Author Topic: Авторитетът на Словото  (Read 42538 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #30 on: January 11, 2008, 16:46:36 PM »
Watchman

Quote
Писанието, което само тълкува себе си....

Как Писанието, което само тълкува себе си, би изтълкувало:
"защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците." Кор.1-25
Кое е безумно в съвършенният и кое е немощно у Всемогъщият?

Quote
......и Святия Дух, който е обещан на учениците:

Йоан 16:13  А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

    Вярно, Светият Дух е обещан на учениците. Добре известни от Писанията личности. Не на всеки.

Quote
Исус не обеща да ни изпрати свещено предание, което да ни упътва във всяка истина, но обеща да изпрати Духът на Истината, който да ни упътва.

     Невярно: Иисус нарежда да се разнесе по света благовещението Му. Това става първоначално със Св.Предание. Това за което Иисус дори не намеква, е създаването на ново Писание. Писанията са се появили точно за да се запази непроменено Преданието. Точно заради това Св.Лука започва да пише своето Евангелие/Благовещение/ - за да се узнае ТВЪРДАТА ОСНОВА на учението, както е било ПРЕДАДЕНО от ония, които от самото начало са били ученици и служители на словото.

              Tihomir, трудно ми е да разбера, това което искаш да кажеш. Авторитетът на Бог Слово? Какъв авторитет може да има Бог, които е съчетал всички съвършенства и пред кого да го има? Лично аз не бих богохулствал, задавайки такъв въпрос. Съвсем друго е авторитетът на Писанията.

Quote
Прави ми впечатление в твоето изказване, че казваш, че нещо е добавено и въведено в "Новия завет", но всъщност всичко, което се смята за "нововъведено" е от т.нар. книга на "Стария завет" или Писанията, както се наричат. Те не са нито отменени, нито са остаряли, но имат същия авторитет както са имали винаги.

             Не съм казал, че нещо е добавено и въведено в "Новият завет"/като Писание/. Това е Писание, което отразява Новият завет между Триединният Бог и човеците. Христос се позовава на Пророците, които са пророкували идването му. Дава нов закон, който изцяло отменя старият Мойсеев закон. Бог Отец, без никакво двусмислие определя кого да следваме между Иисус, Мойсей или Аврам. Старият завет, като завет между Бог и хората е отменен абсолютно и безусловно и е сключен Нов завет. Няма как Писанията на отменения Стар завет да имат същият авторитет, какъвто са имали винаги. А и кога е това винаги?

         Започваш с Неговото слово, но някъде да прочете в Словото Христово  да се говори за отмъщение до трето и четвърто коляно? На два пъти учениците Му го питат за закона и той им отговаря различни неща.
         За любимата тема на протестантите: иконите. При православните има изключително малко секти и почти всички в Русия. Там се подвизават и т.н. староверци, които вярват в иконите. Заради което и са отлъчени от православието. Защо почитаме иконите/по скоро защо православните ги почитат/ се е произнесъл Йоан Дамаскин през 7в. в "Точно изложение на православната вяра":
         "Ние почитаме сътворените неща, посредством които и в които Господ е реализирал нашето спасение. Аз почитам и се прекланям пред Светия кръст и пред гроба Господен.
Почитам всички християнски храмове на Бога и всички места, в които Божието име е призовано. Почитам ги не заради тяхната собствена природа, а като съсъд на неговите действия, като нещо, което Господ избра, за да осъществи нашето спасение.
          "Понеже не всички разбират писанията, нито пък всички се упражняват в четенето им, св. Отци разсъдиха щото тези събития (станали при въплъщението на Сина Божий) като преславни дела да бъдат изобразявани на иконите, за по-бързото им припомняне."

            А аз като историк мога да ти кажа и как са разбирали тази заповед най-религиозните евреи:

             "За това, че уж Той  забранил да се изобразяват същества одушевени, още повече безтелестно Божество. Впрочем, други почести, освен божествени, Той не е забранявал да се въздават на достойни хора, както и ние постъпваме по отношение на императора и римският народ. Защото ние постоянно извършваме жертвоприношения за тях, и което съвсем не е маловажно, те се устройват при нас ежедневно за обща сметка на всички евреи" Йосиф Флавий.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #31 on: January 11, 2008, 16:53:38 PM »
Quote
Вярно, Светият Дух е обещан на учениците. Добре известни от Писанията личности. Не на всеки.

