Author Topic: Холокостът - митове, реалности и бъдеще  (Read 8177 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3961
При стартирането на темата за антисемитизма бях написал, че въпроса за Холокоста изисква своя отделна тема.

Този въпрос е изключително важен не само за християните, но и за бъдещото оцеляване на евреите по света. Ние живеем във времена в които сатанисти управляват света и прилагат един много фундаментален сатанински принцип. Той е изяснен в думите на един от главните сатанисти на миналия век Алистър Кроули:

Quote
CROWLEY: “Let him train himself to think BACKWARDS by external means, as set forth here following: (a) Let him learn to write BACKWARDS. . . (b) Let him learn to walk BACKWARDS. . . (c) Let him. . . listen to phonograph records REVERSED. (d) Let him practice speaking BACKWARDS. . . (e) Let him learn to read BACKWARDS. . . (f) Instead of saying “I am he” let him say “eh ma I” (Crowley, Aliester. Magick:Liber ABA, book four, 1994 Ordo Templi Orientis ediiton, p. 639)

В превод:

"КРОУЛИ: "Нека да се научи да мисли НАОБРАТНО с помощта на външни средства, както е описано по-долу:
(а) Нека се научи да пише НАОБРАТНО . . .
(б) Нека се научи да ходи НАОБРАТНО . . .
(в) Нека... . да слуша музикални плочи НАОБРАТНО...
(г) Нека се упражнява да говори НАОБРАТНО. . .
(д) Нека да се научи да чете НАОБРАТНО . . .
(е) Вместо да казва "аз съм той", нека казва "йот мъс за
"

(Кроули, Алистър. Магията: Liber ABA, книга четвърта, издание на Ordo Templi Orientis от 1994 г., стр. 639)

Този принцип в момента се прилага с пълна сила в политиката, медицината, образованието и въобще във всички сфери на живота, които са подчинени на сатанинските сили.

Когато казват, че се борят за empowеring women (даване сила на жените), те всъщност съсипват и смачкват жените. Когато говорят за "правата на децата" - те лишават децата от най-основните им права - да бъдат с родителите си, да продължат техните родови и семейни ценности. Когато говорят за - спиране на пандемията с "ваксинация" - те де факто я удължават защото "ваксинираните" за най-болнави и най-податливи на всякакви болести. Когато говорят за "лечение от ковид" - те следват протокол в болниците, който убива 90% от пациентите, защото е замислен да прави точно това. Когато говорят за образование - те имат предвид - затъпяване и лишаване от когнитивни способности.

Случая със Холокоста не само не прави изключение, но той е един от най-ранните видими приложения на този сатанински принцип на обръщане всичко НАОБРАТНО.

За съжаление много християни (като FAI STUDIOS и техните поддръжници) стават жертви на тази сатанинска измама (както и на много от другите сатанински измами като образованието, музиката, науката, правителството, медицината, любовта, където всичко се обръща наобратно), мислейки си че защитавайки "официалната версия" за Холокоста, те така защитават евреите от бъдещо преследване и унищожение. Докато на практика ефекта е точно обратен - нагнетява се омраза с цел бъдещо преследване и унищожаване на евреите, когато лъжите за Холокоста бъдат ОФИЦИАЛНО разобличени.

Сега спрете и ОСМИСЛЕТЕ написаното по-горе.

Нека да повторя - света се управлява от сатанисти, които прилагат във всички сфери на живота сатанинския принцип на обръщане всичко наопаки.

Типичен пример за това е най-новото предложение на британското правителство за промяна на закона за човешките права.

Под предлога да се укрепят човешките права във Великобритания, се предлага нов закон който ПРЕМАХВА основни права и отваря път за диктатура и тирания.

Т.е говори се едно, а се прави точно обратното. Официалната версия за Холокоста има точно същия подход - говори се че целта е да се запази живота на евреите, докато в действителност целта е да се намразят евреите по целия свят и да се предизвика истинско изтребление.

Друг подобен пример е създаването на държавата "Израел" - говори се че тя има за цел да спаси и защити евреите от изтребление както по времето на Хитлер, но всичко, което съществуването на държавата "Израел" досега е постигнало е увеличаването на омразата към евреите по целия свят до безпрецедентни исторически размери. Другата цел на тази държава е да се съберат колкото се може повече евреи там с цел по-лесното им бъдещо изтребление, защото тази държава не е създадена от нормалните евреи, а от техните исторически врагове - едомците и амаличаните, които са смесили своята идентичност с тази на евреите.

И не случайно една от най-ваксинираните с отровните спринцовки на Файзер (чийто CEO е "евреин") e именно Израел - и последствията са катастрофални - Израел води по заболеваемост, която буквално експлодира - след поредните "бустери". Но "бустерите" се предлагат с цел да спрат заболеваемостта - а в действителност я увеличават. И смъртността е увеличена до безпрецедентни размери. Горе описания сатанински принцип в действие.

И така, тази тема е твърде обширна. Нахвърлих някои въвеждащи щрихи преди да започнем да навлизаме по-дълбоко в тази тема.

