Author Topic: По добре ли е да не се оженим?  (Read 10436 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
По добре ли е да не се оженим?
« on: September 21, 2015, 04:37:30 AM »
Какво ще кажете братя, по добре ли е да се оженим или да си останем сами, без жена и без деца?
Аз съм на 34 години и единствено дете. Всички показатели сочат към това че брака не е изгоден, и е много по ценно мъж да не се ожени. Един без брак и без контакти с жени се чуствам много добре духовно и физически. Чуствам как вярата, силата, и волята растат и съм свидетел на големи чудеса всеки ден. В състояние съм на пълна чистота за последните 6 месеца (без проливане на семе). Ефектите ги виждам че са впечатлителни духовно, не бих ги заменил и за 1000кг злато.


1 Коринтяни 7

7 А относно това, що ми писахте: Добре е човек да се не докосва до жена.

2 Но, за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.

3 Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа.

4 Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

5 Не лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.

6 Но, това казвам, като позволение, а не като заповед.

7 Обаче, бих желал всичките човеци да бъдат какъвто съм аз. Но всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг инак.

8 А на неженените и вдовците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз.

9 Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.

10 А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си;

11 (но ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си.

12 А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща.

13 И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си.

14 Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж; инак чедата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.

15 Но, ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог, обаче, ни е призвал към мир.

16 Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?

17 Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така заръчвам по всичките църкви.

18 Обрязан ли е бил призован някой във вярата, да не крие обрязването. Необрязан ли е бил някой призован, да се не обрязва.

19 Обрязването е нищо, и необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди.

20 Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призван във вярата.

21 В положение на роб ли си бил призован? да те не е грижа, (но ако можеш и свободен да станеш, по-добре използувай случая);

22 защото, който е бил призован в Господа като роб, е свободен човек на Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христа.

23 С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.

24 Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога.

25 Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен.

26 И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за доброто, че е добре за човека така да остане както си е .

27 Вързан ли си в жена? не търси развързване. Отвързан ли си от жена? не търси жена.

28 Но, ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица, ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.

29 Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;

30 и които плачат, като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават;

31 и които си служат със света, като че не са преданни на него: защото сегашното състояние(Гръцки: Образът ) на тоя свят преминава.

32 А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа;

33 а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си.

34 Тъй също има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си .

35 И това казвам за вашата собствена полза, не да ви държа с оглавник, но заради благоприличието, и за да служите на Господа без отвличане на ума.

36 Пак, ако някой мисли, че постъпва неприлично към дъщеря си девица, ако й е минала цветущата възраст, и ако трябва така да стане, нека прави каквото ще; не съгрешава, нека се женят.

37 Но който стои твърдо в сърцето си, и не бива принуден, но има власт да изпълни волята си, и е решил в сърцето си да държи дъщеря си девицата неомъжена, ще направи добре.

38 Така щото, който омъжи дъщеря си девицата добре прави; а който я не омъжи, ще направи по-добре

39 Жената е вързана до когато е жив мъжът й; но ако мъжът умре, свободна е да се омъжи за когото ще, само в Господа.

40 Но, по моето мнение, по-щастлива е, ако си остане така; а мисля, че и аз имам Божия Дух.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 969
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #1 on: September 21, 2015, 12:07:00 PM »
Quote
Всички показатели сочат към това че брака не е изгоден, и е много по ценно мъж да не се ожени.

Изгоден ??? Словото никъде не говори за брака като за изгода.

Ценно ? Ценно идва от цена - брака в Словото не се разбира като че ще делите пари. А да създадеш потомство което да хвали и прославя Бога, и да продължи рода ти !


Quote
32 А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа;
А ти за какво Господно се / ще се грижиш ? :)

Иначе щом си го решил ето ти още по темата :

Откровение 14:4
Те са ония, които не са се осквернили с жени
, защото са девственици; те са които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето.

Предполагам, никога не си се осквернявал с жена и си девственик ? :)

Притчи 25:24
По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.


Другата страна е тази:

4 А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:   
5 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?"   
6 Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.

––

В крайна сметка избора в случая е твой.

Но, да вметна че ако си търсил "подходящата" и не си я намерил, това е заблуда от света.

Притчи 19:14
Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.
Притчи 31:30
Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #2 on: September 22, 2015, 07:00:41 AM »
1 Коринтяни 7:26

26 И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека така да остане както си е.


