния формат, тъй като в първоначалния им вид те не са били разделени на глави и стихове. Нещо повече в ранните текстове дори е нямало разделение на думите дори (същото се среща и в много старобългарски текстове - всичко изглежда като една много дълга дума). Самото разделение на глави и стихове не е направено добре смислово. Има неща, които изобщо не трябва да се разделят, защото са смислово свързани, но разделението пречи на свързването им в случай, че се спре да се чете до края на определена глава.

Самото разделение има и практическа част - да се правят референции към определени пасажи, но гледайки вредата, която е допринесло това излиза, че практическата част не е важна.

Гледайки в Словото, когато са правили референции към определени пасажи, обикновено се казва "както е пророкувал Исая" или "писано е, че: ...".

Мисля, че подходът с главите и стиховете, за да се намери някаква скрита истина за числото 666, не е библейски, тъй като това разделение е направено от човек и е далеч от съвършенството, което Бог е вложил в Словото си (когато то е непроменено от лъжливото перо на книжници).Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Joshua on November 29, 2008, 06:12:19 AM
Тавита,

В този свят съществува изобилие от предположения за скрит смисъл в Библията. Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека. Тази тема е представена ясно и разбираемо, така че всеки да разбере какво Исус е направил за нас, за да бъдем в изправни отношение с Него. Това е главното и най-важно нещо, което всеки човек трябва да знае, затова значението му не е скрито. Следващата значима тема е как да живеем след като отношенята ва човека и Бог са уредени, след като имаме мир с Бог? Това също е представено много ясно. Даден ни е прекрасен стандарт за живот, десетте заповеди, също така са дадени Божиите празници, за да спрем, да се обърнем назад и да видим пътя по който Бог ни е водил, да научим повече за Неговата грижа за нас. Също така символично са представени събтия в бъдещето в които са описани кризи през които Божия народ ще премине и най-важните за нас пасажи, особено в Откровение са тези, които преди да е започнала кризата ни уверяват, че Бог контролира кризата и ще закриля своя народ.

Всеки метод за тълкуване на Библията, който се занимава с шрифтове или със скрит смисъл е фалшив метод за тълкуване на тази книга. Библията е отворена книга, достъпна за разбиране, ако позволем на този, който е вдъхновил писателите й да ни води в нашето изследване на истините, които са записани в нея.

Доколкото знам в еврейския текст съществува нещо подобно на това за което питаш, но то не е направено да предаде някакъв таен смисъл, а да подчертае, да подсили написания текст.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on November 29, 2008, 11:34:02 AM
Tavita,

Бог ние призовал да бъдем мъдри и смислени, затова трябва да сме последователни в разсъжденията си, а именно ако нещо знаем за числото 666 то е в самия пасаж, който пише за него, а именно:

Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Значи когато Святия Дух е вдъхновил Йоан да запише тия думи, Библията не е била разделена на стихове и глави. Това става много по-късно. И Бог не казва, който има Библията си разделена на стихове и глави да сметне числото на звяра, а казва "който е разумен", т.е който има способност да разбира. Казва още - тук е нужно мъдрост.

Ето защо първото нещо, което ни е необходимо е да почнем да се учим да бъдем хора, които разбират, и които придобиват мъдрост, както и книгата Притчи ни наставлява. Какво точно означава да разбираме, как точно се учим да разбираме, какво означава да придобиваме мъдрост същата тази книга ще ни помогне много в това отношение. И не само тя разбира се, но и цялото Писание, за което се казва:

2Tим. 3:16, 17  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

Така наречения библейски код изисква наличието на компютри за да се смята. Бог обаче не казва че имаме нужда от компютри за да разбираме Словото Му или за да станем съвършено изградени от него. Напротив, той казва, че самото Писание още по времето на Тимотей е напълно достатъчно да направи човека СЪВЪРШЕННО приготвен за ВСЯКО добро дело. Прави впечатление използването на две много силни думи "съвършенно" и "всяко" - това не дава място за никакви изключения. Включително и за разбиране на пророчествата и книгата Откровение и да се сметне числото на звяра.

Само искам да вметна нещо по повод на това:

Quote from: Joshua
Главната тема на Библията е възстановяване на нарушената връзка между Бог и човека.

Главната тема на Писанията не е възстановяване на връзката между Бог и човека, защото това би поставило човека в центъра на всичко (а есенцията на сатанизма е именно човеко-центризъм). Главната тема на Писанията е възстановяването на Божието праведно управление (т.е Царство) над човеци, народи, животни и природа, което включва подмяната на ония небесни началства и власти, които са паднали в тъмнината със праведни такива. Това само по себе си естествено включва спасението на човеците и възстановяването на връзката и функционирането им с Бога, но нито се изчерпва с това, нито го поставя в центъра на всичко. В центъра не е човека и неговото спасение, в центъра е Бог и реабилитацията на Неговото свято Име и праведно управление сред Творението Му. Според както е и Писано:

Римл. 11:36  Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин.

Всичко е за Него, не за нас, ние сме само облагодетелствани от това, което Той е извършил и ще извърши заради Своето свято Име и велика милост.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: GuardianSL on January 21, 2009, 12:40:44 PM
Интересна тема! За значението на  този пасаж : Откр. 13:18  Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. Преди всичко търсенето трябва да се насочи към възможни имена на Старогръцки - гръцки език, латински или еврейски език, езици на които е превеждана дълго време и е написана библията. Дори латинският език може да се изолира като неоригинален при написването на Библията но пак остава факта че повечето езици се изписват с латински букви и имената съответно могат да се декодират чрез събирането на цифровото значение на всяка буква в дадено име. От тази изходна точка на разсъждения се оказва обаче че за съжаление има твърде много имена които отговарят на изискването числената им стойност да отговаря на числото 666 и от там са възможни много спекулации. В българския език няма цифри които да отговарят на определени букви освен числената им поредност, но това не е метод на изчисляване за каквото става въпрос горе. Интересно е че примерно в интернет ние използваме никове, които са изписани на латиница и не е невъзможно да се окаже, че числения сбор на някой от никовете тук е равен на числото 666. Лично мое мнение е че християните трябва да са бдителни към известни политически личности и световни лидери, чиито имена отговарят на това условие - това е мъдрост но не трябва да се превръща в Параноя. Ето и един примерен начин на разсъждение с който не искам да ангажирам никого - просто прочетете и анализирайте ще  приложа и линк към целия материал защото е много дълъг да се помества тук и очаквам после вашето мнение : Нека да погледнем някои числови стойности на известни имена в Писанието. Знаем, че числовата стойност на Антихрист е „666”: „Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откровение 13:18). Сега нека да съберем буквите в името ИСУС и да намерим Неговата числова стойност. В гръцкия език „Исус” се буквува „I-E-S-O-U-S”. „I” означава „10”, „E” символизира „8”, „S” символизира „200”, „O” означава „70”, „U” - „400” и „S” - „200”. За да видим кое е числото, стоящо зад името на Исус, ние прибавяме тези стойности и събираме общата сума, или числото на името на Исус е „888”. Сега сравнете числото на Исус с това на Антихрист, което е „666”. Това странно сравнение ни кара да се чудим и изумяваме.

Сега нека да се върнем за момент и да погледнем първия стих от Битие. В стиха има три важни съществителни - „Бог”, „небето” и „земята”. Числовите стойности на тези три съществителни са съответно 86, 395, 296. Когато съберем тези три цифри, откриваме, че общата им стойност е 777, или 111 по 7.

 А ето и линк към целия материал http://hristianstvo.blog.bg/viewpost.php?id=71035
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Tihomir on January 21, 2009, 12:55:00 PM
Разсъждения, свързани с математиката в Библията, са интересни, но само ако се базират на Библейски основи.

Разделението на Библията на 2 части, които са наречени по изключително неправилния начин "стар завет" и "нов завет" и разделението на книгите на глави и стихове (което разделение в много от случаите е смислово неправилно) е направено от човеци е навредило повече, отколкото да е направило добро.

Базирайки се на това разделение и изследвайки "математиката в Библията" би довело до резултати, които са по-близки до нумерология, отколкото до Божията правда.


Това го казвам по повод сайта, към който си дал линк, където доста от разсъжденията са базирани на човешкото разделение на глави и стихове.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: GuardianSL on January 21, 2009, 13:34:49 PM
Естествено Тихомире съгласен съм че разделението на Библията на глави и стихове е само и основно полезно от гледна точка на по-лесното намиране на пасажи и нищо повече. Направено за удобство при изучаване и анализиране и аз по тази причина поместих тази част от блога, която няма връзка с останалите обяснения за така наречената Математика в Библията - просто за да дам бегла светлина за метода по който се изчислява едно име в цифрова стойност. Имам още събрани мнения от подобни материали в интернет но те са много дълги за поместване тук ако мога да не се ограничавам в размера на съобщението ще поместя повече неща които гарантирам ти не са свързани с Нумерология, магьосничество и такива  подобни гнусотии. Ето само за пример таблицата на буквите в еврейския и гръцкия език и съответно цифрите на които те отговарят
ТАБЛИЦА НА ЧИСЛАТА ИЗПОЛЗВАНИ
ПО ВРЕМЕ НА БИБЛЕЙСКИЯ ПЕРИОД
    Еврейски   Гръцки
1   א   α
2   ב   β
3   ג   γ
4   ד   δ
5   ה   ε
6   ו   ς
7   ז   ζ
8   ח   η
9   ט   θ
10   י   ι
20   כ   κ
30   ל   λ
40   מ   μ
50   נ   ν
60   ס   ξ
70   ע   ο
80   פ   π
90   צ   ш
100   ק   ρ
200   ר   σ
300   ש   τ
400   ת   υ
500   קת   φ
600       χ
700       ψ
800       ω
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Анко on February 03, 2020, 16:48:39 PM
Още през 90-те години беше разпространено схващането,че на всяка стока графиките с по-дълги и по къси двойни линии. т. нар. баркод е със стойност или значение под дългите линии с три шестици. Дали е така, не знам. Тогава често се говореше. Със сигурност ангажира хора, вълнуващи се от нумерология и гадаене.
Със сигурност на някои християни ще се даде такава мъдрост и разбиране. Или вече е дадено.
Текста в Откровение преди числото на звяра говори за невъзможност за купуване на някаква стока без белега на звяра, който ще бъде поставен на дясната ръка или на челото. Това ми прилича или като чип под кожата, или като жигосване.  За жигосване съм чувал в историята, чипове също знам,че вече си поставят някъде, даже и по желание. В 13 гл се говори за два звяра. Четейки пак същата глава си мисля,че Ватикана е някъде вътре между тези редове. И сега си мисля,че задкулисната политическа власт по света е в тесен контакт с папството, търсейки мъдрост извън Бога, търсейки свръхестествени сили за още по-голямо подчинение,по-силно управление,мачкане, унищожение където и както си решат. Реални врагове на Христа и Неговите люде.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on February 03, 2020, 20:21:57 PM
По темата за чиповете сме писали не веднъж във форума.

Белега на звяра е такова нещо, което трябва да е приеме доброволно, защото човек сам избира вечната си съдба. А чипа е такова нещо, което може да ти бъде поставено насила. Затова няма как белега на звяра, който отделя децата на дявола от Божиите деца да е нещо от физическо естество (било чип, било татуировка, било каквото и да е физическо дамгосване), понеже всяко физическо нещо може да бъде поставено насилствено.

Писанието казва, че ВСИЧКИ, които носят белега на звяра ще бъдат хвърлени във вечна погибел. Къде тогава е Божията справедливост, ако някакъв чип бъде поставен насилствено на милиони верни християни, които са имали нещастието да бъдат заловени, упоени и са се събудили с поставен чип?

Само този аргумент е достатъчен да докаже без всякаква сянка на съмнение, че белега на звяра не е и не може да бъде нещо, което е от физическо естество.

А относно купуването и продаването, то за да бъде то направено невъзможно е достатъчно да се ликвидират физическите пари, и купуването и продаването да става на базата на доброволно участие в някаква система, която изисква човек да си продаде съвестта за да може да участва в нея.

Нека да видим как греха влезе в света. Сатана не отвлече Ева и не я застави да яде от дървото за познаване на добро и зло, заплашвайки я с нож на гърлото. Вместо това той я измами, подведе я и я съблазни с лъжливи обещания. И тя ДОБРОВОЛНО яде и съгреши. Също и Адам яден доброволно и съзнателно. Нямаше никакво насилие.

По същата схема ще бъде и поставянето на белега на звяра. Чрез съблазън и измама, човек да даде доброволното си съгласие.

Добър пример, който може да илюстрира това доброволно съблазняване е например въвеждането на така наречения ББД (безусловен базов доход). Уловката е че никак няма да е безусловен. Хората ще им дават пари на готово, но ще трябва да се съгласят да приемат гей браковете, да признаят че децата им са собственост на държавата и куп други подобни неща, които разбира се ще са за "всеобщо добро" и така човек ще може да си лежи и да получава на готово пари (или някакви там електронни кредити) от държавата с които ще може да се снабдява с храна и каквото му е необходимо.

Не случайно световната система върви в посока към всеобщ комунизъм. Именно световния комунизъм е и царството на Антихриста. При който няма да има никаква частна собственост, никой няма да има право да прави бизнес, или да произвежда своя храна. И вездесъщата държава ще раздава електронни пари на всички щедро в замяна на тяхната съвест. Няма нужда от никакви чипове, баркодове или татуировки. Всеки ще има избор, да живее в "просперитет и безопасност" осигурени от глобалната комунистическа власт, или да живее чрез вяра, че Бог ще снабди всяка негова нужда без необходимост от никакъв досег със системата.

Ето това е доста по-вероятна и реалистична картина на царуването на Антихриста и поставянето на белега на звяра.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Анко on February 04, 2020, 11:07:19 AM
13 глава

15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;


Тук се вижда принуда и насилие. Към всички.

Бог знае.

Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on February 04, 2020, 11:48:35 AM
Бог знае, но очевидно ние не знаем как да внимаваме на текста и на контекста.

Първо в този стих не присъства думата принуждаваше, а присъства думата poieo на гръцки, която означава "правеше", а не принуждаваше. Няма нищо в оригиналния текст, който да говори за насилствено поставяне на белега.

Същата дума poieo e използвана и в стих 12:

Откр. 13:12  Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.

Тук отново нашите преводачи съдействат на заблудата с погрешен превод. Правилния превод е не принуждаване, а "правеше така че". А английския превод на King James тази дума е преведена правилно като causeth, сиреч причиняваше, правеше така че, а не forced, сиреч принуждаваше.

Т.е звяра прави така, че хората да му се поклонят и да приемат белега му. Какво точно прави, можем да видим в случката в Едем, змията съблазни и измами Ева да яде от дървото. По същия начин, змията въплътена в звяра чрез измама и съблазън ще подмами хората да му се поклонят и да приемат белега.

Но да кажем, че не всеки има желание да проверява оригиналните думи и да проверява повече преводи. Дори в същия този превод в 14-а глава се изяснява, че става въпрос за доброволно приемане на белега:

Откр. 14:9  И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,

Този текст е повече от ясен, че белега е нещо, което човек приема или не приема, а не е нещо, което някой може да ти постави насила, без твоето съгласие. Което само по себе си елиминира всяка възможност за това белега да е нещо физическо.

Аз и на други места съм казвал, че белега на звяра това е прегорялата съвест. Звяра ще създаде такава система в която хората ще трябва да пожертват съвестта си, при това напълно доброволно за да могат да участват в нейните "благини", които ще изглеждат съвсем добри и желателни.

От друга страна тези, които не приемат белега ще бъдат обвинявани, че са нетолерантни, че са лишени от любов, че са опасни за обществото със своята "омраза" към системата, затова за доброто на всички е подобни хора да бъдат убивани, защото дори със своето съществуване смущават прекрасната "хармония, мир и безопасност". Подобни внушения вече са запуснати в медийната пропаганда.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on February 06, 2020, 22:18:38 PM
Аз пък не виждам особена разлика между двете принуждавам/правя точно в тази връзка затова и съм на мнение, че нещо от рода на чип ще има.
А за електронните разплащания трябва електронен(някакъв) носител за да се знае кои плаща, но съм съгласен и с прегорялата съвест, че е необходимата крачка за приемането на чипа.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on February 07, 2020, 16:47:18 PM
То ако ти е прегоряла съвестта и с чип и без чип ти си 100% собственост на дявола.

Освен това никой не може да обори аргумента, че ако белега на звяра е физически, то той би могъл да бъде поставен на сила без съгласието на човека. Т.е спасението на хората ще зависи от нечий друг избор не от техния собствен, което е 100% несъвместимо с библейските учения за спасението.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on February 09, 2020, 22:38:01 PM
16 И правеше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;

Тук изброяването е с уточнение което не е нужно, но е направено, за да се види, че всеки който не обича живота си дотолкова, че да умре за божието царство, ще му се тури белег. Аз това го разбирам, като принуда, как ще бъде постигната, се надявам да чуем, но не и да видим.

В случая текста казва нещо по-страшно, че се дава такава власт на единия звяра, че да принуди хората да се поклонят и да изпълняват желанията на другия звяр.
Отделно, имаме Ангел който минава да предупреди ! Че от дадения момент нататък хората ще трябва да избират, дали да се поклонят или ако е нужно да умрат, за да се спясят ! Текста е пределно ясен относно това. Също се казва, че ако Бог не прекрати всичко, ни една твар няма да се спаси, но пък блаженни ония които успеят да доживеят до края. Т.е. ще имаме някъде прибежищно място където властта на звяра няма да е достатъчно силна, че да хване светиите и там, и малцина ще се спасят.

Във времена където смъртта и войната ще са навсякъде по света, не знам как се очаква, някой да се е прибрал и да работи спокойно някъде било то на село и да си чака края, щото видиш ли има как да си изкарва прехраната сам.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on February 09, 2020, 23:32:57 PM
Quote
Отделно, имаме Ангел който минава да предупреди ! Че от дадения момент нататък хората ще трябва да избират, дали да се поклонят или ако е нужно да умрат, за да се спясят !

Щом хората могат да избират, това само по себе си доказва, че белега не е физически, защото ако беше такъв би могъл да се постави върху тялото на всеки заловен без да им искат съгласието.

А заловени явно ще има, щом ще има обезглавявани. Но от тези текстове става ясно, че ако и врага да има физически достъп до светиите, до степен че да ги лиши от живот, той няма да е в състояние да им постави белега на звяра. А ако беше чип за 10 секунди можеха да им инжектират чипа или да им сложат някаква лазерна татуировка.

В момента в Русия върви истерия че незнайно за хората властите тайно им правели лазерни татуировки на челата. Даже някой беше пуснал в този форум видеа по въпроса. Това показва до какво води подобно невежество.

Quote
Във времена където смъртта и войната ще са навсякъде по света, не знам как се очаква, някой да се е прибрал и да работи спокойно някъде било то на село и да си чака края, щото видиш ли има как да си изкарва прехраната сам.

Смисъла на живота на село не е човек да избегне гоненията, а да избегне съдбата на Лот, чийто дом беше осквернен от градската среда. Лот е пример за падението на вярващия, избрал да се присламчи към светската система, вместо да се научи да живее чрез Божиите ресурси.

Ето сега в Китай в град Ухан е обявена карантина, защото там е епицентъра на вируса, затова никой няма желание да ходи там, защото разбира че това е една заразна и опасна среда.

По същия начин християните разбират, че градската среда е токсична, носител на всякакви вируси за развращение на духа, душата и тялото. Това е болестотворна и мутогенна среда. Затова градовете подлежат на унищожение подобно на Содом и Гомор (Откр. 16:19). Но тези въпроси ние сме ги разгледали подробно в съответните теми.

Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on February 09, 2020, 23:56:33 PM
За мен Бог е достатъчно силен за да направи нужното, че да остави избора свободен, а и текста го потвърждава.

Мога и друго да попитам, как се слага духовен белег на ръката... при това не на коя да е или двете, а точно на дясната.
Хайде челото да кажем, че е умът на човек, ама ръката какво е ?
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on February 10, 2020, 10:45:08 AM
Ръката това са човешките действия, човешките дела. Десницата в Библията е образ на силата и властта. Т.е човек със своите дела ще предаде силата и властта си на звяра. Типичен пример за предаване на силата и властта на някой друг е гласуването. А онези, които приемат белег на челото са тези които приемат белега с убеждение, докато другите, които приемат белега на ръката са тези които го приемат с действия, без да е необходимо да са убедени от сърце в това, което правят.

И в двата случая става въпрос за съзнателни и доброволни убеждения и действия от страна на човеците.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on March 01, 2020, 18:39:59 PM
Проблема е, че се хващаш за всяка дума и почваш да я тълкуваш отделно.
Текста говори за насилствени действия, ти говориш за съзнателни и доброволни убеждения.

Внимавай да не се окажеш противник на Бог, защото е и писано:

Откровение 22 глава

18 Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,
19 и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on March 01, 2020, 23:56:02 PM
Това че аз внимавам на всяка дума в текста не е проблем, а предимство. Бог е този който заповядва да внимаваме, да бдим и да вникваме в същността на думите и нещата. А това че вие не внимавате на текста и значенията на думите в него, а на басните, които ви учат по църквите е истинския проблем. Ако не бяха тия басни на никой от вас нямаше и през ум да му мине за чипове, баркодове и прочие неща нямащи никаква връзка с думите на Писанието. Така, че този текст за прибавянето към написаното ти гледай, защото тия чипове не са нищо по-малко от прибавяне към Писанието. Никъде Библията не говори за чипове, но навсякъде говори за ключовата важност на съвестта. Именно затова и аз държа на това, което Писанието учи, а не на басни за чипове, компютри и лазерни татуировки.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Георги-земеделец on March 02, 2020, 05:46:58 AM
Quote from: Nikolay
Текста говори за насилствени действия, ...

Определено има позволено насилствени действия, в зависимост от съзнателен избор.

Откровение 13:15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;
17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.


Но е приложена справедливост, да бъде оставен избора в наши ръце. Избора на кого ще се поклоним за хляба на живота.

Същия казус можем да намерим при:
  • Данаил - поклон пред златния образ или смъртна заплаха
  • Исус -  с какъв хляб ще живее и на кого се покланя и служи

Или тайната вечеря ще си остане загадка.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on March 02, 2020, 09:40:38 AM
Георги, ако беше прочел вече написаното по темата щеше да знаеш, че подчертаната от тебе дума в ст. 16 не е принуждаваше, а правеше.

А в контекста става ясно, че става въпрос за оказване на натиск чрез икономически санкции с цел хората сами да изберат да приемат белега.

Как работят икономическите санкции ние добре знаем, защото това е метод, който открито се практикува в международната политика. Първо една държава се прави икономически зависима от международната финансова и икономическа система. Това не става чрез принуждение, а чрез изкушение за лесно заработване на пари и лесна доставка на трудни за собствено производство суровини и стоки. Така една държава става зависима от лесното удобното и изоставя собствената си икономическа независимост и самодостатъчност. От там нататък тя е лесна плячка за манипулации и заплахи, защото чрез налагане на икономически санкции тя бива подтиквана да влезе в "правия път" както го виждат международните банкери.

Всички тези неща се разиграват съвсем реално и буквално пред очите ни от много години. Икономически санкции се прилагат срещу Куба, Иран, Венецуела, Северна Корея, Русия и всяка друга държава решила да върви по свой път, а не по предначертаната от глобалистите траектория.

Най-типичен пример е икономическата блокада на Куба. Куба обаче избра пътя на самодостатъчността, пред изкушенията за "лесното и удобното" и успява да устои вече рекорден брой години.

Същия сценарий ще бъде разигран само че вече не на държавно, а на лично ниво с хората отказващи да се подравнят с идеологията и пътя на развитие на "новия световен ред" на Антихриста. И отново ще бъде използвана икономическата зависимост на хората от системата на този свят.

Тази идеология и път на развитие ще бъдат представени като "християнски" и куп учители ще твърдят, че всичко е напълно съвместимо с Библията. Такова нещо вече се е случило в хитлеристка Германия, където 90% от пасторите и проповедниците по църквите подкрепят Хитлер. Даже е имало специални проповеди в подкрепа на нацизма. Това, което малцина разбират е че нацизма въобще не е изглеждал толкова лош както сега пропагандната машина ни го представя. Всичко е изглеждало доста обещаващо. Криминализирани са били хомосексуалните занимания, затваряли са баровете и публичните домове. Наблягало се е на личната хигиена, здраве, грижа за децата и работене за общото благо. Християните са били във възторг. На лице са били всички предпоставки и изкушения човек било по убеждения (челото), било по сметка (ръката) да подкрепи режима.

И както казва Писанието - няма нищо ново под слънцето, това, което е било, то е онова, което ще бъде.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on March 02, 2020, 15:06:48 PM
Е това същото твърдя и аз от години.

Само остава да кажеш как ще го "контролират" за да няма измами, понеже все пак човека е бая изобретателен ? :)
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: small axe on March 04, 2020, 09:57:40 AM
"Откровение 13:15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.
16 И правеше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;
17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.

Не разбирам какво толкова тук е проблемното в текста? Има неизвестни, но не и неясноти. Неизвестните са:
-Зверовият образ
-Какъв е механизмът на това "правене"
- Какво е белегът?

Виждаме, че целта на този белег в конкретният текст е, човекът да не може да купува и продава. Това, в днешното смахнато вече общество е решаващо за мнозина. Това, само по себе си е невероятно силна принуда.  Не е със физическа сила, и тук идва въпросът който отдавна сме дискутирали. Защо не е с физическа сила?
На първо място, това е поради естеството на самият белег. После, нещата не стоят просто така, слагаш белег и човекът е загубен. Понеже в други текстове виждаме ясно, че воек ИМА правото на избор. Дали да го приеме, или да не го приеме. Бог е дал избор. Тоест няма как насилствено да те заловят и да ти го сложат.
Тук може да се погледне около нас и в миналото. Имаме ли подобни близки по същност, събития? Имаме и събития и неща от ежедневието ни, които биха могли да ни насочат малко повече какво се готви. Поне да ни насочат, понеже моето мнение е, че този белег няма да е само свързан с нещо трансцедентално , а и с нещо чисто физическо (технологично)
И така, първото което виждам са - личните ни карти. Можем ли да нямаме? Можем. Напълно е възможно. Проблемът е, че ако нямаме такива, животът ни става ужасно сложен в това общество. Ето една принуда, едно "правене" административно на закон, който принуждава хората да имат такава карт. Това е една малка репетиция. На второ място виждам един прост пример от миналото. Идват едни турци, строяват мъжете и жените на мегдана и казват- отречете се от вярата в Христа и приемете корана и ще живеете. Ако ли не, главата пада в коша. Който каже не, остава без глава. Който каже да, остава с глава, но на нея вече се мъдри чалма. Това е един начин на принуждаване на ВОЛЯТА на човека да се отрече и поклони другиму.  Загубен ли е такъв човек в конкретният случай с чалмите не се наемам да отговоря със сто процентова сигурност. Но в случаят с белегът на звяра е сто процента загубен. Което иде да покаже още едно свойство на белегът. Той освен, че е нещо като ID, позволяващо ти да си икономически активен, е и нещо физическо, което те отделя завинаги от Бога. То, един вид те запечатва. Както Бог подпечатва своите си, така и дяволът иска да подпечата своите си. Това е един от изводите. Божието подпечатване как става? С вяра, покаяние ( като стил на живот), новорождение (от Бога). Как ще става сатанинското подпечатване? Изисква се пълна вяра, покорство , поклонение, за да може човекът да приеме този белег, после Бог може да ни новороди отново, защото е Бог, той знае как да стори това нематериално, явно злите сили не могат това и ще се опитат да "новородят" подпечатаниете технологично, тоест физически, чрез някаква технология, която обаче не работи насилствено сложена, а се влияе от волята и изборът вътрешен на приемащият я. Нещо подобно ще е белегът.

Въпросът вече остава, какъв е този образ на звяра? Той оживява, както четем, има дишане и може да говори. Това отива вече към трансхуманизмът. Тук ще се опитват да доведат към битие същество извън нашето измерение, образ на звяра (как ние сме образ и подобие Божие) , така и звярът ще е образ и подобие на сатанатра. И разбираме, че нещата са трансцедентално технологични. Днешните квантови компютри и тн вървят натам, церн и всички други неща са насочени именно към нещо което ще се използва именно за тези цели. Да не забравяме, че в Откровение пише за време в което човеците ( с белегът) ще ИСКАТ да умрат но НЯМА да могат. Защо? Явно белегът ще обещава и прави в човека някаква временна неуязвимост за смърт. Още една предпоставка хората да искат да го приемат, и още едно подобие на Божието дело, на безсмъртие дадено на Божиеите верни хора. С разликата че Бог дава реално духовно безсмъртие , а сатаната ще дава временно физическо, вероятно представено като духовно. Тум имаме фейк Месия, правещ фейк милениум и фейк вечност, както и фейк наказване на непокорните нему, позоваващ се на писанието . Тук иде и темата вече за тези ноахидните закони.. Чрез тях ще става какво ще става.

И така:
Какво е Зверовият образ? - Образ и подобие на звяра, който ще направят ( кои?) ЧОВЕЦИТЕ (вероятно с помощ отвън), да оживее, говори и прави така че да се избият НЕПОКЛАНЯЩИТЕ се на звяра.

Как "Прави така че хората да проемат белега" - чрез икономически и ИНДОКТРИНАЛНИ методи.!

Какво е белегът?- Той е трансцедентално - материално нещо, което за да се активира се изисква пълното покорство и съгласие на човека. Нещо като Християнската вяра и новорождение, само , че наопъки. "

Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Watchman on March 05, 2020, 21:57:19 PM
Здравей  small axe,

Моите разсъждения по темата са подобни на твоите. Особено добро попадение в случая считам споменаването на така наречения "трансхуманизъм".

Трансхуманизма предлага изоставяне на човешкото (сиреч на оригиналното Божие творение на човека по Божий образ и подобие) и замяната му с хибридни форми между човек-машина, човек-животно, човек-компютър, човек-извънземни раси. Обещанията за такова изоставяне са - свръхчовешки възможности и вечен живот. На практика това, което Бог обещава чрез Благовестието, те го предлагат чрез трансхуманизма.

Тук ключовия момент е именно момента за образа. Чий образ човек ще възприеме? Дали ще приеме да остане верен на образа и подобието на Бога (съвестта) и още повече дали ще следва пътя на изобразяването на Христовия образ в себе си. Или ще избере отхвърлянето на този образ за сметка на нечий друг образ, не човешки образ - зверски образ. Защото това, което различава човека от звяра е именно съвестта. Бог създаде множество земни зверове, но само човека създаде по Свой образ и подобие. В момента в който човека изостави образа и подобието на Бога, той се превръща в звяр. Сиреч приема звяровия образ.

Писанието също изрично казва, че числото на звяра е число на човек. Въпроса е на какъв точно човек? Аз смятам, че отговора на този въпрос е човек без съвест. Образа на звяра и числото на звяра са образ и число на човек, който се е лишил от своята съвест, от Божият образ и подобие.

Очевидно е че подобно нещо не може да се вмени насила на никой човек. Човек сам трябва да избере дали ще се откаже от Божия образ или не.

Да натиск ще има, аз не отричам наличието на натиск. Ще има заплахи, икомомически санкции, смъртни присъди. Но няма да има физически способ за насилствено присвояване на белега на звяра. Което автоматично елиминира физическата същност на белега на звяра. Сега когато казвам елиминира физическата същност, аз никога не съм отричал възможността да има физическо свидетелство за белега, но самата му същност и естество не могат да бъдат физически. Такива неща като чипове, татуировки и прочие изцяло физически неща могат да бъдат поставяни насила, те могат да бъдат поставяни и без знанието на човека. Тяхната същност е изцяло физическа, те нямат духовно измерение, защото духа и волята на човека не са задължени да участват в тяхното приемане.

Quote
Как "Прави така че хората да проемат белега" - чрез икономически и ИНДОКТРИНАЛНИ методи.!

Още големи знамения и чудеса и всичката измама на неправдата. Изкушението на Ева - да бъде като Бога и да живее вечно без да се подчинява на Бога. Това е в същността на трансхуманизма.

Quote
Какво е белегът?- Той е трансцедентално - материално нещо, което за да се активира се изисква пълното покорство и съгласие на човека. Нещо като Християнската вяра и новорождение, само , че наопъки. "

По дефиниция "трансцедентално" е нещо отвъд областта на човешката сфера на възприятие и познание. То е нещо отвъд не само физическите и материални неща, но и отвъд интелектуалните, че и отвъд духовните. Затова няма как да има такова нещо, което е хем трансцедентално, хем материално.

Тук нещата са напълно познаваеми и разбираеми и няма нищо трансцедентално относно белега на звяра. Първия ключов момент аз го отбелязах по-горе, а именно това  въпроса с избора на образа.

Втория ключов момент е да се разбира какво означава поклонение. Изискването на Ахтихриста е хората "да се поклонят" на звяра или на неговия образ. Какво означава да се поклонят? Християните много обичат да си играят на "хваление и поклонение", като в това се влага предимно да си посвирят и попеят хубава музика и да се почувстват хубаво от цялата работа. Това е което по църквите се възприема като "хваление и поклонение".

Истината е че в действително съществува такова велико и мощно нещо наречено хваление и поклонение, и да наистина то може да включва музика. Но тук е важно човек да разбира същността на нещата, защото ако не я разбира той никога няма да може да участва в реално хваление и поклонение на Бога.

Истината е че ние всеки ден участваме във съвсем реално хваление и поклонение. И то без музика и песни. Всяко наше решение, всяка наша мисъл, всяко действие, всеки избор се базира на основен набор от ценности, вярвания, упования, надежди. Именно този основен набор от ценности показва кой е нашия Бог или бог на който се покланяме. Често пъти християните разговарят и започват да хвалят определени неща. Хвалят образованието в Кеймбридж, хвалят мерцедесите, хвалят айфоните, хвалят не знам си коя болница - подобни неща разкриват в какво наистина човек вярва, като се види какви неща човек хвали. Това е и реалното хваление. И когато човек започва да взема реални решения определящи бъдещето и живота му, живота на децата му - в това се вижда на кого човек се покланя. Дали решенията му са базирани на упование и надежда в системата, в образованието, в кариерата, на правенето на пари, или са базирани на надеждата в Божията благодат, милост и спасение. Това е реалното поклонение.

И когато човек иска да изрази своето хваление и поклонение в песен, той трябва да започне да мисли за това, което БОГ Е, за Неговата същност, за Неговата святост, за това колко Той е високо отделен над човешката мъдрост, човешките системи, и когато мислейки по този начин човек започне да копнее за Божиите неща, за живее по Божия начин, с Божията мъдрост, чрез Божията благодат и в същото време сърцето му се изпълва с презрение към високо издигнатите сред човеците неща, към всичко онова което човеците на този век желаят и към което копнеят и се стремят. Тогава от сърцето на човека започва да излиза нова песен. Песен на хваление и обожание на Бога, силно и несломимо желание човек да се изобрази в Божия образ, в Божията ценностна система, да потопи съзнанието си изцяло в Божия мироглед, да придобие ум Христов. Тогава ТОВА е истинско и реално хваление и поклонение с песен, което има огромна освещаваща сила в човека.

Но ако човек мисли по светски, желае светските неща, хвали каменните, дървените, златните и сребърните идоли на този свят, а после ходи да пее песнички на "хваление и поклонение" в местната църква, то такова нещо е мерзост пред Бога. Това е кваса на фарисеите и садукеите.

Ето защо да се поклони човек на звяра това означава той да приеме звяровия мироглед, ценностна система, както и да се впечатлява от високо издигнатите постижения на звяра (светската система с всичките й технологии, постижения и величие).

Святи хора са онези, които се покланят на Бога с дух и истина. Сиреч на ниво дух те са се отрекли от мирогледа и ценностите на този свят, те търсят Небесния град. Когато ние говорим за излизане от градовете, ние говорим за конфликт на цивилизации. За цивилизацията на този свят и цивилизацията на Небесния град.

Числото 6 е число на съвършенство според светските ценности и стандарти. Това е най-високата оценка в училище, човек получил 6-ца е отличник, той е съвършен. Затова числото 6 представлява усилията на човека за усъвършенстване в плътта.

666 е съвършената човешка система
в която всичко е изчислено, изчистено от изненади, всеки детайл е калкулиран и статистически прецизиран. Няма бедност, няма болести, няма дори смърт. Човека е намерил технология за вечен живот. Всички беди идващи от греха са преодолени чрез знание и наука. Това е опита да се докаже, че сатана е казал истината на жената твърдейки, че човеците "никак няма да умрат, но ще бъдат като Бога да познават доброто и злото".

Царството на звяра е царство на "мир (просперитет, изобилие) и безопасност". Велики знамения и чудеса, заедно с обещания за безсмъртие и вечен живот. Изкушенията ще бъдат огромни.

Само човек, който наистина познава Бога и се е научил да Му се покланя с дух и истина ще може да устои на тези изкушения. Затова ние трябва да се научим да се покланяме на Бога, чрез истинско и реално хваление и поклонение, всеки ден, всеки час в реалния живот, а когато може и с песен и музика. Но реалното поклонение се състои в това как живеем. Както към Бога, така и към звяра и неговия образ.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on March 05, 2020, 22:55:41 PM
Да не забравяме, че в Откровение пише за време в което човеците ( с белегът) ще ИСКАТ да умрат но НЯМА да могат. Защо? Явно белегът ще обещава и прави в човека някаква временна неуязвимост за смърт.

Уточни моля, кой стих визираш.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Анко on March 06, 2020, 11:36:46 AM
Да не забравяме, че в Откровение пише за време в което човеците ( с белегът) ще ИСКАТ да умрат но НЯМА да могат. Защо? Явно белегът ще обещава и прави в човека някаква временна неуязвимост за смърт.

Уточни моля, кой стих визираш.
Възможно е този:
9 гл. 6 ст.
През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: small axe on March 07, 2020, 15:29:14 PM
Да, това е стихът от откровение.

А относно "трансцедентално- материално" нещо, визирам по скоро, горе дето писах- за - "Трансцедентално- технологични" Според мен има начини белегът да е именно трансцедентално - технологично нещо, нещо което има външен технологичен израз и вътрешен реален трансцедентален. Това е именно колаборацията между човек и технологии, между дух и технологии. Според мен това целят. Има много неща които ние не знаем, неща които четем но нямаме понятие за тях, както много пъти сме чели за битката между Моисей и египетските жреци и виждаме, че там нещата и от страна на злото стоят доста сложни. Те могат, имат знание и умения в трансцеденталното, чрез заклинания и други методи, неща които вероятно и днес се знаят в определени кръгове противящи се Богу.
Определено Трансхуманизмът им е цел, и нещо което в близките години, колкото и да са те, ще е определящо за развитието на всичко казано в пророчествата. Отделно идването на тн "месианска" фигура, правещюа тн знамения и чудесии" ще обърне масово обществото към нов начин на мислене и приемане на света, начин който в съчетание с тези ноахидови закони ще тласне всичко към една последна битка против Бога. Понякога мисля, че тн фейк милениум е тази последна битка, трябва да се разсъждава в подобна посока и да има едно наум човек относно "пускането на сатана за малко време" отново да мами, какво може да визира, както и връзването, какво може да визира. Човек е добре да огледа нещата от всяка възможна гледна точка, защото често инерцията му от минали убеждения замъглява реалната му преценка. Има доста неща които днес се развиват по определен озадачаващ начин и ако се наблюдава внимателно може да се стигне до извода- че или някои кръгове искат да имитират нещо което не му е времето, или че вече времето му е дошло.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Nikolay on March 08, 2020, 03:36:48 AM
Откровение 9 глава

3 И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии.
4 Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.
5 И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека.
6 През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.

Не виждам тук стиховете да говорят, че някой е безсмъртен, а по-скоро, че това им е наказанието и, че не ще им се позволи да умрът за да се спасят от болката.
Title: Re: Откровение 13:18
Post by: Анко on March 11, 2020, 17:03:38 PM

Определено Трансхуманизмът им е цел, и нещо което в близките години, колкото и да са те, ще е определящо за развитието на всичко казано в пророчествата. Отделно идването на тн "месианска" фигура, правещюа тн знамения и чудесии" ще обърне масово обществото към нов начин на мислене и приемане на света, начин който в съчетание с тези ноахидови закони ще тласне всичко към една последна битка против Бога. Понякога мисля, че тн фейк милениум е тази последна битка, трябва да се разсъждава в подобна посока и да има едно наум човек относно "пускането на сатана за малко време" отново да мами, какво може да визира, както и връзването, какво може да визира.
Днес ми проблясна мисъл за индулгенциите при католиците. Няма да се учудя изобщо ако задкулисно се обещава безсмъртие срещу пари на високопоставените хора ако например се покоряват на папата и цялата световна задкулисна власт. Да им е обещана пълна закрила при всякакви кризи. Или да дойде такова време. Иначе как да се обяснява всичката злина от голямото крадене в света на политиката, банки, икономика-оръжеен, петролен бизнес. Ако се изкарат наяве всички крадени пари, първото което ще е възможно е да се ликвидира гладът и безработицата по света.
Трупат ли трупат за осъждането си.