Author Topic: Семето на жената  (Read 2193 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

simeon

  • Съпричастен
  • ****
  • Posts: 159
Семето на жената
« on: March 17, 2019, 20:37:42 PM »
И ГОСПОД Бог каза на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни! По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си! Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Битие 3:14‭-‬15 VBG
https://bible.com/bible/190/gen.3.14-15.VBGРазсъждавайки върху темите свързани с победата на светийте над сатана,достигнах до някои интересни умозаключения. Винаги съм приемал за нещо напълно разбираемо,че потомството на жената( както е преведен в някои преводи текста) в лицето на Исус Христос смазва главата на змията.Алилуя,амин! Да,но не.Склонен съм да приема за по- достоверен превода,който гласи" семето",тъй като това е в пълно съгласие с библейското твърдение ,че светийте са тези,които побеждават сатана. Защо?

Разсъждавайки върху горния стих,разбрах,че " семето на жената " не означава непременно нейното потомство. Защото нейното потомство е всъщност семето на мъжа. И Христос не е нейно семе ,а на Отец.

така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а <Му я даде> Оня, Който <Му> е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих";
Евреи 5:5 BG1940
https://bible.com/bible/23/heb.5.5.BG1940


По този начин разбираме и защо в описаните родословия в Библията " мъже раждат". Защото мъжете са източника на семето. От тях излиза продължаването на родовете. Термина,който често се използва " майката,която дава живот" е меко казано некоректен.  Мъжа е,който дава живот. Бог е,който дава живот. В прав текст Отец заявява" Аз те родих". Т.е.- ражда този,който е източник на живота. Първо Бог. После мъжа.

От тази гледна точка не може семето на жената да се приравни с потомството на жената. Тъй като потомството е на мъжа.


защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).
1 Коринтяни 11:12 BG1940
https://bible.com/bible/23/1co.11.12.BG1940


Да,потомството е чрез жената. Но не е нейно семе. Тогава кое е семето на жената?

Разсъждавах по тоя въпрос. Спомних си това:

Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.
1 Тимотей 2:13‭-‬15 BG1940
https://bible.com/bible/23/1ti.2.13-15.BG1940

От какво ще се спаси жената чрез децата? Именно от престъплението в което е изпаднала. И забележете- САМО АКО те пребъдат в тези неща! Значи децата трябва да бъдат възпитавани в ТОВА,за да научат Пътя на Живота и чрез техния праведен живот жената да бъде овъзмездена,реабилитирана от това падане. Именно както сатана ще бъде победен. Чрез кръвта на Агнето,силата на свидетелството и победата над смъртта.

Сила и достолепие са облеклото й; И тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост, И законът на езика й е благ.
Притчи 31:25‭-‬26 BG1940
https://bible.com/bible/23/pro.31.25-26.BG1940

Считам,че това е семето на жената. Закона на езика ѝ. Това е,което тя трябва да прави. Това е,което трябва да излезе от нея и да даде плод. Защото семето само по себе си не е плод. Плода се вижда в потомството. Изобщо всичко описано в Притчи 31 може да се отнесе към семето на жената. Това е и враждата,която Бог е поставил помежду жената и змията. Защото семето на жената,когато е посято и възрасти в лицето на потомството,ще бъде смазана главата на змията. Тъй,че чадородието е семето на мъжа. А Бог благоволи,чрез Ева,която изпадна в престъпление да дойде и спасението,чрез говорене на истина и правда към потомството. Тя да разкаже как е била измамена,от кого ,защо и какво трябва да се направи,за да се обърнат нещата. Това е нейното покаяние и спасение.

И невероятен призив!

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3886
Re: Семето на жената
« Reply #1 on: March 18, 2019, 17:13:31 PM »
Разгледах внимателно пасажа от Бит. 3:15 и това е доста труден стих. Израза "семето на жената" определено е необичаен, защото жената няма семе в себе си. Направи ми впечатление също, че превода на този пасаж не е съвсем добър. Прегледах много преводи, гледах в еврейския текст и в гръцката септуагинта и от тях се вижда малко по-различно значение на пасажа.

Бит. 3:15  Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Цариградския превод дава по-различни думи, именно казва "то ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата".

Тук се дават различни думи за степента на поражение, което семето на жената и семето на змията ще си нанесат. Според оригиналния текст обаче първо цитирания протестантски превод е по-точен, защото двете думи използвани за поражението което двете враждуващи страни ще си нанесат са еднакви.

Нещо повече. Те не само са еднакви, но имат и по-различно значение. Еврейската дума означава "да отворя широко устата си с желание да поразя или погълна", както и "да поразя със силен звук".

Това на мен отново ми говори за едно противопоставяне с думи, вероятно в Небесния съд.

Гръцката дума в Септуагинтата дава друг аспект на значението на тази дума. Аз лично смятам, че Септуагинтата е по-надеждна от еврейския текст, защото еврейския текст, който имаме в момента е доста скорошен от преди няма 1000 години, докато Септуагинтата е използвана още от апостолите.