Това го тълкувам че ако не си женен е по добре да си останеш един.

1 Коринтяни 7:28-29

28 Но, ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица, ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.

29 Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;


Тука става ясно е че е по добре да не се ожениш и дори ако си женен е по добре да живееш се едно не си женен, тоест да нямаш сексуални отношения с жена си.

Аз лично нямам липса на кандидатки, живея в руски квартал и има много рускини. Лично имам 5 кандидатки за брак, най добрите представители на женския пол от руски род. Но се замислям преди да направя грешка, т.е. да се ожениш не е грях ако жената не е била разведена или е вдовица, но щом писанието казва че е по добре да не се ожениш, защо да си заменим златото за равно тегло на мед, или мерцедес за москвич?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #3 on: September 22, 2015, 08:45:14 AM »
Ще дойдат дни, когато ще започнат да забраняват жененето въпреки, че Библията няма такава забрана.

Затова е писано, че не всеки може да издържи без да се жени. На едни това е дадено по естество, а други сами решават да се въздържат. Трети се женят.

Иначе Павел най-вероятно е бил вдовец, защото доколкото знам да си равин от фарисейската секта семейството е било изискване.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #4 on: September 22, 2015, 11:59:41 AM »
JCPower,

Преди да си в състояние да си отговориш адекватно на въпроса дали е по-добре да се ожениш или да останеш сам е нужно да си отговориш на един много по-фундаментален въпрос, а именно въпроса - За какво живееш?

За да бъде един мъж годен за брак, той трябва да знае защо Бог го е извикал в съществувание в това поколение и какво е неговото призвание, цел и дял в настоящата епоха и време.

Без този фундамент на разбиране и брака и безбрачието ще са еднакво суетни и безсмислени. Съдейки по твоите разсъждения в този форум аз виждам, че ти не си достигнал до подобна здрава основа.

Също така казваш, че си имал 5 кандидатки за брак. Как точно тези 5 момичета се мотивираха да ти бъдат кандидатки? Заради дебела банкова сметка или атрактивен външен вид? Ако е така, то те автоматично се дисквалифицират като валидни кандидатки.  За да бъдат валидни кандидатки те трябва да те познават доста добре, че да разпознават и разбират твоето призвание в живота и да са готови да платят цената да участват с него. И ако приемем, че това е така, то става твърде странно как така ти поддържаш толкова близки отношения с 5 жени едновременно.

Ето защо аз мисля, че ти напълно се заблуждаваш като си мислиш, че имаш реални кандидатки за брак с тебе. Кандидатки според стандартите и вървежа на този свят може да имаш, колкото искаш, но това няма нищо общо с реалните неща за които говорим тука.

Искам да обърна внимание на това, което си цитирал от думите на апостол Павел и да видим, какво наистина апостол Павел казва, защото си цитирал добре, но виждаш в цитирания текст онова, което ти се иска да видиш, а не онова, което наистина пише.

Quote
1 Коринтяни 7:26

26 И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека така да остане както си е.

Това го тълкувам че ако не си женен е по добре да си останеш един.

На първо място си извадил пасажа извън контекста му. Ето какво пише по-горе:

1Co 7:25  Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен.
1Co 7:26  И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за доброто, че е добре за човека така да остане както си е .


Тук Павел ясно казва, че няма заповед за това хората да остават безбрачни, но вместо това дава мнение.

Второто нещо, което пропускаш е че апостол Павел дава това мнение в един точно определен исторически контекст, използвайки думите "поради настоящата неволя". Т.е мнението, което той дава е основано на определена историческа ситуация.

Всички знаем, че още по времето на апостол Павел започва гонението на християните в римската империя. Гонение при, което 80-90% от християните стават жертва по колизеумите. В подобен исторически контекст е напълно безпредметно човек да създава семейство и да ражда деца, като перспективата е те да отидат за храна на лъвовете.


Quote
1 Коринтяни 7:28-29

28 Но, ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица, ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.

29 Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;

Тука става ясно е че е по добре да не се ожениш и дори ако си женен е по добре да живееш се едно не си женен, тоест да нямаш сексуални отношения с жена си.

