Author Topic: Внимание! Световен еврейски заговор срещу човечеството!  (Read 12609 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Внимание! Световен еврейски заговор срещу човечеството!

Преди много години пред световната общественост се появила една книга наречена "Протоколи на Сионските мъдреци". По своето естество в тази книга се претендира че съдържа протоколи от тайни срещи на еврейския елит в Швейцария в които те излагат своя план за подчинение на цялото човечество.

В България за първи път тази книга е публикувана от вече покойния Никола М. Николов, който освен нея е издал и още няколко книги за световните заговори на задкулисния елит. Тези книги се появиха малко преди навлизането на Интернет в България и след това станаха основа на множеството сайтове посветени на задкулисието и теориите на конспирацията. В момента не знам дали съществува дори един сайт на български език посветен на изследване на задкулисните заговори движещи човешката история, който да не стъпва върху основополагащата теза, че световния заговор срещу човечеството по своето естество е еврейски и само еврейски, и че всички други участници са просто марионетки на всесилните еврейски господари.

В английско езичното Интернет пространство съществува по-голямо разнообразие от гледни точки по този въпрос, като не всички от тях определят идентичността на задкулисния заговор като еврейска. Но прави впечатление, че доста популярни автори като Texe Mars, който се представя за християнски разобличител на конспирациите, както и всички православни конспиролози в България с пълна сила лансират теорията за еврейската идентичност на световния заговор.

Като човек, който изследва тези въпроси от много години, както и като някой чел някои книгите на Никола Николов още в самото начало на издаването им, аз съм изследвал и търсил отговори на тези въпроси за да разбера същината на това, което се случва.

Ето защо от тази си позиция аз искам да изложа в серия от публикации във форума това, което аз съм разбрал, като разгледам под лупа същината и целите на теорията за еврейската идентичност на световния заговор.

Конспиративни теории за лумпени?

В началото бих искал да започна с това, че мас-медиите, бидейки частна собственост на световния елит, или на негови подопечни водят истинска информационна война срещу всяка възможна истина, която излиза на яве по отношение на задкулисната власт. Като инструмент във тази война те са измислили термина "конспиративни теории" който използват като оръжие срещу всички дръзнали да противоречат на "официалната" информационна линия, наричайки ги лумпени, фундаменталисти, ниско интелигентна паплач или просто откровено луди. И разбира се не на последно място тази "официална" позиция се поддържа от всички "престижни" институции било в частния или държавния сектор. Нещо повече самата дума "конспирация" бива демонизирана по този начин, че ако някой дръзне да я използва, то той неизбежно е част от лумпените, които вярват в подобни глупости.

По този начин като лесна плячка падат всички, които се считат в своите си очи за интелектуално възвишени, добре "образовани" и държащи да са в линия с всичко, което е прогласено като престижно и официално. В тази група, която можем да наречем група на "интелектуалистите" - вярващи в науката и човешкия прогрес попадат и голямо количество хора изповядващи себе си като християни. Такива "християни" обикновено атакуват по християнските форуми всичко, което им звучи като "конспиративна теория" и което поставя под съмнение благонадеждността или добронамереността на управляващите власти и авторитети. По този начин те се явяват като пета колона на елита в неговата борба срещу истината.

На такива човеци е достатъчно да се цитират думите на Едуард Грифин, който казва в едно свое интервю: "Човек, който отрича конспиративния характер на историята с няма никакво понятие от история. Защото никога нищо не се е случило в човешката история, която да не е било в следствие на заговор на две или повече страни срещу трета".

Какво е конспирация?

Самата дума конспирация на български език чисто и просто означава заговор. Заговор е когато поне две страни (или двама души) се съберат и се наговорят да направят нещо спрямо трета страна (или трети човек или група от хора). Обикновено предмета на заговора е да сторят зло на третата страна така, че страните заговорници да се облагодетелстват за тяхна сметка.

От самата дефиниция се вижда съвсем ясно, колко прав е Е. Грифин в своето твърдение, че нищо значимо никога не се е случвало в човешката история, което да не е в следствие на заговор. Например да вземем появата на комунизма. Та нима Ленин, Троцки и другите комунистически главорези не са се наговаряли да вземат със сила властта в царска Русия? Как е възможно да се реализира революция без заговор? Нещо повече нито Ленин нито Троцки са разполагали със лични средства за да финансират революцията. Техните последователи първо не са били многобройни и второ са били от най-бедните прослойки. Така, че е невъзможно да наберат такива средства от дарения. При все това са имали мощно финансиране от европейски и американски банкери. Това показва, че в заговора за комунистическата революция участват и други лица, които иначе не изповядват комунистическата идеология, дори напротив, това са върли капиталисти и банкери. Това са изключително очевидни и лесни за проверка исторически факти. По този начин виждаме, че комунизма по своето естество е широко мащабна конспирация на определен консорциум от сили срещу цялото човечество. И това далеч не е някаква теория, това са неопровержими факти.

Какво Писанието учи относно наличието на световен заговор?

Преди всичко Божието Слово далеч не се свени като псевдо интелектуалните "християни" да използва думата заговор и да нарича нещата с истинските им имена. Ето затова е пророкувано преди хиляди години за заговор между земните царе и владетели срещу Христос и Неговото управление.

Пс. 2:1  Защо се разяряват народите, И племената намислят суета?
Пс. 2:2  Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия помазаник, като казват:
Пс. 2:3  Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.


Тук Божието слово дефинира отвъд всякаква неяснота и съмнения, че земните царе и управници са в таен заговор срещу завръщането на Христос на земята и Неговото възцаряване в Ерусалим, както и срещу контрола на самия Бог върху земните народи и царете им. Ако това не зашеметяваща по мащабите си конспирация, то не знам кое може да е. Тук не става въпрос за сриване на царска Русия, хилядогодишния Китай или някакъв друг народ. А ясно се говори, че заговора е директно срещу Божията власт и управление на Земята.

От тук нататък за всеки истински християнин световната конспирация престава да бъде "теория" и се превръща в неумолим факт, подпечатан с думите на Божието Слово. Разбира се около централната тема за световния заговор има различни теории, които се опитват да изяснят детайлите и същността на тази конспирация. Как бихме могли да се ориентираме в тях и да достигнем до истината?

След като Божието Слово повдига завесата относно тази древна конспирация, то можем да очакваме, че то ще ни даде много повече информация относно нейната същност, цели и намерения, както и можем да очакваме, че то ще ни разкрие основните действащи лица в нея.

Защо евреите?

Според теорията за "световния еврейски заговор" в корена на всички злини на човечеството са евреите. Според нея евреите са свръх хитри, свръх умни, свръх съобразителни, свръх богати и свръх коварни и са се прицелели да управляват света и чрез това да докажат своята богоизбраност да владеят над всички народи.

