Author Topic: Преди да е твърде късно...  (Read 20338 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #15 on: January 05, 2018, 09:54:46 AM »
Ние не търсим да се показваме кога се молим, за какво се молим или кога постим. За тези неща знаем преди да бъдат написани във форума. Какво правим относно това не е нужно да тръбим.

Вие във вашите среди може би обичате да се хвалите кой как се молил, как постил, но това не е обичай сред праведните.
Матей 6
  16. А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.
  17. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,
  18. за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].


А това, където казваш, че се "крием като мишки" Бог ще те доведе на съд и ще се види кой какво прави.

Благоразумният предвижда злото и се укрива, е казано.

А за Давид и Голиат се вижда, че толкова и знаеш Писанията, защото историята, където ангел Господен порази 180 000 беше при Езекия, а не при Давид. Внушаваш на хората лъжа, като казваш, че "господ" бил поразил някакви 180 000, обаче нещо не си довършил работата и Давид трябвало да ходи срещу Голиат след това, а Давид е няколко поколения преди историята със 180-те хиляди.

Ерихонските стени с протест ли станаха или чрез нещо, което Бог заповяда да направят евреите, което няма нищо общо с човешките методи? Кой ще отиде на война и ще надуе тръби вместо да извади меч? Това Бог го заповяда и хората направиха според това, което беше заповядано. На теб кой ти заповяда да ходиш да протестираш и да се подписваш под петиции? По чий пример?

За да видят хората, че не казваш истината, ще пусна тук част от историята от 4 Царе 18-19, където се вижда, че пратиха до Исая, за да се помоли на Господа против асирийците и Господ порази асирийците без нито евреин един да протестира, да извади меч или да хвърли копие срещу тях. Бяха се "скрили като мишки", както презрително се изказа.


4 Царе 18
...
  31. Не слушайте Езекия, защото така казва асирийският цар: Направете спогодба с мене и излезте при мене, и яжте всеки от лозето си, и всеки от смокинята си, и пийте всеки от водата на щерната си
  32. докле дойда и ви заведа в земя подобна на вашата земя, земя изобилваща с жито и вино, земя изобилваща с хляб и лозя, земя изобилваща с дървено масло и мед, за да живеете и да не умрете; и не слушайте Езекия, когато би ви убеждавал, като казва: Господ ще ни избави.
  33. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар?

С други думи: няма никакъв шанс да се избавите чрез вашия Бог, но само ако "направите спогодба с мене", каза военачалникът на асирийците. Точно както виждам, че ти учиш, че ако не ходиш да се съобразяваш със системата чрез нейните подходи: петиции, протести и т.н., няма бог, който да избави.


4 Книга на Царете 19
  1. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом.
  2. И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовия син.
  3. И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е тоя ден, защото настана часа да се родят децата, но няма сила за раждане.
  4. Може би Господ твоят Бог ще чуе всичките думи на Рапсака, когото господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, които Господ твоят Бог чу; затова, възнеси молба за остатъка що е оцелял.
  5. И тъй слугите на цар Езекия отидоха при Исаия,
  6. И Исаия им рече: Така да кажете на господаря си: Така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха.
  7. Ето, Аз ще туря в него такъв дух, щото, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от нож в своята земя.
  8. И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна; защото бе чул, че той заминал от Лахис.
  9. И царят, когато чу да казват за етиопския цар Тирак: Ето, излязъл да воюва против тебе, прати пак посланици до Езекия, казвайки:
  10. Така да говорите на Юдовия цар Езекия, да речете: Твоят Бог, на Когото уповаваш, да те не мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар.
  11. Ето, ти чу какво направили асирийските царе на всичките земи, как ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се избавиш?
  12. Боговете на народите избавиха ли ония, които бащите ми изтребиха, Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар?
  13. Где е ематският цар, арфадският цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава?
  14. А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа.
  15. И Езекия се помоли пред Господа, като каза: Господи Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята.
...