Тук отново вадиш думите на Павел извън контекста ето целия контекст:

1Кор. 7:29  Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;
1Кор. 7:30  и които плачат, като че не плачат; които се радват; като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават;
1Кор. 7:31  и които си служат със света, като че не са преданни на него: защото сегашното състояние(Гръцки: Образът ) на тоя свят преминава.
1Кор. 7:32  А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа;
1Кор. 7:33  а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си.
1Кор. 7:34  Тъй също има разлика между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си .В този контекст се вижда много ясно какво има предвид Павел с думите "които имат жени, нека бъдат, като че нямат". Има се предвид, да не се предават да угаждат на жените си, а да живеят живот в който Божиите цели и призвание са приоритет пред желанията и нуждите на жените им.

Няма абсолютно никакъв намек за сексуално въздържание в думите на Павел, защото една от целите на семейството е раждането и възпитанието на деца за Господа.

Сексуалното въздържание е задължително извън брака и има своето място и в брака за кратко време  според времето и нуждата, но то не може да бъде нито цел нито самоцел.

Брака е призвание, както и безбрачието е призвание. Семейството е фундамент на всяко общество и без него никое общество не може да бъде жизнено за продължително време. Пример за това са били шейкърите, които са забранявали жененето и са задължавали членовете си да живеят в безбрачие, дори женените мъже и жени е трябвало да живеят отделно и да нямат сексуални отношения с жените си. За кратко време това общество е било жизнено, но след това е изсъхнало като безплодно дърво. Днес от него са останали само някакви стари и немощни баби с чиято кончина ще се сложи тотален и безславен край на това общество основано върху лъжливо учение и практика. За сравнение общества като амишите и менонитите например процъвтяват и се умножават в продължение на стотици години, защото са направили семейството фундамент на своето общество и вяра.

Божието царство има полза и от семейства и от безбрачни хора, ако и двата вида са основани на Божиите цели и призвание. И ако погледнем и исторически и практически напълно логично се вижда, че е нормално за функционирането на Христовата общност семейните хора да бъдат много повече от безбрачните.

Именно затова апостол Павел говори, че всеки има своя дар:

1Кор. 7:7 Но всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг инак.

Какво щеше да стане ако Авраам беше решил да си остава безбрачен или да си навие, че е велик духовен подвиг да се въздържа сексуално? Или ако цар Давид беше решил подобно нещо. Това щеше ли да е в линия с Божиите цели и намерения на Земята? Щеше ли тогава да се роди сина Авраамов и сина Давидов, който да спаси човечеството от греховете им? Да Бог вероятно щеше да намери други хора на тяхно място, но тези биха осуетили напълно Божието призвание за живота си, ако бяха тръгнали да се водят от подобна празна философия на аскетизъм, която е характерна за източния мистицизъм, и е чужда на Библейските учения и практики.

Ето защо ние не трябва да се водим от езотерични и мистични обещания за достигане на някаква въображаема "голяма духовна сила" чрез аскетизъм и други мистични практики, каквито измамени християни през историята са практикували до припадък и плодът им може да се види по ширещия се разврат и поквара по манастирите, както и по историческия провал на монашеското християнство. А вместо това трябва да се научим да търсим нашето място в Божието дело в това поколение, търсейки не нашата воля, а Неговата и да сме готови да Му служим било чрез брак или безбрачие, според както Той намери за добре.


Живеем във време в което врага по всякакъв начин се опитва да разруши семейството, защото то е Божия крепост срещу неговите цели и намерения на земята. Ето защо знаейки, че JCPower има масонски връзки, няма да се учудя ако настоящата тема не е някакво поръчение спуснато от духовните му началници да работи в посока на разрушаване или елиминиране на семействата сред християните.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #5 on: September 23, 2015, 19:15:53 PM »
Quote
Искам да обърна внимание на това, което си цитирал от думите на апостол Павел и да видим, какво наистина апостол Павел казва, защото си цитирал добре, но виждаш в цитирания текст онова, което ти се иска да видиш, а не онова, което наистина пише.


    1 Коринтяни 7:26
    26 И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека така да остане както си е.
    Това го тълкувам че ако не си женен е по добре да си останеш един.


Всички знаем, че още по времето на апостол Павел започва гонението на християните в римската империя. Гонение при, което 80-90% от християните стават жертва по колизеумите. В подобен исторически контекст е напълно безпредметно човек да създава семейство и да ражда деца, като перспективата е те да отидат за храна на лъвовете.