В крайна сметка искам да посоча, че моята цел не се различава от тази на онези, които искрено поддържат официалната версия за Холокоста - а именно спасяването на евреите от бъдещо преследване и унищожение. Но аз предвиждам, че техния недалновиден подход ще доведе точно до обратните резултати - намразването и отхвърлянето на евреите - не само от невярващите, но най-вече от вярващите християни, които ще бъдат шокирани от фактите по разобличението на измамите на Хлокоста и антисемитизма, че ще се обърнат с "праведен гняв" срещу евреите.


Моята задача с тази тема е да подготвя християните за това бъдещо време на навдигане на целия свят срещу евреите, така, че да не бъдат заслепени от това внезапно преобръщане на "официалната версия" и въвлечени в калкулираното предизвикване на "праведен гняв" срещу тях.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3961
Re: Холокостът - митове, реалности и бъдеще
« Reply #1 on: February 03, 2022, 19:07:20 PM »
И така, нека да започнем темата по същество. Какво е Холокостът?

Самата дума "холокост" е с библейски произход и има значението на "всеизгаряне".

Quote
H5930
עוֹלָה    עֹלָה
‛ôlâh    ‛ôlâh
o-law', o-law'
Feminine active participle of H5927; a step or (collectively stairs, as ascending); usually a holocaust (as going up in smoke): - ascent, burnt offering (sacrifice), go up to.

Quote from: Strongs
H5930
עוֹלָה עֹלָה
o-law', o-law'
Женско деятелно причастие от H5927; стъпало или (събирателно стълби, като изкачване); обикновено всеизгаряне (като се издига в дим): - изкачване, всеизгаряне (жертвоприношение), изкачвам се.

Quote from: Word Study
Съществително от женски род, означаващо цялостно всеизгаряне, това, което се издига. Основното обсъждане на това жертвоприношение се намира в Левит 1; Левит_6:9-10 [2-3], Левит_6:12 [5]). Съществителното е женска причастна форма на глагола със значение на издигам се, издигам се. Приносът е бил доброволен. Израилтяните разбираха, че животното или птицата, които се принасят в жертва, са дар за Бога и по този начин се издигат към Бога като дим от олтара (Лев_1:9), откъдето идва и името му. Жертвата представляваше приятна миризма, угодна на Господа (Лев_1:9). Онези, които представяха животното, полагаха ръце върху жертвата - вероятно за да покажат собствеността си или за да покажат, че животното е заместител на тях самите (Лев_1:4). Кръвта на жертвата се поръсваше върху олтара (Лев_1:6). Правилно извършената жертва и нейният ритуал изкупваха греховете на приносителите и те ставаха приемливи пред Господа.
Пълното изгаряне на жертвата показва пълното посвещаване на приносителя на Господа. Животните, които можеха да бъдат принасяни, бяха бикове, овце, овни или мъжки птици (Лев_1:3, Лев_1:10, Лев_1:14). Пепелта от приноса оставаше на олтара за една нощ. Свещеникът ги изваждаше и ги слагаше на одобрено място (Лев_6:9-10 [2-3]).
Всеизгарянията често се представяха заедно с мирните и житните приноси (И.Н. 8:31; Съд. 6:26; 1Царе 3:4; 1Царе 8:64). Всеизгарянията, заедно с други приноси, са използвани при различните празници, фестивали и тържества, записани в пророческите книги. Често обаче всеизгарянията са осъждани като безполезни, защото израилтяните не са имали правилни сърца пред Бога (Ерем. 6:20; Ерем.7:21). Езекиил предвижда подновяване на всеизгарянията в новия храм (Езе_40:38-39). Когато Израил се завръща от изгнание, всеизгарянията, заедно с други приноси, отново са представени на Господ (Ездра3:2; Ездра 8:35). Наблюдението на Давид е правилно и по същество, защото той отбелязва, че целите всеизгаряния не удовлетворяват и не радват Господа. Това можеше да направи само приноса на съкрушен дух и смирено сърце (Пса_51:16 [18]). Само тогава на Господ можеха да бъдат принесени приемливи жертви (Пса_51:19 [21]; Пса_66:13).

Тази дума влиза в употреба по отношение на убитите евреи много преди Хитлер да вкара европейските юдеи в трудовите лагери.

Известен е следния цитат от Хаим Ваицман:


Quote
“At the 1936 World Zionist Conference, Chaim Weizmann said: “Perhaps only 2 million will survive the upcoming Holocaust, but they will be ready for life in Palestine.”

В превод:

Quote
"На Световната ционистка конференция през 1936 г. Хаим Вайцман казва: "Може би само 2 милиона души ще оцелеят от предстоящия Холокост, но те ще бъдат готови за живот в Палестина."

И тук трябва да спрем и да помислим малко. Според библейската дефиниция холокост означава всеизгаряне, или жертва, която се принася пред Бога чрез пълно изгаряне на тялото на жертвата. Също така според Писанията всеизгарянето е жертва, която е благоугодна на Бога, дима от всеизгярянето се издига към Бога, като благоуханна миризма.