  35. И в същата нощ ангел Господен излезе та порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хора на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове.
  36. И тъй, асирийският цар Сенахирим си тръгна та отиде, върна се, и живееше в Ниневия.
  37. А като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с нож; и побягнаха в араратската земя. А вместо него се възцари син му Есарадон.


След тази история ще цитирам и твоите думи:
Quote
Като се вдигне шум, политиците се плашат.

Езекия не вдигна шум. Нито Исая вдигна шум. Те познаваха Бога. Ти не го познаваш. По тази причина е опасно да има човек общение с хора като вас в последните дни, защото в тежки ситуации не търсите Бога, но търсите помощ чрез методите, които ви е дала системата, която ви поробва. А тези методи тя го дава не за да бъде съборена, а да бъде утвърдена. Горко на тия, които уповават "на бога" по този начин, защото не вярват в това, което Писанията казват, че Бог може да извърши, но се осланят на своята си сила и казват, че "господ е с тях" точно както евреите тръгнаха срещу великаните по свое усмотрение без Господ да ги е пратил и бяха погубени.
Числа 14
  42. Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви.
  43. Защото амаличаните и ханаанците са там пред вас, и вие ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас.
  44. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха изсред стана.
  45. Тогава амаличаните и ханаанците, които живееха на оная планина, слязоха та ги разбиха, и поразяваха ги дори до Хорма.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #16 on: January 05, 2018, 11:04:17 AM »
Между другото, "Ученик на Исус", ти кой си или коя си? Така и не разбрахме с какъв човек си говорим, а другите като гости на форума са се представили. Не е редно да правим изключения.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #17 on: January 05, 2018, 12:03:08 PM »
Йов 41:26-29
Мечът на този, който би го улучил не може да удържи,
ни копие, ни сулица, ни остра стрела. Той счита желязото като плява, медта ,
като гнило дърво. Стрелите не могат да го накарат да бяга, камъните на
прашката са за него слама. Сопи се считат като слама, той се присмива на
махането на копието.


Нашите подписки и протести са като "куче, което лае слон", както казва Никола Николов, но дори това сравнение е слабо.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3417
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #18 on: January 05, 2018, 12:12:31 PM »
Quote
Жалко е, че чета тези коментари, но вие си решавате. Един не писа ще се молим. Ами крийте се като мишки по селца и църквички, само че на Давид му се наложи да застане срещу Голиат и да изстреля камъка, макар и ангел Господен да порази 180 000 в една нощ. Или пък обиколките на Ерихон, засадите към черницинте и пр. Бог решава как да воюва. И има част понякога, която трябва да се свърши.

Правилно, никой не писа, че ще се молим, поради факта, че не искаме да смесваме човешкото с Божието, понеже ти представи нещата по човешки и смесен начин. Но това не означава, че не се молим по този въпрос още преди да пуснеш темата, защото този проблем не е убягнал от вниманието ни.

Да, Давид излезе с камъни и меч против Голиат, в такъв случай ти на протеста взе ли си камъни и меч с които да замерваш полицаите и да отсечеш главата на някой политик?

Не си ли чела, че "нашата борба не е против плът и кръв"? Тогава защо ходиш да протестираш против плът и кръв и да ги "плашиш" по човешки?

Ако битката бъде спечелена в Небесни места, това няма ли да стане явно в земните места?

Апостол Павел беше арестуван и изправен пред съд. Той се намираше пред тези хора не по своя воля. Никъде не пише сам да е ходил да протестира по своя инициатива или да учи християните да правят така.

Quote
Псалми 94:16
Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

Хубаво цитираш 94-ти псалом, а прочете ли го целия да видиш там какво пише?