Сега няма ли настояща неволя? Толкова ли е розово у нас и по света? Станал ли е рай на земята? Не.
Може да няма кървави зрелища по колизеумите, но те са много по тихи и скрити днес и много по обширни и опасни.
Примери: най разноцветни отрови в храната, ваксините, манипулаций с климата и въздуха, водата, соц-инженеринга и т.н., тези неща влиаят
на над 99%+ от населението.


Quote
Сексуалното въздържание е задължително извън брака и има своето място и в брака за кратко време  според времето и нуждата, но то не може да бъде нито цел нито самоцел.


С това съм съгласен, ако си в брак има си своето място за създаване на поколение, но не и извън това. Но хората го правят за спорта, прахосват си семето и съответно тази светлина или благодат заминава.
Ако е извън брак или просято с женена/разведена жена (не твоя) и/или с жена извън брак тогава това просято семе и благодатта Бог я дава на друг който е чист в това отношение.


Quote
Брака е призвание, както и безбрачието е призвание. Семейството е фундамент на всяко общество и без него никое общество не може да бъде жизнено за продължително време. Пример за това са били шейкърите, които са забранявали жененето и са задължавали членовете си да живеят в безбрачие, дори женените мъже и жени е трябвало да живеят отделно и да нямат сексуални отношения с жените си. За кратко време това общество е било жизнено, но след това е изсъхнало като безплодно дърво. Днес от него са останали само някакви стари и немощни баби с чиято кончина ще се сложи тотален и безславен край на това общество основано върху лъжливо учение и практика. За сравнение общества като амишите и менонитите например процъвтяват и се умножават в продължение на стотици години, защото са направили семейството фундамент на своето общество и вяра.

Божието царство има полза и от семейства и от безбрачни хора, ако и двата вида са основани на Божиите цели и призвание. И ако погледнем и исторически и практически напълно логично се вижда, че е нормално за функционирането на Христовата общност семейните хора да бъдат много повече от безбрачните.

Както се получи, но въпроса състои кое е по добре или кое ти дава повече благодат, безбрачието или брака? Като се оженим двамата стават едно. Достатъчно трудно е да се грижим сами за себеси от духовна, физическа, и т.н. гледна точка, а да се грижим за втора физически отделна част става още по трудно.


Quote
Живеем във време в което врага по всякакъв начин се опитва да разруши семейството, защото то е Божия крепост срещу неговите цели и намерения на земята. Ето защо знаейки, че JCPower има масонски връзки, няма да се учудя ако настоящата тема не е някакво поръчение спуснато от духовните му началници да работи в посока на разрушаване или елиминиране на семействата сред християните.

Да, имам. Никой не ми е платил нищо, аз познавам много добре тука масоните в Нъю Йорк и в София. Нещата не са както четете по книгите или гледате по ютуб. Няма нищо общо с истината, това е просто един социялен клуб за мъже, много слаба работа е. Но религиозните еврей (в синагогите, не масони (масоните са нищо)) използват духовни и земни подходи да унижтожат христианите и всички останали и те да са си добре. Но начините не са по божията воля и макар очевидно да са успешни и то само финансово (ако ги видиш приличат на зомбита (не-човеци)) си плащат дебело. Ще си кажете ами дай да им отмъстим, няма нужда, защото тогава попадаме на тяхното ниво и под проклятието на Бога и наказанията. Бог сам ще ги меше и пече както той си знае за най добре и даже вас ще ви удиви като раберете какво е станало с тях. Свидетел съм многократно как Бог работи в това отношение с много пресни случаи. Те се плодят като зайци че да си възтановят населението но по този начин създават само още повече мъки и страдание и валута/души с която да си платят греховете. За нас братя, само ще кажа че най доброто което може да направим е да не си прахосваме семето, но ако се наложи само в брак и за продължение на рода а не за спорт или само за удоволствие. По този начин ставаме имунни към всички духовни и земни нападения и злополуки и получаваме Божията неограничена благодат, благополучие, и защита. В противен случай, тази благодат отива при други като към евреите примерно които не си прахосват семето и поне се опитват да го практикуват дори и в повечето случаи да е неуспешно.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #6 on: September 23, 2015, 19:32:13 PM »
Като видя, че някой е против евреите, ми е ясно, че или е наистина откъм страната на лукавия или хабер си няма от Писанията, които говорят за евреите като много слаб народ и за събранието от юдеи, които казват, че са такива, но не са.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #7 on: September 23, 2015, 19:41:20 PM »
Като видя, че някой е против евреите, ми е ясно, че или е наистина откъм страната на лукавия или хабер си няма от Писанията, които говорят за евреите като много слаб народ и за събранието от юдеи, които казват, че са такива, но не са.