Това е твоя интерпретация. Писанието казва друго:

ДА 2:38  А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
ДА 2:39  Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.


Святия Дух не е обещан само на "известни от Писанията личности" а както се вижда по-горе на всички които са призовани да се покаят и кръстят.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #32 on: January 11, 2008, 17:02:49 PM »
Това е твоя интерпретация:
Quote
Новият завет между Триединният Бог и човеците.

Ето какво се казва в Словото:
Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не |им| е открито, че |тоя завет| преминава в Христа.

и също
[8] Така казва Господ: В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах; Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете За да възстановиш земята, За да ги направиш да завладеят запустелите наследства,

Христос е новият договор.

Започвайки с твърдение като "договорът между Бог и хората" всичките разсъждения по-нататък придобиват изопачен вид.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #33 on: January 11, 2008, 17:43:12 PM »
           За това ти говоря, Watchman. Ако вземем казаното от Петър изолирано, без Преданието, то е ерес. Защото Иисус Христос е казал ясно да се кръщава в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Как така ще се кръщава само в Иисус Христос?
Затова тълкуването става по Преданието.
           Tihomir, пак нещо не те разбрах.
Quote
Христос е новият договор.
Определено говорим за двустранен договор. кои са му страните? Бог и хората?; Бог и Христос?; Христос и хората?


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #34 on: January 11, 2008, 17:55:34 PM »
Двете страни по Новия Завет са Бог и Израел. Според както е писано:

Jer 31:31  Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет[/b];
Jer 31:32  Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.
Jer 31:33  Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа закона Си във вътрешностите им, И ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат Мои люде;
Jer 31:34  И няма вече да учат Всеки ближния си и всеки брата си, И да казват: Познайте Господа; Защото те всички ще Ме познават, От най-малкия, до най-големия между тях, казва Господ; Защото ще простя беззаконието им, И грехът им няма да помня вече.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #35 on: January 11, 2008, 18:22:31 PM »
         
Quote
Двете страни по Новия Завет са Бог и Израел.

             Израелев дом по това време не съществува. Съществува Йудея. А и под дом най-вероятно се разбира народът. Това е казъл Бог, чрез Еремия. Но Христос праща учениците си да проповядват другаде, а за юдеите предрича неща, които не бих определил като завет, а като наказание.
             Ще помоля нещо, няма защо да ми цитирате Писанията. Аз никога не съм се възгордявал толкова, че да реша, че мога да ги тълкувам. Имах един приятел пастор Педро, Бог да го прости, загина в автомобилна катастрофа с жена си, пастора Валкирия. Често ми идваше на гости и си говорихме за Библията. И като започваше да ми я тълкува винаги му казвах: Адаш, знам, че си наясно с Библията, но Василий Велики и Йоан Златоуст са били по-наясно от теб. И той все се смееше.
          Затова ще ви помоля, ако не ви затруднява, със свои думи да предавате това, което искате да кажете. Един цитат по един начин се тълкува от адвентист, по друг от педдесятник от втората вълна, по друг от третата вълна и т.н.
            И защото очевидно не сте запознати с Преданието, или познавате изопаченият му католически вариант, утре- вдругиден ще ви изложа моето виждане. А вие си помислете защо една църква е непроменена от близо 2000 г., а други са се размножили до десетки хиляди за по-малко от 450 г. Не е ли причината за това вярата, че всеки е осветен от Светия Дух, не въобще, а да тълкува Писанията?
Пак ще помоля да който пише да споменава и доктрината която изповядва, за да опознаем вярата.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #36 on: January 11, 2008, 18:31:14 PM »
Cabral, да търсиш от Бога мъдрост да разбираш Писанията не е гордост а смирение и носене на отговорност. Бог е засвидетелствал в Писанието за пророците и апостолите и затова можем да се доверим на техните думи. Споменатите от тебе Бог не е свидетелствал в Писанието и не можем да им се доверим. Техните думи трябва да бъдат изпитвани според Писанието, както и на всеки друг който тълкува, поучава, проповядва и наставлява.

Бог ни е заповядал следното:

1Сол. 5:21  Всичко изпитвайте, дръжте доброто.

От нас се очаква да изпитваме, а не да се доверяваме на изпитването на други човеци, ако и хвалени като достоверни от определена деноминация.

