Author Topic: Коя година сме в действителност?  (Read 10755 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Todor

  • Съпричастен
  • ****
  • Posts: 173
Re: Коя година сме в действителност?
« Reply #30 on: February 18, 2016, 10:22:24 AM »
Даден ни е и "жокер" за начало на гонението " ... когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил]..." кое е мерзост пред Бога? Господ е сигурен ("който чете нека разбира"), че Неговите верни служители знаят какво е значението на този стих.
Лично моето мнение е, че не трябва да се "пънем" прекалено много да разгадаваме всичко предварително - идеята според мен е когато нещата се случат, да ги познаем. Както евреите преди Исус имаха само "рамката" на това, което е Той и служението Му, така и ние имаме само "рамката" на бъдещите събития. Тя би трябвало да ни е достатъчна за да ги разпознаем когато се случат, а подробностите няма да ни бъдат дадени предварително - това е безсмислено.

Горното не означава, че не трябва да разсъждаваме, да сме трезвени, будни и т.н. - съвсем напротив. Но не мисля, че Бог ще ни даде мъдрост предварително да знаем каква точно ще бъде мерзостта, кой точно ще бъде антихриста, какво точно ще представлява печата и т.н. Идеята според мен е - ако сме живи когато се случат тези неща - да можем да ги познаем и да действаме съобразно Божията воля. А подробностите ще ни се дадат тогава, на момента. Сега не са ни нужни и не мисля, че Бог би ни ги дал - колкото и да се молим и разсъждаваме. Понеже вместо да се съсредоточим върху "злото на деня" го обръщаме на празно любопитство... Трябва според мен да намерим верния баланс между двете крайности - незаинтересоваността/неразбирането на пророчествата и прекаленото взиране в тях в търсенето на детайли.

Така ги виждам аз нещата за момента.