Psa 94:1  (По слав. 93). Господи Боже, Кому принадлежи отмъщението, Господи, кому принадлежи отмъщението, възсияй.
Psa 94:2  Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.
Psa 94:3  Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?
Psa 94:4  Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
Psa 94:5  Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;
Psa 94:6  Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.
Psa 94:7  И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.
Psa 94:8  Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -
Psa 94:9  Оня, Който е поставил ухото не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?
Psa 94:10  Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?
Psa 94:11  Господ знае, че човешките мисли са лъх.
Psa 94:12  Блажен оня човек, когото Ти, Господи вразумяваш, И когото учиш от закона Си,
Psa 94:13  За да го успокояваш през дните на злочестието, Докато се изкопае ров за нечестивия.
Psa 94:14  Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;
Psa 94:15  Понеже съдбата пак ще се съобразява с правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.
Psa 94:16  Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?
Psa 94:17  Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.
Psa 94:18  Когато казах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.
Psa 94:19  Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.
Psa 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?
Psa 94:21  Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.
Psa 94:22  Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.
Psa 94:23  Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.


Първо забелязваш ли какво прави Давид? Той се  моли против нечестивите. Не е излязъл на протест пред нечестивите, нито се опитва да се съобщава (комуникира) с тях, защото сам знае, че седалището на беззаконието НЯМА съобщение с Бога, колко по-малко с праведните.

Но вместо това Давид, прибягва при Бога, не при човеците, било да им се моли или да ги "плаши".

Ето в този смисъл и в този контекст Давид призовава праведните да застанат с него против злодейците. По същия начин по който той е застанал - в молитва, и без да добавя плътски и човешки напъни към своята молитва. Не случайно Писанието казва:

Екл. 10:1  Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи;

Не трябва към мирото на молитвите да се добавят умрелите мухи на човешките мъдрувания, плътски напъни на "сплашвания" чрез протести и други дела на плътта. Защото така вместо благоуханието на молитвата, пред Бога ще достигне зловонието на човешката плът, която смесва Божието с човешкото.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 196
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #19 on: January 05, 2018, 17:45:08 PM »


Чл. 3
в  "пол"означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете

Нагла лъжа, хората се раждат полово определени. И говорят от името на цялото общество.

Чл.14
Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения,
насилие  над  жените,  основано  на  пола,  и  право  на  лична неприкосновеност,  в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.

Т.е. от детските градини ще обучават децата на тези нестереотипни роли.


Чл.27
Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всяко лице, станало свидетел на извършването на актове на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, или което има разумни основания да смята, че такъв
акт може да бъде извършен или че  могат  да  се  очакват  и  бъдещи  актове  на  насилие, да  съобщава  за  това  на компетентните организации или органи

Тук вече се отива в сферата на хипотетичността, фантастиката, шпионажа.

Чл.45
Отнемане на родителски права, ако това е единственият начин да се гарантират висшите интереси на детето, които могат да включват
безопасността на жертвата.

По-надолу в конвенцията се говори за създаването на световен комитет, който ще следи за всичко това и членовете ще се ползват със специални правомощия.

Палко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 138
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #20 on: January 06, 2018, 08:10:23 AM »
Quote
Ами крийте се като мишки по селца и църквички

Ученик, направи ми впечатление, че няколко пъти питаш неща от рода "във вашите църкви как е?" и "имате ли пророци във вашата църква?" и т.н    Не знам защо ти е убягнало, че повечето хора които пишат или дори четат в този форум не посещават църква в този модел който ти си представяш явно. Казвам го просто за твоя информация. И между другото това ти изречение е малко емоционално и безумно дори в предвид, че дори не си наясно с това което ти написах(а то е много явно) а още повече да знаеш кой какво точно прави и как го прави! Сякаш си имал за цел повече да жегнеш някой от колкото да кажеш нещо градивно.

И е добре да отговориш на въпроса "От къде видя пример в Словото да протестираш?" или "Кой те научи на това?" 
Това би било с повече смисъл и евентуално да се получи дискусия около него от колкото да се стрелкат разни елементарни нападки от този род(цитата).

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3417
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #21 on: January 16, 2018, 11:32:14 AM »
Тези дни си дадох сметка, че въпросната "Истанбулска конвенция" е всъщност дар от Бога, за Божиите хора в България, които се молят за спасението на България от гибелния път в който Запада я тласка.

