Author Topic: Духовните същества  (Read 33071 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Духовните същества
« on: November 23, 2007, 09:56:03 AM »
Замислих се за разпространените мнения за дявола, ангелите и демоните.
Дявола бил паднал ангел, или пък бил архангел, освен това отговарял за хвалението. Демоните са паднали ангели. Ангелите били безполови.
Нека да разгледаме нещата по-дълбоко.

Ангелите са ясни. Те са служебни духове. Те могат да имат материално тяло и да извършват дейности с него, както и ние.
Но къде се казва, че са безполови?
Марко 12:25. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата.
Не виждам тук да се говори за такова нещо.
Но виждам, че в Битие 6, Божите синове влизаха при човешките дъщери и резултата бяха исполините.
Ангелите не се размножават, а се създават директно, но все пак дали са безполови?

Кои са демоните?
Паднали ангели ли са?
Ако са тогава, как да разбираме следните стихове?
Юда 1:6. и че ангели, които не опазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;
2 Петрово 2:4. Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;
Ако са вързани, как тогава действат?
Откровение 12:7. И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;
8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.
9. И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.

Или това са онези, които са си позволили да се смесят с хората от Битие 6?

И изобщо паднал ангел = демон = зъл дух вярно ли е?

Кой е дявола?
В Битие е наречен змия в Откровение змей, това е голямо израстване.
Но все пак какво и кой е той?
Дали е просто един ангел или е бил архангел или е нещо друго?
В Исая 14 има едно описание на Вавилонския цар, което ни дава информация за дявола.
11. Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до преизподнята;
Червеят се протяга под теб, и червеи те покриват.
12. Как си паднал от небето, ти
Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите;
13. А ти думаше в сърцето си:
Ще възляза на небесата,
Ще възвиша престола си над Божиите звезди,
И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север,
14. Ще възляза над висотата на облаците,
Ще бъда подобен на Всевишния.
15. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята,
До най-долните дълбочини на рова.


Но в Езекил 28 описанието на Тирския цар допълва картинката.
12. Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост.
13. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.
14. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни.
15. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.
16. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!
17. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
18. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.
19. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.

Значи дявола е херувим.
За херувимите има доста писано из Езекил.
Освен херувимите има и серафими споменати в Исая 6.


Сигурно съм пропуснал нещо, но се надявам да допълните.
И да коригирате ако има проблем.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

kristiyanstoilov

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 23
Re: Духовните същества
« Reply #1 on: June 09, 2008, 16:12:54 PM »
Искам само да уточня нещо относно небесните същества и мястото им в небесната йерархия.

 Думата "ангел" произлиза от гръцки и означава вестител, посланик. Ангелите са свръхестествени, безсмъртни, разумни същества, изразяващи волята на Бога и притежаващи нечовешки умения и възможности. Според това определение, то серафимите и херувимите са също ангели, според функциите, които изпълняват, но са в по-различен облик и може би по-висши в небесната йерархия.
 
Серафими, на древноеврейски "shirufa"- горящи, пламенни, огнени.
на гръцки σεραφίμ (Книга на пророк Исая 6:2-3) — шестокрили ангели. Те "пламтят", от любов към Бога и подбуждат и другите към такава любов.

Херувими- 
на гръцки χερουβίμ - застъпници, разпространители на познанието, мъдри (Бит. 3:24; Езек. 10; Пс. 17:11) — четирикрили и четирилики ангели. Името им значи “излияние на премъдрост”, просвещение. Сатана е имал чин на херувим.

Относно Сатана, не е грешно да се каже, че той е бил ангел с чин на херувим или "...Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост."

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Духовните същества
« Reply #2 on: June 09, 2008, 16:27:55 PM »
Не е коректно да се твърди, че херувимите или серафимите са ангели само че с различен брой криле. Ако е така значи Михаил е по-висш от тях, защото той е архангел, т.е. висш ангел.