Тихомир, ти за кои си, за тези които са против Исус и правят всичко възможно да унижтожат христианите (днешните хора дето се наричат евреи примерно) или си за Исус и неговото стадо?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #8 on: September 23, 2015, 19:45:03 PM »
Значи въпросът ти е дали съм за лъжливите евреи или съм за Исус (евреинът) и неговото стадо (на първо място, на което са евреите)...

А иначе ти си против евреите и говориш за някакъв "бог", както и говориш занякакъв "исус".

За да бъда по-ясен искам да кажа, че богът, за който ти говориш не е еврейският бог и затова не виждам защо пишеш за твоя бог във форум, където пишем за друг бог. Така и Нероновите църкви правиха в началото — същите имена, обаче зад тях — други богове.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #9 on: September 23, 2015, 19:50:08 PM »
Аз като пиша за евреи, имам напредвид съвременните евреи ... тези които са между нас и сами се идентифицират като евреи. Може да ги наричаш както ти е удобно, лъжливи евреи, фалшификати, ментетата, и т.н.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #10 on: September 23, 2015, 19:54:51 PM »
С други думи истинските не са между нас? Т.е. няма истински евреин вече? Ако няма такива между нас, къде са?

Аз виждам, че ти не правиш никаква разлика, а сега се опитваш да се измъкнеш с увъртания.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #11 on: September 23, 2015, 20:00:31 PM »
С други думи истинските не са между нас? Т.е. няма истински евреин вече? Ако няма такива между нас, къде са?

Аз виждам, че ти не правиш никаква разлика, а сега се опитваш да се измъкнеш с увъртания.

Разбирасе че има евреи между нас от оригиналните (не лъжливите както ти им викаш), но те са само био-маса.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #12 on: September 23, 2015, 20:05:35 PM »
Да обобщим:
Аз като пиша за евреи, имам напредвид съвременните евреи ... тези които са между нас и сами се идентифицират като евреи. Може да ги наричаш както ти е удобно, лъжливи евреи, фалшификати, ментетата, и т.н.

И след това:
Разбирасе че има евреи между нас от оригиналните (не лъжливите както ти им викаш), но те са само био-маса.

Твоите приятели са те научили добре и виждам, че не го отричаш.

Всеки разумен човек тук ще види, че увъртанията са очевидни и как не е възможно в тези 2 твърдения да има истински евреин, защото според думите на JCPower хем били "само био маса" (парчета месо), хем не могат да се идентифицират като такива...

Все едно да кажеш, че истинските българи са само тези, които не знаят, че са такива.

Във всяко едно твое твърдение държиш една и съща нишка и няма нужда да продължаваш да увърташ. Оплете се сам в думите си.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

JCPower

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 43
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #13 on: September 23, 2015, 20:31:07 PM »
Няма смисъл да се зацикляме на тема евреи или игра на думи като адвокати. Отначало имах напредвид тези модерни евреиски движения които са против Христа (анти-христи).

Но това не е темата, моето послание в тази тема е следното:

За нас братя, само ще кажа че най доброто което може да направим е да не си прахосваме семето, но ако се наложи само в брак и за продължение на рода а не за спорт или само за удоволствие. По този начин ставаме имунни към всички духовни и земни нападения и злополуки и получаваме Божията неограничена благодат, благополучие, и защита. В противен случай, тази благодат отива при други като към евреите (и не само) примерно които не си прахосват семето и поне се опитват да го практикуват дори и в повечето случаи да е неуспешно.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 969
Re: По добре ли е да не се оженим?
« Reply #14 on: September 23, 2015, 21:58:28 PM »
@JCPower да питам, къде в Библията имаме забрана да ползваме секса за удоволствие в брака си ? :)

Соломон за какво му бяха всички тия наложници, след като си имаше вече 700 жени ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]