Беряните не се довериха на думите на апостол Павел, но решиха да ги изпитат според Писанието. Бог не само не ги смъмри за това, нито ги обвини в гордост, че са тръгнали сами да изследват Писанията, но напротив - нарече ги благородни:

ДА 17:11  И Беряните бяха по-благородни от Солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Soldier

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 40
 • soldier
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #37 on: January 11, 2008, 22:10:43 PM »
Цитат от Cabral:
Ще помоля нещо, няма защо да ми цитирате Писанията. Аз никога не съм се възгордявал толкова, че да реша, че мога да ги тълкувам.

Братко Cabral, ако не цитираме Писанията, падналия ангел ще ни се смее с голямо удоволствие и ще се възползва от глупостта ни - понеже той пък не пропуска да ги цитира. Какво остава за нас, братко Cabral? Имаме ли друга надежда, освен да познаваме, цитираме Писанията и ги прилагаме във всекидневния живот, щом като самият Христос ги използва като оръжие на Истината срещу заблудите на княза на този свят? Падналият ангел, който се сдоби с измама с управлението на Земята и хората, и дори си позволи да предложи царството на Божият Син(ако му се поклони), който по право го притежава, мислиш ли, че този нечист дух , с правомощия от Бог да управлява Земята, много ще се церемони с нас?...

Работата е сериозна, братя,
няма да коментирам дикусията, искам да кажа само едно на Cabral -
Исус каза: Аз дойдох да изпълня закона…

Soldier
soldier

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #38 on: January 12, 2008, 11:16:02 AM »
По темата:

        Говорим за авторитет на Писанията и следва да изясним следните въпроси:
1.Какъв е този авторитет, абсолютен, препоръчителен, нравствен?
2. Ако е абсолютен, какво разбирате под това? Че всичко писано трябва да се изпълнява безприкословно? Или че има степенуваност? И ако има степенуваност, как тя се съгласува с абсолютният авторитет на цалото писание.
3. Кое точно старозаветно писание е с съответната степен авторитет
    - Септуагинтата, която цитират апостолите;
    - сирийската Библия;
    - масоретската;
     или някоя от останалите?

4. Абсолютно авторитетно значи ли абсолютно истинско/достоверно/ и каква е причината за многобройните различия.

       И въпрос от особена важност: Буквално ли трябва да се тълкува Писанието?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #39 on: January 12, 2008, 14:28:19 PM »
Когато размишляваме за Писанията , е добре преди всичко да изходим от Божията сила , мъдрост и всезнание.Бог е абсолютен.
Поради това , а и заради текстове в самото Слово , аз считам цялото Писание за абсолютно , което само по себе си предполага , че то е високо нравствено , понеже Авторът му е такъв.

Дали е препоръчително? По скоро не , то е задължително , ако човек иска да бъде верен на Твореца. Препоръчителните неща са човешко дело.

В Словото не става въпрос на първо място , дали изпълняваш нещо или не , както питаш ти , а по скоро там се сблъскваме с Божиите мисли и откровение към нас , хората. В Стария завет имаме исторически случки , наредби , постановления , закон. Дадени за определено време с определена от Бога цел. В Новия завет се разкрива Стария и се изпълнява изпълнява целия закон от Исус Христос. Въвеждат си нови неща на които в Стария са съответствали образи. Сключва се и тн. Нов договор или завет.

Всички тези неща сигурно са ти ясни , казвам ги защото важността им е толкова голяма , че Бог има грижата за това ,  да ни ги изяви в пълнота , истинно и съвършено в Своето Слово / Писанията , Новия завет/. Грижата е Негова и аз съм уверен че Той е способен да упази чистотата на Своите думи към нас от примеси и лъжи.

2 Тим. 3 :16
"Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука , за изобличение , за поправяне , за наставление в правдата."

В 1Тим.5:18  апостол Павел съчетава старозаветни и новозаветни цитати и ги нарича "Писанието" . От Стария завет цитатът е от  книгата Второзаконие 25:4 , а от Новия завет от Лука 10 :7 /в книгата Левит също можем да намерим подобен пасаж , но Лука не цитира него , защото в Левит се акцентира върху различно нещо./

Присъединяването на цитат от Лука и цитат от Стария завет е много важно , то показва Новозаветните писания и Старозаветните писания като допълващи се и несъмнено истинни.

В 2 Петр. 3:16 , Петър причислява писмата на Павел към Писанията.

