Author Topic: Пророческо слово за "Армията на последното време" (по кн.на прор.Йоил)  (Read 1015 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Привет! Отдавна не съм участвал тук, май :) .

Преди известно време попаднах на едно пророчество, в което авторът за има - няма половин час казва много по бройка (а и по дълбочина) изказвания - както като тълкувания на смисъла на пророческите думи, така и относно Божият народ (наричан погрешно "Църква"). Аз поставих моята теза относно пророчеството на Йоил и разбирането за "Божията армия".

Моята молба е да се изясни в разискване тук, между братята, коя е тази "Божия армия" от кн. на прор. Йоил и към кого тя е изпратена.

Поставям текста на пророчеството тук :

Quote
Църквата е минала през много етапи на развитие. През годините Бог я е водил от слава в слава. Преходът обаче е бил съпроводен с упадък и винаги е бил болезнен за тези, които са дръзвали да последват Святия Дух в неизвестното. А тези, които са решавали да останат в установеното статукво, са се превръщали в поредната религия.
Бог придвижва своята църква в нова слава и тя излиза от „пасторалния модел“ и „неделното християнство“ и влиза в армията на Христос. Армия, предвождана лично от Исус, без човешки наместници. Армия, в която всеки е служител и служи всеки ден, а не само в неделя. Пророк Йоил е видял тази армия още в своите дни.

Преди да се появи армията на Бог пророкът описва една апокалиптична картина на земята.

„Каквото остави гъсеницата, изяде го скакалецът; и каквото остави скакалецът, изяде го червеят; и каквото остави червеят, изяде го бръмбарът.“(Йоил 1:4)

Във време на безнадежност и отчаяни времена Бог ще издигне своята армия.

„Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен, като зората, която се разпростира върху планините; народ многоброен и силен, подобен на който не е имало отвека, нито след него ще има до годините на много поколения. Огън изгаря пред тях и пламък опустошава след тях; земята пред тях е като Едемската градина, а зад тях е гола пустиня. Да! Нищо не се е отървало от тях.“(Йоил 2:2)

Тази армия плаши народите (света) и дори ги кара да се гърчат пред вида ѝ. Тя идва да разруши „едемските градини“ на света, да ги изравни със земята и да направи от тях гола пустиня. Но това е нужно. Нужно е да бъдат съборени и разрушени всички капища, идоли, заместители преди да бъде съграден Божият дом.

„Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Не се тласкат един друг; маршируват всеки в своя път; и даже като падат около оръжията, не спират вървежа си.“(Йоил 2:7)

„И Господ издава гласа Си пред тази Си войска“,продължава в следващите стихове пророк Йоил.

Армията на Бог е в пълен синхрон, защото не е водена от хора, които я разделят на фракции, а лично от Исус чрез Святия Дух, който е достъпен за всеки. Това е армията на последното време. Армията, която Бог вече издига.

Тук слагам линк към видео - обяснението от друг човек - вярващ мъж : https://www.youtube.com/watch?v=IRV07cRAmvk

Разглеждайки многократно написаното в книгата на Йоил, виждам едно и също нещо : описаната "войска" е символичен образ на пълчища нашественици - вредители : скакалци, които ще покрият небето, облаци от летящи бръмбари, безброй гъсеници и червеи.

Ето и моето мнение :
Quote
Коя е армията, описана в кн. на пророк Йоил, 2 ?

 

Тъй като се разпространява едно погрешно виждане като тълкувание на текста от кн. на пророк Йоил, 2 гл, излагам своята позиция тук. Слагам текста, който написах като забележка към видеото на познат, с изличени имена :

“Здравей, ХХХ.

Имам някои забележки относно поучението ти. Тъй като ти казваш, че изрично Бог ти е показал и че от Бога си приел някои неща, аз реших да ги сверя с писанията и да ги изпитам.

Ето накратко грешките ти :

1. "Предстои излизане от този момент, в който се намираме в момента. Това е неделното християнство"

- заб. - редно е да се посочи, че има редица ГРУПИ от вярващи, които смятат определени неща за правилни (за част от учението на Исус, Божият Син) и да конкретизираш забележките си към тези учения-лъжи-заблуди и да отделиш определените заблуди от учението на Исус. Но ако това е слово/ думи от Бога, то аз се запитвам "защо пък лично аз и мнозина други ще излизаме от нещо, от което вече сме излезнали?"

Звучи ми странно. Отделно от това, аз лично не се причислявам към редица други групи "християни", поради редица техни отклонения от писанията и погрешни разбирания на същите писания.