За наше щастие в Библията е записано твърде много за евреите. И от написаното можем съвсем ясно да видим, че те далеч не отговарят на тези характеристики. Ако бяха свръх силни и свръх мъдри способни да въртят на пръста си всички народи, как става така, че 420 години не могат да се освободят от египетското робство? Или как става така, че биват разгромени последователно от народи, които никой не счита за толкова свръх хитри и свръх коварни - като асирийците, вавилонците или дори филистимците например? Нещо повече Писанието ясно показва, че евреите като народ не са постигнали абсолютно нищо сами по себе си, а всичко е било дело на Божията свръхестествена намеса и предвечно намерение. И когато те са имали неблагоразумието да се отделят от Божията воля и завет, те са се превръщали в лесни жертви на околните народи.

Т.е дори на пръв поглед можем да забележим, че няма абсолютно никакви доказателства от Писанието евреите да притежават някакви такива свръх качества, които да могат да ги издигнат на пиедестала на световни господари на цялото човечество.

Нещо повече, нека се върнем отново към цитирания по-горе библейски пасаж, който повдига завесата на световния заговор. Какво казва той? Казва ли кои са участниците в заговора?

Пс. 2:1  Защо се разеряват народите, И племената намислят суета?
Пс. 2:2  Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия помазаник

Според теорията на "световния еврейски заговор" - евреите чрез хитри трикове мачкат и поробват всички ГОИ (не еврейски народи), докато горния пасаж казва нещо съвсем различно, там се казва че участниците в заговора са НАРОДИТЕ (goyim, езическите народи) и техните царе. Т,е Божието Слово съвсем ясно дефинира световния заговор не като еврейски, а като езически по своя етнически произход.

Нещо повече, този заговор е насочен срещу самия Бог и Неговия Помазаник, т.е Христос, който по всички дефиниции на Писанието е еврейския цар - с други думи заговора срещу еврейския цар неминуемо обхваща и заговор срещу самите евреи.

Какво е да си евреин?

Когато Бог призовава Аврам да излезе от Ур халдейски и да отиде в обещаната земя, той е трябвало не само да скъса с вавилонската цивилизация и нейните удобства, но също така и да премине реката Ефрат за да достигне до Ханаанската земя. Затова чрез този акт на скъсване със системата на света и преминаването отвъд, той бива наречен евреин, което означава "да преминеш отвъд". Това преминаване "отвъд" реката Ефрат, около която се е появила люлката на човешката цивилизация не е просто преминаване отвъд някаква физическа река, но преминаване отвъд човешката цивилизация с нейните надежди и усилия основани върху дървото за познаване на добро и зло, и основаване на живота върху надеждата, която произлиза от Дървото на Живота. Ето в този фундаментален акт, който извърши Аврам се крие същината запечатана в това свещено име "евреин". То е трън в окото на всеки, който счита, че единствената надежда на човечеството е в дървото за познаване на добро и зло, което по своята същност представя човешките усилия са самоспасение от смъртта и тлението чрез знанието и науката, технологиите и окултните мистерии.

Важно е да се отбележи обаче, че еврейството бидейки преди всичко духовен а не физически акт, не може да се наследява по силата на физическото възпроизводство, но само и единствено чрез духовното възпроизводство. Точно поради тази причина Исмаил - физическия първороден на Авраам не получи правото да стане негов наследник, нито да се нарече с името евреин. Вместо това той се смеси с останалите племена и затова неговите потомци бяха наречени араби, което означава "смесени".  След това Исав, който е първородния на Исаак отново не получи обещанието и правото да се нарича евреин, но вместо заради своята склонност към земната и човешка мъдрост, както и физически нагон, той беше наречен "едом(червен)" а потомците му "едомци". Нито един от двамата низвергнати синове обаче не остана безразличен към своето отхвърляне и двамата затаиха огромна омраза срещу наследниците на обещанието и техните потомци.

И така ако погледнем в ретроспекция името "евреин" по своята същност и начин на наследяване предизвиква фундаменталната вражда на една поредица от "отхвърлени".

На първо място Авраам отхвърля вавилонската цивилизация и целия й научно-технологичен и религиозен елит и с това се разкрива враждата да две цивилизации - еврейската и вавилонската, едната бидейки основана на дървото на Живота, а другата на дървото за познаване на добро и зло.

На второ място родения по плът чрез смесване (с несемитската робиня Агар) и станал баща на смесените племена Исмаил представлява враждата между концепцията на освещение (отделяне) и концепцията на смесване (отказ от отделяне). Тази вражда е също толкова древна.

На трето място Исав бдейки физически силен, ловък и с остра наблюдателност (все характеристики на добия ловец) разчитайки на правото на плътското наследяване на първородството с лека ръка го продава на Яков срещу червеното ястие, считайки, че няма да има никакви последствия от това, затова и бива наречен Едом, което означава червен. Исав намразва с голяма омраза своя брат Яков и търси да го убие, но след като чрез Божията намеса той не успява да убие Яков - той заклева своите потомци да воюват до край за изтреблението на потомците на Яков, онези, които за разлика от него наследяват правото да носят името евреи.

Именно тези три древни вражди са в основата на древната конспирация и тя със сигурност не е конспирация на евреите, а е конспирация срещу евреите, техния цар - Христос и техния Бог, Бога на Авраам, Исаак и Яков, наследниците по благодат и по обещание да носят благословеното име "евреин". И следователно можем да заключим, че теорията за "световния еврейски заговор" е част от същия този заговор срещу евреите и предстои да бъде лансирана за консумация от масите по всички масмедии, когато часа за гонение на евреите по целя свят настъпи. И тогава християните, които са впримчени в тази теория ще имат много голямо затруднение да не се съюзят с Божиите врагове и за погубят душите си завинаги.

Следва продължение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Естеството на думата "евреин" идва от прародител на Авраам, който се казва "Евер". Вярно е, че означава "пресичане". Има и корен на думата "общност" или "присъединяване". Но пак думата "евреин" е родово име, подобно на "Давидов син".

Това уточнение го правя, защото може да се помисли, че става въпрос за някакъв религиозен термин с много вълшебно значение.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Всъщност няма основание да се счита, че името евреин идва от Евер, ако и това име да произлиза от същия корен, защото нито Евер, нито някой друг от неговите потомци, които са много (Бит.11:17) е наречен евреин. Бащата на Аврам например, никъде не е наречен евреин. Първия човек в Библията наречен евреин, това е Авраам и то след преселението си отвъд езическия начин на живот, докато за бащите на Авраам се казва, че са служили на други богове. Не случайно са били и част от вавилонската цивилизация.

От друга страна религиозни термини не съществуват в Библията, нито такива с вълшебно значение - просто това име е носител на определени духовни реалности, които са в директна конфронтация със статуквото и силите на този свят.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Основанието е доста логично погледнато от гледна точка на това как са били наричани народите — по името на прародител и то точно определен прародител. Амонците не бяха наречени "Лотовци", но "Амонци". Защо? Не знам, но предполагам, че Бен-ами се е отделил от баща си и е станал старейшина на голям род и са се нарекли по името на Бен-ами. Така и другите.

"Евреин" (на иврит) било бащино име с корен "евер" (на български би трябвало буквално да е "евер-ин"). На иврит е "ебер", а евреин е "ибрии". Както е евреин и иврит (имат един и същи корен).

Ето няколко други примера със същото окончание, показващо принадлежност:
- Египет (на иврит е "миц-раим"), а египтянин е "миц-рии";
- Ханаан ("кана") и ханаанец ("кана-нии");

Ако се разгледат имената на бащите на Авраам, ще се забележи, че за Евер е споменавано най-много, отколкото за другите след него.

Ето бащите преди Авраам до Сим, сина на Ной:
Ной > Сим > Арфаксад > Сала > Евер > Фалек > Рагав > Серух > Нахор > Тара > Аврам

Ной е живял 350г след потопа, общо 950г. Пише, че на около 500г е родил Сим, Хам и Яфет.

Сим е бил на 100г (на 98 е бил когато е станал потопът) и е родил Арфаксад.

Арфаксад е бил на 35г, когато се е родил Сала.

Сала е бил на 30г, когато се е родил Евер.

Евер е родил Фалек на 34г. Живял е още 430 години, което означава, че е живял общо 464 години.

Фалек е родил Рагав на 30г. Живял е още 209г, т.е. баща му го е надживял със 191 години.

Регав е родил Серух на 32г. Живял е още 207г.

Серух е родил Нахор на 32г и е живял още 200г.

Нахор е родил Тара на 29г и е живял още 119г.

Тара се е сдобил със син Аврам на 70г.

Евер
------------------------------------------------------------------------------------------------ 430г
---34г----30г----32г---32г---29г---70г = 227г

А ако разгледаме от времето на Ной нататък:
Ной
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 350г след потопа
--2г ---- 35г ---- 30г --- Евер

С други думи, Ной е бил жив по времето на Авраам, обаче вероятно са живeли на съвсем различни места и нищо чудно да са говорили и различни езици. Аврам е наречен също "сириец" на друго място, защото идва от областта Сирия, която е била на север от Вавилон.

Значи при рождението на Авраам Евер е бил на 227г, т.е. Евер е бил жив по времето на Авраам.

В живота на Евер се споменава за нещо много интересно, че първият му син, Фалек, се родил във време, когато се разделила земята. Разделянето на земята предполага заселване на хората в различни места по земята.

Ето родословието на Хам, братът на Сим:
Хам > Хус > Нимрод.

По времето на Нимрод става строежа на вавилонската кула и разбъркването на езиците. След разбъркването пише, че народите са били пръснати по земята:
Битие 11:9. За това той се наименува Вавилон {Т.е., Бъркотия.}, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Фалек се е родил на Евер по това време очевидно и затова е наречен с име, означаващо "разделение". Нищо чудно да е имало родове, които са били разделени (защото надали става въпрос за 3-4 езика). И нищо чудно Евер да е бил от рода, говорещ иврит и като старейшина на рода Авраам да е бил наречен по името на Евер — евреин.

Така изневиделица не се измисля "прякор" (псевдоним) и Писанията свидетелстват, че всеки прякор/псевдоним е имал някаква смислена история. Хората не наричаха Авраам "евреин", защото пресичал реката, защото много хора я пресичаха, и много хора пресичаха региони, но не бяха наречени евреи (пресичащи). Бог промени името на Аврам от "висок отец" на "отец на множество" (Авраам) с ясна причина защо. Аврам беше накаран да излезе от отечеството си далеч преди да бъде споменат с определението "евреин". Излизането от Харам (в Месопотамия, между Тигър и Ефрат) е било още тогава пресичане на голямата река (Ефрат), което е направил и Лот. След това са били в Ханаан, после са ходили в Египет, след това са се върнали от Египет и чак тогава се споменава Авраам като "евреин".

Затова е по-логично да се счете, че според мисленето на евреите — всичко да е ясно и буквално обосновано, а не алегорично — името идва от Евер, който е бил наречен с това име още тогава. Името означава "преминаване на регион", което не е задължително във връзка с преминаване на река, но вероятно Сала е пътувал по това време и при преминаването на определена област се е родил Евер и е бил наречен "преминаване".

И както ханаанците са наречени "Ханаанци" по името на баща си "Ханаан", така и Авраам е наречен "евреин" по името на прародителя си Евер.

Това, както споменах, е само уточнение, а не с цел да се отива в друга тема.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Продължение...

Духовни евреи, духовни араби и духовни едомци

Когато Бог обещава потомство на Авраам, Той му казва, че потомството му ще бъде като земния пясък (говорейки за физическото му потомство) и като небесните звезди (говорейки за духовното потомство) /Бит. 22:17/.

Апостолите също утвърждават идеята, че принадлежността към еврейската линия на Авраам се получава и чрез вяра /Гал. 3:7/. Ето защо онези, които са от вярата на Авраам са и негови духовни синове и това са всички истински Христови ученици, които независимо от своя етнически произход са присадени към еврейския корен.

Но както Авраам има свои духовни синове, така има и духовни синове и на Исмаил и на Едом. Това са всички онези, които вместо да вървят по пътя на отделянето са предпочели да смесят Божието и човешкото. Еврейското и вавилонското. На Божието и човешкото.

Всъщност първото осезаемо смесване между еврейското и вавилонското се случва по време на 70-годишното изгнание на евреите във Вавилон. По това време плътски човеци изсред еврейските равини биват дотолкова впечатлени от цивилизационните, технологични и религиозни постижения на Вавилон, че наричат Вавилон: "Световния център на знанието и религията". Не след дълго тези духовни араби започнали да смесват ученията на Вавилон с Божието слово и така се родил талмудизма и кабализма. Тези двете подобно на плътските напъни на Едом и смесването на Исмаил раждат не деца на обещанието, но противници и врагове на истината, които преобразяват оригиналната еврейска вяра до неузнаваемост.

Това са същите, които със зъби и нокти се противяха на Христос, който ги изобличаваше, че с техните предания разрушават Божието слово и затварят вратата към царството на Бога пред народа. В последствие в същия този Талмуд ще бъде написано, че Исус от Назарет е римско копеле, зъл магьосник, който е удивлявал народа с магии.

Но талмудистите далеч не са единствените духовни синове на Исмаил и Едом. Когато персийското царство побеждава и разрушава Вавилон, вавилонските свещеници заедно със своя първосвещеник се изнасят тайно и се заселват в гр. Пергам. Там установяват династия на царе-свещеници, които царуват няколко века. Това е същия град Пергам, за когото в книгата Откровение се казва, че в него се намира престола на Сатана. Когато последния от династията на вавилонските царе-свещеници Аталус III вижда, че няма физически наследник, той посочва римския император за свой наследник и така вавилонските мистерии преминават в ръцете на Рим. Чрез същите тези мистерии гонената християнска църква бива подмамена да се смеси с държавната власт и езическата религия и така се ражда римокатолицизма управляван от Ватиканския хълм, мястото за покой на римските императори и римския свещенически елит. По този начин в лицето на римокатолическата църква се раждат нови духовни синове на Исмаил и Едом - смесените със светската система "християни". Така се ражда нов и свиреп враг не само на физическите евреи, но и на духовните - истинските християни. В последствие от римокатолическата майка блудница се раждат множество дъщери, първата от които е източното православие, а след това протестанстството със всичките му разклонения. Всички те носят същите блуднически характеристики като майка си - смесване със света и неговата властова система, базирана върху дървото за познаване на добро и зло. За тези, които биха се очудили, че протестантството е достойна дъщеря на блудницата ще спомена само, че протестанството е започнало като политическо движение набрало сила сред германските принцове и князе, които видяли в негово лице възможност за политическа независимост от Рим чрез религиозна диференциация.