Ангел наистина означава "пратеник, посланик" в същия политически смисъл в който са официалните посланици на държавите в други държави. Херувимите и серафимите обаче имат функции пред Божия престол на третото Небе и няма никакво свидетелство да са изпращани някъде другаде с посланическа мисия. Ето защо те не са ангели/пратеници/посланици.

Нещо повече описанието на херувимите е доста по различно от на всичко останало - казва се че те са "пълни с очи изоколо и извътре" ако мислите че  това е просто ангелско същество с две или повече криле много се заблуждавате. Това са изключително сложни и мистериозни създания. Ето защо се казва, че дори Михаил, който е архангел, като се препираше със сатана за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хулителна присъда срещу него, но му каза "Господ да те смъмри". Дори Михаил нямаше достатъчен авторитет да похули или осъди сатана. Това ми напомня респекта на Давид към Саул, който ако и да беше отстъпил от Бога и отхвърлен да не бъде цар на Израел, пак докато беше жив Давид го почиташе като Господния помазаник и не посмя да го похули.

Това ако не друго показва колко тайнствени и уникални творения са херувимите и колко по-различни от всички останали.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Духовните същества
« Reply #3 on: June 10, 2008, 11:37:09 AM »
Херувима помазан Луцифер, кога се разбунтува срещу Бог и стана дявол - преди създанието на човека ли или след това?
Кога повлече 1/3 от ангелите и те станаха паднали ангели - преди създаването на човека или след това?
Какво е демон или зъл (нечист) дух - паднал ангел или какво?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #4 on: June 10, 2008, 23:50:17 PM »
Ако трябва да отговоря с една дума - да:
1/да-демонът е ангел (но когато избира да служи на злото е станал демон)
2/да-ангелите избрали да служат на княза на този свят са били измамени преди сътворението на човека
3/да-Луцифер е станал Сатана преди сътворението на човека

колко време преди това - не е известно
пазете се от "ангели" - "защото сам сатана се преправя на светъл ангел;"
(2 Коринтяни 11:14); Могат да се явяват и като наши починали близки.
Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Духовните същества
« Reply #5 on: June 10, 2008, 23:59:18 PM »
Задължително е да подкрепяш всяко свое твърдение с пасажи от Словото, които го потвърждават.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #6 on: June 11, 2008, 09:48:33 AM »
Добре
Ще спазя това задължително изискване, просто се опитах да пиша по-кратко заради ясните и кратки въпроси, на които отговарям;
Забележката е напълно основателна, от сега нататък няма да имам участие без обосноваване от Словото. Изключение прави само настоящото ми писане :)
Благодаря, Господ с вас.
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Духовните същества
« Reply #7 on: June 11, 2008, 10:38:50 AM »
Мисля, че не е добре да подминаваме тези твърдения току-така.

Примерно: Покажи пасажите от Словото, които подкрепят това, че ангелите могат да се явят като наши починали близки. Същото важи и за другите твърдения.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #8 on: June 12, 2008, 23:28:39 PM »
Хайде за начало да започнем с това:
1/Цитат от предишното ми участие:
„пазете се от "ангели" - "защото сам сатана се преправя на светъл ангел;" (2 Коринтяни 11:14); Могат да се явяват и като наши починали близки“

Коментар: Явно сатана може да се ПРЕПРАВЯ дори на ангел, какво остава за човек;

2/Прочетете 1Царе 28 гл. (там цар Саул търси помощ от зли духове)
2.1.Кой се появи ОТ ЗЕМЯТА,бог???
“И жената каза на Саула: Видях един бог който възлизаше из земята“?

2.2.На кого се поклони царя:“ЕДИН СТАРЕЦ възлиза, и е обвит с мантия. И Саул позна, че това беше Самуил, и наведе се с лицето си до земята та се поклони.“
Царя на когото Бог отказа да говори бе измамен (че този образ бе Самуил)
И СЕ ПОКЛОНИ на образа – на кого можем да се покланяме?
   Какво поиска сатана от Исус в пустинята – да се ПОКЛОНИ.
Матей 4:10. „Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".“
   Какво каза един божии ангел на Йоан когато апостола искаше да се поклони:
Откровение 22:9. „Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.“

ИЗВОД: Божиите ангели ОТКАЗВАТ поклонение за да се поклоним на Бога, а сатана и злите духове  ИЗИСКВАТ поклонение. Ако това бе истинския пророк Самуил той нямаше да позволи да му се покланят и както ангела каза на апостола „поклони се на Бога“ така би казал истинския божи пророк.