2. Поучението за "Армията на последното време" и цитата от книгата на пророк Йоил

 

- заб. - тълкуването на пророческите книги е определено отговорна работа и трябва да сме внимателни как тълкуваме думите, предадени от пророка на народа Израил.

2.а.  "Това е една апокалиптична картина, в която ние днес се намираме и живеем"

-заб.- "апокалуфис" /Αποκάλυψις/- "смъкване на завесата", "разкриване на нещо тайно, скрито, неразбираемо", "откровение".

Вероятно се бъркаш с "Божият ден", "деня на Господаря", "великият и страшен ден на съд", за който както Йоил и други пророци, така и Господарят Исус, говорят.

Или пък искаш да кажеш, че живеем в дни на умножено знание-разкриване- откровение, за Господа? При толкова заблуди и лъжеучения...съмнявам се! Истината за учението отдавна е покрита и презирана.

2.б. "

  2. Ден тъмен и мъглив, Ден облачен и мрачен, Бързащ като зората, която се разпростира върху планините; Идат люде много и силни, Подобни, на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения.

  3. Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях; Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня; Да! нищо не е избегнало от тях. "

 

Твое тълкувание : "Интересно е че тази армия идва да разруши "Едемските градини"

- заб.- не, тази армия НЕ идва, за да разруши някакви своеобразно сътворени от човеците "Едемски градини" (градини за наслада), но пророка ясно казва, че "Земята пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня" - текста "говори" за опустошаване на земята, а не на някакви градини, било то Едемски, или не.

2.в. "Докато живеем в тази апокалиптична картина, има малцина, които изпояждат всичко"

- заб. - вече установил идеята / разбирането, че някаква "Божия армия"  унищожава всичко, сега тук пък правиш/ поставяш противоречиво разбиране за някакви други, които допълнително "изпояждат всичко". Ами ако веднъж нещо (независимо какво) е унищожено от някой/и (независимо кой/и), то какво място има пък за трета/и личност/и, която/ито да изпояждат?

Не е логично.

 

2.г. "Бог издига армия, която да разруши "Едемската градина"

-заб.- Не, категорично съм против, текста е съвсем ясен, че в ден, който пророка определя като "тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен", ще бъде изпратена армия от "люде много и силни", които ще донесат разруха ВЪРХУ ЗЕМЯТА "чрез огън...ЗЕМЯТА (!!) пред тях е като Едемската градина, А зад тях гола пустиня..", но текста не е "Едемската градина (или "Едемските градини") пред тях е красива/ са красиви, А зад тях гола пустиня" - не, текста не е такъв.

2.д. "Всички тези, които са изпояли благата, те са си направили техните "Едемски градини"

-заб.- все пак текста от пророк Йоил НЕ ПОСОЧВА такава идея- картина- разбиране.

Безспорно благовестието чрез слугите на Господаря, които са и Неговите пастири/ овчари, е донасяло и донася често "разруха" на обществени концепции, установени образци и порядки, но текста говори за съвсем друго нещо, Асен.

--- Мое предложение за текста от Йоил, 2 глава : ---

 

- Бог призовава за почит и страх към Себе си (ст1), защото иде Неговият ден на съд (ст2). Пророка внезапно вижда (във връзка с последният ден на Господаря, преди Той да се завърне и съди народите и племената според думите, които е изговорил вече) една "АРМИЯ", която унищожава земята.

Тази "армия" е изпратена от ЙХВХ, Господаря, Той я нарича "Моята голяма войска" /חַיִל - khah-yil/(ст25), която е унищожила посевите - житото и лозята, плодните дървета и тревата за добитъка (ст22 и 24).

 

!!! ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ АРМИЯТА /חַיִל/ ПОГУБВА ПОСЕВИТЕ !!!

 

Всичко това (идването на тази "Божия армия" от "много и силни люде" ст2, които изглеждат като " Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. " ст4), е поради греха на Неговият народ и за да ги върне към Себе Си, ЙХВХ призовава :

 

  12. Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;

  13. И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото е милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив, И разкайва се за злото.

  14. Кой знае дали Той не ще се повърне и разкае, Та остави благословение след Себе Си, Колкото за хлебен принос и възлияние на Господа вашия Бог?

  15. Затръбете в Сион, Осветете пост, свикайте тържествено събрание;

  16. Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невестата из стаята си;

  17. Нека плачат свещениците, Служителите Господни, Между предхрамието и олтара, И нека рекат: Пощади, Господи, людете Си, И не предавай наследството Си на позор, Та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената: Где е техният Бог?

