Author Topic: Еклесиаст 9:11  (Read 1651 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sambapti

  • Новодошъл
  • *
  • Posts: 26
Еклесиаст 9:11
« on: September 07, 2015, 22:16:45 PM »
Опитвам се да разсъждавам върху стиха, но преводите са доста различни:

11. I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.

11. Обърнах се, и видях под слънцето
Че надтичването не е на леките, нито боят на силните,
Нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните,
Нито благоволението на изкусните;
Но на всичките се случва според времето и случая.

11. Обърнах се, и видях под слънцето
Че тичането не е на леките,
Нито бранта е на силните,
Нито хлЯбът на мъдрите, нито богатството на разумните,
Нито добромислието на тези които имат знание;
Защото време и случай се случава на всичките,

11. Па се обърнах и видях под слънцето, че не на пъргави се дава сполучлив бяг, нито на храбри - победа, нито на мъдри - хляб, нито на разумни - богатство, нито на изкусни - благосклонност, но времето и случаят помагат на всички тях.

11. Обърнах се и видях под слънцето, че надбягването не е на бързите, нито боят - на силните, нито хлябът - на мъдрите, нито богатствата - на проницателните, нито благоволението - на изкусните, защото времето и случаят постигат всички тях.

Кой превод пресъздава най-точно смисъла и как би трябвало правилно да се разбира стиха?
Битие:18:3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.

Tihomir

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 2794
    • FellowshipBG
Re: Еклесиаст 9:11
« Reply #1 on: September 07, 2015, 23:15:17 PM »
Редно е да се разгледа пасажът в продължението му, като част от продължението разяснява:
12. Защото и човек не знае времето си Както рибите, които се улавят в жестока {Еврейски: Зла.} мрежа, И както птиците, които се улавят в примка, Така се улавят човешките чада в лошо време, Когато то внезапно ги връхлети.

В оригинала удебеленият от теб текст казва буквално "време, случка стават". Не е казано "върху всички тях", но текстът по-нататък говори (както и в стих 11), че човек не трябва да смята, че това, което е като способности движи света, но че има неща над способностите му, които са по-силни от него.

В книгата Еклисиаст се пишат неща, които не са формули, но трябва да служат за разсъждение, че е редно човек да се простира според това, което му е в силата, но да помни, че Бог е този, който ръководи всичко и владее над света.

Това също трябва да ни служи като утеха за това, че тези, които смятат, че ще извършат големи неща и ще променят историята на света в своя полза, не могат да направят това, защото времената и случващите се неща не работят според техните намерения.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?