ето коментара даден в Словото:
1 Летописи 10:13. „Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях“(превода е от 1940 год.)

За англоговорящи справка с King James Version (от 1611 год.):
„So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to enquire of it;“

И в края:
1)цар Саул наруши една МНОГО ВАЖНА ЗАБРАНА ОТ СЛОВОТО дадена на много места в Библията – ето едно от тях, то е и за нас:
Исая 8:19. „И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на ЗЛИ ДУХОВЕ, И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли ПРИ МЪРТВИТЕ заради живите?“

2)Бог е забранил да търсим разговори с мъртвите:
Второзаконие 18:11. „Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или ЗАПИТВАЧ НА МЪРТВИТЕ;“
Словото предупреждава ясно НЕ ТЪРСЕТЕ КОНТАКТ С МЪРТВИТЕ може да ви се яви зъл дух и да ви измами!

Притчи 1:33. „Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност, И ще бъде спокоен без да се бои от зло.“
Господ да е с вас


"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Духовните същества
« Reply #9 on: June 13, 2008, 15:41:33 PM »
strong_voice, принципно всичко, което си написал е така само че примера, който си дал за Саул и Самуил е изключение и с него не можеш да потвърдиш изказването си, че падналите ангели могат да се явяват като наши починали близки. Разгледай пак този пасаж и вникни по-добре в контекста, за да разбереш, че в случая Саул говори наистина с починалия Самуил, а не с нечист дух, преправящ се на него! Това е изключение, което Бог допуска да се случи, защото целта е да ни научи на важни неща относно характера на Саул и още нещо...! Забележи как Словото се изразява за този, който говори със Саул :
И когато жената видя Самуила, извика със силен глас...
И Самуил каза на Саула: Защо ме обезпокои...
Тогава Самуил рече: А защо се допитваш до мене...
Тогава Саул изведнъж падна цял прострян на земята, защото се уплаши много от Самуиловите думи...


Библията го нарича недвусмислено Самуил и не би нарекла така демон, ако действително е бил такъв! Още за поклона на Саул - ами той се кланяше винаги на Самуил и когато беше жив на земята - виж си в библията. Това е уважение и респект пред Божия човек, което е било нормално възприето да го правят хората.
Но това, че Саул е поискал да говори с мъртъв човек чрез медиум-запитвачка, е грях, който се наказва според Божия закон строго и нищо не може да оправдае царя на Израел! Отивайки при запитвачката, той вече бе поел риска да се срещне с нечисти духове, но опита да говори със Самуил! И Бог разреши да стане това, за да му каже за последен път каква съдба очаква непокорният му характер! Забележи и какво точно му говори Самуил!
Та, това е , но по важното е да дадеш библейска обосновка на другите твърдения, които даде като отговори за падналите ангели.
Поздрави!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Духовните същества
« Reply #10 on: June 13, 2008, 20:02:18 PM »
Аз ни най-малко не вярвам, че Самуил се е явил, или че врачка и запитвачка на зли духове има власт да извика мъртъв човек, камо ли мъртъв пророк и светия.

Стиха който силния глас е цитирал е показателен:

1 Летописи 10:13. „Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях

Тука се казва ясно, че Саул е отишъл да се допита до зли духове, а не до Самуил. Злите духове само са играли ролята на Самуил. Също така никъде не се казва, че Бог се е намесил, да съдейства на една вещица да вика Самуил от мъртвите и то противно на Своя собствен Закон! Бог е праведен и не нарушава Закона си!Ако Самуил му беше заповядал Бог да се яви, той нямаше да каже на Саул:"Защо ме обезпокои..." Защото нямаше да е Саул, но Бог който да обезпокои Самуил и да го накара да се яви.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #11 on: June 14, 2008, 00:12:08 AM »
Ами това е то, аз определено не съм Исус, но мисля че може да кажем:

Йоан 7:17. "Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря."

Съжалявам че ще повторя, но е много важно за да не бъдем измамени:

1/Божието учение ни предупреждава за опасна практика КОНТАКТ С МЪРТВИТЕ
Бдете, чуйте Словото и БДЕТЕ:

Исая 8:19. "И когато ви рекат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове, И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?

2/Бог е забранил да търсим разговори с мъртвите:

Второзаконие 18:11. „Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или ЗАПИТВАЧ НА МЪРТВИТЕ;“

Словото предупреждава ясно НЕ ТЪРСЕТЕ КОНТАКТ С МЪРТВИТЕ може да ви се яви зъл дух и да ви измами!

Господ да е с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Духовните същества
« Reply #12 on: June 14, 2008, 09:04:01 AM »
Аз ни най-малко не вярвам, че Самуил се е явил, или че врачка и запитвачка на зли духове има власт да извика мъртъв човек, камо ли мъртъв пророк и светия.

Ти може да не вярваш, но виж пак как библията ти нарича този, който говори със Саул! Святия Дух, който е Автора на Словото, не би наричал един демон няколко пъти Самуил! Още повече и като се замислим за съдържанието на казаното от Самуил в случая! Аз пак повтарям, това е извънреден случай, който Бог допуска да се случи с точно определена цел!
А това, че Саул е отишъл да се допита до врачка - той много добре знае, че търсенето на такъв вид "услуга" е тежък грях и отива да осъществи контакт с духове, които Бог забранява да се контактува с тях! В това няма спор! Никой не казва, че днес трябва да търсим спиритисти, за да се "срещаме" с починали хора - това си е мерзост! Но примера със Саул и Самуил е единственото изключение и то допуснато един единствен път от Бог!
Но ако вие си вярвате, че Саул е говорил с демон - вярвайте си, няма проблем, здравословно е ! :)
Та, по-важното беше да се обосноват със Слово другите твърдения на strong_voice, за падналите ангели, но уви няма такава обосновка? Ще има ли ?

Поздрави!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Духовните същества
« Reply #13 on: June 14, 2008, 12:12:08 PM »
Valipeti,

Не обърна ли внимание на стиха:
1 Летописи 10:13. „Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях“

Може би обърна внимание само на това, че се казва някъде "Самуил", а не обърна внимание за какво естество "Самуил" става въпрос.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Духовните същества
« Reply #14 on: June 14, 2008, 12:49:03 PM »
Quote
Но примера със Саул и Самуил е единственото изключение и то допуснато един единствен път от Бог!

Ти чуваш ли се какво твърдиш? Че Бог е нарушил своя собствен Закон! Подобно твърдение е или богохулно или умопомрачено!

В стиха цитиран вече ТРИ ПЪТИ се казва ясно че греха на Саул беше, че се е допитал до зли духове, а не до Самуил!

В контекста на цялата постановка е нормално да се нарече дадения "артист" Самуил, защото той играе ролята на Самуил. Аз също използвах същото обръщение в това, което написах, без това да означава, че твърдя или считам, че самия Самуил е говорил. Когато ние коментираме героя който някой артист е изиграл ние наричаме артиста (който не е същата личност като героя) с името на героя. Това не означава, че си мислим, че героя и артиста са една и съща личност! В 1 Летописи 10:13 ясно се казва с кого е говорил Саул. Не се казва дори че тази жена е запитвачка на мъртви, защото запитване на мъртви не съществува! Нито тогава, нито сега, нито някога ще съществува. Всичко е фалшификат при който зли духове играят ролята на мъртвеца. Бог се гнуси от това и го е забранил в Закона Си. А ти твърдиш, че даже е съдействал и е станал съучастник в тази мерзост! Това е поредното папагалски научено нещо от твоята деноминация. Явно нямаш способността да преосмисляш всичко на базата на Писанието, но се придържаш сляпо към деноминационните си учения. Е, време е да изтрезнееш от деноминационните си традиции.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.