  18. Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си.

 

 

- тоест, ясно е че !!! НЕ АРМИЯТА, ДОШЛА ДА УНИЩОЖАВА Е БОЖИЯТА АРМИЯ ИЗРИЛ, А ЧЕ ТЯ Е ИЗПОЛЗВАНА ОТ БОГА, ЗА ДА НАКАЖЕ НЕГОВИЯТ НАРОД

 ИЗРАИЛ.

 

И след като Той види "16. Събиране на людете, освещаване на събранието, Свикване на старейшините, Събиране на младенците и сучещите;", Бог ще се смили и

18. Тогава Господ поревнува за земята Си, И смили се за людете Си. " - ЦЕЛТА НА ВСЯКО ЕДНО НАКАЗАНИЕ ОТ ЙХВХ, винаги.

 

След като Той се смилява над народа Си, който народ се е покаял, свикал е събрание свята и се е осветил за това събрание, след като в това събрание са изявили желание да присъстват старейшините, младенците и дори сучещите, Бог обещава :

 

"  19. И Господ рече в отговор на людете Си: Ето, Аз ще ви пратя житото, Виното и маслото, та ще се наситите от тях, И няма вече да ви направя за позор между народите; " -именно това са културите, посевите, засаденото, което е било унищожено от “армията”(рояка, ятото), от народа, споменати вече.

- именно - възстановяване на предишното състояние преди да дойде тази "армия" (прев.עַם - народ, тълпа, много хора, също и ято-рояк). Именно този рояк / пълчища от вредители, покриват небето (ст10), покриват и се изкачват по стени, къщи, влизат дори през прозорци - съвсем ясно и нормално явление при нашествие на дребни крилати насекоми - различни видове бръмбари, скакалци, подобни.

 

Ето ясният текст от самият Бог :

 

25. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас.

 

- именно, този рояк от вредители, които Бог нарича още "многочислен и силен рояк/ято",

"4. Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. ",

"4. Видът им е като вида на коне; И тичат като конници. ".

 

Този именно рояк от скакалци, и вредители, които Бог изпраща срещу посевите на Своят Народ, за да ги смири и те да се покаят и да Го потърсят, Синодалният превод превежда така :

 

 25.И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.


След което човека изяви тази позиция :
Quote
В повечето преводи "Моята голяма войска" е разделена със запетая от останалите неща. Което се разбира като изброяване, а не обощаване.

"И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас."

В първа глава това става ясно, защото се вижда, че всички тези бедствия идват едно след друго. "Каквото остави лапачът, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го изедникът; И каквото остави изедникът, изпояде го пръгът." И на края идва армията на Бог
.

Виждайки липсата на очевдна логика, се опитах да обясня отново своята позиция, което според мен бе по-близо до истината (логика, насока на думите от Бог- чрез пророка - към Божият народ) :

Quote
-отг.- Иврид, както и старият еврейски, нямат главни букви, нито точки и оттам превода на смисъла в дадени текстове е на места труден. Доколкото зная, че не използват нашите знаци за разделяне и смислово обозначение на текст посредством запетая, тире, двуеточие и точка-запетая.

С две думи, Асен, текста, който обсъждаме в оригинал е БЕЗ запетаи и точки.

Но нека погледнем натам.

Ти искаш да посочиш, че някаква армия, която ти наричаш (вероятно повлиян от нечии "пророчески напъни") "армия на ЙХВХ", която разрушава "Едемските градини", които мнозина нечестиви са си направили посредством трупането на нечестиво благосъстояние, но дори и в категорията "Едемски градини" ти включваш не само благосъстоянието на някои нечестиви хора, но и редица нечестиви проекти, които други хора, в управлението на нациите (свързани с редица политически и надполитически организации и обединения), искат да създадат, за да умножат и без това съществуващото зло на този свят.

Хубаво, разбирам идеята ти, но тя е несъвместима с този библейски пасаж, ето защо :

1. Започва с обръщение към Божият народ (1:2) - пророка ги съветва да разкажат на следващите поколения относно идващо наказание от Бога, възмездие върху посевите и нивята (1:4), тъй като са изпратени :

ст4 каквото остана от гъсеници, изядоха скакалци; каквото остана от скакалци, изядоха червеи; а що остана от червеи, доядоха бръмбари.


