Author Topic: Бездната  (Read 8152 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Коцето

  • ограничен
  • Посещаващ
  • *
  • Posts: 73
Re: Бездната
« Reply #15 on: May 10, 2014, 11:22:45 AM »
Второто или третото небе вероятно което е в земята ? То е запечатано в момента.
Битие 3:24
Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Това е първа глава на битие на моята библия.Анализирана дълбоко или крайно повърхностно,ние абсолютно никъде не намираме дори и намек че рая и ада са под земята.Тъй като се говори абсолютно буквално за сътворяването на света,такъв какъвто е днес.
А сам Бог използва термина 'по лицето на земята'.
1:1 В начало Бог създаде небето и земята.
1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
1:3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
1:4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
1:5 И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
1:6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
1:7 И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
1:8 И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
1:9 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
1:10 И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
1:11 И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
1:12 Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
1:13 И стана вечер, и стана утро, ден трети.
1:14 И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
1:15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
1:16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
1:17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
1:18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
1:19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
1:20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
1:21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
1:22 И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
1:23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.
1:24 И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
1:25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
1:26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
1:27 И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
1:28 И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
1:29 И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
1:30 А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.
1:31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
                             
Колко трябва да  е повреден нечии мозък за да изфабрикува теорията която представя уочмен?Навярно до край!!

Nikolay

  • Слугуващ
  • *******
  • Posts: 938
Re: Бездната
« Reply #16 on: May 10, 2014, 23:37:03 PM »
http://nikolaijambol.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html (не коментирам сайта, виж статията) Коце.

Има стихове в Библията които не отричат, че земята е куха.

Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Alesyz

  • Съпричастен
  • ****
  • Posts: 151
Re: Бездната
« Reply #17 on: May 11, 2014, 21:49:08 PM »
Коце, светът, какъвто го познаваме днес, не е този от Битие 1 гл. Днешният свят, е следствие от глобално разрушително бедствие - Потопа.