2Петр. 1:21  Бог е използвал човеци , но е движил умовете им чрез Духа Си. Това означава , че те са били направлявани от Божия Дух , като естествено всеки е участвал със своя характерен стил и начин на изразяване , но смисълът е придаден от Божия Дух , не от тяхната воля. Светият дух не прави грешки.

Думите от текстовете са Боговдъхновени , а не само основната идея на изложените мисли. 1Кор 2 :13

Изобщо самата идея , че Библейското слово може де е невярно предадено и недостоверно в някой свои части , обезмисля всичко и все едно твърди , че Бог не е всемогъщ , и автоматично го отхвърля като Бог , отхвърляйки и Словото Му.

Различия в тълкуванията съществуват , но те са по п- маловажни и второстепенни въпроси не касаещи личността на Твореца , целите Му , спасението.  Има ги заради нас хората , които сме несъвършени , а не заради грешки и противоречия в Словото.
Ако човек пребъдва в Бога , то Той ще му открива истините в Писанията , както и когато Той /Бог / прецени.

Преди всичко Писанието би трябвало да се тълкува буквално. Което значи да се търси простото и естествено обяснение на даден текст.
 Самото предназначение и цел на езика , е преди всичко бувалното разбиране. Целта на общуването е да се рабираме един друг.

Примерът на Библията също е ясен. Почти всички изпълнили се пророчества за Исус Христос , са се изпълнили буквално , има и някой изключения , но те не могат да променят буквалното разбиране на Словото. Изобщо естествения начин по който се общува е буквалният. Ако има изключения , то те ще имат определена цел и си остават такива , като допринасят за богатството в общуването , но естеството и целите на едно общуване са преди всичко двете страни да се разберат.

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #40 on: January 12, 2008, 15:47:23 PM »
Приятно ме изненадва, че за пръв път някой говори за Божията същност, но все пак:

"защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците." Кор.1-25

Кое е безумно в съвършенния и кое е немощно у Всемогъщия?

Защо на Всезнаещия е трябвало да отиде до вавилонската кула, за да разбере какво се прави?

Каква е формата на мишцата Му, и красиво ли е лицето Му?
Бог наистина ли всичко предполага, ако е трябвало да види резултата от труда си за да реши дали е добро или лошо?

Как да тълкуваме всичко това буквално?
Освен това по кой текст на Писанията да тълкуваме, като се има предвид, че в някой книги на Септуангитата до 20 % от текста се различава от масоретския. Кой от двата е боговдъхновен.

И защо Филон Александрийски, най-големият еврейски теолог, съвременник на Христос, правейки подробен анализ на петокнижието, никъде не говори нито за боговдъхновеност, нито за диктовка на Св.Дух. Напротив, заявява че много от нописаното е иносказателно и дори легенди? А все пак той е бил човекът, който тълкувайки старозаветните писания, пръв, десетилетия преди Йоан, казва, че всичко е станало чрез Логоса/словото/, и че Логоса е в Бог. Едва ли може да се обвини в незнание или безбожие. Йосиф Флавий също преразказвайки Петокнижието, навсякъде пише: По нататък Мойсей разказва .... И очевидно е ползвал друго Петокнижие, защото се срещат достатъчно разлики с както със гръцкото, така и с масоретското.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #41 on: January 12, 2008, 16:36:26 PM »
И защо Филон Александрийски, най-големият еврейски теолог, съвременник на Христос, правейки подробен анализ на петокнижието, никъде не говори нито за боговдъхновеност, нито за диктовка на Св.Дух. Напротив, заявява че много от нописаното е иносказателно и дори легенди? А все пак той е бил човекът, който тълкувайки старозаветните писания, пръв, десетилетия преди Йоан, казва, че всичко е станало чрез Логоса/словото/, и че Логоса е в Бог. Едва ли може да се обвини в незнание или безбожие. Йосиф Флавий също преразказвайки Петокнижието, навсякъде пише: По нататък Мойсей разказва ....

Много добър пример виждаме тук как не можем да стъпим върху авторитета на преданието. Какъв авторитет е Филон Александрийски или Йосиф Флавий, пред Исус Христос - Бог който се яви в плът, за да можем да сравним коя е истината по даден въпрос, както в случая? Кой ще послушаме Исус Христос, или Филон или Флавий?