Кой беше Амалик?

Между временно докато на сцената се формират духовните версии на арабите и едомците. Физическите такива далеч не изчезват от сцената. Макар и този епизод да не е записан в Библията според някои еврейски източници когато Исав бива умилостивен от Яков с Божия помощ и не успява да убие брат си, той заръчва на първородния си Елифаз да убие Яков и потомството му. Елифаз прави опит, но се убоява от Бога и не успява да убие Яков, само задига част от имота му. Исав е разярен на поредния провал и в отчаянието си заклева своя внук, първородния на Елифаз - Амалик да воюва из род в род докато не изтреби Яков и всичките му потомци. Дали тази история е вярна или не ние не знаем, но това, което знаем със сигурност е че амаличаните са първите, които посягат на Израел и се опитват да го изтребят. Яростта и настървението с което амаличаните се бият с евреите излизащи от Египет е толкова голяма, че Моисей е трябвало да непрестанно да държи ръцете си вдигнати към небето за да може Израел да надвие над Амалик. /Изх. 17:11/.

Нещо повече, множество народи идваха да воюват против Израел в последствие, както и египтяните преди това бяха поробили евреите, че да им служат, но за никой от тези народи не се казаха думите, които Бог каза за Амалик:

Изход 17:16 Ръка се подигна против Господния престол; затова, Господ ще ратува против Амалика от поколение в поколение.


Тук става ясно, че Амалик е не просто враждебен на Израел, а че той вдига ръката си директно против Божия престол чрез опита си да изтреби Израел. И тези думи "Ръка се подигна против Господния престол" твърде много напомнят на написаното в Псалом 2:2, който беше цитиран в началото на темата, а именно, че има заговор между народите против самия Бог. И Амалик е пряко въвлечен в този заговор.

Нещо повече за разлика от теорията за еврейския заговор, никога и никъде Израел не е бил толкова могъщ, че да бъде считан за пръв между народите. Много е интересно за това, което се казва за Амалик:

Числа 24:20  А като видя Амалика, продължи притчата си и каза: - Амалик е пръв между народите; Но най-сетне съвсем ще се изтреби.

Тук пророк Валаам пророкува за бъдещето на различните народи, които бяха въвлечени в конфронтация в ония времена. Едва ли в момента в който Валаам изрича тези думи може да се каже, че Амалик е бил пръв между народите, защото той е заемал малка територия (по-малка от днешна Македония) и едва ли може да се каже, че е владеел над останалите народи, така, че да бъде пръв измежду всички. Но с оглед на това, че Валаам пророкува за бъдещето, то може да се каже, че с това той предсказва, че амаличаните ще успеят да постигнат власт, могъщество и богатство, което ще го постави като първенец между народите, точно както след това ще последва неговата пълна гибел.

При всички случаи това е удивително пророчество, защото говори за огромен възход на амаличаните, които съществуват с една единствена цел - да унищожат всички евреи и с това да осуетят Божиите намерения и власт на Земята.

Така достигаме до безспорно най-главния играч в задкулисния заговор, който Писанието съвсем ясно разкрива назовавайки играчите с истинските им имена и цели.

Къде изчезва Едом?

От историята е известно, че около 2-ри век преди Христос едомците се покръстват в юдаизма и стават официална част от Израел. Това го пише дори в еврейската енциклопедия и е напълно признат факт. С течение на времето едомците, които не им са били чужди вавилонските учения и практики бързо заемат ключови позиции в еврейския религиозен елит, който изповядва талмудическия юдаизъм. Точно същите едомски равини са главния противник на Христос по време на Неговото земно пребиваване. В една от конфронтациите с Христос те неволно разкриват кои са всъщност:

Йоан 8:33  Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.
Йоан 8:34  Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.
Йоан 8:35  А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.
Йоан 8:36  Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Йоан 8:37  Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.
Йоан 8:38  Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.
Йоан 8:44  Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.


Тук спорещите с Исус "юдеи" и равини направиха много странно твърдение. Първо казват, че са Авраамово потомство, но след това заявяват, че никога не са били в робство. Това няма как да е вярно за синовете на Яков, за които се знае че са били 400 години роби в Египет. От друга страна Исус не отрича, че са Авраамово потомство, но казва, че техния истински баща е друг - убиец, който им е поверил да убиват и да се противят на истината. От духовна гледна точка този баща е дявола, но от физическа, ако са физическо потомство на Авраам и да не са били в Египетското робство това ги идентифицира като едомци, защото едомците са едновременно потомци на Авраам и същевременно не са били роби в Египет.

С други думи едомците не само успяват да се слеят с Израел, но и да превземат позициите на учители и водачи на народа. По този начин едомците вече са известни не като едомци (или идумейци), а като евреи (юдеи) и същевременно те са истински деца на своя баща Едом, както и на самия дявол съзнателни участници в плана за изртебване на истинските евреи, вече заели позиции отвътре, като троянски кон сред еврейския народ.

В книгата Откровение се разкрива още един детайл от плана на едомския заговор, а именно представяйки се като евреи да оклеветят истинските евреи чрез своите нечестиви дела, така щото целия свят да намрази евреите и да се обърне срещу тях за тяхното поголовно изтребление:

Откр. 2:9  Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.

Оклеветяването на Божиите хора от псевдо юдеи (евреи), които в действителност са сатанинска синагога е древен заговор за който се говори съвсем открито в Божието Слово. В днешно време този заговор кулминира в теорията за "световния еврейски заговор" срещу човечеството. Т.е едомитите и амаличаните заели ключови позиции в световния елит и едновременно с това позиращи като евреи оклеветяват целия еврейски народ и с това навличат омраза от малък до голям по целия свят спрямо еврейския народ. Нещо повече създаването на държавата Израел чрез Британската империя, която е контролирана както от физическите така и от духовните едомци има една единствена цел - да нагнетява омраза спрямо евреите навсякъде и по целия свят.

Да вземем например събитията по време на комунистическата революция в Русия. Всички изследователи казват, че 95% от всички комунистически комисари са били евреи. Навсякъде се тръби, че това е еврейска революция, че комунизма е еврейска идеология. Един равин стига до там да каже следните думи: "Вие го наричате комунизъм, ние го наричаме юдаизъм". И с оглед на всички кошмарни престъпления на комунистическите режими навсякъде по света е някак си естествено човек да намрази "евреите", които са заразили света със тази смъртоносна идеология. Обаче не ви ли прави впечатление какво знаме и какъв цвят си е избрал комунизма? Не е ли странно, че червеното знаме е знамето не на евреите, а на едомците, защото ако трябва ще напомня че Едом означава червен. Нещо повече Карл Маркс (евреин - а най-вероятно едомец) развива комунистическата идеология в своите трудове със щедрото финансиране на банкерския клан Ротшилд. Струва си човек да спре и да се замисли какво означава РОТ-шилд. На немски това означава ЧЕРВЕН щит. С други думи фамилията Ротшилд, която е основен играч в контрола на Британската империя е белязана със същия червен цвят, цвета на Едом. Същия червен цвят, даже червен щит ще открием и в емблемата на Ватикана, която предшества с поне 300 години появата на клана Ротшилд.