Защо е дар от Бога? Защото прави врагове сами да се идентифицират и разобличат и външния враг и вътрешните, и осъзнатите такива и полезните идиоти, които ги подкрепят. Това е все едно на фронтовата линия, целия боен състав на врага да се изправи на бойното поле в цял ръст и да разкрие себе си. Така той става видима и лесна мишена.

По този начин е много по-лесно да се молим Бог да отсече от власт всеки, който подкрепя Истанбулската конвенция, да отсече от позиция на влияние всяка организация и всеки човек, които я подкрепят, да обърка и провали плановете и намеренията спрямо България на всички външни сили, които ни оказват натиск за приемането й.

Т.е. Истанбулската конвенция позволява много фокусирано да се молим и да идентифицираме враговете, които работят за нашето унищожение и покваряване като народ.

Повечето християни не разбират как работи и националното ни управление и международното задкулисие, затова молитвите им са разпокъсани, нефокусирани на правилната цел и затова неефективни и често суетни и напразни.

Но с Истанбулската конвенция Бог дава възможност на всеки заинтересован да се моли християнин фокус и ясен прицел, без дори да разбира нещата за които споменах по-горе.

Сам апостол Павел казва: "така удрям, не като че бия въздуха". Мнозина християни днес молещи се без задълбочено разбиране се молят точно като хора, които бият въздуха. Затова Бог направи враговете ни да допуснат тази грешка и сами да се идентифицират и да станат уязвима цел за молитвите на праведните.

И сега съвсем ясно и фокусирано можем да се молим с думите на Пс. 94:23

Боже, викаме против всички, които подкрепят Истанбулската конвенция, под една или друга форма, било фондации, било НПО, било социолози, било хора с позиция на влияние и хора в позиция на власт и управление, както и всички хора и техните явни и тайни организации, правителства, техните институти, специални служби и посолства - обърни върху тях собственото им беззаконие, и gi отсечи в нечестието им; Господи Боже наш отсечи ги.

А всичките началства и власти на тъмнината в небесните места, които стоят зад гореспоменатите хора и организации, като подбудители и вдъхновители - провали намеренията им, посрами ги пред видимия и невидимия свят и направи ги да изгубят своето влияние върху нашия народ.

В името на нашия Цар и Господар Исус се молим. Амин.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #22 on: January 16, 2018, 19:18:26 PM »
Амин!

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 109
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #23 on: January 16, 2018, 19:54:07 PM »
Амин

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #24 on: January 18, 2018, 15:15:51 PM »
Амин и амин.

sambapti

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 26
Битие:18:3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 977
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #26 on: January 19, 2018, 12:52:27 PM »
Отче, ако щеш, отмини ни с тази чаша; обаче, не нашата воля, но Твоята да бъде.
Амин.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3417
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #27 on: January 19, 2018, 13:18:18 PM »
Въпроса не е дали да ни отмине някаква чаша или не, а дали ще позволим на врага да поквари този народ и да го отдалечи напълно от Божиите цели и призвания за него. Защото ако позволим да бъде покварен народа, ще дойде чашата на Божия гняв, която никой няма да избегне.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 977
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #28 on: January 19, 2018, 13:55:32 PM »
Дали искаме или не Антихрист ще дойде, а за да дойде, света трябва да се извратил до толкова, че да го приеме.
Исус също се помоли ако може тази чаша (разпването) да го отмине, но знаеше, че писаното трябва да се изпълни.
И аз бих искал да ни отмине, но трябва да мислим за Божието, а не за човешкото.

Това което си написал по-горе е много добро като молитва и даже съм съгласен с него, но отлагането на последните времена, не би допринесло с нищо към Божиите намерения, а само към нашите.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Преди да е твърде късно...
« Reply #29 on: January 19, 2018, 14:11:28 PM »
Че ще дойде, ще дойде, но пише, че във вавилонската империя ще има места, където ще е кално, а не желязно. Ако пишеше, че навсякъде ще е желязо, тогава и да се молим, няма значение, но пише за калта като вариант.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?