Ето Исус какво вика:

Mar 7:10  Защото Мойсей рече: "Почитай баща си и майка си" и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
Mar 7:11  Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, сиреч, подарено Богу, това прави разлика;
Mar 7:12  вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си.
Mar 7:13  И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали; и вършите много такива неща подобни на това.


Исус нарича думите на Мойсей, Божието слово.

На друго място пише:

Luk 24:27  И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.


И продължава в Евангелията на много места Исус да цитира от Мойсей  и пророците и псалмите, което означава че те са авторитативни за Него и ги признава. Какво друго доказателство ни трябва?

Всъщност какво искаш да покажеш с това какво с правили и казвали Филон и Флавий? Каква ти е целта?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

prezvitera

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 24
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #42 on: January 12, 2008, 17:02:06 PM »
Cabral, част от отговора за текстовете се намира на самия край на писанията:"Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от книгата на живота и от светия град, които са описани в тая книга." Откровение22
Самият факт, че има такова предупреждение говори, за възможността някой да променя писанията. Историята го потвърждава, както за Стария, така и за Новия Завет. Въпреки това винаги е имало хора водени от Божия Дух, които са разбирали, кое е истинното писание. Има едно но - необходимо е да имаш Божият Свят Дух, за да разбираш. Ти имаш ли го, участник ли си на дара на Святия Дух?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #43 on: January 12, 2008, 19:05:10 PM »
Хората смятаме понякога , че Бог е като нас. Неговите мисли не са като нашите и делата Му също. Никога не трябва да забравяме , че сме творение , а Той Творец.

Относно това което посочваш в 1 Кор.1:25.
Това е един изключително силен начин да се ни се покаже колко по-превъзходен във всяко отношение е Бог  сравнен с нас.

Естествено че в Него няма немощ или безумие , но павел използва един изключително силен контраст за да покаже , че дори ако има немощ или безумие у Него , то пак ще е по мъдро и силно от човеците.

Това просто е един похват който Павел използва за да ни онагледи тази истина.

Когато Бог ни говори за Себе Си , Той говори на нашия език , на който можем да го разберем. Той може да ни говори и по друг начин , но най вероятно няма да можем да го понесем или разберем , затова използва човешки изрази и описания.

Остави Филон  , и това което е говорил. Всеки който говори не според словото , за него няма зазоряване. Нима искаш да вървиш след подобни хора в тъмнината?" Филон не бил казал никъде че писанието е боговдъхновено?!?"

Нали ти показах стиха в новия Завет който казва че цялото Писание е боговдъхновено.. /2 Тим 3:16 /

Какво да правим сега? На Филон ли да вярваме или на ап. Павел?
Сам разбираш че да се вярва на нещо извън Библейското слово е безумие

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Авторитетът на Словото
« Reply #44 on: January 13, 2008, 00:58:15 AM »
Виждам, че Cabral започва да дърпа в друга посока относно "авторитета на Словото", а именно - дали изобщо е вярно това, което е писано, на кой превод да вярваме и други подобни.

Нека видим какво се казва за Писанията:

Когато Христос беше с двамата към Емаус той им отваряше очите за Писанията, които свидетелстваха за Него. Тези Писания не им бяха непознати като съдържание, но не бяха видяли Христос в тях. Христос на друго място го казва ясно:
John 5:39 Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен
а на още едно място:
Поклони се на Бога; защото Иисусовото свидетелство е духът на пророчеството.

Luke 24:44 И им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мен в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите.  Luke 24:45 Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.  Luke 24:46 И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,  Luke 24:47 и че трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете в Негово Име на всички народи, като се започне от Ерусалим.

Същите тези Писания, за които говори Христос бяха тези, които бяха потвърждавани с чудеса и знамения:
Acts 14:3 Но те пак останаха доста време, като говореха дързостно за Господа, който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце

Писанията сочат към разпнатия Христос. Това е безумното за човеците. Това е глупавото за човеците. Това е съблазънта, в която се спъват хората. Това е чудното дело, което Бог каза, че ще извърши:
Isa 29:14 затова, ето, ще продължа да върша чудно дело с този народ, чудно и странно дело. И мъдростта на мъдрите му ще погине, и разумът на разумните му ще се скрие.

Човешките предания сочат човешки поучения и мъдрувания относно заповеди като "не пипай", "не вкусвай". Имат вид на благочестие, но са отречени от силата си. Те не сочат към Христос.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?