По този начин виждаме, че физическите и духовните едомци са се сплотили и работят заедно за унищожаването на своя древен духовен враг - еврейския народ и духовния и физически такъв.

Интересно също е да се види какъв е звярът, който Вавилонската блудница е обяздила?

Откр. 17:3  И тъй, той ме заведе духом на една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.

Думата "звяр" в Писанието представя езическо царство или империя. Никога преди аз не бях обръщал внимание на това, че червения цвят е вече дефиниран в Писанието, а именно това е Едом. И когато се говори за "червен звяр" то за нас би трябвало да става ясно, че Писанието говори за Едомска империя, могъщо царство, което ще бъде първо изсред народите, но в същото време ще бъде наследник на Вавилон и на Рим. В историята не съществува друга империя, която има и най-малък шанс да се впише в тази пророкувана червена империя - освен Британската империя - царството на едомците и амаличаните.

Следва продължение...
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Quote
И както ханаанците са наречени "Ханаанци" по името на баща си "Ханаан", така и Авраам е наречен "евреин" по името на прародителя си Евер.

Тази теория пропада, защото както показах и по-рано само и единствено Авраам е наречен евреин, и никой друг от Еверовите потомци. Нито бащата на Авраам Тара, нито родата на Авраам, от които и Исаак и Яков си взеха жени и които безпорно са Еверови потомци бяха наречени с името евреи. А не както всички потомци на Ханаан са наречени ханаанци. Нещо повече, както също посочих не еднократно ЕДИНСТВЕНО носителите на ОБЕЩАНИЕТО, избраните по благодат наследиха името евреи, а не всички синове на Авраам, ако и всички да са Еверови потомци. Така нито потомците на Исмаил, нито на Исав, нито на синовете на Авраамовата жена Хетура бяха наречени евреи. Ето защо съждението свързващо значението на името Евер с термина "евреин" е напълно невярно. Просто двете думи произлизат от един и същ корен, и този корен не означава "разделям" а означава "да премина отвъд" и говори за духовното преминаване на Божия страна. Затова духовната значимост на термина "евреин" е запазена само за специалния род избран от Бога по благодат и сред физическите и сред духовните синове на Авраам. Онези, които наистина са преминали отвъд и са дошли на Божия страна. А дали това духовно преминаване отвъд е символизирано от преминаването на реката Ефрат, или на реката Йордан или от водното кръщение, то винаги носи същия заряд на скъсване със фундаментите на този свят и преминаване изцяло на страната на Живия Бог.

Затова и целия свят воюва и се готви за окончателна битка не със потомците на Евер, а с истинските физически и духовни евреи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Разделението пропускаш, защото Авраамовите потомци бяха наречени Авраамови след отделянето на Авраам. Бенами като се отдели, тогава бяха наречени потомците му Амонци, а не Лотовци. Явно Лот не е бил старейшина сред тях. При Едом — също — Едом се отдели и стана родоначалник. Яков се отдели и потомците му бяха наречени Израелтяни (според промененото му име). Те бяха наречени и Авраамци. След като племената се отделиха също родовете от тези племена бяха наречени по имената на родоначалниците — синовете на Яков и впоследствие още 2-ма от Йосифовите синове.

Така и Евер беше наречен с дума, означаваща "преминаване", защото тогава е станало преминаване на рода му най-вероятно от една област в друга. След това Вавилонските събития и разделението (което е исторически записано в името на сина му — Фалек). Вероятно Евер се е отделил тогава след разбъркването на езиците и разпръсването на народите и е станал родоначалник. Следват нови разделения на родовете в бъдеще (Авраам, Яков и т.н.), по чиито родоначалници са наречени и потомците. Затова сега като се каже юдеин, авраамов син, евреин, тези 3-те означават все същите неща (в този ред) и то защото са във връзка с имена на родоначалници.

Израел е името на Яков, което Бог му даде. Но нито веднъж не е написано "израилтянинът Юда" (примерно). Все се говори за "синовете на Яков". Това означава ли, че щом не е писано в прав текст (да кажем) "израилтянинът Юда", значи той не е израилтянин? Или "израилтянинът Рувим" също го няма.

Децата на Евер били ли са Еверци (евреи)? Да, разбира се. Това, че не са наречени с думата "еверци" не ги прави да не са от рода на Евер, защото е пределно ясно по кръвна линия. Така и в Писанията от един момент нататък евреите се разделиха на "Израел" и "Юда". Не че Юдеите не бяха Израелтяни, обаче по името на царството, което се създаде останаха така, но думата "израелтяни" вече не означаваше синове на Яков, а означаваше "частта от синовете на Яков, които не последваха Юда". Но както и да въртим, има си ясна родствена връзка и юдеите спокойно могат да се нарекат чада на Израел по името на праотец си.

Трябва да се има предвид, че хората са имали много ясна причина да наричат този или онзи с едно или друго име. Когато името е било променяно от Бога, имаме ясно записано, че това е станало. Във всички други случаи е съвсем ясно защо. Родовете са били именовани по родоначалник. Нямаме нито един случай, където родът е наречен по събитие, а още по-малко по събитие, което е било обичайно за много странстващи народи. Имаме Авраамови чада, Израилеви чада, Давидови чада, Едомови чада, Ханаански чада, Вениаминови чада, Симеонови чада и т.н. Винаги е било по името на човек. Израел е новото име на Яков и означава "борец с Бога" и то стана име на рода след това. Евер е бил наречен по събитие, което родителите му са преживели. След това Евер става родоначалник на рода си. Авраам става също родоначалник по името, което му се дава. Все е име на човек.

Самото наименование "евреин" идва в момент, когато той е пропътувал доста след момента, за който ти говориш, че бил "пресичането", защото и Лот също пресече заедно с него, обаче никой от народите не го нарича "пресичащ", защото е пресякъл. Също така за Исаак никой не казва, че е бил Евреин. Това означава ли, че щом не е наречен евреин, не е евреин? Това ти го казваш когато спомена, че никой преди Авраам не е бил наречен евреин.

Примерно Едомците се имат за Авраамови чада, обаче защо не се наричат Авраамови никъде в Писанията, а Едомци? Всъщност на едно място се наричат и това е чак в написаното от Йоан, далеч след записаното в Писанията. По същия начин далеч след Евер (който е бил старейшина по времето на Авраам), се споменава за Евреина Авраам. Това е отговорът на въпроса защо преди Авраам не е записано, че тези се наричат Еверци.