Значи имаме вероятно НАШЕСТВИЕ от много вредители : гъсеници, скакалци, червеи, бръмбари. При евентуална справка със снимки на тези вредители, човек вижда ясно изявени "ЗЪБИ" за гризане у скакалците, гъсениците и бръмбарите.


2. Бог призовава Своят народ към покаяние, тъй като въпросната армия (независимо каква и коя специфично е тя), ще унищожи :

- виното (1:5)/ лозята (1:7), смокините (1:7) - букв. опустошени, изгризани стъбла и обелени пръчки (1:7), житото, от което се прави и хлебният принос (1:9,10) е така унищожено, че полето е пусто, не се прави вино (1:10), нито зехтин/маслинено масло (1:10).

- Бог дори по-подробно призовава за скръб и ридание лозарите, тъй като пшеницата и ечемика "загина" (1:11).

- продължава се с трагичната картина, като Бог описва и поражението върху наровете, палмите и ябълките - плодовете са унищожени, вероятно и самите дървета - поразени от "нещо" - ще видим какво.


3. Бог призовава СВОЯТ НАРОД, по-точно - свещенниците, към покаяние, пост и освещаване на събранието (1:13, 14), защото денят, в който Той е решил да изпрати тази проклетия върху СВЯТ НАРОД, върху нивите и дърветата, лозите и палмите, ИДВА СКОРО (1:15)


4. Следва ясен реторичен въпрос "Не се ли отне храната пред очите ни, радостта и веселието - от дома на нашия Бог?" и следва продължение на трагичната картина от горе - семената са изгнили, житниците са пусти, хамбарите са се срутили (1:17)

5. Поради липсата на паша (трева) и зърно (жито и ечемик) добитъка започва да гладува и стене - говедата се скитат, овцете умират (1:18)

6. Пророкът вика за милост към Бога, ТЪЙ КАТО ЗЕМЯТА НА ИЗРАИЛ Е ПОРАЗЕНА И НЕ ДАВА НИТО ПЛОДОВЕ, НИТО ЖЕТВА. Дори и полските животни (зайци, яребици и пъдпъдъци,...) са пострадали, защото нямат храна и вода (1:20)


7. Обръщам внимание на описанието на упоменатата "армия", която ОПУСТОШАВА ЗЕМЯТА НА БОЖИЯТ НАРОД : въпросната армия има "Зъбите му са зъби на лъв и има челюсти на лъвица. " (1:6).

Някак си не си представям БОЖИИТЕ ХОРА да са описани така от Сам Бог : "Зъбите му са зъби на лъв и има челюсти на лъвица. "

И някак си като разгреждам снимки, увеличени, на горните вредители (гъсеници, скакалци, червеи, бръмбари) ВИЖДАМ ИМЕННО ТАЗИ "АРМИЯ".


ЗВУЧИ НЕЛЕПО, НЕЛОГИЧНО И СТРАННА КАРТИНАТА, която Асен представя, а именно : БОЖИЯТА АРМИЯ ДА НАПАДА НИВИТЕ, ДЪРВЕТАТА, ЛОЗИТЕ И ПАЛМИТЕ НА БОЖИЯТ НАРОД И ДА ГИ УНИЩОЖИ ДО ПЪЛНО СЪСИПВАНЕ.

НО ЗВУЧИ ЛОГИЧНО И ЯСНО КАРТИНАТА, КОЯТО БОГ ОПИСВ, а именно : ПОРАДИ СЪГРЕШАВАНЕ КЪМ НЕГО, БОГ ИЗПРАЩА ВЪЗМЕЗДИЕ ОТ ВРЕДИТЕЛИ, КОИТО ОПУСТОШАВАТ ПОСЕВИТЕ, МАСЛИНИТЕ, ЛОЗИТЕ И ДОРИ ПАЛМИТЕ, ДО ПЪЛНО СЪСИПВАНЕ.

И именно тези облаци от скакалци, пълчища от гъсеници, червеи, бръмбари, Бог нарича "Моя армия".

-!!- Използваните думи в иврид. Докато в началото на повествованието си пророка използва за идващият народ / армия, които ще опустошат ниви и лозя, маслинени дървета и палми думата "am", то по-натам е ясно употребена думата "goy" - дума, която, се употребява единствено и само за ЕЗИЧНИЦИ И НАРОДИ - ИДОЛОПОКЛОННИЦИ.

И не е логично Бог да нарича своя армия "Моите езичници", с която армия да напада Своят народ и по-конкретно - посевите, нивите, лозята, маслинените дървета, палмите, нали?

ЗВУЧИ НАПЪЛНО АБСУРДНО.