Та гръцката дума е "tereo" и означава - да бдя, да внимавам на.  За мен тази дума прави текста много по ясен и по-смислен, защото не е ясно как семето на жената и семето на змията постоянно ще си поразяват главата и петата едни на други. Но ако сложим значението дадено в Септуагинтата текста става следния:

Бит. 3:15  Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти ти наблюдава главата, а ти ще му наблюдаваш петата.

Ако един човек и една змия са на полето в близост един до друг. Какво се очаква да прави човека и какво се очаква да прави змията? Човека трябва да наблюдава и да бди за движенията на змията, но най-вече на нейната глава, защото именно в главата са нейните зъби и отрова с които може да го ухапе. А змията трябва да наблюдава петите на човека, защото точно в петата е най-голямата физическа сила на човека с която може да смаже главата на змията и да я убие. Ако човек се опита да настъпи змията с пръстите на крака, а не с петата, то няма да има достатъчно сила за да й смаже главата. С ръце също ще му е по-трудно да я убие. Но най-голямата сила за справяне със змията е в петата.

Другия интересен момент е че думата преведена като "вражда" е всъщност думата за "омраза". И още един интересен момент е че тази вражда породена от омраза не е само между семето на жената и семето на змията, но и между жената и змията.

Ако погледнем какво днешния феминизъм е направил с жените, ще видим огромната омраза, която дявола има към жените. Ако видим кои са активистите на разни хомосексуални движения, както и на всякакви други разрушителни идеологии, поне 70% от тях са жени. И всички тия идеологии имат една и съща крайна цел - жената да няма деца, а ако все пак има да бъдат предадени в ръцете на държавата и корпорациите. И цялата политическа идеология на либерализма има за цел не само да унищожи напълно жените, но и да блокира мъжете от това да могат да ги защитят.

Да се върнем на семето на жената. Еврейската дума за семе, означава не само "семе", но означава също и "да произведа семе", което в случая говори за раждането на жената. Но за да произведе семе, жената трябва да роди мъжко дете, защото ако роди момиче, тя не произвежда семе. Очевидно същото важи и за семето на змията.

Важно е също така да видим как в Писанието се проследява развитието на тази вражда.

Първото проявление на враждата се вижда при Каин и Авел. Каин беше от семето на змията, а Авел от семето на жената. Писанието изрично казва, че Каин беше от лукавия:

1Йоан 3:12  а да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си.

Интересното тука е дали Авел е разбирал че Каин е от лукавия и дали е бдял и внимавал какво прави Каин, защото ако беше внимавал нямаше да позволи на Каин да го убие. Според мен тук се вижда много добре и смисъла на Бит 3:15, че трябва да се внимава и да се бди относно движението на змията. Апостол Петър напомня за тази бдителност по следния начин:

1Петр. 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

Второто генерално проявление на тази вражда и омраза виждаме при Исав и Яков. Тази вражда трае и до ден днешен и се е разраснала до огромни размери, до размери на царства и империи.

Може би точно затова, че толкова години наред светиите бяха изгубили от поглед делата на едомците и не са бдяли против тях сега имаме такова плачевно положение на нещата по целия свят.

По времето на Христос семето на змията бяха повечето (макар не всички) садукеи и фарисеи, които направиха всичко възможно да убият Исус и да гонят учениците. Тогава учениците живееха бдително и пазеха себе си. Апостол Павел казва на едно място:

2Кор. 2:11  да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

Апостолите бдяха и внимаваха на главата на змията, знаеха и разбираха нейните замисли. Те изпълняваха написаното условие в Бит. 3:15. И ние трябва да правим същото.

Що се отнася до това, което ти си написал за ролята на жената в това да възпитава децата в правия път, то това е вярно и без да има нужда да има връзка с Бит. 3:15 и семето на жената. Жената трябва да учи децата си на Божието Слово, което пак не е нейно семе, а Божие, затова не е нужно да има точно такава връзка в случая. Но при всички случаи този пасаж показва каква огромна роля има жената във враждата против сатана, защото дори семето да касае потомството, пак стиха казва, че има директна омраза, директна вражда между всяка жена и змията. И точно на тази омраза жената трябва да научи своите деца.

Не е ли интересно как в днешно време се говори от дяволските слуги за "език на омразата"? При който се цели да се забрани на хората да мразят всичко сатанинско, но същевременно е напълно допустимо да се мрази всичко Божие? Не е ли това опита на змията да вкара тази вражда от духовно на идеологическо ниво, а от там и на законово ниво, за да може да използва силата на държавната власт като съюзник в своята битка срещу жената и семето на жената?

Ние обаче имаме Съюзник по-могъщ и по-силен от всяка земна власт и всяка държава. Но Той очаква от нас да бдим и да се молим. И във времена като тези ние трябва да внимаваме и бдим повече от всякога.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.