Когато се споменава в Библията за евреи, винаги се има предвид родствена връзка в контекста. Има израз "Бог на евреите" и това не е като светец тип "покровител на моряците" и "бог на всички пресичащи", а в смисъл като "Бог на Авраам", което е реално "Бог на Евер". Във 2 Коринтяни Павел говори за рода си, питайки реторични въпроси: Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз съм. Авраамово потомство ли са? И аз съм. Защо ще споменава Авраам в един въпрос, а отделно ще пита за "евреин" в друг въпрос и посредата ще пита за "израел". Във Филипяни Павел отново споменава рода си като говори само за Вениамин и Евер, но никъде не споменава Израел например. Контекстът е бил все във връзка с родоначалници.

Затова и сега светът застава срещу потомците на Евер, които са потомци и на Авраам, обаче са потомци и на Израел. Когато Исус говори за Авраамовите чада, той посочи контекста, в който има предвид това — тези, които вършат делата на Авраам. Това ясно показваше, че той изключва потомците на Авраам, които не вършат делата му или иначе казано — говори за линията на Исаак. По същия начин като се каже потомците на Евер, се има предвид точно определена линия от потомците. Дори не всички племена от потомците на Израел ще бъдат сред записаните в книгата на живота. Това не пречи в Псалмите да пише:
Псалми 24:6. Това е поколението на ония, които Го дирят; Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков.

Та отново имаме ясно показно, че Бог като каже "Авраамови чада" няма предвид всички по кръвната линия на Авраам. Като каже "Яковови чада" или "Израилеви чада" отново няма предвид по кръвната линия на Яков. Така и като каже "Еверови чада" няма предвид всички в кръвната линия на Евер. Като каже "Давидови чада" също не се има предвид цялата кръвна линия на Давид.

И забележи, че все става въпрос за родоначалници — Авраам, Евер, Яков, Давид и т.н. и няма никаква логика изведнъж да се нарече някой по събитие, което няма общо с име на конкретен родоначалник.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Аз не знам защо си държиш на тази теза, която е абсолютно невярна, защото термина "еверци" не съществува в Библията. Има термина "евреи", който означава съвсем друго нещо. По твоята логика и моавците и амонците и голяма част от вавилонците, както и едомците и амаличаните - всичките са евреи. Да ама не. Както и Лот не беше евреин, защото пресече физически реката с Авраам, но не пресече на другия бряг духовно. Затова се засели в Содом и роди деца, които станаха нечестиви народи. Именно затова Лот не беше евреин, защото еврейството е духовен феномен, а не физиологически. Точно затова и предизвиква омразата и гнева на небесните началства и власти и на техните пионки на земята.

Цялата ти теза се върти около това, че хората са измислили името евреин, само  и то защото имало естествена причина за това. Няма никакво свидетелство в Писанието този термин да е въведен от хора и че съдържа естествена причина за своята поява.

Вместо това - термина е въведен в Писанието във връзка с това, че Авраам се е отказал от вавилонската цивилизация, религия и градски удобства и се е преселил да живее в шатри, като чужденец и пришелец на света. Това безспорно е предизвикало удивлението и възмущението на околните племена и народи, които подобно на днешните селяни с градско мислене въздишат както по големите градове, така и по Западните държави, които рефлектират древната вавилонска цивилизация. Поради тази причина и названието евреин се е използвало презрително, както се вижда дори в Египет:

Бит. 39:14  тя извика домашните си мъже и им говори, казвайки: Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас; той влезе при мене, за да ме изнасили; но аз извиках с висок глас.

Тук се вижда, че името евреин се използва в презрителен смисъл.

Вт. 5:12  Ако ти се продаде брат ти, евреин или еврейка, нака ти слугува шест години; а в седмата година да го изпратиш свободен от при себе си.

А тук се прави разлика между потомците на Яков, които изповядват Авраамовата вяра и всички останали народи. Само и единствено те са наречени евреи и другите народи ако и някои от тях да са еверови потомци не могат да носят това име и да се ползват от специалното отношение към тях в закона. Това само по себе си доказва, че евреин НЕ Е РАВНО на еверов потомък и обратното.

Така или иначе и двамата си изложихме аргументите по въпроса и няма нужда да задълбаваме повече в нещо, което е пределно ясно и да разводняваме темата повече с този въпрос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Вярно е, че "Еверци" точно го няма в Библията. Има "Еверовци", но това няма значение толкова, защото търсим израза на иврит. А там да се каже, че някой е "авраамец" е с окончание "авраам-ee", както и може да се каже "бен абраам" или "син на авраам". Всеки може да провери това като потърси изрази, свързани с различни патриарси в текста на иврит. Така пише, че "Евер" е баща на всички "еверовци" или е записано "ben eber", а на друго място е записан с окончанието "ее".

Само да добавя, че както всички потомци на Исмаил и на Исав (Едом) са Авраамово потомство, така и потомците на Евер са евреи (ако се проследи термина използван за евреин на гръцки, ще се види същият корен). Обаче значението за това за кои става въпрос се пояснява винаги от контекста.

Например тук обръщението на Павел е специално към хората от Израилевия род:
Деяния 13:26. Братя, потомци от Авраамовия род, и които измежду вас се боят от Бога, нам се изпрати вестта на това спасение.

Да приемем, че подобно на разбирането ти за евреите, щом моавците и амонците не върви да се наричат евреи, защото били нечестиви, то трябва да приемем, че и Едомците и Исмаилците не върви да се наричат Авраамов род. Обаче реално са, физически. Както евреите са потомци на Евер. Но в контекста тук Павел говори към точно определен клон на родословието, който се храни от същия корен. Павел не се обръща към потомците на Исмаил, независимо, че са Авраамов род, нито към потомците на Едом (пак Авраамов род).

По твоята логика щом не ти изглежда моавците да са евреи, значи е невъзможно. Обаче и не върви Едомците да са Авраамов род, а физически са. Исмаилците също не върви да са Авраамов род, обаче физически са. Затова трябва да се внимава в контекста за коя линия на рода става въпрос. Едом също оглави нечестив род и въпреки, че е Авраамов род, това не го прави да е Авраамов потомък (по характер). Затова не е чудно наименованието Евреин, което е по името на Евер.

Това не е моя логика, а е нещо, което срещаме навсякъде в наименованията на родовете в Писанията. Аз не съм измислил начина, по който са наименовани народите, нито съм измислил това, че Авраамовият род се е разделил на праведни и нечестиви жилки и като се каже Авраамов род според контекста се разбира за коя жилка става въпрос. Примерно никъде не пише, че Мицраим е бащата на египтяните, обаче това се вижда по начина, по който на иврит се изписва "Мицраим-янин", който е същият по начина по който се изписва "евер-ин", а Мицраим се превежда Египет на български. За първи път думата "египтянин" се използва за определението на тези, при които Авраам отива, които щели да харесат жена му. Това не означава, че Писанието изведнъж измисля псевдоним на народа, при който отива Авраам. Коренът на Египет/Мицраим е "болка". По логиката за "евреин", значи първото споменаване на "египтяни" трябва да е свързано с болка и да няма нищо общо с техния родоначалник, защото никъде не пише, че "египтяните са с родоначалник Мицраим". Но реално е ясно от езиковия начин на изразяване на иврит.