ПП : Картината и образите се повтаря и в гл.2., напълно ясно, ако е нужно мога да направя анализ на цялата книга, въпреки трудностите от страна на време и сили.

Поздрави на Божиите хора.


На горното мое изказване, човека, който е направил видеото, постави следното изказване / разбиране :

Quote

Ако това пророчество беше само за еврейския народ и то за конкретно време на наказание, което явно е било отминало, то Петър нямаше да се върне към думите на същото това пророчество говорейки последните времена: "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища..." /Деяния 2:17/

Да, този забележка за езическия народ е много интересна. Това само потвърждава, че тази армията на Бог не се състои от насекоми и скакалци, а от "всяка нация", което в случая е реалното значение и смъсъл на думата (גוֹי֙ - goy). Значи, че армията не се състои само от евреи, но и от всикчи езически народи.

Моля за отсъждане в този дебат / спор и изявяване на позиция на други братя. Какво е вашето мнение ?27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Здравей Владо,

Този спор за този текст сме го водили преди повече от 20 години, когато тогавашната църква "Войни на Христа" започнаха да превеждат и публикуват книгите на Робъртс Лиардън, в които той застъпва тезата, че описаната армия в Йоил е Божията армия на последното време.

Не е трудно човек да направи дори бърз прочит на целия текст в контекст за да види, че тезата на Лиардън не е състоятелна и не отговаря на съвсем ясното и очевидно значение на текста, както и ти сам си забелязал.

Искам обаче първо да направя една корекция, защото не е вярно, че думата goy в Библията се използва само за езическите народи. На страшно много места тя се използва и за Божия народ (Израел).

Ето няколко примера.

Бит. 35:11  Бог му рече още: Аз Съм Бог Всемогъщий; плоди се и размножавай се. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе, и царе ще излязат от чреслата ти;

Тук се говори,че от Яков ще произлезе един народ (goy)(избрания народ) и освен това ще произлязат и много други  народи (goym). Забележете, че тук не става въпрос за Авраам, който има много други деца освен Исмаил и Исаак, но за Яков на който всичките 12 сина станаха част от единия Божий народ. И при все това се казва, че от него ще произлязат и цяла група народи, което само по себе си е много интересна тема за изследване.

В Писанието термина goym се отнася до останалите "езическите" народи, само когато е в множествено число. Нужно е да се отбележи също, че не е правилно да се използва и термина "езически", защото това предполага че са идолопоклонници. Но това не винаги е било така.

Например, знаем че един от синовете на Авраам беше Мадиам, от него произлизат мадиамците. Сам Бог казва, че е избрал Авраам, защото знае, че той ще заповяда на потомците си да служат на Господа (Бит. 19:18). Години след това виждаме че Моисей отиде при Йотор, който беше мадиамски жрец. Ако приемем, че мадиамците са били езичници и че са се покланяли на идоли, то това означава, че Йотор е бил езически жрец на гнусни идоли. При това Моисей един от най-великите Божии пророци, който виждаше Бога лице в лице ползваше Йотор като един от най-доверените си съветници. Това е все едно на кажем, че апостол Павел е ползвал магьосника Скива за доверен съветник. Очевидно е че мадиамците бяха един от народите goym произлезли от Авраам, и до определено време те са служили на живия Бог и между тях е имало Божии свещеници, какъвто е бил Йотор. А какво да кажем за Мелхиседек, който е бил цар на правда, и цар над Салим. Той над кого е царувал? Над нечестив народ или над праведен народ?

Или какво да кажем за народа на Авимелех?

Gen_20:4  (А Авимелех не беше се приближил при нея). И рече: Господи, ще погубиш ли един праведен народ (goy)?

Значи още преди Авраам да стане народ и баща на много народи на земята е имало други праведни народи (goym).

Ето защо не е библейско да се мисли, че всички народи (goym) са непременно езичници (идолопоклонници). Вместо това в Библията просто виждаме едно разделение между единия народ (goy, am), който е специално притежание на Бога и останалите народи (goym), които пак са Божие притежание и са призовани към правда, но просто не са специално притежание както е Израел.

След това отклонение нека се върна на темата.

Няма съмнение, че армията от Йоил е Божия армия на наказание и съд не само върху Божия народ, но и върху останалите народи. Тази армия обаче няма нищо общо с Божия народ, защото от контекста ясно се вижда, че Бог призовава народа си към покаяние, пост и освещение предвид заплахата от тази армия.

