Author Topic: Духовните същества  (Read 37164 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Духовните същества
« Reply #30 on: June 19, 2008, 00:37:47 AM »
strong_voice, наистина земята е проклета, поради греха на Адам, но дали фразата "но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд" означава именно земята? Защото в доста стихове, в които се използва думата "мрак" и "тъмнина" се има в предвид ето това :

Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;
12 а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Матея8:11-12

 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Матея22:12-13

Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].2Петрово2:17


От тези и други стихове разбирам, че тази тъмнина и мрак до века, е нещо различно от земята. Така ли е ?

Картината на свалянето на дявола с неговите ангели в Откровение 12, за времето на Адам и Ева ли се отнася или за края на човешката история, когато се изявява Антихриста? Или това е образна картина на резюмираното представяне на най-важните неща в историята на земята?
Засега само това да се изясни и продължаваме нататък. :)

Поздрави!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Духовните същества
« Reply #31 on: June 19, 2008, 00:39:17 AM »
За Откровение 12:9 искам да вметна, че нямаме Библейско основание да смятаме, че това се с случило преди Адам или дори преди Йоан, който пише Откровението. Ясно е написано следното:

Откр 1:1  Откровението от Исуса Христа, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

От този пасаж ясно се вижда, че каквото е показано на Йоан и записано в Откровението е нещо, което предстои да стане, считано от времето в което Йоан получава това откровение. Сиреч написаното в Откр. 12:9 е бъдещо събитие считано от 1-век сл. Христос. А дали се е случило в помеждутъка от 1-ви век до сега, или тепърва предстои да стане е предмет на по-нататъшно изследване.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #32 on: June 19, 2008, 08:48:00 AM »
1/ За Откровение 12:9,имам един въпрос - нима вярвате че ВСИЧКО писано в книгата Откровение се отнася за времето след написването на книгата?

2/за мрака и бездната: тук навлизаме в темата за мястото на наказанието за греха. Имам много да кажа по въпроса (дали това място е земята) и вие знаете какво е писано. Наистина то е свързано с настоящото изследване, но мисля, че мястото му не тук и сега;(всички истини в Словото са свързани в единство и хармония без да си противоречат)

Предпочитам да спра с темата за бездната по две причини:
1)много излизаме от сегашната тема;
2)има истини по които за сега се въздържам да пиша (но и това време ще дойде понеже събитията на последното време също ще помагат на божиите хора-а такива има навсякъде- да разберат измамите и да последват Господа до край) казвам това с уважение към всеки от вас;

"И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви;" (Юда 1:22)
Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Духовните същества
« Reply #33 on: June 19, 2008, 09:25:39 AM »
нима вярвате че ВСИЧКО писано в книгата Откровение се отнася за времето след написването на книгата?

Да. (Откр 1:1)
Което не пречи да има дълбочини и препратки, отвъд очевидното на първо четене.


А иначе я разкажи за другите светове повече, че ми стана интересно.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #34 on: June 19, 2008, 10:04:03 AM »
как да разбирам твоето "ДА" след тази забележка
Quote
Което не пречи да има дълбочини и препратки, отвъд очевидното на първо четене.
или това от Valipeti:
Quote
Или това е образна картина на резюмираното представяне на най-важните неща в историята на земята?
Не е ли ясно че книгата Откровение представя събития които не са само след Йоан?
Къде пише: " което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си (ЕДИНСТВЕНО - бележката е моя)онова, което има да стане скоро" (Откровение1:1)

Колкото до другите светове ако тук му е мястото ще обсъдим и това - нека да каже модератора. Като начало вижте как започва книгата Йов. (1:6 и 2:1)
Господ да е с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Духовните същества
« Reply #35 on: June 19, 2008, 10:09:47 AM »
Къде в Йов 1:6 и 2:1 се говори за други светове?
Там се говори за Божиите синове.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Духовните същества
« Reply #36 on: June 19, 2008, 11:51:38 AM »

или това от Valipeti:
Quote
Или това е образна картина на резюмираното представяне на най-важните неща в историята на земята?
Не е ли ясно че книгата Откровение представя събития които не са само след Йоан?