Авраамовият род е по името на патриарха Авраам. Едомците са по името на патриарха им — Едом. Исмаиляните са по името на патриарха им Исмаил. Евреите са по името на патриарха им Евер. Това, че дадени патриарси са решили да се отделят от корена и да дадат начало на друг род ги откъсва от контекста на значението на корена. Затова Едомците може да са от Авраамовия род, обаче никъде в Писанията по-нататък не се говори за тях като Авраамово потомство в смисъл на праведен народ. Затова като се каже Авраамово потомство в контекста виждаме, че става въпрос за праведната линия на рода. Така е и с потомците на Евер, за когото, както казах, е писано малко повече отколкото за другите от бащите на Авраам. И това не е случайно.

Павел в началото пояснява:
Павел, прочее, стана та помаха с ръка, и рече: Израилтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте. Бог на тоя Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе из нея.

Ето защо като се каже "авраамов син" трябва да се гледа контекста, за да се види дали става въпрос за линията по обещание или физическата линия. По физическа линия всички сме с баща Ной. По физическа линия и Моавците са синове на Евер (евреи), но както Павел се обръща към Авраамовия род в специфичен контекст, така и Писанията като кажат евреи (или Авраамов род) става въпрос за точно определена линия (била тя физическа или духовна).

Презрителното използване на евреин е било точно в този контекст, който посочи и това не показва, че самото наименование е презрително. Можем да видим презрително наименование на други народи в съответен контекст, което не означава, че името означава лошо. Просто означава, че отношението е презрително.

Ето още едно такова презрително отношение към името на патриарха Израил:
Съдии 7:14. И другарят му в отговор рече: Това не е друго освен сабята на Гедеона Иоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество.
Това не прави името презрително, а отношението.

Продължи по темата, тъй като няма смисъл повече да се разисква това. Който чете ще разсъди сам. Аз исках да добавя и тези аргументи.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Продължение на темата...

Червения звяр и Блудницата Вавилон

Откр. 17:1  И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води;
Откр. 17:2  с която блудствуваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудствуване.
Откр. 17:3  И тъй, той ме заведе духом на една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.
Откр. 17:4  Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии от нейното блудствуване.
Откр. 17:5  И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята
Откр. 17:15  Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.
Откр. 17:18  И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.


За да можем да разберем естеството на червения звяр и блудницата е необходимо да разберем как всичко това започва. Мнозина "християнски" изследователи правят нещо удивително глупаво. Взимат вестника (без да се интересуват от кого се издава и с каква цел и мотив този вестник (или телевизия) въобще съществува) - четат новините (без да ги е грижа дали това наистина са новини или чиста доза пропаганда) и почват да сравняват прочетеното във вестника с Библейските пророчества. Ако нещо може да се определи като дефиниция на абсурда, то този подход би бил достоен кандидат. Същите "християни" четат че се появила "Ислямска държава" и веднага скачат - а ЕТО ГО ЗВЯРА. Взират се в снимката на "лидера" им и коментират с трепет - "Нима гледаме в лицето на Антихриста?"

Подобен подход не само граничи с тоталното умопомрачение, но и показва че подобни хора очакват "звяра" и Антихриста да се пръкнат ей така от нищото, без да имат никакъв древен исторически корен в себе си.

Няма абсолютно нищо на земята, което да има някаква устойчивост и реална власт БЕЗ да има древен корен в себе си. Всичко, което се случва както в царството на Бога, така и в царството на врага е строго последователно, логично и исторически взаимно свързано.

Поради тази причина всяко нещо, което се случва на земята между народите е пряко свързано на първо място с онова първоначално грехопадение при което човека избра да яде от дървото за познаване на добро и зло, вярвайки, че то ще му осигури ресурса да стане "като Бога" и да преодолее смъртта. С този акт се слага началото на вавилонската цивилизация - тази основана на обожествяване на знанието и бунта срещу Бога.

Интересно е да се види как историческите манипулатори представят във холивудските филми хората преди потопа като някакви примитивни диваци, когато в действителност нивото на интелигентност сред хората по онова време е било толкова високо, че е практически недостижимо от който и да било "велик ум" от новата история. Самия факт, че хората са имали възможност да живеят и да се развиват по няколко стотин години, а не по няколко десетки както е днес говори за огромните възможности за развитие, които са имали. Чистата природа, превъзходната храна, въздух и вода са стимулирали човешкия ум, а не са го блокирали както е в днешното замърсено и отровено градско общество. Поради тази причина може съвсем логично да се очаква, че хората по онова време са били изключително развити и технологично и "културно" и интелектуално. И точно в това е било тяхното падение. Техния стремеж към знанието ги е направил лесна плячка за падналите ангели, които бидейки носител на същата вавилонска концепция на живот чрез силата на знанието и науката - в следствие на което хората са се впуснали във всякакви гнусни генетични експерименти от които са имали много по-големи "успехи" от днешните с "учени". Бог чрез потопа слага край на тази изключително покварена цивилизация, която е заплашвала да развали цялото Негово творение, не просто чрез моралната, но и чрез генетичната деградация. Както е известно потопа в Ноевите дни не просто е наводнил цялата повърхност на земята. Това само по себе си не би унищожило една високотехнологична цивилизация. Но планетарен катаклизъм от този мащаб причинява накланянето на земята, което виждаме днес заедно с което по взаимосвързаност става и промяна на начина по който функционира магнитното поле на земята и изместването на магнитните полюси. Това изместване превръща всички високотехнологични джаджи в купчина непотребно желязо (или от какъвто там материал са били направени) и всички високи технологии загиват правейки хората напълно подвластни на природните стихии. Поради тази причина Ной построява ниско технологичен кораб според Божиите инструкции, който устоява на придошлите води.

Тук е мястото да припомним думите на Исус, Който казва, че в последните времена ще бъде като в Ноевите дни. Което би могло да означава, че отново можем да очакваме катаклизми, които да причинят унищожение на всички електронни и електрически технологии и единствено ниско технологичния начин на живот ще бъде способен да оцелее.

По отношение на настоящата тема обаче за нас е важно да установим, че тази блудница великия Вавилон не се появява просто така от нищото, но е продължител на древната вавилонска философия на живот чрез дървото на познаване на добро и зло.

Веднага след потопа се появява един човек, който на ново поставя основата на вавилонската цивилизация - Нимрод. За него се казва, че бил велик ловец, който станал пръв между човеците и започнал да изгражда градове. На пръв поглед това е доста противоречиво защото ловците не практикуват професията си в градовете. Те са хора на полето и гората, не на града. Но Нимрод с голяма последователност започва да изгражда велики градове, включително прословутия Баалбек за който е написано на намерен при разкопки надпис, че Нимрод построява Баалбек с помощта на нефилимите. Уникалното при Баалбек е че каменните късове използвани при градежа са толкова огромни, че дори днешната високотехнологична ера не разполага с технология за повдигане и предвижване на такива огромни каменни маси и съответните тонажи.

Поради тази причина аз мисля, че зад наименованието "велик ловец" се крие нещо по-голямо, а именно, че Нимрод не просто е преследвал за лов диви животни, а е бил ловец за знание и технологии. Напълно в духа на Вавилон.