Именно след това покаяние и пост Бог обещава на народа си, не само да възвърне погълнатото от тази армия, но и да излее от Духа си на всяка твар. Странен е аргумента на въпросния човек, че щом Петър цитирал това в Деяния значи че това не се отнася до Израел, когато Петър цитира тия думи именно в Израел и именно по отношение на изливане на Божия Дух върху израилтяните.

Разбира се нищо не пречи пророческата картина да се изпълни още веднъж или още много пъти, според казаното в Еклисиаст 1:9, че каквото е било, пак ще бъде и каквото е станало, то е което ще стане.

По интересното обаче в целия този дебат е нещо друго. Важно е да се отбележи, че хората които поддържат и лансират това погрешно тълкувание на този стих са тези, които поддържат доминионистичната теология. Това са хората, които вярват за себе си, че са тази армия и нищо чудно това да се превърне в едно самоизпълнено пророчество. В смисъл, че те ще се превърнат в това, което вярват. Те са хората, които всячески драпат да докопат политическата власт и ако успеят да го направят, те ще станат инструмент за разруха и опустошение, както е описано за армията в Йоил. Това са хората, които ще повдигнат небивало гонение срещу Божия верен остатък. И рушейки, убивайки и гонейки, те ще се успокояват, че в Йоил е написано че ще опустошават и изгарят всичко наред. Това вече се е изпълнило в лицето на "светата Инквизиция", която както знаем е обичала да използва огън и да гори инаковярващите и инакомислещите на огнени клади.

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Като се има предвид, че доминионистичната теология не е нещо ново, но е същата теология, която е ръководила католиците и тяхната Инквизиция, аз няма да се учудя, ако Инквизицията не е оправдавала действията си именно с този пасаж.

Затова ние трябва да сме изключително внимателни с кого и какво идентифицираме себе си. Дали с Божия народ, който е призован към покаяние и освещение или с разрушителната армия от самозабравени "християни", които Бог ще използва за да напомни на народа си че е време да спре да си играе на църковни игри, на църковни служения и всякакви извършени по плът дейности. И че е време да извика към Бога за изливането на Неговия Дух върху нас без който вместо Божий народ принасящ изряден плод на земята, всичко в което можем да се превърнем е една разрушителна армия.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Интересно. Бях забравил за това старо "откровение", което всъщност и аз съм го чел и дори съм бил вдъхновен от посланието. Някак си, обаче, през годините ходене с Бога, това послание бе изместено от опитността, която придобих, от лично познаване на Бога и от натрупан опит - че е по-добре човек да живее чисто, свято и безукорно, отколкото да се надява на празни надежди, надути слова и християнски "химери", които не помагат никак в борбата против угаждането на плътта, носенето на кръста и прославянето на Първовъзкресения Първосвещенник Божи, Йешуа, Божият Единороден.

За преводното значение на "гои" и - производното в множествено число, което всъщност се съотнася към езическите народи , се съгласявам и ще поровя още.

За тълкуванието за армия, която ще дойде като проклетия върху земята и специално - ще воюва против Божият народ, нанасяйки му поражение, нямам откровено казано ясна позиция на одобрение, или не, защото след направена от мен справка (официална литература), излиза, че :

- Йоил е един от най-ранните пророци, живял по времето на Илия и Елисей (ок.800г.пр.Хр.).

- цялото му служение е посветено / свързано с Южното Царство - Йехоуда / Юда

- пророчеството на Йоил е свързано с придошлите талази, облаци скакалци, опустошили цялата Юдейска земя, съсипали посевите и дори плодните дръвчета

- тази жестока пасмина от безбройни насекоми, покрили небето, сгради, огради, влезли по къщите, дори, е била невъзможна за спиране от човешка ръка

- превода на трите категории опустошители :

а) скакалец, изедник, пръг - (БГ 1940)
б) гъсеница, скакалец, ателав (БГ 1871)
в) гъсеници, скакалци, червеи (БГ Син. 1982), са всъщност, най-вероятно различни стадии от развитието на летящите скакалци, покрили небето до затъмняване.

Именно тук :
Quote

  9. Ще обикалят в града, Ще тичат по стената, Ще се качват по къщите, Ще влизат през прозорците като крадец.
  10. Земята ще се потресе пред тях: Небесата ще треперят: Слънцето и луната ще помръкнат; И звездите ще оттеглят светенето си.
- Йоил 2, според мен картината е на "щурмуваща" Юдейските предели "армия" от прелитащи скакалци.