Ами резюме на бунта на сатан с ангелите си и изхвърлянето им от небето и раждането на Спасителя на земята, който дявола ще се опитва да унищожи, но неуспешно! Това имах пред вид като питах така ли разбираш тази картина или друго се опитваш да обясниш? Какво точно е разбирането ти за Откровение 12 гл.?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Духовните същества
« Reply #37 on: June 19, 2008, 12:32:44 PM »
За Откровение 12 глава си има тема:
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=127.0

@strong_voice, за другите светове пусни нова тема ако искаш.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Духовните същества
« Reply #38 on: June 19, 2008, 13:22:57 PM »
strong_voice, един кратък въпрос. Адвентист ли си? Не го приемай като заяждане, ни най-малко, просто нещата които говориш ми изглеждат като извадени от книга на Елън Уайт.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Духовните същества
« Reply #39 on: June 19, 2008, 15:53:06 PM »
Не е нужно Откр. 1:1 да използва думата "единствено" за да се разбора ясно от написаното че на Йоан се показват бъдещи събития. Да не говорим, че контекста на написаното е ясен, че това се случва след като Исус е пролял кръвта си на кръста и вече има братя, които са били клеветени допреди да е бил свален сатана.

Rev 12:7  И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;
Rev 12:8  обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.
Rev 12:9  И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Rev 12:10  И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Rev 12:11  А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт.


Когато апостол Павел пише посланието към Ефесяните (6 гл.), сатана и неговите ангели се намират в небесни места. А след Откр. 12:9 за тях повече не се намира място на небето, а те са свалени окончателно на земята.

Също така се вижда, че докато е имал достъп до небето сатана е клеветил братята, които са изкупени с кръвта на Агнето. Това показва много ясно, че текста не описва първоначалното грехопадение на дявола и ангелите му.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Духовните същества
« Reply #40 on: June 19, 2008, 19:52:33 PM »
Quote from: Watchman
Да не говорим, че контекста на написаното е ясен, че това се случва след като Исус е пролял кръвта си на кръста и вече има братя, които са били клеветени допреди да е бил свален сатана.

Ама нали си пише в Словото, че Агнето беше заклано преди създанието на света?

А какво да кажем за думите на Исус, Който още докато беше на земята, каза:
Лука 10:18  А Той им каза (на учениците): Видях Сатана да пада от небето като светкавица.

Това не е ли свързано с пророчеството:
Исая 14:12  Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите?

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #41 on: June 19, 2008, 20:23:01 PM »
Я тук станало горещо.Хайде да караме наред - като последните ще бъдат първи :)

1/ да определено сатана е паднал ПРЕДИ Адам и Ева и наистина има връзка с Исая 14:12... благодаря за този коментар

2/следва коментара на Watchman:
2.1.Има ли други текстове освен Откр. 1:1 които те карат да вярваш че всичко е след Йоан?
Надявам се да има понеже само на един единствен стих е възникнало не едно "ново" учение (не се обиждай не визирам теб лично)
2.2.За контекста: Един въпрос - нима вярващите в старозаветно време не са братя изкупени  чрез вяра в Исус? (Нали сатана клевети Йов - а тази книга се счита за най-старата)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ако искаш да обсъдим това в темата за Откр. 12 гл

3/към Girard - всяко нещо с времето си; Имаш ЛС. А когато реша, че е необходимо ще спомена религиозната си принадлежност в мястото за лично представяне.
Не мисля, че е заяждане. За сравнението с който и да е по-известен автор - ами благодаря, но едва ли аз съм на нивото на който и да е от тях - и нямам навика да цитирам без да посоча източника;

4/за другите светове по-късно мога да пусна нова тема (изследвал съм въпроса), но за сега едва ми стига времето за темите които следя (колко ли време отнема на модераторите за да ни служат)

5/За Откровение 12гл имало тема предлагам и на теб същото както в 2.2 -да "идем" там. Иначе ДА вярвам че Откровението дава обзор на много духовни явления, но за да се разбира тази книга е нужно основно познаване на цялата Библия,. А тук едва ли можем да обсъдим всичко все пак общуването в Интернет също има ограничения
Quote
Ами резюме на бунта на сатана с ангелите си и изхвърлянето им от небето и раждането на Спасителя на земята, който дявола ще се опитва да унищожи, но неуспешно! Това имах пред вид като питах така ли разбираш тази картина или друго се опитваш да обясниш? Какво точно е разбирането ти за Откровение 12 гл.?

Господ с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Духовните същества
« Reply #42 on: June 19, 2008, 22:56:56 PM »
Вие чувате ли се какво твърдите?
Определено сатана не е на земята,ако искате да кажете това.В Откровение Бог е написал,че в онези времена ще го изхвърли на земята.
Да,той е паднал,но не се казва, че е хвърлен на земята.Ще бъде хвърлен по-късно,така както го пише в Откровение.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Духовните същества
« Reply #43 on: June 19, 2008, 23:16:04 PM »
Quote
1/ да определено сатана е паднал ПРЕДИ Адам и Ева и наистина има връзка с Исая 14:12... благодаря за този коментар

Хмм тука има противоречие в самото твърдение. Хем преди Адам е паднал сатана, хем в Исая 14:12 се казва, че луцифер е  повалял народите ПРЕДИ да бъде отсечен до земята. Сиреч излиза че е имало народи преди падението на сатана, тоест падението е след Адам. Падението наистина е преди Адам, но този пасаж не говори за оригиналното падение, а е пророчество за бъдещо събитие.

Трябва да се мисли върху това, което текста казва, а не да се кара по инерция.

С други думи Исая 14.12 не говори за оригиналното падение на сатана, а вероятно е точно пророчество за бъдещо събитие, за което говори и Откр. 12:9.

Аз знам, че традиционно тия два пасажа се считат че говорят за оригиналното падение, но аз предпочитам да се придържам към ясния текст, а не към своеволната традиция.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strong_voice

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 41
Re: Духовните същества
« Reply #44 on: June 20, 2008, 02:18:54 AM »
Е да обобщим дискусията до тук:

1.Има ли някой (дано вече няма) който още не приема че:
1.1.Хронологията на бунта е:
Сатана e паднали в грях преди сътворението на човека. После е повел в бунт част от ангелите. И после Адам и Ева са измамени от бащата на лъжата. Така сатана се настанява на земята с претенцията да е княза, дори бога на тоя свят - знаете стиховете (като такъв се явява в кн. Йов в събирането на Божите синове за да клевети един истински вярващ, нищо че е в стария завет нали?)
1.2.Общуването с т.н. мъртви е изрично забранено от Бога като МНОГО опасно нещо и голямо зло пред Господа (обсъдихме го нашироко)

2.Хайде сега да погледнем към Христос и то на кръста. (Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;1 Коринтяни 1:30)
Там е отговора на всичко и сърцевината на всяко здраво учение.(1 Коринтяни 2:5. за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.)

КАК и КОГА Е ПОБЕДЕН сатана: Да на кръста! Там стана ясно кой кой е.Там бе смазана главата на змията. Там Господ каза: "Свърши се"
Ако някога сатана се е опитал (очевидно донякъде успешно)да вложи съмнение, че: Бог не е справедлив или не е милостив или всемогъщ... , то след победата на Исус - Агнето над змея (оная старовременна змия която се нарича ...) ВЕЧЕ НЯМА МЯСТО на небето за врага.
И кой ще му повярва там след станалото на кръста? Кой? Да на земята има кой, но в небето - НЕ. След кръста е ясно до край - Бог е любов, а сатана е баща на лъжата.(знаете текстовете нали)
(Откровение 12:8. обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.) СЛЕД КРЪСТА има ли място за сатана в небето?

ДА ето това е истината след кръста сатана няма място в небето (Или има?-това ли твърдите?Това ли доказвате чрез Писанието?Това прославя ли името Му?-разсъдете) Господ каза: "Свърши се" Може много да му се иска да е в небето, но НЕ - Свърши се - ето това е вярата ми. Ако има за какво укорявайте мен, а не Господа.
Бог с вас
"Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете и"