Твърди се, че юдеите използват думата "холокост" по отношение на избитите юдеи от Хитлер, защото след като са били избивани в газовите камери, техните тела са били напълно изгаряни в крематориумите. Това обаче по никой начин не се връзва с факта, че според Библията всеизгарянето е благоугодна жертва на Бога. Само някой крайно извратен човек може да опише избиването на милиони юдеи като нещо благоугодно на Бога.

Но точно това прави Хаим Вайцман на ционисткия конгрес. Какво ще рече това? Ще рече, че хората които са замислили избиването на милиони юдеи всъщност мислят, че такава жертва ще бъде благоугодна пред Бога! И тези хора според изказването на Вайцман, не са Хитлер и национал-социалистическата партия, а са самите ционисти. Нещо повече има споразумение между ционистите и Хитлер именно за принуждаването на юдеите да се изселят в Палестина:

Quote
The Haavara Agreement was an agreement between Nazi Germany and Zionist German Jews signed on 25 August 1933. The agreement was finalized after three months of talks by the Zionist Federation of Germany, the Anglo-Palestine Bank and the economic authorities of Nazi Germany. It was a major factor in making possible the migration of approximately 60,000 German Jews to Palestine in 1933–1939.

Quote
Споразумението Haavara е споразумение между нацистка Германия и ционистките германски евреи, подписано на 25 август 1933 г. Споразумението е финализирано след тримесечни преговори между Ционистката федерация на Германия, Англо-палестинската банка и икономическите власти на нацистка Германия. То е основен фактор, който прави възможна миграцията на около 60 000 германски евреи в Палестина през 1933-1939 г.

Нещо повече нацистка Германия финансира стартирането на първите колонии заселници в Палестина, като по този начин Хитлер се явява един от "бащите основатели" на съвременния Израел.

Хитлер не е имал абсолютно никакво намерение да избива юдеите. Той е искал да ги изсели от Европа, като се е обмисляло преместването им в Мадагаскар. Това е факт, който се потвърждава от Нетаняху.

Самия Нетаняху попада под обстрел и критики за това си изказване, защото то разклаща градената десетилетия теория на ционистите относно Хитлер и избиването на юдеите, но споразумението Haavara  доказва недвусмислено, че Хитлер не е имал нито намерение, нито желание да избие юдеите, защото иначе не би финансирал тяхното преместване в Палестина, нито би спонсорирал стартирането на местни заселища. Никой не влага средства преместването на безопасно място на някой етнос, за който има намерение да ги избие до крак. Ето защо Нетаняху е напълно прав. Разбира се той твърди, че мюфтията на Ерусалим го е убедил да започне да избива юдеите, което очевидно има за задача прикрие факта, че не мюфтията, а ционистите са го убедили да ги убива, както е планирано да се случи на ционистките конгреси.

Друго доказателство, че Хитлер е нямал намерение да избие юдеите до крак е факта, че ционистките юдеи са били пропускани от нацистите да избягат, докато са били ловени и депортирани в трудовите лагери предимно религиозните юдеи.

Осмислянето на този факт е изключително важен за да се разбере какво наистина се е случило.

Арт Кац казва, че 90% от избитите юдеи са били религиозни, докато атеистично настроените юдеи са избегнали смъртта.

Сега тук има две крайности, които аз смятам, че са погрешни и е важно да се балансират. Заставайки в такава позиция аз отварям себе си за атака и от двете страни, но заради правдата това е необходимо да се направи.

Едната крайност е официалната версия, която твърди че нацистите избили 6 милиона юдеи, ей така защото не им харесвали. Християните ционисти твърдят че това било така защото мистериозни духовни сили са задвижвали убийците и гонителите на юдеите през вековете - без последните да имат абсолютно никаква вина за това.

Другата крайност е тази на хората, които твърдят, че юдеите са корена на злото в човешката история, че те стоят зад всички заговори и злини против обикновените хора от всички народи и че те са фалшифицирали Холокоста с цел да си издействат заграбването на Палестина и изсмукването на милиарди компенсации от Германия (каквито Германия плаща на Израел и до ден днешен).

И както винаги се случва с крайностите и двете крайности съдържат елементи на истина и елементи на заблуда и измама. Удивителното е че Исус ни учи да ходим по ТЕСНИЯ път. Не знам колко от вас са се опитвали да си представят какво означава да ходиш по ТЕСЕН път. Когато пътя е тесен, това означава, че и от ляво и от дясно на пътя има гибелни пропасти. И ние трябва да сме много внимателни да не пропаднем нито на ляво, нито на дясно. Истината за юдеите е също такъв тесен път, по който трябва да се ходи изключително внимателно и ако някой се чувства на широко в своите теории, то той обикновено е извън пътя.

Сега, няма как да продължим напред в тази тема без първо да си изясним какво е ционизма, затова аз ще продължа следващата публикация по темата започвайки именно от изясняването на този въпрос.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.