Author Topic: Десетте Божи заповеди - кратка и точна версия за ключодържател  (Read 2996 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Искам да направя ключодържател с десетте Божи заповеди гравирани върху него и търся самият текст но искам да е съвременен и кратък и точен за да се събере на ключодържателя и да бъде ясен за всички. Целта ми е да го раздавам на хората по улицата за празниците за без пари.

Искам съвет кой текст да гравирам, тоест ако може да ми дадете линк или да го копирате тук, има много версий, затова и питам.

Георги-земеделец

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 83
На български можеш да ползваш Цариградския превод, тъй като няма кой да си потърси авторските права от издателите.

Но защо ти е да раздаваш сувенири, JCPower. Исус ходеше с дух и истина сред хората.

Притчи 5:15 Пий вода от щерната си, И оназ която извира от кладенеца ти. 16 Нека се изливат вън твоите извори Като водни отоци по стъгдите. 17 Да бъдат те на самаго тебе, А не и на чужди с тебе.

Тоест, не да са впечатлени от сувенира или с какво си облечен, а от духа и истината, която е в теб.

При Гедеон (Съдии 6) можем да срещнем причината за обедняването на народа. Съобразяваха се с боговете на Аморейците, в земята където живееха.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Но защо ти е да раздаваш сувенири, JCPower. Исус ходеше с дух и истина сред хората.

Тоест, не да са впечатлени от сувенира или с какво си облечен, а от духа и истината, която е в теб.
Така му идва отвътре както виждаме.
Склонен съм да вярвам,че Бог да го е подбудил. Не виждаме да търси своята си слава. Целта е не да се впечатлим от сувенира, а от текста върху него.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
10-те заповеди са част от завета/договора сключен на Синай между Бог и Израел, те нямат отношение към никой друг народ, нито работят самостоятелно извън този завет и останалите заповеди включени в него.

В момента този договор е овехтял и няма юридическа сила нито спрямо Израел, нито спрямо който и да е друг народ, защото Бог вече е сключил нов договор с Израел чрез Христос и стария договор е с преустановено действие. Няма как два напълно различни договора между едни и същи страни касаещи един и същи отношения да са едновременно в действие.

По силата на новия договор Божиите заповеди се записват на сърцата, а не на плочи от камък. Раздаването на 10-те заповеди под каквато и да е форма първо е драстично неразбиране на Божия характер и начин на действие чрез завет, второ е презрение към актуалния договор (завет) касаещ Божиите хора и тези, които искат да станат такива.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Според новия договор е така:

Матей 22

36 Учителю, коя е голямата заповед в закона?    
37 А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".    
38 Това е голямата и първа заповед.    
39 А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".    
40 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Според новия договор е така:

Матей 22

36 Учителю, коя е голямата заповед в закона?    
37 А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".    
38 Това е голямата и първа заповед.    
39 А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".    
40 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.


Не точно според новия договор, защото ако погледнеш самия текст ще видиш, че в него изрично се говори за закона. Т.е тия две заповеди са от закона на Моисей и от стария договор. Голямо объркване има между християните относно двата договора и с кого са сключени те, какво и кого касаят, какви са заповедите и обещанията в тях и какви са разликите. Затова и мнозина се опитват да ги смесват и да правят някакъв хибрид между тях. А това е недопустимо.

Ето истинските  новозаветни заповеди, които ги няма в закона:

Йоан 13:34  Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.

Първо Исус дава ясно да се разбере, че става въпрос за НОВА заповед. Щом е нова, това означава, че тя не присъства преди това. И действително никъде в закона няма подобна заповед. Много християни обаче не обръщат внимание на разликата със старозаветната заповед: "Да възлюбиш ближния си, както себе си." и си мислят, че това е едно и също нещо. Ако беше едно и също, как тогава ще е нова заповедта?

И каква точно е разликата? В старозаветната заповед се казва, да обичаш ближния си както себе си, което ще рече да мислиш за интереса на своя ближен както мислиш за своя интерес. Но Исус не ни възлюби по-този начин. Той даде живота си за нас. С други думи новата заповед на Исус е да обичаме ближния не както себе си, а както Той ни е възлюбил, сиреч дори над нашия собствен интерес, дори до степен да дадем живота си за другите ученици. Точно за това тази заповед е нова.

И втората фундаментална новозаветна заповед е следната, повторена заедно с първата и дори поставена на първо място:

1Йоан 3:23  И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.
1Йоан 3:24  И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.


Т.е първата и основна заповед е да вярваме в името на Божият Син, Исус от Назарет, който е истинския Месия на Израел. Това е вратата през която човек влиза в новия договор, и тази заповед е толкова всеобхватна, че с едно изречение изчерпва и покрива много повече неща от тези, за които на Моисей му трябваха 5 книги без при това да успее да разкрие пълнотата на Божията воля и откровение. И на практика тази заповед е една и в нея се включва и втората част спомената от Йоан, онова, което Исус нарича нова заповед.

Обаче днес има около 2.4 милиарда души, които твърдят, че вярват в Името на Исус, при това те нито живеят според един и същ стандарт, нито изповядват едни и същи убеждения, нито де факто следват един и същ Господар. Поради тази причина някой може да възрази, че не е достатъчно само да се вярва в името на Исус. Истината е че е напълно достатъчно, но човек трябва да си даде сметка, че за да може човек НАИСТИНА да вярва в името на Исус, той трябва да разбира КОЙ е Исус и какво наистина означава да вярваш в Исус от Назарет. И точно тук идват различията, защото има милиони версии и представи за това КОЙ Е ИСУС, затова и апостол Павел предупреждава за онези, които вярват в ДРУГ ИСУС, когото Павел и апостолите не са проповядвали. И така се получава, че за да се изпълни фундаменталната заповед на новия договор, човек трябва да познава истинския Исус, а не да следва някакъв ДРУГ Исус, който се нарича Исус само по име, но не и по същност.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Благодарност за разяснението. Нужно е.