Явно поразените посеви, градини, маслини, ябълки и палми, ми говорят за унищожителното действие на облаци от вредители (в случая - нападение от скакалци), а не на човешка агресия към царството Юда и земите на Израил.

Тази част от пророческото слово на Йоил :
Quote
25. И ще въздам годините които изпояде скакалецът, Ателавът, и пръгът, и гъсеницата, Голямата моя войска която проводих против вас
ми говори, че именно тези полски проклети нашественици, вредители, опустошители, унищожители, са "армията", която Бог нарича "Своя", тъй като Той я е извикал и призовал да нападне Израил поради греховете им.

Интерес представлява твоето тълкувание за армията на вярващи, които ще приемат (евентуално) тази идея и ще решат да покоряват народи, престоли и царства, включая и Божият народ от всички, които изповядват Името на Разпнатия за греховете на човеците, Първородения от мъртвите, Божият Син и Давидов цар :
Quote
Важно е да се отбележи, че хората които поддържат и лансират това погрешно тълкувание на този стих са тези, които поддържат доминионистичната теология. Това са хората, които вярват за себе си, че са тази армия и нищо чудно това да се превърне в едно самоизпълнено пророчество. В смисъл, че те ще се превърнат в това, което вярват. Те са хората, които всячески драпат да докопат политическата власт и ако успеят да го направят, те ще станат инструмент за разруха и опустошение, както е описано за армията в Йоил. Това са хората, които ще повдигнат небивало гонение срещу Божия верен остатък. И рушейки, убивайки и гонейки, те ще се успокояват, че в Йоил е написано че ще опустошават и изгарят всичко наред. Това вече се е изпълнило в лицето на "светата Инквизиция", която както знаем е обичала да използва огън и да гори инаковярващите и инакомислещите на огнени клади.

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Като се има предвид, че доминионистичната теология не е нещо ново, но е същата теология, която е ръководила католиците и тяхната Инквизиция, аз няма да се учудя, ако Инквизицията не е оправдавала действията си именно с този пасаж.

Затова ние трябва да сме изключително внимателни с кого и какво идентифицираме себе си. Дали с Божия народ, който е призован към покаяние и освещение или с разрушителната армия от самозабравени "християни", които Бог ще използва за да напомни на народа си че е време да спре да си играе на църковни игри, на църковни служения и всякакви извършени по плът дейности. И че е време да извика към Бога за изливането на Неговия Дух върху нас без който вместо Божий народ принасящ изряден плод на земята, всичко в което можем да се превърнем е една разрушителна армия.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Аз нямам съмнение, че този пасаж се е изпълнил с опустошението на древния Израел от скакалци и други насекоми описани в текста. Вярвам, че е имало точно и буквално изпълнение. Но ако гледаме буквалното изпълнение, ще видим, че текста говори също и за хора:

Йоил 2:2  ... Идат люде много и силни, Подобни на които не е имало от века, Нито подир тях ще има до годините на много поколения. 

Тук текста говори за хора, като еврейската дума е "am". Не е даже goy. Така, ако приемем буквалното значение за скакалците трябва да приемем и буквалното за "хора много и силни".

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Също така текста говори за това, че огън пояжда пред тях. Това няма как да важи за насекоми, гъсеници или други естествени вредители, понеже аз не знам за такива насекоми, които да пояждат с огън.

Единствено хората са тези, които използват огъня като оръжие за унищожение. Затова в цялата картина на Йоил 2-а глава ние трябва да видим, че в нея участват и хора, но тези хора са унищожителна армия, носеща Божия съд, а не Божия армия, която носи правда и справедливост по земята.

Правда и справедливост може да дойде само след като светиите се покаят от своя сън и започнат да изпълняват Божието призвание за своето поколение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Безспорно текста е относно хора И (евентуално) скакалци, или само скакалци - като напаст, обрисувани също така художествено от пророка като армия. Части от текста говорят за тези хора като човешка армия, но части от текста ги поставят в другата графа (на сполетяла земята напаст).

Quote
Също така текста говори за това, че огън пояжда пред тях. Това няма как да важи за насекоми, гъсеници или други естествени вредители, понеже аз не знам за такива насекоми, които да пояждат с огън.

- тук "огън"-я е според мен (вж. и по-долу) поради сушата, предизвикана от Бога и поради унищожените посеви и нивя и дървета от пасмината летящи вредители :

1.
 
Quote
4. Каквото остави гъсеницата, изпояде го скакалецът; И каквото остави скакалецът, изпояде го ателавът; И каквото остави ателавът, изпояде го пръгът.
  5. Изтрезвете, пияници, та плачете; И лелекайте, всички винопийци, заради новото вино; Защото се отне от устата ви.
  6. Понеже люде възлязоха на земята ми, Крепки и безбройни, На които зъбите са зъби лъвови, И имат членовни зъби на лъвица.
  7. Туриха лозата ми в запустение, И смоковниците ми в сломение: Съвсем я обелиха и хвърлиха: Пръчките й останаха бели.

 
- Йоил 1. Все пак за хора е странно да се говори, че имат "лъвови зъби", с които опустошават смоковниците и другите земеделски насаждения (вж.текста натам - лозя, ябълки, палми, жито), но при справка със снимка на скакалец се виждат явните прилики. 

2.
Quote
  10. Запустя полето, сетува земята; Защото се изгуби житото, Изсъхна новото вино, изчезна елеят.
  11. Посрамете се, земледелци, и лелекайте, лозари, Заради пшеницата и заради ечимика; Защото жетвата на нивата се изгуби.
  12. Лозата изсъхна И смоковницата изчезна: Нарът, и финикът, и ябълката, - Всичките дървета на полето изсъхнаха; Щото радостта изсъхна от человеческите синове.

- Йоил 1


3. Тук пророка сякаш обяснява за огъня - вероятно споменатият и от теб огън е огън поради опустошението и нанесените загуби и вреди - опустошеното и изсъхнало поле, пасбища, градини. Вероятно поради погубената реколта, е настъпило суша и от там - естествено е запален огън.

Quote
  19. Господи към тебе ще възопия, Защото огънят изнури пасбищата на пустинята, И пламикът изпогори всичките дървета на полето.
  20. Даже и скотовете на полето поглеждат към тебе; Защото изсъхнаха потоците на водата, И огън изпояде пасбищата на пустинята.

Да, има две вероятности на картината от Йоил - два, паралелно преплитащи се образи на армия от люде и нашествие от скакалци и, втората версия, според мен - по-правдоподобна, е че самата пасмина от летящи скакалци, които буквално са "нападнали" Юдовото царство, прелетяли над стени, покрили небето, влезнали в къщята на хората, е представена и като човешка вандалска армия :

1. Бог обещава, че ще изпрати дъжда Си (вече, не като досега - задържан и с това е предизвикан поредица от пожари поради сушата) на времето му
Quote

  23. И вие, чада Сионови, радвайте се, И веселете се в Господа Бога вашего; Защото ви даде есенен дъжд с време И ще ви одъжди дъжд есенен И пролетен в първия месец.
  24. И гумната ще се напълнят с жито, И жлебовете ще преливат с вино и елей.
- Йоил 2

2. След това Всевишния обещава, че ще настъпи възстановяване на щетите, причинени от сушата и нашествениците, които Той нарича "армия"
Quote

  24. И гумната ще се напълнят с жито, И жлебовете ще преливат с вино и елей.
  25. И ще въздам годините които изпояде скакалецът, Ателавът, и пръгът, и гъсеницата, Голямата моя войска която проводих против вас
  26. И ще ядете изобилно и ще се наситите И ще похвалите името на Господа Бога вашего Който направи чудесни дела с вас; И людете ми няма да се посрамят във век.
  27. И ще познаете че аз съм всред Израил, И аз съм Господ Бог ваш, и няма друг никой; И людете ми няма да се посрамят във век.
- Йоил 2


27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Quote
Все пак за хора е странно да се говори, че имат "лъвови зъби", с които опустошават смоковниците и другите земеделски насаждения (вж.текста натам - лозя, ябълки, палми, жито), но при справка със снимка на скакалец се виждат явните прилики. 

Скакалците също няма как да имат зъби с големината на лъвови. Но Писанието говори за зъбите на определен вид хора като "мечове":

Пр. 30:14  Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстите му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците

Що се отнася до огъня, то вероятно е имало и пожари от сушата, но това обяснение, не отговаря на пасажа от

Йоил 2:3  Огън пояжда пред тях, И пламък опаля подир тях;

Според този пасаж, огъня е и пред и след армията. Това няма как да е отнася до армия от насекоми, защото те или ще загинат в огъня, още повече че въобще няма да нападнат земя опожарена от климатични пожари. Просто не се връзва с написаното в текста.

Затова аз съм на мнение, че без да отричаме наличието на насекоми, пожари и други бедствия, пак с това не се изчерпват детайлите на описаната армия. В нея безспорно участват и хора.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.