Тук историята се преплита с още един ловец. Това е Исав, по-късно наречен Едом. Според някои предания Исав убива Нимрод, което е удивително постижение само по себе си. Представете си този велик ловец, строител на Ниневия, Баалбек и Халех (наречен големия град), първия цар на Вавилон да бъде победен и убит от Исав. Това на мен ми говори, че Едом подобно на Нимрод, бидейки ловец не е бил просто ловец на животни, но също така ловец на скрито знание и мъдрост, които той е предал на поколенията си. Не случайно Едом си взема жени от ханаанските племена, които са били примесени с нефилимска кръв, но също така и с нефилимски учения и технологии. По този начин Едом се превръща не само носител на вавилонския дух, но също така се превръща в могъща окултна фигура, която е била в състояние да победи самия Нимрод. Според същото предание Исав продава първородството си именно след като се връща от битката с Нимрод и е бил изтощен до смърт. Дали това предание е исторически вярно или не, ние на този етап няма как да проверим, но ако то има някаква значимост, то това би бил факта, че Исав е имал огромен потенциал за да създаде силен и могъщ народ, чиито потомци в лицето на амаличаните един ден да достигнат до там да бъдат първи сред всички народи и да имат своя империя, която владее над света. Тази империя днес съществува и се нарича Британската империя. Червения звяр - империята на едомците.

Днес съществуват не малко изследователи, които стигат до извода, че всичките европейски монархически семейства са едомци по етнически произход. Когато говорим за европейските монархически династии е важно да се отбележат две неща. Първо, че те всички са роднини (женят се и се омъжват помежду си) и второ - Британската корона владее над всички останали. Който иска може сам да провери какво представлява ордена на Гратер. Това е орден официално под опеката на британската корона в който орден като членове участват всички западно европейски монарси, както и такива монарси като саудитското кралско семейство и императора на Япония. От това става ясно кой над кого владее и коя е управляващата сила. Очевидно този орден е форма на аристократичен контрол над висшестоящата британска власт.

Едно от нещата, които Божието слово разкрива относно червения звяр е че той е "пълен с богохулни имена". Ако вземем например какво означава думата British тя се състои от две думи brit означаващо "завет" на еврейски и ish, което означава човек (мъж) на еврейски. С други думи british означава "хора на завета". С това се вижда тяхната претенция, която е безспорно богохулна, че именно те са хората на завета, а не евреите. Нещо повече те претендират, че са истинските евреи и истинския Израел. Това също е богохулно по своето естество. Нещо повече британската корона претендира, че е пряк наследник и единствен правоприемник на заветния престол на Давид, на който според Божиите обещания един ден ще седне Царя на царете - Христос. По този начин те демонстрират претенцията тяхното царско семейство да е носителя на семето на Месията, което само по себе си представлява месиански претенции. Всичко това са изцяло богохулни неща при все това те са част от официалните претенции на британската корона. По този начин едомския сакс-гобурготски род (да същия от който ни натресоха "царе" и на нашия народ и който род е истинското фамилно име на Уиндзорите) се опитва да узурпира и да си възвърне първородството на Яков от чиито чресла беше обещан да произлезе Месията, така щото те ще предложат "месия" от своя собствен едомски род, идващ като престолонаследник на британската корона и де факто изпълняващ пророчествата за явлението на Антихриста. Важно е да се отбележи обаче, че всичко това ще се извърши под претенцията, че те всъщност са "евреи" и следователно от тях произлиза "еврейския месия". За тези които не са запознати ще спомена, че  всички мъжки деца на британското кралско семейство се обрязват от еврейски равин.

По този начин червения звяр може да бъде съвсем точно идентифициран като Британската империя, която не само продължава да съществува до ден днешен, но и упражнява огромна власт (в една или друга степен) над всички народи по земята.

следва продължение...
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Четейки тези разсъждения, ми възникна спонтанно един въпрос. В Откровение 7гл. се изброяват 144 000 подпечатани за Бог от израилевите племена - по 12 000 от племе. Въпросът ми е защо липсва племето на Дан в този списък?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Това е добър въпрос и е свързан с темата, но той изисква свое собствено изследване. Съвсем на кратко мога да кажа следното. За Дан е пророкувано, че е змия, която причаква на пътя. Също така племето на Дан е първото, което се отдава на идолопоклонство когато влиза в земята, отделно имат големи затруднения да превземат своя дял от обещаната земя, затова според някои изследователи се изселват на други места (бидейки мореплаватели) и вероятно стават инструмент в ръцете на Антихриста поради което са лишени от дял в Израилевото гражданство. В Писанието имаме не един прецедент пълнокръвни потомци да бъдат лишени от участие в завета и обещанията. Точно както става с Исмаил и Исав.

Има индикации, че данците може да са именно англосаксонците, които в последствие биват обяздени от едомския елит и образуват Британската империя. Но това са само някакви повърхностни щтрихи по въпрос, който изисква свое задълбочено изследване.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Имам въпрос за амаличаните. Ето едно такова писание:
1. Лет. 4
39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си. 
40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци. 
41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им. 
42 И някои от тях, именно, петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила, 
43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.


Въпроса ми е свързан с писаното в началото на 43 ст., а именно, че Симеоновите потомци са изтребили останалите от амаличаните в хълсмистата земя Сиир. И както се вижда, това е станало около царуването на Езекия. Това не значи ли, че амаличаните са изтребени в крайна сметка, напълно?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3333
Ако прочетеш в книгата Естир ще видиш, че един амаличанин Аман се опита да организира избиване на всички евреи в персийското царство. Т.е това показва, че има оцелели. Когато става война никога населението не стои на едно място и да чака да го изтребят, всички знаем какво означава бежанци.

В случая се говори за оцелели потомци на амаличаните в планината Сиир. Това не означава, че на други места по земята не е имало други оцелели потомци.

По същия начин се казва, че военачалника на цар Давид - Йоав остана с войските си 6 месеца в земята на едомците, докато не изби всеки мъжки едомец. По тази логика рода на едомците трябваше да се е отсякъл и изчезна. Обаче в Новия завет виждаме, че има цяла област наречена Идумея (което е същото като Едомея) пълна с едомци. Нещо повече самия цар Ирод (и неговия род) са едомци. Това показва, че едно локално унищожение на един род, не означава тотална и глобална ликвидация на този род.

За Едом и Амалик е пророкувано, че в последните дни ще строшат ярема на Яков и ще вършат своята воля, а за амаличаните специално, че ще бъдат първенци сред народите. След което те ще бъдат окончателно унищожени (вероятно при пришествието на Христос).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Добре, съгласен съм. А откъде е информацията, че Аман е амаличанин? Баща му е наречен агагец. Или това има препратка към амаличкия цар Агаг, който Саул хвана жив?

И ето тук ми се вижда част (в конкретика) или може би цялото от обхвата на този заговор, за който се говори в Псалом 2.

Псалом 83
5 Защото единодушно се съгласиха заедно, Направиха съюз против Тебе, - 
6 Шатрите на Едом и исмаилите; Моав и агаряните, 
7 Гевал, Амон и Амалик, Филистимците с тирските жители; 
8 Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци.