Author Topic: Великото поръчение и благовестването - митове и реалност  (Read 1121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3164
Quote
До сега си мислех, че асоциативното мислене е полезно и творческо, но сега осъзнавам, че всъщност то създава една друга реалност или бягство от реалноста, което наистина е демонично. Дали е така обаче все още не съм напълно сигурна.

Като начало ще ти покажа какво прави асоциативното мислене с главата на Lacho и как му пречи да види иначе очевидното значение на текста. Вече в две поредни постинга той се е хванал за един пасаж, който в неговите очи доказва нещо, което не съществува. Ето го пасажа:

Quote from: Lacho
Матей 16

24Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.
25Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; и така до края на главата.} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
26Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Ако благовестието е само за "пратени" така както Watchman досега учи, защо в стиховете не пише така:

Значи тук Lacho взима този пасаж в който се говори за "учениците", без самия текст да дефинира дали става въпрос за конкретни ученици (т.е очевидно е от контекста, че става въпрос за всички ученици по принцип) и иска да го приложи към думите от Матей 28:19 където се говори изрично за 11-те ученика, които не бяха само ученици, но и апостоли.

Но какво прави асоциативното мислене - вижда в единия стих ученик, вижда и в другия стих ученик - и прави извода - ето значи всичко е казано за всички. Или всички кучета са слонове и всички ягоди са комунистически.

Ето това аз нарекох умопомрачение, защото той продължи да държи  на тезата си, ако и изрично да му обърнах внимание на факта, че единия пасаж в контекста говори за всички ученици, а другия пасаж в контекста си говори само за 11-те ученика, наречени още апостоли.

От тук нататък стъпвайки на тази асоциативна "връзка" той започва да развива диви теории за това, какво аз съм бил учел в тази тема. Аз не бих съдил човека, защото знам на мене колко време ми трябваше да изтрезнея от виното на светските модели на мислене (и все още не мога да кажа, че съм изтрезнял докрай). Но най-малкото човек трябва да се научи като води дискусия да се спре да осмисли какво му говори отсрещната страна и да откликне подобаващо на вече дадената аргументация. Иначе се получава разговор с радиоточка.

Другия проблем, който Lacho, a в това число и Ученик на Исус допускат е че не правят разлика между благовестие и благовестване (проповядване на благовестието). Те обаче навсякъде където видят "благовестие" и си мислят, че става въпрос за "благовестване". Горе в цитата от Lacho се вижда накрая същото нещо.

Благовестието е за всички, сиреч вярата в посланието на Благовестието. Но прогласяването на Благовестието, не е за всички, защото това е една от най-отговорните задачи в Царството, понеже както апостола казва - това е послание на живот и смърт. Никой не би си помислил, че някой цар ще изпрати невръстни деца или хлапета на бойното поле, но по някаква причина повечето християни си мислят, че Христос прави точно това. Това отново показва помрачен разум.

Quote
Моля те Watchman направи го. Наистина изключително трудно се общува с хора с асоциативно мислене. То е скачане от тема на тема, от дума на думи, абе това е което хората наричат от девет кладенци вода да носи. Наистина има нужда от такава тема.

Не знам дали такава тема ще може да помогне за това да се общува с такива хора, но трябва да помогне ние да не сме такива хора.

Самия апостол Павел се с сблъсквал постоянно с  такива хора, затова пише:

2Сол. 3:1  Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово, и да се прославя както у вас,
2Сол. 3:2  и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.


Не с всички хора можеш да се разбереш, защото не само ума, но и сърцата им са извратени. Разбира се ако проблема е само с ума, може да се поправи, но ако и сърцето е извратено, е почти невъзможно.

Още преди години аз написах кратка тема, която имаше за цел да даде началото на подобна тема и това е цитираната от мен по-горе тема за умопомрачението.

Ще видя ако Бог ми даде благодат да стартирам такава тема, защото съм забелязал, че хората много трудно разбират за какво става въпрос, ако и да става въпрос за директни библейски текстове. И е нужна голяма благодат за да може нещата да се изложат ясно и разбираемо ако не за всички, поне за мнозина.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.