Author Topic: За победителя, който ще бъде роден от жената и занесен при Бога  (Read 4487 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

polilina

  • Новодошъл
  • *
  • Posts: 1
Отк. 12:5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
Отк. 12:6 И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.
Отк. 12:7 И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;
Отк. 12:8 обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.
Отк. 12:9 И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

Кой е синът, който е роден от жената (църквата) и ще “управлява всичките народи с желязна тояга”? (Стих 12:5)

Христос не се ражда от жената, но от Бог.
1Ин. 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
Лк. 1:35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
1Ин. 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
Тогава Христос не е синът роден от жената.

Кой е синът, който е роден от жената (църквата) и ще “управлява всичките народи с желязна тояга”?
Исус казва на църквата в Тиатир:

Отк. 2:26 И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, -
Отк. 2:27 (и той
"Ще ги управлява с желязна тояга;
Те ще се строшат като грънчарски съдове", -) както и Аз получих от Отца Си.

Синът, който ще “управлява всичките народи с желязна тояга” е всеки, който победи.

Синът, който победи, няма да е на земята по времето когато дявола ще бъде изхвърлен на небето и ще слезе разярен на земята и морето (Стих 12:5 и 12:9 на Откровение). Жената църквата обаче ще е и ще бъде избавена в пустинята и земята (най-вероятно Израел) ще и помогне и предпази от реката (най-вероятно духа) на дявола:

Отк. 12:13 И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
Отк. 12:14 И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея {Гръцки: Змията.}*.
Отк. 12:15 И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.
Отк. 12:16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.
Отк. 12:17 Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

И започва времето на царството на Антихрист

Отк. 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.

Кои са “останалите от нейното потомство”? Това са всички,  които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса, но, които нямат духа на първия син да побеждава.

В какво е победил този син?

Отк. 2:19 Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите.
Отк. 2:24 А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение, и които не са познали дълбоките работи (както те ги наричат) на сатана, казвам: Няма да наложа на вас друг товар;
Отк. 2:25 но дръжте онова, което имате, докле дойда.

Този син има любов, вяра, служение и търпение и върши повече дела от преди. Не съучаства с Езавел и държи това, което има докато Исус дойде.
Не пише докле Исус дойде втори път, нито пише докато Исус дойде при него, нито докато дойда да го грабна.

Владо

  • Служещ
  • ******
  • Posts: 506
  • Нашият Господ идва.
    • http://vminev.blog.bg/
Здравей, polilina , Господ с теб!!
Прочетох материала ти и не че имам становище относно точно докоснатата от тем тема, но искам да споделя реплика -две относно позицията ти.
*************

Например, ти пишеш, че "Христос не се ражда от жената, но от Бог.” – Ами това не е вярно. Всъщност, Христос, както казват евангелията, Се роди по плът от девицата Мириам/ Мария.
*************

Стиха, използван в подкрепа на това твърдение : „1Ин. 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.”, е с малко неточна интерпретация. Да, Исус Беше Божий Син, но и Човешкият Син, както и Той- Самият свидетелства за Себе Си.
Разбирам идеята, че Исус Е "Аз Съм", но Той е и Давидовият Корен, Отрасълът, произрастнал от пън. Неслучайно е дадено произхода на Исус в Евангелията,- произход по плът. Е, за сина, който се дискутира тук, нямам пълното ... разбиране.
************************
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg